انتخاب صفحه

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه

افسردگی شایع ترین بیماری قرن حاضر است (لاور ، 2002؛ به نقل از ملاباقری،1383). در حال حاضر افسردگی جدی ترین بیماری قرن تلقی شده و به گزارش دانشگاه هاروارد تا سال 2020 در رتبه اول یا دوم بیماری های شایع قرار می گیرد (آندریا ، 2002). افسردگی افت فراگیر خلق است که همراه با احساس غمگینی و عدم توانایی تجربه لذت می باشد (اتکینسون، 1380).
اگرچه از زمان های گذشته غمگینی و یأس در کودکان و نوجوانان پدیده های شناخته شده ای به شمار می رفت، امروزه روشن شده است که اختلال پایدار خلق در کودکان با هر سنی و در هر شرایطی ممکن است بروز کند (کاپلان و سادوک ، 1376). امروزه در مقایسه با گذشته، افسردگی در بین نوجوانان شایع تر شده است و قربانیان خود را زمانی که بسیار جوان هستند مبتلا می کند. متأسفانه گرایش به وقوع اولین افسردگی در سنین پایین تر افزایش یافته و درصد بالای نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید نگران کننده است (روزنهان و سلیگمن، 1384). میزان شیوع در طی سالیان زندگی در نوجوانان از 15 تا 20 درصد ارزیابی شده که با میزان آن در جمعیت های بزرگسال قابل مقایسه است و این فرض را مطرح می کند که افسردگی در بزرگسالان غالباً در نوجوانی شروع می شود (بیرماهر و همکاران، 1995؛ به نقل از منیرپور،1384).
در سبب شناسی افسردگی دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. آرون بک (1987، به نقل از دیویسون و همکاران، 2004) یک الگوی شناختی از افسردگی ارائه داده است. بر طبق نظر بک، افراد افسرده به این دلیل افسرده اند که نسبت به خود، جهان و آینده نظر بدبینانه ای دارند، دارای روان بنه ها و باورهای منفی اند که به وسیله رویدادهای منفی زندگی فعال می شوند و همچنین سوگیری های شناختی دارند. روان بنه های منفی همراه با سوگیری یا تحریف های شناختی آنچه را که وی سه گانه منفی نامیده است حفظ می کنند که در نهایت به افسردگی منجر می شود. به عبارت دیگر بک مؤلفه آسیب پذیری را به عنوان نگرش ناکارآمد (اعتقاد و باور غیر منطقی) مفهوم سازی نمود (وایسمن ، 1989؛ به نقل از ابراهیمی،1386). این افکار منفی شامل نیاز به کمال در دستیابی به هدف و تأیید دایمی به وسیله دیگران، فرد را در بزرگ ترین عامل خطر برای افسردگی تحت شرایط خاص قرار می دهد. به نظر می رسد که از طریق تعامل با حوادث استرس زای زندگی، افکار ناکارآمد می توانند ماشه چکان وقوع نشانه های جسمانی، عاطفی و انگیزشی افسردگی شوند (بک و همکاران، 1976؛ به نقل از لیو ).
مدل های شناختی در مورد مکانیسم هایی که باورها از طریق آنها بر کنترل پردازش شناختی تأثیر می گذارند، توضیحی نمی دهد. شماری از نظریه های اخیر محدودیت های رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر محتوا را برجسته ساخته اند و برای مفهوم سازی شناخت در نابهنجاری روان شناختی چارچوبی پیشنهاد کرده اند که بر سطح معنا و فراشناخت تأکید می کند (حاجی زاده، 1388).
فراشناخت عبارت است از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد (فلاول ، 1979؛ موسس بیرد ، 2006؛ به نقل از بیابانگرد،1381).
نظریه کنش اجرایی خود نظم بخش ولز و متیوز اولین نظریه ای است که نقش فراشناخت را در سبب شناسی و تداوم اختلالات روانی مفهوم سازی کرده است (ولزو متیوز، 1996؛ به نقل از عاشوری و همکاران).
ولز و متیوز در مدل فراشناختی به فرمول بندی پردازش شناخت درونی، قوانین و مکانیسم هایی که موجب می شود تا بیماران به تعبیر و تفسیر باورهای ناسازگار بپردازند، توجه می کنند. در این الگوعلاوه بر توجه به محتوای فکر به چگونگی فکر کردن افراد نیز توجه می شود. آنان اختلال هیجانی را به فراشناخت و شکل تفکر در آسیب پذیری هیجانی مرتبط می سازند (تیلور ، 2001؛ به نقل از بهرامی،1387).
براساس نظریه کنش اجرایی خودنظم بخش اختلالات روان شناختی وقتی تداوم می یابند که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر درجاماندگی (نگرانی/نشخوار ذهنی)، پایش تهدید، اجتناب و سرکوبی فکر، اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجه می سازد و دسترسی به اطلاعات منفی در مورد خود را افزایش می دهد (ولز، 2000؛ به نقل از عاشوری و همکاران).در مجموع و براساس متون موجود چنین استنباط می شود که فراشناخت یک عامل کلی در آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی به شمار می رود (عاشوری، 1388).

1-1- مقدمه…………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسأله………………………………………………………… 4
1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………… 6
1-3-1- هدف کلی………………………………………………………. 6
1-3-2- اهداف جزئی ……………………………………………………..6
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………….. 6
1-5- سؤالات تحقیق……………………………………………………… 9
1-6- فرضیه های تحقیق……………………………………………….. 10
1-7- تعاریف متغیرها…………………………………………………….. 10
1-7-1- تعاریف نظری متغیرها………………………………………….. 10
1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………….. 10

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

– فصل دوم: پیشینه پژوهش

مطالب این فصل در چهار بخش تنظیم گردیده است. مطالب بخش اول مروری است اجمالی بر مفهوم افسردگی، نظرات و مدلهای ارائه شده پیرامون آن و … مطالب بخش دوم مروری است اجمالی بر مفهوم افکارناکار آمد ، اهداف، اصول، ملاک ها و … مطالب بخش سوم نیز مروری است برفراشناخت و مولفه های آن،در بخش پایانی چکیده پژوهش های انجام شده پیرامون متغیرهای تحقیق در داخل و خارج از کشور ارائه شده است.
2-1-2- افسردگی
2-1-2-1- افسردگی چیست:
افسردگی نوعی اختلال روانی است که در آن خلق شخص آشفته می‌شود. چون افسردگی، اغلب مورد درمان قرار نمی‌گیرد پزشکان از تعداد واقعی افراد مبتلا به افسردگی اطلاع ندارند. با این حال، آنها می‌دانند که تعداد افراد افسرده کم نیستند در واقع، افسردگی به قدری متداول است که گاهی از آن به عنوان سرماخوردگی روانی یاد می‌شود (گنجی،1387).
2-1-2-2- اصطلاح افسردگی:
اصطلاح افسردگی اغلب برای بیان اندوه عمیق به کار می‌رود. تقریباً همه افراد زمانی دچار غم و غصه شده‌اند، اما کسانی که بیماری افسردگی دارند دلسردی و نومیدی شدیدی تجربه می‌کنند که مدت زیادی طول می‌کشد و معمولاً با زندگی خانوادگی، شغلی یا موقعیتهای اجتماعی آنها تداخل پیدا می‌کند.
اگر افسردگی عمده درمان نشود می‌تواند خطرناک باشد. افکار خودکشی جزء جدایی‌ناپذیر این بیماری است. هر چند که افراد مبتلا به افسردگی عمیق به ندرت نیروی کافی برای خودکشی دارند با کم شدن افسردگی احتمال بیشتری وجود دارد که اقدام به خودکشی کنند. افسردگی درمان نشده عمده‌ترین عامل خودکشی می‌باشد.افسردگی یکی از اختلالات عمده دوره نوجوانی و جوانی است.
افسردگی از زمانهای قدیم در نوشته ها آمده است و توصیفهایی از آنچه ما امروزه اختلالات خلقی می خوانیم دربسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد . داستان عهد عتیق شاه سائول و داستان خودکشی آژاکس در ایلیاد هومر ، هر دو یک سندرم افسردگی را توصیف کرده اند . حدود 450 سال قبل از میلاد ، بقراط اصطلاح مانی و ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی بکار برد . در حدود 100 سال قبل از میلاد کورتیلوس سلسوس در کتاب De Medicina افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود . این اصطلاح را پزشکان دیگر از جمله ارسطو (120 تا 180 سال بعد از میلاد ) و جالینوس ( 129 تا 199 سال بعد از میلاد ) نیز بکار بردند . در قرون وسطی طبابت در ممالک اسلامی رونق داشت و رازی و ابن سینا و پزشک یهودی ،میموند ، ملانکولی را بیماری مشخص تلقی می نمودند . در سال 1854 ژان پیرفالر حالتی را توصیف نمود و آن را جنون ادواری نامید .
امیل کرپلین در سال 1986 بر اساس معلومات روانپزشکان فرانسوی و آلمانی ، مفهوم بیماری مانیک دپرسیو راشرح داد که شامل اکثر ملاکهای تشخیصی است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آنها استفاده می کنند . کرپلین همچنین نوع خاصی از افسردگی را به نام « افسردگی رجعتی » که پس از یائسگی در زنها و در اواخر بزرگسالی در مردها شروع می شود را شرح داد ( پورافکاری، 1386) .
2-1-2-3- ملاکهای تشخیصی حملهافسردگی اساسی DSMIV
A پنج تا ( یا بیشتر ) از علائم زیر در یک دوره دو هفته ای وجود داشته اند و نشان دهنده تغییر از سطح عملکرد قبلی هستند ، حداقل یکی از علائم یا بصورت :
1ـ خلق افسرده و یا 2ـ از دست دادن علاقه و احساس لذت است .
– علائمی را که به وضوح ناشی از اختلال طبی کلی هستند ، یا هذیانها و توهمات ناهماهنگ با خلق را به حساب نیاورید .
1ـ خلق افسرده اکثر مواقع تقریباً هر روز ، یا با گزارش ذهنی ( مثل احساس غمگینی ، پوچی ) یا مشاهدات دیگران ( مثلاً غمگین و اشکبار بودن ).
– در کودکان و نوجوانان ممکن است بصورت خلق تحریک پذیر باشد .
2ـ کاهش قابل ملاحظه علاقه یا احساس لذت نسبت به تمام ، یا تقریباً تمام فعالیتها در قسمت عمده روز ، تقریباً هر روز ( به طوریکه شرح ذهنی بیمار یا مشاهدات دیگران نشان می دهد) .
3ـ کاهش قابل ملاحظه وزن بدون پرهیز یا رژیم غذایی یا افزایش وزن ( مثلاً پیش از 5 درصد وزن بدن در یک ماه ) یا کاهش و یا افزایش اشتها تقریباً هر روز .
– در کودکان عدم بالا رفتن مورد انتظار وزن را در نظر بگیرید .
4ـ بی خوابی یا پر خوابی تقریباً هر روز .
5ـ تحریک یا کندی روانی ـ حرکتی تقریباً هر روز ( قابل مشاهده برای دیگران مربوط به احساسهای ذهنی بی قراری یا کندی که دریافت یا مطرح می گردد ).
6ـ خستگی یا فقدان انرژی تقریباً هر روز .
7- احساس بی ارزشی ، زیادی بودن یا گناه بی جا ( که ممکن است هذیانی باشد، تقریباً هر روز، فقط شامل خود ملامتگری و احساس گناه در مورد بیمار بودن نمی گردد) .
8ـ کاهش توانایی تفکر یا تمرکز ، یا بی تصمیمی تقریباً هر روز (به شرح ذهنی بیمار یا مشاهدات دیگران ) .
9ـ افکار تکرار شونده مرگ ( نه بصورت ترس از مرگ ) افکار انتحاری تکراری بدون نقشه خاص ، یا اقدام به خودکشی یا طرح خاص برای خودکشی .
B ـ علائم شامل ملاکهای یک دوره مختلط نمی گردد .
C ـ علائم ناراحتی قابل ملاحظه بالینی که با تخریب در عملکرد اجتماعی ، شغلی یاخانوادگی همراه است.
D ـ علائم ، ناشی از تأثیر فیزیولوژیک مستقیم یک ماده ( داروی نسخه شده یا داروی سوء مصرف یا یک اختلال طبی کلی مثل کم کاری تیروئید ) نباشد .
E ـ داغدیدگی توضیح بهتری برای علائم ارائه نکند . یعنی پس از فقدان فردی محبوب ، علائم بیش از دو ماه دوام یابد و با تخریب عملکردی بارز ، اشتغال ذهنی بیمارگونه با بی ارزشی ، تفکر انتحاری ، علائم پسیکوتیک ، یا کندی روانی ـ حرکتی همراه شود . (گنجی،1387).

2-1- مبانی نظری تحقیق………………………………………………….. 13
2-1-1- مقدمه ………………………………………………………………..13
2-1-2- افسردگی…………………………………………………………….. 13
2-1-2-1- افسردگی چیست…………………………………………………. 13
2-1-2-2- اصطلاح افسردگی………………………………………………… 13
2-1-2-3- ملاکهای تشخیصی حملهافسردگی اساسی DSMIV ا………14
2-1-2-4- نشانه های افسردگی…………………………………………… 16
2-1-2-5- طبقه بندی………………………………………………………… 20
2-1-2-6- شیوع………………………………………………………………. 20
2-1-2-7- نظریه های افسردگی……………………………………………… 22
2-1-2-7-1- عوامل بیولوژیک………………………………………………… 22
2-1-2-7-2- نظریه های روانکاوی………………………………………….. 24
2-1-2-7-3- رویکرد شناختی بک…………………………………………… 26
2-1-2-7-4- نظریه درمان عقلانی ـ عاطفی (الیس)……………………… 29
2-1-2-7-5- نظریه های یادگیری…………………………………………….. 29
2-1-2-7-6- رویکرد پردازش اطلاعات……………………………………….. 31
2-1-2-7-7- نظریه اسنا………………………………………………………. 31
2-1-2-8-7- تفاوت افسردگی کودکان وبزرگسالان……………………….. 32
2-1-3- فراشناخت……………………………………………………………. 34
2-1-3-1- تعریف فراشناخت …………………………………………………35
2-1-3-2- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی………………………… 36
2-1-3-3- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز……………………………… 38
2-1-3-4- نظریه بروئر………………………………………………………… 44
2-1-4- افکار ناکارآمد………………………………………………………… 46
2-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان……………………… 52
2-2-1- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور……………………………….. 52
2-2-2- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور……………………………….. 57
2-3- جمع بندی……………………………………………………………… 62.

– فصل سوم: روش پژوهش

اعتبار نتایج هر تحقیق در بعد وسیعی متاثر از روش انتخاب شده برای تحقیق مورد نظر می باشد و انتخاب این روش به عواملی چون ماهیت اهداف تحقیق، سئوالات، امکانات تحقیق و غیره بستگی دارد. در این فصل با توجه به موضوع، اهداف و ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق) به انتخاب نوع و روش تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق پرداخته شده است. همچنین در این فصل به تشریح جامعه آماری، برآورد حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزار تحقیق، اعتبار ابزار سنجش، روایی پرسشنامه ها و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
3-2- نوع تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. از نظر هدف، این تحقیق بنیادی است و براساس روش تحقیق همبستگی انجام شده است .
3-3- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی پیش بینی افسردگی بر اساس افکارناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود .قلمرو زمانی تحقیق نمیسال دوم تحصیلی 09-98 بود و قلمرو مکانی تحقیق، مدارس راهنمایی دولتی دخترانه و پسرانه شهرستان محمودآباد بود.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل ؛ تمامی دانش آموزان دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی دولتی شهرستان محمودآباد؛ استان مازندران؛ در سال تحصیلی 09-98 بود.
3-5- نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای تصادفی بود؛ به این صورت که از شهرستان محمودآباد و بخش های تابعه مدارسی به تصادف انتخاب، و سپس از هریک از مدارس یک کلاس به تصادف انتخاب شدند و تمامی دانش آموزان آن به پرسشنامه ها پاسخ دادند .
تعداد کل آزمودنی 600 نفر که شامل 150 پسر پایه دوم، 150 پسر پایه سوم، 150 دختر پایه دوم و 150 دختر پایه سوم، مقطع راهنمایی می باشد.
در مورد ترتیب اجرای پرسشنامه ها قابل ذکر است که در نیمی از آزمودنی ها مقیاس افکار ناکارآمد، اولین پرسشنامه و مقیاس فراشناخت، دومین پرسشنامه ی اجرایی بود و برای نیمه دیگر بالعکس؛ و برای همه آزمودنی ها مقیاس خودسنجی افسردگی در آخر اجرا شد.
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها
3-6-1- مقیاس نگرش های ناکارآمد
مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان توسط دی الکساندرو و بورتون (2006) برای سنین 14-8 تنظیم گردید. این مقیاس، خود گزارشی و شامل 22 گویه می باشد که آزمودنی در یک مقیاس 5 درجه ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) به آن پاسخ می دهد.
در این پژوهش ، جهت اطمینان بیشتر، برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم و انجام تحلیل عاملی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.

در پژوهشی آلفای کرونباخ مقیاس نگرش های ناکارآمد 87/0، اعتبار بازآزمایی آن پس از سه هفته 80/0 و شاخص همسانی درونی آن 24/0 گزارش شده است.این مقیاس توسط پژوهشگر جهت کار در نوجوانان ایرانی، ترجمه و کیفیت روانسنجی آن تعیین شد.
3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان :
مقیاس فراشناخت یک مقیاس خود گزارشی برای کودکان و نوجوانان (17-7 سال) است که توسط باکو و همکاران (2009) با اقتباس از فرم قبلی (پرسشنامه فراشناخت نوجوانان ) ساخته و اعتباریابی گردید. این مقیاس شامل 24 گویه است که آزمودنی در یک مقیاس 5 درجه ای (از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) به آن پاسخ می دهد. همچنین این مقیاس شامل 4 زیر مقیاس: 1) عقاید مثبت راجع به نگرانی (فرانگرانی مثبت)، 2) عقاید منفی راجع به نگرانی (فرانگری منفی)، 3) عقاید خرافی، تنبیه و مسئولیت و 4) بازبینی شناختی (آگاهی از افکار خود) می باشد.
در این پژوهش ، جهت اطمینان بیشتر، برای تعیین روایی پرسشنامه ، از روایی صوری و محتوایی استفاده گردید. بدین صورت که پس از تهیه پرسشنامه، به نظرخواهی از اساتید راهنما و مشاور پرداخته شد و پس از حذف و اضافه های لازم وانجام تحلیل عاملی، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.
ضریب آلفای مقیاس فراشناخت برای نمونه غیر بالینی، برای نمره کل 71/0، برای فرانگرانی مثبت 60/0، برای فرانگرانی منفی 76/0، برای عقاید خرافی، تنبیه و مسئولیت 58/0 و برای بازبینی شناختی 74/0 گزارش شده است. این مقیاس نیز توسط پژوهشگر جهت کار در نوجوانان ایرانی، ترجمه و کیفیت روانی سنجی آن تعیین شد.

3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی :
مقیاس خودسنجی افسردگی توسط برلسون در سال 1981 برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است.این مقیاس برای اندازه گیری افسردگی متوسط تا شدید در کودکان و نوجوانان تهیه شده است. گویه های این آزمون محدوده اصلی آشفتگی های حاصل از اختلال هیجانی را پوشش می دهند. پاسخ های آزمودنی در یک مقیاس سه نمره ای از هرگز تا اکثر اوقات (0، 1 و 2) درجه بندی می شوند.در این پژوهش برای سنجش افسردگی نوجوانان از نسخه ترجمه شده تقوی و مزیدی استفاده شده است.
تقوی و مزیدی (1384) روایی و پایایی مقیاس سنجش افسردگی نوجوانان را در دانش آموزان 16-11 ساله در 6 شهر بزرگ ایران مورد مطالعه قرار داده و ضریب روایی مقیاس را برای مجموع آزمودنی ها، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب 72/0، 79/0 و 61/0 و ضریب آلفای کرونباخ آن را برای کل نمونه، آزمودنی های دختر و آزمودنی های پسر به ترتیب 81/0، 82/0 و 77/0 گزارش کردند.
3-7- روش جمع¬آوری داده¬ها
برای جمع آوری داده های مورد نیاز ابتدا هماهنگی های لازم با آموزش و پرورش و مدارس جهت اجرای پرسشنامه در مدارس مربوطه به عمل آمد. سپس پرسشنامه ها در بین جامعه آماری اجرا شد.
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده¬ها
در این پژوهش، برای تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه و متناسب با سوالات تحقیق، برای توصیف وضعیت موجود و دسته بندی گروه های آزمودنی از نظر صفات مختلف و توصیف ویژگی های جامعه آماری از روش های آمار توصیفی همچون رگرسیون همزمان استفاده شده است. برای کمک به برقراری ارتباط میان متغیرهای تحقیق به طوری که بتوان از طریق آنها استنتاج نمود، از روش های آمار استنباطی همچون تحلیل عوامل و ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی ساختار و اعتبار پرسشنامه های نگرش های ناکارآمد و فراشناخت استفاده شد و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری SPSS بهره برده شده است.

3-1- مقدمه ………………………………………………………………….69
3-2- نوع تحقیق…………………………………………………………….. 69
3-2- قلمرو تحقیق………………………………………………………….. 69
3-4- جامعه آماری………………………………………………………….. 69
3-5- نمونه و روش نمونه¬گیری …………………………………………..69
3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها و روایی و پایایی آنها………………………… 70
3-6-1- مقیاس نگرش های ناکارآمد……………………………………… 70
3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان……………………………………….. 70
3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی…………………………………… 71
3-7- روش جمع آوری دادها……………………………………………….. 72
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………. 72

– فصل چهارم: نتایج

در این فصل داده¬های گردآوری شده با توجه به سوال‌ها و هدف‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه¬ها از قبیل جنسیت، سن،شغل و تحصیلات پدر و مادر و … معرفی شده سپس با استفاده از جداول توزیع فراوانی، درصد ، نمودار و متغیرهای پژوهش توصیف شده‌اند. آنگاه برای پاسخ به سوال های تحقیق، داده‌ها تحلیل و با استفاده از آزمون¬های مناسب آمار استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-1- مقدمه……………………………………………………………………. 75
4-2- داده‌های جمعیت شناختی…………………………………………….. 75
4-3- تحلیل روانسنجی پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان………………. 80
4-3-1- بررسی روایی پرسشنامه فرا شناخت …………………………….81
4-3-2- بررسی اعتبار پرسشنامه فرا شناخت…………………………….. 86
4-4- بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه ناکارآمد در نوجوانان……………. 87
4-5- پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت………………….. 91
4-6- پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت………… 93

– فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان می باشد لیکن در این پژوهش 2 سوال اصلی و 2 فرضیه مد نظر است . 1. آیا پرسشنامه افکار ناکارآمد از قابلیت اعتبار و روایی لازم در نوجوانان ایرانی برخوردار است؟2. آیا پرسشنامه فراشناخت از قابلیت اعتبار و روایی لازم در جوان ایرانی برخوردار است؟1- عوامل فراشناخت افسردگی نوجوانان را پیش بینی می کند.2- فراشناخت و افکار ناکارآمد افسردگی نوجوانان را پیش بینی می کند.
5-2- یافته ها
یافته اول:
1-یافته ی اول حاکی از آن بود که پرسشنامه فرا شناخت از روایی برخوردار است و ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه شد که نشان دهنده این است که میزان پایایی پرسشنامه خوب است . در نهایت می توان گفت که پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان از اعتبار خوبی برخوردار است و می تواند به عنوان یک ابزار پایا برای بررسی افکار فرا شناختی در محیط های پژوهشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد . در تحقیقات مختلف در کشورهای دیگر نیز این پایایی را مطلوب ارزیابی کردند مثلا ولز و کارتر( 2001)، ماتیوس،هیلیارد و کمپبل(1999)،فیشر و ولز، پریزنیتو (2008)،رداندودلگادو،بوئنو (2010)، جیوانی( 2011) نیز پایایی پرسشنامه فراشناخت را مطلوب می دانستند .

5-1- مقدمه……………………………………………………………………. 96
5-2- یافته ها …………………………………………………………………..96
5-4- محدودیت¬های تحقیق………………………………………………… 98
5-5- پیشنهاد ها………………………………………………………………. 99
فهرست منابع………………………………………………………………… 100

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول¬ها

جدول¬4-1: جنسیت آزمودنی ها……………………………………………… 76
جدول¬4-2: شغل پدر آزمودنی ها ………………………………………………77
جدول¬4-3: شغل مادر آزمودنی ها…………………………………………….. 78
جدول¬4-4: تحصیلات پدر آزمودنی ها ر……………………………………….. 79
جدول¬4-5: تحصیلات مادر آزمودنی ها …………………………………………80
جدول¬4-6: جدول واریانس تشریح شده………………………………………. 82
جدول¬4-7: ماتریس ساختار عاملی چرخیده………………………………….. 84
جدول¬4-8: پایایی پرسشنامه فراشناخت……………………………………. 86
جدول¬4-9: پایایی پرسشنامه فراشناخت به ازای حذف هر یک از سوالات 89
جدول¬4-10: پایایی هر یک از عامل های فراشناخت………………………… 87
جدول¬4-11: جدول واریانس تشریح شده…………………………………….. 87
جدول¬4-12: ماتریس ساختار عاملی چرخیده……………………………….. 89
جدول¬4-13: پایایی پرسشنامه فکار ناکار آمد ………………………………..90
جدول¬4-14: پایایی پرسشنامه افکار ناکار آمد به ازای حذف هر یک از سوالات…………………………………………………………………………….. 90
جدول4-15: بررسی رابطه افسردگی با باورهای فراشناختی و افکارناکارآمد 92
جدول4-16: پیش بینی افسردگی بر اساس عوامل فراشناخت…………….. 93
جدول¬4-17: پیش بینی افسردگی بر اساس افکارناکارآمد و فراشناخت….. 94

فهرست نمودار¬ها

نمودار4-1: جنسیت آزمودنی ها …………………………………………………..76
نمودار 4-2: شغل پدر آزمودنی ها…………………………………………………. 77
نمودار 4-3: شغل مادر آزمودنی ها………………………………………………… 78
نمودار 4-4: تحصیلات پدر آزمودنی ها ………………………………………………79
نمودار 4-5: تحصیلات مادر آزمودنی ها……………………………………………..80بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان