انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

تغییر در الگوی بارش و تغییرات زمانی وتوزیع فصلی بارش تاثیرات اقتصادی واجتماعی زیادی بر کشور ما که عمدتا دارای اقلیم خشک ونیمه خشک است, دارد. مطالعه و بررسی تغییرات آب و هوایی و شناخت رفتار متغیرهای مختلف هواشناسی مثل بارش، دمای هوا و فشار بخصوص در مناطقی که با تنوع آب و هوایی گوناگون و وقوع دوره های خشک و تر شدید مواجه هستند، اهمیت زیادی دارد. بحث پیش بینی متغیرهای مختلف هواشناسی بویژه در کشورهایی که تاحدی با خشکسالی مواجه هستند و یا در آستانه خشکسالی قرار دارند بسیار مهم و حائز اهمیت است. از طرف دیگر در مناطقی که دارای ترسالی های متعدد و شرایط سیلابی نیز هستند این پیش بینی ها مفید و دارای ارزش خاصی خواهد بود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی و مدیریت منابع آبی، شناخت رفتار متغیرهای آب و هوایی جهت پیش بینی کوتاه مدت یا دراز مدت متغیرهای هیدرولوژیکی می باشد. در برخی موارد این
پیش بینی ها در باز ه های زمانی کوتاه مدت صورت می گیرد که به نوبه خود برای تصمیم گیری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرند. اما گاهی این پیش بینی ها در بازه های زمانی دراز مدت مانند ماهانه و یا فصلی صورت می گیرند که اهمیت زیادی برای برنامه ریزی های فصلی و سالانه مدیریت منابع آب در بسیاری از حوزه های آبریز کشور که متکی به منابع آب سطحی هستند، دارد.
1-2 بیان مسأله اساسی تحقیق :
یکی از جدی‌ترین چالش‌های پیشرو در دهه اخیر در دسترس بودن منابع آب و تأثیرات اقلیمی بر روند بارش و خشکسالی است. از عمده موانع در تخصیص و اولویت بندی منابع آبی، عدم اطلاع و پیش‌بینی معتبر در زمان مناسب می‌باشد. یکی از پارامترهای معتبر در خصوص تعیین رژیم بارش اندیس استاندارد شده (SPI ) بارندگی می‌باشد. مک‌کی و همکاران (1995و 1993) این پارامتر را به منظور تعریف و پایش هواشناختی بارش ارائه دادند.. امروزه مرکز اقلیم کلرادو، مرکز اقلیم منطقه ای غرب ایالات متحده و مرکز ملی مبارزه با خشکسالی ایالات متحده از این اندکس برای پایش شرایط فعلی خشکسالی در ایالات متحده سود می‌برند. این اندکس به تحلیلگر امکان مشخص کردن بی سابقه بودن یک خشکسالی یا یک تر سالی را در مقیاس زمانی مشخص برای هر منطقه ای از زمین که دارای سابقه آمار تاریخی باشد را میدهد. در این تحقیق با استفاده از سیستم های استنتاج فازی، مدل پیش بینی SPI توسعه داده خواهد شد
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
در زمینه پیش بینی شاخص SPI با استفاده از روشهای مختلف آماری و هوش مصنوعی، تحقیقاتی بسیار کمی در سطح بین المللی انجام شده است. در این زمینه، تاکنون تحقیقی برای استفاده از سیستم استنتاج فازی )FIS ( صورت نگرفته است و انتظار می رود نتایج این تحقیق به توسعه مدلی منجر شود که با استفاده از اطلاعات هواشناسی ماهواره ای پیش بینی دوره های کم بارش و پربارش را با استفاده از سیستم استنتاج فازی فراهم نماید.

1-1 مقدمه…………………………………………………………………….. 3
1-2 بیان مسئله………………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………….: 4
1-4 سوال تحقیق …………………………………………………………..: 4
1-5 اهداف تحقیق …………………………………………………………: 4
1-6 فرضیات تحقیق…………………………………………………………5
1-6 ساختار پایان نامه…………………………………………………….: 6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: پیشینه تحقیق

در این فصل از تحقیق کوشش می شود تا در ابتدا تاریخچه مختصری از سیستم های استنتاج فازی بیان شده و در ادامه به تشریح و بیان سابقه مطالعا ت در دو بخش مجزا پرداخته می شود. بخش اول شامل مطالعات صورت گرفته درخصوص استفاده از سیستم فازی در علوم مرتبط با مهندسی آب، بخش دوم مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص استاندارد شده بارش در ادبیات فنی است.

2- 2 تاریخچه مختصری از منطق فازی
منطق فازی یا Fuzzy Logic برای اولین بار در سال 1960 توسط دکتر لطفی زاده، استاد علوم کامپیوتری دانشگاه برکلی کالیفرنیا (Berkeley)، ابداع شد. مقاله کلاسیک پرفسور لطفی زاده درباره مجموعه فازی که در سال 1965 به چاپ رسید، سرآغاز جهتی نوین در علوم و مهندسی سیستم و کامپیوتر بود. پس از آن پرفسور لطفی زاده به پژوهشهای خود در زمینه مجموعه فازی ادامه داد تا آنکه در سال 1973 طی یک مقاله کلاسیک دیگر تحت عنوان “شرحی بر دیدی نو در تجزیه و تحلیل سیستمهای پیچیده و فرایندهای تصمیم گیری” مفهوم استفاده از متغیرهای زبانی را در سیستم های حافظه و کنترل مطرح کرد. این مقاله اساس فن آوری کنترل بر مبنای منطق فازی است که در آینده اثرات عمیق در طراحی سیستم های کنترل هوشیار خواهد داشت. گرچه منطق فازی کاربردی خیلی وسیع تر از منطق متداول دارد ولی پرفسور لطفی زاده معتقد است که منطق فازی اکسیر و نوشدارو نیست. وی میگوید “کارهای زیادی هست که انسان میتواند به آسانی انجام دهد در حالی که کامپیوترها و سیستمهای منطقی قدرت فازی یک فرا مجموعه از منطق بولی است که بر مفهوم درستی نسبی، دلالت می کند. منطق کلاسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتائی نشان می دهد ( درست یا غلط، 0 یا 1، سیاه یا سفید) ولی منطق فازی درستی هر چیزی را با یک عدد که مقدار آن بین صفر و یک است نشان می دهد. مثلاً اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را با عدد یک نشان دهیم، آن گاه رنگ خاکستری عددی نزدیک به صفر خواهد بود.
منطق فازی معتقد است که ابهام در ماهیت علم است. بر خلاف دیگران که معتقدند که باید تقریب‌ها را دقیق‌تر کرد تا بهره‌وری افزایش یابد، لطفی‌زاده معتقد است که باید به دنبال ساختن مدل‌هایی بود که ابهام را به عنوان بخشی از سیستم مدل کند. در منطق ارسطویی، یک دسته‌بندی درست و نادرست وجود دارد. تمام گزاره‌ها درست یا نادرست هستند. بنابراین جمله «هوا سرد است»، در مدل ارسطویی اساساً یک گزاره نمی‌باشد، چرا که مقدار سرد بودن برای افراد مختلف متفاوت است و این جمله اساساً همیشه درست یا همیشه نادرست نیست. در منطق فازی، جملاتی هستند که مقداری درست و مقداری نادرست هستند. برای مثال، جمله “هوا سرد است” یک گزاره منطقی فازی می‌باشد که درستی آن گاهی کم و گاهی زیاد است.
در سال 1974 ابراهیم ممدانی از دانشگاه لندن برای نخستین بار منطق فازی را در زمینه کنترل یک موتور بخار ساده بکار گرفت. با این کار اولین کاربرد صنعتی منطق فازی به منصه ظهور رسید. در سال 1984 میلادی اسمیت از دانمارک برای نخستین بار از منطق فازی برای کنترل کوره سیمان استفاده کرد. در دهه 1980 میلادی، مؤسسه فوجی الکتریک منطق فازی را برای کنترل فرآیند تصفیه آب بکار گرفت. متعاقب آن شرکت هیتاچی ژاپن یک سیستم کنترل خودکار قطار را بر مبنای منطق فازی توسعه داد. شایان ذکر است که در اوایل دهه 1990 میلادی ژاپنی ها در زمینه کاربرد منطق فازی پیشتاز بودند. در اوایل دهه 1990 میلادی، منطق فازی در ساخت محصولات الکتریکی خانگی به کار گرفته شد و عموم نیز در مورد سیستم های فازی آگاهی یافتند. امروزه منطق فازی جایگاه ویژهای در صنایع مختلف پیدا کرده و شاهد توسعه روز افزون این منطق در زندگی روزمره می باشیم

2-1مقدمه…………………………………………………………………. 9
2-2تاریخچه مختصری از سیستم فازی………………………………….. 9
2-3 مروری بر تاریخچه استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) در ادبیات فنی………………………………………………………………………… 10
2-4 مروری بر تاریخچه استفاده از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) در ادبیات فنی………………………………………………………………………… 15

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

در این فصل، ابتدا معیارهای کمی و کیفی ارزیابی شدت خشکسالی ارائه شده است. لازم بذکراست در این تحقیق، شاخص SPI به علت سادگی محاسبات، استفاده از داده های قابل دسترس بارندگی و قابلیت محاسبه برای هر مقیاس زمانی دلخواه، بعنوان مناسب ترین شاخص برای تحلیل خشکسالی هواشناسی انتخاب شده است.
در ادامه، به بررسی ارتباط آماری تغییرات متغیرهای جوی و SPI در محدوده مورد مطالعه و نحوه انتخاب مولفه های مناسب جوی به منظور پیش بینی میزان شاخص استاندارد شده بارش در هر حوضه پرداخته می شود. در انتهای این فصل شرح مختصری از مبانی روش فازی شامل توابع عضویت، عملگرها، قواعد اگر – آنگاه ، فازی سازی و غیرفازی و روشهای آن و مقایسه با منطق کلاسیک ارائه گردیده است.

3- 2 معیارهای کمی و کیفی ارزیابی بارش و خشکسالی
شدت، تداوم، گستره و فراوانی از ویژگی های خشکسالی به شمار می روند که با استفاده از شاخص های ارزیابی خشکسالی تعیین می گردند. معیارهای کمی ارزیابی خشکسالی عمدتاً بر اساس پردازش حجم وسیعی از اطلاعات بارش، برف، جریانهای سطحی و غیره تهیه می شوند و به ارائه یک تصویر کلی از فرآیند دینامیک آب در منطقه ای خاص منجر می شوند. این اطلاعات معمولا به صورت گسسته و عددی و در مقیاسهای مختلفی ارائه می شوند. بعلاوه اینکه موضوع هر یک از این نمایه ها محدوده خاصی از اطلاعات و چرخه آب را در بر دارد. در ادامه به معرفی مختصر برخی از مهمترین پارامترهای مهم در این عرصه پرداخته می شود.
3-2-1 نمایه شدت خشکسالی پالمر (PDSI): این شاخص در سال 1965 توسط پالمر ابداع شد. مفهوم اساسی این نمایه بر اساس تغییرات دما، بارش و همچنین رطوبت خاک استوار می باشد. این شاخص در مقیاس زمانی ماهیانه به کار می رود و فاکتورهای اساسی مورد نیاز به منظور محاسبه این شاخص شامل دما، بارش، رطوبت خاک و تبخیر و تعرق هستند. این نمایه امروزه بیشتر توسط ارگانهای مرتبط با مدیریت بخش کشاورزی در کشورهای مختلف جهان برای ارزیابی شدت خشکسالی زراعی استفاده می شود. عمده استفاده از این شاخص نیز در راستای تخمین و برآورد کمکهای اضطراری کشاورزی نیز می باشد. اخیراً برآورد این شاخص در سطح ملی در ایران نیز در دستور کار سازمان هواشناسی کشور قرار گرفته است. لازم به ذکر است تا کنون کاربرد این نمایه در کشور به دلیل عدم برداشت اطلاعات رطوبت خاک بسیار محدود و عمدتاً در قالب طرح های تحقیقاتی صورت گرفته است.
3-2-2 نمایه درصدی از نرمال (PN): این شاخص در سال 1994 توسط وایلیکی و همکارانش ارائه شد و مفهوم اساسی آن تقسیم بارش واقعی بر بارش نرمال می باشد و تنها فاکتور مورد نیاز جهت محاسبه آن بارش می باشد. این نمایه در مقیاس زمانی ماهیانه به کار برده می شود.
3-2-3 نمایه دهکها (Deciles): این شاخص در سال 1967 توسط گیبس و ماهیر ارائه شد. این شاخص اساساً از تقسیم توزیع احتمال وقوع آمار ثبت شده درازمدت بارش بر بخشی از هریک از ده درصد توزیع به دست می آید. تنها فاکتور مؤثر در محاسبه این شاخص بارش می باشد و مقیاس زمانی مورد استفاده در محاسبه و کاربرد این شاخص نیز مقیاس ماهیانه می باشد.
3-2-4 نمایه استاندارد شده بارش (SPI): این شاخص در سال 1995 توسط مک کی و همکارانش ارائه شد. این شاخص بر اساس تفاوت بارش از میانگین برای یک مقیاس زمانی مشخص و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار به دست می آید وتنها فاکتور مؤثر در محاسبه این شاخص، بارندگی می باشد. این شاخص را می توان در مقیاسهای زمانی 3، 6، 12، 24و 48 ماهه محاسبه کرد.. این نمایه بدلیل اینکه فرم بدون بعد داشته و نیاز به اطلاعات گسترده ای برای محاسبه ندارد یکی از پرکاربردترین نمایه های ارزیابی خشکسالی هواشناسیاست.
3-2-5 نمایه رطوبت محصول (CMI): این شاخص در سال 1968 توسط پالمر ابداع شد. مفهوم این شاخص براساس میانگین دما و مجموع بارش هر هفته در یک تقسیم اقلیمی نسبت به مقادیر CMI هفته قبل استوار است و با توجه به زمان و مکان دارای ضرایب وزنی می باشد. فاکتورهای اساسی مورد استفاده در این شاخص دما و بارش می باشند و در مقیاس زمانی هفتگی به کار می رود.
3-2-6 شاخص خشکسالی احیائی (RDI): این شاخص در سال 1996 توسط ویهورست ارائه شد. این شاخص شبیه به شاخص ذخیره آب سطحی میباشد و براساس فاکتورهای اقلیمی و هواشناسی، سطح آب رودخانه، بارش برف، جریانات سطحی، ذخائر آب وهمچنین دما محاسبه می شود و در مقیاس زمانی ماهانه بکار می رود.
3-2-7 شاخص بارش مؤثر (ERI): این شاخص در سال 1999 توسط وایلهیت و بیون به عنوان جدیدترین شاخص خشکسالی در سالهای اخیر ارائه گردید. این شاخص براساس تحلیل های کمی از بارش مؤثر روزانه استوار است. بنابراین تنها عامل مؤثر در آن بارش بوده و مقیاس زمانی آن روزانه است.

3-1 مقدمه……………………………………………………………. 18
3-2 معیارهای کمی و کیفی ارزیابی بارش و خشکسالی……… 18
3-2-1 نمایه شدت خشکسالی پالمر PDSI ا………………………18
3-2-2 نمایه درصدی از نرمال PN ا………………………………….19
3-2-3 نمایه دهکها Deciles ا………………………………………..19
3-2-4 نمایه استاندارد شده بارش SPI ا…………………………..19
3-2-5 نمایه رطوبت محصول CMI ا………………………………..19
3-2-6 شاخص خشکسالی احیایی RDI ا……………………….20
3-2-7 نمایه بارش موثر ERI ا………………………………………20
3-3 نمایه استاندارد شده بارش…………………………………. 20
3-4 بررسی ارتباط آماری تغییرات متغییرهای جوی و SPI ا…..28
3-5 تئوری فازی…………………………………………………… 30
3-5-1 مقایسه مجموعه های کلاسیک و فازی………………. 31
3-5-2 مبانی کلی و ریاضیات منطق فازی ……………………..31
3-5-2-1 تابع عضویت……………………………………………. 31
3-5-2-2 انواع تابع عضویت……………………………………… 32
3-5-2-3 عملیات ریاضی در مجموعه های فازی……………. 34
3-5-3 روابط فازی……………………………………………….. 35
3-5-4 قواعد فازی IF THENا…………………………………… 35
3-5-5 روشهای غیر فازی ساز………………………………… 36
3-5-5-1 روش های تبدیل یک کمیت فازی به کمیت کلاسیک 36
3-6 سیستم استنتاج فازی………………………………….. 38
3-6-1 روش استلزام ممدانی………………………………… 38
3-6-2 مراحل ساخت FIS ا…………………………………….39

فصل چهارم : مطالعه موردی

تلاش موثر به منظور تشخیص الگوی وقوع خشکسالی و پایش آن در تعیین رویکرد بهینه سیستم‌ مدیریت منابع آب بویژه در کلان شهرهایی که از منظر اقلیمی در معرض وقوع حوادث خشکسالی واقعند، اهمیت دارد. فصل حاضر به تشریح مطالعه موردی صورت گرفته در این تحقیق می پردازد. منطقه مورد مطالعه در استان تهران است. شهر تهران با بهره‌گیری از پنج حوضه آبریز و سدهای مربوطه (تهران امیرکبیر، لار، لتیان، طالقان و ماملو) به رغم داشتن منابع آبی فراوان به دلیل رشد جمعیت و کمی بارندگی در برخی دوره‌ها با مشکل کمبود آب و لطمات حاصل از خشکسالی روبرو شده است.
در این فصل با استفاده از روش های تدوین شده در فصل سوم (روش شناسی) و استفاده از نمایه شاخص متقابل اطلاعات، سیستم استنتاج فازی و با توجه به بارش ایستگا ه های مختلف باران سنجی و انتخاب پارامتر موثر هواشناسی به تدوین الگوی پیش بینی خشکسالی استان تهران پرداخته شده است که قابلیت به کارگیری در امر مدیریت و برنامه ریزی میان مدت منابع آب و ذخیره آبهای سطحی در منطقه
را دارا می باشد
4- 2 معرفی منطقه مورد مطالعه و اطلاعات مورد استفاده
4-2-1 منطقه مورد مطالعه
در ابتدا به معرفی مختصری از استان تهران، از لحاظ جغرافیایی، آب و هوا، منابع آب و غیره می پردازیم.
موقعیت جغرافیایی: استان تهران بین 34تا 36 درجه عرض شمالی و 50تا 53 درجه طول شرقی واقع شده این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استانهای قم و مرکزی، از غرب به استان قزوین و از شرق به استان سمنان محدود است.
مساحت استان و ارتفاع از سطح دریا: مساحت آن 19196 کیلومترمربع می‌باشد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد جهان 1200 متر است.
ارتفاعات: این استان بین خط الراس چین خوردگی البرز مرکز و حاشیه غربی دشت کویر واقع شده و نواسانات ارتفاعی آن در حدود 4600 متر است که رشته‌ کوه‌ البرز، در شمال‌ سوادکوه‌ و فیروزکوه‌ در شمال‌ شرقی‌، لواسانات‌، قره‌ داغ‌ و شمیرانات‌، کوه‌های‌ حسن‌ آباد و نمک‌ در ناحیه‌ جنوب‌ و بی‌ بی‌ شهربانو و القادر در جنوب ‌شرقی‌ و ارتفاعات‌ قصر فیروزه‌ در شرق‌ قرار گرفته‌اند.
آب و هوا: به‌طور خلاصه‌ می‌توان‌ گفت در نواحی مختلف استان تهران به علت موقعیت ویژه جغرافیایی، آب و هوای متفاوتی شکل گرفته‌ است. سه عامل جغرافیایی در ساخت کلی اقلیم استان تهران نقش موثری دارند که عبارتند از :
کویر یا دشت کویر: مناطق خشک مانند دشت قزوین، کویر قم و مناطق خشک استان سمنان که مجاور استان تهران قرار دارند، از عوامل منفی تاثیر گذار بر هوای استان تهران هستند و موجب گرما و خشکی هوا، همراه با گرد و غبار می‌شوند.
رشته کوه‌های البرز: این رشته کوه‌ها موجب تعدیل آب و هوا می‌شود.
بادهای مرطوب و باران زای غربی: این بادها نقش موثری در تعدیل گرمای سوزان بخش کویری دارند، ولی تاثیر آن را خنثی نمی‌کنند.
استان تهران را می‌توان به سه بخش اقلیمی زیر تقسیم کرد:
اقلیم ارتفاعات شمالی: بر دامنه جنوبی، بلندی‌های البرز مرکزی در ارتفاع بالای ۳۰۰۰ متر قرار گرفته و آب و هوایی مرطوب و نیمه مرطوب و سردسیر با زمستان‌های بسیار سرد و طولانی دارد. بارزترین نقاط این اقلیم، دماوند و توچال است.
اقلیم کوهپایه: این اقلیم در ارتفاع دو تا هزار متری از سطح دریا قرار گرفته و دارای آب و هوایی نیمه مرطوب و سردسیر و زمستان‌هایی به نسبت طولانی است. آب علی، فیروزکوه، دماوند، لواسان، سد امیر کبیر و طالقان در این اقلیم قرار دارند.
اقلیم نیمه خشک و خشک: با زمستان‌های کوتاه و تابستان‌های گرم، در ارتفاعات کم تر از ۱۰۰۰ متر واقع شده‌است. هر چه ارتفاع کاهش می‌یابد، خشکی محیط بیشتر می‌شود. ورامین، شهریار و جنوب شهرستان کرج در این اقلیم قرار گرفته‌اند.

4-1 مقدمه ……………………………………………………..41
4-2 معرفی منطقه مورد مطالعه و اطلاعات مورد استفاده. 41
4-2-1 منطقه مورد مطالعه………………………………….. 41
4-2-2 اطلاعات مورد استفاده ………………………………47
4-3 انتخاب پارامترهای موثر هواشناسی در پیش بینی شاخص SPIا…………………………………………………………… 49
4-4 ساختار سیستم FIS و مدلهای ایجاد شده ………..58
4-4-1 تعریف ساختار کلی FIS ا…………………………..59
4-4-2 مدلهای ساخته شده به تفکیک حوضه های آبریز 60
4-5 نتایج پیش بینی خشکسالی هواشناسی در منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………..65

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم : جمع بندی و پیشنهادات

5-1 جمع بندی……………………………………………….. 77
5-2 پیشنهادات……………………………………………… 78
منابع و مآخذ………………………………………………… 80
منابع فارسی………………………………………………: 80
منابع لاتین…………………………………………………: 80
پیوست الف………………………………………………… 83
پیوست ب………………………………………………….. 90
پیوست ج………………………………………………..106

 

Abstract

It is very important to forecast drought pattern and its monitoring in optimum water resources management in the metropolitan areas. Tehran as the biggest city of Iran supported by four dams (Amirkabir, Lar, Latyan and Taleghan) and their watershed outputs may be exposed to drought hazard and its damage because of general climatologically condition in Iran. In the current article, using meteorological data located in geographic area from [0˚, 60˚] North to [0˚, 90˚] East with monthly resolution and consist of temperature and geopotential height at levels 1000, 850, 700, 500 and 300 mbar are used from 1948 to 2008 to midterm forecasting of Standardized Precipitation Index (SPI) with 2.5 to 4.5 months lead time. These predictors have been implemented to predict seasonal SPI of winter and winter+spring precipitation. In this article, Authors developed Fuzzy Inference Systems (FIS) to detect climate patterns of rainfall and its related drought index in the area of interest. Input dataset has been pruned by Mutual Information (MI) index to achieve the most important feature from the pool of input variables and geopotential height, and two 850 and 300 mbar have been found as the most important ones in these simulations. The results of the created models are evaluated well using appropriate statistical criteria.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان