مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی دردیواربرشی کوپله وارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر

مقدمه ایجاد بازشو به صورت ردیف قایم در یک دیوار برشی ،دیوار را به دو یاچند دیوار هوازی تقسیم می نماید که توسط تیرهاییی درتراز طبقات بایکدیگر مرتبط میگردند.چنین دیوارهایی،دیوار برشی کوپله نامیده میشود.اگر به جای استفاده ازتیرهای پیوند بتنی ازتیرپیوند فولادی استفاده شود...

مدل غیر خطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت در ساختمانهای فولادی تحت زلزله

مقدمه در این تحقیقات یک سازه ۹ طبقه با چهار قاب و سه دهانه و سیستم قاب خمشی با اتصالات نیمه گیردار و اتصالات گیردار تحت سه رکورد زلزله طبسی، ناغان و السنتر و با PGAهای 0.3). 0.5 .0.7 تحلیل دینامیکی شده و نیز تحت تحلیل استاتیکی افزایشی (Push OVer method) با تغییر مکان...

مدل سازی و شبیه سازی-جهت بهینه سازی ترمینال کالای فله خشک و مطالعه موردی بندر امام خمینی

مقدمه امروزه تجارت جهانی، پیشرفتهای چشمگیری بدست آورده است که بدون شک بخش عمده این پیشرفتها را مدیون صنعت حمل و نقل است، چرا که بدون وجود صنعت حمل و نقلی، جابجایی کالا در ابعاد جهانی کاملا غیرممکن و دور از دسترس خواهد بود. در این میان حمل و نقل دریایی با سهم ۸۵ درصد...

مدل سازی شدت تصادفات موتور سیکلت در شهر های متوسط با بافت قدیمی

مقدمه طبق آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات ترومای دانشگاه علوم پزشکی کاشان به طور متوسط ماهانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ محدوم موتورسوار در سنین ۱۵ تا ۴۵ سال به بخشهای درمانی کاشان منتقل می شوند . لازم به ذکر است که این آمار فقط مربوط به تصادفات منجر به جرح می باتند که به...

کاربرد روش آنالیز دینامیکی افزایشی (IDA) در بررسی رفتار لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریائی

مقدمه با توجه به کاربرد وسیع سکوهای ثابت فلزی خصوصا” در منطقه خلیج فارس و از آنجایی که کشور ایران از منابع بسیار غنی و بکر نفتی برخوردار است و این منابع در تزدیکی گسلهای فعال واقع شده اند، در تحقیقی حاضر این نوع سکو محور اصلی مطالعه واقع شده است. بکر بودن بسیاری...