مقدمه

امروزه کامپيوتر به يک وسيله مورد نياز برای بسياری شرکتها ، کارخانجات و نهادها تبديل شده است به طوری که عدم حضور آن باعث اختلال های بسياری در کارها می شود و ممکن است حتی باعث از کار افتادن کلی قسمتی نيز شود .
پيشرفت سريع علوم كامپيوتري وكاربرد سريعي كه اين تكنولوژي جديد در كليه امور زندگي بشر دارد، حجم زياد اطلاعات، نياز بشر به سرعت و دقت و انسجام اطلاعات موجب گرديده است تا امروزه تمام مراكز تحقيقاتی، علمی و خصوصی سازمانهای كشور و… همسو با اين روند اقدام به مكانيزه نمودن سيستم دستي خود نمايد.
اين پيشرفت روز افزون كامپيوتر و زمينه هاي كاربرد آن، نظير تسهيل در انجام محاسبات دقيق و پيچيده و دستيابی سريع به اطلاعات، مديران و مسئولان را برای مكانيزه كردن سيستم دستي ترغيب مي نمايد .
هدف از سند حاضر، جمع آوري، تحليل و تعريف ويژگي‌ها و نيازمندي‌هاي سطح بالا و حد و مرز هاي سيستم‌ نرم افزاري هتلداری مي‌باشد. از سوي ديگر در اين سند به شناسايي اشخاص ذينفع در پروژه و محدوديت‌هاي كه در توليد نرم افزار بايد مدنظر قرار گيرند، پرداخته است. طرح كلي نيازمندي‌هاي محوري سيستم نرم افزار مذكور بيان مي‌سازد كه مبناي قراردادي براي نيازمندي‌هايي است كه در طول پروژه در قالب موارد كاربرد و نيازمندي‌هاي تكميلي به طور كامل تشريح و پياده‌سازي مي‌شوند. اين سند معماري نرم افزار يک ديد جامع از معماري سيستم مدیریت هتلداری را ارائه مي دهد . اين سيستم براي مکانيزه شدن قسمتي ازامور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده مي شود .
مروري بر پروژه در بخش دوم، خلاصه مزاياي تجاري سيستم نرم افزار پروژه طراحي و پياده‌سازي نرم افزار مديريت سيستم اطلاعاتي و جايگاه آن و نيز خلاصه شرح مشكلاتي، كه مرتفع كردن آنها در تعريف پروژه طراحي و پياده‌سازي نرم افزار مديريت سيستم اطلاعاتي مورد نظر بوده، بيان گرديده است.
شرح دست اندركاران و كاربران براي تهيه يك سيستم قابل استفاده، مفيد و كارا علاوه بر كاربران سيستم، لازم است كه تمامي افراد ذينفع را به عنوان بخشي از فرآيند مدلسازي نيازمندي‌ها مشخص كرده به انتظارات آنها توجه نمود. در اين بخش، افرادي كه به نحوي درگير پروژه هستند، مشخص و نيازهاي هر يك از آنها به اختصار بيان گرديده است.
ديد كلي سيستم در اين بخش خلاصه توانايي‌هاي نرم افزاري و ارتباط بخش مركزي اين نرم افزار با ساير بخش‌هاي آن به اختصار بيان گرديده است. نرم افزار بر اساس برخي مفروضات تهيه خواهد گرديد كه در اين بخش مفروضات مزبور فهرست گرديده‌اند.
قابليت‌ها، توانايي‌هاي سطح بالاي سيستم نرم افزاري هستند. از آنجا كه سند چشم انداز توسط مجموعه‌اي از افراد با تخصص‌ها و نگاه‌هاي مختلف بازخواني مي‌شود، جهت ارائه ويژگي‌ها و خصوصيات نرم افزار پورتال مديريت منابع، اين توانايي‌هاي به صورت كلي و عام در اين بخش بيان گرديده‌اند.
محدوديت‌ها در تعريف علمي، محدوديت عبارت است از هر عاملي كه آزادي عمل مجري و دامنه راه‌حل‌هاي وي را در توليد نرم افزار بكاهد. از آنجا كه اين محدوديت‌ها در خصوصيات کار نهايي موثر مي‌باشند، در اين بخش خلاصه‌اي از محدوديت‌ها اعم از فني يا غير فني كه بر روند اجراي پروژه و کار نهايي تاثيرگذار خواهد بود، تشريح گرديده است.
دامنه‌هاي كيفي در اين بخش موارد كيفي كه بايد در طراحي و ساخت منابع مد نظر قرار گيرد؛ تشريح گرديده است.
الويت‌ها در اين بخش قابليت‌ها و ويژگي‌هاي ارائه شده در بخش پنجم براي رويه ساخت الويت‌بندي مي‌گردند.
نيازمندي‌ها در اين بخش نيازمندي‌هاي ديگري كه بايد نرم افزار نهايي آنها تحت پوشش قرار دهد فهرست مي‌گردد اين موارد شامل استانداردهاي كاربردي، نيازمندي‌هاي سخت افزاري و بستر و محيط اجراي نرم افزار مي‌باشد.نيازمندي‌هاي مستندسازي اين بخش بيان كننده مستنداتي است كه جهت نصب و راه اندازي نرم افزار نرم افزاري و نيز سهولت كاربران نهايي سيستم بايد تهيه و ارائه گردند.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

در مواردي كه اتاقي رزرو شده باشد با رسيدن تاريخ پذيرش رنگ اتاق تغيير كرده و چنانچه كاربر كارت پذيرش اتاق فوق را جهت پذيرش باز كند تمامي اطلاعاتي كه در هنگام رزرو كاربر وارد كرده است بصورت خودكار در فرم پذيرش وارد خواهد شد بديهي است كه اين امر سرعت ثبت فرم پذيرش را بالا خواهد برد.

قابليت تغيير قيمت اتاق و تخت اضافه در هنگام ثبت فرم پذيرش با مجوز مدير سيستمعلاوه بر اينكه مديريت ميتواند قيمت اتاق و تخت اضافي را از قبل تعيين نمايد چنانچه مجوز تغيير قيمت را به كاربر داده باشد كاربر نيز ميتواند در هنگام ثبت فرم پذيرش قيمت نمايش داده شده را تغيير دهد.ثبت تعداد همراهاني كه بابت حضور ايشان مبلغي جداگانه شارژ مي ‌شود.

قابليت اصلاح فرم پذيرش (تاريخ خروج، قيمت شارژ اتاق، تعداد همراه، مبلغ پيش پرداخت)
درصورتي كه مديريت مجوز لازم را به كاربر داده باشد كاربر مي توا ند فرم پذيرش ثبت شده را اصلاح نمايد البته اين اصلاح فقط شامل مواردي مي باشد كه هيچ گونه خللي در امر پذيرش وارد ننمايد بطور مثال كاربر نمي تواند تاريخ ورود ميهمان را تغيير دهد.

كنسل كردن فرم ثبت شده و مشاهده فرم ‌هاي كنسل شدهچنانچه ميهماني كه پذيرش شد به هر دليل بخواهد پذيرش خود را كنسل نمايد كاربر ميتواند از طريق نرم افزار اين عمل را انجام دهد لازم به توضيح است كه مديريت ميتواند كليه پذيرشهاي كنسل شده را مشاهده نمايد.

مشخص شدن اتاقهايي كه به نظافت احتياج دارند بصورت گرافيكي كاربر همواره ميتواند از طريق رنگ بنديهاي نمايش داده شده بر روي رك هتل وضعيت كليه اتاقها از نظر مشغول بودن ، در دست تعمير بودن، رزرو بودن، اتاقهايي كه نياز به نظافت دارند و …. را مشاهده نمايد.

انتقال مهمان به دفعات نا محدود به اتاقهاي مختلف چنانچه ميهمان از اتاقي كه به وي اختصاص داده شده است راضي نباشد كاربر ميتواند به دفعات نامحدود اين ميهمان را به اتاقهاي ديگر منتقل نمايد.

قابليت پرداخت به / دريافت از مهمان كاربر مي تواند از طريق اين نرم افزار مبالغ پرداختي و يا دريافتي از ميهمان را ثبت نموده و در ازاي آن به ميهمان رسيد تحويل دهد لازم به توضيح است كه كليه دريافتها و پرداختها در صندوق نرم افزار ثبت خواهد شد.

دريافت صورتحساب مهمان با سريعترين روشها و مشخص كردن شارژينگ تلفن در صورتحساب كاربر از طريق اين نرم افزار مي تواند به سريعترين شكل صورتحساب ميهمان را صادر نمايد لازم به توضيح است كه هزينه هاي تلفن ميهمان نيز در صورتحساب وي نمايش داده ميشود.

امكان تسويه گروهي اتاقها در مواردي كه كاربر تعدادي از ميهمانان را بصوت گروهي پذيرش نموده باشد اين امكان را دارد كه درهنگام تسويه حساب جهت سرعت بخشيدن به عمل تسويه ميهمانان. ايشان را بصورت گروهي و طي يك صورتحساب تسويه نمايد. لازم به توضيح است كه در تسويه ميهمانان بصورت گروهي صورتحساب به گونه اي طراحي شده است كه حساب هر يك از اتاقها بصورت تفكيك شده و همراه با جزئيات كامل نمايش داده ميشود.
قابليت تعريف اشخاص و پرسنل

1.1 امکانات نرم افزار مدیریت هتلداری…………………………………: 6

فصل دوم: سند چشم انداز

در بخش دوم، خلاصه مزاياي تجاري سيستم نرم افزار پروژه طراحي و پياده‌سازي نرم افزار مديريت سيستم اطلاعاتي و جايگاه آن و نيز خلاصه شرح مشكلاتي، كه مرتفع كردن آنها در تعريف پروژه طراحي و پياده‌سازي نرم افزار مديريت سيستم اطلاعاتي مورد نظر بوده، بيان گرديده است.
بخش سوم: شرح دست اندركاران و كاربران
براي تهيه يك سيستم قابل استفاده، مفيد و كارا علاوه بر كاربران سيستم، لازم است كه تمامي افراد ذينفع را به عنوان بخشي از فرآيند مدلسازي نيازمندي‌ها مشخص كرده به انتظارات آنها توجه نمود. در اين بخش، افرادي كه به نحوي درگير پروژه هستند، مشخص و نيازهاي هر يك از آنها به اختصار بيان گرديده است.
بخش چهارم: ديد كلي سيستم
در اين بخش خلاصه توانايي‌هاي نرم افزاري و ارتباط بخش مركزي اين نرم افزار با ساير بخش‌هاي آن به اختصار بيان گرديده است. نرم افزار بر اساس برخي مفروضات تهيه خواهد گرديد كه در اين بخش مفروضات مزبور فهرست گرديده‌اند.
بخش پنجم: قابليت‌ها
قابليت‌ها، توانايي‌هاي سطح بالاي سيستم نرم افزاري هستند. از آنجا كه سند چشم انداز توسط مجموعه‌اي از افراد با تخصص‌ها و نگاه‌هاي مختلف بازخواني مي‌شود، جهت ارائه ويژگي‌ها و خصوصيات نرم افزار پورتال مديريت منابع، اين توانايي‌هاي به صورت كلي و عام در اين بخش بيان گرديده‌اند.
بخش ششم: محدوديت‌ها
در تعريف علمي، محدوديت عبارت است از هر عاملي كه آزادي عمل مجري و دامنه راه‌حل‌هاي وي را در توليد نرم افزار بكاهد. از آنجا كه اين محدوديت‌ها در خصوصيات کار نهايي موثر مي‌باشند، در اين بخش خلاصه‌اي از محدوديت‌ها اعم از فني يا غير فني كه بر روند اجراي پروژه و کار نهايي تاثيرگذار خواهد بود، تشريح گرديده است.

2.1 مقدمه……………………………………………………………. 8
2.1.1 هدف………………………………………………………….. 8
2.1.2 محدوده……………………………………………………….. 8
2.1.3 تعاريف، اعتبارات و اختصارات……………………………….. 8
2.1.4 منابع…………………………………………………………… 8
2.1.5 مرور…………………………………………………………… 8
2.2 جايگاه…………………………………………………………. 11
2.2.1 شرح مسئله………………………………………………… 12
2.2.2 شرح موقعيت درخواست…………………………………… 12
2.3 شرح دست اندركاران و كاربران………………………………. 13
2.3.1 خلاصه مشخصات ذينفعان………………………………… 13
2.3.2 خلاصه كاربران……………………………………………… 13
2.3.3 محيط كاربر………………………………………………….. 14
2.3.4 نيازمندي‌هاي كليدي ذينفعان و كاربران………………….. 14
2.4 ديدگاه…………………………………………………………. 15
2.4.1 خلاصه توانايي‌ها………………………………………….. 15
2.4.2 مجوز استفاده و نصب…………………………………….. 16
2.5 مشخصات…………………………………………………….. 16
2.5.1 چارچوب اطلاعات و خدمات قابل ارائه…………………… 16
2.5.2 استفاده از كاربران سيستم………………………………. 16
2.6 محدوديت‌ها……………………………………………………. 17
2.7 دامنه‌هاي كيفي…………………………………………….. 17
2.8 اولويت‌ها…………………………………………………….. 18
2.9 ساير نيازمندي‌هاي…………………………………………. 18
2.9.1 استانداردهاي كاربردي…………………………………… 18
2.9.2 نيازمندي‌هاي سيستم…………………………………… 18
2.9.3 نيازمندي‌هاي غير وظيفه‌مندي…………………………. 18
2.9.4 نيازمندي‌هاي محيطي………………………………….. 18
2.10 نيازمندي‌هاي مستند سازي…………………………….. 18
3 فصل سوم: مشخصات تکمیلی سند چشم انداز………….. 19
3.1 نسخه ويندوز مورد استفاده………………………………. 21
3.2 طراحي براي سهولت استفاده……………………………. 21
3.3 ONLINE HELP ا……………………………………………..22

 فصل چهارم: طرح تکرار

مقدمه
هدف : اين سند يک ديد وابسته به معماري جامع از سيستم را با استفاده از تعدادي ديدگاه متفاوت وابسته به معماري به جهت نمايش جنبه هاي مختلف سيستم ، ارائه مي دهد. اين سند قصد دارد تصميم هاي وابسته به معماري براي ساخت سيستم را به دست آورده و هدايت کند .
دامنه : اين سند معماري نرم افزار يک ديد جامع از معماري سيستم مدیریت هتلداری را ارائه مي دهد . اين سيستم براي مکانيزه شدن قسمتي ازامور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده مي شود . براي آگاهي از جزئيات موارد مکانيزاسيون ، به اسناد چشم انداز [1] و مشخصات تکميلي [2] مراجعه شود .
تعاريف و اصطلاحات
به سند واژه نامه [3] مراجعه شود .
ارجاعات
سند چشم انداز
سند مشخصات تکميلي
سند واژه نامه
نمودار کلاس و نمودار فعاليت، موجود در سند مدل تحليل و طراحي
مدل موارد کاربري موجود در سند مدل تحليل و طراحي
اسناد مربوط به مشخصات مورد کاربري

