فهرست مطالب

چکيده………………………………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول سایت و معرفی آن.

هدف تحقیق:
امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات کتابخانه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این پروژه تلاش ‌میشود با مطالعه تعدادی از کتابخانه‌های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف‌پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات ورابطه‌ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه‌ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت‌ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت‌های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند‌از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها،طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی‌های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه‌ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که کتابخانه ارائه می‌کند.هدف اصلی از این بررسی مقایسه طرحهای مختلف اجرا شده در کتابخانه‌های مختلف (از جمله کتابخانهکنگره‌ی آمریکا، کتابخانه‌ی سیاتل آمریکا، کتابخانه‌ی دانشگاه برلین) برای معرفی و آماده‌سازی اذهان برای پذیرش ایده‌های جدید می‌باشد. بررسی امکانات فرآهم‌شده در برخی کتابخانه‌های جهان برای کسب اطلاعات کاربردی‌تر و دریافت رویکردی آینده‌نگر در احداث ساختمان‌های کتابخانه‌ها می‌تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری کتابدار و آرشیتکت کمک کند، که این یکسونگری کارکنان کتابخانه‌ها و مهندسین معمار باعث بوجود آمدن کتابخانه‌هایی خواهد شد که بهترین خدمات را با کیفیت مناسب به کاربر ارائه خواهند داد.

3.اهمیت موضوع :
کتابخانه ها در طول تاريخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری، که در طول زمان بوجود آمده اند، محافظت کنند. به مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسيم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پيشرفت جامعه ايفا ميکنند. فرهنگ يک نياز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی ميشود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده داردند، که با گذشت زمان با توجه به رشد تکنولو‍‍‍ژی و سايه انداختن رسانه های غير خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در اين زمينه گسترده تر ميشود. کتابخانه‌ها در طول تاريخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری محافظت کنند. با مرور زمان کتابخانه‌ها به انواع مختلفی تقسيم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پيشرفت جامعه ايفا می‌کنند.

4. سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه :
تا کنون پایان نامه هایی تحت عنوان کتابخانه و بوستان مطالعه و…. توسط دانشجویان رشته معماری در دانشگاه های مختلف نظیر تهران مرکز، رودهن،اصفهان ،نورو … صورت گرفته است. اما کتابخانه ای جامع و مرکزی مورد بررسی قرار نگرفته است.

5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن :
مطالعه سایت های اینترنتی مربوطه _ مطالعه کتاب های مرجع _ _ بازدید از کتلبخانه ها و فضاهای مشابه ….

6. محل سایت و اهمیت انتخاب آن :
اسلامشهر – خیابان جلالیه – بن بست پور سینا – بن بست زارع
نزدیکی به دانشگاه و موسسه باستان شناسی و تالار ابن سینا یکی از دلایل پراهمیت انتخاب این سایت است . می توان از دیگر دلایل انتخاب ، به قرارگیری این سایت خارج از شهر تهران و …. اشاره کرد.

11

بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………4

محل سایت……………………………………………………………………………………….. 6

عكس‌هايي از منطقه سايت پلان………………………………………………………………….7

موقعیت جغرافیایی شهر تهران……………………………………………………………….. 12

نمودار سا لانه بارش و حرارت شهر تهران………………………………………………….14

تهران…………………………………………………………………………………………….15

جغرافیای منطقه تهران…………………………………………………………………………15

تاریخچه تهران………………………………………………………………………………….16
دیدنی‌ها…………………………………………………………………………………………..17
تهران قدیم……………………………………………………………………………………….18
محلات امروزی………………………………………………………………………………….18

جاذبه های تاریخی تهران………………………………………………………………………19

امکانات شهر……………………………………………………………………………………20

بازار تهران ……………………………………………………………………………………..21

هتل ها …………………………………………………………………………………………..23

شرايط آب و هوايي و جغرافيايي منطقه……………………………………………………….23

شرايط اقليمي تهران…………………………………………………………………………….24

جدول شماره 1-2- متوسط دماي هواي شهر تهران در دوره 9 ساله (1373-1382 )……………………………..26
جدول شماره 1-2- ( ادامه) متوسط دماي هواي شهر تهران در دوره 9 ساله (1373-1382 )…………………..27
جدول شماره 2-2- معدل 9 ساله ( 1373-1382 ) ميانگين حداكثر و حداقل دماي هوا در شهر تهران……………..28
جدول شماره 3-2- معدل 9 ساله ( 82-1373 ) از حداقل و حداكثر مطلق دماي هوا شهر تهران بارندگي……….29
جدول شماره 4-2- جمع كل بارندگي ماهانه وحداكثر بارندگي 24 ساعته شهرتهران دردوره 9 ساله(82-1373).30
جدول شماره 4-2- جمع كل بارندگي ماهانه وحداكثر بارندگي 24 ساعته شهرتهران دردوره 9 ساله (82-1373)31
جدول شماره 5-2- تعداد روزهاي برفي شهر تهران در دوره 9 ساله ( 82-1373 )………………………………..32
جدول شماره 6-2- تعداد روزهاي يخبندان شهر تهران در دوره 9 ساله (82-1373)………………………………33
جدول الف – متوسط ماهانه رطوبت نسبي هوا در ماه هاي مختلف سال در دوره 9 ساله (82-1373 )…………..34
جدول الف – (ادامه)متوسط ماهانه رطوبت نسبي هوا در ماه هاي مختلف سال در دوره 9 ساله(82-73 )…………35
جدول 7-2- معدل رطوبت نسبي هوا در سالهاي مختلف در دوره 9 ساله (82-1373)…………………………….36
جدول شماره 8-2- ميزان متوسط فشار هواي شهر تهران در دوره 9 ساله (82-1373 )………………………….37
تعيين محدوده آسايش در شهر تهران…………………………………………………………40
ميانگين سالانه بالاترين جدول شماره 16-2 گرماي هوا (( سانتيگراد )) در شهرتهران……………………………41
جدول شماره 2-17 نم و باران در شهر تهران ( ميانگين سالانه 9/25 )…………………………………………….41
جدول شماره 18-2- جدول آسايش………………………………………………………………………………………..42

جدول شماره 19-2- تعيين حدود شرايط آسايش در روز و شب در شهرتهران……………………………………….43
نتيجه گيري………………………………………………………………………………………43
مختصري از تاريخچه شهرستان اسلامشهر………………………………………………….45

خصوصيات جغرافيايي و اقليمي……………………………………………………………….46
حـــوزه نفـــوذ………………………………………………………………………………………..46

خصوصيات توسعه اقتصادي اسلامشهر………………………………………………………54

آب وهــــوا……………………………………………………………………………………….56
جدول شماره 1 – آمار درجه حرارت ماهانه ايستگاههاي مهرآباد تهران و پرندك…………….58
آشنايي با دانشگاه آزاد اسلامي………………………………………………………………..58

كتابخانه دانشگاه………………………………………………………………………………..61

معاونت عمران…………………………………………………………………………………..61

ساختمانهاي احداث شده توسط اين معاونت…………………………………………………..62

فصل دوم مبانی نظری معماری.

مقدمه
جامعه انسانی در برگیرنده انسان ها و میراث بشری است. تعامل انسان ها فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به طور مداوم تکامل می یابد. مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته نشان می دهد که به دنبال انقلاب صنعتی تغییرات عمده ای در کل ساختار نظام اجتماعی – فرهنگی جامعه بشری رخ داده است. جهان در چند قدمی انقلاب بزرگ دیگری به نام انقلاب اطلاع رسانی قرار دارد که تاثیر بنیادین آن بسیار بیشتر از انقلاب صنعتی بوده است.
انقلاب اطلاع رسانی را می توان برای بیان فرهنگ ها و اندیشه ها به کار گرفت. استفاده صحیح و مناسب از این فناوری ها سطح گفتگوی تمدن ها را در میان ملل مختلف ارتقا می بخشد و از میان برداشتن فواصل فیزیکی میان ملل و اقوام مختلف، امکان بیان و شناخت فرهنگ ها را هموار ساخته است. به کارگیری این فناوری ها در کتابخانه های امروزی شیوه های سنتی اشاعه اطلاعات فرهنگی را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده و دستاوردهای نوینی را برای ارتقاي سطح تعاملات فرهنگی در سراسر جهان به ارمغان آورده است.
فرهنگ
مفهوم فرهنگ نخستين بار توسط مردم شناس انگلیسی، سرادوارد بارنت تایلوردر سال 1871 به کار رفت. وی فرهنگ را مجموعه ای پیچیده می داند شامل: دانش ها، باورها، هنر، قوانین، اخلاق، آداب و رسوم و دیگر قابلیت ها و عادت هایی که انسان به عنوان عضو جامعه آنها را فرا می گیرد. پس از تایلور تعریف های فرهنگ گسترش یافت و به بیش از صد تعریف رسید.
فرهنگ به تعبیر گسترده آن عبارت است از نظام مشترکی از باورها، ارزش ها، رسم ها، رفتارها، و مصنوعاتی که اعضای یک جامعه در تطبیق با جهانشان و در رابطه با یکدیگربه کار می برند و از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.
در یک تعریف ساده از فرهنگ به عنوان “میراث ملی” یاد شده است. امروزه فرهنگ بر همه ابزارهایی که در اختیار افراد جامعه است و نيز به تمامی آداب و رسوم، معتقدات، علوم، هنرها و سازمان های اجتماعی که در یک جامعه وجود دارد، اطلاق می شود.
فرهنگ را می توان مظهر همه ارزش ها و وسایلی دانست که به کمک آن انسان ها به طور انفرادی یا دسته جمعی می کوشند تا جبر زندگی و محیط را با خواست های آزادی و خرد انسانی سازگار کنند و از آن راه زندگی و ارتباط خود را با جهان زیباتر و پویاتر سازند.

عناصر اساسی فرهنگ
فرهنگ شامل عناصر مادی و غیرمادی(معنوی) است.
الف) عوامل مادی شامل همه موضوعات و یا چیزهایی می شود که قابل دسترسی برای مردم یک جامعه است؛ مانند نوشتن، اسکناس، رایانه، تلفن، اجاق گاز، اتومبیل، کاغذ و … . منابع همه اینها (گیاهان، درختان، معادن، یا مواد معدنی)، که می توان آنها را به شکل های مختلفی برای مقاصد گوناگونی چون: حمل و نقل انسان ها، حیوانات و کالاها، برای پختن غذا، برای محاسبه کردن و نظایر آن تبدیل کرد. ب) فرهنگ غیر مادی شامل ابداعات غیر ملموس انسانی است (چیزهایی که نمی توان آنها را مستقیماً از طریق حواس شناخت). چهار نوع از این ابداعات که به طور قابل توجهی بر رفتارها تأثیر می گذارند عبارتند از: باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادها.
ویژگی های فرهنگ
1. فرهنگ مجموعه ای منتظم و کلیتی سازمان یافته است: یعنی بین اجزای فرهنگ ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد و هر جزء در بقای کل نقش ایفا می کند.2. فرهنگ افراد یک جامعه را قادر به پیش بینی رفتار یکدیگر می کند: افراد می توانند برحسب رفتار و گفتار خود، واکنش های دیگران را از پیش تشخیص دهند و بدانند که برای دریافت واکنش مطلوب چه رفتار و گفتاری باید داشته باشند.3. فرهنگ آموختنی است: فرهنگ غریزی نیست. به عبارت دیگر فرهنگ از عادات و تجربیاتی تشکیل می شود که افراد در طول حیات خویش می آموزند. فلسفه وجود تعلیم و تربیت در جامعه انسانی بر اساس همین ویژگی است.4. فرهنگ وسیله ای است برای کنترل اجتماعی: از آنجا که افراد، شیوه های رفتاری و الگوهای فرهنگی جامعه را از طریق آموزش، یاد می گیرند، فرهنگ وسیله ای است که رفتار و تمایلات و کردار آنان را یکنواخت می کند و از طریق مجازات هایی که اعمال می کند، باعث کنترل و ایجاد نظم در جامعه می گردد.5. فرهنگ پدیده ای پویا، انتقال پذیر و پایدار است: فرهنگ با انتقال تجربه ها و الگوا قالب های رفتاری را در ذهن افراد جامعه، حک می کند و زمانی که این قالب ها حک شد، آثار تجربه ها، عمیق و مداوم و پایدار می شوند. فرایند حک کردن از طریق «فرهنگ پذیری» انجام می شود. فرهنگ پذیری در مقیاس وسیع وقتی رخ می دهد که جامعه ای مورد تهاجم جامعه دیگر قرار گیرد، فاتحان می کوشند تا شیوه های زندگیشان را بر مغلوبان تحمیل کنند و مغلوبان نیز به نوبه خود، شروع می کنند به سازگاری با برخی اعمال فاتحان.

نقش اطلاعات،

نقش اطلاعات،

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی ……………………………………………………………..68

مقدمه…………………………………………………………………………………………….68
فرهنگ…………………………………………………………………………………………..68
عناصر اساسی فرهنگ……………………………………………………………………….. 69

ویژگی های فرهنگ……………………………………………………………………………..69

گونا گونی فرهنگ ها……………………………………………………………………………70

فرهنگ و جامعه…………………………………………………………………………………70

تعادل فرهنگی……………………………………………………………………………………70
توسعه……………………………………………………………………………………………71
توسعه پایدار…………………………………………………………………………………….72
نقش اطلاعات،اطلاع رسانی و کتابخانه ها در توسعه پایدار ……………………………….74
اصول توسعه فرهنگی………………………………………………………………………….77
کتابخانه………………………………………………………………………………………….78
تعریف کتابخانه…………………………………………………………………………………78

اهمّيّت کتابخانه………………………………………………………………………………….78

کتابخانه و نقش آن در توسعه………………………………………………………………….79

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی………………………………………………………………79

کتابخانه های عمومی…………………………………………………………………………..81

کتابخانه ملی…………………………………………………………………………………….81

کتابخانه دانشگاهی……………………………………………………………………………..81

کتابخانه آموزشگاهی……………………………………………………………………………81

کتابخانه های روستایی و کتابخانه های مساجد……………………………………………….81

آسیب شناسی فرهنگی و نقش کتابخانه……………………………………………………….82
نتیجه……………………………………………………………………………………………..83
پیشنهادها و راهکارهای عملی…………………………………………………………………83

فصل سوم بررسی نمونه ها

بررسی نمونه های داخلی وخارجی………………………………………………….87

كتابخانه مركزي دانشگاه لين……………………………………………………………87

کتابخانه های زیبا و معروف جهان…………………………………………………….. 98

Abbey library of Saint Gall.ا…………………………………………………………98
Biblioteca Geral University of Coimbra………ا……………………………….99
Bibliothèque nationale de France…………..ا…………………………………..100
El Escorial Library, San Lorenzo, Spain…ا………………………………….101
George Peabody Library…………………………ا…………………………………102
Library of Congress, Washington, DC, USA…..ا………………………….103
Real Gabinete Portugues De Leitura Rio De Janeiro….ا……………….104
Suzzallo Library…………………………………………….ا………………………….105
Trinity College Library………………………………….ا………………………….106

کتابخانه ملی……………………………………………………………………………..107

لیست کتابخانه های شهر تهران………………………………………………………111

فصل چهارم برنامه فیزیکی طرح

انواع اصلي كتابخانه ، عبارتند از : كتابخانه آموزشگاهي (كتابخانه دبستان و دبيرستان ) كتابخانه دانشگاهي و كتابخانه تخصصي كه توسط شركت تجاري ، خصوصي ، انجمن ، نهاد دولتي يا ساير گروهها و نهادهاي خاص علاقمند به رفع نيازهاي اطلاعاتي اعضاي خود در زمينه اهداف سازمان مربوط پايه ريزي ، حمايت و اداره مي شود . حوزه خدمات اين كتابخانه به موضوع مربوط به سازمان مادر يا ميزبان محدود مي گردد .
بنابراين كتابخانه تخصصي ،كتابخانه اي است كه به موضوع يا مجموع موضوعاتي خاص شكل ( فرم ) ويژه اي از مدارك اختصاص يافته است و هدف از ايجاد آن رفع نيازهاي مراجعان خاص مي باشد .
مهمترين و رايج ترين نوع كتابخانه ، عمومي است كه اغلب شهرداريها و دولت در پي ايجاد و توسعه چنين كتابخانه هايي هستند . كتابخانه عمومي ، كتابخانه اي است كه به طور رايگان يا مبلغي ناچيز در خدمت افراد يك جامعه يا يك منطقه قرار مي گيرد . بدين ترتيب ، هدف يك كتابخانه عمومي خدمت به توده مردم است . كتابخانه عمومي در خدمت همه كساني است كه بتوانند از آن بهره گيرند .
مشخصه ديگر كتابخانه عمومي فراهم آوردن خدمات جامع و گسترده اي است كه اجراي وظايفي مانند اطلاع رساني ، آموزش ،‌سرگرمي و الهام را در بردارد . وقتي جمعيت سهر از حدي معين بگذرد ، يك كتابخانه عمومي براي رفع نيازهاي شهروندان كافي نيست و بايد كتابخانه هاي ديگري نيز در شهر ايجاد شود . البته سطح و اندازه كتابخانه ها بايد متناسب با حوزه نفوذ و تعداد مراجعان آنها باشد .
بر اساس معيارهاي رايج شهرسازي ، چهار نوع كتابخانه در شهر ايجاد مي شود كه عبارتند از :
1-كتابخانه محلي : شعاع عمل آن 500 تا 1000 متر ،جمعيت تحت پوشش آن 1000 تا 10000 نفر ، سطح زيربناي آن 180 تا 250 متر و ظرفيت سالن مطالعه آن 20 تا 25 نفر است.
2-كتابخانه ناحيه : شعاع عمل آن 1000 تا 1600 متر ، جمعيت تحت پوشش 10000 تا 25000 نفر ، سطح زيربناي آن 250 تا 500 متر مربع و ظرفيت سالن مطالعه آن 30 تا 60 نفر است .
3-كتابخانه منطقه : شعاع عمل آن 1500 تا 5000 متر ، جمعيت تحت پوشش 25000 تا 100000 نفر ، سطح زيربناي آن 750 تا 2000 متر مربع و ظرفيت سالن مطالعه آن 60 تا 200 نفر است.
4-كتابخانه مركزي شهر : شعاع عمل آن تمام شهر ، جمعيت تحت پوشش 100000 نفر ( يا بيشتر )‌ ، سطح زيربناي آن 4000 يا 8000 متر مربع و ظرفيت سالن مطالعه آن 200 تا 500 نفر است.
سلسله مراتب ياد شده مربوط به يك شهر بزرگ است . در بقيه شهرها به نسبت جمعيت و اندازه شهر ، برخي از اين كتابخانه ها احداث مي شوند و به برخي ديگر تا ميزان تغيير جمعيت و اندازه شهر نيازي نيست ، زيرا مفهوم كتابخانه مركزي شهر مفهومي نسبي است . به عنوان مثال ، براي يك شهر متوسط 75000 نفري ، كتابخانه مركزي شهر همان ابعاد و اندازه هاي كتابخانه ناحيه را در يك شهر 500000 نفري دارد . و در يك شهر كوچك 15000 نفري ، يك كتابخانه در حد و اندازه كتابخانه محله براي خدمات رساني به شهروندان كافي است . در كشور ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه وزارتخانه مسئول كتابخانه هاي عمومي است ، كتابخانه عمومي را درجه بندي كرده است و رعايت اين درجه بندي براي ساير سازمانهاي كه قصد احداث كتابخانه عمومي را دارند ، ضروري و لازم مي باشد . در اين جا بايد متذكر شد ، آنچه تحت عنوان كتابخانه مركزي زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از آن ياد مي شود ، تقريباً معدل كتابخانه مزكزي شهر است . كتابخانه درجه يك نيز تقريباً معادل كتابخانه منطقه وكتابخانه درجه دو و يا سه تقريباً معادل با كتابخانه ناحيه و درجه چهار و يا پنج تقريباً معادل كتابخانه محله است .
2-درجه بندي كتابخانه هاي عمومي
كتابخانه عمومي با توجه به ملاحظاتي كه در ساختمان و فضاي مطالعه و تجهيزات كتابخانه به كار رفته و نيز امكان اجراي برنامه هاي فرهنگي براي جذب و جلب مردم به كتابخانه ،‌به شش درجه به شرح زير تقسيم شده اند .
كتابخانه مركزي : كتابخانه عمومي مركزي ، كتابخانه اي است كه ضمن داشتن سيستمهاي مجهز و پيشرفته روز ، مركز خدمات شبكه اي از كتابخانه ها مي باشد و مجموعه هاي اصلي و عمده در آن جا نگهداري ميشوند تا در كوتاهترين زمان ، نيازهاي فرهنگي جمعيتي بالغ بر 100 هزار به بالا ،‌در حوزه شهري برآورده گردد.
وظايف اصلي اين كتابخانه ، عبارتند از :
1-انجام خدمات فني كتابداري و نظارت در امور فني كتابخانه هاي عمومي مجاور آن
2-همكاري با كتابخانه هاي عمومي ديگر در آماده سازي كتاب
3-آموزش كتابداري و فراهم كردن امكانات كارآموزي براي كليه كتابداران تازه استخدام شده
4-جمع آوري و طبقه بندي و نگهداري كجله ها و نشريه ها
5-فراهم آوردن موجبات مطالعه و انجام تحقيقات علمي براي محققان و دانشمندان از طريق جمع آوري منابع و ماخذ
6-برگزاري جلسه هاي منظم سخنراني و بحث و مانند اينها ، كه با شان كتابخانه مطابق باشد .
7-اداره كتابخانه سيار

11

مشخصات انواع كتابخانه هاي شهري برحسب مقياس……………………………….119

درجه بندي كتابخانه هاي عمومي…………………………………………………………120
كتابخانه عمومي درجه يك : …………………………………………………………………121
كتابخانه هاي عمومي درجه 2‌،‌3 ، 4 و 5……………………………………………….. 122
جدول مشخصات كتابخانه مركزي……………………………………………………………123
جدول مشخصات كتابخانه درجه يك………………………………………………………….125

جدول مشخصات كتابخانه درجه دو………………………………………………………….127

جدول مشخصات كتابخانه درجه سه…………………………………………………………128

جدول مشخصات كتابخانه درجه چهار……………………………………………………….129
جدول مشخصات كتابخانه درجه پنج…………………………………………………………130
كتابخانه……………………………………………………………………………………….131
استانداردها و سرانه ها………………………………………………………………………132

تناسب ها و روابط…………………………………………………………………………….135

استاندارد فضاها……………………………………………………………………………….135

ترتيب دسترسي آزاد به كتاب:……………………………………………………………….136

فضاهاي مورد نياز……………………………………………………………………………145
فضايي براي كتابها……………………………………………………………………………146
-فضا براي خوانندگان…………………………………………………………………………148
راهنما براي مشخص كردن حداقل فضاي مورد نياز……………………………………….151
فضا براي كاركنان…………………………………………………………………………….152

اتاق جلسات…………………………………………………………………………………..153

عملكرد تهويه و نياز به آن در ساختمان ……………………………………………………155

سرويس دهي و فضاهاي در ارتباط با آن……………………………………………………155

مکانیسم تهویه طبیعی………………………………………………………………………..156

تاثیر اندازه پنجره …………………………………………………………………………….157
تاثیر محل عمودی پنجره در شرایط تهویه طبیعی………………………………………….158

تاثیر جهت و نوع بازشو پنجره ……………………………………………………………..158

موقعیت پنجره و تاثیر ان در وضعیت تهویه طبیعی ……………………………………….159

تهویه با سیستم های مکانیکی……………………………………………………………….160

طراحی کانال ………………………………………………………………………………….162

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم روند طراحی ، نقشه ها ومدارک معماری.

در آغاز دیاگرام حبابی و سیرکولاسیون…………………………………………………….165

اسکیسهای اولیه………………………………………………………………………………168
کانسپت…………………………………………………………………………………………169
طرح کلی پلان ………………………………………………………………………………..170

پلانهای طبقات…………………………………………………………………………………171

طرح نهایی درسایت…………………………………………………………………………..174

نمای شرقی…………………………………………………………………………………….175

نمای غربی…………………………………………………………………………………….175

نمای جنوبی……………………………………………………………………………………176

نمای شمالی……………………………………………………………………………………176

قرارگیری درسایت…………………………………………………………………………….177

سالن های مطالعه……………………………………………………………………………..177

دید پرنده از کتابخانه مرکزی…………………………………………………………………178

نما- دید ازسمت شمال به جنوب……………………………………………………………..178

قرارگیری بخش اداری و نمایشگاه ها……………………………………………………….179

نما از قسمت ورودی اصلی مجموعه………………………………………………………..180

ورودی اصلی مجموعه……………………………………………………………………….180

قسمت های داخلی مجموعه…………………………………………………………………..181

در یک نگاه کلی……………………………………………………………………………….182

فصل ششم منابع وماخذ……………………………………………………………………..183

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..185  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان