انتخاب صفحه

می توانید قبل از خرید با ما مشورت کنید

09151541506

توافق نامه

1)این حق برای شما وجود دارد که قبل از خرید پایان نامه فهرست کامل آن را ببینید اگر به هر دلیلی در سایت وجود ندارد از پشتبانی سایت بخواهید فهرست پایان نامه را برای شما ارسال کند

2)چون بیشتر پایان نامه های سایت به صورت مبادله به سایت رسیده است در صورت استفاده از یک حتی یک صفحه از هر کدام از پایان نامه ها باید به نویسنده آن ارجاع داده شود.

3)اصل بر pdf بودن (غیر قابل ویرایش ) پایان نامه ها است مگر آنکه عنوان شده باشد که این پایان نامه دارای فایل word است.

4)تمام آن چیزی که در فهرست آمده است تماما و بدون هیچ کم و کاستی بعد از خرید به ایمیل شما ارسال می شود. واگر تفاوتی باشد باید سایت تمام مبلغ را باز گرداند.

5)پشتبانان سایت موظف هستند خریداران را در دریافت فایل راهنمایی کنند و از اینکه خریدار فایل را دریافت کرده اطمینان حاصل کنند.

سبد خریدتان خالی است.