معرفي معماري
اين سند، معماري را به عنوان مجموعه اي از ديدگاه ها شامل ديدگاه مورد کاربري ، ديدگاه منطقي ، ديدگاه پروسس (فرآيند ) و ديدگاه استقرار و ديدگاه پياده سازي ارائه مي کند . (معماري 1+4 ) اين ديدگاه بر اساس نمادگذاري UML و به کمک نرم افزار رشنال رز معرفي مي شود .
7.1 محدوديت ها و اهداف معماري :
برخي نيازمندي هاي کليدي و محدوديت هاي سيستم که بر روي معماری تاثير گذار مي باشد در زير بيان شده اند :
الف- سيستم امور مالي هتل بايد بتواند به جداول داده اي بخش سیستم رزرو میهمانان دسترسي داشته باشد تا بتواند وضعيت مالي میهمانان را جهت آگاهي عمليات بررسي تضمين میهمان به روز نمايد .
ب- سيستم رزرو بايد بتواند به جداول اتاقهای قابل استفاده ، جهت آگاهي از وضعيت آن و همچنين به روز رساني آن پس از ثبت نهایی رزرو اتاق برای میهمانان ، دسترسي داشته باشد .
ج – سيستم هتل داری بايد داده ها را از دستيابي غير مجاز به آن ها ، به طور کامل حفاظت نمايد . براي هر گونه ورود به سيستم مي بايست شناسه کاربري و کلمه عبور وارد شده ، مورد بررسي قرار گيرد .
د – سيستم رزرو بايد به صورت يک سيستم کلاينت سروري پياده سازي شود که بخش کلاينت بر روي PC ها قرار مي گيرد و بخش سرور نيز بايد بر روي کامپيوتر سرور قرار گيرد که تحت سيستم عامل ويندوز server اجرا مي شود .
ه – همه نيازمندي هاي کارايي و بارگذاري به همان نحوي که در سند چشم انداز [1] و سند مشخصات تکميلي [2] آمده است بايد با در نظر گرفتن معماري بر آورده شوند .

4.1 مقدمه………………………………………………………. 25
4.1.1 اهداف……………………………………………………. 25
4.1.2 دامنه…………………………………………………….. 25
4.1.3 تعاريف و اصطلاحات……………………………………… 25
4.1.4 ارجاعات…………………………………………………… 25
4.1.5 ديد کلي………………………………………………….. 25
4.2 طرح………………………………………………………….. 25
4.2.1 فعاليت هاي تکرار………………………………………… 26
4.2.2 موارد قابل تحويل ………………………………………….26

فصل پنجم: مورد کاری

5.1 هدف…………………………………………………………. 29
5.2 يکپارچه شدن بانک اطلاعاتي…………………………….. 29
5.3 تسريع در عمليات مدیریت هتل داری……………………. 29
5.4 اطمينان به سيستم مدیریت هتل داری………………… 29
5.5 هشدار به منظور موجودی اتاقها و سررسید زمان تحویل اتاق 29
5.6 انجام بهتر ارائه خدمات…………………………………….. 30
6 فصل ششم: ریسک…………………………………………… 31

فصل هفتم: معماری نرم افزار

مقدمه
هدف : اين سند يک ديد وابسته به معماري جامع از سيستم را با استفاده از تعدادي ديدگاه متفاوت وابسته به معماري به جهت نمايش جنبه هاي مختلف سيستم ، ارائه مي دهد. اين سند قصد دارد تصميم هاي وابسته به معماري براي ساخت سيستم را به دست آورده و هدايت کند .
دامنه : اين سند معماري نرم افزار يک ديد جامع از معماري سيستم مدیریت هتلداری را ارائه مي دهد . اين سيستم براي مکانيزه شدن قسمتي ازامور بخش رزرواسیون هتل تقاضا کننده توسعه داده مي شود . براي آگاهي از جزئيات موارد مکانيزاسيون ، به اسناد چشم انداز [1] و مشخصات تکميلي [2] مراجعه شود .
تعاريف و اصطلاحات
به سند واژه نامه [3] مراجعه شود .
ارجاعات
سند چشم انداز
سند مشخصات تکميلي
سند واژه نامه
نمودار کلاس و نمودار فعاليت، موجود در سند مدل تحليل و طراحي
مدل موارد کاربري موجود در سند مدل تحليل و طراحي
اسناد مربوط به مشخصات مورد کاربري

معرفي معماري
اين سند، معماري را به عنوان مجموعه اي از ديدگاه ها شامل ديدگاه مورد کاربري ، ديدگاه منطقي ، ديدگاه پروسس (فرآيند ) و ديدگاه استقرار و ديدگاه پياده سازي ارائه مي کند . (معماري 1+4 ) اين ديدگاه بر اساس نمادگذاري UML و به کمک نرم افزار رشنال رز معرفي مي شود .
7.1 محدوديت ها و اهداف معماري :
برخي نيازمندي هاي کليدي و محدوديت هاي سيستم که بر روي معماری تاثير گذار مي باشد در زير بيان شده اند :
الف- سيستم امور مالي هتل بايد بتواند به جداول داده اي بخش سیستم رزرو میهمانان دسترسي داشته باشد تا بتواند وضعيت مالي میهمانان را جهت آگاهي عمليات بررسي تضمين میهمان به روز نمايد .
ب- سيستم رزرو بايد بتواند به جداول اتاقهای قابل استفاده ، جهت آگاهي از وضعيت آن و همچنين به روز رساني آن پس از ثبت نهایی رزرو اتاق برای میهمانان ، دسترسي داشته باشد .
ج – سيستم هتل داری بايد داده ها را از دستيابي غير مجاز به آن ها ، به طور کامل حفاظت نمايد . براي هر گونه ورود به سيستم مي بايست شناسه کاربري و کلمه عبور وارد شده ، مورد بررسي قرار گيرد .
د – سيستم رزرو بايد به صورت يک سيستم کلاينت سروري پياده سازي شود که بخش کلاينت بر روي PC ها قرار مي گيرد و بخش سرور نيز بايد بر روي کامپيوتر سرور قرار گيرد که تحت سيستم عامل ويندوز server اجرا مي شود .

7.1 محدوديت ها و اهداف معماري…………………………….. 37
7.2 ديدگاه موارد کاربري…………………………………………. 37
7.3 ديدگاه منطقي………………………………………………. 39
7.4 ديدگاه پروسس………………………………………………. 40
7.5 ديدگاه استقرار……………………………………………….. 40
7.6 اندازه و کارايي……………………………………………….. 40
7.7 کيفيت…………………………………………………………. 40

فصل هشتم: طرح آزمایش

41
8.1 نيازمندي هاي آزمايش……………………………………. 43
8.2 آزمايش رابط کاربر………………………………………….. 44
8.3 آزمايش کارايي…………………………………………….. 44
8.4 آزمايش بار………………………………………………… 45
8.5 آزمايش فشار……………………………………………… 45
8.6 آزمايش پيكربندي…………………………………………. 45
8.7 آزمايش نصب……………………………………………… 45
8.8 استراتژي آزمايش………………………………………… 46
8.9 انواع آزمايش……………………………………………… 46
8.10 آزمايش سيستم………………………………………. 46
8.11 آزمايش رابط كاربر……………………………………….. 47
8.12 آزمايش كارايي………………………………………….. 47
8.13 آزمايش فشار………………………………………….. 48
8.14 آزمايش كنترل دستيابي و امنيت……………………. 48
8.15 آزمايش FAILOVER/RECOVERY ا……………………48
8.16 آزمايش پيكربندي………………………………………. 49
8.17 آزمايش نصب…………………………………………… 49

9 فصل نهم: نگاهی دیگر به مسئله 51

تمامی این سیستم با استفاده از کلاس های نوشته شده عملیات آن انجام می پذیرد و همه فرم ها از کلاس های مربوط استفاده می کنند . به طور کلی این برنامه هسته اصلی آن کلاس های اتصال و کوئری های مورد نظر می باشد .
در بخشی از این برنامه از SQLLinq استفاده شده تا بار تمامی پرس و جوها به عهده برنامه نباشد .
در بیشتر قسمت های این برنامه از C# استفاده شده است .
9.3 کارکردهای سیستم :
در این سیستم 4 نوع کاربر تعریف می شود که با توجه به سطح دسترسی آن ها فرم های مخصوص به خود آن ها نمایش داده می شود .
برنامه دارای یک فرم اصلی است و بقیه فرم ها از روی آن قابل دسترسی می باشند .
کاربران و عملیات انجام شده توسط آنان به شرح ذیل می باشد :
مدیریت
پذیرش
مالی
رزرو

9.3.1 مدیریت :

گزارش موجودی و گردش کار مالی
گزارش حساب بدهکاری و بستانکاری میهمانان و پرسنل
گزارش تعداد میهمانان روزانه با جزئیات
گزارش وضعیت اتاق ها
مدیریت کاربران سیستم
قابلیت تعریف پرسنل هتل
کاربر می تواند پرسنل هتل را تغییر و ثبت نماید.
وظایف مشترک :
قابلیت نسخه برداری از اطلاعات سیستم و بازگردانی آن
9.3.2 پذیرش

امکان پذیرش و تسویه حساب میهمان به صورت تکی و گروهی
در این هنگام یک گروه از میهمانان که با هم هستند به صورت گروهی پذیرش شده و در هنگام تسویه هم به صورت گروهی تسویه حساب انجام می پذیرد.
ثبت 6 همراه در پذیرش
کاربر می توان به تعداد شش همراه را با میهمان اصلی در کارت مخصوص پذیرش ثبت نماید .
پیشنهاد اتاق های همگون
در صورت اشغال بودن اتاق مورد درخواست میهمان کاربر می تواند با توجه به رتبه اتاق مورد نظر اتاق های مشابه آن را به میهمان پیشنهاد نماید.
ثبت پذیرش و تبدیل رزرو به پذیرش
میهمانانی که از قبل رزرو نموده اند با دادن مشخصات خود به کاربر پذیرش شده و کارت رزرو آن ها تبدیل به پذیرش می گردد.
قابلیت اصلاح فرم پذیرش
در صورت مشکل و یا ایرادی ، کاربر می تواند تا حد دسترسی خود و اجازه سیستم فرم پذیرش را تغییر دهد.
کنسل کردن پذیرش و مشاهده کنسل شده ها
اگر میهمانی درخواست لغو پذیرش خود را داشته باشد کاربر کارت پذیرش آن را می بندد و درخواست لغو آن را ثبت می نماید.

9.1 شرح مسئله……………………………………………… : 52
9.2 ذینفعان و کاربران سیستم ………………………………….52
9.3 کارکردهای سیستم…………………………………………. 54
9.3.1مدیریت…………………………………………………….. 54
9.3.2 پذیرش……………………………………………………. 55
9.3.3 مالی………………………………………………………. 56
9.3.4 رزرو……………………………………………………….. 57
9.4 مشخصات محصول………………………………………… 58

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دهم: نمودارها

10.1 نمودار موارد کاربردی ……………………………………………..61
10.2 نمودار ترتیبی……………………………………………………. 62
10.2.1 نمودار ترتیبی رزرو میهمان…………………………………… 63
10.2.2 نمودار ترتیبی پذیرش میهمان………………………………. 64
10.3 نمودار همکاری………………………………………………… 65
10.3.1 نمودار همکاری پذیرش میهمان……………………………. 66
10.3.2 نمودار همکاری رزرو……………………………………….. 67
10.4 نمودار کلاس…………………………………………………. 68
11 فصل یازدهم: سناریو موارد کاربردی………………………. 70
12 فصل دوازدهم: مستند فرم ها، گزارش و کدها…………….. 77.
12.1 فرم لاگین……………………………………………………. 81
12.2 فرم ابتدایی………………………………………………….. 84
12.3 فرم مشخصات اولیه میهمان ……………………………….92
12.4 فرم عملیات رزرو میهمان……………………………………. 98
12.5 فرم پذیرش میهمان…………………………………………. 103
12.6 فرم جستجوی میهمان……………………………………… 110
12.7 فرم جستجو گروه…………………………………………… 116
12.8 فرم جستجو اتاق…………………………………………… 1.8
12.9 فرم درج فاکتور……………………………………………… 123
12.10 فرم مشاهده ی لیست فاکتورها………………………. 124
12.11 فرم درج و جستجوی اتاق ه……………………………ا 131.
12.12 فرم مشاهده ی وضعیت اتاق ها……………………… 135
12.13 فرم پرسنلی……………………………………………. 138
12.14 فرم سیستم مالی کارکنان…………………………… 142
12.15 فرم مدیریت کاربران………………………………….. 145
12.16 فرم گزارش میهمانان…………………………………. 148
12.17 فرم گزارش پرسنل……………………………………. 152
12.18 فرم گزارش مالی یک پرسنل خاص…………………. 154
12.19 فرم تنظیمات…………………………………………. 156

فهرست منابع لاتین …………………………………………..160
فهرست سایت های اطلاع رسانی…………………………..164  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان