انتخاب صفحه

مقدمه

کتابخانه ها مجموعه ای از عملکردها را در جامعه ما به عهده دارند . از آنجا که ساختمان و فضای بیشتر کتابخانه های موجود ،پاسخگوی نیازهای روز افزون و مواد ومنابع و تجهیزات و کاربرد فناوری های آموزشی و اطلاعاتی نیست و باعنایت به این نکته که در حلقه تولید علم اولین وآخرین زنجیره به کتاب و صنعت نشر و تالیف مربوط می شود بنابراین تاسیس کتابخانه عمومی با وجود سفارش وسایل و لوازم کتابخانه های نوین ،انتشار کتب بیشتر و نیاز مبرم سازمان ها و نهادها و کتابداران متخصص به تجهیز و تکمیل کتابخانه های موجود و طرح کتابخانه های آینده در جای جای سرزمین پهناورمان از اهمیت بسزایی برخوردار می گردد .
قابلیت انعطاف پذیری و مادیولار بودن طرح کتابخانه ها که قابلیت توسعه را دیده باشند و دیاگرام ارتباطی مناسب و اصولی فضاهای اصلی کتابخانه ها و استخراج سرانه های دقیق از دیگر ملزومات این رویکرد جدید می باشد .
کتابخانه های عمومی ،نوشته های کلی و عمومی و سایر رسانه های اطلاعاتی را ارائه می دهند.این کتابخانه ها آزادانه در دسترس عموم هستندو سطح و انتخاب موجودی و خدمات خود را ،متوجه نیازهای کاربران خود می کنند و به عنوان یک مرکز ارتباطی ،برای تمامی اقشار مردم ،علاوه بر تهیه وتدارک سنتی کتاب ،می تواننددارای محلهایی برای مرور کتابها،اتاق جلسه و محلهای مطالعه گروهی یا انفرادی باشند .کتابخانه های عمومی می توانند علاوه برکتابها و مجلات ،مطبوعات ،بروشورها ،بازیها یا رسانه های جدید را نیز در ارائه دهند که یا در داخل خود کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرند و یا قرض داده می شوند .
هدف اصلی از تاسیس کتابخانه های عمومی استفاده مناسب و مفید عموم مردم از منابع کتابخانه به صورت آزاد است کتابخانه های عمومی باید با نیازهای جامعه به آموزش و پرورش و اطلاعات و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت مردم هماهنگی داشته باشد .
در ایجاد کتابخانه های عمومی باید به تغییراتی که در منابع و مواد کتابخانه ها به وجود می آید توجه کرد .یکی دیگر از مسائل مهم ،دسترسی آسان و راحت به کتابخانه می باشد و حداکثر کارایی وقتی است که کتابخانه بیشترین مجموعه کتاب را به بیشترین استفاده کنندگان می دهد .
کتابخانه های عمومی معمولا به وسیله دولت های کشورها ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم ،احداث می شوند .وزارت کتابخانه ها یا آموزش ،فرهنگ ،هنر ،ارشاد یا شهرداری ها از جمله سازمان های نظارتی هستند .
معمار در طراحی کتابخانه عمومی قبل از هر چیزی باید به جذب مردم برای استفاده آن فکر کند . برای انتخاب جای کتابخانه نیز باید به الگوی رفت وآمد مردم و عادات ساکنین محلی آن توجه کرد .
پروژه مورد نظر کتابخانه ای واقع در منطقه 22 شهرداری تهران می باشد که باتوجه به عوامل و شرایط اقلیمی منطقه طراحی شده است .این مطالعات در هفت فصل :1-شناخت موضوعی طرح 2-شناخت بستر طرح وبررسی مطالعات اقلیمی 3-مبانی نظری عام و خاص کتابخانه 4-بررسی ضوابط و استانداردها،معرفی فضاها به لحاظ عملکرد و نیازهای تجهیزاتی ،ضوابط ایمنی ،ضوابط معلولین 5-بررسی نمونه های خارجی و داخلی و استفاده از محاسن و معایب آنها 6-برنامه ریزی فیزیکی و بررسی سازه ،تاسیسات مکانیکی والکتریکی 7-تحلیل سایت ،ارائه آلترناتیو ها،مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی ودر نهایت ارائه نقشه ها

 

فهرست مطالب

مقدمه رساله………………………………………………………………………………………………………………………….1
دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………2
ضرورت و اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………2
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..3

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : شناخت موضوعی طرح

همانطور که کتابخانه های دوران باستان جملگی به کاخ ها یا معابد وابسته بودند، کتابخانه های قرون وسطی نیز با کلیسا، نهادی که در این دوران در حکم قلب جامعه و کانون قدرت روحانی و دنیوی بود، پیوند داشت. اعتقادی که در آن عصر وجود داشت این بود:«صومعه بدون کتابخانه مانند دژ بدون زرادخانه است». کلیه فعالیت های روزانه زندگی، حتی در شرایط سخت جوی کشورهای اروپای شمالی، در اطراف رواق صومعه ها متمرکز بود. در همین رواق ها بود که کتاب ها را نگهداری می کردند. کتابها در تاقچه ای روی دیوار رواق، یا در مخزنی نزدیک آن، و یا در صندوق هایی که در رواق نهاده بودند نگهداری می شد. به این ترتیب کتابخانه در دوران محوطه به جامانده ازکتابخانه سلسوس شکل 1- 15
قرون وسطی تنگ و طویل بود، نور از یک ضلع طولی برآن می تابید. هردو ضلع عرضی یا یکی از آن ها دارای حفاظ بود، و کتاب ها روی دیوار درونی طولی قرارداشت. چنین کتابخانه هایی اتاقک هایی نیز برای استفاده راهبان مسن تر داشت. این اتاقک ها ظاهری شبیه دکه نگهبانی داشت. البته هدف ایجاد مکانی خلوت برای استفاده کننده نبود، چون در آن زمان چنین امری نکوه می شد. در داخل هر اتاقک در یک طرف صندلی و در طرف دیگر یک میز قرارداشت. نور از طرف چپ مطالعه کننده می تابید. با رشد مجموعه، کتابخانه های صومعه ها در قرون چهارده و پانزده ناچار شدند علاوه بر رواق محل های دیگری را نیز برای نگهداری کتاب ها در نظر گیرند. کتاب ها در همه جای دیر، در هرگوشه خالی گذاشته می شد. یک اتاق تنگ و طویل، معمولاً روی بنای موجود یا رواق ساخته می شد و به نگهداری کتاب اختصاص می یافت. در زمینه طرح و ساختمان کتابخانه ها، قرن شانزدهم به بعد را می توان عصر شکوه و جلال نامید. منسوخ شدن، به زنجیر بستن کتاب ها، در عین حال تغییر الگوی انتشارات با نشانه هایی از نظیر کاهش در هزینه و تعداد کثیر نشریات بویژه در ابعاد کوچکتر، قفسه بندی دیواری را امکان پذیر ساخت. قفسه بندی دیواری به نوبه خود استفاده بیشتر از ارتفاع ساختمان را امکان پذیر نموده به طوری که هرچه دیوارها بلندتر بودند تعداد کتاب هایی که می شد در قفسه ها قرارداد، بیشتر می شد. علاوه برآن، از بین رفتن زنجیرها، امکان برداشتن کتاب و بردن آن ها را برای مطالعه فراهم کرد و محل های نشستن را می شد بر حسب دلخواه مرتب کرد، دیوارها که بدین ترتیب از بار میز و نیمکت ها خالی می شد می توانست برحسب اقتضا مورد استفاده قرارگیرند و محوطه اصلی را

10
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….4
بخش اول : مفاهیم پایه
1-1-1 کتاب……………………………………………………………………………………………………………………….5
1-1-2 کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………….6
1-1-2-1اهداف و خدمات کتابخانه……………………………………………………………………………………….6
1-1-2-2 مقررات در کتابخانه………………………………………………………………………………………………..6
1-1-2-3 نمونه مواد و منابع کتابخانه ای…………………………………………………………………………………7
1-1-2-4 بررسی تطبیقی نظام قفسه باز و قفسه بسته در امانات کتاب…………………………………………7
1-1-3 انواع کتابخانه ها…………………………………………………………………………………………………………9
1- 1-3-1 کتابخانه ملّی…………………………………………………………………………………………………………9
1-1-3-2کتابخانه دانشگاهی…………………………………………………………………………………………………..9
1- 1-3-3 کتابخانه پژوهشی………………………………………………………………………………………………….9
1 -1-3-4 کتابخانه تخصصی………………………………………………………………………………………………..10
1-1-3-5 کتابخانه عمومی…………………………………………………………………………………………………….10
1-1-3-6 کتابخانه شخصی (خصوصی)………………………………………………………………………………….10
1-1-3-7 کتابخانه آموزشگاهی………………………………………………………………………………………………11
بخش دوم : تاریخچه کتاب و کتابخانه
1-2 تاریخچه بررسی تحولات گذشته و آینده کتاب و کتابخوانی………………………………………………11
1-2-1 تاریخچه کتاب و کتابخانه………………………………………………………………………………………….11
1-2-2 سابقه تاریخی ساختمان کتابخانه ها……………………………………………………………………………..12
1-2-2-1 کتابخانه های باستان………………………………………………………………………………………………12
1-2-2-2 کتابخانه های قرون وسطی……………………………………………………………………………………..13
1-2-2-3 قرون هفدهم و هجدهم…………………………………………………………………………………………14
1-2-2-4 کتابخانه در دوران اسلامی………………………………………………………………………………………14
1-2-2- 5 بنای کتابخانه در قرن بیستم………………………………………………………………………………….15
1-2-3-1 کتابخانه در ایران ………………………………………………………………………………………………..16
1-2-3-2کتابخانه های ایران پیش از اسلام……………………………………………………………………………..16
1-2-3-3 کتابخانه های ایران پس از اسلام ……………………………………………………………………………17
بخش سوم :کتابخانه عمومی
1-3 کتابخانه های عمومی…………………………………………………………………………………………………….18
1-3-1کتابخانه های شاخه…………………………………………………………………………………………………..19
1-3–اهداف کتابخانه عمومی………………………………………………………………………………………………19
1-3-3 وظیفه و مأموریت کتابخانه های عمومی………………………………………………………………………19
1-3-4تأمین بودجه، قانونگذاری و شبکه ها …………………………………………………………………………..20
1-3-5عملیات و مدیریت…………………………………………………………………………………………………….20
1-3- 6 فعالیت های فرهنگی……………………………………………………………………………………………….21
1-3-7خدمات ارائه شده در کتابخانه های عمومی……………………………………………………………………22
1-3-8 بیانیه ایفلا/ یونسکو1994درباره کتابخانه های عمومی……………………………………………………23
1-3-9 کتابخانه های عمومی در ایران……………………………………………………………………………………23
1-3-9-1فقرکتابخانه های عمومی در تهران …………………………………………………………………………..24
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………….26

فصل دوم : شناخت بستر موضوع

در این گسترده و کلا در تهران در تابستان به دلیل تاثیر فشار زیاد حاره ،میزان بارندگی کم و ناچیز است و بارندگی های تابستانی این منطقه به دلیل عبور سیستم های کم فشار دینامیکی (نوع سرد )می باشد که از نواحی شمالی کشور وارد ایران می شود .گاهی عبور جریان های شمالی از روی شیب های شمالی این ارتفاعات باعث می شود ،که تاثیرش در منطقه معکوس و باعث خشکی بیش از حد می شود . درمواردی نیز جریانات گرم و مرطوب موسمی اقیانوس هند در لایه های زیر جو منطقه (3-2کیلومتری از سطح زمین) تاثیر گذاشته و بارندگی های شدیدی را به دنبال دارد . در زمستان کلا فضای کشور مناسب ورود جریان های کم فشار مدیترانه می شود زیرا سیستم پر فشار به سوی عرض های پایین جغرافیایی زیر صفر درجه شمالی خارج می شود و در نتیجه اکثر بارندگی ها از آبان تا اردیبهشت در این فصل اتفاق می افتد . در بهار وجود ناپایداری مکانیکی و حرارتی در تشدید بارندگی موثر است .وجود فشار زیاد سیبری در جنوب شرق آسیا باعث انتقال هوای سرد به سوی منطقه می شود و دما به شدت پایین می آید . این ریزش هوای سرد در صورت بالا بودن رطوبت نسبی و یا وجود جبهه های مدیترانه در ارتفاعات باعث ریزش برف و در قسمتهای پایین باعث بارندگی می شود .
این گسترده که بخشی از تهران بزرگ محسوب می شود از وضعیت آب و هوایی تهران تبعیت می کند آمار نشان می دهد که 77-70درصد بارندگی در این منطقه در فصل پاییز و زمستان اتفاق می افتد به طوری که کل ریزش باران در پاییز و زمستان بین 173-163میلیمتر می باشد . مقدار کل بارندگی در فصل تابستان نزدیک به 2%یا 5-4میلیمتر بارندگی است که اغلب به صورت رگبارمی باشد.
صورت پراکنده در سه نقطه و سرانجام ایستگاه مترو (وردآورد) که در کنار محور 35 متری شمالی جنوبی دارو پخش واقع شده است مهمترین کاربری های موجود ناحیه هستند.
ـ باغات سبز که در جنوب شهرک صنعتی شریف و شمال غربی ناحیه حفظ شده است.
ـ محورهای حرکتی عمده شهری از جمله امتداد 45 متری رسالت که از وسط ناحیه عبور می کند و امتداد آن در بخش غربی ناحیه با ایجاد تقاطع غیر همسطح با محور 76 متری شمال عباس آباد (شهید همت) تا منتهی الیه حد غربی ناحیه امتداد یافته است همین طور تداوم محور 76 متری شهید همت که از محل تقاطع محور دو گاز شروع و تا تقاطع با آزاد راه کرج (هردو به صورت شبدری کامل) در بخش غربی ناحیه ادامه می یابد.
2-2-11 تاثیر توسعه منطقه 22 بر آلودگی هوا ی تهران
«تهران به عنوان پایتخت کشور در زمره آلوده ترین کلان شهرهای جهان می باشد .آلودگی عمده ایجاد شده به عنوان آلودگی ناشی از صنایع متحرک (نظیر سیستمهای حمل و نقل ) و صنایع ثابت نظیر کارخانجات و صنایع خانگی وو تجاری از استانداردهای قابل قبول فراتر گردیده ، طبیعی است که پدیده های جوی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر توزیع آلاینده های هوا دارد .پدیده هایی چون وارونگی هوا ( به خصوص فصل سرما ) پدیده دود و فتو شیمیایی از جمله عواملی هستند که به نحوه انتشار آلاینده ها اثر می گذارند .در شرایطی که محیط زیست این منطقه از نظر آلودگی هوا دچار مشکلات زیاد بوده و فکر مسئولین را به خود مشغول داشته است بلا شک هر گونه توسعه شهری در صورتی که با درایت و احتیاط کامل به مورد اجرا گذاشته نشود ، بر این معضلات بیشتر از پیش خواهد افزود .»1

«افزایش ارتفاع بنا به نفع کاهش سطح بام ،موجب کاهش تلفات

«افزایش ارتفاع بنا به نفع کاهش سطح بام ،موجب کاهش تلفات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………27
بخش اول :تهران
2- 1بررسی موقعیت قرارگیری طرح به صورت کلی………………………………………………………………..28
2-1-1ویژگی طبیعی و جغرافیایی تهران…………………………………………………………………………………28
2-1- 2 موقعیت استقرار……………………………………………………………………………………………………..28
2 1-3پیشینه………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-1-4 اقلیم ……………………………………………………………………………………………………………………..29
2-1-4-1 بارندگی………………………………………………………………………………………………………………29
2-1-4- 2 زلزله ……………………………………………………………………………………………………………..29
2-1-4-3 شیب زمین …………………………………………………………………………………………………………30
2-1-4-4 باد……………………………………………………………………………………………………………………..30
2-1-4-5 دما…………………………………………………………………………………………………………………….30
2-1-4-6 تابش آفتاب ……………………………………………………………………………………………………….31
بخش دوم : منطقه 22 تهران
2-2بررسی کلی موقعیت قرارگیری طرح ………………………………………………………………………………31
2-2-1معرفی منطقه 22 تهران……………………………………………………………………………………………….31
2-2-2سابقه پیدایش منطقه 22………………………………………………………………………………………………32
2-2- 3 منطقه 22 در مناطق 22 گانه تهران بزرگ……………………………………………………………………33
2-2-4 منطقه 22 در شبکه شریانی تهران ………………………………………………………………………………34
2-2-5 منطقه 22 در کاربری عمومی تهران…………………………………………………………………………….33
2-2- 6 طرح تفضیلی منطقه 22تهران…………………………………………………………………………………….35
2-2 -7وضع موجود منطقه 22 …………………………………………………………………………………………….36
2-2-8 شیب و توپوگرافی منطقه 22…………………………………………………………………………………….36
2-2- 9 ویژگی های اقلیمی منطقه 22……………………………………………………………………………………37
2-2-9-1 آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………37
2-2-9-2دما و رطوبت هوا …………………………………………………………………………………………………38
2-2-10تقسیم بندی نواحی منطقه…………………………………………………………………………………………39
2-2-10-1 ناحیه شش………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-11 تاثیر توسعه منطقه 22 بر آلودگی هوا ی تهران…………………………………………………………..40
بخش سوم : راهکارهای اقلیمی
2-3ویژگی های اقلیمی………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-1اهمیت و ضرورت طراحی اقلیمی ………………………………………………………………………………40
2-3-2 معماری همساز با اقلیم (ازدیربازتاکنون)……………………………………………………………………..41
2-3-3 ویژگی اقلیم سرد……………………………………………………………………………………………………41
2 -3-3-1 پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن………………………………………………………………………41
2-3-3-2شکل ساختمان…………………………………………………………………………………………………….42
2-3-3-3چگونگی استقرار ساختمان……………………………………………………………………………………42
2-3-3-4ارتفاع ساختمان……………………………………………………………………………………………………43
2-3-3-5رابطه فضاهای پر وخالی……………………………………………………………………………………….44
2-3-3-6شکل ،تناسبات و محل استقرار حیاط ها…………………………………………………………………44
2-3-3-7 شکل و محل ایوان ها ……………………………………………………………………………………….47
2-3-3-8چگونگی اسقرار فضاهای بسته………………………………………………………………………………47
2-3-3-9ابعاد و تناسبات فضاهای بسته………………………………………………………………………………..48
2-3-3-10جداره های باز…………………………………………………………………………………………………..48
2-3-3-11جداره های بسته ……………………………………………………………………………………………….49
2-3-4راهکار های طراحی اقلیمی در تهران………………………………………………………………………….50
2-3-4-1جهت استقرار ساختمان………………………………………………………………………………………..50
2-3-4-2سطح بازشوی خارجی…………………………………………………………………………………………50
2-3-4- 3 نور و تهویه………………………………………………………………………………………………………..50
2-3-4-4 آلودگی صوتی……………………………………………………………………………………………………..51
2-3-5چگونه ساختمان خود را بهینه کنیم……………………………………………………………………………….51
2-3-5-1پنجره ها………………………………………………………………………………………………………………..51
2-3-5-2عایقکاری………………………………………………………………………………………………………………52
2-3-5-3درز بندی ساختمان……………………………………………………………………………………………….53
2-3-5-3-1درزگیری درها و پنجره ها…………………………………………………………………………………53
2-3-5-4طراحی محیط اطراف ساختمان………………………………………………………………………………53
2-3-5-5مصالح ساختمانی…………………………………………………………………………………………………53
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم: مبانی نظری

معماری اجتماعی‌ترین هنر بشری است. به غیر از دوران گردآوری خوراک، حضور فضا، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آینده، لحظه‌ای از زندگی روزمره آدمیان غایب نبوده و نخواهد بود. بشر نیازمند فضایی است که او را در مقابل تأثیرات محیط محافظت نماید. این نیاز از ابتدای زندگی تا به امروز تغییر چندانی نداشته است. این فضای محافظ یا همان فضای معماری، مرکزی است که بر مبنای آن تمامی ارتباطات فضایی شکل یافته و سنجیده می‌شوند. ارتباطات فضایی بین افراد، سیستمی است پیچیده از تمایل به نزدیکی، فرار، نادیده گرفتن، توجه نکردن و … به این دلیل فضای معماری نمی‌تواند تنها با توجه به فضایی ریاضی طرح شده باشد، بلکه لازم است طرح فضا به ترتیبی باشد که تمامی ارتباطات اجتماعی ـ روانی انسانها تقویت شوند یا اینکه لااقل برای آنها مزاحمتی ایجاد نشود مفهوم فضای ساخته شده یا فضای کالبدی به معنای کلیه شکلهای کالبدی قابل لمسی که انسان ها به وجود می آورند یا تغییر شکل هایی
که در همین زمینه اعمال می کنند، می تواند به صورت یک مفصل بین فضای کالبدی – طبیعی و فضای زیستی انسان هاتعریف شود .این فضا نقطه شروع انسان برای شناخت محیط است . فضای معماری به بیانی توصیف مادی مکان یا ظرفی است که در آن بخشی از فعالیتهای مربوط به زندگی بشر صورت می‌پذیرد. بنابراین فضای معماری با زندگی رابطه‌ای ناگسستنی دارد. انسان هنگامی که از رحم مادر جدا می‌شود، در فضایی جدید قرار می‌گیرد که همان فضای معماری است. انسان در فضای معماری زندگی می‌کند، به فضا فکر می‌کند و فضا را خلق می‌نماید. معماری هنر به نظم درآوردن فضاست و انسان نمی‌تواند قبل از آنکه افعال خود را منظم کرده و به زندگی خود نوعی سازمان بخشیده باشد، فضا را به نظم درآورد، رابطه انسان با فضای معماری رابطه‌ای است روزمره که بخش مهمی از زندگی او را در بر می‌گیرد. این رابطه پیچیده‌تر از رابطه انسان با فضای هنری نقاشی و مجسمه سازی‌ است، زیرا انسان این فضا را از درون نیز تجربه می‌کند. از این رو بعد از قرن‎ها، هنوز مسأله اصلی معماری، فضا و زندگی و چگونگی ارتباط بین این دو است. فضای معماری که اصلی‌ترین وجه معماری است، از طریق اصلی‌ترین وجه زندگی یعنی خلاقیت می‌تواند ایجاد شود. با اینکه فضای معماری به فضای زندگی انسانها مربوط است،ولی این ارتباط از فرمول خاصی نتیجه نمی‌شود. فضای زندگی بصورت الگویی از پیش تعین شده ، در جهان ایده‌آل ها وجود ندارد ، بلکه بایستی ایجاد شود و معمار مسئول ایجاد آن است.
معماری اسلامی ایران با پاره ای از عوامل ذهنی و غیر ملموسو پاره ای عینی و ملموس یا کالبدی که متأثراز جهان بینی سازندگان آن است هویت و عینیت می یابددر این طرح سعی شده از پاره ای از این مبانی ارزشمند بهره ای هرچه اندک گرفته شود .
3-1-1زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی
«این معماری بر پایه مقیاس انسانی و تناسبات هندسی طلایی بدن انسان قرارگرفته است. از مقیاس اتاق تا خانه و حیاط دار تا محله و شهر، سلسله مراتبیاز حلقه های اتصال اجتماعی وجود دارد که فرد را با جامعه اش وحدتمی بخشد.»ابعاد و تناسبات بدن انسان بر تناسب اشیائی که به کار می بریم، ارتفاع وفاصله اشیائی که باید به آن ها دسترسی یابیم و ابعاد و وسائلی که برای شکل 3-1
10
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..55
بخش اول:مبانی نظری عام
3-1مبانی نظری طرح………………………………………………………………………………………………………….56
3-1-1زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی………………………………………………….56
3-1-2 شکل گیری فضا براساس مراتب زمانی و مکانی………………………………………………………….57
3-1-3 شکل گیری براساس تنوع های هندسی غنی و محکم…………………………………………………..58
3-1-4 ایجاد وحدت در عین کثرت……………………………………………………………………………………..58
3-1-5 انطباق محیطی، همدلی موزون با طبیعت…………………………………………………………………….58
3-1- 6 تقارن …………………………………………………………………………………………………………………..59
3-1-7 شفافیت………………………………………………………………………………………………………………….60
3-1-8 مقدم شمردن حس یزدانی بر حس زیبایی…………………………………………………………………..60
بخش دوم: مبانی نظری خاص
3-2 مبانی نظری خاص……………………………………………………………………………………………………….60
3-2-1 مبانی نظری و نقش آن در طراحی کتابخانه………………………………………………………………….61
3-2-1-1 کتاب………………………………………………………………………………………………………………….61
3-2-1-2 کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………61
3-2-1-3 کتابخانه عمومی…………………………………………………………………………………………………..61
3-2-1-4 باغ کتاب…………………………………………………………………………………………………………….62
3-2-1-5 لوح……………………………………………………………………………………………………………………62
3-2-1-6 نمازخانه…………………………………………………………………………………………………………….62
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..63

فصل چهارم :بررسی استاندارد و ظوابط

«قبل از پرداختن به ابعاد و استانداردهای مربوط به فضاهای کتابخانه، ابتدا به معرفی و شناخت عملکرد آن ها می پردازیم. هر کتابخانه، از فضاهای مختلفی تشکیل شده که هریک از آن ها دارای وظایف و خدمات مخصوص به خود است. موفقیت خدماتی یک کتابخانه به سازماندهی صحیح و نیز به ارتباطات منطقی میان آن ها بستگی دارد. به طور کلی این فضاها عبارتند از:
ـ فضاهای عمومی
ـ فضاهای اداری
ـ فضاهای فنی و کارگاهی
ـ فضاهای پشتیبانی
ـ فضاهای گردش
4-1-1فضاهای عمومی جدول 4-1
این فضاها در ارتباط مستقیم با مراجعه کنندگان قراردارد، و عبارتند از:
ـ سالن مطالعه
ـ بخش امانت
ـ بخش مرجع- بخش مجلات ونشریات ادواری
ـ پایگاه اطلاعات دیجیتالی
ـ بخش دیداری، شنیداری
ـ بخش فهرست
ـ بخش تکثیر
– بخش آموزشی
ـ بخش استراحت
ـ سالن گردهمایی و سمینار جدول 4-2
ـ نمایشگاه
4-1-1-1 سالن مطالعه
مطالعه فعایت اساسی و زیر بنای در تمامی انواع کتابخانه ها به
شمار می آید . ارائه منابع و اطلاعات و ایجاد تسهیلات لازم
جهت استغاده از این منابع برای مراجعین ، یکی از وظایف اصلی
کتابخانه می باشد. مسئولان کتابخانه محیطی مناسب از نظر سالن مطالعه کتابخانه انصار شکل 4-1 فیزیکی و روانی برای مراجعه کنندگان تامین کنند سالن مطالعه در هر نوع خودبه عنوان شرط اولیه باید فضای ایدهآل از نظر مبلمان ، نور ، ایمنی ، احساس آرامش ، دسترسی ، فرم ، خدمات وتجهیزات باشد بی شک علائق مراجعکنندگان یکسان نیست ، اما باید سعی شود که درصد بالایی از رضایت حاصل شود.»1
4-1-1- 2 بخش امانت
«در این بخش قسمت عمده ای از کتاب های کتابخانه نگهداریمی شود که با در نظر گرفتن نحوه قفسه بندی و نوع دسترسی
استفاده کنندگان به دو صورت باز یا بسته اداره می شود.،نحوهقفسه بندیکه از نکات بسیار مهم در مخزن می باشد . به ارتفاع
و طول قفسه ها آنها از هم و سیستم مورد استفاده برای قفسه بندی بستگی دارد . بخش امانات دانشگاه علوم پزشکی مشهد شکل 4-2
4-1-1-3 بخش مرجع
در این بخش، منابع مرجع مانند دانشنامه ها، واژه نامه ها، کتاب های نایاب و … نگهداری می شوند. باتوجه به ارزش این منابع،
استفاده از آن ها فقط در کتابخانه صورت می گیرد وامانت داده نمی شوند. 4-1-1- 4 بخش نشریات و روزنامه ها بخش مرجع دانشگاه علوم پزشکی مشهد شکل 4-شریات و روزنامه ها از نقطه نظر پژوهش ، پاسخویی به پرسشهایخواستاران از منابع مهم و ضروری کتابخانه به شمار می آید زیراتازه ترین و آخرین اطلاعات را در خود دارند . گاه این اطلاعاتت آن حد کوتاه و فشرده است که در هیچ کتابی نمی آید واگر همدر کتابی بیایند، چند سال یا ماه به از انتشار مجله است نشریات بهسبب تازگی وتنوع مطالب و سرعت انتشار در بسیاری از کتابخانهها به رقابت با کتابخانه پرداخته اند .آمار نشان می دهد سالیانه15000 نشریه در سطح جهان منتشر می شود که رقم قابل توجهی است. بخش نشریات دانشگاه علم و صنعت شکل 4-4 4-1-1-5 پایگاه اطلاعات دیجیتالیامروزه با استفاده از سیستم های کامپیوتری می توان پایگاه هاییبه عنوان منابع دیجیتالی در کتابخانه ایجاد کرد. بالا بودن سرعتانتقال اطلاعات و مفاهیم و امکانات صوتی ـ تصویری از مزایایاین منابع می باشد.
4-1-1-6 بخش دیداری ـ شنیداری
این بخش با استفاده از وسایل خاص مانند تلویزیون، ویدئو پایگاه اطلاعات دیجیتالی دانشگاه علم و صنعت شکل 4-و برخی وسایل تکامل یافته دی گر نظیر دستگاه میکروفیلم خوان، اطلاعاتی را به صورت شنود یا مشاهده در اختیاراستفاده کنندگان قرار می دهد.»1
4- 1-1-7 بخش فهرست

«مهمترین وسیله کتابخانه برگه دان فهرست برگه هااست . برگه دان گزارشی از صورت کتابهای موجودکتابخانه است دریک کتابخانه تحقیقاتی فهرست هابیشترین اطلاعات را ارائه می دهند که در این حالتیک ابزار کار واقعی ، در امر کتاب شناختی می باشند.کتابخانه های که با روش قفسه بسته ادراه می شوندناچار دارای برگه دان های متعدد و زیادی می شوند بخش فهرست دانشگاه علم و صنعت شکل 4-که فضا و محل وسیعی را در کتابخانه اشغال می کنند. امروزه از ماشینهای میکرو فرم خوان نیز برای این شکل از فهرست استفاده می شود و فضای مورد نیاز فهرست ها میزی است با یک دستگاه دیداری کوچک که روی آن قرار می گیرد .
4-1-1-8 بخش تکثیر
چون بعضی از منابع فقط در کتابخانه مورد استفاده قرار میگیرند، برای سهولت استفاده آن ها، بخش تکثیر، در کتابخانه ها پیش بینی می شود که مراجعین بتوانند نسخه ای از مطاله مورد نیاز را، تهیه کند.

10
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….64
بخش اول :اجزای فضایی
4-1اجزای فضایی کتابخانه…………………………………………………………………………………………………..65
4-1-1فضاهای عمومی ………………………………………………………………………………………………………65
4-1-1-1 سالن مطالعه………………………………………………………………………………………………………..65
4-1-1- 2 بخش امانت……………………………………………………………………………………………………….66
4-1-1-3 بخش مرجع………………………………………………………………………………………………………66
4-1-1- 4 بخش نشریات و روزنامه ها…………………………………………………………………………………66
4-1-1-5 پایگاه اطلاعات دیجیتالی…………………………………………………………………………………….66
4-1-1-6 بخش دیداری ـ شنیداری……………………………………………………………………………………..66
4- 1-1-7 بخش فهرست …………………………………………………………………………………………………..66
4-1-1-8 بخش تکثیر……………………………………………………………………………………………………….67
4-1-1-9 بخش آموزشی…………………………………………………………………………………………………….67
4-1-1- 10 بخش استراحت……………………………………………………………………………………………….67
4-1-1- 11سالن گردهمایی و سمینار…………………………………………………………………………………..67
4-1-1-12 نمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………68
4-1-2 فضاهای اداری………………………………………………………………………………………………………..68
4-1-3فضاهای فنی و کارگاهی……………………………………………………………………………………………68
4-1-3 -1 بخش انتخاب و سفارش مواد………………………………………………………………………………68
4-1-3-2 بخش فهرست نویسی مواد……………………………………………………………………………………69
4-1-3-3 بخش آماده سازی مواد…………………………………………………………………………………………69
4-1-3-4 کارگاه تعمیر وصحافی ………………………………………………………………………………………..69
4-1-3-5 آتلیه عکاسی……………………………………………………………………………………………………….69
4-1-4 فضاهای پشتیبانی…………………………………………………………………………………………………….69
4-1-5 فضاهای گردش………………………………………………………………………………………………………69
4-1-5-1گردش افقی در طبقات………………………………………………………………………………………..69
4-1-5-2 گردش عمودی بین طبقات…………………………………………………………………………………..70
بخش دوم : مبلمان و تجهیزات
4-2وسایل و مبلمان کتابخانه……………………………………………………………………………………………….70
4-2-1مشخصات وسایل کتابخانه………………………………………………………………………………………….70
4-2-2-1میزهای مطالعه……………………………………………………………………………………………………..70
4-2-2-2کابین ها (میزهای مطالعه انفرادی)………………………………………………………………………….70
4-2-2-3-1مشخصات اتاق های مطالعه انفرادی…………………………………………………………………..71
4-2-2-4صندلی مطالعه……………………………………………………………………………………………………..71
4-2-2-4-1مشخصات صندلی مطالعه………………………………………………………………………………….72
4-2-3وسایل مورد نیاز فضاهای نگهداری کتاب…………………………………………………………………….72
4-2-3-1قفسه کتاب…………………………………………………………………………………………………………..72
4-2-3-1- 1 مشخصات قفسه کتاب…………………………………………………………………………………….73
4-2-3-2قفسه مجلات………………………………………………………………………………………………………..74
4-2-3-3جاروزنامه ای یا قفسه روزنامه………………………………………………………………………………..75
4-2-3-4برگه دان………………………………………………………………………………………………………………75
4-2-3-4-1مشخصات برگه دان…………………………………………………………………………………………..76
4-2-3-5جای فرهنگ و اطلس…………………………………………………………………………………………….76
4-2-3-6جزوه دان……………………………………………………………………………………………………………..77
4-2-3-7 جای نقشه ( نقشه دان)…………………………………………………………………………………………77
4-2-3-8قفسه نمایش کتاب………………………………………………………………………………………………..78
4-2-4وسایل ویژه فضاهای کاری…………………………………………………………………………………………78
4-2-4-1 میز امانت……………………………………………………………………………………………………………78
4-2-4-2رفبرگردان (لیف)……………………………………………………………………………………………….79 
4-2-4-3چرخ کتاب (کتاب بر)……………………………………………………………………………………………79
4-2-4-4چهارپایه یا پلکان کتابخانه…………………………………………………………………………………….79
4-2-5 وسایل اطلاع رسانی نوین………………………………………………………………………………………..80
4-2-5-1پایگاه های کاری کامپیوتری………………………………………………………………………………….80
4-2-5-2صندلی……………………………………………………………………………………………………………….80
4-2-5-3میز کار……………………………………………………………………………………………………………….81
4-2-5-4مانیتور………………………………………………………………………………………………………………..81
4-2-5-5صفحه کلید…………………………………………………………………………………………………………81
4-2-5-6 طراحی محیط مناسب پایگاه های کاری…………………………………………………………………81
4-2-6وسایل و تجهیزات داخلی کتابخانه های جانبازان و معلولین……………………………………………82
4-2-6-1صندلی مطالعه………………………………………………………………………………………………………82
4-2-6-2میز مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….83
بخش سوم : استانداردها و ضوابط
4-3استانداردها و ضوابط…………………………………………………………………………………………………….84
4-3-1مخزن کتابخانه ………………………………………………………………………………………………………..84
4-3-1-1گنجایش قفسه های کتاب……………………………………………………………………………………..85
4-3-1-2مطالعه ابعاد لازم در مخازن بسته…………………………………………………………………………….85
4-3-1-3مطالعه ابعاد مخان باز…………………………………………………………………………………………….86
4-3-1-4ابعاد مخزن فشرده………………………………………………………………………………………………..87
4-3-1-5استانداردهای قرار گیری قفسه ها …………………………………………………………………………..88
4-3-1-6 ابعاد استاندارد در مخازن باز…………………………………………………………………………………89
4-3-2نحوه نگهداری مواد نوشتاری و ابعاد مخازن آنها……………………………………………………………90
1-2-3-4کتابهای بسیار بزرگ………………………………………………………………………………………………90
2-2-3-4کتابهای بسیار کوچک……………………………………………………………………………………………90
3-2-3-4روزنامه های یومیه………………………………………………………………………………………………..90
4-2-3-4مجلات ادواری…………………………………………………………………………………………………….90
5-2-3-4جزوات وگزارشات………………………………………………………………………………………………..91
3-3-4محل های خواندن و مطالعه………………………………………………………………………………………..91
4-3-3-1تطبیق فضای مطالعه با قفسه های کتاب باز………………………………………………………………92
4-3-3-2فضای مطالعه انفرادی و مجزا…………………………………………………………………………………92
4-3-3-3میزهای بلند (چند نفره )………………………………………………………………………………………..94
4-3-3-4 فضای مطالعات و مجادلات چند نفره……………………………………………………………………..94
4-3-4 استاندارد های متفرقه……………………………………………………………………………………………….94
4-3-5 مطالعه ابعادی بخش های ادرای…………………………………………………………………………………94
4-3-6کلاسهای آموزشی…………………………………………………………………………………………………….97
4-3-7سالن گرد همایی و سمینار (آمفی تاتر )……………………………………………………………………….99
4-3-7-1 ساختار عمومی فضای نمایشی ……………………………………………………………………………..99
4-3-7-2صندلی تماشاگران…………………………………………………………………………………………………99
4-3-7-3 اتاق رختکن ( تنفس بازیگران ) ………………………………………………………………………….100
4-3-7-4پرده نمایش فیلم ……………………………………………………………………………………………….100
4-3-8 بوفه …………………………………………………………………………………………………………………..100
4-3-9 استاندارد سرانه فضاهای کتابخانه……………………………………………………………………………102
بخش چهارم : معیار های طراحی
4-4شرایط آسایش انسان ها……………………………………………………………………………………………….105
4-4-1گرمایش………………………………………………………………………………………………………………..105
4-4-2سرمایش………………………………………………………………………………………………………………..106
4-4-3رطوبت………………………………………………………………………………………………………………….106
4-4-4تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………………………………..106
4-4-5نورگیر (نورپردازی)…………………………………………………………………………………………………107
4-4-5-1نور مصنوعی و شدت آن……………………………………………………………………………………..107
4-4-5-2تقابل (سایه – روشن)………………………………………………………………………………………….108
4-4-5-3تابش (درخشندگی)…………………………………………………………………………………………….108
4-4-5-4 نور طبیعی و شدت آن………………………………………………………………………………………..108
4-4-5-5نورپردازی فضاها………………………………………………………………………………………………..109
4-4-5-6 نورپردازی در قفسه های کتاب و مخزن………………………………………………………………..109
4-4-6نقش رنگ و تزئینات در کتابخانه………………………………………………………………………………109
4-4-7صداهای خارجی و داخلی……………………………………………………………………………………….110
4-4-7-1منابع تولید صدا………………………………………………………………………………………………….110
4-4-7-2سطح صدا………………………………………………………………………………………………………….111
4-4-7-3جذب و عایق سازی صدا…………………………………………………………………………………….111
4-4-8حمل و نقل مواد کتابخانه………………………………………………………………………………………..111
4-4-9پوشش کف کتابخانه……………………………………………………………………………………………….111
4-4-10پنجره ها………………………………………………………………………………………………………………111
4-4-11شکل و فرم ساختمان کتابخانه………………………………………………………………………………..111
4-4-12مشخصات حجم و نمای ساختمان کتابخانه………………………………………………………………112
4-4-13مشخصات ارتفاع و ابعاد کلی ساختمان……………………………………………………………………112
4-4-14توصیف کلی جزئیات معماری و فنی………………………………………………………………………112
4-4-14-1ـ فضاهای مطالعه……………………………………………………………………………………………..113
4-4-14-2ـ فضاهای دفاتر………………………………………………………………………………………………..113
4-4-14-3 تالار اجتماعات……………………………………………………………………………………………….113
4-4-14-4 مخازن کتاب و انبارهای ویژه…………………………………………………………………………….114
4-4-14-5 لابراتوارها و کارگاه ها……………………………………………………………………………………..114
4-4-14-6 فضاهای طبیعی……………………………………………………………………………………………….114
4-4-15تمرکز سیستم ها…………………………………………………………………………………………………..115
4-4-16قابلیت انعطاف و طرح مدول ………………………………………………………………………………..115
4-4-17نگهداری و نگهبانی………………………………………………………………………………………………115
4-4-18الگوی آمد و شد حمل و نقل………………………………………………………………………………116
بخش پنجم : ضوابط ایمنی
4-5حفاظت وایمنی کتابخانه………………………………………………………………………………………………117
4-5-1سیستم حفاظت از منابع کتابخانه در برابر عدم رعایت مقررات امانت ……………………………117
4-5-2سیستم حفاظت از ساختمان در برابر آتشسوزی………………………………………………………..117
4-5-3روشهای حفاظت از ساختمان در مقابله با انواع دستبردها……………………………………………118
4-5-4تأمین امنیت و سلامت ارباب رجوع و کارمندان…………………………………………………………..118
4-5-5مدیریت ایمنی کتابخانه …………………………………………………………………………………………..118
4-5-6درهای کتابخانه………………………………………………………………………………………………………119
4-5-7آتش سوزی و وسایل اطفاء حریق…………………………………………………………………………….119
4-5-8حفاظت و ایمنی محل و ساختمان کتابخانه………………………………………………………………..120
4-5-9ایمنی وسایل و لوازم و تجهیزات کتابخانه………………………………………………………………….120
4-5-10اقدامات حفاظتی و ایمنی در مراکز اسناد و منابع غیرکتابی…………………………………………121
4-5-11مقرارت ایمنی و حفاظت اسناد و منابع غیر کتابی……………………………………………………..121
4-5-12تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی……………………………………………………………………………122
4-5-13سیستم حفاظت از ساختمان در برابر زلزله……………………………………………………………….122
بخش ششم : ضوابط معلولین
4-6سازگاری با شرایط جسمی استفاده کنندگان …………………………………………………………………..123
4-6-1تسهیلات مطالعه……………………………………………………………………………………………………..123
4-6-1-1میز امانت…………………………………………………………………………………………………………..123
-4-6-1-2قفسه های کتابخانه……………………………………………………………………………………………123
4-6-1-3دسترسی به مجموعه…………………………………………………………………………………………….124
4-6-1-4وسایل و ابزارهای کتابخانه……………………………………………………………………………………124
4-6-1-5میز مطالعه…………………………………………………………………………………………………………..124
4-6-2 تسهیلات رفاهی – پشتیبانی……………………………………………………………………………………124
4-6-2-1راهروها…………………………………………………………………………………………………………….124
4-6-2-2راه پله ……………………………………………………………………………………………………………….124
4-6-2-3سطح شیبدار ………………………………………………………………………………………………………125
4-6-2-4دستگیره های کمکی……………………………………………………………………………………………125
4-6-2-5آسانسور …………………………………………………………………………………………………………….125
4-6-3فضاهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………….. 126
4-6-3-1توالت………………………………………………………………………………………………………………..126
4-6-3-2دستشویی……………………………………………………………………………………………………………126
4-6-3-3آبخوری و آب سرد……………………………………………………………………………………………..126
4-6-4تلفن های عمومی…………………………………………………………………………………………………….127
4-6-5پارکینگ ………………………………………………………………………………………………………………..127
4-6-6علایم بین المللی ……………………………………………………………………………………………………127
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………127

فصل پنجم : بررسی نمونه ها

بلکه کتابخانه ملی جدید باید فرانسه را در صف مقدم اروپا قرار دهد. نقشه اصلی برای نگهداری پنج میلیون جلد کتاب و تعداد زیادی از مجلات و ادواری های موجود در کتابخانه و خریدهای کتاب و سایر منابع در آینده است این کتابخانه از جمله آخرین ومهم ترین پروژه های بزرگ فرانسوا میتران است . برای درک بهتر این پروژه باید آن را از نظر طراحی شهری بررسی کرد . این کتابخانه هسته یک منطقۀشهری جدید در پاریس است و به عنوان سنگ زیر بنا در قلب این محل عمل می کند یک سطح پیاده روی عریض و بزرگ است ، که تراس بزرگی را روبه رودخانۀ سن شکل داده است ، به خیابا نها و میدانها آینده در طرف نیز مشرف است .
ایدۀ ساخت یک بنا ی بنای یادمانی شهری بدون دیوارهیچ مرزی و حفاظتی «امکان جدیدی » را در پایتخت با فضای شهری خاص خود تعریف کرده است . این کتابخانه یک فضای عمومی آزاد برای همگان : « فضای پیاده روی و گذار عمومی » و فضایی خصوصی برای مطالعه کنندگان : « فضای باغ »ارائه می کند . این باغ ، که قطعه ای واقعی ازیک
جنگل است . در مرکز کتابخانه و در قلب محوطۀ پیادۀآزاد قرار دارند کتابخانه حول این فضا طبیعی شکل گرفته
است .میدانگاه ی مقابل کتابخانه از سه عنصر تشکیل شده است: گردشگاه ،جناحهای شرقی – غربی وپلکانها مهمترین وجه آن این است که یک محدودۀ خاص عابران پیاده در عین حال یک فضای مرکزی عمومی برای برنامه ریزی فراهم می آورد.
10
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….128
5- بررسی نمونه های داخلی وخارجی…………………………………………………………………………………129
5-1 کتابخانه لاید………………………………………………………………………………………………………………129
5-1-1محاسن ومعایب کتابخانه لاید……………………………………………………………………………………132
5-2کتابخانه دانشگاه آویرو، پرتغال، آلوار سیز……………………………………………………………………….132
5-2-1فضای عمومی…………………………………………………………………………………………………………132
5-2-2فضای فنی وگارگاهی……………………………………………………………………………………………….132
5-2-3فضای اداری……………………………………………………………………………………………………………132
5-2-4فضای پشتیبانی………………………………………………………………………………………………………..132
5-2-5فرم وحجم……………………………………………………………………………………………………………..132
5-2-6ورودی…………………………………………………………………………………………………………………..133
5-2-7عملکرد………………………………………………………………………………………………………………….133
5-2-8نور گیری……………………………………………………………………………………………………………….133
5-2-9سازه………………………………………………………………………………………………………………………133
5-2-10تأسیسات……………………………………………………………………………………………………………..133
5-2-11حمل و نقل مواد کتابخانه……………………………………………………………………………………….133
5-2-12ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………134
5-2-13محاسن و معایب کتابخانه دانشگاه آویرو…………………………………………………………………..134
5-3کتابخانه ملی فرانسه……………………………………………………………………………………………………..136
5-3-1معایب و محاسن کتابخانه ملی فرانسه…………………………………………………………………………138
5-5کتابخانه ملی………………………………………………………………………………………………………………..139
5-5-1خصوصیت ذاتی طرح……………………………………………………………………………………………….139
5-5-2ملاحظات نورگیری فضاها ………………………………………………………………………………………..140
5-5-4خصوصیات محیطی و پیرامونی در طرح………………………………………………………………………141
5-5-5سازه طرح…………………………………………………………………………………………………………….142
5-5-6سیستم های کنترل خودکار……………………………………………………………………………………..144
5-5-6سیستم جمع آوری آب باران…………………………………………………………………………………..144
5-5-7شکل نهایی و خصوصیات معماری طرح…………………………………………………………………..144
5-5 کتابخانه¬مرکزی عمومی کانون انصار………………………………………………………………………………148
5-5-1 فضای عمومی………………………………………………………………………………………………………..148
5-5-1-1طلاعات و پذیرش………………………………………………………………………………………………148
5-5-1-2بخش فهرست……………………………………………………………………………………………………..148 5-5-1-3پایگاه اطلاعات دیجیتالی………………………………………………………………………………………148
5-5-1-4 بخش امانت……………………………………………………………………………………………………. 149
5-5-1-5 بخش مرجع………………………………………………………………………………………………………149
5-5-1-6بخش روزنامه ونشریات ……………………………………………………………………………………..149
5-5-1-7 بخش مطالعه……………………………………………………………………………………………………..149
5-5-1-8 بخش فضای دیداری – شنیداری………………………………………………………………………….149
5-5-1-9نمازخانه…………………………………………………………………………………………………………….149
5-5-1-10سالن گرد همایی و سمینار………………………………………………………………………………….150
5-5-1-11نمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………..150
5-5-1-12کلاس های آموزشی…………………………………………………………………………………………..150
5-5-1-13بوفه…………………………………………………………………………………………………………………150
5-5-1-15فضای اداری……………………………………………………………………………………………………..150
5-5-2فضاهای فنی کارگاهی……………………………………………………………………………………………..150
5-5-2-1بخش فهرست نویسی و آماده سازی مواد……………………………………………………………….150
5-5-3فضاهای پشتیبانی…………………………………………………………………………………………………….150
محاسن ومعایب کتابخانه¬مرکزی عمومی کانون انصار……………………………………………………………..151
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………152

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم :برنامه ریزی فیزیکی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….153
بخش اول : برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ابعاد فضاها
6-1 نظام عملکردی کتابخانه……………………………………………………………………………………………..154
6-1-1استفاده کنندگان کتابخانه…………………………………………………………………………………………..154
6-1-2منابع کتابخانه………………………………………………………………………………………………………….154
6-1-3کارمندان ( کادر اداری ) کتابخانه ………………………………………………………………………………155
6-1-4اثر عوامل مختلف برنیازهای اساسی کتابخانه …………………………………………………………….155
6-1-5 شمار مراجعان (ظرفیت کتابخانه)……………………………………………………………………………..155
6-1-6شمار منابع……………………………………………………………………………………………………………..156
6-1-7 قابلیت انعطاف ، تطبیق و توسعه……………………………………………………………………………….156
6-1-8سرانه فضاهای کتابخانه…………………………………………………………………………………………….156
6-1-9 بررسی فضا ها………………………………………………………………………………………………………156
6-1-9-1 سر سرای ورودی…………………………………………………………………………………………….156
6-1-9-2 مخازن………………………………………………………………………………………………………………157
6-1-9-3 بخش مرجع………………………………………………………………………………………………………157
6-1-9-4 اداری ………………………………………………………………………………………………………………158
6-1-9-5 فضای عمومی……………………………………………………………………………………………………158
6-1-9-6 نمازخانه……………………………………………………………………………………………………………158
6-1-8-7فضای استراحت کارکنان………………………………………………………………………………………158
6-1-8-8فضای فنی کارگاهی…………………………………………………………………………………………….159
6-1-8-9فضای مطالعه………………………………………………………………………………………………………159
6-1-8-10سرایداری…………………………………………………………………………………………………………159
6-1-9 برنامه فیزیکی پروژه………………………………………………………………………………………………159
6-1-10جدول برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………..160
بخش دوم :دیاگرام روابط
6-2دیاگرام روابط……………………………………………………………………………………………………………..163
6-2-1دیاگرام فضاهااز لحاظ عملکرد………………………………………………………………………………….163
6-2-2دیاگرام ارتباطی طبقات…………………………………………………………………………………………….164
بخش سوم : سازه و تأسیسات
6-3-1بررسی سازه پروژه…………………………………………………………………………………………………..165
6-3-1-1انتخاب سیستم سازه پروژه ………………………………………………………………………………….165
6-3-1-2مقایسه انواع اسکلت ساختمانی……………………………………………………………………………165
6-3-1-3مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی……………………………………………………………………….166
6-3-1-4انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای……………………………………………………………………166
6-3-1-5مقایسه انواع اسکلت ها از نظر باربری و ایمنی در آتش سوزی………………………………….167
6-3-1-6مقایسه انواع اسکلت از نظر اجرایی………………………………………………………………………..167
6-3-1-7مقایسه معماری انواع اسکلت ساختمانی…………………………………………………………………168
6-3-1-8مقایسه اقتصادی انواع اسکلت ساختمانی………………………………………………………………..168
6-1-3-9نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………169
6-3-1-10مدولار طراحی فضاها ………………………………………………………………………………………169
6-3-1-11مزایا و معایب ساختمان های فلزی………………………………………………………………………170
6-3-1-12معایب سازه های اسکلت فلزی…………………………………………………………………………..170
6-3-1-13سقف کامپوزیت………………………………………………………………………………………………..171
6-3-1-14سقف کرومیت………………………………………………………………………………………………….171
6-3-1-14-1مراحل اجرای سقف کرومیت…………………………………………………………………………172
6-3-1-14-2مزایای سقف کرومیت……………………………………………………………………………………172
6-3-1-14-3انواع سقف کرومیت………………………………………………………………………………………174
6-3-1-15خرپا………………………………………………………………………………………………………………..174
6-3-1-15-1بتن پوششی در سقف خرپا بلوک……………………………………………………………………175
6-3-1-15-2معایا و مزایای استفاده از خرپاهای ماشینی در صنعت ساختمان…………………………..175
6-3-1-16خصوصیات سازه ای پروژه………………………………………………………………………………..176
6-3-1-16-1درز انبساط…………………………………………………………………………………………………..177
6-3-1-16-2درز انقطاع……………………………………………………………………………………………………177
6-3-2تاسیسات مکانیکی…………………………………………………………………………………………………..177
6-3-2-1سیستم های خنک کننده (تهویه مطبوع)………………………………………………………………….177
6-3-2-2آشنایی با دستگاه ایرواشر …………………………………………………………………………………….177
6-3-2-3دستگاه هواساز …………………………………………………………………………………………………..178
6-3-2-4فن کوئل…………………………………………………………………………………………………………….178
6-3-2-5چیلرها……………………………………………………………………………………………………………….178
6-3-2-6اقدامات بهینه سازی در طراحی تأسیسات ساختمانها………………………………………………..179
6-3-2-7نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..179
6-3-3تأسیسات الکتریکی………………………………………………………………………………………………….179
6-3-3-1سیستم روشنایی…………………………………………………………………………………………………..179
6-3-3-2ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی………………………………………………………………..180
6-3-3-3انواع لامپ ها……………………………………………………………………………………………………..180
6-3-3-4برق اضطراری…………………………………………………………………………………………………….180
6-3-4سیستم های کنترلی………………………………………………………………………………………………….180
6-3-4-1سیستم اعلام حریق……………………………………………………………………………………………..180
6-3-4-2طبقه بندی آتش سوزی براساس استاندارد اروپایی…………………………………………………..181
6-3-4-3نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..181
6-3-6آشنایی با سیستم اعلام سرقت…………………………………………………………………………………..182
6-3-7سیستم شبکه کامپیوتر………………………………………………………………………………………………182

فصل هفتم :طراحی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….183
بخش اول : تحلیل سایت
7-1موقعیت قرار گیری در منطقه………………………………………………………………………………………..184
7-1-1عوامل موثر ……………………………………………………………………………………………………………184
7-1-2 هندسه و شکل زمین……………………………………………………………………………………………..184
7-1-3 عوامل مصنوعی و طبیعی…………………………………………………………………………………………185
7-1-4 دسترسی ها……………………………………………………………………………………………………………185
7-1-5 کاربری ها……………………………………………………………………………………………………………..185
7-1-6 دید ومنظر……………………………………………………………………………………………………………..185
7-1-7 شیب و توپو گرافی زمین………………………………………………………………………………………..186
7-1-8چشم انداز های پروژه………………………………………………………………………………………………186
بخش دوم :مبانی طرح
7-2ارائه آلترناتیو……………………………………………………………………………………………………………….186
7-2-1آلترناتیو………………………………………………………………………………………………………………….186
7-2-2 آلترناتیو ………………………………………………………………………………………………………………..187
7-2-3 آلترناتیو ………………………………………………………………………………………………………………..187
7-2-4مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی…………………………………………………………..187
7-2-5حیطه بندی مسیر کنترل امنیت فضای اصلی………………………………………………………………..188
7-2-6تعریف محل ورودی اصلی و ورودی فرعی………………………………………………………………..188
7-2-7تعین محل ارتباطات عمودی مانند پل ، رمپ، آسانسور …………………………………………. …. 189
7-2-8مشخصات فنی طرح ……………………………………………………………………………………………….189
7-2-8-1سازه ………………………………………………………………………………………………………………….189
7-2-9 مشخصات طرح …………………………………………………………………………………………………….190
7-2-9-1حفاظت در برابر آتش سوزی………………………………………………………………………………..190
7-2-9-2ملاحظات عایق بندی صوتی…………………………………………………………………………………190
7-2-9-3حفاظت کتابها از نفوذ آب…………………………………………………………………………………….190
7-2-9-4ملاحظات معلولین……………………………………………………………………………………………….190
7-2-9-5ملاحظات درباره حمل و نقل کتاب در طبقات……………………………………………………….191
بخش سوم ارائه نقشه ها
7-3-1 سایت پلان…………………………………………………………………………………………………………….192
7-3-2 پلان زیرزمین ………………………………………………………………………………………………………..193
7-3-3 پلان طبقه همکف…………………………………………………………………………………………………..194
7-3-4 پلان طبقه اول………………………………………………………………………………………………………..195
7-3-5نمای شمالی……………………………………………………………………………………………………………196
7-3-6 نمای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………..197
7-3-7 برش A-A…………………………………………………………………………………………………………….198
7-3-8 برشB-B………………………………………………………………………………………………………………199
7-3-9 پرسپکتیو خارجی…………………………………………………………………………………………………..200
7-3-10 پرسپکتیو داخلی…………………………………………………………………………………………………..207
7-3-11ستون گذاری ……………………………………………………………………………………………………….210
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………..211

فهرست جدول

فصل اول:شناخت موضوعی طرح
تاریخچه کتاب و کتابخانه در ادوار مختلف جدول 1-1 ………………………………..11
درجه بندی کتابخانه های عمومی بر اساس متراژ جدول 1-2………………………25
فصل دوم : شناخت بستر موضوع
مقایسه جمعیت منطقه 22 به کل شهر تهران در سال5 8 جدول 2-1……………….36
میزان بارندگی در ماه های مختلف سال جدول 2-2 ………………………………..37
میانگین دمای روزانه در ماه های سال جدول 2-3 …………………………………39
فصل چهارم : بررسی استاندارد ها وضوابط
فضاهای کتابخانه جدول 4-1…………………………………………………………65
فضاهای عمومی جدول 4-2…………………………………………………………65
فضاهای فنی و کارگاهی جدول 4-3………………………………………………..68
فضاهای پشتیبانی جدول 4-4……………………………………………………69
فضاهای گردش جدول 4-5……………………………………………………….69
ابعاد استاندارد میزهای مطالعه جدول 4-6……………………………………71
ابعاد استاندارد صندلی مطالعه جدول 4-7……………………………………..72
ابعاد استاندارد قفسه های کتاب جدول 4 -8…………………………………..73
ابعاد استاندارد قفسه خوابیده جدول 4-9………………………………………..75
ابعاد استاندارد قفسه شیب دار جدول 4-10……………………………………..75
ابعاد استاندارد میز روزنامه جدول 4-11……………………………………………75
ابعاد قفسه روزنامه جدول 4-12……………………………………………………75
ابعاد استاندارد برگه دان جدول 4-13………………………………………………..76
ابعاد استاندارد جای فرهنگ واطلس جدول 4-14…………………………………..77
ابعاد استاندارد جزوه دان جدول 4-15………………………………………………….77
ابعاد استاندارد نقشه دان جدول 4-16…………………………………………………..77
ابعاداستاندارد قفسه نمایش کتاب جدول 4- 17………………………………………….78
ابعاداستاندارد میز نمایش کتاب جدول 4-18…………………………………………..79
ابعاد استاندارد میز امانت جدول 4-19…………………………………………………..79
ابعاد استاندارد چرخ کتاب جدول 4-20…………………………………………………..79
ابعاد استاندارد چهار پایه جدول 4-21……………………………………………………79
گنجایش مخازن بسته با مدول های ممکن جدول 4-22………………………………….86
گنجایش مخازن باز با مدول های ممکن جدول 4-23………………………………….87
سرانه سالن های مطالعه جدول 4-24…………………………………………………….91
سرانه فضاهای پشتیبانی جدول 4-25 ………………………………………………….103
سرانه فضاهای عمومی جدول 4-26…………………………………………………104
تخصیص فضاهای فنی گارگاهی جدول 4-27…………………………………………..105
سطوح توصیه شده شدت روشنایی جدول 4-28………………………………………107
سطوح توصیه شده در دستنامه آی ای اس جدول 4-26………………………………..107
فصل شش: برنامه ریزی فیزیکی
جمعیت منطقه دروضعیت موجود و آتی جدول 6-1……………………………….156  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان