انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول سایت و معرفی آن.

هدف تحقیق:
امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات کتابخانه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این پروژه تلاش ‌میشود با مطالعه تعدادی از کتابخانه‌های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف‌پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات ورابطه‌ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه‌ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت‌ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت‌های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند‌از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها،طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی‌های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه‌ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که کتابخانه ارائه می‌کند.هدف اصلی از این بررسی مقایسه طرحهای مختلف اجرا شده در کتابخانه‌های مختلف (از جمله کتابخانهکنگره‌ی آمریکا، کتابخانه‌ی سیاتل آمریکا، کتابخانه‌ی دانشگاه برلین) برای معرفی و آماده‌سازی اذهان برای پذیرش ایده‌های جدید می‌باشد. بررسی امکانات فرآهم‌شده در برخی کتابخانه‌های جهان برای کسب اطلاعات کاربردی‌تر و دریافت رویکردی آینده‌نگر در احداث ساختمان‌های کتابخانه‌ها می‌تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری کتابدار و آرشیتکت کمک کند، که این یکسونگری کارکنان کتابخانه‌ها و مهندسین معمار باعث بوجود آمدن کتابخانه‌هایی خواهد شد که بهترین خدمات را با کیفیت مناسب به کاربر ارائه خواهند داد.

3.اهمیت موضوع :
کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری، که در طول زمان بوجود آمده اند، محافظت کنند. به مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا میکنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی میشود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده داردند، که با گذشت زمان با توجه به رشد تکنولو‍‍‍ژی و سایه انداختن رسانه های غیر خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر میشود. کتابخانه‌ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری محافظت کنند. با مرور زمان کتابخانه‌ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا می‌کنند.

4. سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه :
تا کنون پایان نامه هایی تحت عنوان کتابخانه و بوستان مطالعه و…. توسط دانشجویان رشته معماری در دانشگاه های مختلف نظیر تهران مرکز، رودهن،اصفهان ،نورو … صورت گرفته است. اما کتابخانه ای جامع و مرکزی مورد بررسی قرار نگرفته است.

5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن :
مطالعه سایت های اینترنتی مربوطه _ مطالعه کتاب های مرجع _ _ بازدید از کتلبخانه ها و فضاهای مشابه ….

6. محل سایت و اهمیت انتخاب آن :
اسلامشهر – خیابان جلالیه – بن بست پور سینا – بن بست زارع
نزدیکی به دانشگاه و موسسه باستان شناسی و تالار ابن سینا یکی از دلایل پراهمیت انتخاب این سایت است . می توان از دیگر دلایل انتخاب ، به قرارگیری این سایت خارج از شهر تهران و …. اشاره کرد.

11

بیان مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………4

محل سایت……………………………………………………………………………………….. 6

عکس‌هایی از منطقه سایت پلان………………………………………………………………….7

موقعیت جغرافیایی شهر تهران……………………………………………………………….. 12

نمودار سا لانه بارش و حرارت شهر تهران………………………………………………….14

تهران…………………………………………………………………………………………….15

جغرافیای منطقه تهران…………………………………………………………………………15

تاریخچه تهران………………………………………………………………………………….16
دیدنی‌ها…………………………………………………………………………………………..17
تهران قدیم……………………………………………………………………………………….18
محلات امروزی………………………………………………………………………………….18

جاذبه های تاریخی تهران………………………………………………………………………19

امکانات شهر……………………………………………………………………………………20

بازار تهران ……………………………………………………………………………………..21

هتل ها …………………………………………………………………………………………..23

شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه……………………………………………………….23

شرایط اقلیمی تهران…………………………………………………………………………….24

جدول شماره 1-2- متوسط دمای هوای شهر تهران در دوره 9 ساله (1373-1382 )……………………………..26
جدول شماره 1-2- ( ادامه) متوسط دمای هوای شهر تهران در دوره 9 ساله (1373-1382 )…………………..27
جدول شماره 2-2- معدل 9 ساله ( 1373-1382 ) میانگین حداکثر و حداقل دمای هوا در شهر تهران……………..28
جدول شماره 3-2- معدل 9 ساله ( 82-1373 ) از حداقل و حداکثر مطلق دمای هوا شهر تهران بارندگی……….29
جدول شماره 4-2- جمع کل بارندگی ماهانه وحداکثر بارندگی 24 ساعته شهرتهران دردوره 9 ساله(82-1373).30
جدول شماره 4-2- جمع کل بارندگی ماهانه وحداکثر بارندگی 24 ساعته شهرتهران دردوره 9 ساله (82-1373)31
جدول شماره 5-2- تعداد روزهای برفی شهر تهران در دوره 9 ساله ( 82-1373 )………………………………..32
جدول شماره 6-2- تعداد روزهای یخبندان شهر تهران در دوره 9 ساله (82-1373)………………………………33
جدول الف – متوسط ماهانه رطوبت نسبی هوا در ماه های مختلف سال در دوره 9 ساله (82-1373 )…………..34
جدول الف – (ادامه)متوسط ماهانه رطوبت نسبی هوا در ماه های مختلف سال در دوره 9 ساله(82-73 )…………35
جدول 7-2- معدل رطوبت نسبی هوا در سالهای مختلف در دوره 9 ساله (82-1373)…………………………….36
جدول شماره 8-2- میزان متوسط فشار هوای شهر تهران در دوره 9 ساله (82-1373 )………………………….37
تعیین محدوده آسایش در شهر تهران…………………………………………………………40
میانگین سالانه بالاترین جدول شماره 16-2 گرمای هوا (( سانتیگراد )) در شهرتهران……………………………41
جدول شماره 2-17 نم و باران در شهر تهران ( میانگین سالانه 9/25 )…………………………………………….41
جدول شماره 18-2- جدول آسایش………………………………………………………………………………………..42

جدول شماره 19-2- تعیین حدود شرایط آسایش در روز و شب در شهرتهران……………………………………….43
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………43
مختصری از تاریخچه شهرستان اسلامشهر………………………………………………….45

خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی……………………………………………………………….46
حـــوزه نفـــوذ………………………………………………………………………………………..46

خصوصیات توسعه اقتصادی اسلامشهر………………………………………………………54

آب وهــــوا……………………………………………………………………………………….56
جدول شماره 1 – آمار درجه حرارت ماهانه ایستگاههای مهرآباد تهران و پرندک…………….58
آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی………………………………………………………………..58

کتابخانه دانشگاه………………………………………………………………………………..61

معاونت عمران…………………………………………………………………………………..61

ساختمانهای احداث شده توسط این معاونت…………………………………………………..62

فصل دوم مبانی نظری معماری.

مقدمه
جامعه انسانی در برگیرنده انسان ها و میراث بشری است. تعامل انسان ها فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به طور مداوم تکامل می یابد. مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته نشان می دهد که به دنبال انقلاب صنعتی تغییرات عمده ای در کل ساختار نظام اجتماعی – فرهنگی جامعه بشری رخ داده است. جهان در چند قدمی انقلاب بزرگ دیگری به نام انقلاب اطلاع رسانی قرار دارد که تاثیر بنیادین آن بسیار بیشتر از انقلاب صنعتی بوده است.
انقلاب اطلاع رسانی را می توان برای بیان فرهنگ ها و اندیشه ها به کار گرفت. استفاده صحیح و مناسب از این فناوری ها سطح گفتگوی تمدن ها را در میان ملل مختلف ارتقا می بخشد و از میان برداشتن فواصل فیزیکی میان ملل و اقوام مختلف، امکان بیان و شناخت فرهنگ ها را هموار ساخته است. به کارگیری این فناوری ها در کتابخانه های امروزی شیوه های سنتی اشاعه اطلاعات فرهنگی را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده و دستاوردهای نوینی را برای ارتقای سطح تعاملات فرهنگی در سراسر جهان به ارمغان آورده است.
فرهنگ
مفهوم فرهنگ نخستین بار توسط مردم شناس انگلیسی، سرادوارد بارنت تایلوردر سال 1871 به کار رفت. وی فرهنگ را مجموعه ای پیچیده می داند شامل: دانش ها، باورها، هنر، قوانین، اخلاق، آداب و رسوم و دیگر قابلیت ها و عادت هایی که انسان به عنوان عضو جامعه آنها را فرا می گیرد. پس از تایلور تعریف های فرهنگ گسترش یافت و به بیش از صد تعریف رسید.
فرهنگ به تعبیر گسترده آن عبارت است از نظام مشترکی از باورها، ارزش ها، رسم ها، رفتارها، و مصنوعاتی که اعضای یک جامعه در تطبیق با جهانشان و در رابطه با یکدیگربه کار می برند و از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.
در یک تعریف ساده از فرهنگ به عنوان “میراث ملی” یاد شده است. امروزه فرهنگ بر همه ابزارهایی که در اختیار افراد جامعه است و نیز به تمامی آداب و رسوم، معتقدات، علوم، هنرها و سازمان های اجتماعی که در یک جامعه وجود دارد، اطلاق می شود.
فرهنگ را می توان مظهر همه ارزش ها و وسایلی دانست که به کمک آن انسان ها به طور انفرادی یا دسته جمعی می کوشند تا جبر زندگی و محیط را با خواست های آزادی و خرد انسانی سازگار کنند و از آن راه زندگی و ارتباط خود را با جهان زیباتر و پویاتر سازند.

عناصر اساسی فرهنگ
فرهنگ شامل عناصر مادی و غیرمادی(معنوی) است.
الف) عوامل مادی شامل همه موضوعات و یا چیزهایی می شود که قابل دسترسی برای مردم یک جامعه است؛ مانند نوشتن، اسکناس، رایانه، تلفن، اجاق گاز، اتومبیل، کاغذ و … . منابع همه اینها (گیاهان، درختان، معادن، یا مواد معدنی)، که می توان آنها را به شکل های مختلفی برای مقاصد گوناگونی چون: حمل و نقل انسان ها، حیوانات و کالاها، برای پختن غذا، برای محاسبه کردن و نظایر آن تبدیل کرد. ب) فرهنگ غیر مادی شامل ابداعات غیر ملموس انسانی است (چیزهایی که نمی توان آنها را مستقیماً از طریق حواس شناخت). چهار نوع از این ابداعات که به طور قابل توجهی بر رفتارها تأثیر می گذارند عبارتند از: باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادها.
ویژگی های فرهنگ
1. فرهنگ مجموعه ای منتظم و کلیتی سازمان یافته است: یعنی بین اجزای فرهنگ ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم وجود دارد و هر جزء در بقای کل نقش ایفا می کند.2. فرهنگ افراد یک جامعه را قادر به پیش بینی رفتار یکدیگر می کند: افراد می توانند برحسب رفتار و گفتار خود، واکنش های دیگران را از پیش تشخیص دهند و بدانند که برای دریافت واکنش مطلوب چه رفتار و گفتاری باید داشته باشند.3. فرهنگ آموختنی است: فرهنگ غریزی نیست. به عبارت دیگر فرهنگ از عادات و تجربیاتی تشکیل می شود که افراد در طول حیات خویش می آموزند. فلسفه وجود تعلیم و تربیت در جامعه انسانی بر اساس همین ویژگی است.4. فرهنگ وسیله ای است برای کنترل اجتماعی: از آنجا که افراد، شیوه های رفتاری و الگوهای فرهنگی جامعه را از طریق آموزش، یاد می گیرند، فرهنگ وسیله ای است که رفتار و تمایلات و کردار آنان را یکنواخت می کند و از طریق مجازات هایی که اعمال می کند، باعث کنترل و ایجاد نظم در جامعه می گردد.5. فرهنگ پدیده ای پویا، انتقال پذیر و پایدار است: فرهنگ با انتقال تجربه ها و الگوا قالب های رفتاری را در ذهن افراد جامعه، حک می کند و زمانی که این قالب ها حک شد، آثار تجربه ها، عمیق و مداوم و پایدار می شوند. فرایند حک کردن از طریق «فرهنگ پذیری» انجام می شود. فرهنگ پذیری در مقیاس وسیع وقتی رخ می دهد که جامعه ای مورد تهاجم جامعه دیگر قرار گیرد، فاتحان می کوشند تا شیوه های زندگیشان را بر مغلوبان تحمیل کنند و مغلوبان نیز به نوبه خود، شروع می کنند به سازگاری با برخی اعمال فاتحان.

نقش اطلاعات،

نقش اطلاعات،

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی ……………………………………………………………..68

مقدمه…………………………………………………………………………………………….68
فرهنگ…………………………………………………………………………………………..68
عناصر اساسی فرهنگ……………………………………………………………………….. 69

ویژگی های فرهنگ……………………………………………………………………………..69

گونا گونی فرهنگ ها……………………………………………………………………………70

فرهنگ و جامعه…………………………………………………………………………………70

تعادل فرهنگی……………………………………………………………………………………70
توسعه……………………………………………………………………………………………71
توسعه پایدار…………………………………………………………………………………….72
نقش اطلاعات،اطلاع رسانی و کتابخانه ها در توسعه پایدار ……………………………….74
اصول توسعه فرهنگی………………………………………………………………………….77
کتابخانه………………………………………………………………………………………….78
تعریف کتابخانه…………………………………………………………………………………78

اهمّیّت کتابخانه………………………………………………………………………………….78

کتابخانه و نقش آن در توسعه………………………………………………………………….79

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی………………………………………………………………79

کتابخانه های عمومی…………………………………………………………………………..81

کتابخانه ملی…………………………………………………………………………………….81

کتابخانه دانشگاهی……………………………………………………………………………..81

کتابخانه آموزشگاهی……………………………………………………………………………81

کتابخانه های روستایی و کتابخانه های مساجد……………………………………………….81

آسیب شناسی فرهنگی و نقش کتابخانه……………………………………………………….82
نتیجه……………………………………………………………………………………………..83
پیشنهادها و راهکارهای عملی…………………………………………………………………83

فصل سوم بررسی نمونه ها

بررسی نمونه های داخلی وخارجی………………………………………………….87

کتابخانه مرکزی دانشگاه لین……………………………………………………………87

کتابخانه های زیبا و معروف جهان…………………………………………………….. 98

Abbey library of Saint Gall.ا…………………………………………………………98
Biblioteca Geral University of Coimbra………ا……………………………….99
Bibliothèque nationale de France…………..ا…………………………………..100
El Escorial Library, San Lorenzo, Spain…ا………………………………….101
George Peabody Library…………………………ا…………………………………102
Library of Congress, Washington, DC, USA…..ا………………………….103
Real Gabinete Portugues De Leitura Rio De Janeiro….ا……………….104
Suzzallo Library…………………………………………….ا………………………….105
Trinity College Library………………………………….ا………………………….106

کتابخانه ملی……………………………………………………………………………..107

لیست کتابخانه های شهر تهران………………………………………………………111

فصل چهارم برنامه فیزیکی طرح

انواع اصلی کتابخانه ، عبارتند از : کتابخانه آموزشگاهی (کتابخانه دبستان و دبیرستان ) کتابخانه دانشگاهی و کتابخانه تخصصی که توسط شرکت تجاری ، خصوصی ، انجمن ، نهاد دولتی یا سایر گروهها و نهادهای خاص علاقمند به رفع نیازهای اطلاعاتی اعضای خود در زمینه اهداف سازمان مربوط پایه ریزی ، حمایت و اداره می شود . حوزه خدمات این کتابخانه به موضوع مربوط به سازمان مادر یا میزبان محدود می گردد .
بنابراین کتابخانه تخصصی ،کتابخانه ای است که به موضوع یا مجموع موضوعاتی خاص شکل ( فرم ) ویژه ای از مدارک اختصاص یافته است و هدف از ایجاد آن رفع نیازهای مراجعان خاص می باشد .
مهمترین و رایج ترین نوع کتابخانه ، عمومی است که اغلب شهرداریها و دولت در پی ایجاد و توسعه چنین کتابخانه هایی هستند . کتابخانه عمومی ، کتابخانه ای است که به طور رایگان یا مبلغی ناچیز در خدمت افراد یک جامعه یا یک منطقه قرار می گیرد . بدین ترتیب ، هدف یک کتابخانه عمومی خدمت به توده مردم است . کتابخانه عمومی در خدمت همه کسانی است که بتوانند از آن بهره گیرند .
مشخصه دیگر کتابخانه عمومی فراهم آوردن خدمات جامع و گسترده ای است که اجرای وظایفی مانند اطلاع رسانی ، آموزش ،‌سرگرمی و الهام را در بردارد . وقتی جمعیت سهر از حدی معین بگذرد ، یک کتابخانه عمومی برای رفع نیازهای شهروندان کافی نیست و باید کتابخانه های دیگری نیز در شهر ایجاد شود . البته سطح و اندازه کتابخانه ها باید متناسب با حوزه نفوذ و تعداد مراجعان آنها باشد .
بر اساس معیارهای رایج شهرسازی ، چهار نوع کتابخانه در شهر ایجاد می شود که عبارتند از :
1-کتابخانه محلی : شعاع عمل آن 500 تا 1000 متر ،جمعیت تحت پوشش آن 1000 تا 10000 نفر ، سطح زیربنای آن 180 تا 250 متر و ظرفیت سالن مطالعه آن 20 تا 25 نفر است.
2-کتابخانه ناحیه : شعاع عمل آن 1000 تا 1600 متر ، جمعیت تحت پوشش 10000 تا 25000 نفر ، سطح زیربنای آن 250 تا 500 متر مربع و ظرفیت سالن مطالعه آن 30 تا 60 نفر است .
3-کتابخانه منطقه : شعاع عمل آن 1500 تا 5000 متر ، جمعیت تحت پوشش 25000 تا 100000 نفر ، سطح زیربنای آن 750 تا 2000 متر مربع و ظرفیت سالن مطالعه آن 60 تا 200 نفر است.
4-کتابخانه مرکزی شهر : شعاع عمل آن تمام شهر ، جمعیت تحت پوشش 100000 نفر ( یا بیشتر )‌ ، سطح زیربنای آن 4000 یا 8000 متر مربع و ظرفیت سالن مطالعه آن 200 تا 500 نفر است.
سلسله مراتب یاد شده مربوط به یک شهر بزرگ است . در بقیه شهرها به نسبت جمعیت و اندازه شهر ، برخی از این کتابخانه ها احداث می شوند و به برخی دیگر تا میزان تغییر جمعیت و اندازه شهر نیازی نیست ، زیرا مفهوم کتابخانه مرکزی شهر مفهومی نسبی است . به عنوان مثال ، برای یک شهر متوسط 75000 نفری ، کتابخانه مرکزی شهر همان ابعاد و اندازه های کتابخانه ناحیه را در یک شهر 500000 نفری دارد . و در یک شهر کوچک 15000 نفری ، یک کتابخانه در حد و اندازه کتابخانه محله برای خدمات رسانی به شهروندان کافی است . در کشور ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که وزارتخانه مسئول کتابخانه های عمومی است ، کتابخانه عمومی را درجه بندی کرده است و رعایت این درجه بندی برای سایر سازمانهای که قصد احداث کتابخانه عمومی را دارند ، ضروری و لازم می باشد . در این جا باید متذکر شد ، آنچه تحت عنوان کتابخانه مرکزی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از آن یاد می شود ، تقریباً معدل کتابخانه مزکزی شهر است . کتابخانه درجه یک نیز تقریباً معادل کتابخانه منطقه وکتابخانه درجه دو و یا سه تقریباً معادل با کتابخانه ناحیه و درجه چهار و یا پنج تقریباً معادل کتابخانه محله است .
2-درجه بندی کتابخانه های عمومی
کتابخانه عمومی با توجه به ملاحظاتی که در ساختمان و فضای مطالعه و تجهیزات کتابخانه به کار رفته و نیز امکان اجرای برنامه های فرهنگی برای جذب و جلب مردم به کتابخانه ،‌به شش درجه به شرح زیر تقسیم شده اند .
کتابخانه مرکزی : کتابخانه عمومی مرکزی ، کتابخانه ای است که ضمن داشتن سیستمهای مجهز و پیشرفته روز ، مرکز خدمات شبکه ای از کتابخانه ها می باشد و مجموعه های اصلی و عمده در آن جا نگهداری میشوند تا در کوتاهترین زمان ، نیازهای فرهنگی جمعیتی بالغ بر 100 هزار به بالا ،‌در حوزه شهری برآورده گردد.
وظایف اصلی این کتابخانه ، عبارتند از :
1-انجام خدمات فنی کتابداری و نظارت در امور فنی کتابخانه های عمومی مجاور آن
2-همکاری با کتابخانه های عمومی دیگر در آماده سازی کتاب
3-آموزش کتابداری و فراهم کردن امکانات کارآموزی برای کلیه کتابداران تازه استخدام شده
4-جمع آوری و طبقه بندی و نگهداری کجله ها و نشریه ها
5-فراهم آوردن موجبات مطالعه و انجام تحقیقات علمی برای محققان و دانشمندان از طریق جمع آوری منابع و ماخذ
6-برگزاری جلسه های منظم سخنرانی و بحث و مانند اینها ، که با شان کتابخانه مطابق باشد .
7-اداره کتابخانه سیار

11

مشخصات انواع کتابخانه های شهری برحسب مقیاس……………………………….119

درجه بندی کتابخانه های عمومی…………………………………………………………120
کتابخانه عمومی درجه یک : …………………………………………………………………121
کتابخانه های عمومی درجه 2‌،‌3 ، 4 و 5……………………………………………….. 122
جدول مشخصات کتابخانه مرکزی……………………………………………………………123
جدول مشخصات کتابخانه درجه یک………………………………………………………….125

جدول مشخصات کتابخانه درجه دو………………………………………………………….127

جدول مشخصات کتابخانه درجه سه…………………………………………………………128

جدول مشخصات کتابخانه درجه چهار……………………………………………………….129
جدول مشخصات کتابخانه درجه پنج…………………………………………………………130
کتابخانه……………………………………………………………………………………….131
استانداردها و سرانه ها………………………………………………………………………132

تناسب ها و روابط…………………………………………………………………………….135

استاندارد فضاها……………………………………………………………………………….135

ترتیب دسترسی آزاد به کتاب:……………………………………………………………….136

فضاهای مورد نیاز……………………………………………………………………………145
فضایی برای کتابها……………………………………………………………………………146
-فضا برای خوانندگان…………………………………………………………………………148
راهنما برای مشخص کردن حداقل فضای مورد نیاز……………………………………….151
فضا برای کارکنان…………………………………………………………………………….152

اتاق جلسات…………………………………………………………………………………..153

عملکرد تهویه و نیاز به آن در ساختمان ……………………………………………………155

سرویس دهی و فضاهای در ارتباط با آن……………………………………………………155

مکانیسم تهویه طبیعی………………………………………………………………………..156

تاثیر اندازه پنجره …………………………………………………………………………….157
تاثیر محل عمودی پنجره در شرایط تهویه طبیعی………………………………………….158

تاثیر جهت و نوع بازشو پنجره ……………………………………………………………..158

موقعیت پنجره و تاثیر ان در وضعیت تهویه طبیعی ……………………………………….159

تهویه با سیستم های مکانیکی……………………………………………………………….160

طراحی کانال ………………………………………………………………………………….162

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم روند طراحی ، نقشه ها ومدارک معماری.

در آغاز دیاگرام حبابی و سیرکولاسیون…………………………………………………….165

اسکیسهای اولیه………………………………………………………………………………168
کانسپت…………………………………………………………………………………………169
طرح کلی پلان ………………………………………………………………………………..170

پلانهای طبقات…………………………………………………………………………………171

طرح نهایی درسایت…………………………………………………………………………..174

نمای شرقی…………………………………………………………………………………….175

نمای غربی…………………………………………………………………………………….175

نمای جنوبی……………………………………………………………………………………176

نمای شمالی……………………………………………………………………………………176

قرارگیری درسایت…………………………………………………………………………….177

سالن های مطالعه……………………………………………………………………………..177

دید پرنده از کتابخانه مرکزی…………………………………………………………………178

نما- دید ازسمت شمال به جنوب……………………………………………………………..178

قرارگیری بخش اداری و نمایشگاه ها……………………………………………………….179

نما از قسمت ورودی اصلی مجموعه………………………………………………………..180

ورودی اصلی مجموعه……………………………………………………………………….180

قسمت های داخلی مجموعه…………………………………………………………………..181

در یک نگاه کلی……………………………………………………………………………….182

فصل ششم منابع وماخذ……………………………………………………………………..183

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………..185  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان