مقدمه:

نوشتن برنامه براي يك كامپيوتر همانند ياد دادن گره زدن بند كفش به يك كودك است و نیازمند بیان کردن مراحل کار به صورت درست می باشد. برنامه Visual C# یک زبان برنامه نویسی است که به وسیله آن می توانید به كامپيوتر خود بگوييد چه كارهايي را انجام دهد. اما كامپيوتر نيز مانند يك كودك است و فقط كارهايي را مي تواند انجام دهد كه مراحل آن به وضوح مشخص شوند. خوشبختانه Visual C# زبانی است كه تا حد ممكن كارهای مشكل را آسان كرده است. درك اتفاقاتي كه در سطوح پايين براي اجراي يك برنامه رخ مي دهد هچ وقت ضرري نداشته است اما در Visual C# برای نوشتن يك برنامه نيازي به درگيري با مسائلي از اين قبيل نداريد و مي توانيد به راحتي بر الگوريتم برنامه اي كه مي خواهيد بنويسيد، متمركز شويد.
در اين پروژه تلاش بر آن است تا ضمن توضيحاتی مختصر پيرامون محيط Visual C#، SQL Server 2008 و ADO.Net به بحث و بررسی بخش های متفاوت يك داروخانه به صورت كلي بپردازيم.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………….. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

اصولاً سيستم پايگاه داده چيزي بيش از يك سيستم كامپيوتري نگهداري ركوردها نمي‌باشد. وظيفه كلي اين سيستم ذخيره و نگهداري اطلاعات و ارائه آنها در پاسخ به درخواست كاربران مي‌باشد. اصطلاح پايگاه داده يكي از رايج‌ترين واژه در علم كامپيوتر است سيستم مديريت پايگاه داده‌ها يكي از سيستم‌هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات است. با توجه به معناي عام سيستم ذخيره و بازيابي اطلاعات: يعني هر سيستمي كه به كاربران امكان دهد تا اطلاعات خود را ذخيره، بازيابي و پردازش كند و احياناً اطلاعات جديدي را توليد نمايد پايگاه داده گويند. (بطور كلي به مجموعه داده‌ها و اطلاعات يك مؤسسه كه در يك كامپيوتر ذخيره شده باشد را پايگاه داده‌ها گويند.)

1-1- مديريت داده‌ها و مديريت پايگاه داده‌ها
پايگاه داده تحت كنترل متمركز نرم‌افزاري به نام سيستم مديريت پايگاه داده ايجاد و مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پرونده‌هاي اطلاعاتي كه به نوعي به هم مرتبط هستند تشكيل يك بانك اطلاعاتي را مي‌دهند به عنوان مثال بانك اطلاعاتي دانشگاه ممكن است شامل فايل اطلاعاتي دانشجويان (مجموعه فرم‌هاي ثبت نام) و فايل اطلاعاتي استادان باشد.
مفهوم كنترل مركزي : اين مفهوم بدين معني است كه در يك سيستم بانك اطلاعاتي بزرگ چند نفر وجود خواهند داشت كه اين وظيفه و مسئوليت مركزي را انجام مي‌دهند شخصي كه مسئول اداره داده‌ها مي‌باشد را مدير داده‌ها (به اختصار DA) مي‌نامند . داده‌ها يكي از موارد با ارزش و مهم و در يك سازمان مي‌باشد لذا شخص يا اشخاصي كه مسئول اين كار هستند بايستي داده‌ها را نگهداري كرده و پاسخگوي نيازهاي سازمان با در نظر گرفتن ديدگاه‌هاي سطح عالي مديريت باشد بنابراين وظيفه مدير داده‌ها در وهله اول اين است كه تصميم بگيرد چه داده هايي در پايگاه داده‌ها ذخيره شوند و بعد از ذخيره سياست‌گذاري چگونگي داده‌ها با آنها را تعيين كند. بانك اطلاعاتي كنترل و مديريت اطلاعات را در سطح منطقي انجام مي‌دهند.به داده‌هاي يك پايگاه داده، داده‌هاي پايدار مي‌گويند چون در مقايسه با ساير داده‌هاي موجود در يك سيستم كامپيوتري كه عمدتاً موقتي و گذرا مي‌باشند روي رسانه ذخيره‌سازي به صورت دائمي ذخيره مي‌شوند. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه پايگاه داده‌ها مجموعه‌اي از داده‌هاي پايدار است كه توسط سيستم‌ها و برنامه‌هاي كاربردي در يك سازمان به كار گرفته مي‌شود.

فرم ثبت نام کالا

فرم ثبت نام کالا

فصل دوم:

برای ورود به سيستم بيمارستان لازم است، نام کاربری و رمز عبور فرد وارد گردد در صورت اشتباه بودن اطلاعات ورودی، پيغام مناسب نمايش داده می شود. در صورت درست بودن اطلاعات ورودی، فرم مناسب کاربر باز می شود. در این بخش با توجه به نام کاربری وارد شده، سیستم وارد یکی از چهار سطح دسترسی می شود:
1. دکتر داروخانه یا admin که این فرد مدیریت بر روی تمام بخش های سیستم را دارا می باشد. همچنین می تواند به هر user که نیاز باشد حق دسترسی بدهد و مدیریت بر روی انبارها را برعهده دارد.
2. کاربر مالی داروخانه که دارای وظایف زیر است:
-دادن سفارشات و تحویل گرفتن آن ها
-ثبت سازمان بیمه
-ثبت بیمه داروها
3. پذیرش 1 که وظایف فروش کالاها و ثبت نسخه ها را برعهده دارد.
4. پذیرش 2 که وظیفه ثبت Data Entryها (مانند ثبت اطلاعات داروها و کالاها و …) را دارد.

2. فرم ثبت کاربر:

در این فرم، دکتر داروخانه می تواند کاربر جدیدی را در سیستم ثبت کند و سطح دسترسی کاربر جدید را تعیین کند. همچنین می تواند با داشتن نام و نام خانوادگی یک کاربر او را جستجو کرده و اطلاعاتش را به دست آورد. بعلاوه این امکان را دارد که کاربری را از لیست حذف کند

پروتوتایپ………………………………………………………………. 11
3.1فرم ثبت سفارش………………………………………………… 14
3.2. فرم تحویل …………………………………………………………15
3.3. فرم بیمه…………………………………………………………… 16
4. فرم فروش……………………………………………………………. 16
4.1. فرم ثبت نسخه ……………………………………………………17
4.2. فرم فروش کالا……………………………………………………… 18
5. فرم اطلاعات اولیه…………………………………………………….. 18
5.3. فرم ثبت کالاها………………………………………………………. 20

فصل سوم:

نمودار Use Case:
یک Use Case رفتار سيستم را توصيف می کند، که شامل تقابل بين سيستم و بازيگران می باشد.
به عبارت کلی یک Use Case يک الگوی رفتاری توانايی های سيستم و يک دنباله تراکنش های وابسته به هم می باشد، که به وسيله ی سيستم و بازيگران انجام می پذيرد و دياگرام
مورد استفاده يک نمای سطح بالای سيستم از ديد بازيگران سيستم به ما می دهد و نحوه ی برخورد آن با دنيای بيرون را مشخص می کنند.
اين دياگرام در طول تحليل سيستم برای به دست آوردن نيازمندی ها و نشان دادن چگونگی کارکرد سيستم به کار می رود.
لازم به ذكر است كه در يك مدل واحد ممكن است چندين دياگرام مورد استفاده داشته باشيم؛ معمولا در اين صورت هر مجموعه اي از Use Case های مرتبط به هم را در يك بسته قرار مي دهيم ؛ به اين ترتيب کليه ی Use Case های سيستم در بسته های مرتبط به هم قرار می گيرند.
مقصود از بازيگر يا Actor موجوديتی است که در تعامل با سيستم به منظور تکميل يک رويداد (عملی که سيستم در قبال آن از خود واکنش نشان می دهد) به کار می رود.
با توجه به توضيحات مطرح شده در ارتباط با Use Case وهمچنين توضيحاتی که در مورد سيستم داده شد می توان نمودار را بر طبق شکل زير ترسيم نمود.

نمودارها……………………………………………………………………….. 23

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

فرم ورود………………………………………………………………. 12
فرم ثبت کاربر- تصویر ………………………………………………1 13
فرم سفارش،تحویل،بیمه- تصویر 2…………………………………. 13
فرم ثبت سفارش……………………………………………………. 14
فرم تحویل…………………………………………………………… 15
فرم بیمه- تصویر …………………………………………………..1 16
فرم فروش- تصویر 2…………………………………………………. 16
فرم ثبت نسخه ………………………………………………………17
فرم فروش کالا- تصویر ……………………………………………….1 18
فرم اطلاعات اولیه- تصویر 2………………………………………….. 18
فرم ثبت داروها………………………………………………………… 19
فرم ثبت نوع دارو- تصویر ……………………………………………….1 20
فرم ثبت کالا- تصویر ……………………………………………………2 20
فرم نوع کالا – تصویر 1……………………………………………………. 21
فرم ثبت واحد- تصویر 2…………………………………………………….21
فرم ثبت شرکت ها……………………………………………………… 22
انواع کلاس……………………………………………………………….30

 



  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان