مکانیزم شبیه سازی مسیر به منظور رفع مشکل پیاده سازی قوس های کلو توئید با استفاده از توتال استیشن

مقدمه پیاده سازی درست ودقیق مسیرعلی الخصوص درقوس ها ومنحنی های اتصال همواره ازمواردی بوده است که مهندسین راهساز ونقشه بردار درصحت ودقت آن اهتمام داشته اند.روش های سنتی و استفاده از روابط هندسی درپیاده سازی قوس ها وکلوتوئیدها همواره بامشکلات وتقریب هایی همراه بوده...

مکان یابی وقوع پدیده حبابزایی بر روی سرریز پلکانی سدهای بتن غلتکی به روش حجم محدود

مقدمه سرريزهاي پلكاني سازه هاي هيدروليكي هستند كه از3500سال پيش مورد استفاده قرار مي گرفتند قبل از اينكه حوضصجه هاي آرامش جهت استهلاك انرژي مورد استفادهه قرار گيرندتعداد زيادي سد از سرريزهاي پلكاني استفاده مي نمودند در قرن نوزدهم وبيستم ساخته شدند.از سال...

مقاوم سازی سازه های فولادی با بادبند های مختلف و مقایسه عملکردشان

مقدمه در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها، روشهای مختلف و متفاوتی (به لحاظ تاثیر بر رفتار سلزه ها) در اعضای سازه ای و حتی غیرسازه ای بکار می رود. در این میان مناسبترین روش مقاوم سازی باید علاوه بر تامین ایمنی مناسب و کافی دربر گیرنده نکات اقتصادی طرح و حداقل ساختن هزینه ها...

مقاوم سازی سازه های بنایی به کمک صفحات و میله های FRP

مقدمه ضعف ساختاري يا بارگداري بيش از حد،ارتعاشات پويا،نشست و تغيير شكل هايي در سطح هموار و خارج از سطح هموار مي تواند باعث خرابي ديوارهاي بنايي شود.ساختمان هاي بنايتقويت نشده URM نماينده نسبتا عظيمي از ساختمان ها در سراسر جهان هستند.اين ساختمان ها خصوصياتي دارند كه...

مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بعد از زلزله

مقدمه ديوار برشي فولادي يك نوع سيستم ابتكاريدر برابر بارهاي جانبي زلزله و باد است و در مقايسه با ديگر سيستم هاي مقاوم در برابربارهاي جانبي از قبيل بارهاي خمشي و قاب بادبندي شده عملكرد بهتري دارد اين سيستم شامل يك سري پانل هاي مجزا مي باشد كه هر پانل از بالا و پايين به...