مقدمه:

در دنیای امروز اطلاعات عامل کسب قدرت می باشد اگر سازمانی بخواهد قدرتمند و مطلوب باشد باید مطلع باشد. وجود این امر استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف را توسعه بخشیده است. مدیران موسساتی که می خواهند سازمانی را با راندمان بالا و مطلوب داشته باشند سعی بر این دارند تا با استفاده از ابزارهای کارآمد و اساسی سیستم سازمان خود را برای دستیابی به موقع آمار و اطلاعات از جنبه های مختلف کامپیوتری کنند
پروژه حاضر در مورد مكانيزاسيون مطب پزشكان مي باشد. اين پروژه در جهت تسهيل در دسترسي به پرونده هاي بيماران براي پزشك معالج و براي تعيين وقت قبلي و امور منشي گري مطب طراحي شده است. بسياري از پزشكان در رابطه با سابقه بيماران خود تشكيل پرونده مي دهند كه براي تعيين نوع درمان بيماران بسيار حائز اهميت مي باشد ولي اين سيستم نياز به مديريت و فضاي بسيار مي باشد.
سيستم منشي گري در مطب پزشكان روش هاي خاص خود را دارا مي باشد كه داراي پيچيدگي هاي مخصوص به خود است كه براي مكانيزاسيون اين دو سيستم در قالب يك سيستم واحد برنامه اي تحت زبان برنامه نويسي ASP.NET و C#.Net و پایگاه داده Microsoft SQL Server با استفاده از متدولوژی RUP و ابزار مدل سازی UML طراحي شده است. سيستم تهيه گزارشات مطب نيز با استفاده از نرم افزار Crystal report ، طراحي شده است. اين برنامه طوري طراحي شده است كه قابليت فراخواني سوابق قبلي بيماران را به پزشك معالج نمايش مي دهد. اين برنامه داراي گزارشات متعددي است كه پزشك مي تواند برنامه كاري خود را تعيين و برنامه ريزي كند.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………..2

فصل اول : تحلیل ، طراحی و پیاده سازی سیستم مکانیزه مطب پزشکان

ویرایش اطلاعات بیمار:
در این قسمت می توان مراجعات مختلف یک بیمار به کلینیک را ثبت نمود. یعنی مراجعات بیمار در تاریخ های مختلف و با بیماری های مختلف، همگی در این قسمت لیست شده اند و می توان این مراجعات را در اثر مرور زمان ویرایش کرد و یا تکمیل نمود.

جستجوی بیمار :
در این قسمت می توان بیماری را بر اساس فیلدهای مختلف از قبیل: شماره پرونده، نام و نام خانوادگی جستجو کرد. این قسمت در زمانی که تعداد بیماران کلینیک زیاد شود، بسیار سودمند است.
وقت دهی:
در این قسمت می توان به بیماران وقت داد. این بخش به دو قسمت تقسیم می شود:
بیماران دارای پرونده:
یعنی بیماری که قبلآ به کلینیک مراجعه کرده و برای او پرونده تشکیل شده است . رزرو کردن وقت برای این گونه بیماران بسیار ساده می باشد و نیاز به تایپ کردن نام بیمار ندارد، بلکه بیمار از لیست مربوطه انتخاب می شود.

بیماران بدون پرونده:
برای اینگونه بیماران، با تایپ کردن نام بیمار، می توان برای او وقت رزرو کرد. که با اولین مراجعه این بیمار به کلینیک، برای او پرونده تشکیل خواهد شد.
وقت های رزرو شده:
در این قسمت می توان کلیه ی وقت های رزروشده برای کلیه بیماران (دارای پرونده و بدون پرونده) را مشاهده نمود. ویا می توان وقت های رزروشده را بازه ی زمانی خاص یا روز خاصی مشاهده کرد. همچنین در این قسمت می توان وقت های رزرو شده را ویرایش یا در صورت نیاز حذف نمود.
چاپ لیست بیماران:
در این قسمت می توان لیست بیمارانی که در جدول مشاهده می شود را چاپ کرد.
اطلاعات پزشک و مطب:
در این قسمت اطلاعات مربوط به پزشک و مطب از قبیل: نام و نام خانوادگی پزشک و تخصص و غیره ثبت و ویرایش می شود، که این اطلاعات در صفحه اول به نمایش در می آید.
گزارشات روزانه:
این قسمت از برنامه بسیار مفید می باشد و در زمان صرفه جویی بسیاری می شود، می توان از مراجعات بیماران به کلینیک گزارش تهیه نمود.

آشنایی با طراحي سيستم مطب ……………………………………………..4
موجودیت های سیستم…………………………………………………………..8

نمودارهای UML
a. نمودارهای مورد کاربرد ((Use Case Diagram ……ا……………………….8
b. نمودار Activity ….ا…………………………………………………………..10
c. نمودار Class …………ا………………………………………………………11
جداول……………………………………………………………………………..18
دیاگرام DataBase ….ا………………………………………………………….16
تعریف پزشکان …………………………………………………………………….17
تعریف بیمه ها……………………………………………………………………..18
ثبت اطلاعات بیمار ………………………………………………………………..19
جستجو ، ویرایش و حذف بیمار …………………………………………………20
ثبت مراجعات ……………………………………………………………………..21
ثبت هزینه ها ………………………………………………………………………22
گزارش پرونده های بیماران…………………………………………………… 23
گزارش هزینه های دریافتی از بیماران ………………………………………23

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم :آشنايي با نرم افزارها و ابزارهای مورد نياز

برنامه نويسی شی گراء، بدون شک مهمترين تحول در دنيای نرم افزار طی ساليان گذشته بوده که بيشترين تاثير را در پيشبرد نرم افزار بدنبال داشته و ما امروز در صنعت گسترده نرم افزار از دستاوردهای وسيع آن بهره مند هستيم . در اين قسمت قصد داريم ، به بررسی برنامه نويسی شی گراء پرداخته و از اين زاويه نگاهی به دات نت داشته باشيم .
بمنظور شناخت برنامه نويسی شی گراء ، کافی است به اطراف خود نگاهی داشته باشيم .جارو برقی ، قهوه جوش ، پنکه سقفی و مجموعه بسيار گسترده ای از ساير اشياء را پيرامون زندگی خود مشاهده می نمائيم . اشياء ما را محاصره و يا در محاصره اشياء می باشيم . برخی از اين اشياء نظير دوربين ، مستقل عمل نموه و برخی ديگر نظير تلفن و ماشين های پاسخگو با ساير اشياء ارتباط دارند . برخی از اشياء دارای داده ها ئی می باشند که بين کاربران استفاده می گردد(يک دفترچه تلقن) . برخی از اشياء شامل اشياء ديگری می باشند، يک دستگاه بستنی ساز درون فريزر ، نمونه ای در اين زمينه است .
هر شی دارای دو خصلت ذاتی است : وضعيت ( state ) و رفتار ( Behavior ) . مثلا” يک لامپ دارای اطلاعاتی نظير : روشن/خاموش بودن ، نام تجاری ، طول عمر و موارد ديگر است که جملگی وضعيت شی فوق را مشخص می نمايند. رفتار لامپ ، شامل ارائه نور و روشنائی است
يک شی مسلما” نسبت به خود ، بمنزله يک جزيره است . بسياری از اشياء بصورت دسته جمعی و با تشريک مساعی در يک سيستم قرار خواهند گرفت . مثلا” تلويزيون و بلندگوهای آن بخشی از سيستمی می باشند که موسوم به تئاتر خانوادگی است . يخچال و اجاق گاز بخشی از سيستمی با نام آشپزخانه می باشند. اين نوع سيستم ها خود متعلق به يک سيستم بزرگتر و با نام آپارتمان و يا خانه می باشند . مجموعه ای از آپارتمانها سيستم ديگری را با نام مجتمع ايجاد می نمايند.
يک نرم افزار را می توان مشتمل بر مجموعه ای از اشياء در نظر گرفت که هر يک پتانسيل های لازم را ارائه و با بخدمت گرفتن آنان و بهره گيری از پتانسيل های موجود زمينه نيل به اهداف مورد نظر فراهم خواهد شد. به منظور طراحی و پياده سازی يک برنامه شی گراء در اولين مرحله می بايست ، اقدام به طراحی و ايجاد اشياء مورد نظر با توجه به اهداف نرم افزار نمود.مرحله فوق ، اولين گام و بدون شک مهمترين مرحله در فرآيند ايجاد يک سيستم است . در مرحله دوم که ارزش آن شايد بمراتب بالاتر از مرحله قبل باشد ، می بايست نحوه ارتباط اشياء با يکديگر بدرستی مشخص گردد. در زمان ايجاد يک سيستم بزرگ که دارای پيچيدگی های خاص خود است ، می بايست نسبت به دو مرحله فوق ، شناخت لازم وجود داشته و بدون آگاهی لازم ، امکان ايچاد اينچنين سيستم های بزرگی با رويکرد شی گراء ، چالش های خاص خود را بدنبال خواهند داشت . در چنين مواردی می توان فرآيند پياده سازی يک سيستم را شامل دو مرحله مهم طراحی شی گراء و برنامه نويسی شی گراء در نظر گرفت . برنامه نويسی مبتنی بر عنصر ، پايه و اساس اين نوع سيستم ها محسوب می گردد . برنامه نويسی اشياء در نرم افزار ، نيازمند يک زبان برنامه نويسی شی گراء نمی باشد و اگر از يک زبان برنامه نويسی شی گراء استفاده می گردد ، بدين مفهوم نخواهد بود که کد نوشته شده ، شی گراء خواهد بود. زبان ها صرفا” می توانند کمکی در فرآيند فوق را ارائه و هيچگونه تضمينی در اين رابطه را ارائه نخواهند داد.

1-1) مقدمه اي بر برنامه نويسي شي گراء …………………………….25
1-2) سی شارپ دات نت و برنامه نویسی شی گرا…………………..27
1-3) چرا به دات نت احتیاج داریم ؟………………………………………37
1-4)مقدمه اي بر C#.Net ……ا…………………………………………..41
2-1) مقدمه اي بر SQL Server ……ا……………………………………59
2-2) معرفي SQL و دستورات عمومي آن ……………………………..62
2-3) عملگرها در SQL…….ا…………………………………………….64
2-4)ایجاد یک ADO Connection به یک پایگاه داده…………………66
3-1) ASP.Net چیست ؟………………………………………………69
3-2) زبانهای برنامه نویسی درASP.Net….ا………………………..73
سورس برنامه ………………………………………………………….74
منابع و ماخذ …………………………………………………………95  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان