فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………….1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول :

دریاچه محدوده آبی است که به آبهای آزاد راهی ندارد. بیشتر دریاچه‌ها دارای آب تازه هستند و اکثر آنها در نیمکره شمالی هستند . بعضی از دریاچه‌ها ساخته دست بشر هستند . این دریاچه‌ها به منظورهای مختلفی نظیر تولید برق(مثال: دریاچه پشت سدها)، برای استفاده از آب آنها برای کشاورزی و یا برای بالابردن کیفیت مطلوب زیست محیطی شهرها ساخته شده‌اند . به عنوان مثال می توان به دریاچه پوتراجایا در مرکز شهر پوتراجایا در مالزی اشاره کرد. این دریاچه مصنوعی ۶۵۰ هکتاری مجهز به سامانه خنک‌کننده طبیعی برای شهر و نیز دارای کاربردهای تفریحی، ماهی‌گیری، ورزش‌های آبی و ترابری است.
لذا با توجه به بافت پیچیده، ناهمگون و افزایش تراكم روزافزون جمعیت ، در کلان شهرها با افزایش آلودگی بیش از حد استانداردهای بین المللی مواجه هستیم که بدین ترتیب با طراحی دریاچه ای در این شهرها می توان از ان به عنوان سامانه طبیعی خنک کننده و هم چنین تلطیف کننده ی هوای شهر استفاده کرد.
پارك چیتگر با مساحت تقریبی ۹۵۰ هكتار از دیرباز مركز جذب جمعیت جهت گذراندن اوقات فراغت ساكنان شهر تهران بوده است. ولی به دلایل عدم استقرار كاربریهای تفریحی مناسب و امنیت استفاده ، بهره برداری دائمی از آن میسر نبوده است . به علاوه پیش بینی دریاچه مركزی با مساحت حدود ۳۵۵ هكتار و گنجایش ۳۵ میلیون مترمكعب آب در طرح جامع و طرح تفصیلی مصوب منطقه ۲۲ ، به عنوان یك گستره آبی تغذیه كننده سفره های زیرزمینی و منبع لطیف هوا در حوزه غرب تـــهران از یــك طرف و در تركیب با پارك جنگلی چیتگر با عملكرد گردشگری در سطح فرا منطقه ای شهر تهران از طرف دیگر پتانسیلهای قابل بررسی در بازگشت سرمایه را دارا خواهد بود .
این گستره آبی پر اهمیت در صورت وجود ضمانت اجرایی زمینه تجربی تازه ای را در مقابل كمبود رطوبت لازم در شهر تهران ارائه خواهد نمود و با توجه به جهت بادهای موسمی تهران كه عموماً غرب به شرق هستند تركیب پارك چیتگر و دریاچه اثرات بسیار زیادی در كاهش آلودگی هوای تهران خواهد داشت .

باتوجه لزوم و فواید طراحی و احداث دریاچه موضوع پایان نامه طراحی بخشی از سایت ساحلی این دریاچه که شامل فضاهای فرهنگی ( موزه و گالری ) و سایت تفریحی ( فضای اجتماعی شهری و محوطه بازی با آب و آبنما ) است ، می باشد.
طراحی این سایت تلفیقی از معماری و معماری منظر بوده لذا لازم است مطالعات و مباحث مورد نظر از آغاز تا طراحی در این دو شاخه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند . فضاهای فرهنگی در شاخه ی معماری و سایت تفریحی در معماری منظر مورد بررسی و طراحی قرار می گیرند.

کلیات………………………………………………………………………………………. 2
1-1.شرح مسئله…………………………………………………………………………. 3
1-2.بررسی اهداف کلان در طراحی دریاچه و کاربری های اطراف دریاچه…………. 4
1-2-2.ارتقاء ساختار اكولوژيكي و پايداري زيستي درارتباط با منطقه و شهر تهران.. 4
1-2-3.تقويت كاركردهاي فراغتي و تفرجي…………………………………………….. 4
1-3.اهداف طراحی مجموعه…………………………………………………………….. 5

فصل دوم :

معانی و مفاهیم وسیع و متنوعی را می توان بذای فرهنگ بیان کرد. از آنجایی که هر جامعه و تفکری بر پایه ی جهان بینی خویش ، برای فرهنگ تعریفی ارائه می نماید، در جهت احتراز از اطاله ی کلام تنها به برخی نکات اساسی اشاره می شود.
زندگی از جمله در هنر و معماری و شهرسازی و توسعه و شیوه زیست و حتی فراورده های صنعتی امری غیرقابل انکار است. بنابراین فرهنگ مورد نظر مجموعه باورها ، دانش ها ، معارف و آداب و رسوم و ارزش هایی است که جامعه ایی بر مبنای اعتقادات خود آن را تکامل بخشیده و بر اساس آن مجموعه مشی مینماید، و در این روند ، هدف او رسیدن به تعالی و تکاملی است که جهان بینی اش برای او تعریف و تبیین نموده است. خلاصه اینکه فرهنگ فضای سیر جامعه به سمت اهداف متعالی حیاتش می باشد و طبیعی است که خرده فرهنگ های متشکله این مجموعه نیز علیرغم تفاوت های ناشی از محیط و اقلیم و آداب محلی که با یکدیگر دارند ، نه تنها تزاحم و تضادی با یکدیگر ندارند بلکه تجلی تفسیری از اصول و ارزش های فرهنگ مادر هستند.(دکتر محمد تقی زاده، سید شماره 11)
2-1-1-2.انسان
بدون دخول در تعاریف مربوط به چیستی انسان که بحث مبسوطی را طلب می کندتنها به دو زمینه : اهداف و غایت حیات و نیازهای انسان اشاره می شود. در فرهنگ اسلامی ، انسان جانشین خداوند در زمین است ( فاطر :39 ) که بر بسیاری از مخلوقات برتری داده شده ( اسراء: 70 ) و زمین به عنوان محل زندگی او قرار داده شده است ( نمل:61 و اعراف: 24 و 74 ) . از آنجایی که انسان برای حیات در جهانی دیگر خلق شده ( بقره : 36 و مومن: 39 )، بنابراین مهم ترین ضرورت نیز بهره گیری مناسب از جهان و اجزاء آن برای وصول به این اهداف می باشد. از مجموعه ویژگی هایی که اسلام برای حیات و فعالیت انسان تبیین می نماید چنین استنباط می شود که افعال انسان به عنوان جانشین خدا در زمین بایستی به صفات الهی متصف باشد. به این ترتیب ، مجموعه ویژگی های تاثیرگذار بر فعالیت های انسان متشکل از اصول توصیه شده برای حیات وی و قوانین حاکم بر عالم وجود می باشد که در ادامه معرفی خواهند شد. در مورد نیازهای انسان نیز می توان گفت که حیات انسان در ابعاد مختلفی قابل بررسی است که هر بعد نیز نیازهای خاص خویش را دارا می باشد. به اجمال می توان برای انسان سه بعد روحانی ، نفسانی و جسمانی قایل شده و به تناسب این سه ساحت از حیات ، نیاز های انسان نیز تحت سه مقوله ی نیازهای مادی (مثل خوراک و پوشاک و مسکن) ، نیازهای نفسانی ( مثل آزادی ، حب ذات و سایر نیازهای روانی ) ، و نیازهای روحانی ( مثل ارتباط با مبدا هستی و جنبه های معنوی و مرتبط با ماوراءالطبیعه) تقسیم بندی می شوند. (همان)
2-1-1-3.معماری
همانند سایر هنرها و فنون و تولیدات بشری ، معماری نیز علاوه بر کالبد ظاهری خویش واجد جنبه ای اصیل و حقیقی و معنوی نیز هست که در پاسخ به نیاز های انسان اعم از معنوی و مادی (هماهنگ با جنبه روحانی حیات وی) طراحی و ساخته شده است. به این ترتیب که یک بنا واجد کالبدی است که روح آن تجلی روح فرهنگ و جهان بینی جامعه است . کلمه ی معماری در تفکر ایرانی که همواره مبتنی بر ارتباط انسان و ماوراءالطبیعه بوده است معنایی بس والاتر و مفهومی معنوی تر از معانی مصطلح و رایج دارد. مرحوم دهخدا در معنای معمار آورده است :” مباشر بنایی و دانای به علم بنایی که به استاد بنا دستورالعمل می دهد، استاد بنایان ، مهتر بنایان ، بسیار عمارت کننده و آنکه عمارت کند و موجب رونق و تعالی گردد.” ( دهخدا ، 1377، ج 14 ، ص 21184) این رونق و تعالی به جنبه های مادی منحصر نشده و مشتمل بر جنبه های معنوی حیات نیز می گردد و “ساختن” نیز که امروزه (به اشتباه) به عنوان وجه نازل معماری (ساختمان سازی) مطرح است می توان گفت که “ساختن، سکنی گزیدن و به سر بردن است ، در امان بودن است” ،(ریخته گران ، 1378، ص13) و به این ترتیب جملگی معانی معنوی “عمران” در “ساختن” مستتر است. شایان توجه است که فرهنگ (ترجمه (culture) را ابن خلدون “عمران” گوید. به عبارت دیگر “عمران” همان “فرهنگ” است. ابن خلدون عمران را به دو بخش تقسیم می کند : عمران بدوی (مربوط به قبایل) و عمران مدنی (عمران مردم شهر). ( ریخته گران، 1378، ص14) در تفکر و فرهنگ ایرانی از یک سو این اعتقاد وجود دارد که: “معماری هنر شکل دادن فضا بر حسب نیازمندی ها و نگاه و تلقی تاریخی آدمی نسبت به عالم و آدم و مبدا عالم و آدم است، و با نوع فرهنگ دینی یا دنیوی انسان ربط پیدا می کند.(مددپور، 1377، ص158) به عبارت دیگر کار معماری صورت بخشیدن به “مکان” است”. (ریخته گران،1378،ص9)

شلیک اثر دیوید ساله

شلیک اثر دیوید ساله

مبانی نظری……………………………………………………………………………………6
2-1.مبانی طراحی فضای فرهنگی …………………………………………………………7
2-1-2.رابطه فرهنگ و معماري……………………………………………………………. 15
2-2.مبانی نطری طراحی…………………………………………………………………… 26
2-2-1.تعریف………………………………………………………………………………….. 27
2-2-2.همزمانی…………………………………………………………………………….. 27
2-2-4.تفکر شرقی………………………………………………………………………….. 43
2-2-5.آب ………………………………………………………………………………………49
2-2-6. خاک………………………………………………………………………………… 52

فصل سوم

فضای نمایشگاه بخش مهمی در این مجموعه به شمار می رود که خصوصیات آن مجموعه تاثیر می گذارد.تجربه فرد از فضای سه بعدی نمایشگاه نتیجه یک ادراک سریع است.این ادراک در محیطی با ساختار روشن،آسان تر و با خستگی کمتر به دست می آید تا در فضائی که ترکیب ضعیف و ناخوانایی دارد.نمایشگاه نوع خاصی از فضا است که در آن علاوه بر رابطه انسان – فضا یک رابطه پیچیده بین فضا و شیء وجود دارد.در قسمتهایی از نمایشگاه که دارای مجموعه های نمایشی ثابت است.معماری را می توان تا حد امکان با اشیاء تطبیق داد ولی در قسمتهای قابل انعطاف،این امر فقط از طریق تزئینات و تمهیدات فراوان عملی است.
3-1-2.ترتیب قرارگیری اشیاء
ترتیب اشیاء نمایشی به بازدیدکنندگان و خصوصیات اشیاء نمایش بستگی دارد.رابطه بازدیدکننده و شیء نمایشی به شرح زیر است :
1. هرچه نسبت بازدیدکنندگان به اشیاء نماشی کمتر باشد،امکان تمرکز و اینکه هر بازدیدکننده بتواند آزادانه با شیء نمایشی ارتباط برقرار کند،بیشتر می شود.
2. در یک بازدید گروهی تماس نزدیک با شیء نمایشی بدون ایجاد زحمت برای سایر اعضا گروه ممکن نیست.بازدیدکنندگان باید به ترتیبی گرداگرد شیء نمایشی قرار بگیرند که همگی فاصله شان تا آن مساوی باشد.

3-1-3.نورپردازی گالری ها
شیء و معماری هر دو به نور زنده هستند.پیکاسو نور را ابزاری برای اندازه گیری در دنیای شکل ها می دانست.نور در یک موزه از عملکردی برخوردار است،چون باید شیء و محیط اطراف آن را با هم تفسیر کند.نور قادر است پیامهای فراوانی را ارسال کند که تاثیر احتمالی آن عبارتست از : راهنمایی کردن،آگاهی دادن،جدا کردن و بهم پیوستن،مخفی یا آشکار کردن،بزرگ یا کوچک کردن و تولید شادی و یا اندوه.استفاده ناشیانه از نور می تواند مسبب تحریف فضا شود.
3-1-3-1.نورپردازی طبیعی ( نور روز ) :
به دلایل اقتصادی،فیزیولوژی و تنوع،این نوع نورپردازی هنوز بهترین وسیله روشنایی است و اگر مسائل حفاظتی اشیا اجازه دهد ارجحیت با نور روز است. جهت نور ممکن است از بالا (عمودی) یا از پهلو (افقی) باشد. مدتهاست که ارزش نورپردازی از بالا در طراحی موزه ها استفاده می شود که امتیازات آن عبارتند از:
1. نور پردازی از بالا روشی است راحت تر و ثابت تر در نورپردازی و کمتر در معرض موانع جنبی در داخل و و خارج از بنا مانند ساختمان های دیگر و درختان قرار می گیرد.
2. نوری که از بالا به تصاویر یا سایر اشیا به نمایش گذارده می تابد، قابل تنظیم است و تامین نور کافی و یکنواخت آن دیدی بسیار مناسب با حداقل بازتاب یا انحراف به وجود می آورد.
3. امکان به نمایش گذااشتن اشیا بیشتری را در فضای نمایشگاه امکان پذیر است.
4. با توجه به حذف پنجره ها و کاهش راه های ارتباطی، فضای نمایشگاه از امنیت بیشتری برخوردار شده و تمهیدات امنیتی نیز کاهش می یابد.

3-1-3-2.نورپردازی جانبی (افقی):
اینگونه نورپردازی از طریق پنجره ها و نورگیرهای معمولی به اشکال و ابعاد مختلف و در مکان های مناسب در دیوارها انجام می شود. پنجره ها و نورگیرها معمولا یا در ارتفاعی که بازدید کننده قادر به دیدن محوطه بیرو باشد و یا در ارتفاعی بالاتر نصب می شود. دیوارهایی که پنجره هایی با ارتفاع معمولی بر روی آنها نصب شده، غالبا بودن استفاده هستند و علاوه بر آن اشیا نمایشی که بر روی دیوار مقابل این پنجره ها نصب نصب شده اند نیز به خاطر وجود نور از مقابل دارای انعکاس هستند که مانع دید کامل و روشن میگردد. با این وجود، اینگونه پنجره ها برای اشیایی که روی دیگر دیوارها و در زاویه ای درست نسبت به منبع نور قرار دارند، نور مناسب و دلپذیر به وجو می آورند.
3-1-3-3. نورپرداز مصنوعی:
ملاحضات تکنیکی و مشکلات نگهداری مربوط به استفاده از نور مصنوعی از جمله عوامل موثر بر کاهش کاربرد نور مصنوعی در فضاهای نمایشگاهی بوده است. نور مصنوعی از منابع نقطه ای یا خطی تامین می گردد و از این رو چون سطوح تعدیل کننده شدت آن با نور فضا قابل مقایسه نیست، لذا دستیابی به شرایط مشابه نور روز نیز تا میزان محدودی امکان پذیراست.
3-1-4.حرکت و دسترسی گالری ها
حرکت و دسترسی، قسمتی از امر ارائه و نمایش اشیا و عامل مهمی در سازماندهی فضائی نمایشگاه است. زیرا بطور نظری هیچ فضائی در منطقه نمایش اشیا منحصرا به رفت و آمد اختصاص نداشته و هیچ راهرو یا راه پله ای نباید حرکت سیال در این منطقه را محدود کند. دستیابی به این شرایط با اجتناب از مسائل روز امکان پذیر است.

- مسکن های محلی (کاناک)

– مسکن های محلی (کاناک)

ضوابط طراحی مجموعه فرهنگی……………………………………………………………. 54
3-1. گالری ها………………………………………………………………………………… 55
3-1-4.حرکت و دسترسی گالری ها ………………………………………………………57
3-1-5.تنظیم شرایط محیطی……………………………………………………………….. 59
3-1-6.تهویه مطبوع ……………………………………………………………………………59
3-3.کتابخانه…………………………………………………………………………………. 65
3-3-1.میزان فضاهای کتابخانه…………………………………………………………….. 68

فصل چهارم

نمونه های موردی……………………………………………………………………………… 72

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

اين تهران بزرگ هم براي خودش حكاياتي دارد كه بسيار جالب است. آنگونه كه پيداست مردم اين ابرشهر كنوني، علاقه زيادي به زندگي زيرزميني داشته اند و اكثر خانه ها چندين متر در زيرزمين واقع بوده. شايد براي جبران گذشته باشد كه تهراني هاي امروزدوست دارند در بالاترين نقطه شهر زندگي كنند و شايد روح اسلافشان اين دستور پنهان را به آنها مي دهد. البته اين زيرزمين نشيني دلايل متعددي داشته كه بدون هيچ شکی بايد گفت كه نشان از هوش مردمان ساكن آن زمان تهران دارد. ياقوت حموي در كتاب معجم البلدان هم به گونه اي به اين مساله اشاره مي كند و ترس تهراني ها از دشمنان را دليل زيرزمين نشيني مي داند. ظاهراً پنهان شدن تهراني ها از چشم دشمنان، خودش يك فن جنگي محسوب مي شد، چون محل اختفاي آنها به هيچ وجه توسط دشمنان قابل شناسائي نبوده و تمامي دشمنان با صرف چندين روز يا چندين هفته از عمر خود، بدون گرفتن هيچ نتيجه اي از همان راه آمده دفع شر مي كرده اند. آنگونه كه پيداست تهراني ها در دادن خسارت و غنيمت به دشمن، هرگز نم پس نمي داده اند و با استفاده از تكنيك اختفا، معاندان را دست به سر مي كرده اند. آنگونه كه پيداست شيوه خانه سازي مخفي فقط و فقط مخصوص تهراني ها بوده و اكثر قريه هاي اطراف از اين موهبت بي نصيب بوده اند. يكي ديگر از نكات جالب توجه در اين باره اين است كه تهراني هاي آن زمان هرگز اهل درگيري و خونريزي نبوده اند و تمامي هنرشان در مقابل دشمن، پنهان كردن خود در لايه هاي زيرزميني بوده كه البته با كمبود امكانات و افراد آن زمان ستودني است.
به روايتي قصران و مهران دو برادر بودند. ” ران ” به معني دامنه است، و مهران دامنه بالايي و قصران دامنه پاييني رشته كوه البرز بود.
نخستين وجه تسميه تهران را از عبارت ” ياقوت حموي ” در معجم البدان مي توان اخذ كرد : ” از مردي اهل ري كه محل وثوق و اعتماد شنيدم كه طهران ديهي است بزرگ و بناي اين ديه تمامي در زير زمين واقع است و احدي را ياراي آن نيست كه بدان ديه راه يابد مگر آن كه اهالي آنجا اجازت ورود بدهند”.
در اين عبارت اشاره به زيرزميني بودن تهران شده است. اين مساله عده اي را برانگيخت كه تهران را به دو كلمه” ته ” به معناي زير و ” ران ” تجزيه نمايند و تهران را ” مكان زيرزميني ” معنا كنند.

اعتماد السلطنه در مرات البلدان درباره وجه تسميه تهران چنين آورده است: ” چون اهل آنجا ( تهران ) در وقتي كه دشمن براي آنها به هم مي رسيد در زير زمين پنهان مي شدند، از اين جهت به اين اسم موسوم شده است كه به ” ته ران” يعني زير زمين مي رفته اند” .
كسروي درباره نام تهران و شميران، طي پژوهش هايي به اين نتيجه رسيده كه تهران ( و تارم، كهران، گهران، گهرام، جهرم ) به معناي منطقه گرمسير و شميران ( شميرام، شميرم، شميلان، سميران و سميرم) به معناي منطقه اي سردسير است.
دکتر حسین کريمان، نويسنده‌ی کتاب قصران می‌نويسد:«نام تهران به‌صورت نسبت تهرانی، نخستين بار در احوال حافظ ابوعبدالله محمد بن حامد تهرانی رازی از عالمان به‌نام نيمه‌ی نخستين سده‌ی (3 ه.ق) پهنه‌ی قصران و متوفی به سال (261 يا 271 ه.ق.) … درج آمده».
ياقوت حموی در معجم‌البدان، تهران را توصيف کرده، می‌نويسد: «طهران به کسر طاء و سکون‌ها و را و نون در آخر، واژه‌ای است عجمی و ايشان تهران تلفظ کنند چون در زبان ايشان طاء وجود ندارد. اين آبادی از ديه‌های ری است و بناهای ‌آن در زير زمين بنيان يافته است، و هيچ‌کس جزء به اراده‌ي مردم به‌آن‌جا راه نمی‌يابد و در بيش‌تر اوقات ايشان نسبت به سلطان وقت راه خلاف و سرپيچی می‌پيمايند.

مرکز فرهنگی ژان ماری

مرکز فرهنگی ژان ماری

تحلیل سایت………………………………………………………………………………….. 79
5-1مطالعات تاریخی…………………………………………………………………………. 80
5-1-2.تاریخچه شهرتهران…………………………………………………………………… 81
5-2.مطالعات فرهنگی………………………………………………………………………. 83
5-3.مطالعات اجتماعی………………………………………………………………………. 85
5-3-2.امکانات شهر………………………………………………………………………….. 85
5-4.موقعیت جغرافیایی و اقلیمی………………………………………………………….. 86
5-4-3.شیب زمین…………………………………………………………………………… 87
5-5.ویژگی های اقلیمی………………………………………………………………….. 87
5-5-1.بارندگي……………………………………………………………………………… 87
5-5-4. باد…………………………………………………………………………………… 89
5-5-4-1.بررسي بادهاي تهران و طبقه بندي آن………………………………………… 89
5-5-4-2. باد هاي غال……………………………………………………………………… 89
5-5-6. تابش …………………………………………………………………………………92
5-6.علت انتخاب سایت…………………………………………………………………….. 93
منابع ………………………………………………………………………………………….121  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان