مقدمه

این سیستم با نام وب سایت پست فشرده نام گذاری شده و با منظور دستیابی عموم مردم به خدمات پستی درعرصه ارتباطات، حذف ساختار سنتی پست و اجرای مکانیزاسیون شبکه پستی و با هدف اصلی پیشرفت کشور مورد تحقیق ، مطالعه و بررسی قرار گرفته است و اهم وظايف آن به شرح ذیل می باشد:
– ارسال سریع بار ، مدارک و نمونه کالا به سراسر جهان و تحویل به نشانی گیرنده
– امکان پیگیری کلیه محمولات
– دریافت گزارش تحویل محمولات داخلی و خارجی
– واردات کلیه بسته ها و محمولات هوائی از خارج کشور به صورت پس کرایه
هدف از انجام این پروژه به شکل تحت وب ، بهبود در ساختار سنتی پست و نیز استفاده آسان کاربر از سیستم مذکور در هر نقطه ای از کشور بدون هیچ محدودیت زمانی می باشد.
امید آنکه این مکتوب بتواند اثری هرچند جزئی در سیر پیشرفت و توسعه کشور در مسیر نیل به ایرانی آباد، آزاد و سرفراز داشته و مقبول افتد

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………… 1

فصل اول : تجزیه و تحلیل سیستم

در این بخش به شرح مسئله و نیازمندیهای سیستم ،سپس بررسی کلی سیستم مورد نظر پرداخته و توضیحی مختصر از تجزیه وتحلیل صورت گرفته و مکانیزم آن بیان خواهد شد.
جهت نمایش مدل سیستمی این پروژه از نرم افزار Visual Paradigm استفاده شده است وپیاده سازی آن در قالب وب سایت می باشد که در تولید آن از نرم افزارهای Visual Studio 2010 و SQL Server 2008 و برای تولید طراحی فرم ها از تکنولوژی های CSS ،JQuery ، RAD Studio 2010 و نرم افزارهای گرافیکی همچون PhotoImpact X3، PhotoShop7.0MEو Swish max استفاده شده است.

1-1- شناخت و شرح مسئله
پست سريع يك سرويس است كه مرسولات و بسته هاي پستي را درمدت زمان كم و با سرعت بالايي به مقصد مورد نظر ارسال مي نمايد.
اين سرويس همچنين سالم رسيدن مرسولات به مقصد را نيز تضمين مي نمايد.
روش هاي ارسال :
– زميني
– هوايي
– دريايي
– لوله اي (به عنوان مثال گاز را به اين طريق ارسال مي كنند)
با توجه به نوع كالاي پستي و درخواست مشتري يكي از روش هاي بالا براي ارسال انتخاب مي شود.
معرفي پست و خدمات آن :
دامنه وسيعي از خدمات در كنار هم گرد آمده اند تا اين امكان را فراهم آورند كه تمامي فعاليت هاي حمل و نقل و پشتيباني و ترابري به يك شركت و يك شبكه سپرده شود ، به گونه اي كه ارائه خدماتي بي نقص را براي كليه محمولات مشتريان تضمين مي نمايد و در وقت و تلاش مشتري صرفه جويي مي شود و او را قادر مي سازد بر نكات اصلي كسب و كار تمركز نمايد .

خدمات پستی ، در كل به 4 دسته زير تقسيم مي شود :
– Freight: حمل و نقل مركب براي محموله هاي سنگين به تمامي نقاط جهان
– Logistics : انبارداري و خدمات كامل زنجيره تامين
– Express : حمل از مبدا و تحويل به مقصد در سطح جهان براي محموله هاي فوري
– Domestic : راهكارهاي متناسب با نيازهاي حمل و نقل درون شهري

پست سفارشي كه اكثر افراد با آن آشنا هستند شباهت بسيار زيادي به پست سريع دارد و تفاوت اين دو نوع پست در اين است كه پست بين المللي هم در داخل كشور و هم در خارج از آن بسته ها و مرسولات را با سرعت بسيار بالايي به مقصد مي رساند و البته ضامن به سلامت رسيدن آنها نيز مي باشد و درصورتي كه باعث بروز خسارت شود به يكي از روش ها يا قانون هاي زير مشتري را راضي مي نمايد:
– پرداخت مبلغي به عنوان خسارت ( به عنوان مثال 100 دلار جريمه پرداخت مي كند )
– ارسال يك بسته به صورت رايگان اين قوانين در پشت بارنامه درج شده اند.البته سعي شركت پستی بر اين است كه اشتباه در مورد حمل و نقل بسته به صفر برسد .
برخي از خدماتي كه شركت پست سريع ارائه مي دهند در ذيل آورده شده اند:
– خدمات اصلي

تصویر یک نمونه بارنامه

تصویر یک نمونه بارنامه

1-1 : شناخت و شرح مسئله ………………………………………………3
1-2 : شرح کلی سیستم…………………………………………………..20
1-3 : شرح موجودیت های (بازیگران) سیستم…………………………. 23
1-4 : نمودارها و دیاگرام ها………………………………………………… 26
1-4-1 : نمودار مورد کاربرد…………………………………………………. 26
1-4-2 : نمودار کلاس………………………………………………………. 32

فصل دوم : پایگاه داده ها

یکی از مشخصه های اکثر نرم افزارهای کاربردی تحت وب ، استفاده از بانک های اطلاعاتی است ، در حقیقت تمام اعمالی که روی یک صفحه وب پویا انجام می شود بر مبنای پایگاه داده است، و پایگاه داده ای که بر اساس تجزیه و تحلیل درست و حساب شده طراحی شود ، بهینگی کار را بالا می برد.
در این پروژه از پایگاه داده SQL server 2008 استفاده شده است .

2-1 : شرح جداول
طراحی جداول و ارتباطات بین آنها ، قسمت اعظم طراحی بانک اطلاعاتی است که نیازمند شناخت و تحلیل مسئله و محیط کاربرد می باشد.در این قسمت به شرح جداول بانک اطلاعاتی سیستم مورد بحث ، پرداخته شده است.

این جدول شامل فیلدهای barcode (کلید اصلی و بارنامه بسته)که به عنوان کد رهگیری که به مشتری داده می شود ،فیلد actual_weight (وزن واقعی بسته)،chergeable_weight (وزن حجمی بسته) ،type (جنس بسته)که می تواند شامل یکی از مقادیر خشک یا تر یا شکستنی باشد ،فیلد price (هزینه ارسال بسته)، order_type(نوع پرداخت هزینه ارسال)که میتواند دارای یکی از دو مقدار نقدی یا پس کرایه باشد ،فیلد total (تعداد اقلام) ، match_by_rule (تطابق با قوانین) ، m_d_unit (واحد تشخیص دهنده عدم تطابق) ، generate_date (تاریخ تنظیم بارنامه) ، send_date_year (تاریخ –سال – ارسال بسته از شرکت) ، send_date_mounth (تاریخ –ماه – ارسال بسته از شرکت) ، send_date_day (تاریخ –روز – ارسال بسته از شرکت) ،arrive_date_year (تاریخ –سال – تحویل بسته به گیرنده)، arrive_date_mounth (تاریخ –ماه – تحویل بسته به گیرنده)،arrive_date_day (تاریخ – روز – تحویل بسته به گیرنده) ، send_type (نوع
ارسال بسته) ، packet_photo (تصویر بسته) ، full_barcode (بارنامه کلی بسته) ، cala_cost(ارزش بسته) ، send_reason (دلیل ارسال بسته) ، license_photo (تصویر مجوز) ، paymant (ثبت وضعیت پرداخت هزینه ارسال)جهت اطمینان از پرداخت هزینه از جانب مشتری ،status (جهت اطمینان از سالم بودن بسته) ، received_status (جهت اطمینان از تحویل بسته به گیرنده) می باشد .

2-1: شرح جداول,……………………………………………………….. 39
2-1-1 : جدول Requester ا………………………………………………39
2-1-2 : جدول phone ا……………………………………………………40
2-1-3 : جدول Address ا………………………………………………….41
2-1-4 : جدول user ا……………………………………………………….41
2-1-5 : جدول sender ا…………………………………………………..42
2-1-6 : جدول packetا…………………………………………………. 43
2-1-7 : جدول Receiver ا……………………………………………….44
2-1-8 : جدول status ا…………………………………………………….45
2-1-9 : جدول clearance_exitا…………………………………………. 45
2-1-10 : جدول clearance_entry_destination ا………………………45
2-1-11 : جدول position_country ا……………………………………..46
2-1-12 : جدول position_city …..ا………………………………………46
2-1-13 : جدول pollsا…………………………………………………….. 47
2-1-14 : جدول Question ا………………………………………………48
2-1-15 : جدول Employee ا……………………………………………..48
2-1-16 : جدول Postman ا……………………………………………….49
2-1-17 : جدول Branch ا…………………………………………………50
2-1-18 : جدول countryا………………………………………………… 50
2-1-19 : جدول state ا…………………………………………………….51
2-1-20 : جدول Citا………………………………………………………. 51
2-1-21 : جدول Zoneا…………………………………………………… 51
2-1-22 : جدول zone_city ا……………………………………………..52
2-1-23 : جدول Street ا…………………………………………………..52
2-2 : دیاگرام پایگاه داده………………………………………………….. 53
2-3 : دیاگرام کلی جداول…………………………………………………. 55

 

فصل سوم : معرفی فرم های پروژه

افرادی که می توانند به سیستم وارد شوند،عبارت اند از :
مشتری: این فرد پس از دریافت کد رهگیری مربوط به بسته می تواند وارد میز کاربری مربوط به خود شود و ضمن رهگیری بسته ، در نظرسنجی سیستم شرکت نماید.
مدیر کل: پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از طراح سیستم ، می تواند وارد سیستم شود.
مدیر شعبه: پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر کل ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند فروش: پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند پیک(مربوط به دریافت بسته) : پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند بسته بند : پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند ترخیص : پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند پیک (مربوط به توزیع بسته): پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
2
3-1: صفحه اول سایت…………………………………………………….. 57
3-1-1: هدر سایت…………………………………………………………. 58
3-1-2: منوی سایت……………………………………………………….. 59
3-1-3 : منوی کاربری سایت……………………………………………… 61
3-1-4 : کادر ورود به سایت و کد مربوط به آن…………………………… 62
3-2 : معرفی میزهای کاربری…………………………………………….. 66
3-2-1: میز کاری مشتری………………………………………………….. 66
3-2-2: میز کاری مدیر کل………………………………………………….. 66
3-2-3: میز کاری مدیر شعبه………………………………………………. 69
3-2-4: میز کاری کارمند فروش……………………………………………. 71
3-3-5: میز کاری کارمند پیک………………………………………………. 71
3-3-6: میز کاری کارمند بسته بند………………………………………. 73
3-3-7: میز کاری کارمند ترخیص……………………………………….. 73
3-3-8: میز کاری کارمند پیک(مربوط به توزیع بسته) …………………74
نتیجه گیری……………………………………………………………… 75
منابع و ماخذ…………………………………………………………….. 76

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست شكل ها

شكل 1-1: تصویر یک نمونه بارنامه…………………………………… 11
شكل 1-2 : بازیگر مدیر کل……………………………………………. 26
شكل 1-3: بازیگر مدیر هر شعبه…………………………………….. 27
شكل 1-4: بازیگر فرستنده……………………………………………. 27
شكل1 -5 : بازیگر گیرنده……………………………………………… 27
شكل 1-6: بازیگر پیک موتوری یا ماشینی مربوط به دریافت ……….28
شكل 1-7: بازیگر پیک موتوری یا ماشینی مربوط به توزیع…………. 28
شكل 1-8: بازیگر کارمند فروش …………………………………………28
شكل 1-9: بازیگر کارمند بسته بند………………………………………… 29
شكل 1-10: بازیگر کارمند ترخیص ……………………………………….29
شكل 1-11: بازیگر زمان……………………………………………………. 30
شكل 1-12: بازیگر کاربر مهمان ( متقاضی )……………………………. 30
شكل 1-13: شکل نمودار مورد کاربرد…………………………………….. 31
شكل 1-14: کلاس شعبه………………………………………………….. 32
شكل 1-15: کلاس آدرس………………………………………………….. 32
شكل 1-16: کلاس بسته…………………………………………………… 33
شكل 1-17: کلاس نظرسنجی…………………………………………….. 33
شكل 1-18: کلاس سوال…………………………………………………. 34
شكل 1-19: کلاس موقعیت مکانی بسته……………………………….. 34
شكل 1-20: کلاس کاربر…………………………………………………….. 34
شكل 1-21: کلاس کارمند………………………………………………….. 35
شكل 1-22: کلاس پیک …………………………………………………….35
شكل 1-23: کلاس متقا.ضی………………………………………………… 35
شكل 1-24: کلاس فرستنده………………………………………………. 36
شكل 1-25: کلاس گیرنده………………………………………………… 36
شكل 1-26: نمودار کلاس………………………………………………….. 37
شكل 2-1 : جدول Requesterا…………………………………………….. 39
شكل 2-2: جدول phoneا……………………………………………………40
شكل 2-3: جدول Address ا…………………………………………………41
شكل 2-4: جدول user ا……………………………………………………..41
شكل 2-5: جدول sender ا………………………………………………….42
شكل 2-6: جدول packet ا……………………………………………………43
شكل 2-7: جدول Receiver اا…………………………………………………..44
شكل 2-8: جدول status ا…………………………………………………….45
شكل 2-9: جدول clearance_exitا…………………………………………. 45
شكل 2-10: جدول clearance_entry_destination ا……………………….45
شكل 2-11: جدول position_country ا………………………………………46
شكل 2-12: جدول position_city ا…………………………………………….46
شكل 2-13: جدول polls ا……………………………………………………..47
شكل 2-14: جدول Question ا………………………………………………48

 

Abstract
One of the highlights for this project, the issue of novelty is in our country, Fact had no postal system in the native country is an international activity, is not present , And if companies are associated with this branch of international post outside the countryWe tried to design this system to minimize manual work and style is traditional, So that the customer did not even refer to their packets and Depending on the location of the Courier and the customer to be deliveredThe issue in this project we plan to investigate it, is How to send and receive mail delivery and tracking of shipmentsPeople who have a significant role in the system created by the customer (sender), employee (Courier – ClearanceIn this system the customer to complete the application form available through the website, Apply to the company has announcedCourier employee After informing customers address that they are in his area(zone or street), for get the packet go to Desired address and after register their packet information and get it , Delivers them a Receipt contained The tracking code themThe customer can then receive a tracking code, and the system will intercept your package  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان