انتخاب صفحه

مقدمه:
ارزش اقتصادی هر معدن به برنامه ریزی و مدیریت آن معدن وابستگی زیادی دارد. افت عیار متوسط، افزایش هزینه های معدنکاری و توجهات زیست محیطی، این اطمینان را به ما می دهد که که این فاکتورها از مسائل مهم برنامه ریزی تولید معادن خواهند بود. عملیات و مدیریت یک معدن روباز بزرگ باعمر چندین ساله یک کار بسیار بزرگ و پیچیده می باشد. تکنیکهای بسیار زیادی برای بهینه سازی مسائل مهم در معدن ارائه شده است اما برنامه ریزی بهینه تولید در طول عمر معدن هنوز حل نشده باقی مانده است. تعیین پیت بهینه و برنامه ریزی معدن یک عملیات دینامیکی می باشد. مسئله تعیین حد نهایی را می توان بوسیله الگوریتم گرافی لرچ و گروسمن یا روش جریان شبکه ای پیکارد حل کرد. این روشها بر پایه مدل بلوکی کانسار می باشد. طراحی پیت بهینه نقش مهمی را در برنامه ریزی تولید معادن ایفا می کند. مسئله برنامه ریزی تولید با فضای ترکیبی از معدنکاری واحدهایی بنام ماده معدنی و باطله سروکار دارد که این واحدها دارای خصوصیات مربوط به خود می باشند و جایگاه مربوط به خود را دارند. تمامی محدوده مسئله که جهت برنامه ریزی تولید در نظر گرفته شده است بوسیله یک ماتریس سه بعدی نشان داده می شود که بنام مدل بلوکی شناخته می شود. هر جزء از این ماتریس (یک بلوک) دارای حجم، مکان مربوط به خود و مقدار ماده معدنی تخمین زده شده می باشد. مفهوم مسئله برنامه ریزی تولید یعنی تعیین ترتیب و توالی استخراج این جزءها (بلوکها) در طول مدت زمان معین به طوریکه ارزش استخراج شده آنها به بالاترین حد خود برسد.بیشتر مشکلات جهت یک برنامه ریزی تولید مناسب ناشی از محدودیتهای تحمیلی می باشد که عبارتند از:
1- محدودیتهایی که مربوط به استخراج خود بلوکها می باشند و در ارتباط با سایر بلوکها است (محدودیتهای ترتیبی).
2- محدودیتهایی که اهداف کمیت و کیفیت را مشخص می کند (محدودیتهای تولید).
در معادن روباز محدودیتهای ترتیبی مربوط به مسائل شیب معدن و طرز قرارگیری بلوکها بر روی یکدیگر می شود و محدودیتهای تولید مربوط به مسائل مقدار تولید، کیفیت آن و سایر مسائل دیگر می باشد. بهینه سازی و برنامه ریزی مدل زمین شناسی معمولا یک کار وقت گیر می باشد، در این رابطه تکرار و تغییر پارامترهای عملیاتی که باعث بهینه سازی نتایج می شوند، کار بسیار طاقت فرسایی می باشد.مدلسازی عملیات بهینه سازی، یک تدبیر هوشمندانه را جهت فراهم کردن این عملیات طلب می کند. در این پایان نامه پس از معرفی معدن آهن سنگان و نرم افزارهایWhittle 4x و NPVScheduler با استفاده از دو نرم افزار فوق الذکر و همچنین کمک گرفتن از نرم افزار DatamineStudio طراحی محدوده نهایی و برنامه ریزی معدن آهن سنگان انجام و نتایج آن با یکدیگر مقایسه خواهند شد. در مرحله اول با استفاده از این دو نرم افزار و با استفاده از الگوریتم لرچ و گروسمن، محدوده نهایی پیت بدست آورده می شود و پیتهای لانه ای تولید خواهد شد. در نهایت با استفاده از داده های ورودی و الگوریتمهای ابتکاری بکار برده شده در این نرم افزارها، برنامه ریزی تولیدمعدن آهن سنگان انجام خواهد شد.در این پایان نامه اهداف زیر دنبال می شود:
1- ارا ئه یک برنامه جامع تولید
2- افزایش NPV معدن از طریق یک برنامه ریزی هوشمندانه
3- ارائه روش کلی برنامه ریزی تولید معادن
4- تعیین حساسترین پارامتر اقتصادی از طریق آنالیز حساسیت
5- نتایج وپیشنهادات سازنده در راستای ارتقا NPV معدن

مقطع زمین شناسی آنومالی B

مقطع زمین شناسی آنومالی B

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول :طرح آهن سنگان

معادن سنگ آهن سنگان برای اولین بار و در حدود 600 سال پیش با عنوان معادن سنگ آهن خواف در کتاب نزهت القلوب حمداﷲ مستوفی معرفی گردید. عملیات اکتشافات اولیه آن حد فاصل سالهای 1350 تا 1358 شمسی توسط بخش خصوصی انجام شد و در ادامه از نیمه دوم سال 1362 شناخت پارامترهای کیفی وکمی این کانسار توسط کارشناسان و نیروهای متخصص شرکت ملی فولاد ایران شروع شد. بر اساس نتایج حاصله تصمیم گرفته شد که مطالعـات تکمیـلی اکتشـاف و انجـام آزمایشـات معدنی و فرآوری، مطالعات امکان سنجی، بررسی چرخه تولید، تعیین ظرفیت بهینه، فاز بندی تولید، تعیین محصـول نهایی، آزمایشــات فنی و اقتصـادی با بهـره گیری از آخـرین تکنولوژی روز دنیا و استفـاده از توانمـندیهای سـخت افزاری و نرم افزاری، به معروفترین شرکت تولیدی و تحقیقاتی سنگ آهن در جهان (شرکت BHP استرالیا) سپرده شود. در ادامه شرکت های ایریتک ایران، سایمونز کانادا و بیتمن آفریقای جنوبی نیز در غالب کنسرسیوم SBI و با درنظر گرفتن جنبه های زمین شناسی، ذخایر معدنی و استخراج و فرآوری کانسنگ برای تولید کنسانتره آهن با عیار بالا، در مطالعات و تحقیقات مربوط به معادن سنگ آهن سنگان فعالیت نمودند 1[].

1- 1- تاریخچه طرح
اکتشاف اولیه طی سالهای 1350-1353 توسط بخش خصوصی صورت گرفت و اکتشافات بعدی درسالهای 1362-1368 توسط شرکت ملی فولاد انجام گرفت. اکتشاف تفصیلی با همکاری مهندسان ایرانی و شرکت BHP استرالیا از سال 1372-1379 در این منطقه صورت گرفت.مطالعات امکان سنجی و ارزیابی قنی-اقتصادی توسط مشاورین BHP استرالیا در سال 1372.
. به روز آوری مطالعات اقتصادی طرح توسط مهندسین مشاور ایتوک ایران در سال 1375.
. بهینه سازی و به روز آوری مطالعات فنی-اقتصادی توسط کنسرسیوم SBI ( شامل سایمونز کانادا، بیت من افریقای جنوبی ، ایرتیک ایران) طی 67-77.
. در سال 1384اعتبار اسنادی قرار داد EPCM ساخت مجتمع معدنی سنگان به منظور تولید 6,2 میلیون تن
کنسانتره و گندله با کنسر سیوم دانیلی ایتالیا- توسعه نیرو ایران فعال گردید واز همان زمان عملیات اجراییطرح وارد فاز عملیاتی گردید.
. برگزاری مناقصه بین المللی جهت انتخاب شرکت طراح و سازنده کارخانجات فرآوری در اردیبهشت 1379.. اکنون طرح کارخانه فرآوری در دست شرکت Danielli میباشید که به دلیل اختلاف نظرات هنوز وسائل و ماشین آلات کارخانه به ایران آورده نشده است.در حال حاضر ساخت کلیه اشین آلات و تجهیزات کارخانه کنسانتره در خارج از کشور به پایان رسیده وعمیلیات آنها به زودی شروع خواهد شد.در همین راستا عملیات احداث جادههای باربری وباز کردن توده های معدنی ونیزعملیات اجرایی سیویل و ساخت سازه های کارخانه در سنگان ادامه دارد.

1-1- تاریخچه طرح…………………………………………………………………………………………………….5
1-2- موقعیت جغرافیایی سنگان…………………………………………………………………………………….6
1-3- آب و هوایی منطقه……………………………………………………………………………………………..7
1-4- زمین شناسی معدن………………………………………………………………………………………….8
1-5- مطالعات انجام شده و نتایج بدست آمده………………………………………………………………….01
1-6-ناحیه معدنی غربی……………………………………………………………………………………………21
1-7-ناحیه معدنی مرکزی…………………………………………………………………………………………..13
1- 8-ناحیه معدنی شرقی………………………………………………………………………………………….13
1-9- مطالعات امکان سنجی مقدماتی و نهایی…………………………………………………………………31
1-01- طرح توسعه و تجهیز سنگان………………………………………………………………………………..41

موقعیت جغرافیایی سنگان

موقعیت جغرافیایی سنگان

فصل دوم : طراحی محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید معادن روباز

اولین گام در طراحی استخراج به روش روباز، طراحی محدوده نهایی معدن است. منظور از محدوده نهایی محدوده ی است که اگر همین امروز کلیه بلوکهای کانسنگ و باطله داخل آن استخراج شوند بیشترین سود را در بر خواهد داشت و در زمان پیش بینی محدوده دیگری وجود ندارد که سود بیشتری دهد. از این محدوده برای تعیین محل انباشت باطله، کارخانه فرآوری، مسیرهای دسترسی و همچنین برای برنامه ریزی تولید و تعیین ذخیره قابل استخراج و میزان باطله برداری استفاده می شود. قبل از استفاده از کامپیوتر، برای تعیین محدوده نهایی از روشهای بسیار وقت گیر دستی با استفاده از الگوریتمهای موجود اقدام می شد. پس از توسعه همه جانبه کامپیوتر و همچنین توسعه الگوریتمهای طراحی محدوده بهینه، استفاده از روشهای کامپیوتری به سرعت جایگزین روشهای قدیمی شد. هدف اصلی همه این الگوریتمها پیدا کردن مجموعه بلوکهایی است که اگر استخراج شوند سود و یا ارزش خالص فعلی بدست آمده تحت محدودیتهای فنی و اقتصادی حداکثر می شود، در حقیقت تعیین محدوده نهایی معدن باید با معیار به حداکثر رساندن ارزش خالص فعلی انجام شود ،البته باید متذکر شد که این تنها معیار بهینه سازی محدوده نهایی معدن نیست[5].
طراحی بهینه محدوده نهایی در معادن روباز، موضوعی است پیچیده که مستلزم انجام محاسبات بسیاری می باشد، برای حل این موضوع محققهای مختلفی از سال 1965 الگوریتمهای مختلفی را ارائه داده اند بعنوان مثال Lerch &Tolwinski & ،Wright(1989) ،Whittle(1988) ،Bongarcon & Marechal(1976) ،Grossmann(1965)Mitchel(1996) ،Fogel(1995) ،Dowd & Onur(1992) ،Wang & Sevim(1992) ،Underwood(1992)، Palma(1997) [6]. این الگوریتمها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته اول شامل الگوریتمهایی است که بهینه بودن جواب آنها از نظر ریاضی قابل اثبات می باشند نظیر روش لرچ و گروسمان دو بعدی و سه بعدی، و دسته دوم شامل الگوریتمهایی است که دارای منطق ابتکاری می باشند1 مانند روشهای مخروط شناور که این الگوریتمها دربعضی حالات قادر به تعیین جواب بهینه نهایی نیستند[5].
مهمترین الگوریتمهای تعیین پیت نهایی در معادن روباز عبارتند از:
1- .(Lerch and Grossmann)روش لرچ و گروسمن
2- روش شبکه و حداکثر جریان.
3- روش مخروط شناور.
4- روش مخروط شناور II.
5- .(Dynamic Programing)روش برنامه ریزی پویا
6- الگوریتم کوروبوف(Corobov).

2-1- روشهای کامپیوتری
استفاده ار روشهای کامپیوتری برای طراحی محدوده نهایی، با ساختن مدل بلوکی کانسار شروع می شود. ابتدا مدل بلوکی مادر2 از منطقه ای که کانسار در آنجا وجود دارد، ساخته می شود. این مدل بلوکی مادر به بلوکهای کوچکتری تقسیم شده که به هر کدام از آنها با استفاده از روشهای مختفی مانند روش عکس مجذور فاصله ،روش مستقیم خطی یا روش کریجینگ عیار اختصاص داده می شود. ارتفاع بلوکهای در مدل مذکور را معمولاً به اندازه ارتفاع پله طراحی شده در نظر می گیرند ولی ابعاد افقی آنها بستگی به فواصل نمونه برداری، روش استفاده شده برای تخمین عیار هر بلوک و اطلاعات اکتشافی دارد. مدل بلوکی کانسار در حالت کلی ممکن است به صورتهای زیر باشد:

 

-1- روشهای کامپیوتری……………………………………………………………………………………………….71
1-1-2 مدل بلوکی زمین شناسی…………………………………………………………………………………..81
2-1-2- مدل بلوکی اقتصادی ………………………………………………………………………………………..81
2-2- مراحل طراحی محدوده نهایی و برنامه ریزی تولید معادن در نرم افزارهای طراحی محدوده نهایی……81
2-3- کاربرد نرم افزار NPVScheduler….ا…………………………………………………………………………….91
2-3-1- پارامترهای ورودی به نرم افزار……………………………………………………………………………….12
2-3-2- تعیین محدوده نهایی ………………………………………………………………………………………..42
2-3-3- فازهای استخراجی…………………………………………………………………………………………..42
2-3-4- برنامه ریزی تولید…………………………………………………………………………………………….42
2-4- مختصری در مورد نرم افزار Whittle 4x …ا…………………………………………………………………..52
2-4-1- پارامترهای طراحی شیب………………………………………………………………………………….52
2-4-2- انواع هزینه ها در Whittle…..ا…………………………………………………………………………….52
2-4-3- انتخاب بهترین سکانسهای معدنکاری …………………………………………………………………..62
2-4-4- الگوریتمهای برنامه ریزی استخراج در Whittle 4x…ا…………………………………………………….72
2-5- برنامه ریزی تولید معادن روباز…………………………………………………………………………………82
2-6- روشهای برنامه ریزی ………………………………………………………………………………………….03
2-6-1- روش دستی…………………………………………………………………………………………………03
2-6-2- روش اتوماتیک………………………………………………………………………………………………..03
2-6-3- برنامه ریزی ابتکاری ………………………………………………………………………………………..13
2-7- بهینه سازی برنامه ریزی……………………………………………………………………………………..13
2-8- روش برنامه ریزیMILP در نرم افزارهای بهینه سازی…………………………………………………….13
2-9- مقایسه نرم افزارهای NPVScheduler و Whittle4x….ا……………………………………………………23

فصل سوم: پارامترهای طراحی

قبل از انجام هر گونه فرآیندی در خصوص بهینه سازی معدن، لازم است یک سری اطلاعات پایه مورد نیاز این گونه نرم افزارها تهیه و تدوین گردند. در حقیقت اطلاعات فنی و از آن مهمتر اطلاعات و برآوردهای اقتصادی جزو اصلی ترین مبانی بهینه سازی می باشند. این عوامل تاثیر فراوانی در نتایج طراحی ها داشته و لذا مطالعــات تحلیل حساسیـت که در حین طراحی ها انجام می شود با استفاده از تغییر این عوامل انجام می شوند.بدیهی است در پروژه ای نظیر سنگان که در فاز مطالعاتی می باشد اخذ ارقام دقیق در خصوص عوامل مذکور بسیار مشکل می باشد چرا که بسیاری از این اطلاعات در واقع پس از تکمیل طراحی معدن قابل دسترسی می باشند. به هر حال در بسیاری از موارد به دلیل وجود خلاء اطلاعاتی، از مطالعات مشاورین قبلی و تجارب مشابه موجود در معدن سنگان و دیگر معادن ایران، جهت برآورد پارامترهای مورد بحث استفاده شد .در برخی موارد نیز برای بالا رفتن دقت پارامترها، از مطالعات و متوسطهای موجود جهانی استفاده شده است. در نهایت پس از انجام مکاتبات ،اطلاعات پایه مورد نیاز در بهینه سازی به تائید رسید و مطالعات بر مبنای آنها آغاز شد. ذیلاً به بررسی اجمالی مبانی بکاررفته در بهینه سازی معدن سنگان( آنومالیA) می پردازیم.

3-1- روش استخراج………………………………………………………………………………………………..63
3-2- مدل بلوکی کانسار…………………………………………………………………………………………..63
3-3- مدل توپوگرافی محدوده معدن………………………………………………………………………………63
3-4- مشخصات هندسی پیت …………………………………………………………………………………..73
3-5- تولید سالیانه معدن…………………………………………………………………………………………83
3-6- وزن مخصوص…………………………………………………………………………………………………38
3-7- درصد بازیابی آهن…………………………………………………………………………………………..83
3-8- قیمتهاوهزینه ها…………………………………………………………………………………………….83
3-9- نرخ تنزیل سالیانه…………………………………………………………………………………………..93
3-01- عیار حد ……………………………………………………………………………………………………04
3-11- بلوک بندی و تخمین ذخیره………………………………………………………………………………04
3-21-روشهای تخمین ذخیره آنومالیA….ا……………………………………………………………………04
3- 31-حداقل تعداد نمونه………………………………………………………………………………………..14
3-41- حداقل فاصله ……………………………………………………………………………………………..14
3-51- تعیین ذخیره زمین شناسی کانسار…………………………………………………………………….41

فصل چهارم: تعیین حد نهایی معدن و پیت بهینه در نرم افزار Whittle 4x.

اولین گام برای آغاز مطالعات بهینه سازی تعیین حد نهایی معدن می باشد. این حد با استفــاده از الگوریتم & Grossman بر روی مدل اقتصادی معدن تعییــن می شود. با استفاده از این روش محدوده ایی با حداکثر جریان نقدینگی مشخص می گردد. گسترش پیت فراتر از این محدوده به معنی کاهش سود آوری خواهد بود. از آنجاکه حد نهایی معدن بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول تعیین می شود، معمولاً از حد بهینه معدن آن ( که با ارزش فعلی تعیین میشود ) بزرگتر بوده و طبعاً برای تنظیم طرحهای اجرایی کاربردی نخواهد داشت. جدول( 4-1) نتایج مطالعات بهینه سازی برای تعیین حد نهایی معدن و پیتهای تو در تو را نشان می دهد. این جدول برای گزینه اقتصادی مورد نظر محاسبه شده است و لذا معرف شرایط اقتصادی معمولی می باشد. به عنوان یک قاعده کلی در نرم افزارهای بهینه سازی ،پیت تو در تویی که بیشترین جریان نقدینگی را دارد، معرف حد نهایی معدن می باشد. لذا با مراجعه به جدول (4-1)، پیت شماره 40 بعنوان پیت نهایی معدن سنگان( آنومالس(A مشخص می شود ذخیره قابل استخراج دراین پیت بالغ بر 122 میلیون تن و کل باطله موجود در آن در حد 197 میلیون تن برآورد گردیده است. بنابراین در صورتیکه ظرفیت تولید را در حد 5,2 میلیون تن در سال در نظر بگیریم، عمر پروژه برای برداشت استخراج این پیت به 48 سال خواهد رسید. در مطالعات بهینه سازی، اطلاعات حاصل از این پیت ملاک طراحی ها نبوده، و برای این منظور از روشهای دیگری که ذیلاً خواهیم گفت استفاده می شود. لازم به ذکر است در این پایان نامه، معدن آهن سنگان آنومالیA بصورت یک واحد جداگانه در نظرگرفته شده است،هزینه های جاری،اولیه، ثابت وسرمایه گذاری بایستی در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،این هزینه ها همگی در نرم افزار کامفار محاسبه و نهایتا” جمع کلیه هزینه ها ( ثابت،جاری و… ) مور تجزیه وتحلیل قرار گیرد.

-4 حد نهایی معدن در نرم افزار Whittle 4x…..ا…………………………………………………………………34
4-2- پیت های تودر تو (Nested Pits)…ا…………………………………………………………………………48
4-3- تعین پیت بهینه………………………………………………………………………………………………05
4-4- تعیین حد نهایی گسترش یافته معدن…………………………………………………………………….05
4-5- تحلیل حساسیت عیار حد در Whittle 4x…..ا……………………………………………………………15
4-5-1- مبانی تعیین عیار حد…………………………………………………………………………………….15
4-5-2- تعیین عیار حد بهینه ثابت در معدن آهن سنگان آنومالیA…….ا………………………………….25
4-6- تعیین فازهای استخراجی در Whittle 4x …..ا…………………………………………………………..45
4-7- طرح اجرایی فازهای استخراجی…………………………………………………………………………..85
4-8- تحلیل حساسیت…………………………………………………………………………………………..85
4-9- نتیجه گیری و بحث …………………………………………………………………………………………61

تغییرات عیار در کانسنگ آهن با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن  60000تومان

تغییرات عیار در کانسنگ آهن با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 60000تومان

فصل پنجم: طراحی و برنامه ریزی تولید پیت بهینه معدن آهن سنگان آنومالیA بوسیله نرم افزار NPVScheduler

از این مدل برای تعیین ارزش بلوکها استفاده می شود، مبنای قیمتها و هزینه های بکار برده شده در این مرحله در بخش 9-3() آورده شده است. همچنین در این قسمت روش فرآوری ماده معدنی مشخص می شود که با توجه به کانسنگ آهن یک روش فرآوری برای آن در نظر گرفته شده است که هزینه های مربوط به آنها آورده شده است. از آنجایی که بخش تولید ماده معدنی و باطله برداری به پیمانکار سپرده شده است و هزینه معدنکاری در هر سطح از پیت بوسیله پیمانکار ثابت در نظر گرفته شده است بنابراین از لحاظ کردن فاکتور تغییر قیمت در پله های مختلف کاواک صرف نظر شده است. بعد از اجرای مدل نرم افزار ارزش هر بلوک را با توجه به هزینه ها و درآمدهای مربوط به آن بلوک تعیین می کند.]3[ . در نهایت مقدرا تناژ مربوط به کانسنگهایی که در مرحله فرآوری مربوط به خود قرار می گیرند به قرار زیر است:
مجموع ماده معدنی درآنومالیA= 141935482 تن. تناژ باطله= 1807120463 تن. نمایی از مدل اقتصادی درآنومالیA در ارتفاع 1400 متر در شکل (5-1) مشاهده می شود

– اجرای نرم افزار NPVScheduler ….ا……………………………………………………………………..46
5-1-1- مدل زمین شناسی…………………………………………………………………………………….46
5-1-2- مدل اقتصادی…………………………………………………………………………………………….46
5-2- تولید فازها و تعیین پیت نهایی لرچ و گروسمن…………………………………………………………66
5-3- تعیین پیت بهینه…………………………………………………………………………………………….96
5-4- تحلیل تاثیر تغییرات قیمت سنگ آهن در پیت بهینه…………………………………………………….07
5-4-1- تغییر استراتژی معدن با قیمت سنگ آهن به ازای هر تن 40000 تومان……………………………..17
5-4-2- تغییر استراتژی معدن با قیمت سنگ آهن به ازای هر تن 50000 تومان……………………………..37
5-4-3- تغییر استراتژی معدن با قیمت سنگ آهن به ازای هر تن 60000 تومان ……………………………..57
5-4-4- تغییر استراتژی معدن با قیمت سنگ آهن به ازای هر تن 70000 تومان ……………………………..67
5-4-5- تغییر استراتژی معدن با قیمت سنگ آهن به ازای هر تن 80000 تومان……………………………..87
5-5- تعیین فازهای استخراجی (Pushback) در NPVScheduler …….ا……………………………………..18
5-6- برنامه ریزی تولید معدن آهن سنگان آنومالیA با استفاده از نرم افزار NPVScheduler …..ا……….88
5-7- اجرای نرم افزار NPVScheduler جهت برنامه ریزی تولید معدن آهن سنگان آنومالیA…ا………….88

فصل ششم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………. 99
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 101
پیوست …………………………………………………………………………………………………………103
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………… 119
منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………121

 

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید


فهرست جداول

2-1- مقایسه پارامترهای اساسی دو نرم افزار Whittle 4x و NPV Scheduler……ا……………………33
3-1- طبقه بندی ذخیره زمین شناسی کانسار……………………………………………………………14
4-1- نتایج بهینه سازی پیت های تودرتو گزینه دوم (شرایط معمول)…………………………………….54
4-2- الف – ترکیب پیت های تودرتو برای بهینه سازی فازهای استخراجی با 3 فاز…………………….65
4-2- ب- ترکیب پیت های تودرتو برای بهینه سازی فازهای استخراجی با 4 فاز………………………..65
4-3- برنامه ریزی استخراج معدن با استفاده از 3 فاز استخراجی…………………………………………75
5-1- جزئیات مربوط به فازهای استخراجی آهن سنگان آنومالیA………ا……………………………….76
5-2- مشخصات محدوده نهایی درآنومالیA……………….ا………………………………………………96
5-3- مشخصات محدوده نهایی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 40000 تن………………………..27
5-4- عیار حد اقتصادی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 40000 تومان………………………………27
5-5- مشخصات محدوده نهایی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 50000 تومان…………………….37
5-6- عیار حد اقتصادی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 50000 تومان………………………………47
5-7- مشخصات محدوده نهایی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 60000 تومان……………………57
5-8- عیار حد اقتصادی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 60000 تومان……………………………..67
5-9- مشخصات محدوده نهایی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن70000 تومان……………………..77
5-01- عیار حد اقتصادی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 70000 تومان……………………………..77
5-11- مشخصات محدوده نهایی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 80000 تومان…………………….97
5-21- عیار حد اقتصادی با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 80000 تومان……………………………….97
5-31- خصوصیات موجود در 3 پوش بهینه شده درآنومالیA…………….ا………………………………….48
5-41- خصوصیات موجود در 3 پوش بک بهینه شده بصورت تجمعی درآنومالیA…..ا…………………….58
5-51- برنامه ریزی تولید معدن سنگ آهن سنگان آنومالیA بر حسب سال…………………………….09

فهرست نمودار

1-1- نمودار مقایسه ذخیره معدن آهن سنگان باسایرمعادن ایران…………………………………………..8

فهرست اشکال

1-1- موقعیت جغرافیایی سنگان………………………………………………………………………………..7
1-2- مقطع زمین شن…………………………………………………………………………………………..22
1-3- مقطع زمین شناسی آنومالی C شمالی………………………………………………………………22
1-4- موقعیت آنومالیها در منطقه سنگان……………………………………………………………………..11
1-5- معرفی آنومالیهای منطقه………………………………………………………………………………..21
2-1- مراحل بهینه سازی و برنامه ریزی تولید توسط نرم افزار NPV Scheduler……ا……………………02
2-2- تفکیک هزینه های معدنکاری…………………………………………………………………………..22
4-1- ارزش فعلی و جریان نقدینگی پیت های تودرتو در شرایط اقتصادی معمولی آنومالیA…ا…….94
4-2- مقایسه ارزش فعلی در بهترین اسنریوی استخراج در شرایط معمولی برای قیمتهای مختلف آهن درآنومالیA………ا……………………………………………………………………………………………94
4-3- منحنی تغییرات ارزش فعلی با توجه به عیار حدهای مختلف…………………………………….35
4-4- تغییرات تناژ کلی ماده معدنی استخراج شده از پیت نهایی بهینه با توجه به تغییرات عیار حد……………………………………………………………………………………………………………45
4-5- آنالیز حساسیت ارزش فعلی با توجه به تغییرات قیمت آهن…………………………………..95
4-6- آنالیز حساسیت فعلی با توجه به تغییرات نرخ تنزیل………………………………………….95
4-7- آنالیز حساسیت ارزش فعلی با توجه به تغییرات هزینه معدنکاری………………………….06
4-8- تحلیل حساسیت NPV معدنی با تغییرات 40 ± در صد پارامترهای موثر در محدوده نهایی آنومالیA….ا……………………………………………………………………………………………..06
5-1- نمایی از مقطع اقتصادی درآنومالیA ماده معدنی در ارتفاع 1400 متر…………………….56
5-2- روند تغییرات ارزش خالص فعلی بر حسب فازهای استخراجی برای هر تن سنگ آهن 70000 تومان……………………………………………………………………………………………………..96
5-3- روند تغییرات NPV فازهادرآن…………………………………………………………………….07
5-4- روند تغییرات ارزش خالص فعلی با توجه به تغییرات فازها بازای هر تن سنک آهن 40000 تومان……………………………………………………………………………………………………17
5-5- تغییرات عیار در کانسنگ آهن با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 40000 تومان…………………………………………………………………………………………………….27 .
5-6- روند تغییرات ارزش خالص فعلی با توجه به تغییرات فازها بازای هر تن سنگ آهن 50000 تومان…………………………………………………………………………………………………….37
5-7- تغییرات عیار در کانسنگ آهن با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 50000 تومان……………………………………………………………………………………………………47
5-8- روند تغییرات ارزش خالص فعلی با توجه به تغییرات فازها بازای هر تن سنگ آهن 60000 تومان…………………………………………………………………………………………………..57
5-9- تغییرات عیار در کانسنگ آهن با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 60000 تومان…………………………………………………………………………………………………….76
5-01- روند تغییرات ارزش خالص فعلی با توجه به تغییرات فازها بازای هر تن سنگ آهن 70000 تومان……………………………………………………………………………………………………77
5-11- تغییرات عیار در کانسنگ آهن با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 70000 تومان…………………………………………………………………………………………………….78
5-21- روند تغییرات ارزش خالص فعلی با توجه به تغییرات فازها بازای هر تن سنگ آهن 80000 تومان…………………………………………………………………………………………………….97
5-31- تغییرات عیار در کانسنگ آهن با توجه به قیمت سنگ آهن هر تن 80000 تومان…………………………………………………………………………………………………..08
5-41- تغییرات عیار حد اقتصادی کانسنگ آهن با توجه به تغییرات قیمت سنگ آهن…………………………………………………………………………………………………….18
5-51- تغییرات تدریجی تناژ ماده معدنی و مجموع NPV پوش بکها درآنومالیA…….ا………..68
5-61- محدوده پوش بک شماره یک همراه با توپوگرافی منطقه آنومالیA………….ا………….78
5-71- محدوده پوش بک شماره دو همراه با توپوگرافی منطقه آنومالیA…………..ا…………78
5-81- محدوده پوش بک شماره سه همراه با توپوگرافی منطقه آنومالیA…………….ا…….78
5-91- آنالیز حساسیت ارزش فعلی با توجه به تغییرات قیمت سنگ آهن درآنومال……….69
5-02- آنالیز حساسیت ارزش فعلی با توجه به تغییرات نرخ تنزیل درآنومالیA…………ا….69
5-12- آنالیز حساسیت ارزش فعلی با توجه به تغییرات هزینه معدنکاری درآنومالیA.ا……79

 

Abstract :
In open cut operations, exploitations of the resource must be scheduled both to maximize project value and maintain balanced operation over time. The utilization of standard computer tools on this complicated task is essential. Procedure of mine planning by using the heuristic algorithm built in softwares like whittle4D and NPVScheduler become simpler. In this evaluation, production scheduling of Sangan iron ore mine (280 Km. SE. Mashhad, Iran) carried out based on the latest and most reliable data and constrains such as minimization of deviations from product specifications, reasonable striping ratio, plant feed grade and physical limitation. Studies show that the most sensitive factor is copper price, therefore, to improve the NPV at copper price, optimization of this parameter will be necessary. After pit optimization and production scheduling there is more than 141 M.t mineable ore, which more than that of it will be extracted during around 23 years with NPV of more than 170000000 dollars مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان