انتخاب صفحه

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان موجب رنجش و ناسازگاری و نارضایتی والدین می‌شوند و زمانی عامل رضایتمندی هستند. وجود کودک کم‌توان در خانواده غالباً تجربه¬‌ای ناراحت‌کننده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های ناتوانی کودکان، کم شنوایی است که برای بسیاری از والدین، احساسی شبیه داغ‌دیدگی به همراه دارد (موللی و نعمتی ،2010). خانواده‌های دارای کودکان کم‌شنوا با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شوند و در این‌ بین، مادران به علت نقش مراقب مسئولیت بیشتری در قبال این کودکان دارند. درنتیجه با مشکلات مربوط به سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی بیشتری مواجه می‌شوند. اینکه والدین و بخصوص مادران چه طور با این تجربه مختل‌کننده مواجه می‌شوند و آن را کنترل می‌کنند تا حد زیادی به تاب‌آوری والدین و بخصوص مادر بستگی دارد و در این بین ممکن است والدین نتوانند با شرایط پیش رو سازگار شوند و احتمال وقوع طلاق بالا رود.
یکی از عواملی که می‌تواند عملکرد روانی خانواده را در قالب تفکر، خلق و رفتار بهبود دهد و توان مقابله با مشکلات را افزایش دهد، تاب‌آوری است (میکائیلی، گنجی و طالبی جویباری، 1391). به اعتقاد روبینز (2008) در طی یک دهه اخیر و با گسترش مباحث مربوط به روان‌شناسی مثبت تمایل به جنبه‌های مثبت سلامت روان همراه با ابعاد منفی آن در حال افزایش است. تاب‌آوری یکی از سازه‌های اصلی این رویکرد می‌باشد که جایگاه ویژه‌ای در حوزه روان‌شناسی خانواده و بهداشت روان دارد.
تاب‌آوری، به توانایی فرد در برقراری تعادل زیستی – روانی در شرایط خطرناک گفته می‌شود (کانر و دیوید سون ، 2003). کامپفر (2002) باور داشت که تاب‌آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح بالاتر در سختی‌ها است و ازاین‌رو موجب سازگاری موفق در زندگی می‌شود. سازگاری مثبت بازندگی، هم به‌عنوان پیامد تاب‌آوری و هم به‌عنوان پیش‌آیند آن، می‌تواند محسوب شود. وی این موضوع را ناشی از پیچیدگی تعریف این سازه و نگاه فرآیندی به تاب‌آوری می‌داند. تاب‌آوری به فرآیند پویایی انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق می‌شود (لاتار و چیچتی ، 2000) که مقاومت در برابر استرس (گارمزی ، 1985) یا رشد پس ضربه‌ای (سنول-دوراک و آیواسیک ، 2010) نیز نامیده شده‌اند که در امتداد یک پیوستار با درجات متفاوت از مقاومت در برابر آسیب روانی قرار می‌گیرد (اینگرام و پرایس ،2001). بنا به تعریفی از اولسون، بوند، برنز، برودیک و سایر (2003) تاب‌آوری به انطباق موفقی گفته می‌شود که در مصائب و استرس‌های ناتوان ساز آشکار می‌شود. این تعریف بیانگر این است که تاب‌آوری مستلزم تعامل پیچیده بین عوامل خطرساز و محافظت‌کننده است.
یکی دیگر از متغیرها که می‌تواند به شکل منفی تحت تأثیر کودکان کم‌شنوا قرار گیرد، ثبات ازدواج والدین است. میزان بالای طلاق در ایران و افزایش درصد زنانی که خواستار طلاق‌اند، نشانگر افزایش اختلافات زناشویی است. ازنظر لارسون و هولمن (1994)، ثبات زناشویی سه جزء اساسی «شور و اشتیاق »، «صمیمیت » و «تعهد » را شامل می‌شود. درواقع بی‌ثباتی ازدواج زمانی مطرح است که یکی از زوجین یا هردوی آن‌ها درباره طلاق یا جدایی می‌اندیشند و یا اعمالی را انجام می‌دهند که به پایان رساندن ازدواج، گرایش دارد (بوث و ادوراز ، 1985؛ براون، سنچز، نوک و رایت ، 2006؛ هاه لگ و ریچتر ،2010).
به‌طورکلی مفهوم بی‌ثباتی ازدواج به‌عنوان قطب منفی از یک پیوستاری که تداوم و پیوستگی ازدواج را نشان می‌دهد، دیده می‌شود. اگر یک ازدواج باثبات و پایدار نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را ملزم به باهم بودن می‌کند، یک ازدواج ناپایدار و بی‌ثبات نیروهای زیادی دارد که هر یک از زوجین را در جهت جدا شدن از هم سوق می‌دهد (بوث، جانسون و ادوارز، 1983). از سوی دیگر، پژوهش‌ها نشان دادند که ناسازگاری زناشویی با بهزیستی روان‌شناختی رابطه منفی دارد (کرمی، زکی یی و خدادادی، 1391).
ریف و سینگر (1989) معتقدند که، بهزیستی روان‌شناختی چیزی فراتر از فقدان بیماری است و به آنچه فرد برای بهزیستی به آن نیاز دارد اشاره دارد. ریف دریافت که محققان درباره معیارهایی از قبیل دیدگاه مثبت نسبت به خود، توانایی ایجاد بافت‌هایی منطبق با وضعیت روانی خود، روابط گرم و قابل‌اعتماد با دیگران، احساس هدفمندی و جهت مندی، رشد پیوسته‌ی توانایی‌های بالقوه‌ی فردی و خودمختاری اتفاق‌نظر دارند. بهزیستی روان‌شناختی را می‌توان واکنش‌های عاطفی و شناختی به ادراک ویژگی‌ها و توانمندی‌های شخصی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت در طول زمان تعریف کرد. این حالت می‌تواند مؤلفه‌هایی مانند رضایت از زندگی، انرژی و خلق مثبت را نیز در برگیرد (کارادماس ، 2007).

مقدمه…………………………………………………………………………… 2
بیان مسئله…………………………………………………………………….: 4
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………..: 7
اهداف پژوهش…………………………………………………………………. 8
هدف کلی:…………………………………………………………………….. 8
پرسش‌های تحقیق…………………………………………………………..: 9
پرسش اصلی:……………………………………………………………….. 9
پرسش‌های ویژه…………………………………………………………….: 9
تعریف مفاهیم تحقیق:……………………………………………………… 9
الف) تعریف نظری:…………………………………………………………. 9
ب) تعریف عملیاتی……………………………………………………….: 10

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

این فصل شامل 4 بخش است. در بخش اول به تاب‌آوری، در بخش دوم به بی‌ثباتی ازدواج، در بخش سوم به مفاهیم مربوط به بهزیستی روان¬شناختی و در بخش آخر به مادران کودکان کم‌شنوا و مشکلات این خانواده‌ها پرداخته می‌شود و در پایان فصل جمع‌بندی از این مفاهیم به عمل می‌آید.
بخش اول: تاب‌آوری
تاریخچه مفهوم تاب‌آوری:
منشأ مفهوم تاب‌آوری از پژوهش‌های روان‌شناختی اولیه در مورد کودکانی به دست آمد که به موقعیت‌های ناخوشایند زندگی آسیب‌ناپذیر بودند. به‌مرورزمان کلمه «آسیب‌ناپذیر» به‌وسیله تاب‌آوری جایگزین شد و زمینه جدیدی از نظریه و تحقیق به وجود آمد. مفهوم تاب‌آوری از دهه 1800 آشکار شد و تاکنون نیز ادامه دارد (جکسون، فیرتکو و ادنبورق ، 2007).
تحقیق سلیگمن (1990) «روی درماندگی آموخته‌شده » معلوم کرد که افراد می‌توانند برای منفعل بودن و ناامیدی از حل مسائل، هنگامی‌که فعالیت‌های آنان طبق انتظار پیش نمی‌رود و به پاداش نمی‌انجامد، شرطی شوند. سپس سلیگمن دریافت که افراد وقتی به این باور می‌رسند که تلاش‌هایشان می‌تواند با موفقیت همراه باشد، خوش‌بینی نیز آموخته می‌شود و این مفهوم تاب‌آوری را برای ما روشن می‌کند.
تعریف تاب‌آوری:
تاب‌آوری به فرآیند پویایی انطباق مثبت با تجربه‌های آسیب‌زای زندگی اطلاق می‌شود (لاتار وچیچتی،2000) که «مقاومت در برابر استرس» (گارمزی، 1985)، یا «رشد پس ضربه‌ای» (شاو، جوزف و لینلی ، 2005؛ سنول-دوراک و آیواسیک، 2010) هم نامیده شده است. پس تاب‌آوری، پدیده‌ای بیشتر از زنده ماندن در مقابل استرس‌ها و تلخی‌های زندگی است (بونانو ،2004). بنا به تعریفی از اولسون و همکاران (2003) تاب‌آوری به انطباق موفقی گفته می‌شود که در مصائب ناتوان ساز آشکار می‌شود. این تعریف بیانگر این است که تاب‌آوری مستلزم این است که فرد بین عوامل مشکل‌ساز و مثبت محافظت‌کننده تعامل برقرار کند. آریهارت (2005) بیان داشت که ماهیت تاب‌آوری توانایی برای برگشت از استرس به‌طور مؤثر و به دست آوردن عملکرد خوب باوجود مشکل است. ازنظر والش (2006)، تاب‌آوری شامل تعامل بین عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی است که اغلب تأثیر چالش‌های استرس‌زای زندگی را تعدیل می‌کند. کروگر و پرینسلو (2008) اظهار کردند که تاب‌آوری سازه¬ای پیچیده است و توسط محققان به‌صورت فرآیند رشدی پویا، آمادگی یا ظرفیت یا پیامد مثبت حفظ‌شده، تعریف‌شده است. تاب‌آوری به یکی از مفاهیم مهم در تحقیقات و نظریه‌های سلامت روانی در دهه‌های گذشته تبدیل‌شده است. درحالی‌که بعضی افراد به‌طور طبیعی تاب آور هستند برخی دیگر برای داشتن آن باید تلاش کنند (گریفیت ،2007). گرچه تعاریف زیادی از تاب‌آوری ارائه‌شده است اما به‌طورکلی واژه تاب‌آوری به عوامل و فرآیندهایی اطلاق می‌شود که خط سیر رشد را از رفتارهای مشکل‌زا و آسیب روان‌شناختی قطع کرده و باوجود مشکلات و شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌کند.
برخی از ویژگی‌های مرتبط با تاب‌آوری را می‌توان یاد داد و تقویت نمود. با یک جمع‌بندی کلی می‌توان تاب‌آوری را شامل این موارد دانست: حفظ آرامش در هنگام رویارویی با فشار، انعطاف‌پذیری در مقابل موانع، حفظ خوش‌بینی و احساسات مثبت در دشواری‌ها، اجتناب از راهبردهای فرسایشی. علاوه بر آن افراد تاب آور به‌طور عادی قادر به تفکر خلاقانه و منعطف درباره حل مشکلات می‌باشند و هر وقت نیاز باشد از افراد دیگر کمک می‌گیرند و به دیگران هم در مواقع بحرانی کمک می‌کنند. این افراد دارای درجاتی از سلامتی و استقلال هستند. آن‌ها به توانایی‌هایشان برای تغییر محیط باور دارند (بوگار و هولس- کیلاکی ، 2006).

بخش اول: تاب‌آوری ……………………………………………………..13
تاریخچه مفهوم تاب‌آوری……………………………………………….: 13
تعریف تاب‌آوری:………………………………………………………… 13
ویژگی افراد تاب آور:…………………………………………………… 16
1- منبع کنترل درونی………………………………………………….. 16
2- عزت‌نفس……………………………………………………………. 17
3- امید…………………………………………………………………… 17
4- خوش‌بینی…………………………………………………………… 17
5- داشتن چشم‌انداز و نگاه رو به آینده……………………………… 18
6- معنویت………………………………………………………………. 18
7- طنز و شوخ‌طبعی…………………………………………………… 18
8- همدلی و علاقه اجتماعی………………………………………… 18
9- خودکارآمدی…………………………………………………………. 18
سبک‌های مقابله:…………………………………………………….. 19
انواع سبک‌های مقابله و مادران کودکان ناتوان…………………….. 21
تاب‌آوری و سبک‌های مقابله…………………………………………. 22
بخش دوم: بی‌ثباتی ازدواج یا احتمال وقوع طلاق………………… 23
مفهوم بی‌ثباتی ازدواج………………………………………………… 23
عوامل مؤثر بر ثبات ازدواج یا بی‌ثباتی ازدواج……………………….. 24
فرآیند تحول و تکوین خانواده در طول زمان و ارتباط آن با تغییرات رضایت زناشویی………………………………………………………………. 25
پیامدهای اختلافات زناشویی والدین در کودکان:………………….. 26
هم خانگی پیش از ازدواج و انحلال ازدواج: یک بررسی از ازدواج‌های اخیر……………………………………………………………………. 28
کار غیراستاندارد و بی‌ثباتی ازدواج: شواهدی از بررسی طولی شهروندان جوانان…………………………………………………………………. 28
بخش سوم: بهزیستی روان‌شناختی…………………………….. 29
مفهوم بهزیستی روان‌شناختی…………………………………… 29
بخش چهارم: مادران کودکان کم‌شنوا…………………………….. 33
تعریف مفهوم کم‌شنوا و ناشنوا……………………………………. 33
شیوع کم شنوایی………………………………………………….. 34
خانواده‌های کودکان کم‌شنوا و مشکلات آن‌ها …………………..34
سازگاری خانواده با کمشنوایی کودک…………………………… 37
ناهماهنگی بین والدین در خانواده ………………………………..38
تأثیر بر برادران و خواهران…………………………………………. 38
پدران کودکان کم‌شنوا…………………………………………….. 38
میزان درک دیگران و مشکلات اجتماعی خانواده‌های کودکان کم‌شنوا……………………………………………………………… 39
پرورش یک فرزند کم‌شنوا می‌تواند تجربه‌ای مثبت باشد………. 40
مادران کودکان کم‌شنوا و واکنش‌های روانی آنها:………………. 40
مادران کودکان کم‌شنوا و تاب‌آوری……………………………….. 41.
مادران کودکان کم‌شنوا و بهزیستی روان‌شناختی…………….. 42
مادران کودکان کم‌شنوا و رضایت زناشویی…………………….. 44
خاتمه……………………………………………………………….: 45

فصل سوم: روش‌شناسی

تصمیم‌گیری درباره روش تحقیق بستگی به هدف تحقیق، ماهیت مسئله موردمطالعه و روش‌های مختلف بررسی آن دارد. پس روش تحقیق باید با توجه به مسئله موردمطالعه انتخاب شود. در فصل حاضر به بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری، شیوه اجرا و جمع‌آوری داده‌ها، ابزار پژوهش و نیز روایی و پایایی آن و روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود.
روش تحقیق:
مطالعه حاضر یک پژوهش ترکیبی (کمی-کیفی) محسوب می‏شود که طی آن متغیرهای تاب‌آوری و بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان¬شناختی متغیرهای وابسته و متغیر مادران کودکان کم شنوا به¬عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته‌شده‌اند. هدف اساسی در این نوع پژوهش دستیابی به داده‌های کامل و متفاوت در باب موضوع موردبررسی است. برای این تحقیق به‌طورکلی از طرح همگرا استفاده خواهد شد. در این نوع طرح داده‌های کمی و کیفی در طی مراحلی جداگانه گردآوری، تحلیل و تفسیر می‌شوند و سرانجام در تفسیر نهایی به مقایسه نتایج کمی و کیفی با یکدیگر پرداخته خواهد شد و نتیجه‌گیری نهایی صورت خواهد گرفت و برای هر روش به‌صورت جداگانه نیز روش‌های مخصوص به خود انجام می‌گیرد.
الف) روش کمی پژوهش:
در این بخش اطلاعات از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری می‌شود.
ب) روش کیفی پژوهش:
در این نوع تحلیل، داده‌ها در اصل به‌صورت گفتار تولید می‌شوند ولی بعداً آن‌ها را به‌منظور تحقیق با دقت و با استفاده از علائمی که تأکیدها، مکث‌ها، خنده‌ها و سایر ظرایف غیرکلامی را هم بر کاغذ بیاورد، به نوشتار تبدیل می‌کنند. موضوع این دسته از مطالعات به یک معنا «پیام» است.
پس از انجام دو روش کمی و کیفی، گام بعد ترکیب نتایج هر دو پژوهش است. به‌بیان‌دیگر در پژوهش ترکیبی هم از پژوهش کمی و هم از پژوهش کیفی استفاده می‌شود و تحلیل داده‌ها بر مبنای داده‌های کمی و کیفی صورت خواهد گرفت. برای این بخش از روش تحلیل داده‌های موازی استفاده می‌شود.
جامعه آماری:
جامعه موردنظر مادران دارای کودکان کم‌شنوای مراجعه‌کننده به مرکز توان‌بخشی شنوایی پژواک، بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان شهر تهران و مادران دارای کودکان بدون نقص شنوایی، مراجعه‌کننده به مهدکودک‌ها و خانه خلاقیت‌های شهر تهران در سال 92 است.
نمونه و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:
با توجه به کمی و کیفی بودن تحقیق حاضر، در بخش کمی، نمونه‌ی موردنظر 100 نفر از مادران دارای کودک کم‌شنوا و 100 نفر از مادران کودکان عادی بوده است. روش نمونه‌گیری در دسترس بوده است. همچنین، در بخش کیفی نیز جهت پاسخ به سؤالات محقق ساخته، از 7 نفر از مادران دارای کودکان کم‌شنوای مراجعه‌کننده به بیمارستان امیراعلم و بیمارستان لقمان و 7 نفر از مادران حاضر در مهدکودک، مصاحبه¬ای به عمل آمد و این تعداد نمونه به جهت به اشباع رسیدن پاسخ‌ها به دست آمد.
ابزارهای پژوهش:
مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون (CD-RTSC):
برای سنجش تاب‌آوری از این مقیاس استفاده می‌شود. این مقیاس 25 سؤال دارد و 5 خرده مقیاس (تحمل عواطف منفی/ اعتماد به غرایز شخصی، شایستگی/ استحکام شخصی، پذیرش عواطف مثبت/ روابط امن، مهار، معنویت) دارد که در یک مقیاس لیکرتی بین صفر (کاملاً نادرست) تا چهار (همیشه درست) نمره‌گذاری می‌شود و برای اندازه‌گیری تاب‌آوری یک نمره کل محاسبه می‌شود. این مقیاس در ایران توسط محمدی (1385) هنجاریابی شده است. روایی مقیاس (به روش تحلیل عامل و روایی همگرا و واگرا) و پایایی (به روش باز آزمایی و آلفای کرونباخ) توسط سازندگان آزمون در گروه‌های مختلف (عادی و در مخاطره) احرازشده است (کانر و دیوید سون،2003). در ایران، جوکار (1386) پایایی مقیاس را با استفاده از آلفای کرونباخ 93% گزارش کرده است. در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 80/ به دست آمد.
مقیاس بی‌ثباتی ازدواج (MII) :
این پرسشنامه که به‌طورکلی برای اندازه‌گیری عدم ثبات زناشویی و خصوصاً مستعد طلاق بودن تدوین‌شده است. این ابزار متکی بر این نظر است که برای ارزیابی بی‌ثباتی و خطر بالقوه طلاق زن و شوهر باید هم شناخت و هم رفتار به‌حساب آورده شود. این مقیاس توسط ادواردز، جانسون و بوث (1983) در مورد 2034 زن و مرد متأهل زیر 55 سال و با 1578 (78%) از این نمونه در سال 1983 بکار گرفته شد. نمره بالا در این مقیاس نشان می‌دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج‌ها بالاست و نمره پایین نشان می‌دهد که احتمال وقوع طلاق در زوج‌ها پایین است (جعفری، ثنایی ذاکر، پاشا شریفی و کرمی، 1389). «شاخص بی‌ثباتی ازدواج» با ضریب آلفای 93% از یک همسانی درونی عالی برخوردار است و همچنین با مقیاس‌های مربوط به مشکلات و اختلافات زناشویی همبستگی مثبت و با مقیاس‌های مربوط به تعامل و خرسندی زناشویی همبستگی منفی دارد (علیمردانی، فاتحی زاده، جلالی و باغبان، 1389). در ایران نیز یاری پور (1379)، ضریب اعتبار 70/ را گزارش کرده است. در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 73/ به دست آمد.
پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف:
ریف این پرسش‌نامه را در سال 1989 ساخته است و در سال 2002 مورد تجدیدنظر قرار داده است. یک پرسشنامه‌ی خود گزارش دهی از نوع لیکرت است و فرم اصلی این پرسشنامه 120 سؤال دارد که بعدها سه فرم کوتاه 18، 54 و 84 سؤالی تهیه شدند و در این تحقیق از فرم 84 سؤالی استفاده می‌شود. پاسخ به هر سؤال در یک طیف 6 درجه‌ای از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف قرارمی گیرد. این پرسشنامه دارای 6 خرده مقیاس پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد شخصی می¬باشد. هم‌چنین در پژوهشی که کلانترکوشه و نواربافی (2012) بر روی 434 مرد و 435 زن برای هنجار کردن پرسشنامه‌ی 84 سؤالی ریف در ایران انجام داد ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 924/0 به دست آمد، بعلاوه تمام خرده مقیاس‌ها روایی بالایی داشتند و تنها خرده مقیاس خودمختاری برای زنان روایی کمتری نسبت به بقیه خرده مقیاس‌ها داشت. در پژوهش حاضر پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 93/ به دست آمد.

روش تحقیق:……………………………………………………….. 49
الف) روش کمی پژوهش…………………………………………: 49
ب) روش کیفی پژوهش………………………………………….: 49
جامعه آماری: ……………………………………………………..50
نمونه و روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………….: 50
ابزارهای پژوهش………………………………………………..: 50
مقیاس تاب‌آوری کانر و دیوید سون (CD-RTSC):ا……………. 50
مقیاس بی‌ثباتی ازدواج (MII): ا………………………………..50
پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف:…………………. 51
ابزار کیفی:……………………………………………………… 51
روش اجرای پژوهش…………………………………………..: 52
روش کمی:…………………………………………………….. 52
روش کیفی:…………………………………………………… 52
روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها:…………………………………….52
روش کمی:…………………………………………………… 52
روش کیفی:………………………………………………….. 52

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

الف) بخش کمی پژوهش:…………………………………….. 54
یافته‌های جمعیت شناختی…………………………………..: 54
تحلیل توصیفی از یافتههای تحقیق………………………….. 59
تحلیل آماری سؤالات تحقیق…………………………………. 60
همگنی واریانس‌ها…………………………………………… 60
سؤال ویژه اول: ………………………………………………..61
سؤال ویژه دوم:……………………………………………… 61
سؤال ویژه سوم:…………………………………………….. 62
ب) بخش کیفی…………………………………………….: 62
مقایسه داده‌های جدول‌های کیفی:…………………….. 73

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

در فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری در مورد یافته¬های پژوهش پرداخته خواهد شد. در ابتدا به خلاصه نتایج پژوهش و یافته¬های تجربی پژوهش اشاره و سپس تبیین این یافته¬ها بر اساس یافته¬های پیشین پژوهشی انجام می‌شود. در پایان به مشکلات و محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهای نظری و کاربردی ارائه می‌گردد.
در زندگی خانوادگی، گاهی کودکان موجب رنجش و ناسازگاری و نارضایتی والدین می‌شوند و زمانی عامل رضایتمندی هستند. وجود کودک کم‌توان در خانواده غالباً تجربه¬ای ناراحت‌کننده است. یکی از مهم‌ترین علت‌های ناتوانی کودکان، کم شنوایی است که برای بسیاری از والدین، احساسی شبیه داغ‌دیدگی به همراه دارد (موللی و نعمتی،2010). خانواده‌های دارای کودکان کم‌شنوا با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو می‌شوند و دراین‌بین، مادران به علت نقش مراقب مسئولیت‌های بیشتری در قبال این کودکان دارند. درنتیجه با مشکلات مربوط به‌ سلامت روان و بهزیستی روان‌شناختی بیشتری مواجه می‌شوند. اینکه والدین و بخصوص مادران چه طور با این تجربه مختل‌کننده مواجه می‌شوند و آن را کنترل می‌کنند تا حد زیادی به تاب‌آوری والدین و بخصوص مادر بستگی دارد و دراین‌بین ممکن است والدین نتوانند با شرایط پیش رو سازگار شوند و احتمال وقوع طلاق بالا رود.
پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاب‌آوری، بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان¬شناختی در دو گروه مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی شهر تهران صورت گرفت. تعداد 100 نفر از مادران کودکان عادی مراجعه‌کننده به مهدکودک‌ها و خانه خلاقیت‌های شهر تهران و 100 نفر از مادران کم‌شنوا مراجعه‌کننده به مراکز توان‌بخشی شنوایی پژواک، بیمارستان‌های امیراعلم و لقمان شهر تهران در سال 92 به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند و سپس جهت بررسی دقیق‌تر مصاحبه¬ای از 7 نفر از مادران کودکان عادی و 7 نفر از مادران کودکان کم‌شنوا به عمل آمد. از طریق مصاحبه با این تعداد از مادران پاسخ‌ها به حد اشباع رسید و نتایج حاصل از آن برای بررسی سؤالات پژوهش مورداستفاده قرار گرفت. در انتها با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری (قسمت کمی) و یافته‌های مصاحبه (قسمت کیفی)، یافته‌ها تبیین شدند. علت استفاده از روش کیفی همراه با روش کمی این بود که دقت داده¬های کمی افزوده شود و مقایسه بین نتایج کمی و کیفی صورت پذیرد و نتایج قابل استنادتری پدید آید.
بحث و نتیجه‌گیری:
بر اساس سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه تاب‌آوری و بی‌ثباتی ازدواج و بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه از مادران دارای کودکان کم‌شنوا و عادی چگونه تبیین می‌شود، می‌توان بیان داشت که یافته‌های کمی و کیفی باهم مطابقت داشتند و همسو بودند به‌طوری‌که در بخش کمی، تاب‌آوری و بهزیستی روان-شناختی مادران دارای کودکان کم‌شنوا کم‌تر از مادران کودکان عادی بود و بین بی‌ثباتی ازدواج دو گروه تفاوت معناداری وجود نداشت. در بخش کیفی، نیز فراوانی جملات مادران کودکان عادی در تمام کدهای به‌دست‌آمده به‌جز کد «جستجوی راه‌حل‌ها و حل مشکل از طریق گفتگو با دیگران» و «هدف‌های زندگی» بیش¬تر از مادران کودکان کم‌شنوا بود و به‌طورکلی ازنظر بهزیستی روان¬شناختی و تاب‌آوری در وضعیت بهتری قرار داشتند. در بخش مربوط به بهزیستی روان¬شناختی مادران کودکان عادی، فراوانی در کدهای «پذیرش خود» و «مدیریت مالی و برنامه‌ریزی برای آن» و «رشد زندگی شخصی» مساوی بود و همچنین در نتایج کیفی تفاوتی بین مادران دارای کودکان عادی و کم‌شنوا ازلحاظ «بی‌ثباتی ازدواج» دیده نشد.

بحث و نتیجه‌گیری………………………………………………….: 78
پرسش ویژه اول……………………………………………………: 79
پرسش ویژه دوم:………………………………………………….. 80
پرسش ویژه سوم:………………………………………………… 81
محدودیت‌های پژوهش…………………………………………..: 84
مشکلات پژوهش…………………………………………………: 84
پیشنهادها………………………………………………………… 84
پیشنهادهای کاربردی…………………………………………… 84
پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی………………………….. 85
منابع فارسی:……………………………………………………. 87
الف: پرسش نامه بی ثباتی ازدواج…………………………….. 97
پرسش نامه تاب آوری:…………………………………………. 98
پرسش نامه بهزیستی روانشناختی:………………………… 99
سؤالات محقق ساخته……………………………………….: 105

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول:

جدول 1-2، عوامل تأثیرگذار برتاب آوری………………………………. 13
جدول 2-2، تحقیقات انجام‌شده در مورد تاب‌آوری در ایران خارج از کشور…………………………………………………………………….. 18
جدول 3 – 2، تحقیقات انجام‌شده در مورد بی‌ثباتی ازدواج در ایران و خارج از کشور……………………………………………………………………. 27
جدول 4-2، تحقیقات انجام‌شده در مورد بهزیستی روان‌شناختی در ایران و خارج از کشور ……………………………………………………………………………31
جدول 4-1، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک درآمد ……53
جدول 4-2، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیلات. 54
جدول 4-3، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن……. 55
جدول 4-4، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تعداد فرزندان 56
جدول 4-5، توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک وضعیت اشتغال……………………………………………………………………57
جدول 4-6، یافته‌های توصیفی خرده ‌مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران عادی………………………………………………………………………. 58
جدول 4-7، یافته‌های توصیفی خرده ‌مقیاس‌های تحقیق در گروه مادران کم‌شنوا…………………………………………………………………… 58
جدول 4-8، آزمون کولموگروف اسمیرنوف تک نمونه‌ای……………… 59
جدول 4-9، آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس‌ها در گروه‌ها……………………………………………………………………. 59
جدول 4-10. مقایسه میانگین‌های دو گروه در تاب‌آوری…………….. 60
جدول 4-11. مقایسه میانگین‌های دو گروه در بی‌ثباتی ازدواج…….. 60
جدول 4-12. مقایسه میانگین‌های دو گروه در بهزیستی روانشناختی…………………………………………………………… 61
جدول 4-13، تاب‌آوری در مادران کودکان کم‌شنوا…………………… 62
جدول 4-14، تاب‌آوری در مادران کودکان عادی……………………… 63
جدول 4-15، بی‌ثباتی ازدواج در مادران کودکان کم‌شنوا………….. 64
جدول 4-16، بی‌ثباتی ازدواج در مادران کودکان عادی…………….. 65
جدول 4-17، بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان کم‌شنوا… 65
جدول 4-18، بهزیستی روان‌شناختی در مادران کودکان عادی…… 69
جدول 4-19، مقایسه داده‌های کیفی در مورد تاب‌آوری در دو گروه مادران…………………………………………………………………… 71
جدول 4-20، مقایسه داده‌های کیفی در مورد بی‌ثباتی ازدواج دو گروه از مادرا……………………………………………………………………… 72
جدول 4-21، مقایسه داده‌های کیفی در مورد بهزیستی روان‌شناختی در دو گروه مادران …………………………………………………………………………..73

 

Abstract:
Objective: comparison of Resiliency, Marital instability and Psychological Well-being among Mothers with Hearing loss Children and Normally.In quantitative section, a sample of 100 mothers with Hearing loss children and 100 mothers with normal children. The tools for achieving objective of research includes: Conner & Davidson Resiliency scale, marital instability index and Ryff’s Psychological Well-being. In Qualitative section two groups include 7 mothers in each one (hearing loss children and normal children mothers) were interviewed. AS descriptive statistical methods in this research calculation of mean, standard deviation and inferential statistics (t-test) were used. The research result shown that psychological Well-being and resiliency in group include hearing loss children mothers is less than another group includes normal children mothers. Moreover there are n’t any difference for marital instability parameter between two groups of mothersبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.