بررسی کتاب درسی بر اساس مولفه های خلاقیت گیلفورد و بیکاردز(به همراه بررسی موردی)

بررسی کتاب درسی بر اساس مولفه های خلاقیت گیلفورد و بیکاردز(به همراه بررسی موردی)

فهرست مطالب فصل اول بدون تردید خلاقیت و نوآوری یکی از مهمترین و اساس ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می دهد. خلاقیت و نوآوری همیشه برای انسان با اهمیت بوده است . از اولین خلاقیت ها و نوآوری ها در عصر...
رابطه میان تعهد سازمانی با امنیت شغلی و استرس شغلی (به همراه بررسی موردی)

رابطه میان تعهد سازمانی با امنیت شغلی و استرس شغلی (به همراه بررسی موردی)

فهرست مطالب فصل اول:کلیات تحقیق دو عامل اساسی در اعمال مدیریت، «انسان» و «نظام‌های عملیاتی سازمان‌ها» می‌باشند. از آنجا که نظام‌های عملیاتی توسط انسان‌ها به اجرا در می‌آیند، بنابراین می‌توان ادعا نمود که مهم‌ترین سرمایه سازمان‌ها ، نیروی انسانی شاغل در آن‌ها است. در...
مکانیابی دفع مواد زائد شهری به همراه بررسی استانداردها و تجربیات جهانی

مکانیابی دفع مواد زائد شهری به همراه بررسی استانداردها و تجربیات جهانی

 فهرست مطالب فصل اول  کلیات تحقیق با توجه به اهمیت و ضرورت دفع صحیح مواد زائد جامد و نقش این امر در بهبود و ارتقاء سطح سلامت جامعه ،تاکنون پژوهش ها و مطالعات بسیاری در زمینه مکانیابی محل دفن مواد زائد جامد در جهان و بندرت در ایران صورت گرفته است . مکانیابی محل دفن...

بررسی کتاب درسی بر اساس مولفه های خلاقیت گیلفورد و بیکاردز(به همراه بررسی موردی)

فهرست مطالب فصل اول بدون تردید خلاقیت و نوآوری یکی از مهمترین و اساس ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می دهد. خلاقیت و نوآوری همیشه برای انسان با اهمیت بوده است . از اولین خلاقیت ها و نوآوری ها در عصر...
بررسی نحوه مواجهه مردم جنوب ایران با گرده وغبار هوا (به همراه بررسی یک نمونه موردی)

بررسی نحوه مواجهه مردم جنوب ایران با گرده وغبار هوا (به همراه بررسی یک نمونه موردی)

فهرست مطالب فصل اول اقلیم[1]، سیستم[2] پیچیده­ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانه­ای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست داده و تمایل به افزایش دما نشان داده­است(رحیمی­و همکاران، 1392). تغییر اقلیم...