فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

امروزه سیستم های متنوعی برای تولید نخ وجود دارد که یکی ازمهمترین آنها سیستم ریسندگی رینگ میباشد .ماشین رینگ درسال 1828میلادی توسط یک صنعتگر آمریکایی به نام جان تروپ اختراع گردید [4].دوسال بعد درسال 1830هموطن او به نام جنک شیطانکی به این ماشین افزودکه توانایی دوران بر رویرینگ را داشت،از آن زمان تا امروز تغییرات قابل توجهی دراین ماشین داده شده،اما اصول کلی واساسی این سیستم به صورت اولیه خود باقی مانده است [4].امروزه غیر از سیستم ریسندگی رینگ،سیستمهای جدید ریسندگی تولید نخ به بازار آمده اندکه نسبت بهریسندگی رینگ دارای سرعت تولید بالاتر وقیمت تمام شده محصول کمتری می باشد،ولی سیستمریسندگی رینگ به علت دارا بودن برخی از ویژگیهایی که مختص نخ این ماشین است،هنوزدربازار رقابت می کند.ماشین ریسندگی رینگ تاکنون به عنوان یک ماشین ریسندگی فراگیر وکارآمد مطرح بوده ومزایای چشمگیری نسبت به سایر سیستم های ریسندگی دارد که ازآن جمله:

  • توانمندی کافی جهت ریسندگی وتبدیل اکثر الیاف به نخ بانمرات مختلف
  • بهینه بودن نخ این سیستم از لحاظ ساختمان واستحکام
  • سهولت کار با ماشین
  • توانایی تولید نخ ازمخلوط الیاف بانسبتهای مختلف الیاف گوناگون[4 ].

علیرغم ویژگیهای کمی وکیفی تولید سیستم های جدید ریسندگی،انتخاب واستفاده از سیستم ریسندگیرینگ صرفأ به علت برترهای کیفی نخ آن است. باتوجه به پیشرفتهای سیستم های جدید ریسندگی،شرطبرتری وحفظ موقعیت سیستم ریسندگی رینگ درآینده افزایش اتوماسیون آن،میزان تولید،راندمان ودرنهایت کاهش هزینه ها وقیمت تمام شده محصول این ماشین می باشد [4 ].ریسندگی الیاف غیر یکسره به دو بخش ریسندگی الیاف کوتاه(پنبه ای) وریسندگی الیاف بلند(پشم)تقسیم شده است،که ریسندگی فاستونی،پشمی ونیمه فاستونی،سه زیر مجموعه از ریسندگی الیاف بلند می باشد.درسیستم فاستونی ازالیاف مرغوب وبا ظرافت بالا استفاده می شودو نخ آن نیز ظریف ولطیف می باشد.معمولأ دراین سیستم نخهایی با نمرات ظریفتراز Nm 20 ریسیده شده واز آن پارچه های مرغوب جهت پوشاک تهیه می شود [9].

نخهای تولید شده درسیستم پشمی ضخیم هستند ومعمولأ در پتوبافی و…مصرف می شود.این نخها با نمرات ضخیم تراز Nm 5 تولید شده ومعمولأ ازاستحکام پایینی برخوردار بوده واز الیافلند پشم تهیه می شود،در این میان این دوسیستم (فاستونی وپشمی)،سیستم نیمه فاستونی،نخهایی تولید می شود که دارای ساختار وظرافت متفاوت بانخهای فاستونی وپشمی می باشدوساختارآن درمحدوده بیننخهای فاستونی وپشمی است واز لحاظ استحکام کمتر از نخهای فاستونی می باشد.این سیستم از نیمه اول قرن بیستم توسعه پیدا کرده واساسأبرای تهیه نخ از الیاف مصنوعی ومخلوط آنها با پشم طراحی شده است [9].ماشین آلاتی که دراین سیستم استفاده می شود شباهت زیادی به ماشینهای سیستم فاستونی دارد.تفاوتعمده ای که بین این دو سیستم دیده می شود،حذف ماشین نشانه درسیستم نیمه فاستونی است.

معمولأ الیاف پشم نسبتأ ضخیم و الیاف مصنوعی باظرافت( dtex 5/16- 9) که دارای طولی بین(150 – 75) میلی متر هستند در این سیستم دیده می شوند. البته همراه الیاف یاد شده استفاده از الیاف کوتاهتر از30 میلیمتر وبه مقدار حد اکثر%15 نیز توصیه می شود ومصارف نخ آن بیشتر درصنعت فرش وتریکو است[9].رساله حاضر گامی درراستای بهبود خواص نخ درسیستم نیمه فاستونی رینگ می باشد.

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….3
2-1- تحقیقات انجام شده قبلی…………………………………………………………………………………………..5
3-1- هدف…………………………………………………………………………………………………………………..17

نیروهای وارد بر نخ در اثر بالن ریسندگی

نیروهای وارد بر نخ در اثر بالن ریسندگی

فصل دوم

از آنجائیکه مصرف عمده نخهای نیمه فاستونی در صنعت فرش ماشینی است عموما جهت تولید نخ در این سیستم از الیاف اکریلیک استفاده میشود از اینرو الیاف مصرف شده برای تهیه نخ جهت ازمایش نیز الیاف اکریلیک میباشد که مشخصات آن دررطوبت نسبی لیف چگالی لیف ظرافت لیف طول مینیمم لیف طول متوسط لیف طول ماکزیمم لیف نوع لیف%(0/9-2) 1/19(g/cm3) 11(dtex) 70(mm) 120(mm) 150(mm) آکریلیک2-2- ماشینهای استفاده شده :
1-2-2- ماشینهای مورد استفاده جهت تولید:
جهت تولید نخ نیمه فاستونی با بالن کاملآ شکسته علاوه بر ماشینهای موجود صنعتی از یک قطعه ساخته شده نیز استفاده گردید.
1-1-2-2- ماشینهای صنعتی استفاده شده:
فرآیند تهیه نخ نیمه فاستونی دارای مراحل مختلفی میباشد که توسط ماشینهائی که نام و مشخصات آنها در جدول 2-2 آمده است ، انجام میشود.

الیاف اکریلیک پس از عملیات رنگرزی که روی آنها صورت میگیرد جهت رسیدن به اهداف زیر وارد ماشین حلاجی میشود:1- باز کردن وتمیز کردن الیاف از ناخالصیها، این عمل توسط ماشین باز کننده انجام می شود وباعث کاهش نیروهای به کار برده شده بین خارهای کارد والیاف میشودودر نتیجه خردشدگی الیاف کمتر شده وعمر نوارهای کاردینگ افزایش یافته وکیفیت محصول نهایی بالا میرود.
2- مخلوط کردن الیاف با یکدیگر جهت بهبود ویکسان کردن خواص محصول و مقرون به صرفه کردن آن از لحاظ اقتصادی . مخلوط کردن در مرحله حلاجی به دو روش دستی و ماشینی صورت می پذیرد.در روش دستی الیاف به صورت لایه های یکنواخت افقی روی هم قرار میگیرد و سپس به صورت عمودی برداشته شده ، وارد ماشین باز کننده مخلوط کن می شود.ولی در روش ماشینی مخلوط کردن توسط ماشین انجام میشود و نسبت به روش دستی دارای مزایاو معایبی می باشد. ازجمله مزایای این روش میتوان به اختلاط خوب و راندمان بالای آن اشاره نمود.همچنین نیاز به دستگاههای متعدد ،فضای بیشتر و سرمایه گذاری کلان از معایب این روش می باشد.
3- آب و روغن زدن به الیاف، این عمل در مرحله حلاجی توسط دستگاههای آب و روغن پاش در هنگام خروج الیاف از ماشین باز کننده انجام میشود. این عمل باعث لغزندگی و انعطاف پذیری الیاف شده و از پاره شدن آن در مراحل بعدی جلوگیری می کند.پس از طی مراحل حلاجی الیاف توسط کانال انتقال به صورت شوت فید به ماشین کاردینگ تغذیه میشود.عملیات کاردینگ توسط ماشین کارد انجام میشود، ماشین کارد قلب ریسندگی می باشد و تامین کننده اصلی کیفیت نخ است به طوریکه میزان نخ پارگی در ریسندگی و با فندگی به مقدار زیادی به عمل کاردینگ بستگی دارد.ماشین کارد یکی از ماشینهای مقدمات ریسندگی برای الیاف پشم و مصنوعی در سیستمهای ریسندگی پشمی ، فاستونی و نیمه فاستونی میباشد.الیاف حلاجی شده به منظور اهداف زیر وارد ماشین کارد میشود:
1 – باز کردن تک تک الیاف از همدیگر به طور کامل
2 -موازی و مستقیم کردن الیاف باز شده در جهت مسیر الیاف
3- مخلوط کردن الیاف به صورت تکلیف
4 – تمیز کردن الیاف از ناخالصی های گیاهی، معدنی وحیوانی در حین باز شدن
5- تبدیل الیاف به صورت تار عنکبوتی
6- تبدیل تار عنکبوتی به فیتیله بدون تاب با نمرۀ مشخص جهت ریسندگی پشمی، فاستونی و نیمه فاستونی
الیاف پس از گذشتن از قسمتهای مختلف ماشین کارد بصورت فتیله با نمره مشخص درون بانکه های مخصوص پیچیده وذخیره میشود.فتیله های تهیه شده از ماشین کارد به صورت چندتایی به ماشین گیل باکس تغذیه می شود. اصولا گیل باکس به ماشین چند لا کنی فتیله گفته می شود که مجهز به غلتکهای تغذیه و تولید می باشد. در بین این غلتکها از هدایت کننده های الیاف استفاده می شود.. تفاوت موجود بین ماشین گیل باکس و ماشین چند لا کنی فتیله در ریسندگی پنبه ای ،استفاده از هدایت کننده های سوزنی است که بین غلتکهای تغذیه و تولید قرار دارد و این به دلیل آنست که الیاف مصرفی در این سیستم طول و پیچش بیشتری نسبت به الیاف پنبه داردو از حجم قابل ملاحظه ای برخوردار است.فتیله های تهیه شده در مرحله کاردینگ به منظور رسیدن به اهداف زیر به ماشین گیل باکس تغذیه میشوند :
1- کشش دادن ، این عمل در اثر اختلاف سرعت خطی بین غلتکهای کشش ایجاد می شود و باعث مستقیم و موازی شدن الیاف می گردد.
2- چندلا کردن، عمل چند لا کنی باعث مخلوط شدن بهتر الیاف شده و قطر فتیله نیز یکنواخت تر می گردد.
3- آب و روغن زدن به الیاف، که در صورت لزوم برای جلو گیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در الیاف، از این ماشین جهت اضافه نمودن موادآنتی استاتیک به الیاف نیز استفاده میشود.

1-2- مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………………………19
2- 2-ماشینهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………………19
1-2-2- ماشینهای مورد استفاده جهت تولید……………………………………………………………………………19
1-1-2-2- ماشینهای صنعتی موجود…………………………………………………………………………………….19
2-1-2-2- قطعه ساخته شده…………………………………………………………………………………………….27
2-2-2- دستگاههای و وسائل آزمایشگاهی مورد استفاده…………………………………………………………..35
3-2- مشخصات فنی تولید……………………………………………………………………………………………….42
4-2- روش بررسی نتایج………………………………………………………………………………………………….43
5-2- روش تقسیم دوک ریسندگی……………………………………………………………………………………..46
6-2- آزمایشات انجام شده………………………………………………………………………………………………..47
1-6-2- آزمایش نمره نخ……………………………………………………………………………………………………47
1-1-6-2- روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………….47
2-1-6-2- نتایج آزمایش…………………………………………………………………………………………………….47

-6-2- آزمایش استحکام،درصد ازدیاد طول وکار تا حد پارگی نخ………………………………………………………48
1-2-6-2- روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………….48
2-2-6-2- نتایج استحکام نخ……………………………………………………………………………………………..48
3-2-6-2- نتایج درصد ازدیاد طول تا حد پارگی نخ……………………………………………………………………..53
4-2-6-2- نتایج کار تا حد پارگی نخ……………………………………………………………………………………..58
3-6-2- آزمایش نایکنواختی جرمی و عیوب نخ……………………………………………………………………….63
1-3-6-2- روش انجام آزمایش………………………………………………………………………………………….63
2-3-6-2- نتایج نایکنواختی جرمی…………………………………………………………………………………….63
3-3-6-2- نتایج نقاط ضخیم…………………………………………………………………………………………….68
4-3-6-2- نتایج نقاط نازک……………………………………………………………………………………………….73
5-3-6-2- نتایج تعداد نپ………………………………………………………………………………………………..78
4-6-2- آزمایش پرز نخ…………………………………………………………………………………………………..83
1-4-6-2- روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………83
2-4-6-2- نتایج آزمایش………………………………………………………………………………………………..83
5-6-2- آزمایش تاب نخ………………………………………………………………………………………………..88
1-5-6-2- روش انجام آزمایش………………………………………………………………………………………..88
2-5-6-2- نتایج آزمایش……………………………………………………………………………………………….88
6-6-2- آزمایش سایش نخ…………………………………………………………………………………………….93
1-6-6-2- روش انجام آزمایش…………………………………………………………………………………………93
2-6-6-2- نتایج آزمایش………………………………………………………………………………………………..93
7-2- بحث و بررسی نتایج……………………………………………………………………………………………..98
8-2- نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………..100
9-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………….101

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………….102

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..104 ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………..105

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

نمایی از ماشین ریسندگی پشمی و دوک آن

نمایی از ماشین ریسندگی پشمی و دوک آن

فهرست جدول ها

1-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..19
2-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..19
3-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..35
4-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..42
5-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..44
6-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..45
7-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..45
8-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..47
9-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..49
10-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………50
11-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………50
12-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………51
13-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………51
14-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………52
15-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………52
16-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………54
17-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………55
18-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………55
19-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………56
20-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………56
21-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………57
22-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………57
23-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………59
24-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………60

25-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..60
26-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..61
27-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..61
28-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..62
29-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..62
30-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..64
31-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..65
32-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..65
33-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..66
34-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..66
35-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..67
36-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..67
37-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..69
38-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..70
39-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..70
40-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..71
41-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..71
42-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..72
43-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..72
44-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..74
45-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..75
46-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..75
47-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..76
48-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..76
49-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..77
50-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..77
51-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..79
52-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..80

53-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..80
54-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..81
55-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..81
56-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..82
57-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..82
58-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..84
59-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..85
60-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..85
61-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..86
62-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..86
63-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..87
64-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..87
65-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..89
66-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..90
67-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..90
68-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..91
69-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..91
70-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..92
71-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..92
72-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..94
73-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..95
74-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..95
75-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..96
76-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..96
77-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..97
78-2- جدول…………………………………………………………………………………………………………..97

نمائی از دستگاه اوستر S

نمائی از دستگاه اوستر S

فهرست شکل ها

1-1- شکل………………………………………………………………………………………………………………5
2-1- شکل………………………………………………………………………………………………………………5
3-1- شکل………………………………………………………………………………………………………………5
4-1- شکل………………………………………………………………………………………………………………6
5-1- شکل………………………………………………………………………………………………………………6
6-1- شکل………………………………………………………………………………………………………………8
7-1- شکل…………………………………………………………………………………………………………….10
8-1- شکل…………………………………………………………………………………………………………….11
9-1- شکل…………………………………………………………………………………………………………….12
10-1- شکل…………………………………………………………………………………………………………..13
11-1- شکل…………………………………………………………………………………………………………..14
12-1- شکل…………………………………………………………………………………………………………..16
1-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….24
2-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….28
3-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….29
4-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….30
5-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….31
6-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….32
7-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….33
8-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….34
9-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………….36
10-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..37
11-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..38
12-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..39
13-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..40

-2- شکل………………………………………………………………………………………………………………41
15-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..46
16-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..49
17-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..54
18-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..59
19-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..64
20-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..69
21-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..74
22-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..79
23-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..84
24-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..89
25-2- شکل…………………………………………………………………………………………………………..94

ABSTRACT
Ring spinning system is a dominant method of yarn production among all spinning systems of staple fibres. In the yarn formation zone of this system, spinning triangle, the fibres exercise a tension, which is affected by the spinning balloon, and is important in the yarn propertiesIn this research effect of use of a fully broken balloon, instead of a semibroken one, on properties of a semi-worsted yarn has been investigated. A Houget semi-worsted ring spinning machine was used to spin Nm 10.5 yarn from 100% acrylic fibre, with the standard finger top and a crown of fully broken balloon, fitted to the same machine with an interface. The spinning balloons were semi-broken and fully broken respectively. The yarns were tested for strength, abrasion, hairiness, twist, evenness and imperfections, with Shirley (SDL) and Star testing machines respectivelyording to the test results, it was concluded that, use of a fully broken balloon instead of a semi-broken one, changes some of the yarn properties, in accordance to the position of the ring with respect to the spindle. The minimum change in tenacity, strain at peak and work of rupture of the yarn were an increase of 26%, 17.4% and 49% respectively. The same change in yarn abrasion resistance and hairiness were an increase of 17% and 4.7% respectively. Twist of the yarns measured with untwist-twist technique didn’t vary significantly.مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان