انتخاب صفحه

مقدمه

نظریه گراف یکی از مهمترین شاخه های ریاضیات است که در علوم کامپیوتر کاربرد زیادی دارد. در این رساله ما به مفهوم امنیت در گراف ها می پردازیم و سعی می کنم ‌کران هایی‌ برای این عدد ارائه و آن را برای بعضی از خانواده ی گراف ها تعیین می کنم‌. یک زیر مجموعه‌ نا تهی از رئوس ‌، پیمان دفاعی ‌است، اگر برای هر….داشته باشیم.

رئوس مهاجمانv   و رئوس مداقعان v گفته می شوند.

مجموعه s را امن می گوییم هر گاه هر حمله ای به s قابل دفاع باشد. زیر مجموعه … امن است. اگر هر حمله به s …….وقتی  که X قابل دفاع باشد.

این مفهوم برای اولین بار توسط    keristiansen ,Hedetniemi در 1 ارائه شد.

در فصل اول این پایان نامه ابتدا تعریف و قضایا مورد استفاده در متن بیان می کنیم.

در فصل دوم به بیان مفهوم پیمان دفاعی مجموعه ی امن و عدد امنیت می پردازیم. شروط لازم و کافی برای امن بودن یک مجموعه را ارئه می دهیم.

در فصل سوم کران را برای عدد امنیت ارائه می دهیم.

در فصل چهارم عدد امنیت بعضی از گراف ها را مشخص می کنیم.

 

کران هایی برای عدد امنیت گراف ها

کران هایی برای عدد امنیت گراف ها

فهرست مطالب

فصل اول

تعاریف و قضیه های مقدماتی

تعاریف

قضیه ها

فصل دوم

امنیت در گراف ها

مقدمه

مجموعه های امن

فصل سوم

کران هایی برای عدد امنیت

مقدمه

کران بالا برای عدد امنیت

گراف هایی با اعداد امنیت بزرگ

فصل چهارم

عدد امنیت بعضی از گراف ها

مقدمه

عدد امنیت چنبره های دو بعدی

برخی مشاهدات و بررسی ها

عدد امنیت استوانه های دو بعدی

مراجع


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 100

دانلود بخشی از پایان نامه درباره رنگ آمیزی قوی یالی گراف ها

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


خرید فایل پی دی اف یا اسکن شده

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید