مقدمه:
چاپ مجموعهای از هنر، علم شیمی و مکانیک است که میتواند طرح و یا تصویری را بر سطحی مانند پارچه نقش بندد و یا پارچه ساده را زیباتر جلوه دهد.گرچه به طور معمول چاپ را رنگرزی موضعی و یا از بین بردن موضعی رنگ می-خوانند، اما در بعضی از مواقع در پارچههایی که نخهای آن مخلوطی از الیاف باشد مانند پشم – پنبه و یا پنبه – پلی استر، یا از بین بردن یکی از اجزاء مخلوط توسط مواد شیمیایی، اثر سوخت بر روی کالا ایجاد میشود.امروزه با پیشرفت بیوتکنولوژی، راه حلهای کم هزینه و مؤثری در فرآیندهای نساجی بوجود آمده است. این فناوری علاوه بر کاهش مضرات زیست محیطی ناشی از شویندهها و مواد شیمیایی، منجر به ایجاد صنعت دوستدار محیط زیست میگردد. به همین دلیل در این تحقیق سعی شده است با به کارگیری آنزیم سلولاز در خمیر چاپ، نقش این آنزیم در هنگام چاپ برروی کالای پنبهای بررسی شود.جهت بررسی نقش آنزیم سلولاز در خمیر چاپ مورد استفاده هنگام چاپ بر روی کالای پنبهای، ابتدا باید از نحوه عملکرد آنزیم سلولاز برروی سلولز مطلع باشیم. به همین دلیل سعی شده است تا در فصل اول به اطلاعات کلی در زمینه ساختار آنزیم سلولاز و نحوه تأثیر بر روی زنجیرههای سلولزی اشاره شود.

 

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات

هدف از این پروژه استفاده از آنزیم سلولاز به عنوان یک ماده دوست دار محیط زیست وبررسی تاثیرات این آنزیم در عملیات چاپ روی پارچه پنبه ای مخمل است.در واقع با استفاده از این آنزیم درعملیات چاپ یک عملیات چاپ بیولوژیکی روی پارچه پنبه ای مخمل داریم.با توجه به ویژگی های که آنزیم سلولاز روی پنبه ایجاد میکندمیتوانیم از این آنزیم درعملیات چاپ به منظور ایجاد طرح نیزاستفاده کنیم چون آنزیم سلولاز باعث هیدرولیز سطحی پنبه میشودوپرز الیاف را در مواضع چاپ شده از بین میبرد و از این خاصیت برای ایجاد طرح استفاده شدوهمچنین آنزیم روی کالای پنبه ای رنگی باعث از بین رفتن رنگ در مواضع چاپ شده میشودوچاپ برداشت همزمان انجام شد.
1 -2)پیشینه تحقیق
کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نساجی از حدود 100 سال قبل، با بکارگیری آنزیم های آمیلاز استخراج شده از مالت برای زدودن آهارهای نشاسته ای آغاز شد .به کارگیری آنزیم ها به ویژه آمیلازها در آهارگیری ،سلولازها در زیست پرداخت کالاهای سلولزی و سنگ شویی کالاهای جین ، پروتئاز ها در عمل آوری پشم و ابریشم و بالاخره آنزیم ها در شوینده ها می باشند14. آنزیم ها به طور وسیعی از سال 1960 درشوینده های خانگی استفاده شده اند استفاده از سلولازها در محصولات شوینده های خانگی برای اهداف پاک کنندگی، برطرف کردن موادفیبریلی آسیب دیده، بهبود ظاهر سطح پارچه، نرمی و درخشانی رنگ می باشد.
1 -3کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع نساجی
بیوتکنولوژی یا(زیست فناوری ) تلفیق روندهای زیست شناختی و فناوری است که در پیشرفت های سریع در نوآوری های آن طی سالهای اخیر منجر به ایجاد راه حل های موثر وکم هزینه در فرآیندهای نساجی شده است . تجربیات موجود نشان دهنده مزایای کاربرد روش های بیولوژیک در صنعت نساجی بوده و امروزه گسترش بیوتکنولوژی در صنعت نساجی در کشورهایی پیشرفته روبه افزایش است [7].
کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نساجی از حدود 100 سال قبل، با بکارگیری آنزیم های آمیلاز استخراج شده از مالت برای زدودن آهارهای نشاسته ای آغاز شد .امروزه با پیشرفت بیوتکنولوژی، راه حل های کم هزینه و موثر فزاینده ای در فرآیندهای نساجی به وجود آمده است. با پیشرفت های صنعت نساجی، کاهش هزینه در تولید انبوه ضروری به نظر می رسد، بیوتکنولوژی می تواند درهر مرحله از تولید وفرآیندهای تکمیلی آن از مواد اولیه الیاف تا مرحله تصفیه پساب، باعث صرفه جویی درهزینه ها شود[6].این فناوری علاوه بر کاهش هزینه، با کاهش مضرات زیست محیطی ناشی ازشوینده ها ومواد شیمیایی منجر به ایجاد صنعت دوست دار محیط زیست می گردد از طریق بیوتکنولوژی واستفاده از مواد جایگزین با آثار جانبی کمتر به جای مواد شیمیایی رایج درصنعت نساجی، نه تنها مشکل آلودگی زیست محیطی حل می شود، بلکه کیفیت و پایداری عملیات نیز بهتر می گردد12. کاربردهای عملی امروزی عمدتا شامل به کارگیری آنزیم ها به ویژه آمیلازها در آهارگیری ،سلولازها در زیست پرداخت کالاهای سلولزی و سنگ شویی کالاهای جین ، پروتئاز ها در عمل آوری پشم و ابریشم و بالاخره آنزیم ها در شوینده ها می باشند[14].
1 -4ابزارهای کنترل و شناسایی :
روش های آنالیزی و کنترلی، جنبه های غیر متداول کاربرد بیوتکنولوژی در نساجی هستند که امید می رود با پیشرفت های در حال انجام به سوی به کارگیری متداول وعمومی سوق یابند.الف -پادتن های منوکلونال :
این مواد دارای ملکول های پروتئینی با قابلیت فوق العاده برای شناسایی مواد هستند که در داروسازی ، پزشکی واخیرا برای علامت دار کردن به کار می روند این مواد به ملکولهای مورد نظر متصل شده و جهت شناسایی رنگ قابل رویت ایجاد می کنند این مواد در نساجی جهت علامت دار کردن جین های مارک داربه کار برده می شود[6].ب-ردیاب DNA :
آزمون های DNA که به انگشت نگاری ژنتیکی در انسان ها شبیه است ، یک فناوری حاصل از تحقیقات مهندسی ژنتیک می باشد. این تکنیک برای شناسایی الیاف گران بها مثل کشمیر از پشم و سایر الیاف مویی بز به کار می رود اکنون ردیاب های مشابهی برای شناسایی پنبه و سایر الیاف گیاهی شناخته شده اند[6].

1-1 هدف……………………………………………………………………………………………………….. ۴
1-2 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴
1-3کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع نساجی…………………………………………………………………5
1-4 ابزارکنترل وشناسایی…………………………………………………………………………………….. ۶
1-5 تاریخچه آنزیم ها…………………………………………………………………………………………… ٨
1-6 آنزیم چیست………………………………………………………………………………………………. ٩
1-7 کینیتیک آنزیم ها………………………………………………………………………………………….. ١٢
1-8 اثر غلظت سوبسترابرسرعت واکنش آنزیمی…………………………………………………………. ١۵
1-9 فرآیندهای آنزیمی………………………………………………………………………………………… ١۶
1-10 کاربرد آنزیم ها در آماده سازی الیاف…………………………………………………………………… ١٧
1-11 کاربرد آنزیم ها در آماده سازی پارچه…………………………………………………………………… ١٨
1-12 کاربرد آنزیم در تکیمل کالای نساجی………………………………………………………………….. ١٩
1-13 مراقبت بعدی منسوجات :………………………………………………………………………………. ٢٠
1-14 عمل آوری الیاف سلولزی توسط سلولازها …………………………………………………………….٢٠
1-15 زیست پرداخت آنزیمی……………………………………………………………………………………٢١
1-16 دسته بندی آنزیمهای سلولاز…………………………………………………………………………… ٢١
1-17 هیدرولیز آنزیمی سلولز و عوامل مؤثر در شدت هیدرولیز……………………………………………. ٢۴
1 – 18اثر سلولاز برخواص پارچه پنبه ای……………………………………………………………………… ٣٢

 

(7-3نمونه 10روزه که رنگرزی وسپس با شابلون دایره ای چاپ شده است

(7-3نمونه 10روزه که رنگرزی وسپس با شابلون دایره ای چاپ شده است

فصل دوم :کارهای عملی

تعدادی از پارچه ها را که با ابعاد 20×20 بریده شدوپس ار شستشووآماده سازی ،عملیات رنگرزی راانجام شد. برای رنگرزی پارچه های پنبه ای از رنگ مستقیم آبی استفاده می کنیم وباتوجه به نسخه رنگرزی رنگ های مستقیم برای کالای پنبه ای ،آن ها رارنگ می کنیم .ابتدا محلول رنگ %1 از رنگ مستقیم درست شد، به این صورت که مقدار gr1 از پودر رنگ رابه حجم cc 100 رسانده شد . رنگرزی راطبق نسخه کالای پنبه ای با رنگ مستقیم انجام شد.وقتی که حمام رنگرزی آماده شد آن راروی هیتر گذاشته دتادمای آن در مدت زمان10دقیقه بهC0 40 رسید،زمانی که دما به 40 درجه سانتیگراد رسید، کالا ونمک را وارد حمام شدو مرتب به هم زده شد. و 30 – 20 دقیقه زمان داده شدتابه دمای جوش برسد. درطی این مدت برای این که رنگرزی کالا یکنواخت شود پارچه ها را مرتب همزده شد. زمانی که به دمای جوش رسید، 45 دقیقه زمان داده وبعد از اتمام مدت زمان رنگرزی کالاها رابیرون آورده وآن ها ابکشی شدند.درمرحله بعد زمانی که پارچه های رنگ شده آماده شدند عملیات چاپ را روی این پارچه ها انجام می دهیم .

برای آماده سازی شابلون های که به منظور ایجاد طرح روی پارچه استفاده می شوند که دراین آزمایش از دو نوع شابلون به طور هم زمان استفاد کردیم که برای درست کردن این شابلون ها از وسایل وروش های مختلفی می توان استفاده کرد که دراین آزمایش از طلق استفاده شدوطلق ها رااندازه ابعاد پارچه 20×20 بریدیم وروی یکی ازاین طلق ها طرح دایره دایره ایجاد شد که تعداد 9 تا دایره هرکدام به قطر cm2 رابریده شدوروی طلق طرح دایره هایی با ابعادcm2 ایجاد کردیم وبرروی طلق دیگری راه هایی عمودی هرکدام به قطر cm 1 وطولcm 18 راایجادشد ودر نهایت دو نوع شابلون باطرح دایره ای ودیگری طرح راه راه عمودی آماده شد .

2314عملیات چاپ

پارچه های رنگرزی شده رارو یک سطحی قرار گذاشته وابتداشابلون طرح روی پارچه گذاشته وبعد شابلون توری با نمره مش 20را روی ان گذاشته شد، وآن ها رافیکس می کنیم که درحین عملیات چاپ شابلون از روی پارچه تکان نخوردوخمیر راروی شابلون ریخته وبا پارو روی سطح شابلون می کشیم تابه طور کامل خمیر چاپ روی پارچه منتقل شود . دراین مرحله برای اینکه بتوانیم مقایسه بهتر ی انجام دهیم چاپ راروی 4 تا نمونه پارچه رنگرزی شده انجام داده شد وبه هر کدام مدت زمانی داده ویک نمونه را 2 روز ، یکی را 4 روزه ویکی 6 روزه و آخری رابه مدت 10 روزخمیر چاپ را روی ان ها گذاشته شدوپارچه های را که چاپ زدیم دردمایc 0 35 گذاشته وبه آن ها زمان مورد نظر را داده شد.همان طور که می دانیم به دلیل ا ینکه آنزیم ها در رطوبت فعالیت بهتری دارند درطول مدت زمان های داده شده روی آن ها آب ولرم مدام اسپری کردیم تا فعالیت آنزیم ها بهتر صورت بگیرد وهمچنین چهار نمونه از پارچه ها را به عنوان شاهد با خمیر چاپ بدون آنزیم چاپ زده تا در نهایت مقایسه بهتری بین نمونه های با خمیر چاپ با انزیم وخمیر چاپ بدون انزیم داشته باشیم .

1-2مواد و وسایل مورد استفاده در آزمایش……………………………………………………………………..36
2-2دستگاه های مورد استفاده دراین آزمایش…………………………………………………………………..37
2-3شرح آزمایش وروش کار……………………………………………………………………………………….. ٣٧
2- 3-1مرحله اول آزمایش………………………………………………………………………………………….. ٣٨
2-3-1-1 -عملیات چاپ روی پارچه ها ……………………………………………………………………………..٣٩
2-3- 1-2آماده سازی کتیرا…………………………………………………………………………………………. ۴٠
2-3-1-3 آماده سازی شابلون……………………………………………………………………………………… ۴٠
2-3-1-4 عملیات چاپ………………………………………………………………………………………………. ۴١
2-3-2 مرحله دوم آزمایش………………………………………………………………………………………….. ۴٢
2-3-3 اندازه گیری درصد کاهش وزن ………………………………………………………………………………۴٣
2-3-4 اندازه گیری ضخامت الیاف……………………………………………………………………………………. ۴۴
2-3- 5 اسپکتروفتومتری………………………………………………………………………………………………. ۴۵

فصل سوم : نتیجه گیری و پیشنهادات

همان طوری که میدانیم سلولازها با داشتن مجموعهای از آنزیمها باعث اصلاحسطحی پارچه پنبهای میشوند. این فرایند زدودن پرزهای سطحی یا زیست تراشنامیده میشود. به طور کلی پس از زیست تراش سطح پارچههای سلولزی خصوصیات جدیدی پیدا میکند. در زیست تراش تمایل به تشکیل پرزدانه در پارچه به حداقل می-رسد بدین ترتیب که پارچه دارای سطحی صاف و کم پرز شده و زیر دست آن نرمتر میشود و مقاومت خمشی آن کاهش مییابد. همچنین جذب آب و آویزش آن بهتر میشود. به عبارت دیگر همراه با تغییرات سطحی پارچه خواص فیزیکی آن نیز در اثر تخریب الیاف پنبه دگرگون میگردد و در اثر این عملیات ضخامت، سختی، زبری، رطوبت بازیافتی و تمایل به ایجاد پرزدانه در پارچه کاهش مییابد. این عملیات باعث کاهش استحکام در اثر به وجود آمدن شکاف و چاکهایی در سطح الیاف میشود. آنزیمها به علت وزن ملکولی زیاد، ابتدا به سطح خارجی الیاف حمله میکنند ولی این واکنش فقط به سطح بیرونی محدود نمیشود و سطح داخلی را نیز در برمیگیرد که با افزایش زمان این تأثیرات بیشتر میشود. آنزیم سلولاز الیاف سلولزی را از طریق پیوندهای 4 و 1−β گلوکزاید هیدرولیزکرده و زنجیر سلولزی را به دو بخش تقسیم میکند که یک بخش دارای گروهانتهای احیا شونده بوده و بخش دیگر فاقد گروه احیا شونده میباشد که سطحظاهری و سختی پارچه پنبهای بوسیله آنزیم سلولاز و عمل مؤثر در کیفیت و کمیت بررسی شد که تحت شرایط مطلوب و مشخص پارچههای پنبهای در اثر هیدرولیز آنزیمی الیاف سطحی خود را از دست داده و سطح پارچه صافتر و نرم-تر میگردد و کاهش وزن و استحکام حاصل شده در پارچه تابعی از شرایط به کار رفته میباشد.

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..49
نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………..62
پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..63
منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………….64
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..65
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………..66
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….۶٧

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها
2-1 درصد کاهش وزن نمونه های چاپ شده با خمیر چاپ حاوی آنزیم سلولاز …………………………………44
2-2 اندازه گیری ضخامت نمونه شاهد و نمونه های چاپ شده با خمیر چاپ حاوی آنزیم سلولاز برحسبmm. ……………………………………………………………………………….ا………………………………………………..45
2-3 مقایسه شفافیت نمونه های 6 روزه ………………………………………………………………………………….46
2-4 مقایسه شفافیت نمونه های10 روزه …………………………………………………………………………………47

فهرست نمودارها

2-1 نمودار اسپکتو فتومتری نمونه های 6 روزه………………………………………………………………………….. ۴۶
2-2 نمودار اسپکتوفتومتری نمونه های10 روزه…………………………………………………………………………… ۴٧

فهرست شکلها
1-1 هیدرولیز آنزیمی الیاف پنبه……………………………………………………………………………………………… ۴٢
3-2 نمونه 4روزه که رنگرزی وسپس با شابلون راه راه چاپ شده است ……………………………………………….. ۵٢
3-3 نمونه 4روزه که رنگرزی وسپس با شابلون دایره ای چاپ شده است ……………………………………………… ٢۵
3-4 نمونه6روزه که رنگرزی وسپس با شابلون راه راه چاپ شده است………………………………………………….. ۵٣
3-5 نمونه6روزه که رنگرزی وسپس با شابلون دایره ای چاپ شده است………………………………………………… ۵٣
3-6 نمونه 10روزه که رنگرزی وسپس با شابلون راه راه چاپ شده است………………………………………………… ۵۴
3-7 نمونه 10روزه که رنگرزی وسپس با شابلون دایره ای چاپ شده است ……………………………………………… ۵۴

 

ABSTRACT
In this research, from the combination of both burnt and burnished printing methods, a unique model is presented, in which both methods have been carried out biologically in an operational process at the same time. During printing on the cotton velvet cloth, cellulase enzyme was applied. Before printing, the samples were divided into two groups. The first group consisted of samples which were first printed and then dyed. The second group involved samples which were first dyed and then printed. The samples, after being printed with a printing paste containing cellulase enzyme, were conserved for 2, 4, 6 and 10 days and were then rinsed. Weight loss percentage and also cloth thickness decline due to cellulose hydrolysis were measured by means of cellulase enzyme. In order to study the effect of cellulase enzyme on the article’s color and brightness, reflexive spectrophotometry was conducted. The results indicated the removal of piles because of cellulose hydrolysis and, to some extent, the color of the article. The amount of color fading at printed points in the first group was more than that of the second group


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان