انتخاب صفحه

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی برق ساختمان

روز : ساعت : دقیقه : ثانیه(s) تخفیف ویژه پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی برق به مدت محدود پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی برق ساختمان [add_to_cart id=”18645″] بخش ها: 63 سطح: پیشرفته مدرسین: مهندس محسن انتظاری مهندس سمانه سادات شریفیان کد فایل: BND25 مدت زمان:...

بسته جامع توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل swot است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بسته جامع پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهشی کاربرد GIS در مدیریت بحران است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد...

بسته جامع پژوهشی طراحی بیمارستان

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طراحی بیمارستان است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه...

بسته جامع پژوهشی طبقه بندی سیگنال eeg

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه طبقه بندی سیگنال eeg است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این...