انتخاب صفحه

مقدمه

مسأله توریسم همیشه از دو بعد خارجی و داخلی مورد بحث قرار می گیر1- مسأله توریسم داخلی به معنی مسافرتها و حرکت هایی است که در داخل یک مملکت صورت می گیرد و مسافرت هایی است که مردم در ایام تعطیلات سال نو یا تعطیلات تابستان و یا دیگر روزهای فراغت، از شهری به شهر دیگر می کنند.2- توریسم خارجی مسافرت هایی است که مردم یک کشور به دیگر کشورها می نمایند در سرزمینی چون وطن ما که دیدنی های بسیار دارد و وارث تمدن کهنسال است رشد صنعت جهانگردی چه داخلی و چه خارجی می تواند در رشد اقتصادی و افزایش تولید و مصرف نقاط مختلف کشور دارای اهمیت بسیار می باشد. کشور ما به سبب موقعیت خاص جغرافیایی در فصول مختلف سال امکانات بسیاری برای جلب سیاح دارد. از دیدنیهای فراوان یاد می کنیم که میراث دورانهای مختلف زندگی این مرز و بوم است این گنج های ناگشوده اطراف این سرزمین، فراوان است.
مهمانخانه ها در اقتصاد جهانگردی نقش اساسی و عمده ای ایفا می کنند. این واحدها گذشته از تأمین رفاه سیاحان که خود عامل مؤثری برای توسعه صنعت جهانگردی است، اصولاً به کشورهایی که بالقوه جاذب توریست هستند این فرصت را می دهد که از امکانات خود حداکثر بهره را ببرند.
در واقع رشد جهانگردی هر کشور رابطه مستقیم با میزان تأسیسات پذیرایی آن دارد هیچ کشوری با هر تعدادی از جاذبه، قادر نیست بدون تأمین جا و مکان برای پذیرایی و میهمانی در برنامه توسعه سیاحت خود توفیق حاصل پیدا کند. اما این ملاحظه را نباید از نظر دور داشت که تأسیس مهمانخانه جدید امری خطیر، حساس و در عین حال مشکل است و پیش بردن آن پایاپای سایر برنامه های توسعه سیاحت و جهانگردی در یک کشور مستلزم دقت معمار و تلاش بسیار می باشد.
در ایجاد مهمانخانه های جدید دو مسئله اساسی وجود دارد: یکی سرمایه گذاری و دیگری ترتیب و تجهیز نیروی انسانی برای اداره آنها است. شکل سرمایه گذاری از این جهت مطرح است که برای توسعه جهانگردی ملی اول باید آمادگی پذیرایی داشت و سپس به جلب سیاح اقدام نموده در حالیکه صاحبان سرمایه هنگامی که اقدام به سرمایه گذاری در یک امر می کنند که تقاضا برای کار یا خدماتی که عرضه خواهند کرد بالفعل موجود باشد به بیان دیگر سرمایه داران به انتظار خواهند نشست تا سازمان مسئول جهانگردی سیاحان را به محل مورد نظر بکشاند و تقاضا برای محل اقامت افزایش یابد و مهمانخانه عایدی سرشار داشته باشد آنگاه اقدام به تأسیس مهمانخانه جدید بکنند. و بدیهی است که چنین امری ایجاد ورود تسلسل خواهد کرد. چون سازمان مسئول نیز طبق سنت طبیعی و جهانگردی، تا از فراهم بودن امکان برای پذیرایی سیاحان اطمینان حاصل نماید به دعوت آنها نیز اقدام نخواهد نمود. البته مشکل سرمایه گذاری برای این مملکت تازه کار و نوساز زیرا در گروه اخیر بهره برداری اقتصادی از سرمایه در سایر بخشها مطمئن تر و سودمند تر است و سوق آن به جانب فعالیت های مشکوک و احیاناً کم درآمدتر مشکل می باشد. به همین جهت مقامات مسئول باید در این مورد چاره اندیشی نمایند. و با قائل شدن یک سلسله امتیازها و اتخاذ تدابیر لازم موجبات جلب سرمایه را در فعالیت مهمانخانه داری فراهم سازند.
کویر ایران بیش از هر نقطه دیگری از کشور واجد عناصر باقی است که معرف فرهنگ اصیل، ارزشمند و دست نخوره ماست و این مسئله توجه را بیش از هر نقطه دیگر ایران به سوی کویر سوق می دهد و آثار ارزشمندی که از سالیان گذشته در کویر به جا مانده و حفظ شده به خوبی حاکی از تاریخ، فرهنگ، سنت و وضع معیشتی آن دوره است.
فراتر از ویژگی های بافت شهری منطقه خصوصیات طبیعی آن می باشد که بخصوص در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. منطقه مرنجاب با توجه به موقعیت مرزی کهن کویر دست نخورده و منطقه شهری که دارد، در حال حاضر به عنوان اقامتگاه موقت بازدید کنندگان و مبدأ خرکت آنها به داخل کویر استفاده می شود. با توجه به رونق توریستی این منطقه در چند سال اخیر و عدم وجود مکانی برای اقامت سیاحان لزوم احداث یک اقامتگاه کویری به خوبی احساس می شود چرا که در حال حاضر گردشگران مجبور به استفاده از اقامتگاههای موقت و کیسه خواب می باشند. دراین بین توجه به پتانسیل های مادی و معنوی کویر بس حائز اهمیت است.
در این پروژه سعی بر این است که با ارائه پیشنهاداتی برای طراحی مراکز خدماتی و رفاهی قدمی در رفع این کاستی ها برداشته شود و منطقه کویر ایران به جایگاهی در خور عرصه ایرانگردی و جهانگردی دست یابد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………1
مقدمه……………………………………………………………………………….2

فصل اول: مبانی نظری

مقدمه
در این فصل به دلیل گستردگی مطلب و به منظور تعمیق هرچه بیشتر موضوع، اصول نظری مربوط را در سه بخش دسته بندی می نماییم.
– اصول نظری مربوط به اقامتگاهها و فضاهای زیستی
– اصول نظری مربوط به طراحی اقلیمی
– اصول نظری مربوط به بحث عشق و عرفان
در بخش مربوط به اقامتگاهها و فضاهای زیستی معماری، ابتدا به اثرات کیفی فضای زیستی اوقات فراغت بر روح و روان انسان می پردازیم، سپس درباره معماری زیستگاههای موقت، ویژگی ها و پیشینه آن، ساختمانهای وابسته به راه ساباط، رباط و کاروانسراها، سکونتگاههای موقت امروزی نظیر هتل مهمانسرا پانسیون و متل، و تأسیسات تکمیلی نظیر کمپ، خانه های تعطیلی، خانه جوان می پردازیم.
در بخش مربوط به طراحی اقلیمی نیز به شرایط اقلیمی مناطق گرم و خشک، خصوصیات آب وهوایی اقلیم، منطق شکل و فضای معماری در مسایل آب و هوایی، تمهیدات طراحی در اقلیم گرم و خشک، مصالح، خصوصیات حجمی، سطوح، اصول طراحی خانه های درونگرا و اصول معماری داخلی فضاهای بسته در اقلیم گرم و خشک، تهویه مورد نیاز اقلیم، اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی، منظرکویر، منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی می- پردازیم.
در بخش مربوط به بحث عشق و عرفان نیز درباره مبانی عشق، عشق و عرفان، معنی و مفهوم عشق، عقل و عشق، عشق حقیقی و عشق مجازی، عشق از نظر فلاسفه، عشق و روانشناسی، تأثیرات عشق و عشق و دینداری می- پردازیم و در انتها به روند شکل گیری مبانی نظری در طرح خواهیم پرداخت.

1-2- مبانی نظری مربوط به بخش اقامتی

1-2-1- زیستگاههای موقت
در تمدن امروزی وقت آزاد به صورت پدیده ای شفا بخش بروز کرده است. با فعالیت های دیگر همبسته شده است و گاه بر آن چیره می شود. تعداد زیاد مسافرین از دهه 1950 به بعد این موضوع را اثبات نموده و راه حل هایی نوین ایجاد نموده است. پالاس ها (هتل های مجلل) در جنوب فرانسه که در گذشته ویژه ثروتمندان بود، کم کم از بین رفتند و به جای آن دهکده های تفریحی، کلوپ های تعطیلات، مت ها، هتل ها و مجموعه های مسکونی با سرویس های هتلی و بالاخره کمپینگ ها که افراد بیشتری را در خود جای می دهند، به وجود آمدند. بسته به آنکه وقت آزاد به چه مدت و در چه فاصله ای از مسکن انسان صرف شود به دسته های زیر تقسیم می شود؛
– وقت آزاد شهری: باید جزء جداناپذیری از مسئله مسکن درآید.
– وقت آزاد هفتگی – خارج از شهر: آهنگی از پیوستگی شهر ییلاق و قشلاق است و موازنه ای در کاربرد از زمین و روش استفاده از آن در فضاهای انسانی به دست می آورد.
– تفریحات فصلی – منطقه ای: بستگی زیادی به داده های جغرافیایی و آب و هوا دارد و به صورت عاملی برای نوسازی کشور در می آید.

7
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………… 4
1-2- مبانی نظری مربوط به بخش اقامتی………………………………………….. 4
1-2-1- معماری زیستگاههای موقت………………………………………………….. 4
1-2-2- اثرات کیفی فضای زیستی اوقات فراغت برروح و روان انسان……………. 5
1-2-3- ویژگی های اسکان موقت………………………………………………………. 5
1-2-4- ساختمانهای وابسته به راه…………………………………………………… 5
1-2-4-1- ساباط ……………………………………………………………………………6
1-2-4-2- رباط ………………………………………………………………………………6
1-2-4-3- کاربات……………………………………………………………………………….. 7
1-2-4-4-1- کاروانسراهای شهری…………………………………………………………. 7
1-2-4-4-2- تاریخچه کاروانسرا……………………………………………………………….. 7
1-2-4-4-3- کاروانسرا در دشت های فلات………………………………………………… 8
1-2-4-5- مهمانخانه و دسکره……………………………………………………………….. 9
1-2-4-6- سرا…………………………………………………………………………………. 9
1-2-4-7- تیم ………………………………………………………………………………….10
1-2-4-8- تیمچه………………………………………………………………………………. 10
1-2-5- سکونتگاههای موقت امروزی…………………………………………………………. 10
1-2-5-1- هتل………………………………………..+………………………………………… 10
1-2-5-2- متل……………………………………………………………………………………. 10
1-2-5-3- پانسیون………………………………………………………………………………. 11
1-2-5-4- مهمانسرا ………………………………………………………………………………11
1-2-6- تأسیسات تکمیلی ………………………………………………………………………….11
1-2-6-1- خانه جوان…………………………………………………………………………… 12
1-2-6-2- کمپ (ارلو) …………………………………………………………………………….12
1-2-6-3- خانه های تعطیلی…………………………………………………………………… 12
1-2-6-4- تونل………………………………………………………………………………….. 12
1-2-6-5- پناهگاههای کوهستانی………………………………………………………….. 13
1-2-6-8- کپر……………………………………………………………………………………. 13
1-2-6-9- شاله………………………………………………………………………………….. 13
1-2-6-10- کلبه………………………………………………………………………………….. 14
1-2-6- 11- آلاچیق…………………………………………………………………………….. 14
1-2-6-12- قهوه خانه یا چای خانه ……………………………………………………………14
1-3- مبانی نظری مربوط به طراحی در اقلیم گرم و خشک …………………………………16
1-3-1- شرایط اقلیمی مناطق گرم و خشک……………………………………………………. 16
1-3-2- خصوصیات آب وهوایی اقلیم گرم وخشک……………………………………………… 16
1-3-3- منطق شکل و فضای معماری درمسایل آب و هوایی…………………………………… 16
1-3-4- تمهیدات طراحی در اقلیم گرم و خشک………………………………………………… 18
1-3-4-1- پلان متراکم و فشرده…………………………………………………………………….. 19
1-3-4-2- بافت متراکم……………………………………………………………………………… 19
1-3-4-3- استفاده از طاق یا گنبد………………………………………………………………….. 19
1-3-4-3-1- ترکیب بام گنبدی و طاق………………………………………………………………. 20
1-3-4-3-2- انواع طاق و گنبد………………………………………………………………………. 23
1-3-4-4- استفاده از رنگ روشن برای ساختمان………………………………………………… 27
1-3-4-5- تعداد و مساحت پنجره ها ………………………………………………………………..27
1-3-4-6- جلوگیری ازایجاد کوران و ورود هوای خارجی……………………………………………… 27
1-3-4-7- استفاده ازحیاط های داخلی مشجر……………………………………………………… 28
1-3-4-8- اندرونی- بیرونی و تابستان نشین _زمستان نشین در خانه …………………………….28
1-3-4-8-1- خانه های چهار فصل……………………………………………………………………….. 29
1-3-4-9- استفاده از بادگیر……………………………………………………………………………… 31
1-3-4-10- درونگرایی……………………………………………………………………………………. 33
1-3-4-10-1- برخی اصول طراحی خانه های درونگرا………………………………………………… 34
1-3-5- مصالح…………………………………………………………………………………………….. 36
1-3-5-1- نوع مصالح……………………………………………………………………………………… 36
1-3-5-3- ساختمانهای گلی، خشتی، آجری………………………………………………………… 36
1-3-6- خصوصیات حجمی در اقلیم گرم و خشک…………………………………………………….. 38
1-3-7- خصوصیات سطوح در اقلیم گرم و خشک…………………………………………………….. 39
1-3-8- اصول معماری داخلی فضاهای بسته در اقلیم گرم و خشک ………………………………..40
1-3-8-1- هماهنگی معماری داخلی فضا با طرح سازه ای آن……………………………………….. 40
1-3-8- 2- ایجاد فضاها، عناصر یا سطوح کاذب در برخی موارد ………………………………………..41
1-3-8-3- ارزش گذرای بخش ها و قسمت های گوناگون فضای داخلی……………………………….. 41
1-3-8-4- توجه به تقسیم بندی فرد برای برخی از سطوح داخلی……………………………………. 41.
1-3-8-5- ورود به فضا از دهانه میانی راهرو و دیوارهای جانبی………………………………………. 42
1-3-8-6- ایجاد ارتباط بصری تالار با اتاق های گوشوار در خانه ……………………………………………42
1-3-8-7- کاربرد رنگ برای طراحی داخلی برای طراحی فضا…………………………………………….. 42
1-3-8-8- استفاده از نقش و نگاره برای تزیین فضا …………………………………………………………..43
1-3-9- تهویه مورد نیاز اقلیم……………………………………………………………………………………. 43
1-3-10- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی………………………………………………………… 44
1-3-11- منظرکویر……………………………………………………………………………………………….. 45
1-3-11-1- حداکثر و حداقل بودن کیفیتها……………………………………………………………………… 46
1-3-11-2- مقاومت و سختی و مبارزه با شرایط اقلیمی ……………………………………………………….46
1-3-11-3- منظر مردمی کویر……………………………………………………………………………………… 48
1-3-11- 4- امنیت ………………………………………………………………………………………………….49
1-3-11-5- سکوت و آرامش……………………………………………………………………………………… 49
1-3-11-6- قناعت و بسنده کردن به حداقل امکانات…………………………………………………………………… 50
1-3-11-7- پارادوکس فضایی…………………………………………………………………………………… 51
1-3-11-8- غنی بودن زبان معماری و معماری منظر کویر…………………………………………………… 52
1-3-11-9- منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی ………………………………………………………..57
1-3-12- تأمین آب از طریق قنات………………………………………………………………………………. 58
1-3-12-1- تاریخچه قنات…………………………………………………………………………………………. 58
1-3-12-2- چگونگی ابداع قنات…………………………………………………………………………………. 59
1-3-12-3- ساختمان و مشخصات قنات ………………………………………………………………………..60
1-3-12-4- حفر قنات………………………………………………………………………………………………. 60
1-3-12-5- طول و عمق قنات………………………………………………………………………………………. 61
1-3-12-6- محاسن و مزایای قنات……………………………………………………………………………….. 61
1-3-12-7- معایب قنات…………………………………………………………………………………………… 61
1-3-12-8- واژه های مربوط به ساختمان قنات………………………………………………………………… 62
1-4- مبانی نظری مربوط به عشق و عرفان…………………………………………………………………….. 64
1-4-1- معنی و مفهوم عشق…………………………………………………………………………………… 64
1-4-2- عقل و عشق……………………………………………………………………………………….. 66
1-4- 3- عشق حقیقی و عشق مجازی……………………………………………………………………….. 67
1-4-4- مبانی عشق…………………………………………………………………………………………….. 67
1-4-5- عشق از نظر فلاسفه…………………………………………………………………………………… 68
1-4-6- گذشتن از خود………………………………………………………………………………………… 71
1-4-7- عشق عرفانی……………………………………………………………………………………….. 71
1-4-8- عشق و دینداری………………………………………………………………………………………. 72
1-4- عشق و روانشناسی ……………………………………………………………………………………73
1-4-9- تأثیرات عشق………………………………………………………………………………………… 74
1-4-10- روند شکل گیری مبانی نظری در طرح……………………………………………………………… 75
1-5- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 78

فصل دوم: شناخت سایت

در این فصل به شناخت هرچه بیشتر سایت خواهیم پرداخت. به این منظور موقعیت سایت، راههای ورود و دسترسی به منطقه را بررسی می نماییم، نیم نگاهی به آران و بید گل (محل قرارگیری سایت) داشته و به توصیف کویر مرنجاب و دریاچه نمک آران و بیدگل و می پردازیم. نیز به توصیف کویر مرنجاب از دید سفرنامه نویسان خواهیم پرداخت.
سپس فاکتورهای اقلیمی، زلزله خیزی، باد و پوشش گیاهی منطقه را مورد بررسی قرار داده و در انتها نیز فرم و جهت درست ساختمان را بر اساس موارد فوق تعیین می نماییم.

2-2- موقعیت سایت
سایتی که برای پروژه در نظر گرفته شده است در انتهای شمالی استان اصفهان و شهرستان آران و بیدگل، در سمت شرق دریاچه نمک آران، در 80 کیلومتری شهرستان کاشان و بین دو جاده خاکی در کویر قرار دارد. از کاروانسرای مرنجاب واقع در ضلع جنوبی دریاچه نمک حدود 6 فرسنگ فاصله دارد. از شمال به سیاه کوه و از شرق به کویر، از جنوب به تپه های شن روان و از غرب به دریاچه نمک مشرف است.در محدوده ′30 , 34 طو لی، ′10 , 52 عرضی، قرار دارد. ′35 , 34 ′15 , 52
در کنار آن فرودگاهی قرار دارد که هم اکنون متروکه است و برای رفت و آمد به تأسیسات شرکت نفت متروکه استفاده می شده است.

2-3- راههای ورود به منطقه
مسیر اول: مسیر شهر آران به سمت پادگان و سپس جاده خاکی مرنجاب که پس از طی مسافتی در حدود 45 کیلومتر به مرنجاب می رسn. مسیر دوم: مسیر پارک ملی کویر اس که از پیشوا آغاز شده و سپس مبارکیه (15 ک.م.)، قصر بهرام (60 ک.م.)، کاروانسرای سفیدآب (80 ک.م.)، و سپس مرنجاب (50 ک.م.) می باشد. شایان ذکر است تردد در این جاده تا سفیدآب نیاز به مجوز از سازمان حفاظت از محیط زیست استان سمنان دارد .مسیر سوم: مسیر کاشان به ابوزیدآباد و سپس کاروانسرای سفیدآب و مرنجاب می باشد .

2-3-1- راههای دسترسی به سایت
توریستها گردشگران ایرانی و خارجی زیادی خواستار گردش در کویر و مشاهده آثار تاریخی، طبیعت زیبا و آشنایی با آن هستند. مسیرهایی ممکن است برای گردش در کویر در نظر گرفت. می توان از شهرهای اطراف کویر به صورت خودسرانه و از روی حس آشنایی و عشق به کویر مسیری را به دلخواه برای نفوذ در کویر در نظر گرفت. برای جلوگیری از حرکت خودسرانه که خطرات فراوانی را در بر خواهد داشت از جمله: حیوانات کویر، تشنگی، گرسنگی، گم شدن در کویر، گیر کردن در کویر و …. همچنین برای حفظ طبیعت کویر باید مسیری را برای گردشگران در نظر گرفت. زیباترین و عاقلانه ترین مسیر مسیری خواهد بود که از شهرستان آران و بیدگل و مرنجاب به سوی کویر حرکت خواهد کرد. مرنجاب، آران و بید گل، کاشان، قم، زواره نایین، نطنز، اصفهان مسیری است که گردشگران و توریستها می توانند آن را انتخاب کنند. گردشگران می توانند شب را در کاروانسرای مرنجاب مشرف به دریاچه آران و بیدگل بگذرانند سپس از جاده به سمت شرق و موزه حرکت کنند. مسافتی در حدود 6 فرسنگ. آنها ابتدا باید با میراث فرهنگی آران و بیدگل و مرنجاب هماهنگ کنند تا راهنمای محلی همراه آنها را هدایت کند. علاوه بر استفاده و دیدن موزه محل مناسبی برای اقامت گردشگران نیز در شرق دریاچه فراهم شده است. تا بتوانند از زیباییهای تپه های شنی در جنوب و سیاه کوه در شمال و دریاچه آران و بیدگل در غرب دیدن کنند. راهنماهای محلی از راههای امن و شرایط جوی اطلاعات کامل دارند و می توانند آنها را به سوی کاروانسرا ها و قله ها، روستاها و کوهها، دریاچه و سایر مکانهای دیدنی راهنمایی کنند. توریستها و گردشگران می توانند وسیله نقلیه خود را در مرنجاب به امانت بگذارند یا با آن به راه خود به سست موزه ادامه دهند. می توانند با شتر به حرکت خود ادامه دهند. توریستها و گردشگران زیادی شتر سواری را ترجیح می دهند و می توانند به صورت کاروان و دسته جمعی همراه با یک راهنمای محلی حرکت خود را آغاز کنند. مراسم استقبال از توریست نیز در محوطه موزه انجام خواهد شد. با توجه به موقعیت عالی سایت بهترین مکان برای بازدید و اقامت در کویر است. چه از سمت غرب به دریاچه نمک بسیار زیبایی دارد. سالانه تعداد زیادی گردشگر به دریاچه نمک سفر می کنند و از طبیعت زیبای ان دیدن می کنند. از سمت شمال کوه زیبای سیاه کوه پوشش مختصر گیاهی، چشمه ها، کاروانسراها مکانی عالی برای بازدید گردشگران است. در جنوب تپه های شنی قرار دارد که تا شرق گسترده اند. تپه یکی دیگر از جاذبه های توریستی این ناحیه است. و اما شرق و کویر بی انتها و طلوع خورشید .…

7

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………… 80
2-2- موقعیت سایت…………………………………………………………………………. 80
2-3- راههای ورود به منطقه…………………………………………………………………… 81
2-3-1- راههای دسترسی…………………………………………………………………… 81
2-4- موقعیت جغرافیایی استان اصفهان……………………………………………………. 83
2-5- نیم نگاهی به آران و بید گل…………………………………………………………… 84
2-5-1- گردشگری یکی از محورهای توسعه آران وبید گل ………………………………….87
2-5-2- مرنجاب، اقامتگاه کویر مرکزی ایران………………………………………………… 89
2-5-3- توصیفی از دریاچه نمک آران و بیدگل………………………………………………. 92
2-6- فاکتورهای اقلیم.ی…………………………………………………………………….. 94
2-6-1- دما ……………………………………………………………………………………94
2-6-2- بارندگی……………………………………………………………………………… 97
2-6-3- رطوبت نسبی………………………………………………………………………. 98
2-6-4- باد……………………………………………………………………………………. 98
2-6-5- جهت مطلوب ساختمان با توجه به شرایط اقلیمی……………………………….. 99
2-6-6- فرم بنا بر اساس عوامل اقلیمی…………………………………………………… 100
2-7- زلزله خیزی…………………………………………………………………………… 102
2-8- پوشش گیاهی…………………………………………………………………….. 103
2-8-1- نقش تاغزارها در بازسازی کویر …………………………………………………106
2-9- کویر از دید سفرنامه نویسان…………………………………………………….. 107
2-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………….. 106

فصل سوم: اصول اجرایی و تاسیسات

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………..110
3-2- خلاصه اصول اجرایی……………………………………………………………….. 110
3-3- تأسیسات……………………………………………………………………………. 113
3-3-1- تأسیسات الکتریکی……………………………………………………………… 113
3-3-1-1- انرژی خورشیدی و سلولهای فتوولتانیک………………………………………. 113
3-3-1-1-1- سیستم های فتوولتائیک…………………………………………………….. 113
3-3-1-1-1-1- وظیفه پنلهای خورشیدی…………………………………………………. 117
3-3-1-1-1-2- وظیفه بخش واسطه………………………………………………………. 117
3-3-1-1-2- چند نمونه از کاربردهای سیستمهای فتوولتائیک……………………………. 118
3-3-1-1-3- مزایا و معایب سیستمهای فتوولتائی………………………………………… 119
3-3-1-1-4- تولیدکنندگان پنلهای فتوولتائی ……………………………………………………120
3-3-1-2- انرژی باد………………………………………………………………………………….120
3-3-1-2-1- تاریخچه استفاده از انرژی باد……………………………………………………….120
3-3-1-2-2- مزایای استفاده از انرژی باد……………………………………………………… 121
3-3-1-2-3- انرژی باد و توربینهای بادی………………………………………………………. 121
3-3-1-2-4- انواع توربینهای بادی……………………………………………………………… 122
3-3-1-2- 6- انواع کاربرد توربینهای بادی……………………………………………………….. 123
3-3-1-2-7- انرژی باد و محیط زیست …………………………………………………………….124
3-3-1-2-10- روند تحولات تکنولوژی انرژی باد در سالهای اخیر…………………………………126.
3-3-2- تأسیسات مکانیکی……………………………………………………………………….. 127
3-3-2-1- تأمین آب آشامیدنی………………………………………………………………………. 127
3-3-2-2- گرمایش……………………………………………………………………………………. 127
3-3-2-2-1- آبگرمکن خورشیدی در مجموعه…………………………………………………… 127
3-3-2-2-1-1 – انواع کلکتور به کار رفته درآبگرمکنهای خورشیدی…………………………….. 128
3-3-2-3- سرمایش …………………………………………………………………………………….130
3-3-2-3-1- سیستم های سرد کننده خورشیدی…………………………………………………. 130
3-3-2-3-1-1- چیلر جذبی پیوسته…………………………………………………………………… 130
3-3-2-3-1-2- پمپ های حرارتی خورشیدی (solar heat pumps) ا……………………………..133
3-3-2-3-1-3- سیستم تبرید جذبی متناوب………………………………………………………… 136
3-4- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 139

فصل چهارم: بررسی نمونه های موردی

چنین طرحی در ایران تاکنون با این عنوان و به صورت تخصصی و تلفیقی از اهداف مادی و معنوی مورد نظر انجام نشده است. طراحی اقلیمی، استفاده از انرژی حورشیدی به صورت محوری در طراحی این مکان در سایتی و طراحی منظر با هدف حفظ طبیعت بکر کویر جنبه نوآوری چنین مکانی را بیشتر توجیه می کند. اما با این حال از نمونه های مشابه داخلی و خارجی می توان یاد کرد که در طراحی آنها یکی از جنبه های طرح مورد نظر به گونه- ای مجزا مد نظر قرار گرفته است.
بنابراین در این فصل به بررسی نمونه های اقامتی داخلی و خارجی خواهیم پرداخت که فاکتور طراحی اقلیمی حرف اول را در ساخت آنها می زند.

4-2- خانه ویرجنیا، معمار: ویلیام ترنبول
طراحی اقلیمی در این بنا شامل یک نمای کاذب جهت ایجاد سایه و یک پاسیو در داخل بنا جهت استفاده از نور و حرارت خورشید می باشد.

4-3- آریزونا، خانه اقلیمی، معمار: جودیت شفی توسان
طراحی خانه براساس شیوه های سنتی طراحی اقلیمی مناطق جنوب غرب ایالات متحده آمریکا می باشد که شامل موارد زیر است: استفاده از مصالح سنگین بنایی با دیواره های ضخیم برای ایجاد تعادل حرارتی و نصب داربست بر روی محیط و ایوانها جهت ایجاد سایه و سرانجام قرار دادن قسمت اصلی ساختمان به سوی بادهای روزانه که از سمت کوهپایه می وزد.
4-4- دیهوک
سر راه طبس به فردوس دو منطقه نیمه کوهستانی ، به مجموعه 200 خانواری دیهوک بر می خوریم، که از نمونه-های قابل توجه روستاها در نواحی گرم و خشک مرکزی است. جهت مجموعه به طرف شمال است، بیشتر ایوانها و همه بادگیرها به طرف شمال واقع شده است.
خانه های مجموعه قدیمی دیهوک، در دو یا سه طبقه ، فشرده و درهم رفته بوده است. قسمتی از مجموعه قدیمی اطراف برج در بدنه تپه سنگی، این وضع را نشان می دهد. کوچه های باریک و سرپوشیده که در سراشیبی تپه ارتباط میان خانه های این قسمت را برقرار می کند، به همان شکل قدیمی خود ، دست نخورده مانده است

- خانه های مجموعه قدیمی دیهوک

– خانه های مجموعه قدیمی دیهوک

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………..141
4-2- خانه ویرجنیا، معمار ویلیام ترنبول ……………………………………………………………..141
4-3- آریزونا، معمار جودیت شفی توسان…………………………………………………………. 141
4-4- دیهوک……………………………………………………………………………………………. 142
4-5- خرائ…………………………………………………………………………………………….143
4-6- دهکده کمونی، گروهی بومیان سرخپوست امریکا در آریزونا نیومکزیکو………………….. 143
4-7- جزیره بلاک، رود ایلند، معمار: دانلدواستون…………………………………………………… 143
4-8- شمال چین، مجموعه های زیر زمینی در هنان ………………………………………………..145
4-9- مراکش، اقلیم گرم وخشک شمال آفریقا……………………………………………………… 146
4-10- پاکستان غربی، دره ایندوس، شهر حیدرآباد……………………………………………….. 147
4-11- خانه آنتاریو، تورنتو، کانادا، معمار: جان هیکس …………………………………………147
4-12- خانه های بغداد، عرا……………………………………………………………………….ق 148
4-13- چند دستگاه خانه در کالج عدن…………………………………………………………….. 148
4-1- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………… 149

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: استانداردها، برنامه ریزی فیزیکی و طرح

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 152
5-2- مجموعه تجاری-آموزشی و مصنوعی……………………………………………………………… 152
5-2-1- استانداردها و و ضوابط طراحی………………………………………………………………….. 152
5-2-1-1- مغازه ها …………………………………………………………………………………………..152…
5-2-2- برنامه ریزی فیزیکی و طرح………………………………………………………………………… 155
5-3- مجموعه اقامتگاهی…………………………………………………………………………………… 161
5-3-1- استانداردها و ضوابط طراحی………………………………………………………………………. 161
5-3-1-1- خوابگاهها …………………………………………………………………………………………..161
5-3-1-2- امکانات رفاهی…………………………………………………………………………………. 162
5-3-1-3- ایمنی در مواقع حریق …………………………………………………………………………….162
5-3-2- برنامه ریزی فیزیکی و طرح…………………………………………………………………………. 162  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان