انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………….1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول :

دریاچه محدوده آبی است که به آبهای آزاد راهی ندارد. بیشتر دریاچه‌ها دارای آب تازه هستند و اکثر آنها در نیمکره شمالی هستند . بعضی از دریاچه‌ها ساخته دست بشر هستند . این دریاچه‌ها به منظورهای مختلفی نظیر تولید برق(مثال: دریاچه پشت سدها)، برای استفاده از آب آنها برای کشاورزی و یا برای بالابردن کیفیت مطلوب زیست محیطی شهرها ساخته شده‌اند . به عنوان مثال می توان به دریاچه پوتراجایا در مرکز شهر پوتراجایا در مالزی اشاره کرد. این دریاچه مصنوعی ۶۵۰ هکتاری مجهز به سامانه خنک‌کننده طبیعی برای شهر و نیز دارای کاربردهای تفریحی، ماهی‌گیری، ورزش‌های آبی و ترابری است.
لذا با توجه به بافت پیچیده، ناهمگون و افزایش تراکم روزافزون جمعیت ، در کلان شهرها با افزایش آلودگی بیش از حد استانداردهای بین المللی مواجه هستیم که بدین ترتیب با طراحی دریاچه ای در این شهرها می توان از ان به عنوان سامانه طبیعی خنک کننده و هم چنین تلطیف کننده ی هوای شهر استفاده کرد.
پارک چیتگر با مساحت تقریبی ۹۵۰ هکتار از دیرباز مرکز جذب جمعیت جهت گذراندن اوقات فراغت ساکنان شهر تهران بوده است. ولی به دلایل عدم استقرار کاربریهای تفریحی مناسب و امنیت استفاده ، بهره برداری دائمی از آن میسر نبوده است . به علاوه پیش بینی دریاچه مرکزی با مساحت حدود ۳۵۵ هکتار و گنجایش ۳۵ میلیون مترمکعب آب در طرح جامع و طرح تفصیلی مصوب منطقه ۲۲ ، به عنوان یک گستره آبی تغذیه کننده سفره های زیرزمینی و منبع لطیف هوا در حوزه غرب تـــهران از یــک طرف و در ترکیب با پارک جنگلی چیتگر با عملکرد گردشگری در سطح فرا منطقه ای شهر تهران از طرف دیگر پتانسیلهای قابل بررسی در بازگشت سرمایه را دارا خواهد بود .
این گستره آبی پر اهمیت در صورت وجود ضمانت اجرایی زمینه تجربی تازه ای را در مقابل کمبود رطوبت لازم در شهر تهران ارائه خواهد نمود و با توجه به جهت بادهای موسمی تهران که عموماً غرب به شرق هستند ترکیب پارک چیتگر و دریاچه اثرات بسیار زیادی در کاهش آلودگی هوای تهران خواهد داشت .

باتوجه لزوم و فواید طراحی و احداث دریاچه موضوع پایان نامه طراحی بخشی از سایت ساحلی این دریاچه که شامل فضاهای فرهنگی ( موزه و گالری ) و سایت تفریحی ( فضای اجتماعی شهری و محوطه بازی با آب و آبنما ) است ، می باشد.
طراحی این سایت تلفیقی از معماری و معماری منظر بوده لذا لازم است مطالعات و مباحث مورد نظر از آغاز تا طراحی در این دو شاخه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند . فضاهای فرهنگی در شاخه ی معماری و سایت تفریحی در معماری منظر مورد بررسی و طراحی قرار می گیرند.

کلیات………………………………………………………………………………………. 2
1-1.شرح مسئله…………………………………………………………………………. 3
1-2.بررسی اهداف کلان در طراحی دریاچه و کاربری های اطراف دریاچه…………. 4
1-2-2.ارتقاء ساختار اکولوژیکی و پایداری زیستی درارتباط با منطقه و شهر تهران.. 4
1-2-3.تقویت کارکردهای فراغتی و تفرجی…………………………………………….. 4
1-3.اهداف طراحی مجموعه…………………………………………………………….. 5

فصل دوم :

معانی و مفاهیم وسیع و متنوعی را می توان بذای فرهنگ بیان کرد. از آنجایی که هر جامعه و تفکری بر پایه ی جهان بینی خویش ، برای فرهنگ تعریفی ارائه می نماید، در جهت احتراز از اطاله ی کلام تنها به برخی نکات اساسی اشاره می شود.
زندگی از جمله در هنر و معماری و شهرسازی و توسعه و شیوه زیست و حتی فراورده های صنعتی امری غیرقابل انکار است. بنابراین فرهنگ مورد نظر مجموعه باورها ، دانش ها ، معارف و آداب و رسوم و ارزش هایی است که جامعه ایی بر مبنای اعتقادات خود آن را تکامل بخشیده و بر اساس آن مجموعه مشی مینماید، و در این روند ، هدف او رسیدن به تعالی و تکاملی است که جهان بینی اش برای او تعریف و تبیین نموده است. خلاصه اینکه فرهنگ فضای سیر جامعه به سمت اهداف متعالی حیاتش می باشد و طبیعی است که خرده فرهنگ های متشکله این مجموعه نیز علیرغم تفاوت های ناشی از محیط و اقلیم و آداب محلی که با یکدیگر دارند ، نه تنها تزاحم و تضادی با یکدیگر ندارند بلکه تجلی تفسیری از اصول و ارزش های فرهنگ مادر هستند.(دکتر محمد تقی زاده، سید شماره 11)
2-1-1-2.انسان
بدون دخول در تعاریف مربوط به چیستی انسان که بحث مبسوطی را طلب می کندتنها به دو زمینه : اهداف و غایت حیات و نیازهای انسان اشاره می شود. در فرهنگ اسلامی ، انسان جانشین خداوند در زمین است ( فاطر :39 ) که بر بسیاری از مخلوقات برتری داده شده ( اسراء: 70 ) و زمین به عنوان محل زندگی او قرار داده شده است ( نمل:61 و اعراف: 24 و 74 ) . از آنجایی که انسان برای حیات در جهانی دیگر خلق شده ( بقره : 36 و مومن: 39 )، بنابراین مهم ترین ضرورت نیز بهره گیری مناسب از جهان و اجزاء آن برای وصول به این اهداف می باشد. از مجموعه ویژگی هایی که اسلام برای حیات و فعالیت انسان تبیین می نماید چنین استنباط می شود که افعال انسان به عنوان جانشین خدا در زمین بایستی به صفات الهی متصف باشد. به این ترتیب ، مجموعه ویژگی های تاثیرگذار بر فعالیت های انسان متشکل از اصول توصیه شده برای حیات وی و قوانین حاکم بر عالم وجود می باشد که در ادامه معرفی خواهند شد. در مورد نیازهای انسان نیز می توان گفت که حیات انسان در ابعاد مختلفی قابل بررسی است که هر بعد نیز نیازهای خاص خویش را دارا می باشد. به اجمال می توان برای انسان سه بعد روحانی ، نفسانی و جسمانی قایل شده و به تناسب این سه ساحت از حیات ، نیاز های انسان نیز تحت سه مقوله ی نیازهای مادی (مثل خوراک و پوشاک و مسکن) ، نیازهای نفسانی ( مثل آزادی ، حب ذات و سایر نیازهای روانی ) ، و نیازهای روحانی ( مثل ارتباط با مبدا هستی و جنبه های معنوی و مرتبط با ماوراءالطبیعه) تقسیم بندی می شوند. (همان)
2-1-1-3.معماری
همانند سایر هنرها و فنون و تولیدات بشری ، معماری نیز علاوه بر کالبد ظاهری خویش واجد جنبه ای اصیل و حقیقی و معنوی نیز هست که در پاسخ به نیاز های انسان اعم از معنوی و مادی (هماهنگ با جنبه روحانی حیات وی) طراحی و ساخته شده است. به این ترتیب که یک بنا واجد کالبدی است که روح آن تجلی روح فرهنگ و جهان بینی جامعه است . کلمه ی معماری در تفکر ایرانی که همواره مبتنی بر ارتباط انسان و ماوراءالطبیعه بوده است معنایی بس والاتر و مفهومی معنوی تر از معانی مصطلح و رایج دارد. مرحوم دهخدا در معنای معمار آورده است :” مباشر بنایی و دانای به علم بنایی که به استاد بنا دستورالعمل می دهد، استاد بنایان ، مهتر بنایان ، بسیار عمارت کننده و آنکه عمارت کند و موجب رونق و تعالی گردد.” ( دهخدا ، 1377، ج 14 ، ص 21184) این رونق و تعالی به جنبه های مادی منحصر نشده و مشتمل بر جنبه های معنوی حیات نیز می گردد و “ساختن” نیز که امروزه (به اشتباه) به عنوان وجه نازل معماری (ساختمان سازی) مطرح است می توان گفت که “ساختن، سکنی گزیدن و به سر بردن است ، در امان بودن است” ،(ریخته گران ، 1378، ص13) و به این ترتیب جملگی معانی معنوی “عمران” در “ساختن” مستتر است. شایان توجه است که فرهنگ (ترجمه (culture) را ابن خلدون “عمران” گوید. به عبارت دیگر “عمران” همان “فرهنگ” است. ابن خلدون عمران را به دو بخش تقسیم می کند : عمران بدوی (مربوط به قبایل) و عمران مدنی (عمران مردم شهر). ( ریخته گران، 1378، ص14) در تفکر و فرهنگ ایرانی از یک سو این اعتقاد وجود دارد که: “معماری هنر شکل دادن فضا بر حسب نیازمندی ها و نگاه و تلقی تاریخی آدمی نسبت به عالم و آدم و مبدا عالم و آدم است، و با نوع فرهنگ دینی یا دنیوی انسان ربط پیدا می کند.(مددپور، 1377، ص158) به عبارت دیگر کار معماری صورت بخشیدن به “مکان” است”. (ریخته گران،1378،ص9)

شلیک اثر دیوید ساله

شلیک اثر دیوید ساله

مبانی نظری……………………………………………………………………………………6
2-1.مبانی طراحی فضای فرهنگی …………………………………………………………7
2-1-2.رابطه فرهنگ و معماری……………………………………………………………. 15
2-2.مبانی نطری طراحی…………………………………………………………………… 26
2-2-1.تعریف………………………………………………………………………………….. 27
2-2-2.همزمانی…………………………………………………………………………….. 27
2-2-4.تفکر شرقی………………………………………………………………………….. 43
2-2-5.آب ………………………………………………………………………………………49
2-2-6. خاک………………………………………………………………………………… 52

فصل سوم

فضای نمایشگاه بخش مهمی در این مجموعه به شمار می رود که خصوصیات آن مجموعه تاثیر می گذارد.تجربه فرد از فضای سه بعدی نمایشگاه نتیجه یک ادراک سریع است.این ادراک در محیطی با ساختار روشن،آسان تر و با خستگی کمتر به دست می آید تا در فضائی که ترکیب ضعیف و ناخوانایی دارد.نمایشگاه نوع خاصی از فضا است که در آن علاوه بر رابطه انسان – فضا یک رابطه پیچیده بین فضا و شیء وجود دارد.در قسمتهایی از نمایشگاه که دارای مجموعه های نمایشی ثابت است.معماری را می توان تا حد امکان با اشیاء تطبیق داد ولی در قسمتهای قابل انعطاف،این امر فقط از طریق تزئینات و تمهیدات فراوان عملی است.
3-1-2.ترتیب قرارگیری اشیاء
ترتیب اشیاء نمایشی به بازدیدکنندگان و خصوصیات اشیاء نمایش بستگی دارد.رابطه بازدیدکننده و شیء نمایشی به شرح زیر است :
1. هرچه نسبت بازدیدکنندگان به اشیاء نماشی کمتر باشد،امکان تمرکز و اینکه هر بازدیدکننده بتواند آزادانه با شیء نمایشی ارتباط برقرار کند،بیشتر می شود.
2. در یک بازدید گروهی تماس نزدیک با شیء نمایشی بدون ایجاد زحمت برای سایر اعضا گروه ممکن نیست.بازدیدکنندگان باید به ترتیبی گرداگرد شیء نمایشی قرار بگیرند که همگی فاصله شان تا آن مساوی باشد.

3-1-3.نورپردازی گالری ها
شیء و معماری هر دو به نور زنده هستند.پیکاسو نور را ابزاری برای اندازه گیری در دنیای شکل ها می دانست.نور در یک موزه از عملکردی برخوردار است،چون باید شیء و محیط اطراف آن را با هم تفسیر کند.نور قادر است پیامهای فراوانی را ارسال کند که تاثیر احتمالی آن عبارتست از : راهنمایی کردن،آگاهی دادن،جدا کردن و بهم پیوستن،مخفی یا آشکار کردن،بزرگ یا کوچک کردن و تولید شادی و یا اندوه.استفاده ناشیانه از نور می تواند مسبب تحریف فضا شود.
3-1-3-1.نورپردازی طبیعی ( نور روز ) :
به دلایل اقتصادی،فیزیولوژی و تنوع،این نوع نورپردازی هنوز بهترین وسیله روشنایی است و اگر مسائل حفاظتی اشیا اجازه دهد ارجحیت با نور روز است. جهت نور ممکن است از بالا (عمودی) یا از پهلو (افقی) باشد. مدتهاست که ارزش نورپردازی از بالا در طراحی موزه ها استفاده می شود که امتیازات آن عبارتند از:
1. نور پردازی از بالا روشی است راحت تر و ثابت تر در نورپردازی و کمتر در معرض موانع جنبی در داخل و و خارج از بنا مانند ساختمان های دیگر و درختان قرار می گیرد.
2. نوری که از بالا به تصاویر یا سایر اشیا به نمایش گذارده می تابد، قابل تنظیم است و تامین نور کافی و یکنواخت آن دیدی بسیار مناسب با حداقل بازتاب یا انحراف به وجود می آورد.
3. امکان به نمایش گذااشتن اشیا بیشتری را در فضای نمایشگاه امکان پذیر است.
4. با توجه به حذف پنجره ها و کاهش راه های ارتباطی، فضای نمایشگاه از امنیت بیشتری برخوردار شده و تمهیدات امنیتی نیز کاهش می یابد.

3-1-3-2.نورپردازی جانبی (افقی):
اینگونه نورپردازی از طریق پنجره ها و نورگیرهای معمولی به اشکال و ابعاد مختلف و در مکان های مناسب در دیوارها انجام می شود. پنجره ها و نورگیرها معمولا یا در ارتفاعی که بازدید کننده قادر به دیدن محوطه بیرو باشد و یا در ارتفاعی بالاتر نصب می شود. دیوارهایی که پنجره هایی با ارتفاع معمولی بر روی آنها نصب شده، غالبا بودن استفاده هستند و علاوه بر آن اشیا نمایشی که بر روی دیوار مقابل این پنجره ها نصب نصب شده اند نیز به خاطر وجود نور از مقابل دارای انعکاس هستند که مانع دید کامل و روشن میگردد. با این وجود، اینگونه پنجره ها برای اشیایی که روی دیگر دیوارها و در زاویه ای درست نسبت به منبع نور قرار دارند، نور مناسب و دلپذیر به وجو می آورند.
3-1-3-3. نورپرداز مصنوعی:
ملاحضات تکنیکی و مشکلات نگهداری مربوط به استفاده از نور مصنوعی از جمله عوامل موثر بر کاهش کاربرد نور مصنوعی در فضاهای نمایشگاهی بوده است. نور مصنوعی از منابع نقطه ای یا خطی تامین می گردد و از این رو چون سطوح تعدیل کننده شدت آن با نور فضا قابل مقایسه نیست، لذا دستیابی به شرایط مشابه نور روز نیز تا میزان محدودی امکان پذیراست.
3-1-4.حرکت و دسترسی گالری ها
حرکت و دسترسی، قسمتی از امر ارائه و نمایش اشیا و عامل مهمی در سازماندهی فضائی نمایشگاه است. زیرا بطور نظری هیچ فضائی در منطقه نمایش اشیا منحصرا به رفت و آمد اختصاص نداشته و هیچ راهرو یا راه پله ای نباید حرکت سیال در این منطقه را محدود کند. دستیابی به این شرایط با اجتناب از مسائل روز امکان پذیر است.

- مسکن های محلی (کاناک)

– مسکن های محلی (کاناک)

ضوابط طراحی مجموعه فرهنگی……………………………………………………………. 54
3-1. گالری ها………………………………………………………………………………… 55
3-1-4.حرکت و دسترسی گالری ها ………………………………………………………57
3-1-5.تنظیم شرایط محیطی……………………………………………………………….. 59
3-1-6.تهویه مطبوع ……………………………………………………………………………59
3-3.کتابخانه…………………………………………………………………………………. 65
3-3-1.میزان فضاهای کتابخانه…………………………………………………………….. 68

فصل چهارم

نمونه های موردی……………………………………………………………………………… 72

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

این تهران بزرگ هم برای خودش حکایاتی دارد که بسیار جالب است. آنگونه که پیداست مردم این ابرشهر کنونی، علاقه زیادی به زندگی زیرزمینی داشته اند و اکثر خانه ها چندین متر در زیرزمین واقع بوده. شاید برای جبران گذشته باشد که تهرانی های امروزدوست دارند در بالاترین نقطه شهر زندگی کنند و شاید روح اسلافشان این دستور پنهان را به آنها می دهد. البته این زیرزمین نشینی دلایل متعددی داشته که بدون هیچ شکی باید گفت که نشان از هوش مردمان ساکن آن زمان تهران دارد. یاقوت حموی در کتاب معجم البلدان هم به گونه ای به این مساله اشاره می کند و ترس تهرانی ها از دشمنان را دلیل زیرزمین نشینی می داند. ظاهراً پنهان شدن تهرانی ها از چشم دشمنان، خودش یک فن جنگی محسوب می شد، چون محل اختفای آنها به هیچ وجه توسط دشمنان قابل شناسائی نبوده و تمامی دشمنان با صرف چندین روز یا چندین هفته از عمر خود، بدون گرفتن هیچ نتیجه ای از همان راه آمده دفع شر می کرده اند. آنگونه که پیداست تهرانی ها در دادن خسارت و غنیمت به دشمن، هرگز نم پس نمی داده اند و با استفاده از تکنیک اختفا، معاندان را دست به سر می کرده اند. آنگونه که پیداست شیوه خانه سازی مخفی فقط و فقط مخصوص تهرانی ها بوده و اکثر قریه های اطراف از این موهبت بی نصیب بوده اند. یکی دیگر از نکات جالب توجه در این باره این است که تهرانی های آن زمان هرگز اهل درگیری و خونریزی نبوده اند و تمامی هنرشان در مقابل دشمن، پنهان کردن خود در لایه های زیرزمینی بوده که البته با کمبود امکانات و افراد آن زمان ستودنی است.
به روایتی قصران و مهران دو برادر بودند. ” ران ” به معنی دامنه است، و مهران دامنه بالایی و قصران دامنه پایینی رشته کوه البرز بود.
نخستین وجه تسمیه تهران را از عبارت ” یاقوت حموی ” در معجم البدان می توان اخذ کرد : ” از مردی اهل ری که محل وثوق و اعتماد شنیدم که طهران دیهی است بزرگ و بنای این دیه تمامی در زیر زمین واقع است و احدی را یارای آن نیست که بدان دیه راه یابد مگر آن که اهالی آنجا اجازت ورود بدهند”.
در این عبارت اشاره به زیرزمینی بودن تهران شده است. این مساله عده ای را برانگیخت که تهران را به دو کلمه” ته ” به معنای زیر و ” ران ” تجزیه نمایند و تهران را ” مکان زیرزمینی ” معنا کنند.

اعتماد السلطنه در مرات البلدان درباره وجه تسمیه تهران چنین آورده است: ” چون اهل آنجا ( تهران ) در وقتی که دشمن برای آنها به هم می رسید در زیر زمین پنهان می شدند، از این جهت به این اسم موسوم شده است که به ” ته ران” یعنی زیر زمین می رفته اند” .
کسروی درباره نام تهران و شمیران، طی پژوهش هایی به این نتیجه رسیده که تهران ( و تارم، کهران، گهران، گهرام، جهرم ) به معنای منطقه گرمسیر و شمیران ( شمیرام، شمیرم، شمیلان، سمیران و سمیرم) به معنای منطقه ای سردسیر است.
دکتر حسین کریمان، نویسنده‌ی کتاب قصران می‌نویسد:«نام تهران به‌صورت نسبت تهرانی، نخستین بار در احوال حافظ ابوعبدالله محمد بن حامد تهرانی رازی از عالمان به‌نام نیمه‌ی نخستین سده‌ی (3 ه.ق) پهنه‌ی قصران و متوفی به سال (261 یا 271 ه.ق.) … درج آمده».
یاقوت حموی در معجم‌البدان، تهران را توصیف کرده، می‌نویسد: «طهران به کسر طاء و سکون‌ها و را و نون در آخر، واژه‌ای است عجمی و ایشان تهران تلفظ کنند چون در زبان ایشان طاء وجود ندارد. این آبادی از دیه‌های ری است و بناهای ‌آن در زیر زمین بنیان یافته است، و هیچ‌کس جزء به اراده‌ی مردم به‌آن‌جا راه نمی‌یابد و در بیش‌تر اوقات ایشان نسبت به سلطان وقت راه خلاف و سرپیچی می‌پیمایند.

مرکز فرهنگی ژان ماری

مرکز فرهنگی ژان ماری

تحلیل سایت………………………………………………………………………………….. 79
5-1مطالعات تاریخی…………………………………………………………………………. 80
5-1-2.تاریخچه شهرتهران…………………………………………………………………… 81
5-2.مطالعات فرهنگی………………………………………………………………………. 83
5-3.مطالعات اجتماعی………………………………………………………………………. 85
5-3-2.امکانات شهر………………………………………………………………………….. 85
5-4.موقعیت جغرافیایی و اقلیمی………………………………………………………….. 86
5-4-3.شیب زمین…………………………………………………………………………… 87
5-5.ویژگی های اقلیمی………………………………………………………………….. 87
5-5-1.بارندگی……………………………………………………………………………… 87
5-5-4. باد…………………………………………………………………………………… 89
5-5-4-1.بررسی بادهای تهران و طبقه بندی آن………………………………………… 89
5-5-4-2. باد های غال……………………………………………………………………… 89
5-5-6. تابش …………………………………………………………………………………92
5-6.علت انتخاب سایت…………………………………………………………………….. 93
منابع ………………………………………………………………………………………….121  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان