انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

مس برای تعدادی از تمدنهای قدیمی ثبت شده، شناخته شده بود و تاریخ استفاده از آن حداقل به 10000 سال پیش میرسد. در طول دورهماقبل تاریخ کالکولیتیک (Chalcolithic) برگرفته از کالکوس (Chalkos) کلمه یونانی معادل مس، انسان دریافت که چگونه مس را استخراج کند و از آن تزئینات و ابزارآلات بسازد. نزدیک به 5000 سال، مس تنها فلز شناخته شده توسط بشر بود. مس بعد از طلا، اولین عنصری است که توسط بشر کشف شد و ابزارآلات مسی کشفشده قدمتی در حدود 5000 سال پیش از میلاد مسیح را نشان میدهند. کشف مس در پایان عصر حجر و با شروع عصر مس همراه بود، عصری که در آن بشر از طریق کوبیدن برروی مس طبیعی، ابزارآلات مورد نیاز خود را تهیه میکرد. کشف مس از نظر تاریخی به 18000 سال قبل از میلاد مسیح برمیگردد. در مصر، این عنصر از 12000 سال قبل از میلاد و در اروپا از 4000 سال قبل از میلاد شناخته شده است.
از مهمترین حوادث تاریخی تعیینکننده در مسیر تکامل دانش بشر در زمینهی استفاده از مس، کشف چگونگی تولید آلیاژ برنز میباشد. با کشف این مسئله که از ترکیب مس و قلع آلیاژ برنز بهدست میآید، عصر دیگری در تاریخ یعنی عصر برنز آغاز شد که حدوداً به 2500 سال قبل از میلاد مربوط میشود و تا آغاز عصر مفرغ، پایهگذاری شده است. همچنین میتوان به کشف چگونگی استخراج مس از سنگ معدن، تقریباً همزمان با کشف برنز و همچنین اختراع برنج از ترکیب مس و روی در حوالی سالهای 600 تا 1000 قبل از میلاد اشاره کرد.
وجود مس به صورت طبیعی و ویژگی مطلوب سهولت شکلپذیری یا چکشخواری این فلز با ابزار ابتدائی که امکان ساخت ابزار صنعتی، زینتآلات، لوله و مخازن آب، سکه، شمشیر، مجسمه و مانند آن را در دوران باستان فراهم مینمود، این فلز را به صورت مهمترین ماده در توسعهی تمدن بشر درآورد. مدارک موجود نشان میدهد تا اواخر سالهای 1800 میلادی کاربرد مس بهطور نسبی محدود بوده است. با اختراع داینامو، تلگراف، تلفن، برق و خطوط انتقال نیرو در اواخر قرن نوزدهم، سیم به یک محصول نهایی بسیار با اهمیت تبدیل شد و فلز مس به عنوان یک هادی صنعتی مهم از توجه بسیار برخوردار شد.
سر رونالد پیرین در کتاب خویش به نام «مس و آناتومی یک صنعت» مس را بهعنوان یکی از فلزاتی که از آغاز تمدن توسط آدمی بهکار گرفته شده، شناخته و از درهی تیمنا (Timna) در بخش غربی صحرای عدبه در فلسطین اشغالی به عنوان گهوارهی این صنعت نام برده است. دره تیمنای فلسطین اشغالی تأمینکنندهی مس فراعنه بوده است (در یک پاپیروس مصری کاربرد مس برای درمان عفونتها و ضدعفونی کردن آب ثبت شده است).
قبرس اکثر نیاز فینیقیه، یونان و روم به مس را تأمین میکرده است. کلمه Copper مس، از کلمه لاتینCyprium گرفته شده است که بهصورت تحت لفظی به معنی فلز قبرسی است. مصنوعات مسی و برنزی که از شهرهای سومری و مصنوعات ساخته شده از مس و آلیاژ آن با قلع که در مصر یافت شده تقریباً متعلق به 3000 سال قبل از میلاد هستند. در یکی از اهرام، یک سیستم لولهکشی با مس پیدا شده که مربوط به5000 سال پیش است. مصریان دریافتند افزودن مقدار کمی قلع، قالبگیری مس را آسانتر میکند، لذا آلیاژهای برنزی که در مصر کشف میشوند تقریباً قدمتی همانند مس دارند. مرد یخی Oetzi،که در اروپا به دقت نگهداری میشود و متعلق به3200 سال قبل از میلاد است، تبری با نوک مسی در دست دارد که درجه خلوص فلز آن% 7/99 میباشد. مقدار زیاد آرسنیک موجود در موهای او نشاندهندهی ارتباط او با پالایش مس میباشد. برنج برای یونانیان شناخته شده بود اما اولین بار بهصورت گسترده توسط رومیان بکار رفت. مس به خاطر زیبایی درخشانش در باستان برای ساخت آئینه استفاده میشده است.

سنگ‌شکن

سنگ‌شکن

مقدمه‌ای بر مس…………………………………………………………………………. 2
1-1- تاریخچه مس………………………………………………………………………… 3
1-2- زمین‌شناسی مس………………………………………………………………….. 7
1-2-1- مهمترین کانسارهای اقتصادی م.س…………………………………………… 13
1-2-1- الف ـ •کانسارهای مس پورفیری…………………………………………………: 13
1-2-1-ب-•کانسارهای کربناتی مس……………………………………………………..: 13
1-2-1-ج-کانسارهای اسکارنی مس……………………………………………………..: 13
1-2-1- د- کانسارهای ماگمایی مس:……………………………………………………… 13
1-3- ذخایر و پتانسیل عمده مس در ایران………………………………………………….. 13
1-4- ذخایر عمده مس در جهان……………………………………………………………… 17
1-5- کانه‌های مس…………………………………………………………………………….. 21
1-6- روش‌های اکتشاف ذخایر مس………………………………………………………….. 22
1-6-1- انواع سنگهای مس……………………………………………………………………. 22
1-6-1- 1- سنگهای اکسیده…………………………………………………………………… 22
1-6-1-2- سنگهای سولفوره ……………………………………………………………………23
1-6-1-3- مس طبیعی………………………………………………………………………….. 23
1-6-2- پیجویی و اکتشاف مادهمعدنی……………………………………………………… 23
1-6-3- پیجویی و اکتشاف مس………………………………………………………………. 25
1-7- روش‌های استخراج مس…………………………………………………………………. 26
1-7-1- استخراج مواد معدنی…………………………………………………………………. 26
1-7-2- استخراج مس………………………………………………………………………….. 27
1-8- روش‌های فراوری ذخایر مس…………………………………………………………….. 27
1-8-1- پر عیار کردن سنگهای مس……………………………………………………………. 27
1-8-2- فلوتاسیون………………………………………………………………………………… 27
1-9- قیمت جهانی مس در 10 سال اخیر (2008-1998)……………………………………. 35
1-10- کاربرد مس……………………………………………………………………………….. 38
1-10-1- آلیاژهای مس………………………………………………………………………….. 47
1-10-2- انواع مس تجارتی……………………………………………………………………… 48
1-10-3- استانداردها…………………………………………………………………………….. 48
1-10-4- جایگزین ها ……………………………………………………………………………..: 49
1-11- بزرگترین تولید‌کننده و مصرف‌کننده مس……………………………………………….. 59

فصل دوم

در گذشته با توجه به وجود ذخایر پرعیار، ماده معدنی پس از استخراج مستقیماً و یا با اندکی تغییر به عنوان ماده اولیه در صنایع دیگر بکار برده می‌شد. در حال حاضر با توجه به رو به پایان بودن ذخایر پرعیار، ذخایر کم‌عیارتر مورد توجه قرار گرفته‌آند. مواد معدنی کمی‌عیار برای ورود به بازار مصرف نیاز به یک سری عملیات تغلیظ و پرعیارسازی دارند. علم فرآوری مواد معدنی از آنجا دارای اهمیت است که بدون انجام فرآیند پرعیارسازی، مواد معدنی استخراج شده قابل کاربرد مستقیم در صنعت نمی‌باشد و عملاً فعالیت‌های معدنی که پایه اکثر فعالیت‌های اقتصادی هستند با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند. انجام عملیات فرآوری موجب افزایش ارزش افزوده ماده معدنی شده و در نتیجه فعالیت‌های معدنی از لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌شود. امروزه در کشور ما نیز ذخایر پرعیار و ساده رو به اتمام بوده و ذخایر کم‌عیارتر و با کانی‌شناسی پیچیده جهت استفاده مطرح شده‌اند.
کانسنگ استخراج شده از معادن به خصوص معادن فلزی دارای عیار مناسبی جهت استفاده در صنایع دیگر نمی‌باشند. بنابراین باید در چندین مرحله عملیات فرآوری، ماده معدنی پرعیار شود. اگر کانه موردنظر فلزی باشد معمولترین روش برای پرعیارسازی آن فلوتاسیون است.
این روش که براساس خواص شیمی ـ فیزیکی سطح کانی‌ها استوار است در اکثر معادن و کارخانجات مرتبط با کانه‌های فلزی از قبیل مس، مولیبدن، سرب و روی استفاده می‌شود.
فلوتاسیون در اواخر قرن نوزدهم مطرح شد و در قرن بیستم وارد عرصه معدنی گردید و طولی نکشید که جایگاه ویژه‌ای در صنعت فرآوری پیدا کرد. حتی امروزه این روش را جزء کارآمدترین روش‌ها در فرآوری کانه‌های فلزی می‌دانند. همچنین اخیراً در فرآوری کانی‌های صنعتی و غیرفلزی نیز مطرح شده است. با این تفاسیر احساس نیاز می‌شد تا بصورت اجمالی و مختصر به مسائل مربوط به مبانی فلوتاسیون و بطور جزئی به سلول‌های فلوتاسیون و مسائل مربوط به طراحی آن پرداخته شود.
با توجه به اینکه در مورد سلول‌های مورد استفاده در فلوتاسیون اطلاعات کمی به زبان فارسی وجود دارد و منابع موجود به زبان لاتین کم بوده و بصورت پراکنده می‌باشد همچنین اکثریت منابع موجود به مبانی فلوتاسیون پرداخته است، تلاش گردید تا یک مجموعه‌ای در قالب کتاب و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با انواع سلول‌های فلوتاسیون و مسائل مربوط به طراحی آن تهیه گردد.

: فروشویی درجا کانسنگ مس در معدن هافوت آریزونا

: فروشویی درجا کانسنگ مس در معدن هافوت آریزونا

اصول کلی فرآوری و کانه‌آرایی……………………………………………………………………. 61
2-1- روش کلی فلوتاسیون………………………………………………………………………… 62
2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 62
2-1-2- معرفی فلوتاسیون………………………………………………………………………….. 63
2-1-3- تاریخچه…………………………………………………………………………………….. 63
2-1-4- اصول فلوتاسیون…………………………………………………………………………….. 65
2-1-5- کاربرد فلوتاسیون …………………………………………………………………………….67
2-1-6- فلوتاسیون کانی‌های سولفوره…………………………………………………………….. 67
2-1-7- اکسیداسیون الکتروشیمیایی……………………………………………………………….. 71
2-1-8- فلوتاسیون اکسیدها و سیلیکات‌ها ………………………………………………………….71
2-1-9- فلوتاسیون کانی‌های نیمه محلول………………………………………………………….. 72
2-1-10- فلوتاسیون کانی‌های محلول……………………………………………………………….. 73
2-1-11- فلوتاسیون کانی‌های مس………………………………………………………………….. 74
2-2- اصول کلی هیدرومتالورژی………………………………………………………………………. 76
2-2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 76
2-2-2- پیشرفت‌های اخیر………………………………………………………………………….. 80
2-2-3- حلال‌های آلی……………………………………………………………………………… 80
2-2-4- فروشویی در جا…………………………………………………………………………… 81
2-2-4-1- تکنیک پاشش (اسپری)…………………………………………………………………. 82
2-2-4-2- تکنیک تزریقی……………………………………………………………………………… 82
2-2-5- فروشویی تراوشی یا حوضچه‌ای………………………………………………………….. 84
2-2-6- روش‌های توده‌ای و انباشته‌ای…………………………………………………………….. 85
2-2-6-1- مشکلات اصلی روش فروشویی توده‌ای:………………………………………………. 87
2-2-7- روش همزنی………………………………………………………………………………….. 87
2-2-7-1- همزدن پالپ به دو صورت انجام می‌شود: مکانیکی و هوایی…………………………. 88
2-2-7-2- همزدن در اتوکلاوها به 3 صورت انجام می‌شود. مکانیکی، هوایی (بخار با فشار) و چرخاندن اتوکلاو 91
2-2-8- مقایسه روش‌های فروشویی……………………………………………………………….. 93
2-3- استحصال مس …………………………………………………………………………………..94
2-3-1- روش های استخراج مس ……………………………………………………………………94
2-3-2- روش احیاء……………………………………………………………………………………. 94
2-3-3- روش تهیه مات……………………………………………………………………………….. 95
2-3-4- روش هیدرو متالورژی……………………………………………………………………….. 98
2-4- هیدرومتالوژی مس…………………………………………………………………………….. 100
2-4-1- کانسنگ‌های اکسیدی مس……………………………………………………………….. 100
2-4-2- حلال‌های کانیهای اکسیدی مس…………………………………………………………. 100
2-4-2-الف- اسید سولفوریک…………………………………………………………………………. 100
2-4-2-ب- اسید کلریدریک:…………………………………………………………………………… 101
2-4-2-ج- آمونیاک:…………………………………………………………………………………….. 101
2-4-2-د- سولفات فیزیک …………………………………………………………………………………101
2-4-2-ه‍- کلروفیربک…………………………………………………………………………………… 102
2-4-2-و- سیانورسدیم………………………………………………………………………………… 102
2-4-3- عملیاتی برای بهبود انحلال ترکیبات مس در حلال‌ها ……………………………………..102
2-4-3-الف- تشویه معمولی……………………………………………………………………….. 102
2-4-3-ب- تشویه سولفات کننده……………………………………………………………………… 102
2-4-3-ج- تشویه کلرور کننده ……………………………………………………………………………103
2-4-3-د- اکسیداسیون تحت فشار……………………………………………………………………. 103
2-4-4- روش‌های بازیابی مس از محلول………………………………………………………………. 104
2-4-4-1- سمانتاسیون…………………………………………………………………………………… 104
2-4-4-2- رسوب شیمیایی……………………………………………………………………………… 105
2-4-4-3- الکترولیز …………………………………………………………………………………………106.

فصل سوم

بعد از بازدید از منطقه و بررسی زمین شناسی محدوده مورد نظرمشغول به جمع آوری نمونه از دو قسمت دپوی شمالی و دپوی جنوبی منطقه مورد نظر شدیم.مقدار نمونه جمع آوری شده از دپوی شمالی حدوده 110 کیلوگرم بود که در داخل 2 گونی جمع آوری شد و مقدار نمونه جمع آوری شده از دپوی جنوبی نیز معادل همین مقدار بود و در داخل 2گونی مانند نمونه دپوی شمالی جمع آوری شدند.
بعد از نمونه گیری از دو دپو،گونی ها را با یکدیگر مخلوط کرده( به اصطلاح نمونه ها را با هم همگن می¬کنند) و سپس به سازمان زمین شناسی برای انجام عملیات آزمایشگاهی انتقال داده شدند.. در شکل 3-2 نمایی از همگن کردن نمونه های دو دپو نشان داده شده است.

3-3 آماده سازی نمونه
نمونه همگن شده را به عنوان نمونه اولیه در نظر گرفتیم و مراحل آماده سازی را بر روی نمونه مورد نظر به شرح زیر انجام دادیم.
ابتدا نمونه اولیه را از سنگ شکن فکی برزرگ عبور داده وسپس نمونه خرده شده را در مرحله بعدی از سنگ شکن فکی کوچک نیز عبور می دهیم تا نمونه ما تا ابعاد دلخواه ما خرد شود.
در مرحله بعد نمونه حاصل را توسط ریفر به دو قسمت مساوی تقسیم می کنیم و نیمی از نمونه را به عنوان نمونه پشتیبان کنار گذاشته و از آن در مواقعی ضروری که نمونه های انتخاب شده به دلالیل مختلف از جمله هدر رفتن نمونه در زمان های فیلتر شدن آسیا شدن و یا تکرار آزمایش و غیره از بین می‌روند، استفاده می‌کنیم.
پس از تقسیم کردن نمونه به دو قسمت و برداشتن نیمی از آن به عنوان نمونه پشتیبان، نیمه دیگری از نمونه را از سرند هفت مش گذرانده و مابقی آن را که از سرند عبور نکرده، درون سنگ شکن مخروطی ریخته می¬شود و بعد از خردایش توسط سنگ شکن مخروطی،مجددا نمونه از سرند هفت مش عبور داده می¬شود ومقدار عبوری از سرند را به مقدار قبلی اضافه می کنیم و مقدار نمونه ای که برای بار دوم هم از سرند عبور نکرده است، از سنگ شکن غلتکی عبور داده می¬شود و دوباره پس از عبور از سنگ شکن از سرند هفت مش عبور داده می شود که در این مرحله کل نمونه از سرند هفت مش عبور خواهد کرد(در این مرحله تمام نمونه مورد نظر ما از سرند هفت مش عبور کرده است). پس از این مرحله با استفاده از ریفر نمونه را به دو قسمت تقسیم می کنیم تا آزمایشات مختلف را برای هر دو نمونه انجام داده و نتایج را با هم مقایسه کنیم. سری اول نمونه را CHnH می نامیم و سری دوم به نام CHsH نامیده شد.

همگن کردن نمونه ها

همگن کردن نمونه ها

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید


مراحل فرآوری مس منطقه چاه پلنگ در مقیاس آزمایشگاهی………………………………………… 107
3-1 موقعیت منطقه چاه پلنگ……………………………………………………………………………… 108
3-2 نمونه برداری از منطقه…………………………………………………………………………………….. 109
3-3 آماده سازی نمونه………………………………………………………………………………………….. 110
3-4 شرایط میز لرزان در آزمایش اول به شرح زیر بود:………………………………………………………… 116
3-5 شرایط میز لرزان شماره 2 به شرح زیر است …………………………………………………………….. 119
3-6 شرایط میز لرزان شماره 3 به شرح زیر می باشد……………………………………………………….. 119
3-7 آزمایش میز لرزان شماره چهارم………………………………………………………………………………. 120
3 -8 لیچینگ مس……………………………………………………………………………………………………. 121
3-9 آزمایش لیچینگ شماره 2……………………………………………………………………………………… 123
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 125
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………….156

 



  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان