انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق

خانواده یکی از اصلی ترین ارکان اجتماعی و در عین حال یکی از آسیب پذیرترین ارکان می باشد.از هر چه بتوانیم فاصله بگیریم ، از خانواده نمی توانیم. چون بدون وجود خانواده ، در هر شکل و صورتی که باشد ، مفهوم زندگی و حیات انسانی مصداقی نخواهد داشت. مفهوم خانواده و ارزش این نهاد اجتماعی برای هر دولت و جامعه ای اساس کار تلقی می شود و هر جامعه متناسب با ارزشهای خود ابتدا به سراغ خانواده می رود تا از درون آن، شهروندان آتی خویش را بپروراند. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که جامعه بخاطر تحولات ساختاری و زیربنایی به شهروندان جدید با طرز فکری نو نیاز داشته باشد. به همین خاطر است که خانواده یکی از اولین نهادهایی است که در جامعه باید تغییر کند و تغییری حاصل نخواهد شد ، مگر از طریق درک و شناخت علمی از کارکردها و بدکاریها.
بروز تعارض در روابط انسانها با یکدیگر اجتناب ناپذیر است.یعنی بحث و جدل و مشاجره در تمام رابطه ها بروز می کند، در خانواده ها فراوان دیده می شود که حتی دو خواهر و برادر کوچک بطور متناوب با یکدیگر دعوا و بازی می کنند.مهرورزی و تعارض از رایج ترین پدیده ها در روابط انسانهاست.تعارض عبارت است از عدم توافق و مخالفت دو فرد با یکدیگر، ناسازگاری و نظرات و اهداف و رفتاری که در جهت مخالفت با دیگری صورت می گیرد و همچنین ستیزه ایی بین افراد در اثر منافع ناهمسو و اختلاف اهداف و ادراک مختلف( کبیری 1377؛ به نقل از شریعتمداری 1383).
هالفورد (2001، ترجمه تبریزی ، 1384 ) ضمن بحثی در مورد آشفتگی روابط زناشویی به گزارش نارضایتی مهم و مداوم در رابطه توسط حداقل یکی از زوجین اشاره می نماید.
افزایش روزافزون تعارضهای زناشویی در دنیای معاصر و خطر بروز جدایی و اثر منفی آن بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان موجب شده است تا مشاوران بخصوص آنانکه با خانواده کار می کنند، نظریه ها و طرح هایی را برای کمک به زوجین دچار تعارض و در حال طلاق ارائه دهند. تعارض با خطر فزاینده انواع اختلالات روانی از جمله افسردگی خصوصاً در زنان، سوء مصرف مواد مخصوصاً در مردان ، نا کارآمدی جنسی در هر دو جنس و مشکلات رفتاری رو به افزایش در فرزندان خصوصاً اختلالات رفتاری پسران ارتباط دارد (فارل 1989).
علاوه بر اختلالات روانی ، تعارض بر سلامتی جسمی نیز تاثیر دارد. همچنین تعارضات زناشویی تاثیر مستقیمی بر فرآیندهای فیزیولوژیک مانند ، کاهش ایمنی بدن ، افزایش فشار خون و… برجای می گذارد ( شیلینگ و شر 1977، به نقل از امید نیا 1376).
تعارض زناشویی با پدیده خشونت نیز مرتبط است. تعارض در روابط زناشویی بر کل رابطه تاثیر می گذارد. پژوهش نشان می دهد زوجین متعارض کمترین میزان رضایتمندی از ازدواج و بیشترین احتمال طلاق را نشان می دهند(فاورز و السون 1992به نقل از سعیدیان1382).
در کشور ما بر اساس آمارهای موجود میزان طلاق در سالهای مختلف بین 11 تا 16 درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن می باشد( سالنامه آماری جمهوری اسلامی، 1380).
درباره تعارضات زناشویی نظریه و دیدگاههای متفاوتی ارائه شده است و روشهای گوناگونی بر اساس آنها تدوین گردیده است. دو نظریه مشهور در این زمینه: نظریه عقلانی- عاطفی الیس و نظریه واقعیت درمانی گلاسر است. این دو نظریه مشکلات رفتاری و رابطه بین فردی را بصورت متفاوتی توصیف می کنند و راه حل های متفاوتی برای آنان ارائه می دهند. از دیدگاه الیس علل اکثر مشکلات رفتاری و تعارضهای بین فردی از جمله تعارضهای زناشویی مربوط به باورهای غیر منطقی است (شفیع آبادی 1383؛ فلانگان و فلانگان 2004؛ الیس 1997).
از نظر گلاسر رفتار غیر عادی ناشی از هویت شکست و عدم توجه به واقعیت و ناتوانی در ارزشیابی از رفتار خود و انتخاب رفتارهایی است که پیامد نامطلوبی به دنبال دارد( شفیع آبادی 1385؛ شیلینگ ترجمه آرین 1382؛ شارف 1996؛ گلاسر 2000).
در پژوهش حاضر دو روش درمانی که متمرکز بر دو رویکرد فوق است بر روی دو گروه از زوجین دارای تعارض اجرا خواهد شد تا مشخص شود کدام روش در مقایسه با گروه کنترل و روش دیگر موثرتر خواهد بود.

1-1) مقدمه………………………………………………………………………. 2
1-2) بیان مسئله…………………………………………………………………. 5
1-3) ضرورت و اهمیت……………………………………………………………. 8
1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………. 9
1-5) فرضیات تحقیق……………………………………………………………. 10
1-6) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………… 11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم –ادبیات تحقیق

این فصل در دو بخش پیشینه نظری و پژوهشی تهیه شده است . در بخش پیشینه نظری ، ابتدا به مفهوم ازدواج و پس از آن علل تعارضات ، منابع عمده تعارض، مزایا و فرآیند تعارض اشاره شده و در خصوص هر یک از موارد ذکر شده توضیح مختصری آورده شده است. در ادامه پس از مروری بر تاریخچه و زندگی آلبرت الیس و ویلیام گلاسر، تعارضات زناشویی ، مشاوره و راههای مقابله با آن از دیدگاه هر یک از این دو نظریه پرداز مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش پیشینه پژوهشی نیز به بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص داده شده است.

2-1-1) ازدواج:
ازدواج یکی از قدیمی ترین پیوندهای انسانی است که ارضا کننده و رشد دهنده شخصیت آدمی بوده است. ازدواج از همان اوایل مورد توجه نویسندگان، فلاسفه و بخصوص اخلاقیون و پیروان ادیان بزرگ قرار گرفته است ، چون می دانستند عوامل بسیاری خانواده را تهدید می کند توصیه هایی در حفظ بنیادهای آن داشته اند. اکثر آنها طلاق را منفور و گاهی ممنوع اعلام کرده اند.خانواده بعنوان یک گروه کوچک طبیعی در دهه 50 مورد توجه روانشناسان و مشاوران واقع شد. برخی خانواده را کانون توجه خود قرار دادند و بر این عقیده بودند که ریشه تمام مشکلات روانی در خانواده است و بنابراین در درمان هر مشکل روانی خانواده باید آماج مداخله درمانی قرار گیرد.(گلدنبرگ و گلدنبرگ ، 1996)
از نظر تاریخی هدف از ازدواج ، در درجه اول ، شادمانی مردم نبوده است. ازدواج ابتدا یک وسیله اقتصادی برای تامین رفاه اقتصادی خانواده ها و راهی برای فراهم آوردن محیطی امن و با ثبات برای پرورش کودکان بود ،که به عنوان یک واحد مهم، مورد توجه کلیسا و نهادهای اجتماعی قرار گرفته بود. در چنین محیطی از سالمندان، درخانواده مراقبت می شد و این جریان تداوم داشت و از آنجا که همین مراقبت ها جلوی بسیاری از مرگ و میرها را می گرفت نهایت احساس ثبات و امنیت را در دنیای بسیار بی رحم و خشن بوجود می آورد(الیس، 1997).
گلاسر معتقد است که امکان فراهم شدن شرایطی که دو زوج در آغاز زندگی کاملا دنیای همدیگر را درک کنند خیلی زیاد نیست. هرگاه در آغاز زندگی زناشویی نوعی عدم توافق وجود داشته باشد و آنها فاقد نظریه انتخاب شوند بجای آنکه دریابند این عدم توافق به خاطر وجود تفاوتهای واقعی در دنیای کیفی آنهاست.ممکن است به روانشناسی کنترل خارجی روی آورند و بعد از آن بجای آنکه هرکس رفتار خود را کنترل کند، درصدد کنترل و تغییر افکار و رفتار طرف مقابل برمی آید.این تلاش و کوشش اولیه برای تغییر دیگری در گفته عامیانه خلاصه می شود که ماه عسل تمام شد.این سخن نشان دهنده این حقیقت است که در یک جامعه که فرهنگ کنترل خارجی بر آن حاکم است افراد کمی انتظار دارند که هر ازدواجی می تواند تاپایان همانند روزهای اول ادامه یابد.گلاسر اعتقاد دارد، در زندگی زناشویی برای آنکه عشق ادامه یابد باید هرکس بداند که فقط بر رفتار خود کنترل دارد نه بر رفتار همسر، هرکس قادر است فقط رفتار خودش را انتخاب کند و خودش مسئول آن است.در مشاوره زناشویی گلاسر مکرر تاکید دارد که تنها چیزی که هر زوج می تواند کنترل کند رفتار خودش است نه همسرش.هر زوج شاید از طریق انتخاب موثرتر رفتار برای کنترل خویش بتواند همسرش را در مسیری قرار دهد که او می خواهد(گلاسر، 2000 ؛ به نقل از فرحبخش،1383).

2-1-2) مفهوم تعارضات زناشویی
زندگی زناشویی همواره با دورنمایی زیبا برای زوجین آغاز می شود. اما به دلیل تفاوت های بین زن و شوهرها که ناشی از تربیت در محیط متفاوت است و هم چنین عدم شناخت کافی، پس از چندی مشکلاتی بروز می کند که چنانچه با تدبیر و درایت با آنها برخورد نشود می تواند بنیان زندگی خانوادگی را به مخاطره بیندازد. با انتظارات سطح بالایی که افراد از ازدواج دارند، تقریبا همه زوجین در ابتدای ارتباطشان سطح بالایی از رضایت زناشویی را گزارش می کنند(مارکمن و هالوگ ، 1998).
احتمالا همه در این امر اتفاق نظر دارند که در هنگام تعارض انسانها، بر سر یک دوراهی مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری قرار می گیرند. چرا که تعارض زمانی به وجود می آید که از یک طرف یکسری مسایل ما را به طرف کاری می کشاند و مسایل دیگر باعث می شود از انجام آن کار منصرف شویم. این حالت تقریبا برای همه ما به وجود می آید. که ممکن است در شدت و دفعات با هم فرق داشته باشد، که اینها را می توان نتیجه ویژگی هایی از جمله میزان قدرت، تصمیم گیری، رشد فکری، موقعیت سنجی، آستانه تحمل، الویت سنجی، تعیین هدف زندگی و … دانست. به طور کلی انسان زمانی دچار تعارض می شود که دو نیرو در دو جهت مخالف به یک اندازه به انسان فشار می آورند. شاید علت اصلی تعارض همین یکسان بودن فشار این دو نیرو باشد، چرا که اگر یکی بر دیگری غلبه پیدا کند، به طور حتم انسان در جهت همان نیرو حرکت خواهد کرد و همین امر باعث حل تعارض می گردد(شاملو، 1384) .
تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است. هنگامی که دو نفر، به عنوان یک زوج، با هم زندگی می کنند تعارض بروز خواهد کرد. به دلیل ماهیت تعارض زوج ها، اوقاتی پیش می آید که عدم توافق مشاهده می شود یا نیازها برآورده نمی شود در نتیجه همسران نسبت به یکدیگر احساس خشم، ناامیدی و نارضایتی می کنند. بنابراین وقتی قرار است که تعارض یا کشمکش بروز کند باید زوج ها را برای آن آماده کرد، نه فقط برحسب توانایی برقراری ارتباط بلکه با توجه به کاربرد یک راهبرد مشکل نظامدار که به جلسه های حل تعارض، نظم و سازمان می دهد (برنشتاین و برنشتاین، 1986 ترجمه سهرابی، 1382).
گوردین ، فی ، بردن ، کوتو (1987) معتقدند تعارض زناشویی در مورد هر زوج به طور معنی داری با زوج های دیگر متفاوت است. این تفاوت نه فقط در مورد مسایل ویژه بلکه مهمتر از آن از لحاظ طول مدت و شدت تعارض وجود دارد. بر این اساس، درمانی مناسب برای سطح بسیار شدید (یعنی شدت و طول مدت) اختلال زناشویی ارایه می گردد. آنها زوج ها را بر حسب چهار سطح اختلال زناشویی توصیف می کنند. سطح اول شامل زوج هایی است که تعارض زناشویی را در حداقل درجه و میزان، بروز داده اند. این تعارض اغلب کمتر از شش ماه به طول می انجامد و بیشتر اوقات شامل زوج های تازه ازدواج کرده می شود. سطح دوم شامل زوج هایی است که تعارض مهمی را تجربه می کنند که بیش از 6 ماه به طول می انجامد هر چند الگوهای ارتباطی آنها باز و مناسب است، انتقاد و فرافکنی رو به افزایش می گذارد. زوج های سطح سوم با تعارض شدید زناشویی مواجه اند تعارض غالبا بیش از شش ماه به طول می انجامد و فرافکنی بسیار زیاد است. انگیختگی عاطفی و اضطراب و نیز شدت مثلث های محیطی بالاست و ارتباط همراه با تعارض مشخص، بسته و قطع است. درجه انتقاد کردن بالا و سرزنش کردن متداول است. بالاخره ویژگی سطح چهارم آن است که همه ملاک هایی که گوردین در ارزشیابی تعارض زناشویی به کار برده، در اوج خود و نقطه ی بی نهایت قرار دارند. ارتباط کاملا بسته است، تبادل اطلاعات بسیار ضعیف، انتقاد کردن بسیار بالا و درد دل کردن و همراهی در روابط اساسا وجود ندارد. زمان ارتباط و انجام فعالیت با هم وجود دارد و یا بسیار اندک است. مشخصه بارز این سطح، مذاکره با یک وکیل حقوقی توسط یکی یا هر دو آنهاست. چنین موقعیتی احتمالا جنبه خصومت دارد تا توافق و آشتی. در اکثر موارد تلاش ها برای حفظ ازدواج و از در هم پاشیدگی و جدایی است (کارلسون و همکاران، ترجمه نوابی نژاد 1384).

2-1) مقدمه………………………………………………………………….. 16
2-1-1) ازدواج…………………………………………………………………. 16
2-1-2) مفهوم تعارضات زناشویی………………………………………….. 18
2-1-3) علل تعارضات زناشویی…………………………………………….. 22
2-1-4) منابع عمده تعارض………………………………………………….. 23
2-1-5) مزایای تعارض……………………………………………………….. 28
2-1-6) انواع تعارض………………………………………………………….. 29
2-1-7) فرآیند تعارضات زناشویی…………………………………………… 30
2-1-8) فرایند حل تعارض …………………………………………………….31
2-2) رویکرد نظریه عقلانی- عاطفی الیس……………………………….. 32
2-2-1) مروری بر نظریه درمان عقلانی- عاطفی آلبرت الیس………….. 33
2-2-2) تعارض های زناشویی و حل آن از دیدگاه درمان عقلانی- عاطفی 34
2-2-3) مقایسه باورها و عقاید زوجهای سالم و غیرسالم……………… 36
2-2-4) نارضایتی زناشویی…………………………………………………. 38
2-2-5) رشد ودائمی شدن آشفتگی زناشویی………………………….. 39
2-2-6) فرآیند درمان تعارضهای زناشویی…………………………………. 40
2-2-7) فنون زوج درمانی در روش عقلانی- عاطفی …………………….41

2-2-8) فنون درمانی کاهش تعارض زناشویی…………………………… 42
2-2-9) رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی………………………………. 50
2-2-9-1) مروری بر نظریه واقعیت درمانی گلاسر………………………. 50
2-2-9-2) تحول نظریه گلاسر از واقعیت درمانی تا نظریه انتخاب……… 51
2-2-9-3) مفاهیم اساسی نظریه شخصیت…………………………….. 54
2-2-9-4) احساسات و نیازهای انسانی…………………………………. 54
2-2-9-5) مشاوره زناشویی واقعیت درمانی ساخت یافته…………….. 59
2-2-9-6) مقایسه نظریه عقلانی- عاطفی و نظریه واقعیت درمانی…. 60
2-2-9-7) فنون واقعیت درمانی…………………………………………… 62
2-3) پیشینه پژوهشی……………………………………………………. 66
2-3-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………. 66
2-3-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………. 68
2-3-3) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………. 71

فصل سوم- روش پژوهش

در پژوهش حاضر برای بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی در زوجین مراجعه کننده به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان پژوهش گر دست به مداخله زده و دو شیوه مورد نظر را از بین سایر شیوه های زوج درمانی انتخاب و بر روی آزمودنی ها مورد اجرا درآورده است در این پژوهش آزمودنی ها به صورت تصادفی در هر یک از دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند و قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل بر روی دو گروه آزمایش میزان متغیر وابسته را در آزمودنی ها اندازه گیری و نتایج بدست آمده با گروه کنترل مقایسه گردیده که استفاده از تمام موارد فوق نیازمند استفاده از شیوه های مناسب اجرا می باشد . در این فصل پژوهش گر ، به توضیح روش اجرای این پژوهش ، جامعه آماری ، نمونه ، روش نمونه گیری و همچنین روش جمع آوری اطلاعات و شیوه های تجزیه و تحلیل آماری و مراحل اجرای پژوهش می پردازد

3-2) طرح پژوهش:
طرح مورد استفاده در این پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است.
خلاصه مراحلی که برای انجام پژوهش دنبال شده به شرح زیر می باشد:
1- جایگزینی تصادفی آزمودنی ها در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل
2- اجرای پیش آزمون و جمع آوری داده های بدست آمده از اجرای پیش آزمون
3- اجرای متغیرهای مستقل(شیوه درمانی واقعیت درمانی و شیوه درمانی عقلانی – عاطفی الیس ) بر آزمودنی های دو گروه
4- اجرای پس آزمون و جمع آوری داده های بدست آمده از اجرای آزمون
5- مقایسه نتایج بدست آمده از اجرای پیش آزمون و پس آزمون در گروهها
6- بررسی اختلاف نتایج هر گروه آزمایش با گروه دیگر و با گروه کنترل

جامعه آماری در پژوهش حاضر تعداد 140 نفر از زنان و شوهرانی بودند که به دلیل وجود تعارض و درگیری برای حل مشکل خود به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان در طی سالهای 87 و 88 مراجعه نموده اند. در این پژوهش آن دسته از مراجعین مورد مطالعه قرار گرفته اند که :
1- مدت زمان ازدواج آنان بین 5-3 سال
2- شرایط سنی آنان بین (حداقل یکی از زوجین) 28-24
3- دارای حداقل تحصیلات (سوم دبیرستان) برای پاسخگویی به پرسشنامه ها
4- داشتن حداقل یک فرزند باشند.
همچنین دلیل تعارض آنها اختلاف سلیقه، تعارضهای فرهنگی، عادات شخصی نامناسب، الگوهای رفتاری ناسازگار، ضعف در مهارتهای ارتباطی، عزت نفس پایین، عدم انعطاف پذیری، افکار و عقاید غلط درباره زندگی زناشویی باشد. این ویژگی از طریق مصاحبه با زوجین وبررسی سابقه اختلال روانی و شخصیتی زوج ها تعیین گردید . زوج هایی که به دلیل درگیری شدید و به قصد طلاق به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان مراجعه نموده و به هیچ وجه مایل به اصلاح روابط خود نبودند جزء این جامعه محسوب نمی شوند.

3-4) نمونه و روش نمونه گیری:
در این پژوهش از میان مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان در سالهای 88-87 از میان 140 نفر تعداد 120 نفر دارای شرایط لازم جهت انجام پژوهش بودند، که پس از تماس و صحبت با زوجین تعداد 60 نفر از آنان بصورت نمونه های هدفمند موافقت خود را برای شرکت در جلسات اعلام کردند. 60 نفر داوطلب شرکت در پژوهش در 3 گروه واقعیت درمانی، عقلانی- عاطفی و کنترل بصورت تصادفی و به شیوه زیر قرار گرفتند:
به هر یک از زوجین یک کد اختصاص داده و کد ها بر روی برگه های کوچک نوشته و داخل کیسه ای ریخته شد. سپس برای هر یک از گروه های درمانی و کنترل به ترتیب یک کد از داخل کیسه بصورت تصادفی اختصاص داده و به همین ترتیب هر یک از 10 زوج در یکی از گروه ها ی آزمایشی و کنترل تقسیم شد.زمان پیش بینی شده برای جلسات 8 جلسه بود.

3-1 ) مقدمه………………………………………………………………. 73
3-2) طرح پژوهش……………………………………………………….. 74
3-3) جامعه آماری………………………………………………………… 75
3-4) نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………. 75
3-5) ابزار اندازه گیری……………………………………………………. 76
3-6) روش اجرای پژوهش……………………………………………….. 79
3-7) طرح جلسات………………………………………………………. 80
3-8) روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………… 84

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

این فصل جهت پاسخگوئی به فرضیه های پژوهش و نتایج حاصل از تحلیل داده ها در مورد مقایسه اثر بخشی مشاوره زناشویی به شیوه عقلانی _عاطفی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارض های زناشویی تنظیم شده است . این فصل در دو بخش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل و طبقه بندی اطلاعات می پردازد. در بخش توصیفی با استفاده از شاخص های توصیفی مناسب از قبیل میانگین ، انحراف استاندارد ، نمودار و … و در بخش استنباطی نیز با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک راهه (ANOVA) و آزمون آماری شفه و آزمون T مستقل به تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد.
همچنین لازم به ذکر است که پردازش های آماری لازم روی نمره ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS انجام گردید.
4-2) توصیف آماری داده ها
به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای پژوهش لازم است قبل از تحلیل داده ها به توصیف آنها پرداخته شود. چرا که توصیف آماری داده ها مقدم بر استنباط آماری است و به تشخیص الگوهای حاکم بر داده ها کمک می کند. به همین منظور آماره های توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) نمرات خام هر یک از متغیرهای مربوط به تعارض های زناشویی در سه گروه آزمایشی عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی و کنترل آورده شده است.

ارائه یافته های پژوهش با توجه به فرضیات پژوهشی:
در این قسمت داده های حاصل از اجرای آزمون تعارض های زناشویی با استفاده از آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با طرح مجدد فرضیه های مورد نظر با استناد به نتایج تجزیه و تحلیل، هر فرضیه مورد بررسی قرار می گیرد.
فرضیه 1: مشاوره زوجی به شیوه های عقلانی – عاطفی (الیس) و واقعیت درمانی (گلاسر)بر کاهش تعارضات زوجین تاثیر دارد.
برای آزمون این فرضیه از آنجا که پژوهش دارای سه گروه آزمایشی (واقعیت درمانی ، عاطفی – عقلانی و کنترل ) می باشد و همچنین با نمرات پیش آزمون و پس آزمون تعارض زناشویی روبرو هستیم لذا در ابتدا نمرات پیش آزمون را از پس آزمون کم کرده و سپس با نمرات اختلافی آزمون آماری آنالیز واریانس یک راهه را اجرا می کنیم. سپس با استفاده از آزمون شفه به بررسی اختلاف دو به دو گروه های آزمایشی می پردازیم.

4-1) مقدمه……………………………………………………………………… 85
4-2) توصیف آماری داده ها……………………………………………………. 85
4-3) یافته های استنباطی فرضیات…………………………………………… 95

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادات

5 -1) خلاصه تحقیق …………………………………………………………..107
5-2) محدودیتهای تحقیق …………………………………………………….120
5-3) پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………….. 121
فهرست منابع فارسی……………………………………………………….. 123
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………….128

پرسشنامه تعارضات زناشویی…………………………………………………. 134
فراوانی پاسخهای 54 سوال توسط 60 پاسخ دهنده……………………….. 138
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………. 146

 

Abstract

The aim of the present study was to Comparative Study of Effectiveness Between Couple Counseling with the Rational Emotional and Reality Therapy Methods on decrease Marital Conflict of Clients Well-being intervention in Crisis Center in Lahijan. The research design was pretest – posttest with control group. Participants included 60 persons (10 couple in reality therapy experimental group, 10 couple in rational emotional therapy experimental group, and 10 couple in control group) that selected voluntarily. Tool research was marital conflict questionnaire (MCQ) with8 demission. Experimental groups received couple counseling seperationnally in 8 sessions. Data analysis showed: Couple counseling with reality therapy and rational emotional therapy reduces marital conflict. Rational emotional therapy reduces marital conflict in female than male. The both of methods effected on all of demission in MCQ except cooperation and family relationship with spouse relative in emotional rational therapy and increase emotional reaction and family relationship with spouse relative.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان