مقدمه

این سیستم با نام وب سایت پست فشرده نام گذاری شده و با منظور دستیابی عموم مردم به خدمات پستی درعرصه ارتباطات، حذف ساختار سنتی پست و اجرای مکانیزاسیون شبکه پستی و با هدف اصلی پیشرفت کشور مورد تحقیق ، مطالعه و بررسی قرار گرفته است و اهم وظایف آن به شرح ذیل می باشد:
– ارسال سریع بار ، مدارک و نمونه کالا به سراسر جهان و تحویل به نشانی گیرنده
– امکان پیگیری کلیه محمولات
– دریافت گزارش تحویل محمولات داخلی و خارجی
– واردات کلیه بسته ها و محمولات هوائی از خارج کشور به صورت پس کرایه
هدف از انجام این پروژه به شکل تحت وب ، بهبود در ساختار سنتی پست و نیز استفاده آسان کاربر از سیستم مذکور در هر نقطه ای از کشور بدون هیچ محدودیت زمانی می باشد.
امید آنکه این مکتوب بتواند اثری هرچند جزئی در سیر پیشرفت و توسعه کشور در مسیر نیل به ایرانی آباد، آزاد و سرفراز داشته و مقبول افتد

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………… 1

فصل اول : تجزیه و تحلیل سیستم

در این بخش به شرح مسئله و نیازمندیهای سیستم ،سپس بررسی کلی سیستم مورد نظر پرداخته و توضیحی مختصر از تجزیه وتحلیل صورت گرفته و مکانیزم آن بیان خواهد شد.
جهت نمایش مدل سیستمی این پروژه از نرم افزار Visual Paradigm استفاده شده است وپیاده سازی آن در قالب وب سایت می باشد که در تولید آن از نرم افزارهای Visual Studio 2010 و SQL Server 2008 و برای تولید طراحی فرم ها از تکنولوژی های CSS ،JQuery ، RAD Studio 2010 و نرم افزارهای گرافیکی همچون PhotoImpact X3، PhotoShop7.0MEو Swish max استفاده شده است.

1-1- شناخت و شرح مسئله
پست سریع یک سرویس است که مرسولات و بسته های پستی را درمدت زمان کم و با سرعت بالایی به مقصد مورد نظر ارسال می نماید.
این سرویس همچنین سالم رسیدن مرسولات به مقصد را نیز تضمین می نماید.
روش های ارسال :
– زمینی
– هوایی
– دریایی
– لوله ای (به عنوان مثال گاز را به این طریق ارسال می کنند)
با توجه به نوع کالای پستی و درخواست مشتری یکی از روش های بالا برای ارسال انتخاب می شود.
معرفی پست و خدمات آن :
دامنه وسیعی از خدمات در کنار هم گرد آمده اند تا این امکان را فراهم آورند که تمامی فعالیت های حمل و نقل و پشتیبانی و ترابری به یک شرکت و یک شبکه سپرده شود ، به گونه ای که ارائه خدماتی بی نقص را برای کلیه محمولات مشتریان تضمین می نماید و در وقت و تلاش مشتری صرفه جویی می شود و او را قادر می سازد بر نکات اصلی کسب و کار تمرکز نماید .

خدمات پستی ، در کل به 4 دسته زیر تقسیم می شود :
– Freight: حمل و نقل مرکب برای محموله های سنگین به تمامی نقاط جهان
– Logistics : انبارداری و خدمات کامل زنجیره تامین
– Express : حمل از مبدا و تحویل به مقصد در سطح جهان برای محموله های فوری
– Domestic : راهکارهای متناسب با نیازهای حمل و نقل درون شهری

پست سفارشی که اکثر افراد با آن آشنا هستند شباهت بسیار زیادی به پست سریع دارد و تفاوت این دو نوع پست در این است که پست بین المللی هم در داخل کشور و هم در خارج از آن بسته ها و مرسولات را با سرعت بسیار بالایی به مقصد می رساند و البته ضامن به سلامت رسیدن آنها نیز می باشد و درصورتی که باعث بروز خسارت شود به یکی از روش ها یا قانون های زیر مشتری را راضی می نماید:
– پرداخت مبلغی به عنوان خسارت ( به عنوان مثال 100 دلار جریمه پرداخت می کند )
– ارسال یک بسته به صورت رایگان این قوانین در پشت بارنامه درج شده اند.البته سعی شرکت پستی بر این است که اشتباه در مورد حمل و نقل بسته به صفر برسد .
برخی از خدماتی که شرکت پست سریع ارائه می دهند در ذیل آورده شده اند:
– خدمات اصلی

تصویر یک نمونه بارنامه

تصویر یک نمونه بارنامه

1-1 : شناخت و شرح مسئله ………………………………………………3
1-2 : شرح کلی سیستم…………………………………………………..20
1-3 : شرح موجودیت های (بازیگران) سیستم…………………………. 23
1-4 : نمودارها و دیاگرام ها………………………………………………… 26
1-4-1 : نمودار مورد کاربرد…………………………………………………. 26
1-4-2 : نمودار کلاس………………………………………………………. 32

فصل دوم : پایگاه داده ها

یکی از مشخصه های اکثر نرم افزارهای کاربردی تحت وب ، استفاده از بانک های اطلاعاتی است ، در حقیقت تمام اعمالی که روی یک صفحه وب پویا انجام می شود بر مبنای پایگاه داده است، و پایگاه داده ای که بر اساس تجزیه و تحلیل درست و حساب شده طراحی شود ، بهینگی کار را بالا می برد.
در این پروژه از پایگاه داده SQL server 2008 استفاده شده است .

2-1 : شرح جداول
طراحی جداول و ارتباطات بین آنها ، قسمت اعظم طراحی بانک اطلاعاتی است که نیازمند شناخت و تحلیل مسئله و محیط کاربرد می باشد.در این قسمت به شرح جداول بانک اطلاعاتی سیستم مورد بحث ، پرداخته شده است.

این جدول شامل فیلدهای barcode (کلید اصلی و بارنامه بسته)که به عنوان کد رهگیری که به مشتری داده می شود ،فیلد actual_weight (وزن واقعی بسته)،chergeable_weight (وزن حجمی بسته) ،type (جنس بسته)که می تواند شامل یکی از مقادیر خشک یا تر یا شکستنی باشد ،فیلد price (هزینه ارسال بسته)، order_type(نوع پرداخت هزینه ارسال)که میتواند دارای یکی از دو مقدار نقدی یا پس کرایه باشد ،فیلد total (تعداد اقلام) ، match_by_rule (تطابق با قوانین) ، m_d_unit (واحد تشخیص دهنده عدم تطابق) ، generate_date (تاریخ تنظیم بارنامه) ، send_date_year (تاریخ –سال – ارسال بسته از شرکت) ، send_date_mounth (تاریخ –ماه – ارسال بسته از شرکت) ، send_date_day (تاریخ –روز – ارسال بسته از شرکت) ،arrive_date_year (تاریخ –سال – تحویل بسته به گیرنده)، arrive_date_mounth (تاریخ –ماه – تحویل بسته به گیرنده)،arrive_date_day (تاریخ – روز – تحویل بسته به گیرنده) ، send_type (نوع
ارسال بسته) ، packet_photo (تصویر بسته) ، full_barcode (بارنامه کلی بسته) ، cala_cost(ارزش بسته) ، send_reason (دلیل ارسال بسته) ، license_photo (تصویر مجوز) ، paymant (ثبت وضعیت پرداخت هزینه ارسال)جهت اطمینان از پرداخت هزینه از جانب مشتری ،status (جهت اطمینان از سالم بودن بسته) ، received_status (جهت اطمینان از تحویل بسته به گیرنده) می باشد .

2-1: شرح جداول,……………………………………………………….. 39
2-1-1 : جدول Requester ا………………………………………………39
2-1-2 : جدول phone ا……………………………………………………40
2-1-3 : جدول Address ا………………………………………………….41
2-1-4 : جدول user ا……………………………………………………….41
2-1-5 : جدول sender ا…………………………………………………..42
2-1-6 : جدول packetا…………………………………………………. 43
2-1-7 : جدول Receiver ا……………………………………………….44
2-1-8 : جدول status ا…………………………………………………….45
2-1-9 : جدول clearance_exitا…………………………………………. 45
2-1-10 : جدول clearance_entry_destination ا………………………45
2-1-11 : جدول position_country ا……………………………………..46
2-1-12 : جدول position_city …..ا………………………………………46
2-1-13 : جدول pollsا…………………………………………………….. 47
2-1-14 : جدول Question ا………………………………………………48
2-1-15 : جدول Employee ا……………………………………………..48
2-1-16 : جدول Postman ا……………………………………………….49
2-1-17 : جدول Branch ا…………………………………………………50
2-1-18 : جدول countryا………………………………………………… 50
2-1-19 : جدول state ا…………………………………………………….51
2-1-20 : جدول Citا………………………………………………………. 51
2-1-21 : جدول Zoneا…………………………………………………… 51
2-1-22 : جدول zone_city ا……………………………………………..52
2-1-23 : جدول Street ا…………………………………………………..52
2-2 : دیاگرام پایگاه داده………………………………………………….. 53
2-3 : دیاگرام کلی جداول…………………………………………………. 55

 

فصل سوم : معرفی فرم های پروژه

افرادی که می توانند به سیستم وارد شوند،عبارت اند از :
مشتری: این فرد پس از دریافت کد رهگیری مربوط به بسته می تواند وارد میز کاربری مربوط به خود شود و ضمن رهگیری بسته ، در نظرسنجی سیستم شرکت نماید.
مدیر کل: پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از طراح سیستم ، می تواند وارد سیستم شود.
مدیر شعبه: پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر کل ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند فروش: پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند پیک(مربوط به دریافت بسته) : پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند بسته بند : پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند ترخیص : پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
کارمند پیک (مربوط به توزیع بسته): پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از مدیر شعبه محل خدمت ، می تواند وارد سیستم شود.
2
3-1: صفحه اول سایت…………………………………………………….. 57
3-1-1: هدر سایت…………………………………………………………. 58
3-1-2: منوی سایت……………………………………………………….. 59
3-1-3 : منوی کاربری سایت……………………………………………… 61
3-1-4 : کادر ورود به سایت و کد مربوط به آن…………………………… 62
3-2 : معرفی میزهای کاربری…………………………………………….. 66
3-2-1: میز کاری مشتری………………………………………………….. 66
3-2-2: میز کاری مدیر کل………………………………………………….. 66
3-2-3: میز کاری مدیر شعبه………………………………………………. 69
3-2-4: میز کاری کارمند فروش……………………………………………. 71
3-3-5: میز کاری کارمند پیک………………………………………………. 71
3-3-6: میز کاری کارمند بسته بند………………………………………. 73
3-3-7: میز کاری کارمند ترخیص……………………………………….. 73
3-3-8: میز کاری کارمند پیک(مربوط به توزیع بسته) …………………74
نتیجه گیری……………………………………………………………… 75
منابع و ماخذ…………………………………………………………….. 76

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست شکل ها

شکل 1-1: تصویر یک نمونه بارنامه…………………………………… 11
شکل 1-2 : بازیگر مدیر کل……………………………………………. 26
شکل 1-3: بازیگر مدیر هر شعبه…………………………………….. 27
شکل 1-4: بازیگر فرستنده……………………………………………. 27
شکل1 -5 : بازیگر گیرنده……………………………………………… 27
شکل 1-6: بازیگر پیک موتوری یا ماشینی مربوط به دریافت ……….28
شکل 1-7: بازیگر پیک موتوری یا ماشینی مربوط به توزیع…………. 28
شکل 1-8: بازیگر کارمند فروش …………………………………………28
شکل 1-9: بازیگر کارمند بسته بند………………………………………… 29
شکل 1-10: بازیگر کارمند ترخیص ……………………………………….29
شکل 1-11: بازیگر زمان……………………………………………………. 30
شکل 1-12: بازیگر کاربر مهمان ( متقاضی )……………………………. 30
شکل 1-13: شکل نمودار مورد کاربرد…………………………………….. 31
شکل 1-14: کلاس شعبه………………………………………………….. 32
شکل 1-15: کلاس آدرس………………………………………………….. 32
شکل 1-16: کلاس بسته…………………………………………………… 33
شکل 1-17: کلاس نظرسنجی…………………………………………….. 33
شکل 1-18: کلاس سوال…………………………………………………. 34
شکل 1-19: کلاس موقعیت مکانی بسته……………………………….. 34
شکل 1-20: کلاس کاربر…………………………………………………….. 34
شکل 1-21: کلاس کارمند………………………………………………….. 35
شکل 1-22: کلاس پیک …………………………………………………….35
شکل 1-23: کلاس متقا.ضی………………………………………………… 35
شکل 1-24: کلاس فرستنده………………………………………………. 36
شکل 1-25: کلاس گیرنده………………………………………………… 36
شکل 1-26: نمودار کلاس………………………………………………….. 37
شکل 2-1 : جدول Requesterا…………………………………………….. 39
شکل 2-2: جدول phoneا……………………………………………………40
شکل 2-3: جدول Address ا…………………………………………………41
شکل 2-4: جدول user ا……………………………………………………..41
شکل 2-5: جدول sender ا………………………………………………….42
شکل 2-6: جدول packet ا……………………………………………………43
شکل 2-7: جدول Receiver اا…………………………………………………..44
شکل 2-8: جدول status ا…………………………………………………….45
شکل 2-9: جدول clearance_exitا…………………………………………. 45
شکل 2-10: جدول clearance_entry_destination ا……………………….45
شکل 2-11: جدول position_country ا………………………………………46
شکل 2-12: جدول position_city ا…………………………………………….46
شکل 2-13: جدول polls ا……………………………………………………..47
شکل 2-14: جدول Question ا………………………………………………48

 

Abstract
One of the highlights for this project, the issue of novelty is in our country, Fact had no postal system in the native country is an international activity, is not present , And if companies are associated with this branch of international post outside the countryWe tried to design this system to minimize manual work and style is traditional, So that the customer did not even refer to their packets and Depending on the location of the Courier and the customer to be deliveredThe issue in this project we plan to investigate it, is How to send and receive mail delivery and tracking of shipmentsPeople who have a significant role in the system created by the customer (sender), employee (Courier – ClearanceIn this system the customer to complete the application form available through the website, Apply to the company has announcedCourier employee After informing customers address that they are in his area(zone or street), for get the packet go to Desired address and after register their packet information and get it , Delivers them a Receipt contained The tracking code themThe customer can then receive a tracking code, and the system will intercept your package  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان