انتخاب صفحه

اینورتر چیست ؟

اینورتر یا مبدل برق دستگاه الکترونیکی است که جریان مستقیم (DC) را به جریان متناوب (AC) تبدیل می کند. جریان AC تبدیل شده می توانند بر اساس نیاز در هر ولتاژ و فرکانسی باشد که بوسیله ترانسفورماتورهای مناسب و مدارها کنترل می شود.
اینورترها قطعات متحرک ندارند و در طیف گسترده ای از ابزارهای کاربردی استفاده می شوند، از منبع تغذیه کامپیوتر گرفته تا ابزار بزرگ حمل و نقل فله. اینورترها معمولا برای تامین جریان AC از منابع DC مانند پانل های خورشیدی یا باتری مورد استفاده قرار می گیرند.
اینورتر نوسان ساز الکترونیکی قدرت بالا است. دلیل این نام گذاری آن است که این دستگاه عمل عکس مبدل برق AC به DC متداول را انجام می دهد.

کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی هر چند که ادوات پیچیده ای هستند ولی چون در ساختمان آنها از مدارات الکترونیک قدرت استاتیک استفاده می شود و فاقد قطعات متحرک می باشند، از عمر مفید بالائی برخوردار هستند . مزیت دیگر کنترل کننده های دور موتور توانائی آنها در عودت دادن انرژی مصرفی در ترمزهای مکانیکی و یا مقاومت های الکتریکی به شبکه می باشد . در چنین شرائطی با استفاده از کنترل کننده های دور مدرن می توان از اتلاف این نوع انرژی جلوگیری نمود . بطوریکه در برخی کاربردها قیمت انرژی بازیافت شده از این طریق ، در کمتر از یکسال معادل هزینه سرمایه گذاری سیستم بازیافت انرژی می شود .

در این پایان نامه بر روی اینورتر sv_iS7 ساخت شرکت LS مطالعه شده است.

کنترل و راه اندازی موتور القایی سه فاز با اینورتر Variable Frequency Drive

کنترل و راه اندازی موتور القایی سه فاز با اینورتر Variable Frequency Drive

فایل های اجرایی شبیه سازی شده در Matlab

 

شبیه سازی اینورتر تکفاز بصورت نیم پل و تمام پل در محیط سیمولینک نرم افزار متلب

شبیه سازی محاسبه تلفات مربوط به اینورتر سه فاز سه لایه در محیط سیمولینک متلب

شبیه سازی اینورتر سه فاز به کمک مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) دو لایه در نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر بر مبنای مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری (SVPWM) در نرم افزار متلب

شبیه سازی اینورتر سه فاز به کمک دیودهای برش دهنده پنج لایه

مدلسازی اینورتر تکفاز به کمک PWM

طراحی اینورتر برای سلول های فتو ولتائیک (PV) جهت تغذیه موتور القایی

مدلسازی اینورتر تکفاز توسط دیودهای برش دهنده سه سطحی

شبیه سازی کنترل بانک خازنی سه فاز به کمک مدولاسیون پالس فضای برداری

کنترل جریان هیسترزیس برای شبکه تکفاز متصل به سلول فتوولتائیک و اینورتر به کمک فیلتر LCL

کنترل دور حلقه بسته موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) توسط اینورتر چند لایه بر پایه SVPWM

کنترل برداری ماشین القایی توسط اینورتر SVPWM

شبیه سازی کنترل هیسترزیسی مد جریانی اینورتر در نرم افزار Matlab

شبیه سازی اینورتر چند سطحی کسکد (پل H) در نرم افزار MATLAB

شبیه سازی مبدل AC-DC-AC با مدلاسیون PWM درنرم افزار matlab

شبیه سازی مبدل باک / بوست ساده در نرم افزار MATLB

شبیه سازی مبدل باک (BUCK) به صورت حلقه بسته و حلقه باز در simulink matlab

شبیه سازی مبدل dcبه ac مدلاسیون spwm (مدلاسیون پهنای باند پالس سینوسی)

فهرست

فصل اول

  کاربردهای اینورتر                                                                                                         ۲

۱         کاربردهای اینورتر                                                                                        ۳

۱ – ۱    کاربردهای اینورتر در کنترل موتورهای صنعتی و صرفه جویی انرژی                       ۴

۲ – ۱    اهداف بهینه سازی مصرف انرژی                                                                  ۵

۳ – ۱    اقدامات مختلف برای صرفه جویی انرژی الکتریکی در الکتروموتورها                   ۶

۴ – ۱    اقدامات مربوط به بهره برداری از موتورها                                                    ۶

۵ – ۱    مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی                                                         ۶

۶ – ۱    موانع در سیاست گذاری انرژی                                                               ۷

۷ – ۱    انتخاب موتور مناسب                                                                          ۸

۱-۷- ۱  تطابق موتور و بار                                                                              ۸

۸ – ۱    تکنولوژی الکترونیک قدرت                                                                 ۱۰

۹ – ۱    کنترل کننده های دور موتور                                                               ۱۱

۱۰ – ۱   مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور                                          ۱۲

فصل دوم

 

۲     اصول کارکرد اینورتر                                                                             ۱۵

۱ – ۲     اصول کار یک مبدل فرکانسی                                                             ۱۶

۲ – ۲     شبیه سازی یک مبدل فرکانسی                                                          ۱۸

شبیه سازی اینورتر

شبیه سازی اینورتر

فصل سوم

۳ –             دستورالعمل های عمومی                                                              ۲۰

۱ – ۳          دستورالعمل های ایمنی                                                               ۲۱

۱ – ۱ – ۳    احتیاط لازم برای اپراتور                                                                 ۲۲

۲ – ۱ – ۳     سیم کشی                                                                             ۲۳

۳ – ۱ –۳     راه اندازی آزمایشی                                                                    ۲۳

۴ – ۱ – ۳    اقدام احتیاطی حین بهره برداری                                                    ۲۴

۵ – ۱ – ۳    اقدام احتیاطی جهت جلوگیری از خطا                                              ۲۵

۶ – ۱ – ۳    نحوه نصب                                                                              ۲۵

فصل چهارم

۴ –           معرفی، مشخات و کارایی اجزا                                                          ۲۶

۱ – ۴        معرفی اجزا و مشخصات                                                                  ۲۷

۲ – ۴        پیش بینی های قبل از نصب                                                             ۲۹

۳ – ۴        فیلتر داخلی EMC                                       ا                                   ۳۱

۴ – ۴        اقدامات احتیاطی حین سیم کشی                                                    ۳۳

۵ – ۴         نحوه زمین کردن                                                                       ۳۴

۶ – ۴          نمودار سیم کشی ترمینال ها (ترمینال قدرت)                                   ۳۵

۱ – ۶ – ۴    با قدرت کمتر از ۷٫۵ کیلو وات                                                       ۳۵

۲ – ۶ – ۴     با قدرت ۱۱ تا ۲۲ کیلو وات                                                         ۳۶

۳ – ۶ – ۴     با قدرت ۳۰ تا ۷۰ کیلو وات                                                         ۳۶

۴ – ۶ – ۴     با قدرت ۹۰ تا ۱۶۰ کیلو وات                                                        ۳۶

۵ – ۶ – ۴     ترمینال های مدار اصلی                                                              ۳۶

۷ – ۴           مشخصات کابل و فیوز                                                                ۳۸

۸ – ۴           مقدار افت ولتاژ خط                                                                  ۳۹

۹ – ۴           چگونگی تنطیم PNP/NPN                                           ا                    ۳۹

۱ – ۹ – ۴      NPN mode                                         ا                                      ۳۹

۲ – ۹ – ۴       PNP mode                                        ا                                     ۴۰

۱۰ – ۴          دیاگرام ترمینال ها                                                                     ۴۱

۱۱ – ۴          راه اندازی آسان                                                                        ۴۱

۱ – ۱۱ – ۴     بررسی کارکرد صحیح موتور                                                         ۴۲

۱۲ – ۴          دستگاههای جانبی                                                                   ۴۳

۱۳ – ۴         ترمز دینامیکی و مقاومت ها  DBU                                  ا               ۴۵

۱ – ۱۳ – ۴   ترتیب ترمینال ها                                                                        ۴۵

صفحه کلید اینورتر

صفحه کلید اینورتر

فصل پنجم

۵ –             چگونگی استفاده از keypad                              ا                          ۴۹

۱ – ۵          نمای ظاهری و تشریح                                                               ۴۹

۲ – ۵          وظایف کلیدها                                                                         ۵۰

۳ – ۵          لیست آیتم های نمایشگر                                                           ۵۳

۴ – ۵          آرایش نمایش پارامترهای keypad و آرایش منو                                 ۵۴

۱ – ۴ – ۵    Monitor Mode                                         ا                                ۵۵

۲ – ۴ – ۵    Parameter Mode                                     ا                               ۵۵

۳ – ۴ – ۵    Trip Mode                                ا                                            ۵۶

۴ – ۴ – ۵ Config Mode                          ا                                                  ۵۶

۵ – ۴ – ۵ Drive group                                      ا                                       ۵۷

۶ – ۴ – ۵ Basic group                                  ا                                          ۵۷

۷ – ۴ – ۵  Advanced function group                     ا                                   ۵۷

۸ – ۴ – ۵ Control function group                            ا                                 ۵۷

۹ – ۴ – ۵ Input terminal function group                    ا                                 ۵۷

۱۰ – ۴ – ۵ Output terminal function group                      ا                           ۵۷

۱۱ – ۴ – ۵ Communication function group              ا                                   ۵۷

۱۲ – ۴ – ۵ Aplication function group                     ا                                   ۵۷

۱۳ – ۴ – ۵ Auto Sequence run group                       ا                                ۵۸

۱۴ – ۴ – ۵ Application option group                       ا                                   ۵۸

۱۵ – ۴ – ۵ Protection group                          ا                                           ۵۸

۱۶ – ۴ – ۵ User group                                    ا                                         ۵۸

۱۷ – ۴ – ۵   Macro group                                  ا                                      ۵۸

۵ – ۵           ترتیب تغییر حالات                                                                 ۵۹

۱ – ۵ – ۵     نحوه تغییر حالات در تنظیم اولیه                                                 ۵۹

۲ – ۵ – ۵     تغییر حالات به Trip Mode & User/macro                   ا                 ۶۰

۳ – ۵ – ۵     تغییر گروه ها                                                                         ۶۱

۴ – ۵ – ۵     رفتن به گروه های User/Macro mode                      ا                   ۶۳

۵ – ۵ – ۵     رفتن به کدهای Monitor mode                         ا                        ۶۴

۶ – ۵          Jump Code و طرز استفاده از آن                                                  ۶۵

۷ – ۵           تنظیمات پارامتری                                                                  ۶۶

۱ – ۷ – ۵     تنظیمات پارامتری در Monitor Mode                       ا                      ۶۶

۲ – ۷ – ۵     تنظیم پارامترها در سایر مدها و گروه ها                                         ۶۶

۸ – ۵           نظارت بر شرایط عملگردی                                                        ۶۸

۱ – ۸ – ۵     استفاده از Monitor Mode                    ا                                     ۶۸

۲ – ۸ – ۵     how to use status display                        ا                               ۶۹

۳ – ۸ – ۵       نمایش حالت خطا                                                                        ۷۰

۱ – ۳ – ۸ – ۵     خطا هنگام عملکرد                                                             ۷۰

۲ – ۳ – ۸ – ۵     چند خطا در یک لحظه                                                             ۷۱

۳ – ۳ – ۸ – ۵     ذخیره و نمایش سابقه خطاها                                                  ۷۱

    چگونه پارامتر ها را به تنظیمات پیش فرض ببریم ؟                                             ۷۳

فصل ششم

۱ – ۶         پارامتر های تنظیمی برای راه اندازی ساده یک موتور                               ۷۲

۲ – ۶         روش های راه اندازی                                                                      ۷۲

۱ – ۲ – ۶    فرمان از طریق Keypad                            ا                                      ۷۲

۲ – ۲ – ۶    فرمان از طریق ترمینال :, ۲  Fx/Rx-1                     ا                        ۷۳

۳ – ۲ – ۶    کارت داخلی  RS-485                     ا                                          ۷۳

۳ – ۶          تنظیمات کنترل گشتاور                                                              ۷۴

 ۴ – ۶         چگونگی تنظیم فرکانس                                                              ۷۴

۱ – ۴ –۶      تنظیم فرکانس توسط Keypad-1                  ا                                ۷۵

۲ – ۴ – ۶     تنظیم فرکانس از طریق Keypad-2                 ا                              ۷۵

۳ – ۴ – ۶     تنظیم فرکانس از طریق تزریق و لتاز به ترمینال V1                    ا             ۷۶

۴ – ۴ – ۶        تنظیم فرکانس از طریق ترمینال I1             ا                                    ۸۰

۵ – ۶           تنظیم الگوی زمان صعود و نشست فرکانس                                        ۸۱

۶ – ۶           تنظیم الگوی زمان صعود و نشست                                                  ۸۲

۱ – ۶ – ۶      الگوی Linear                              ا                                                      ۸۲

۷ – ۶           الگوی کنترلی V/F                                       ا                                       ۸۳

۱ – ۷ – ۶     تنظیم کاربری الگوی V/F                                      ا                                 ۸۴

۸ – ۶           تصحیح لغزش      Slip compensation operation             ا                    ۸۵

۱ – ۸ – ۶     Sensorless vector control                        ا                                              ۸۷

۹ – ۶           Auto tuning with motor static                 ا                                              ۸۹

۱۰ – ۶         Auto tuning with motor rotating            ا                                                ۸۹

۱۱ – ۶         JOG Operation                                     ا                                               ۸۹

۱ – ۱۱ – ۶    با استفاده از ترمینالها                                                                            ۸۹

۲ – ۱۱ – ۶    Jog Operation  توسط  Keypad                                    ا                          ۹۱

۱۲ – ۶          انتخاب روش راه اندازی                                                                       ۹۱

۱ – ۱۲ – ۶    راه اندازی سریع                                                                                   ۹۲

۲ – ۱۲ – ۶    Start after DC Braking                                  ا                                   ۹۰

۱۳– ۶          انتخاب روش توقف                                                                              ۹۰

۱ – ۱۳ – ۶   توقف آرام                                                                                           ۹۳

۲ – ۱۳ – ۶   توقف توسط ترمز جریان مستقیم                                                              ۹۳

۳ – ۱۳ – ۶      Free Run stop                           ا                                                       ۹۴

۳ – ۱۳ – ۶      Flux Braking                                    ا                                             ۹۴

۴ – ۱۳ – ۶    Power Braking (زمان نشست مطلوب بدون خطای اضافه ولتاژ )                 ۹۴

۵ – ۱۳ – ۶   ۳-Wire Operation                           ا                                                        ۹۵

۱۴ – ۶           Input Terminal Block Function Group (PAR—IN)          ا                       ۹۶

۱ -۱۴ -۶       P3 : چگونگی پایان دادن به حالت خطا                                                    ۹۷

۲ – ۱۴ – ۶    P4 : خطای سیگنال خارجی                                                                 ۹۷

۳ – ۱۴ – ۶    P5 : بلوک ورودی توسط multi-function                         ا                         ۹۷

۴ – ۱۴ – ۶    P6 : حالت کاری  jog                                 ا                                          ۹۸

۵ – ۱۴ – ۶    ترمینال های P7~P9                                     ا                                       ۹۸

۱۵ – ۶          تنظیمات ترمز دینامیکی                                                                     ۹۹

۱ – ۱۵ – ۶    تنظیم درصد ED برای ترمز دینامیکی                                                   ۱۰۰

۱۶ – ۶          محدود کردن فرکانس ( عملکرد با فرکانس محدود شده )                      ۱۰۱

۱ – ۱۶ – ۶   محدود کردن فرکانس با استفاده از تعیین نمودن حداکثر فرکانس و فرکانس   استارت        ۱۰۱

۲ – ۱۶ – ۶     Frequency Limit Using Upper/Lower Limits           ا                 ۱۰۱

۳ – ۱۶ – ۶     ADV-24 Freq Limit                                               ا                            ۱۰۱

۱ – ۳ – ۱۶ – ۶    ADV-25 Freq Limit Lo , ADV-26 Freq Limit Hi   ا               ۱۰۲

۱۷ – ۶           ذخیره انرژی     Energy saving                     ا                           ۱۰۲

۱ – ۱۷ – ۶     ذخیره انرژی به صورت دستی                                                   ۱۰۲

۲ – ۱۷ – ۶    ذخیره انرژی خودکار                                                               ۱۰۳

۱۸ – ۶             کنترل گشتاور     Torque Kontrol                      ا                    ۱۰۳

۱ – ۱۸ – ۶      تنظیمات کنترل گشتاور                                                         ۱۰۳

۱۹– ۶              محدودیت سرعت Speed Limit                       ا                         ۱۰۴

ایتم های نمایش اینورتر

ایتم های نمایش اینورتر

بخشی از فصل اول

۸  ۱   تکنولوژی الکترونیک قدرت و درایوهای AC
تکنولوژی الکترونیک قدرت(Power Electronics)، بهره وری و کیفیت فرایندهای صنعتی مدرن را بی وقفه بهبود میبخشد. امروزه با کمک همین تکنولوژی امکان استفاده از منابع انرژی غیرآلاینده بازیافتی(Renewable Energy)، نظیر باد و فتو ولتائیک فراهم شده است. تخمین زده میشود که با استفاده از الکترونیک قدرت، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد امکان صرفه جوئی انرژی الکتریکی وجود دارد. در واقع با کاهش بیوقفه قیمت ها در عرصه الکترونیک قدرت زمینه برای حضور آنها در کاربردهای صنعتی، حمل ونقل و حتی خانگی فراهم میگردد.

نیروی محرک بیشتر پمپها و فن ها موتورهای القائی هستند که در دور ثابت کار میکنند. لیکن در سالهای اخیر با پیشرفتهای انجام گرفته در زمینه تکنولوژی الکترونیک قدرت ، استفاده از موتورهای القائی قفس سنجابی همراه با کنترل کننده دور موتور (AC DRIVE یا اینورتر یا بطور ساده درایو) رو به گسترش است . درایوها دستگاههائی هستند که توان ورودی با ولتاژ و فرکانس ثابت را به توان خروجی با ولتاژ و فرکانس متغیر تبدیل میکنند. باید توجه کرد که دور یک موتور تابعی از فرکانس منبع تغذیه آن است. برای این منظور یک درایو نخست برق شبکه را به ولتاژ DC تبدیل کرده و سپس آنرا با استفاده از یک اینورتر مجددا به ولتاژ AC با فرکانس و ولتاژ متغیر تبدیل میکند. اینورتر متشکل از سوئیچهای قدرتی است که در سالهای اخیر تغییرات تکنولوژیک زیادی پیدا کرده اند. در واقع با معرفی سوئیچهای قدرتی چون IGBT با قیمتهای رو به کاهش، زمینه برای عرضه درایوهای با قیمت مناسب فراهم شد. در هر حال خاطر نشان میکنیم که شکل موج خروجی درایو ترکیبی از پالسهای DC با دامنه ثابت است. این موضوع موجب میشود که خود درایو منشا اختلالاتی در کار موتور شود. برای مثال کیفیت شکل موج خروجی درایو میتواند سبب اتلاف حرارتی اضافی ناشی از مولفه های هارمونیکی فرکانس بالا در موتور شده و یا موجب نوسانات گشتاور Torque Pulsation در موتور گردد. با این حال درایوهای امروزی بدلیل استفاده از سوئیچهای قدرت سریع این نوع مشکلات را عملا حذف کرده اند.

کنترل کننده های دور موتورهای الکتریکی هر چند که ادوات پیچیده ای هستند ولی چون در ساختمان آنها از مدارات الکترونیک قدرت استاتیک استفاده می شود و فاقد قطعات متحرک می باشند، از عمر مفید بالائی برخوردار هستند . مزیت دیگر کنترل کننده های دور موتور توانائی آنها در عودت دادن انرژی مصرفی در ترمزهای مکانیکی و یا مقاومت های الکتریکی به شبکه می باشد . در چنین شرائطی با استفاده از کنترل کننده های دور مدرن می توان از اتلاف این نوع انرژی جلوگیری نمود . بطوریکه در برخی کاربردها قیمت انرژی بازیافت شده از این طریق ، در کمتر از یکسال معادل هزینه سرمایه گذاری سیستم بازیافت انرژی می شود .

۹  ۱   کنترل کننده های دور موتور :
تا اینجا درمورد مجموعه اقداماتی که برای بهینه سازی مصرف انرژی میتوانستیم روی موتورهای الکتریکی اعمال کنیم بحث شد. اشاره شد که در کشور ایران در سال ۷۳ بیش از ۳۸ درصد مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی بخش صنعت بوده است . البته این مقدار در کشورهای صنعتی تا ۶۵ در صد نیز میرسد. این امر اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی را نشان میدهد. در این قسمت از مقدمه در مورد تاثیر استفاده از کنترل کننده های دور موتور در کاهش مصرف انرژی صحبت خواهیم کرد. سعی میکنیم با استفاده از تعدادی مثال اهمیت موضوع را نشان دهیم .

 بطور خلاصه در کاربردهای صنعتی زیادی، صرفه جوئی که با استفاده از کنترل کننده دور موتور در مصرف انرژی حاصل میشود بمراتب بیشتر از اقدامات برشمرده در قسمتهای قبلی مقاله است.

استفاده از موتورهای مجهز به کنترل کننده دور موتور ، امکان اعمال تغییرات لازم در سرعت موتور فن و یا پمپ را بطور دائم فراهم آورده و بدین ترتیب می توان با توجه به فرآیند مورد نظر از اتلاف انرژی ایجاد شده در تنظیم کننده های مکانیکی جلوگیری نمود . با استفاده از درایو موتور به بار تطبیق داده شده ، و هر گونه نیاز به خاموش و روشن کردن موتور و یا ادوات تنظیم کننده نظیر شیر یا دمپر حذف می گردد . همچنین کنترل سرعت دقیق و متعاقب آن توان خروجی قابل دسترسی بوده و با توجه به استفاده از مدارات الکترونیکی ، استهلاک قسمتهای کنترل کننده در حد بسیار پایین خواهد بود . تصمیم گیری در مورد استفاده از موتور با کنترل کننده دور متغییر بستگی به نوع کاربرد مورد نظر دارد . از آنجا که هزینه اولیه این سیستمها (کنترل کننده دور موتور) بیش از سایر روشها می باشد و با توجه به اینکه صرفه جوئی ناشی از بالا بودن بازدهی تنها بصورت کاهش هزینه راهبری نمایان می شود، لذا استفاده از موتورهای مجهز به کنترل کننده دور در طول زمان منجر به صرفه جوئی اقتصادی می شود . معمولاً بسته به نوع کاربرد زمان بازگشت سرمایه گذاری بین یک تا سه سال متغیر خواهد بود .

متاسفانه در اکثر موارد مهمترین عامل در انتخاب محرک قیمت اولیه است. بدین معنی که سیستم بر مبنای کمینه سازی هزینه اولیه انتخاب می شود. در حالیکه در طول عمر مفید آن هزینه قابل توجهی صرف انرژی تلف شده و یا تعمیر و نگهداری می شود .

۱۰  ۱    مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور
مزایای استفاده از کنترل کننده های دور موتور هم در بهبود بهره وری تولید و هم در صرفه جوئی مصرف انرژی در کاربردهائی نظیر فنها ، پمپها، کمپروسورها و دیگر محرکه های کارخانجات ، در سالهای اخیر کاملا مستند سازی شده است. کنترل کننده های دور موتور قادرند مشخصه های بار را به مشخصه های موتور تطبیق دهند. این اسباب توان راکتیو ناچیزی از شبکه میکشند و لذا نیازی به تابلوهای اصلاح ضریب بار ندارند. در زیر به مزایای استفاده از کنترل دور موتور اشاره میشود

۱- در صورت استفاده از کنترل کننده های دور موتور بجای کنترلرهای مکانیکی، در کنترل جریان سیالات، بطور مؤثری در مصرف انرژی صرفه جوئی حاصل میشود. این صرفه جوئی علاوه بر پیامدهای اقتصادی آن موجب کاهش آلاینده های محیطی نیز میشود.

۲- ویژگی اینکه کنترل کننده های دور موتور قادرند موتور را نرم راه اندازی کنند موجب میشود علاوه بر کاهش تنشهای الکتریکی روی شبکه ، از شوکهای مکانیکی به بار نیز جلو گیری شود. این شوکهای مکانیکی میتوانند باعث استهلاک سریع قسمتهای مکانیکی ، بیرینگها و کوپلینگها، گیربکس و نهایتا قسمتهائی از بار شوند. راه اندازی نرم هزینه های نگهداری را کاهش داده و به افزایش عمر مفید محرکه ها و قسمتهای دوار منجر خواهد شد.

۳- جریان کشیده شده از شبکه در هنگام راه اندازی موتور با استفاده از درایو کمتر از ۱۰% جریان اسمی موتور است.

۴- کنترل کننده های دور موتور نیاز به تابلوهای اصلاح ضریب قدرت ندارند.

۵- در صورتی که نیاز بار ایجاب کند با استفاده از کنترل کننده دور ، موتور میتواند در سرعتهای پائین کار کند . کار در سرعتهای کم منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداشت ادواتی نظیر بیرینگها، شیرهای تنظیم کننده و دمپرها خواهد شد.

۶- یک کنترل کننده دور قادر است رنج تغییرات دور را ، نسبت به سایر روشهای مکانیکی تغییر دور، بمیزان قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر آن از مسائلی چون لرزش و تنشهای مکانیکی نیز جلو گیری خواهد شد.

۷- کنترل کننده های دور مدرن امروزی با مقدورات نرم افزاری قوی خود قادرند راه حلهای متناسبی برای کاربردهای مختلف صنعتی ارائه دهند.

در اینجا ما به بررسی ویژگی های اینورترهای شرکت LS و صرفا نوع SV_Is7 می پردازیم .این سری از اینورترهای LS دارای ویژگی های منحصربفردی است که در سایر محصولات این شرکت وجود ندارند .

به عنوان مثال این محصول :

  1. قابلیت نصب کارت های PLC (دو ورودی و چهار خروجی) را داراست
  2. درارای فیلتر EMC می باشد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد .
  3. دارای قابلیت افزایش ترمینال های ورودی و خروجی می باشد .
  4. قابلیت افزایش کنترل اینورتر توسط کارتهای آپشن  که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت .
 

Introduction

What is the inverter?
Power Inverter or electronic device that converts direct current (DC) to alternating current (AC) makes. AC current can be turned on at any voltage and frequency need to be appropriate by the transformers and the circuit is controlled.
Inverters have no moving parts and a wide variety of tools are used, ranging from PC Power Supply Great tool bulk transportation. Usually inverters provide AC current from DC sources such as solar panels or batteries are used.
High Power Inverter is electronic oscillator. Named because it is operating the device to AC power converters DC Photo Common does.
Controllers electric motors though devices are complex, but because their building electronic circuits used in static power and have no moving parts, the useful life are high. Another advantage of controlling engine speed in their ability to return energy consumption in mechanical brakes or electrical resistance of the network. In such circumstances, using modern remote controllers can be prevented wasting this kind of energy. So that in some applications, recycled energy prices this way, in less than one year equivalent to the cost of investment is energy recovery system.
The thesis on the LS inverter sv_iS7 Construction Company has been studied.

 ability to install cards PLC (two input and four outputs)
EMC filters have input and DC Choke
increased ability to control the inverter by the cards options


مقطع : کارشناسی

تعداد صفحات فایل : 104

دانلود بخشی از پایان نامه کنترل و راه اندازی موتور القایی سه فاز با اینورتر Variable Frequency Drive

بلا فاصله (اتوماتیک) بعد از پرداخت وجه فایل به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود


 

دریافت فایل word

این فایل word ویرایش پایان نامه ای شده است و نیاز به ویرایش و صفحه بندی ندارد

قیمت 20 هزار تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت  مشورت کنید