انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول تاریخچه SCADA

1-1 مقدمه
تمامی شرکتهای صنعتی هرکدام به نوعی با موضوع اتوماسیون درگیر هستند و پیشرفت علوم در این زمینه باعث ایجاد تغییرات عظیمی در صنایع مختلف گردیده و باعث شده است تا سیستمهای سنتی جای خود را به سیستمهای مدرن و اتوماتیکی بدهند. به این دلیل، ضروری است تا ما هم از این تکنولوژیها در جهت پیشبرد اهداف خویش سود جوییم. چرا که، سیستمهای سنتی علاوه بر اینکه هزینه ساخت و نگهداری بالایی دارند قابلیت اطمینان آنها هم بدلیل عوامل مختلف پائین است؛ ولی در سیستمهای مدرن چون بر مبنای کامپیوتر عمل می کنند، هم هزینه نصب و نگهداری به طور چشمگیری کاهش یافته و هم اینکه قابلیت اطمینان و دقت عمل این سیستمها به شدت بالا رفته است به طوریکه در صنایع، استفاده از این سیستمها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. همانطوریکه می دانیم اتوماسیون صنعتی بحثی گسترده بوده و انواع مختلفی دارد که هر کدام از آنها نیاز به مطالعات وسیعتری دارند.
سیستم SCADA یکی از این سیستمهاست که با ظهور خود تاکنون، کمک زیادی در زمینه جمع آوری اطلاعات و کنترل سیستمها برای صنعت داشته است. در کشور ما نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته و در تعدادی از صنایع مانند صنایع پتروشیمی، صنعت نفت، و حتی در مواردی در سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی، از این سیستم استفاده شده است اما این استفاده ها بصورت محدودی انجام گرفته و لازم است تا بیشتر از اینها به این موضوع پرداخته شود تا اینکه بهره بیشتری از این تکنولوژی نو و مدرن نصیب شود.
با توجه به اینکه منابع فارسی کمی راجع به این سیستمها وجود دارد و با توجه نیازهای فوق و همچنین علاقمندی خویش به موضوع اتوماسیون صنعتی، بر آن شدیم تا پروژه پایان نامه کارشناسی خود را به این موضوع اختصاص دهیم تا شاید بتوانیم کمکی هرچند اندک به دانشجویان و محققان و کلیه کسانی که دوست دارند در این زمینه ها فعالیت کنند داشته باشیم.

1-2 مراحل رشد سیستم SCADA
در یادگیری یک موضوع جدید، معمولاً آشنا بودن با حداقل مقدار کوچکی از تاریخچه آن، مفید واقع می شود. این آشنایی ما را قادر می سازد تا اطلاعات جدیدی را در آن زمینه بدانیم و مراحل پیشرفت آن را در طول زمان متوجه شویم.
در اوایل دهه دوم _ سوم قرن بیستم، توسعه مهندسی هواپیما و موشکها و همچنین رسیدگی به پارامترهای هوایی و جغرافیایی دیگر، مخصوصاً در جاهایی که رفتن به آنجا برای افراد یا مشکل بود یا غیر ممکن، مورد نیاز واقع شد و نمونه های ساده اطلاعات از تجهیزات واقع در این مکانها جمع آوری می شد. برای مثال، در روزهای اولیه ساخت هواپیمای آزمایشی، فضایی برای خلبان وجود داشت بدون آنکه اتاق کوچک اضافی برای مهندسین تست کننده و طراح جهت قرار گرفتن در این وسیله نقلیه در موقع پرواز و بررسی کردن هزاران سنسور که برای سنجیدن فشارها و کششها روی بدنه هواپیما و موتور نصب می شد موجود باشد. بطور مشابه، موشکهای اولیه حتی اتاقی برای خلبان هم نداشتند.
زمانی که تکنولوژی پیش بینی شرایط آب و هوایی برای اولین بار بکار گرفته شد دانشمندان دریافتند که حجم بزرگی از اطلاعات برای پیش بینی های دقیق لازم است. اما فقط مقدار خیلی کمی از این اطلاعات در جایی که عموماً افراد در آنجا قرار داشتند در دسترس بود. محلهای ذخیره اطلاعات اصلی و چراغهای دریایی، کشتیها و مخصوصاً ایستگاههای هوایی نصب شده می توانستند ایجاد شوند و اطلاعات را به محل مرکزی با استفاده از تلفن یا تلگراف یا رادیو انتقال دهند. اما این اطلاعات فقط اطلاعات مربوط به سطح زمین را شامل می شد در حالیکه آب و هوا از عواملی بیش از عوامل سطحی تشکیل شده است. برای رسیدن به اطلاعات بهتری که هواشناسی را بدست می دهد، دانشمندان به این فکر افتادند که توسعه اشکال مختلف اطلاعات هواشناسی بالاتر از جو زمین می تواند مفید واقع شود. بالنهای کوچکی قابل حصول بودند و ابزارهای کوچکی روی آنها می توانستند نصب شوند تا پارامترهای مورد نیاز را اندازه گرفته و اطلاعات مطلوب را بدست آورند. اما آن اطلاعات چگونه باید بدست می آمدند؟

1 سیستم دورسنجی اولیه

1 سیستم دورسنجی اولیه

1-1 مقدمه…………………………………………………………. 1
1-2 مراحل رشد سیستم SCADAا……………………………… 2

فصل دوم SCADA چیست؟

-1 مقدمه
SCADA تکنولوژیی است که امکان جمع آوری اطلاعات از یک یا چند تسهیلات خیلی دور و یا ارسال دستورات کنترلی محدودی به آن وسایل را برای اپراتور فراهم می کند. در سیستم SCADA، لازم نیست که اپراتور در محلهای دور بماند و یا به صورت تکراری به آنجا سر بزند در مواقعی که آن تجهیزات دور بطور عادی کار می کنند. در این فصل بعد از تعریف SCADA به معرفی این سیستم خواهیم پرداخت و محدوده بکارگیری آن را شرح خواهیم داد.

2-2 تعریف SCADA
SCADA سر نامی است که از حروف اول اصطلاح “Supervisory Control And Data Acquisition” بدست آمده است. گذشته از این حقیقت که این اصطلاح ریشه ای به عامل فاصله که در بیشتر سیستمهای SCADA معمول است اشاره نکرده است، سرنام SCADA سرنام مناسبی می باشد. یک سیستم SCADA امکان ایجاد تغییرات روی کنترل کننده های فرایند دور به منظور باز و بسته کردن شیرها، نشان دادن آلارمهای خطر، و جمع کردن اطلاعات اندازه گیری از یک مکان مرکزی نسبت به یک فرایند توزیع شده و وسیع مانند میدان گازی یا نفت، سیستم خطوط لوله، یا سیستم تولید هیدروالکتریکی توسط اپراتور را ممکن می سازد. هنگامی که ابعاد فرایند خیلی بزرگ باشد _ صدها یا هزاران کیلومتر از یک طرف به طرف دیگر _ فرد می تواند ارزشهای این سیستم را به دلیل کاهش بازدیدهای عادی برای نشان دادن عملکرد تجهیزات احساس کند. ارزش این امتیازات وقتی که تجهیزات خیلی دور قرار بگیرند و برای بازدیدهای فوق زحمت زیادتری (مانند سفر با هلی کوپتر) لازم باشد بالا خواهد رفت.

2-3 فرایندهای قابل اجرا
تکنولوژی SCADA به بهترین شکل برای فرایندهایی که در نواحی بزرگ پخش شده اند و بطور نسبی جهت کنترل کردن و نمایش دادن ساده هستند و نیاز به مداخله تکراری و منظم و یا سریع دارند مورد استفاده قرار می گیرد. مثالهای زیر کمک می کند تا محدوده انواع کاربردهای SCADA درک شود:
a) گروهی از ایستگاههای تولید هیدروالکتریکی کوچک که در پاسخ به تقاضای مشتری روشن و خاموش می شوند معمولاً در مکانهای دور قرار می گیرند، آنها می توانند بوسیله باز و بسته کردن شیرهای توربینها کنترل شوند، آنها باید بطور مداوم دیده شوند، و لازم است که بطور نسبتاً سریع به تقاضاها در شبکه قدرت الکتریکی پاسخ دهند.
b) تجهیزات تولید نفت و گاز – شامل چاهها، سیستمهای جمع آوری، تجهیزات اندازه گیری سیال، و پمپها – که معمولاً در نواحی بزرگ پخش می شوند، نیاز به جمع آوری اطلاعات به طور منظم دارند و باید به شرایط موجود در بقیه میدان پاسخ سریع دهند.

اجزای اصلی یک سیستم SCADA

اجزای اصلی یک سیستم SCADA

2-1 مقدمه…………………………………………………………….. 8
2-2 تعریف SCADAا……………………………………………………. 8
2-3 فرایندهای قابل اجرا………………………………………………. 9
2-4 عناصر سیستم SCADA……ا…………………………………… 10
2-5 آنچه که در SCADA مقدور نیست……………………………… 14
2-5-1 سیستمهای حفاظتی………………………………………… 14
2-5-2 نیازهای روزانه………………………………………………… 19

فصل سوم اجزای اصلی SCADA

-1 مقدمه
همانطوری که قبلاً اشاره کردیم یک سیستم SCADA عمدتاً از سه قسمت RTU، MTU و ارتباطات تشکیل شده است. در این فصل، دو قسمت اصلی SCADA و عملکردشان را توضیح می دهیم ولی با توجه به اینکه بحث ارتباطات یک موضوع کلی و مفصلی است آن را در فصل بعد توضیح خواهیم داد. البته علاوه بر این موارد اجزای فرعی دیگری نیز وجود دارند که در فصل پنجم بررسی می شوند.

3-2 واحد ترمینالی راه دور (Remote Terminal Unit)
شکل 3-1 در قالب یک بلوک نشان می دهد که سیگنالها چگونه به داخل RTU وارد می شوند و شکل 3-2 نشان می دهد که چگونه سیگنالها از RTU خارج می شوند. برای بررسی کردن آنها بطور خلاصه می توانیم بگوییم که RTU اطلاعات را از میدان درباره مقادیر آنالوگ، نقاط وضعیت و هشدار، و مقادیر اندازه گیری شده جمع می کند. این اطلاعات را در حافظه خود تا زمانی که MTU آن را فرا بخواند نگه می دارد. سپس اطلاعات را کد گذاری نموده و به MTU انتقال می دهد. به علاوه هنگامی که MTU دستور می دهد، RTU فلکه ها را باز و بسته می کند، سوئیچها را خاموش یا روشن می کند سیگنالهای آنالوگ و یا قطارهای پالس را جهت حرکت دادن موتورهای پله ای تولید می کند. ممکن است دستوراتی که RTU انجام می دهد ساده به نظر برسد اما برای انجام دادن همه کارهای کنترل از راه دور و نمایشهایی که به آنها نیاز است کافی است. حالا RTUها، برای دریافت و فرستادن پیام به وسایل میدان بصورت سریال با RS-232 عرضه می شوند. در بیشتر موارد، این ویژگی عملکرد SCADA را بالا نمی برد. اگرچه بعضی از انتقال اطلاعات محلی میدان را ساده می سازد. در آینده نزدیک، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که در ارتباطات سریال به شکلfield bus، به سیگنالهای آنالوگ 4 الی 20 میلی آمپر که در حال حاضر استفاده می شود دست خواهیم یافت. (شکلها ترجمه شود)

یک آلارم مجزا

یک آلارم مجزا

3-1 مقدمه………………………………………………………………. 22
3-2 واحد ترمینالی راه دور…………………………………………….. 22
3-2-1 واسطه ارتباطی…………………………………………………. 23
3-2-2 جزئیات پروتکل……………………………………………………. 25
3-2-3 کنترل مجزا……………………………………………………….. 27
3-2-4 کنترل آنالوگ…………………………………………………….. 29
3-2-5 کنترل پالسی…………………………………………………… 31
3-2-6 کنترل سریال……………………………………………………… 31
3-2-7 سیگنالهای مجزای مانیتوری……………………………………. 31
3-2-8 سیگنالهای آنالوگ مانیتوری…………………………………….. 33
3-2-9 سیگنالهای شمارشی پالس مانیتوری………………………… 33
3-2-10 سیگنالهای سریال مانیتوری……………………………………. 34
3-3 واحد پایانه مرکزی (Master Terminal Unit) ا……………………….35
3-3-1 واسطه مخابراتی……………………………………………………. 35
3-3-2 تصویری از فرایند مربوطه…………………………………………… 36
3-3-3 بعضی عملکردهای ساده…………………………………………… 42
3-3-4 ذخیره اطلاعات……………………………………………………… 44

فصل چهارم ارتباطات .

مخابرات یعنی انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر. برای این کار نیاز به عوامل متعددی است:
a. واسطه ای باید انتخاب شود تا اطلاعات از طریق آن ارسال شوند (کانال مخابراتی).
b. تجهیزاتی باید در ابتدای کانال مخابراتی باشند که اطلاعات را به شکل قابل ارسال توسط کانال مخابراتی تبدیل کنند ( فرستنده).
c. تجهیزاتی باید در انتهای کانال مخابراتی باشند که پیام را دریافت و آن را به فرم قابل فهم در آورند (گیرنده).
این فصل بخشی از تجهیزات و کانالهای ارتباطی مورد استفاده در سیستم های SCADA را توضیح می دهد. همچنین بخشی از مفاهیم مخابراتی معرفی خواهند شد و عملکرد، مزایا و معایب سیستمهای معمول مخابراتی تحلیل شده و مفاهیم مخابراتی مربوط به جمع آوری اطلاعات و کنترل از راه دور شرح داده خواهد شد.

4-2 مخابرات، SCADA را امکان پذیر می سازد
یک سیستم SCADA را فرض کنید که یک پایانه مرکزی دارد و اطلاعات چند پایانه راه دور را جمع آوری و آنها را کنترل می کند. مشخص است که مخابرات نقش اساسی در این سیستم دارد. ارزیابی نصب سیستم SCADA معمولآ مبتنی بر فاصله سایت، سختی و هزینه استفاده از اپراتور در سایت است. در محدود حالاتی ممکن است حضور شخص درسایت خطرناک باشد و در اکثر موارد حضور اپراتور در سایت برای مدت زیاد و یا حتی بازدید در یک شیفت بسیار پر هزینه است. هر جا که کانال مخابراتی بین سایت دوردست و سایت مرکزی بتوان ایجاد کرد اطلاعات قابل ارسال است در غیر اینصورت SCADA نمی تواند وجود داشته باشند .

4-3 تبدیل آنالوگ به دیجیتال
کلیه اطلاعات انتقالی بین پایانه مرکزی و پایانه راه دور به شکل باینری هستند. این اطلاعات ممکن است وضعیت روشن یا خاموش بودن یک سوئیچ و یا تبدیل شده اطلاعات آنالوگ به دیجیتال باشند. شکل 4-1 خروجی یک سوئیچ را که نشان دهنده وضعیت یک شیر است نشان می دهد؛ در شکل (a) 4-1 شیر باز است و خروجی سوئیچ در حالت v 5+ است. در شکل(b) 4-1 شیر بسته شده و خروجی سوئیچ 0 است. شکل (c) 4-1 خروجی سوئیچ هنگامی که شیر باز و یسته می شود را نشان می دهد. شکل 4-2 نحوه تبدیل وضعیت سوئیچ به اطلاعات باینری را بیان می کند. هر بیت معادل یک رقم باینری است. یک رجیستر ساده یا فلیپ فلاپ در شکل (a) 4-2 نشان داده شده است. خروجی سوئیچ به ورودی فعال کننده رجیستر اعمال می شود و مقدار باینری در خروجی رجیستر دریافت می شود. یک سری پالس متناوب که پالس ساعت نامیده می شوند به ورودی دیگر رجیستر اعمال می شوند.

نمایش وضعیت شیر

نمایش وضعیت شیر

4-1 مقدمه ………………………………………………………………..46
4-2 مخابرات، SCADA را امکان پذیر می سازد………………………… 46
4-3 تبدیل آنالوگ به دیجیتال …………………………………………….47
4-4 انتقال سریال در فواصل طولانی……………………………………. 51
4-5 اجزای سیستم مخابراتی…………………………………………. 51
4-6 پروتکل………………………………………………………………. 53
4-7 مودم…………………………………………………………………… 55
4-8 سنکرون یا آسنکرون…………………………………………………. 60
4-9 کابل تلفنی یا رادیو؟………………………………………………….. 60
4-10 ارتباط بین سیستم SCADA و اپرتور………………………………. 61
4-11 مفاهیم امنیتی………………………………………………………. 62
4-12 اعلام خطر………………………………………………………… 63
4-13 صفحات کنترلی………………………………………………….. 67
4-14 صفخات نمایش وضعیت………………………………………….. 68
4-15 گرافیک و رسم نمودار……………………………………………… 69
4-16 گزارشات……………………………………………………………. 69
4-17 واسطه های موازی……………………………………………….. 70

فصل پنجم سنسورها، محرکها و سیم بندی

-1 مقدمه
جزئیات یک پروژه براحتی ممکن است در سایه یک یا دو قسمت اساسی و مهم آن قرار گیرد. در پروژه‌های SCADA آنچه در مقابل چشم مهم می نماید، پایانه مرکزی، سیستم مخابراتی و یا پایانه راه دور است. ولی جالب این است که قطعات ساده و ارزان مانند سوئیچها محرک شیرها و تجهیزات آنالیز کننده بخش اعظم هزینه پروژه SCADA را تشکیل می دهند. این امر بخصوص برای اصلاح سیستمهای موجود جهت ارتباط با سیستم SCADA مشهود است. در این فصل قصد نداریم که انواع مختلف سنسورها، محرکها و یا انواع سیم بندیها را توضیح دهیم بلکه می خواهیم بیشتر از دید اقتصادی به این مسئله نگاه کنیم و فقط چند سنسور و محرک را برای مثال شرح می دهیم.

5-2 هزینه فراموش شده
مشخص است که صنایع مختلفی از سیستم SCADA استفاده می کنند که هر کدام از آنها وسایل اندازه گیری منحصر به خود را دارند و در نتیجه سنسورها یا محرکهای متنوعی خواهیم داشت. می دانیم که حاصلضرب خیلی در خیلی به مقدار خیلی زیادی منتج می شود. برای بسیاری از RTU ها همین روش محاسباتی می تواند برای بدست آوردن هزینه سنسورها و محرک ها بکار رود. تا این قسمت MTU و RTU بررسی شده اند و آنچه که فراموش شده است هزینه سنسورها، محرکها وسیم بندی بین آنها و RTU است. این بخش ممکن است هزینه ای سه تا چهار برابر RTU، UPS و تجهیزات مخابراتی در یک سایت داشته باشند. شکل5-1هزینه‌های SCADA را در یک سایت و با یک RTU لیست کرده است.

5-1 مقدمه ………………………………………………………………71
5-2 هزینه فراموش شده……………………………………………… 71
5-3 برخی فرضیات خاص……………………………………………….. 77
5-4 استانداردسازی…………………………………………………….. 78
5-5 تعمیرات………………………………………………………………. 78

فصل ششم کاربردهای سیسم SCADA

مقدمه
هر مجموعه‌ای از تجهیزات و سیستمها اگر کاری سودمند انجام ندهد فاقد ارزش است. در این فصل کاربردهای SCADA و بعضی از امکانات آن ارائه خواهد شد. همچنین نحوه بکارگیری این سیستم در صنایع مختلف ارائه خواهد شد.

6-2 بررسی بدون وقفه بودن
همانطور که می دانیم فاصله زمانی ارسال اطلاعات از سنسورهای سایت به RTU (یا از RTU به محرکهای نصب شده در سایت) ضرورتاً باید صفر باشد. زمان اسکن RTU سریع است اما سرعت کم ارسال اطلاعات، مبادله اطلاعات بین RTU و MTU را دچار تأخیر زمانی می‌کند. اختلاف زمانی که باعث تصحیح خطا می‌شود در حدود دو برابر زمان اسکن است. شکل 6-1 کاربردی را که شامل MTU است نشان می‌دهد. این اختلاف زمانی ذاتی سیستم، برای بسیاری از کاربردها مهم نیست. اما می‌تواند پارامتر تعیین کننده‌ای برای دیگر کاربردها باشد. بعضی از کاربردهای ساده با زمان اسکن بالا بخوبی کار نخواهند کرد. در شکل 6-1 یک سیستم SCADA، عملکرد مجموعه ای از کمپرسورها و خطوط لوله توزیع را نشان می‌دهد. گاز در نقاط معینی به درون چاهها تزریق می‌شود که حاصل آن کاهش میانگین چگالی مایعات غیر مطلوب حاصل از استخراج نفت است. هر چاه تولید نفت متفاوتی در واحد گاز تزریق شده دارد اگر بعضی از کمپرسورها از کار بیافتند و فشار سیستم توزیع افت کند تولید بعضی از چاهها متوقف خواهد شد. سیستم تزریق گاز ممکن است خیلی بزرگ باشد و صدها مایل مربع را بپوشاند. آغاز مجدد تزریق گاز معمولاً نیاز به بررسی هر چاه توسط اپراتور دارد.

1 استفاده از ماهواره های ژئوسنکرون

1 استفاده از ماهواره های ژئوسنکرون

6-1 مقدمه ……………………………………………………………………..82
6-2 بررسی بدون وقفه بودن………………………………………………. 82
6-3 حسابرسی محصول…………………………………………………. 84
6-4 اسکن کردن و مخابرات ………………………………………………88
6-5 کنترل اتو ماتیک………………………………………………………… 91
6-6 مدیریت مصرف و مدیریت انرژی با SCADA ا…………………………..92
6-6-1 مدیریت انرژی با SCADAا……………………………………………… 93
6-6-2 سیستمهای مدیریت بار و SCADA: (Load Management System LMS) ا.95
6-6-3 تلفیق سیستمهای مدیریت انرژی و مدیریت بار با SCADA: ا………96

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم تحولات آتی سیسم SCADA

مقدمه
هر سیستم SCADA از سه بخش اصلی تشکیل شده است تجهیزات مخابراتی، پایانه‌های راه دور و پایانه مرکزی. در پایان این پروژه لازم است تغییراتی که در آینده ممکن است رخ دهد را بررسی کنیم. مخابراتی در حال ظهور است که ممکن است منجر به تغییر SCADA از شکل وسیله‌ای برای کنترل از راه دور به شکل کنترل کننده اتوماتیک تبدیل شود. در این فصل می خواهیم سخت‌افزارهای جدید مخابراتی و الکترونیکی تاثیر گذار بر SCADA را بشناسیم. و نحوه تاثیر توسعه نرم‌افزارها بر سیستم SCADA بخصوص آنها که مرتبط با نمایش و ارسال سریع ارسال اطلاعات هستند را تحلیل کنیم.

7-2 مخابرات بهتر
در فصلهای گذشته توضیح داده شد که مخابرات به عنوان یک موضوع محوری در تکنولوژی SCADA عمل می کند. کلیه اطلاعات سایتهای دور دست باید با موفقیت به وسیله سیستم مخابراتی از RTU به MTU منتقل شوند. اگر چه در حال حاضر وضع بهتر شده است اما واضح است که بیشتر اجزاء اصلی مخابرات در طول عمر خود دچار مشکلات حادی می‌شوند. مخابرات رادیویی از تکنولوژی الکترونیک بهره فراوانی برده است. روشهای ساخت و مجتمع سازی قادر به کاهش تغییرات فرکانسی در اثر تغییرات گرمایی هستند. قابلیت اعتماد و در دسترس بودن سیستم بهبود یافته است زیرا دانش طراحان درباره اثر گرما و ارتعاش افزایش یافته و به روش کاهش این اثرات آگاهی یافته‌اند. امروزه تجهیزات رادیویی با حجم کوچکتر و توان مصرفی کمتر ساخته می‌شوند که نتیجه آن مجتمع شدن این تجهیزات با مودمها در RTU است. در حال حاضر تکنولوژی رادیوها به سمت داشتن قابلیت مونیتورینگ، تعمیر و کالیبراسیون توسط خود سیستم پیش می رود. تجهیزات دیجیتالی قرار داده شده در درون رادیوهای فعلی به پرسنل تعمیر و نگهداری فقط اجازه تنظیم می‌دهند بدون اینکه امکان دسترسی به رادیوها بعنوان بخشی از یک RTU وجود داشته باشد. چنین سیستمهایی زمان کمتری را برای رسیدن به پایداری صرف می‌کنند. رسیدن به زمان پایداری در حد میلی ثانیه اگر چه مشکل است ولی غیر ممکن نیست. هنگامی که رادیوها برای ارتباط شخص با شخص طراحی می‌شدند زمان اندک رسیدن به حالت پایدار نمی توانست ارزشی در مقابل افزایش هزینه طراحی و ساخت داشته باشد. اما برای تجهیزاتی که بطور اختصاصی برای سیستم SCADA طراحی شده‌اند این مساله ارزش چنین تلاشی را دارد.
ماهواره ها چندین دهه وظیفه انتقال مقدار زیادی از اطلاعات تلفنی و دیتا را بر عهده داشتند. تاکنون ماهواره های مخابراتی برای دریافت اطلاعات از تعداد محدودی ایستگاه زمینی طراحی شده اند و هزینه ارتباط دوطرفه زیاد بوده است. اما در حال حاضر وضع تغییر کرده و ارتباط ماهواره‌ای هزینه معقولتری پیدا کرده است. خطوط لوله طولانی و تجهیزات استخراج نفت از این تکنولوژی بخوبی می توانند بهره ببرند. ماهواره های ژئوسنکرون با فاصله 36000 کیلومتر از سطح زمینن برای استفاده خیلی راحت تر از گیرنده‌های UHF که در هر 20 کیلومتر قرار دارند می‌باشند. شکل 7-1 نحوه استفاده از ماهواره‌ تکرار کننده جهت رفع مشکلات مخابرات رادیویی UHF از نظر دید مستقیم را نشان می‌دهد. چندین شرکت، در حال توسعه ماهواره‌های مخابراتی با ارتفاع کم یا با مدار کاملا بیضی هستند. فواید این طرح‌ها، صرف توان کمتر جهت دسترسی به ماهواره و نهایتاً رسیدن به ایستگاههای زمینی قابل حمل جهت ارتباط با ماهواره است. که در نتیجه هزینه این ایستگاهها تا حد تلفن سیار کاهش پیدا خواهد کرد. اینکار نه تنها قابلیتهای تلفن سیار را در اختیار می‌گذارد بلکه به طور چشمگیری باعث سادگی ارتباط SCADA می‌شود. در خطوط مخابرات سیمی، پیشرفتی صورت نگرفته است که تغییر عمده‌ای را در SCADA ایجاد کند ولی تکنولوژی فیبر نوری تغییراتی پایه‌ای در نحوه نصب SCADA بر روی فرایند‌های صنعتی ایجاد کرده است. همانطور که بیان شد SCADA درگیر اطلاعات با سرعت پایینی است که سیم‌های زوجی و رادیوهایی با باند فرکانسی صحبت می‌توانند جوابگو باشند. چنین محدودیتی به RTU و MTU نیز منتقل شده است. تمام این تکنولوژیها براساس ارتباطی غیر قابل اطمینان، سرعت پایین و دوطرفه پیش بینی شده‌اند. همانطور که قبلاً بیان شد اطلاعات بحرانی و نمونه‌هایی که گهگاه بوجود می‌آیند مشخص می ‌کنند که SCADA چیست اما به ناگهان، وسیله‌ای ارتباطی به وجود آمد که پهنای باندی در اختیار اسکادا گذاشت که برای تمام اهداف واقعی نامحدود عمل می‌کند و

7-1 مقدمه…………………………………………………………… 99
7-2 مخابرات بهتر……………………………………………………. 99
7-3 RTUهای هوشمند……………………………………………. 103
7-4 MTUهای هوشمند……………………………………………. 104
7-5 شبکه‌های LAN ا………………………………………………..105
7-6 برنامه‌های کاربردی توزیع شده……………………………….. 105
نتیجه‌گیری و پیشنهادات…………………………………………. 107.
اختصارات……………………………………………………………. 108
واژه ‌نامه…………………………………………………………….. 109
مراجع………………………………………………………………… 114  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان