انتخاب صفحه

مقدمه:

پیشرفت علوم کامپیوتر و الکترونیک در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم ایجاد ساختمان های با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره به منظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای مناسب نیز به سرعت پا به عرصه نهاده است از این جمله می توان به تکنولوژی ساختمان هوشمند اشاره نمود.
ساختمان هوشمند یکی از مباحث روز و جدید جوامع بشری میباشد که دو هدف اساسی را تعقیب می نماید.
1- افزایش آسایش و آرامش 2-کاهش مصرف انرژی
با توجه به رشد سریع جمعیت، و به همراه آن رشد صعودی مصرف انرژی، و باتوجه به محدودبودن منابع انرژی، هم چنین افزایش تولید گازهای گلخانه ای و پیامدهای آن بر محیط زیست، لزوم بهینه سازی مصرف انرژی را بر همگان آشکار می سازد. براساس گزارشات مختلف حدود 40% از انرژی کل کشور در بخش ساختمان به مصرف می رسد که در مقایسه با سایر کشورها حدود 3برابر می باشد. بنابراین با توجه به مصرف قابل توجه انرژی در ساختمان، ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی در این بخش نمایان است. که همانگونه که بیان گردید.ساختمانهوشمند ، ضمن آنکه در مصرف انرژی صرفه جوئی می نماید صرفه اقتصادی رانیز برای ساکنین آن یا فراهم می نماید.ذهنیت و تصوری که در میان اکثریت سازنندگان و استفاده کنندگان این گونه بناها مرسوم است، قرار گرفتن مجموعه ای از سنسورها و عملگرها و کنترلر ها میباشد، که هدف آن حذف کارکردها سنتی و غیر مکانیزه می باشد. در این پایان نامه من سعی بر آن دارم که ضمن تایید این نگرش، از چندمنظر دیگر نیز به ساختمان هوشمند نظر افکنده شود. لذا قصد آن را دارم که در حد بضاعت اندک خود طرح موضوعی نمایم، باشد که مثمر قرار گیرد. به این منظوردر فصول مختلف این مجمل به بررسی مطالب زیر خواهم پرداخت.در فصل اول به بررسی پیرامون ماشینهای هوشمند و هوش مصنوعی می پردازم و سپس ساختمانهوشمند و اهداف ساختمان هوشمند تعریف میگردد. معماری هوشمند، سازه هوشمند، تاسیسات هوشمند و مصالحهوشمند مورد بررسی قرار می گیرد. راه حل های پیشنهادی که در زمینه ساختمان هوشمند ارائه می شود. مفاهیم معماری هوشمند بسیار نزدیک به مفاهیم معماری پایدار و معماری سبز داراست. اما باتوجه به رشته تحصیلی اینجانب در ادامه بیشتر بر روی مباحث تاسیسات هوشمند متمرکز می گردم.برای هوشمندسازی ساختمان پروتکل های مختلفی تعریف می شود. در این زمینه در فصل دوم سطوح مختلف در هوشمندسازی ساختمان تعریف و سپس چند پروتکل معرفی می گردد. در ادامه پروتکل EIB و روش هوشمندسازی ساختمان با آن شرح داده می گردد.
در فصل سوم سیستم های مختلف تاسیسات ساختمان معرفی می گردد. در این ارتباط با بسیاری از کارشناسان و سازنندگان سیستم های مختلف تاسیساتی گفتگو شد که با استفاده از تجارب ارزنده ایشان و منابع مختلف گزارشی در خصوص اصول کارکرد، کنترل و اتوماسیون سیستم های تاسیساتی تهیه شده است که ارائه می گردد. در ادامه در خصوص موتورخانه هوشمند و نتایج حاصل از صرفه جویی انرژی بحث می شود و در خصوص بهبود کارکرد آن پیشنهاداتی ارائه می گردد.در پایان از زحمات جناب آقای دکتر موسویان و جناب آقای دکتر جوادی مدیر گروه مکاترونیک دانشگاه که در انجام این پروژه مرا یاری نمودند صمیمانه سپاسگزارم.

پیکر بندی خطانتقال نیروی KNX

پیکر بندی خطانتقال نیروی KNX

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………..1
مقدمه……………………………………………………………………………. 2

فصل اول : هوشمند سازی و ساختمان هوشمند

چیزی که ما در مورد کامپیوترها میدانیم این است که مجموعه ای از دستورات نوشته شده به زبان برنامه نویسی کامپیوتر، که همیشه به طور دقیق اجراء خواهند شد، به آنها داده شده است. بنابراین دانشمندان علوم بشری می توانند تئوری های خود را در مورد رفتار بشر با تبدیل قوانین آنها به برنامه کامپیوتری تست کنند و ببیند که آیا رفتار کامپیوتر در اجرای این برنامهها شبیه رفتار طبیعی یک موجود بشری یا حداقل زیر مجموعه ای از رفتار بشر، که مطالعه میکنند، میباشد. دانشمندان کامپیوتر می توانند به مدل کردن رفتار بشری به عنوان یک مقایسه با توانایی های برنامه نویسی خودشان نگاه کنند: اگر یک شخص بتواند کاری انجام دهد، آیا ما میتوانیم یک برنامه کامپیوتری، که همان کار را انجام دهد، بنویسیم؟
گفته می شود که بسیاری از فعالیت های فکری بشر مثل نوشتن برنامه ها، فهمیدن، زبان، درگیر شدن در برداشت استدلال یا حتی راندن یک اتومبیل، به هوش احتیاج دارد. هوش، توانایی کسب، فهمیدن و بکارگیری دانش و یا به عبارتی توانایی تفکر و استدلال. هوش مصنوعی عبارتست از مطالعه اینکه چگونه کامپیوتر ها را می توان وادار به کارهایی کرد که در حال حاضر انسانها آن ها را بهتر انجام میدهند در اینجا از AI برای نامیدن هوش مصنوعی استفاده می شود.
• AI مطالعه نحوه وادارکردن کامپیوتر ها به انجام چیزهای است که مردم در آن زمینهها هماکنون بهتر از کامپیوترها هستند.
• AI شاخه ای از علم کامپیوتر است که با سمبلگذاری، و روش های غیر الگوریتمی حل مسئله سروکار دارد.
• AI بخشی از علم کامپیوتر است که به طراحی سیستمهای کامپیوتری هوشمند مربوط است، این سیستم ها خصوصیاتی را ارئه می دهند که فقط در رفتار موجودات هوشمند مانند انسان قابل مشاهده است. • AI مجموعه ای از تفکرات یا مفاهیم فکری است راهی برای نگاه کردن و حل مشکلات از یک نقطه نظر خاص.

برای ساختن سیستم های هوشمند، لازم است ابتدا مطابق با فعالیتهای دستی درکشده از رفتار هوشمند از سمبل های که با فعالیت ادراکی مطابقت دارد استفاده شود. برای سنجش هوشمندی از تست تورینگ استفاده می شود . تست تورینگ کارائی ماشینهوشمند را در برابر انسان اندازه می گیرد. چون انسان بهترین و تنها استاندارد برای رفتار هوشمند است.
این تست که تورینگ آن را ((بازی تقلید)) نامیده، ماشین و انسان را در کنار هم و در اتاقی جدا از انسان سوم که ان را محقق مینامد، قرار داد. محقق قادر نیست باهیچکدام از آن دو (انسان و ماشین کنارش) به طور مستقیم صحبت کند و نمیداند کدام موجودیت واقعا ماشین است و تنها با استفاده از یک ترمینال متنی می تواند با آنها ارتباط برقرار کند. از محقق خواسته شده که از طریق ترمینال متنی سوالاتی برای هر دو مطرح کند و براساس جوابهای که دریافت کرده کامپیوتر را از انسان تشخیص دهد. از گروهی از انسانها خواسته شده است که کارایی یک کامپیوتر و یک انسان را در یک مجموعه خاص از مسائل مقایسه کنند. همان طور که خواهیم دید این روش ابزاری ضروری هم در گسترش و هم در تائید سیستم های خبره امروزی است.

صفحه لمسی برای مدیریت ساختمان هوشمند

صفحه لمسی برای مدیریت ساختمان هوشمند

1- 1) ماشین های هوشمند …………………………………………………..5
1- 1- 1) کاربردهای هوش مصنوعی ………………………………………….6
1- 1- 2) عامل های هوشمند ………………………………………………….6
1- 1- 3) ماشین های هوشمند …………………………………………………8
1- 2) ساختمان هوشمند ……………………………………………………..8
1- 2- 1) طراحی یک ساختمان هوشمند ………………………………………9
1- 2- 2) تاریخچه ساختمان هوشمند …………………………………………..10
1- 2- 3) زمینه ها و نیازهای ساختمان هوشمند ………………………………11
1- 2- 4) شیوه های مدیریتی در ساختمان هوشمند ………………………….12
1- 2- 5) مزایایی ساختمان هوشمند ……………………………………………12
1- 3) معماری هوشمند …………………………………………………………..14
1- 3- 1) معماری هوشمند و به کارگیری عناصر طبیعت ……………………….15
1- 3- 2) ضرورت های معماری هوشمند ………………………………………….16
1- 4 ) سازه هوشمند ……………………………………………………………….17
1- 4- 1 ) اهداف و ویژگی های سازه های هوشمند ……………………………20
– 4- 2 ) اجزاء سازنده ساختارهای هوشمند …………………………………….21
1- 4- 3 ) سیستم کنترل فعال ارتعاشات …………………………………………21
) مصالح هوشمند …………………………………………………………………..22
1- 6) تاسیسات هوشمند …………………………………………………………25

پیکربندی ساختمان هوشمند

فصل دوم : هوشمندسازی ساختمان

توسعه تکنولوژی و اصطلاحات توسعه سیستممدیریت ساختمان منجر به تغییر نیازمندی ها ، راه کارهای فنی این صنعت شده است . ساختمان و مجتمع های مسکونی بزرگ نیاز به سیستم های خدمات ساختمانی وسیعی دارند . این موارد شامل سیستم های حرارتی ، تهویه مطبوع، مهندسی بهداشت ، حمل و نقل (بالابرها ، پله برقی ها ، سیستم های محل اسناد) و سیستم های اطلاعات و مخابراتی( سیستم های تلفن ، سیستم های ایمنی نیز نظیر کنترل ورودی ، اعلام حریق و ورود غیر مجاز) از نیازمندی های ضروری، این ساختمان ها هستند . به علاوه سیستم های مدیریتی برای امور روزمره نظیر سیستم جمع آوری اطلاعات، تعمیر و نگهداری، مدیریت زمان ، برنامه ریزی اتاق ها و مدیریت کنترل هزینه منزل در این ساختمان ها ضروری است .
سیستم های خدمات ساختمان: در گذشته، از سیستم های نمایش دهنده مرکزی عیب ها (که در آن ها عیب ها در یک مرکزی نمایش داده می شد.) برای آشکار سازی سریع عیب ها در سیستم های خدمات ساختمان ، استفاده می شد . برای آنکه مرکز کنترل بتواند به سیگنال های خطا واکنش نشان بدهد ، این سیستم ها به تجهیزات متمرکز و سیستم های کنترل ساختمان و سیستم های مدیریت خدمات ، مجهز شدند . با پیدایش کامپیوتر های قدرتمند ، امکان توسعه و پیاده سازی عملکردهای مدیریت انرژی برای کاهش نیاز به انرژی و در نتیجه کاهش هزینه های عملیاتی ساختمان ، فراهم شد . این سیستم ها به سیستم های مدیریت انرژی و ساختمان ، مشهور شدند .
مدیریت ساختمان: تمام این اصطلاحات در حال حاضر با اصطلاح سیستم مدیریت ساختمان ، جایگزین شده اند . این نام گذاری به طور رسمی در آلمان (در سال 1993) و در استانداردهای مربوط به هزینه های ساختمان (DIN 276) معرفی شدند . امروزه مدیریت ساختمان دربرگیرنده سیستم های خدمات ساختمان و سیستم های مدیریتی و امنیتی در یک سیستم یکپارچه مدیریتی می باشد . اصطلاح مدیریت امکانات (facilitymanagement) در مورد سیستم هایی که به وسیله کنترل کامپیوتری بر کل ساختمان یا مجتمع ساختمانی ، نظارت و مدیریت می کنند ، به کار می رود . بخش اعظم سیستم های کنترل ساختمان توسط شرکت هایی که متخصص تولید سیستم های اندازه گیری و کنترل برای سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع هستند ، تکامل و توسعه یافته است .
سیستم های کنترل ساختمان: به دلیل هزینه های مربوطه، در گذشته از سیستم های کنترل ساختمان فقط در ساختمان های بزرگ و مجتمع های ساختمانی ، استفاده می شده است . امروزه از این سیستم ها به طور گسترده ای در ساختمان های کوچکتر نیز استفاده می گردد . علت این مطلب در پیدایش پردازنده های حالت جامد و موثر و کامپیوترهای شخصی و نیز مهندسی سیستم های ساختمانی براساس استاندارد اروپایی باس تاسیسات (EIB )، نهفته است . از اتوماسیون سیستم ساختمان های مسکونی مورد استفاده قرار می گرفت ، در ساختمان های اجرایی نظیر ساختمان های مدیریتی و صنعتی ، مراکز خرید و ساختمان های تجاری ، بیمارستان ها و خانه های سالمندان ، مجتمع های تفریحی و استخرهای شنا، ایستگاه های قطار و فرودگاه ها و نیز مدارس و دانشگاه ها ، استفاده می شود.
عملکرد و ساختار سلسله مراتبی: مهمترین عملکردهای اتوماسیون سیستم ساختمان عبارتند از : مونیتورینگ، کنترل و بهینه سازی (یعنی راه اندازی ساختمان و سیستم های به کار رفته در آن با کمترین مصرف انرژی ممکن)، سیستم های خدمات ساختمان ، ضبط و نمایش نیازمندی های انرژی به صورت آماری ، نمایش حالت های عملیاتی و خطاهای فنی در یک محل مرکزی و همچنین تامین کنترل مرکزی تحت عملیات نرمال خطا. به دلیل حجم قابل ملاحظه اطلاعات قابل نمایش در سیستم های ساختمانی ، سیستم های کنترل به صورت ساختار سلسله مراتبی طراحی شده اند . این سیستم ها در گذشته به سطوح زیر تفکیک می شده اند :
• اتاق های کنترل
• اتاق های کنترل فرعی
• ایستگاه های فرعی
ایستگاه های فرعی: ایستگاه هایفرعی تشکیل دهنده پایین ترین سطح پردازش بوده اند . وظیفه ایستگاه های فرعی جمع آوری سیگنال ها و اندازه گیری مقادیر و صدور فرامین به سیستم های خدمات ساختمان بود .
این موارد به وسیله تجهیزات مستقل که متعلق به سیستم های خدمات و نه به ایستگاه فرعی بوده اند ، انجام می گرفت . البته با توسعه بیشتر تکنولوژی میکروپروسسور و کنترل دیجیتال خدمات ساختمان به وسیله ایستگاه هایDCC انجام گردید .
اتاقهای کنترل فرعی و اتاق های کنترل: اتاقهای کنترل فرعی از بار کاری اتاق های کنترل در زمانی که کامپیوتر ها به اندازه کامپیوترهای امروزی قدرتمند نبودند ، می کاست . وظیفه اتاق اعلام و نمایش خطاها بود . این اتاق ها مجهز به کامپیوتر ، چاپگر و تجهیزات نمایش دهنده بودند و تمام فرآیندهای مونیتورینگ، آمار و عملکردهای مدیریت انرژی را پردازش میکردند . با توسعه تکنولوژی و برای افزایش قابلیت دسترسی ، عملکردهای اتاق کنترل به سطوح سلسله مراتبی پایین تر، انتقال یافتند .

نحوه ارتباط سیستم سیستم هوشمند در ساختمان با دیگر سیستمهای ساختمان

نحوه ارتباط سیستم سیستم هوشمند در ساختمان با دیگر سیستمهای ساختمان

2- 1) هوشمندسازی ساختمان………………………………………………………27
2- 1- 1) سطح میدان، وظایف و توپولوژی …………………………………………..28
2- 1- 2) استاندارد سازی …………………………………………………………….29
2- 1- 3) ارتباطات در سطح میدان …………………………………………………..30
2- 1- 4) سطح کنترل و اتوماسیون وظایف و توپولوژی …………………………..30
2- 1- 5) مدیریت انرژی …………………………………………………………….31
1- 6) سطح مدیریت، وظایف توپولوژی …………………………………………..32
– 7) ارتباطات در سطح مدیریت ……………………………………………………33
2- 2) استاندارد های ارتباطی: ارتباط باز یا با روش تولید کننده ………………34
– 3- 2) مزایای استاندارد KNX …….ا……………………………………………..38
2- 3- 3 ) امکانات KNX ………ا……………………………………………………..39
2- 4) سیستم KNX …………ا…………………………………………………….44
2- 5- 1) کابل گذرگاه به عنوان رسانه انتقال …………………………………….44
2- 5- 2) فن آوری انتقال ……………………………………………………………46
2- 5- 3) دستیابی گذرگاه …………………………………………………………47
2- 5- 4) ساختار تلگرام و آدرس دهی …………………………………………..47
2- 5- 5 ) ساختار وسایل گذرگاه …………………………………………………48
5- 6) منبع تغذیه …………………………………………………………………..49
2- 6-1) سیستم برق به عنوان رسانه انتقال ……………………………………49
2- 6-2 ) فن آوری انتقال …………………………………………………………….50
2- 6-3) دستیابی گذرگاه …………………………………………………………..51
2- 6-4) ساختار تلگرام و آدرس دهی …………………………………………….52
2- 6-5 ) ID سیستم (شناساگر سیستم) …………………………………….52
2- 7- 1) رادیو به عنوان رسانه انتقال ……………………………………………52
2- 7- 2) فن آوری انتقال …………………………………………………………..53
2- 7- 3) دستیابی گذرگاه ……………………………………………………….53
2- 7- 4) ساختار تلگرام و آدرس دهی …………………………………………..54
2- 7- 5) ساختار وسایل گذرگاه …………………………………………………54

سطوح کنترل در ساختمان هوشمند

سطوح کنترل در ساختمان هوشمند

فصل سوم : تاسیسات هوشمند

شرایط محیط زیست انسان تاثیر مستقیمی بر چگونگی حالات روانی، وضعیت فیزیکی، نحوه انجامکار و بطورکلی تمام شئون زندگی او دارد. از آنجائیکه بخش عمده زندگی بشر امروزی در داخل ساختمان میگذرد.
ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در ساختمان، خواه محلکار باشد یا منزل و غیره، واجد اهمیت بسیاری است که مهم ترین بخش آن تهویه هوایی مطبوع برای ساکنین ساختمان با توجه به نوع فعالیت آن هاست. اهم وظایف یک سیستم تهویهمطبوع عبارتند از کنت رلدما، رطوبت و سرعت وزشهوا، زدودن گردو غبار، تعفن و سایر آلودگیهای هوا و در صورت لزوم از بین بردن میکروب ها و باکتری ها معلق در هوا، گرمایش و سرمایش هوا متناسب با فصل، عمده ترین وظیفه یک سیستم تهویه مطبوع بوده بقیه وظایف در مراتب بعدی اهمیت قرار میگیرند. عمل تهویه مطبوع عبارت است از انجام عملیاتی روی هوا تا بتوانیم شرایط هوای محل مورد نظر را برای زیستن، کارکردن یا عملیات صنعتی راحت و مناسب کنیم.

3-1-1) مشخصات هوا
برای پی بردن به به وضعیت یک نمونه هوا، هفت مشخصه مهم مورد لزوم است که سه مشخصه مهم (دمای خشک، دمای مرطوب، دمای نقطه شبنم) قابل اندازهگیری و بقیه(رطوبت مخصوص، درجه رطوبت، حجم مخصوص، آنتالپی و …) غیرقابل اندازه گیری و محاسبهای می باشند. در همین رابطه با برخی از اصطلاحات مهم آشنا میشویم.
دمای خشک( Dry Bulb Temperature): دمای هوا که با دماسنج معمولی نشان داده میشود. که با هوا بدون واسطه در تماس است.
دمای هوای مرطوب( Wet Bulb Temperature): دمای هوای که به وسیله دماسنجی که حباب آن توسط یک پارچه خیس پوشانده شده است و با محیط اطراف خود در تماس است نشان می دهد را دمای مرطوب می نامند. این دما کمتر از دمای هوای خشک است.
حالت اشباع (Saturation): در یک محیط با میزان هوای مشخص ممکن است آنقدر رطوبت افزایش یابد که دیگر نتواند ذرهای رطوبت به خود جذب کند در این حالت رطوبت به صورت قطرات آب یا مه در می آید و در جدار ها می توان آن قطرات را دید در این جاست که این هوا را هوای اشباع می نامیم.
دمای نقطه شبنم (Dew Point Temperature ): دمای که در اثر سرد کردن هوا(در فشار ثابت)در آن تقطیر صورت گیرد.
رطوبت مطلق: عبارتست از خارج قسمت جرم بخار آب موجود در هوا در واحد حجم هوای مرطوب در همان وضعیت رطوبت مخصوص: عبارتست از خارج قسمت جرم بخار آب موجود در حجم معینی از هوا به جرم هوای خشک در همان حجم هوا
درجه اشباع: عبارتست از نسبت رطوبت مخصوص هوائی به رطوبت مخصوص همان هوا در صورتیکه دردمای ثابت به حد اشباع برسد.
رطوبت نسبی: عبارتست از نسبت جرم بخار آب موجود در هوائی به جرم بخارآب اشباع در همان هوا(در دما معین و ثابت)
شرایط محیطی که در طراحی مشخص کنترل می شود شامل موارد زیر است: 1- دمای حباب خشک 2- مقدار رطوبت هوا (رطوبت نسبی و مطلق) 3- حرکت هوا 4- کیفیت هوا

3-1-2) مصرف انرژی
انرژی در ساختمان در موارد زیر مصرف می شود.
گرمایش- سرمایش
گرمایش آب مصرفی
پخت و پز
روشنایی

3-1-3) سیستم های گرمایشی
سیستم های گرمایشی متداول برای ساختمان های مسکونی از سه گروه اصلی تشکیل شده اند: تغذیه اجباری هوا از ایستگاه مرکزی(centeralforcedair)، سیستم های مرکزی آبی(centeral hydronic) و سیستم های منطقه ای(zonal)  گرمایش مرکزی: در سیستم های گرمایش مرکزی، گرمای مورد نیاز تمام قسمت ها در یک قسمت از ساختمان تولید می شود و به کمک وسایل توزیع از قبیل رادیاتور، فن کویل، کانال و … به بخش های مورد نیاز فرستاده می شود. اساس کار سیستم های گرمایش مرکزی بر این است که حرارت از یک منبع انرژی به قسمت های مختلف ساختمان انتقال می یابد. برای انتقال حرارت وجود سیال واسطه ای چون آب، بخار و یا هوا لازم است که ناقل حرارت بین منبع انرژی و دستگاه های گرم کننده باشد. سیستم های گرمایش مرکزی همگی دارای یک دیگ آب گرم یا دیگبخار می باشند و تفاوت میان سیستم های مختلف گرمایش مرکزی در پایانه های آن ها می باشد که می تواند رادیاتور آلومینیومی یا فولادی، فن کویل، هواساز، سیستم گرمایش ازکف، فن کویل های کانالی، یونیت هیتر، کنوکتور باشد. انواع سیستم حرارت مرکزی: سیستم حرارت مرکزی به طور کلی دو نوع سیستم حرارت مرکزی برای واحدهای مسکونی وجود دارد:
1) سیستم های حرارت مرکزی بدون کانال: در این سیستم ها یک دستگاه توزیع حرارت در هر اطاق نصب وحرارت مورد نیاز آنها به وسیله یک دستگاه تولیدکننده حرارت در موتورخانه تهیه و به اتاقها و قسمتهایساختمان فرستاده می شود.

3

– 1) تهویه مطبوع ………………………………………………………………..57

3- 1- 1) مشخصات هوا ………………………………………………………..58
3- 1- 2) مصرف انرژی ……………………………………………………………59
3- 1- 3) سیستم های گرمایشی ……………………………………………..59
3- 1- 4) سیستم های سرمایشی ……………………………………………63
3- 2- 1) مفاهیم اولیه کنترل کننده ها …………………………………………67
3- 2- 2) سنسورها و عملگرها بر روی تجهیزات تهویه مطبوع ……………..69
3- 3- 1) سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه …………………………..71
3- 3- 2) ویژگی های استفاده از سیستم های کنترل هوشمند موتورخانه ….73
3- 3- 3) نتایج ممیزی انرژی و میزان صرفه جویی در مصرف سوخت ……….77
– 4) پیشنهادات ………………………………………………………………… 82

 

شیشه هوشمند

شیشه هوشمند

فهرست شکل ها

1- 1 : شبیه سازی هوش مصنوعی ……………………………………….. 5
1- 2 : تست تورینگ ………………………………………………………….. 5
1- 3: عامل ……………………………………………………………………. 7
1- 4: عامل های واکنشی ساده …………………………………………… 7
1- 5: عامل های واکنشی مدل گرا ………………………………………….. 7
1- 6: عامل های هدف گرا …………………………………………………….. 8
1- 7 : عامل های سودمند …………………………………………………….. 8
1- 8 : عامل های یادگیرنده ………………………………………………….. 8
1- 9 : صفحه لمسی برای مدیریت ساختمان هوشمند ………………….. 11
1- 10 : شیوه های مدیریتی در گذشته، حال و آینده ……………………… 12
1- 11 : معماری هوشمنددانشکده حقوق بریتانیا دانشکده کمبریج ……… 15
1- 12 : بهره گیری از نور روز جهت روشنایی ……………………………….. 17
1- 13 : دیاگرام فرآیندکنترل سازه …………………………………………….. 18
1- 14 : دیاگرام روش های مختلف کنترل سازه (منفعل، فعال و ترکیبی) … 19
1- 15 : ساختار هوشمند ایده ال ………………………………………………. 20
1- 16 : 1-18 : شیشه هوشمند ………………………………………………. 24
2- 1 : سطوح کنترل در ساختمان هوشمند …………………………………… 29
2- 2 : تکنولوژی EIB …..ل……………………………………………………….. 36
2- 3 : پیکربندی ساختمان هوشمند ……………………………………………. 38
2- 4 : خط، ناحیه و اتصال نواحی مختلف ……………………………………….. 46
2- 5 : ساختار پیام تلگرام …………………………………………………………. 47
2- 6 : ساختار تجهیز هوشمند PEI : رابط خارجی فیزیکی ……………………48
2- 7 : پیکر بندی خطانتقال نیروی KNX …….ا……………………………………51
2- 8 : تابع تکرار کننده در شبکه رادیویی KNX ………ا…………………………..53
2-9 : نحوه ارتباط سیستم هوشمند در ساختمان با دیگر سیستم های ساختمان ..59
3-.1 : سیستم یکپارچه حرارتی مرکزی ……………………………………60
3- 2 : هواساز …………………………………………………………………61
3- 3 : چیلر جذبی با منبع انرژی خورشیدی ……………………………….64
3- 4 : سیکل سرمایش رنکین ……………………………………………….65
3- 5 : فرآینداشباع آدیاباتیک آدیاباتیک کولر آبی ……………………………66
3- 6 : موتور دمپر ………………………………………………………………70
3- 7 : سیستم کنترلی شرکت ساری پویا بر روی چیلر جذبی …………71
3- 8 : سیستم کنترلی موتورخانه هوشمند شرکت پیشران انرژی ……..72

نتایج پیاده سازی سیستم

نتایج پیاده سازی سیستم

جدولها

3- 2 : جدول مشخصات و محل نصب سنسور ها و عملگرها در چیلر ……..71
3- 3محل : نصب نتایج سیستم کنترل ممیزی انرژی و هوشمند میزان موتورخانه صرفه جویی درEMS-420مصرف پیشران سوخت انرژی ساختمانهای ………….78
3- 4 : نتایج ممیزی انرژی حاصل از عملکرد سیستم کنترل هوشمند موتورخانه در……… 79

نمودارها

3- 1داخل: نتایج استفاده از موتورخانه هوشمند بر روی دماهای آب گرم مصرفی، دمای……. 74
3- 1: نقشه موتورخانه هوشمند …………………………………………………..76
3- 2 : نقشه موتورخانه هوشمند پیشنهادی شرکت دانفوس ………………….77
3- 3: نقشهEMS-420 بلوک پیشران دیاگرام انرژی برد کنترل سیستم کنترل هوشمند موتورخانه سری………….. 78


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت 25 هزار تومان

قیمت:35هزار تومان

خرید فایل pdf به همراه فایلword