انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:

بیماری مزمن کلیه1 طیفی از فرایند های پاتوفیزیولوژیک مختلف، مرتبط با عملکرد غیر طبیعی کلیه و یک کاهش پیشرونده در میزان فیلتراسیون گلومرولی2(GFR) است[1]. لفظ دلسرد کننده بیماری کلیوی مرحله نهایی، بیان کننده مرحله ای از نارسایی است که در آن تجمع مواد سمی ، مایعات و الکترولیت ها که به طور طبیعی توسط کلیه دفع می شوند، باعث ایجاد سندرم اورمیک3 می شود. این سندرم منجر به مرگ بیمار شده، مگر در حالتی که مواد سمی توسط درمان های جایگزین کلیه، استفاده از دیالیز4 یا پیوند کلیه5 ، برداشته شوند[1].سالیانه میلیون ها نفر از این بیماری رنج می برند و هزینه های مالی بسیار زیادی در سیستم سلامتی و بهداشت صرف آن می شود. در ایالات متحده بیماری کلیوی یکی از علل اساسی گرفتاری و مرگ و میر می باشد. شیوع نارسایی کلیه 3500 مورد جدید در سال است و شیوع بالای 1000 مورد به ازای یک میلیون جمعیت در کشور های توسعه یافته پیش بینی می شود[2]. در حال حاضر، شیوع نارسایی مزمن کلیه در سراسرجهان در حال افزایش می باشد.در سال 2000 تعداد بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان در سراسر جهان حدود 1100000 نفر بود، در پایان سال 2009 تعداد این بیماران به2654000  نفر رسید (که با افز ایش 7-6 درصدی، دارای رشد معنی داری بیش تر از جمعیت جهان بوده است) [3]. تخمین زده می شود که در سال 2020 میلادی تعداد بیماران همودیالیزی به 3500000 نفر برسد[4].بروزکلی این بیماری ۲۶۰ مورد در هر یک میلیون نفر جمعیت درسال است و هر ساله تقریباً ۶ درصد افزایش می یابد[1]. در ایران شیوع و بروز آن234/49به ازای هر میلیون نفر در سال1380[5]  به 863/357 به ازای هر میلیون نفر در سال 1386 افزایش یافته است[6] و طبق گزارش های موجود، شیوع این بیماری در حال افزایش است[7و8].

در ایران میزان رشد این بیماری از متوسط رشد جهانی بیشتر است و در حدود 12 % در سال است. برطبق گزارشهای مرکز تحقیقات بیماران کلیوی و پیوند کلیه ایران در سال 1386 ، حدود 29000 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی مرحله پایانی کلیه 1 تحت درمان بودند که از این تعداد 14000 نفر 5/48% تحت درمان با همودیالیز2 قرار داشتند [9].  با توجه به میزان شیوع و بروز بالای این بیماری کنترل و درمان آن ازاهمیت بسزایی برخوردار است. از روش های مهم کنترل و درمان آن می توان، به همودیالیز، دیالیز صفاقی3 و پیوند کلیه اشاره نمود. همودیالیز رایج ترین شیوه درمانی در روش های جایگزین دربیماران با نارسایی کلیه است[7و8] که در ایران و جهان از آن استفاده می شود[6]. دسترسی گسترده به دیالیز باعث شده که زندگی صدها نفر از هزاران بیمار دارای بیماری کلیوی مرحله نهایی (ESRD) طولانی گردد[1]. هدف از دیالیز خارج کردن مواد اضافی بدن و ثبات محیط داخلی بدن است و نیز روشی برای خارج کردن فوری توکسین ها4 و سمومی است که باعث ضایعات و صدمات دائمی یا مهلک می شوند.در جهان میزان مرگ و میر بیماران ESRD در اروپا و ژاپن در کمترین حد می باشد، و در کشور های در حال توسعه بعلت محدودیت دسترسی به دیالیز این میزان بسیار بالاست. در ایالات متحده میزان مرگ و میر بیماران تحت دیالیز در حدود 18-20 درصد در سال و میزان بقای 5 ساله تقریبا 30-35 درصد می باشد[1].جهت همودیالیز بیماران نارسایی کلیه دسترسی به جریان خون بیمار نیاز است. فیستول5 ، گرافت6 و یا کتتری7 که خون از طریق آن به درون سیستم دیالیز می آید را دسترسی عروقی8 می نامند [1]. هارویچ9، بریسکا10و اپل11 در سال 1966 تکنیک جراحی فیستول بین شریان و ورید را گزارش کردند که امروزه بعنوان بهترین وسیله جهت دستیابی مناسب عروقی برای بیمارانی که احتیاج به همودیالیز مزمن دارند شناخته شده است[10]. فیستول دارای میزان موفقیت طولانی مدت بسیار بالایی در میان تمام گزینه های دسترسی دیالیز است[1] و فیستول شریانی وریدی (AVF)12 را می توان به عنوان استاندارد طلایی جهت دسترسی عروقی در بیماران دیالیزی به حساب آورد[11].

فیستول از طریق اتصال شریان به ورید به وجود می آید و باعث می شود ورید نیز خون شریانی داشته باشد، این عمل موجب می شود تا برای دسترسی به جریان خون بتوان از سوزن های بزرگ(بخصوص  G 15) استفاده کرد[1].

ساعات دیالیز برای اکثر بیماران ESRD  ، در هر هفته بین 9-12  ساعت مورد نیاز است که به سه دوره تقریبا مساوی تقسیم می شود[1] و در هر جلسه جریان خون از طریق دو سوزن ، یکی جهت گرفتن خون و دیگری جهت بازگرداندن مجدد خون به بدن، برقرار می شود[12و13]. بنابراین بیماران با مرحله انتهایی کلیه به طور مکرر با استرس و درد ناشی از300 مرتبه کانولاسیون1  فیستول در سال مواجهند[11و14و15].درد2 یک پدیده چند بعدی است که تعریف آن مشکل است، و یک تجربه حسی و فردی است، تجربه دو نفر از درد کاملا شبیه هم نیست[16]. درد تجربه روحی، حسی ناخوشایندی است که با آسیب احتمالی یا حتمی بافت در ارتباط بوده[17] و اغلب با ترس، نگرانی و اضطراب همراه است[18].انجمن بین المللی درد(IASP)3 در 1979درد را اینگونه تعریف می کند: درد یک احساس ناخوشایند و یک تجربه عاطفی است که با آسیب های بالقوه یا بالفعل بافتی همراه است[19]. درد نه تنها از بیماری اصلی ناشی می شود، بلکه ممکن است از بسیاری از رویه های تشخیصی ودرمانی تهاجمی مشتق شود[20]. روشهای تشخیصی درمانی جزء پرتنش ترین حوادث پزشکی شناخته شده اند[21]. قرار دادن کتتر داخل وریدی یکی از رایج ترین پروسیجر های تهاجمی دردناک پرستاری است[22و23]. ترس از سوزن در بیمارممکن است موجب هراس4، کاهش یا عدم همکاری، تلاش های مکرر جهت رگ گیری، درد اضافی، طولانی شدن زمان کلی روش های درمانی و عدم موفقیت در روند کلی درمان شود[24].مطالعات نشان داده که 3/5% بیماران بزرگسالان دارای ترس شدید و 22 % دچار ترس متوسط از سوزن هستند، درد ناشی از ورود سوزن ها و کاتتر به عروق خونی وقتی  مشکل ساز می شود که تکرار شونده بوده و نیاز به استفاده مداوم از آن ها باشد . بیش از یک پنجم بیماران همودیالیزی درد ناشی از وارد نمودن سوز نهای عروقی را غیر قابل تحمل بیان می کنند [25].

هم چنین مطالعات نشان می دهد که 47%  بیماران همودیالیزی از سوزن می ترسند  و قرار دادن کاتتر های عروقی را شدیدترین بخش استرس حاصل از درمان و بزرگ ترین دغدغه در هنگام انجام همودیالیز بیان می کنند[26].

بیماران اغلب هنگامی که تحت یک روش درمانی با کمترین میزان درد ممکن و یا فاقد درد قرار می گیرند، به کادر پزشکی(پزشکان، پرستاران و…) اعتماد پیدا می کنند؛ بنابراین اگر پروسه های درمانی روتین(مثل واکسن زدن، نصب کاتتر وریدی و…) درد نداشته باشند، مقبولیت بیشتری خواهند داشت[27]. از انجا که درک افراد از درد حالتی پویاست، لذا پرستاران باید به مفهوم آن اشراف کامل داشته باشند. به منظور انتخاب راهکارهای مناسب برای کنترل درد، پرستاران بیمار و خانواده و همچنین دیگر اعضای گروه درمانی بایستی همکاری و تعامل نزدیکی با یکدیگر داشته باشند[28]. بنا به توصیف مک کافری1 در 1979 ” درد آن چیزی است که فرد بیان می کند و وجود دارد تا هر زمانی که وی حس می نماید”.  تسکین درد بیمار به عنوان یک حقوق انسانی مطرح است و جزو حقوق انسانی بیماران آورده شده است. پرستاران از نظر قانونی و اخلاقی وظیفه تسکین درد بیمار را برعهده دارند. تسکین موثر درد بیماران نه تنها موجب راحتی جسمی بیماران می شود، بلکه موجب ارتقا کیفیت زندگی، برگشت سریع تر به زندگی روزمره و کاهش مدت اقامت در بیمارستان و همچنین کاهش هزینه های وی می شود[28]. درد یک وضعیت تنش زا است که می تواند برالگوی زندگی و سلامت روانی فرد اثر گذار باشد. با علم به اثرات درد بر زندگی بیماران، پرستار می تواند با دید بهتری به بیمار کمک نماید[28]. درد مفهومی چند بعدی دارد که عوامل روانی، روحی، اجتماعی ، فیزیولوژیک و فرهنگی در آن موثر است، لذا تجربه درد در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. پرستار باید تمامی عوامل موثر بر درد را بشناسد و آن را در بررسی و اقدامات خود در نظر بگیرد[28]. مددجویانی که همواره از درد جسمی رنج می برند توانایی کمتری جهت مشارکت در فعالیت های روزمره زندگی دارند. با بررسی این افراد می توان به سطح ناتوانی انها و میزان تطابق فرد با آن پی برد[28]. توجه به مقدار تاثیری که درد بر فعالیت های بیمار گذاشته است دارای اهمیت می باشد. ممکن است شدت درد بیمار به شکلی باشد که سبب انزوای اجتماعی وی شده باشد[28].

بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:

در بزرگسالان کلیه یک جفت عضو قهوه ای رنگ تیره می باشد که در قسمت خلفی پرده صفاق1 واقع در دیواره خلفی شکم و در فاصله ی بین مهره ی دوازدهم سینه ای2 تا مهری سوم کمری3 قرار گرفته اند. در بالغین وزن کلیه ها بطور متوسط تقریبا 113 تا 170 گرم ، طول آن حدود 10 تا 12 سانتیمتر و پهنای آن 6 سانتیمتر و ضخامت آن حدود 5/2 سانتیمتر می باشد. کلیه راست به علت وجود کبد در این سمت، کمی پایین تر از کلیه سمت چپ قرار دارد. کلیه ها از داخل توسط دنده ها، عضلات شکم و پشت و از داخل توسط بافت چربی که دور تادور کلیه را احاطه کرده است، از هرگونه ضربه ای کاملا حفاظت می گردند. همچنین کلیه ها و بافت های چربی اطراف آن ها، از دیواره شکم، توسط فاشیای4 کلیه که از جنس بافت پیوندی است، آویزان می شوند. فیبر های بافت پیوندی، عروق خونی و سیستم لنفادیک5 اطراف هر کلیه، به عنوان کپسول کلیه6 شناخته می شوند.غده ی آدرنال1 نیز بر روی هر کلیه قرار گرفته و از لحاظ عملکرد، خونرسانی و عصب دهی، کاملا مستقل از کلیه هاست.  پارانشیم2 کلیه به دو بخش کورتکس3 و مدولا 4 تقسیم می شود. بخش مدولا تقریبا حدود 5 سانتیمتر پهنا دارد، داخلی ترین بخش کلیه را تشکیل می دهد و شامل قوس های هنله5 ، عروق پیرامون توبول ها 6و لوله های جمع کننده نفرون های قشری7 و نفرون های مجاور مرکزی8 می باشد. نهایتا مجاری جمع کننده به پیرامید ها ی9 کلیه که به شکل هرم بوده و قاعده انها به طرف سطح محدب کلیه و راس انها به طرف ناف کلیه 10قرار دارند متصل می شوند. هر کلیه شامل 8 تا 18 هرم است که این هرم ها در 4 تا13 کالیس کوچک 11تخلیه می شوند. این کالیس ها نیز به نوبه ی خود در 2 تا3 کالیس بزرگ 12تخلیه شده و مستقیما داخل لگنچه ی کلیه 13می ریزند. لگنچه کلیه در ابتدای سیستم جمع کننده ادراری واقع شده و ساختار ان به گونه ای است که ادرار را جمع آوری نموده و آنرا به قسمت های پایین تر منتقل می نماید. زمانی که ادرار از لگنچه ی کلیه خارج می شود مقدار و رنگ آن دیگر قابل تغییر نیست. بخش کورتکس کلیه که تقریبا 1 سانتیمتر پهنا دارد، دورترین بخش از مرکز کلیه بوده و توسط لبه خارجی کلیه احاطه می شود[58].

نفرون ها14: هر کلیه از یک میلیون نفرون تشکیل شده است. اگر یکی از کلیه ها  آسیب ببیند و یا عملکرد خود را از دست بدهد، کلیه طرف مقابل درصدد جبران برامده و قادر است عملکرد کلیوی را در حد کفایت حفظ نماید. نفرون ها ساختمان هایی هستند که در پارانشیم کلیه جای دارند و مسئول شروع تشکیل ادرار می باشند[2].

 اگر مقدار عملکرد نفرون ها به کمتر از 20 درصد حد طبیعی کاهش یابد، انجام درمان جایگزین ضروری می باشد. نفرون ها از نظر ساختمان به دو نوع  تقسیم  می شوند 1- نفروند های قشری که حدود 80 تا 85 درصد از نفرون ها را تشکیل می دهند و در خارجی ترین قسمت کورتکس قرار دارند. 2- نفرون های مجاور مرکزی که حدود 15 تا20 درصد نفرون ها  را تشکیل می دهند و بسیار دور تر از کورتکس قرار دارند. نفرون های مجاور مرکزی بواسطه قوس هنله بلندی که دارند، قابل تشخیص هستند، که این قوس هنله بلند توسط مویرگ ها احاطه شده است. بلندی توبول نفرون مربوط به میزان توانایی آن در تغلیظ ادرار است[58].

2-1-1-1.عملکرد کلیه ها : مهمترین عملکرد کلیه ها ثابت نگه داشتن حجم و ترکیبات بدن می باشد. به طور کلی عملکرد کلیه ها عبارت است از :

 1. تشکیل ادرار
 2. تنظیم حجم آب بدن
 3. تنظیم مقدار الکترولیت ها
 4. دفع مواد زائد حاصل از متابولیسم، داروها و مواد سمی
 5. تولید اریتروپویتین1 جهت تشکیل سلول های قرمز خون
 6. تولید رنین
 7. کنترل فشار خون از طریق تنظیم آب و تولید رنین
 8. فعال کردن ویتامین D
 9. کمک به تنظیم کلسیم
 10. تعادل اسید و باز
 11. ترشح پروستاگلاندین
 12. فعال نمودن هورمون رشد[1و58].

2-1-2. نارسایی کلیه

نارسایی کلیه یک وضعیت تهدید کننده حیات است و 3500 مورد جدید در سال وجود دارد. شیوع بالای 1000 مورد به ازای یک میلیون جمعیت در کشور های توسعه یافته پیش بینی می شود. در ایالات متحده بیماری کلیوی یکی از علل اساسی گرفتاری و مرگ و میر می باشد. سالیانه میلیون ها نفر از این بیماری رنج می برند و هزینه های مالی بسیار زیادی در سیستم سلامتی و بهداشت صرف آن می شود. فاکتور های موثر در افزایش این بیماری عبارتند از : بیماران کلیوی طولانی العمر (پیشرفت هایی در دیالیز و پیوند کلیه)، بالا رفتن بی تناسب وقوع نارسایی کلیه در بعضی گروه های (نظیر آسیایی ها)و نسبت بالای افراد پیر در جامعه(میزان جمعیتی که در سن بالایی65 سال دیالیز می شوند از 2% در سال 1970 به 30% در سال 1989 افزایش یافته است). نارسایی کلیه می تواند حاد، مزمن و مرحله نهایی باشد. نارسایی حاد و مزمن کلیه اقدامات وملاحظات پرستاری متفاوتی دارند[69].

2-1-2-1. نارسایی حاد کلیه

نارسایی حاد کلیه (ARF) با کاهش سریع میزان فیلتراسیون گلومرولی، طی چند ساعت تا چند روز، مشخص می شود. بر پایه تعریف دقیق مورد استفاده،  ARF تقریبا 5-7 درصد پذیرش در بیمارستان ها و تا30 درصد بستری شدگان در بخش های مراقبت های ویژه راتشکیل می دهند. حفظ مواد دفعی نیتروژن دار، الیگوری1 و اختلالات الکترولیتی و اسیدو باز، ویژگی بالینی شایع هستند. ARF معمولا بدون علامت بوده و زمانی تشخیص داده می شود که در طی غربالگری بیماران بستری، مشاهده می شود که اخیرا غلظت اوره2 و کراتینین3 پلاسما افزایش یافته است[1].

میزان شیوع ARF به مقدار زیادی به فرایند بیماری بستگی دارد و مستقیما به سن، به میزان باقیمانده عملکرد کلیه و به مقدار فاکتور های دخالت کننده در افزایش خطر بستگی دارد. ازتمی پیش کلیوی 4مربوط به کاهش حجم رایج ترین عامل تخریب حاد کلیوی است و در بیشتر موارد با اقدامات فوری قابل برگشت است. گزارش شده است که بیماران با بیماری بحرانی ARF ، 10 تا 20 درصد بیماران بخش مراقبت های ویژه راشامل می شود. 80 درصد این موارد نکروز حاد توبولی و بیماری مزمن کلیوی به ARF می رسند. 67 درصد این ها نارسایی حاد کلیویشان ثانویه به سپسیس5 و مصرف داروهای نفروتوکسیک6می باشد. میزان مرگ و میر به خاطر ARF به طور عجیبی بالاست و حدود 50 درصد می باشد. در مورد بیماران ARF که نیاز به دیالیز دارند میزان مرگ و میر بین 60 تا 90 درصد است. زنده ماندن بستگی به پیشگیری از عوارض بعدی مثل عفونت دارد چرا که عفونت بزرگ ترین علت مرگ است[2].

 2-1-2-2. نارسایی مزمن کلیه

بیماری مزمن کلیه طیفی از فرایند های پاتوفیزیولوژیک مختلف، مرتبط با عملکرد غیر طبیعی و یک کاهش پیشرونده در میزان فیلتراسیون گلومرولی ( (GFR تشکیل می شود. لفظ نارسایی مزمن کلیوی به فرایند مداوم کاهش مشخص و غیر قابل بازگشت تعداد نفرون ها اطلاق می شود. لفظ دلسرد کننده بیماری کلیوی مرحله نهایی، بیان کننده مرحله ای از نارسایی است که در آن تجمع مواد سمی، مایعات و الکترولیت ها که به طور طبیعی توسط کلیه دفع می شوند، باعث ایجاد سندرم اورمیک می شود. این سندرم منجر به مرگ بیمار شده، مگر در حالتی که مواد سمی توسط درمان های جایگزین کلیه، استفاده از دیالیز یا پیوند کلیه، برداشته شوند[1].

چارچوب پنداشتی و مروری بر متون……………………………………………………………………………….. 10

2-1.چارچوب پنداشتی……………………………………………………………………………………………… 11

2-1-1. اناتومی و فیزیولوژی کلیه………………………………………………………………………………….. 11

2-1-1-1.عملکرد کلیه ها…………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2. نارسایی کلیه………………………………………………………………………………………………… 13

2-1-2-1. نارسایی حاد کلیه………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2-2. نارسایی مزمن کلیه………………………………………………………………………………………. 14

2-1-3. انتخاب های درمانی برای بیماران ESRD………ا………………………………………………………….. 16

2-1-3-1. دیالیز………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-2. همودیالیز……………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-4. ارتباط فیستول و درد حاد در بیماران دیالیزی………………………………………………………………. 19

2-1-5. درد……………………………………………………………………………………………………………… 20

2-1-5-1. انواع درد…………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5-2. ویژگی های درد…………………………………………………………………………………………….. 22

2-1-5-3. عوامل موثر بر درد…………………………………………………………………………………………… 24

2-1-6. اثرات درد بر مددجویان………………………………………………………………………………………. 25

2-1-7. اقدامات کنترل درد………………………………………………………………………………………………. 28

2-7-1-1. اقدامات غیر دارویی برای کنترل درد………………………………………………………………………. 28

2-1-7-2. اقدامات دارویی برای کنترل درد های حاد……………………………………………………………….. 29

2-2. بررسی متون……………………………………………………………………………………………………… 33

فصل سوم:

پیروکسیکام: در این تحقیق ژل موضعی پیروکسیکام 5/. شرکت داروسازی داروپخش ایران بود، که مقدار 2 گرم از آن را یک ساعت قبل از کانولاسیون در محل فیستول بیماران گروهA  مالیده شد.

املا: در این تحقیق پماد موضعی املا 5% شرکت داروسازی Astrazeneca بود، که مقدار 2 گرم از آن را یک ساعت قبل از کانولاسیون در محل فیستول بیماران گروهB  مالیده شد.

درد: در این تحقیق با استفاده از مقیاس دیداری اندازه گیری شدت دردVASاندازه گیری شد.این مقیاس شامل یک خط کش 10 سانتی متری می باشد که در انتهای سمت چپ آن واژه بدون درد و در انتهای سمت راست آن واژه شدید ترین حالت درد نوشته شده است ، پس از کانولاسیون فیستول از بیمار خواسته شد مقدار درد بر اساس این مقیاس بیان نماید. مقیاس VAS شامل بدون درد (صفر) ،درد خفیف (1-3)، درد متوسط (3-7) و درد شدید (7-10) می باشد.

کانولاسیون: در این تحقیق کانولاسیون ها با سوزن یک سایز(سوزن شریانی شماره 16 همودیالیز ) با زاویه 30 الی 45 درجه در حالی که لبه مورب سوزن بالا بود توسط همکاران پرستار ماهر در بخش همودیالیز وارد فیستول گردید.

فیستول: در این تحقیق شامل فیستول هایی بود که حداقل 3 ماه از زمان شروع به استفاده از آن ها گذشته بود.

بیمار: در این تحقیق شامل بیماران بخش دیالیز  بیمارستان شهدای عشایر  بود.

 

مواد و روش ها ………………………………………………………………………………………………………… 38

3-1. اهداف، پیش فرض ها و فرضیات تحقیق………………………………………………………………………. 39

3-1-1.هدف کلی……………………………………………………………………………………………………….. 39

3-1-2.اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………………. 39

3-1-3.پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………… 39

3-1-4. سؤالات یا فرضیات تحقیق با توجه به اهداف طرح………………………………………………………….. 40

3-2.تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2-1.تعریف نظری واژه ها…………………………………………………………………………………………….. 40

3-2-2. تعریف عملی واژه‌ها…………………………………………………………………………………………… 40

3-3. معیارهای پذیرش و خروج نمونه………………………………………………………………………………… 41

3-3-1. معیارهای پذیرش نمونه………………………………………………………………………………………. 41

3-3-2.معیارهای خروج نمونه………………………………………………………………………………………… 42

3-4.متدولوژی و روش اجرا………………………………………………………………………………………….. 42

3-5.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات/ روش‌های آماری مورد استفاده…………………………………………… 45

3-6. محدودیت­ها و متغیرهای قابل کنترل……………………………………………………………………………. 45

3-7. نکات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………. 45

فصل چهارم:

در این فصل یافته­های به دست آمده مورد بحث و بررسی قرارمی­گیرد وبا نتایج سایر مطالعات مقایسه خواهند شد. سپس نتیجه گیری نهایی، کاربرد در پرستاری و پیشنهادات برای پژوهش­های بعدی ارائه خواهد شد.هر چند مطالعات انجام شده اختصاصی در زمینه درد ناشی از کانولاسیون فیستول  بیماران همودیالیزی محدود می باشد ولی مطالعات زیادی در راستای تأثیر روش های دارویی و غیردارویی بر شدت درد بیماران هنگام وارد کردن سوزن به داخل عروق انجام شده است. این مطالعه نیز در این راستا و با هدف تعیین تاثیر دو داروی موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول  در بیماران دیالیزی انجام شد.

5-1.فاکتورهای دموگرافیک

در این مطالعه، به منظور حذف اثر متغیر های سن، جنس ، سطح تحصیلات و عمر فیستول برشدت درد، کلیه بیماران در سه گروه مورد مطالعه از نظر این متغیر ها به وسیله تصادفی سازی با استفاده از روش بلوک بندی طبقه ای (بدین صورت که بیماران به جهت متغیر های فوق الذکر طبقه بندی شدند و در هر طبقه براساس جدول اعداد تصادفی و بلوک های شش تائی به سه گروه اختصاص یافتند) یکسان سازی شدند .براساس یافته‌های این پژوهش بیشتر  بیماران در محدوده سنی بالای 50 سال قرار داشتند. در مطالعه عسگری و همکاران(1392) میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 46/52 سال بود[59]. وثوقی (1388) میانگین سنی افراد مورد مطالعه را 05/55 سال بیان کرد[67]. همسو با نتایج مطالعه حاضر، در پژوهش نبئی و همکاران(2001) میانگین سنی بیماران 37/50 بود[68]. نظر به اینکه شایع ترین عللی که موجب بروز بیماری کلیه مرحله انتهایی می شوند دیابت و هیپرتانسیون می باشند و شیوع این بیماری ها با افزایش سن بیش تر می شود[69]، لذا به همین دلیل شیوع نارسایی مزمن کلیه با بالا رفتن سن افزایش یافته و اکثر بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در سنین بالاتری هستند. لذا میانگین سنی بالای افراد مورد پژوهش توجیه پذیر است.نتایج مطالعه حاضر در مورد جنسیت بیماران نشان داد که، اکثریت بیماران در هر گروه را افراد مذکر تشکیل داده بودند. در تحقیقی که وانلون1 و همکاران در زمینه عوارض و درد دو تکنیک وارد کردن سوزن های همودیالیز بر روی 145 بیمار انجام دادند تعداد بیماران مرد مورد مطالعه 63% و بیماران زن مورد مطالعه 37% بودند[70]. همچنین در مطالعه عسگری و همکاران (1392) نیز 70% از بیماران را افراد مذکر و 30% از بیماران را افراد مونث تشکیل داده بودند[59]. همان طور که ملاحظه می شود در مطالعات مرتبط دیگر نیز همانند این مطالعه تعداد بیماران مرد همودیالیزی بیش تر از زنان می باشد. علت بیش تر بودن بیماران مرد همودیالیزی نسبت به بیماران زن دلایل مختلفی دارد. منفرد و هم کاران ( 1382 ) در مطالعه ای که به بررسی علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران همودیالیزی استان گیلان پرداختند،  شایع ترین عامل نارسایی کلیه در بیماران همودیالیزی را فشار خون بالا بیان کردند[71]. مطالعه نوبلات2 و همکاران (2004) نشان داد که شیوع نارسایی کلیه به دنبال فشار خون بالا در مردان بستری در بخش های ویژه بیش تر از زنان بود[72]، لذا با توجه به عوامل مؤثر در بروز نارسایی مزمن کلیه و مطالعات انجام شده در این زمینه ، بیش تر بودن تعداد بیماران مرد همودیالیزی در پژوهش حاضر قابل توجیه می باشد.

نتایج و یافته ها………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1. مقایسه آزمودنی ها از نظر متغیرهای زمینه ای به تفکیک گروه مورد آزمایش………………………… 47

4-1-1. مقایسه بیماران براساس گروه سنی و نوع گروه آزمایش……………………………………………… 47

4-1-2. مقایسه بیماران براساس جنسیت و نوع گروه آزمایش………………………………………………….. 48

4-1-3. مقایسه بیماران براساس سطح تحصیلات  و نوع گروه آزمایش……………………………………….. 49

4-1-4. مقایسه بیماران براساس عمر فیستول و نوع گروه آزمایش…………………………………………… 50

4-2. مقایسه میزان درد بیماران قبل و پس از مداخله به تفکیک گروه های مورد آزمایش……………………. 51

4-2-1. مقایسه کلی شدت درد ، قبل و پس از مداخله (بدون توجه به گروه مورد آزمایش)………………….. 52

4-2-2. مقایسه کلی کاهش شدت درد ، در گروه های آزمایشی A  ،B وC…..ا……………………………….. 53

4-2-3. مقایسه دو به دوی گروه های آزمایشی از نظر شدت درد……………………………………………….. 53

4-3 . مقایسه میزان بروز عوارض جانبی احتمالی کوتاه مدت داروها……………………………………………. 53

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم:

بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 54

5-1. فاکتورهای دموگرافیک………………………………………………………………………………………….. 55

5-2. تاثیر مداخله بر شدت درد کانولاسیون فیستول………………………………………………………………. 56

5-3. عوارض جانبی داروها……………………………………………………………………………………………… 58

5-4. کاربرد نتایج در حرفه پرستاری……………………………………………………………………………………. 59

5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………………… 60

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………………………………. 61

ضمائ………………………………………………………………………………………………………………………. 68

ضمیمه الف (پرسشنامه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 69

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 71

 

 

 

 

Abstract

 Background: Patients with end-stage renal failure, recurrent fistula cannulation pain as severe stress from their life and in the treatment of major concern to know. Nurses as one of the main targets of their actions, they have the duty to relieve the pain. Accordingly, this study was conducted to determine the effectiveness of two topical piroxicam and EMLA on fistula cannulation pain intensity in Hemodialysis patients.

  Materials and Methods: This study is a clinical trial was conducted on 75 patients undergoing dialysis unit in Khorramabad Shohada hospital in 2013. Patients were randomly divided to three groups: A Group (piroxicam), B Group (EMLA) and C Group (placebo). Data collection tools included three sections: demographic information, Visual Analogue Scale (VAS) and a checklist for possible side effects of  the drugs. Pain intensity during fistula cannulation  in three groups on two occasions, before and after intervention, were measured. The collected data were then analyzed using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests and were used spss19 software.

  Results: The median pain intensity before and after the intervention in three groups, was significantly differenced (p <0/001). The highest median pain intensity reduction was in the EMLA, piroxicam and placebo group respectively. In addition, a short term side effect (blanching) in 16% of subjects was detected with EMLA group.

  Conclusion:The results showed that EMLA cream and piroxicam gel was effective in reducing the pain intensity of fistula cannulation in dialysis patient. Therefore, our study recommends to use EMLA cream and piroxicam gel as a easy method with ability to work by patients, to reduction  pain during  fistula cannulation  in dialysis patients.

 بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان