فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………1
1-1: اهميت موضوع پروژه……………………………………………………………….. 2
موقعيت سابقه معدن…………………………………………………………………….. 3
2-1: زمين شناسي………………………………………………………………………. 6
2-2: ابعاد كانسار…………………………………………………………………………. 6
2-3: كانيهاي متشكله…………………………………………………………………….. 7
2-4: برآورد ذخيره معدن…………………………………………………………………….. 7
2-5: زون بندي…………………………………………………………………………….. 8
3:شرح مختصري از كارخانه دندي………………………………………………………… 10
3-1: سنگ شكن اول……………………………………………………………………… 10
3-2: نقاله هوائي………………………………………………………………………….. 11
3-3: سيستم انباشت و برداشت………………………………………………………… 11
3-4: سنگ شكن دوم………………………………………………………………………. 11
5-3: واسطه سنگين…………………………………………………………………………. 16
3-6- واحد آسياها…………………………………………………………………………… 17
3-7 فلوتاسيون………………………………………………………………………………. 19
3-8 : مواد شيميايي مورد استفاده………………………………………………………. 19
3-9: واحد آبگيري…………………………………………………………………………….. 24
3-10 واحد تكليس…………………………………………………………………………….26
3-11 واحدهاي جنبي……………………………………………………………………… 26
3-12موازنه متالوژيكي………………………………………………………………………. 26
3-12-1 : خط كم عيار………………………………………………………………………. 27
6-12-3 : خط پر عيار …………………………………………………………………………..27
4: روشهاي متدوال كانه آراي كانيهاي اكسيده…………………………………………….. 31
4-1 روش ثقلي…………………………………………………………………………………. 33
4-2 فلوتاسيون…………………………………………………………………………………. 36
4-2-1- فلوتاسيون كانيهاي اكسيده سرب………………………………………………….. 37
4-2-2- : فلوتاسيون كانيهاي اكسيده روي…………………………………………………. 38
4-3 : ساير روشها ……………………………………………………………………………: 40
4-3-1- روش كوره ولز (Wealz Kiln)ا………………………………………………………… 40
4-3-2- روش ليچ الكتروليز مستقيم……………………………………………………………. 40
5- تحقيقات انجام شده در مورد فرآوري كانسنگ انگوران……………………………………. 41
5-2- پيرومتالورژي………………………………………………………………………………….. 50
5-3- هيدرومتالورژي………………………………………………………………………………. 52
منابع……………………………………………………………………………………………….:56

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

بهر صورت افزايش بازيابي روي در معدن انگوران از طريق راه اندازي خط متوقف شده و يا هر روش ديگر هم از جنبه اقتصادي وهم از جنبه علمي حائز اهميت خاص است ، در طول ده سال گذشته متوسط بازيابي روي در كارخانه دندي %45 بوده است . ظرفيت اين كارخانه روزانه 3000 تن درروز با عيار متوسط %25 روي و %7 سرب طراحي شده است . البته آمار توليد سالهاي گذشته نشان مي دهد كه از نظر ظرفيت اين كارخانه با حدود ثلث ظرفيت فوق كار كردد. بنابراين اگر فقط راندمان بازيابي نهايي را %75 در نظر بگيريم ميزان فلز روي تلف شده معادل 50 تن در روز با رزش 60000 دلار بوده است . چنانچه كارخانه با ظرفيت اسمي يعني 2000 تن در روز كاركند . اين اتلاف معادل 150 تن فلز روي در روز به ارزش 180000 دلار خواهد شد.
دكر اين ارقام براي روشن نمودن اهميت موضوع هم براي معدنكاران و مسئولين امور معادن و هم براي توجه مراكز علمي و دانشگاهي به اين موضوع كافي است . مهمترين ذخيره مشابه اين معدن در جزيره ساردينيا (Sardinia ) واقع در جنوب ايتاليا گزارش شده است . اين منطقه اگر چه از نظر ذخيره ، گسترده و وسيع گزارش شده است ولي از نظر عيار بندرت به عيار مجموع سرب و روي %10 مي رسد. در عين حال بخش وسيعي از كارهاي تحقيقاتي ممالك اروپائي بر روي روشهاي آرايش اين كانيها متمركز شده است ، اكثر سمينارها ، سمپوزيوم ها ، نشريات و كتب مربوط به اين موضوع اختصاص به تحقيقات انجام شده در زمينه فرآوري كانسنگ اين جزيره دارد .(1)
متاسفانه در ايران تاكنون حتي در حد پروژه هاي دانشجويي نيز به اين معدن و ارزش فوق العاده آن توجه نشده است بهر حال از نحوه پيدايش معدن گرفته تا تغييرات عيار و كانيهاي مختلف در بخشهاي مختلف معدن تا انتهاي كارخانه كانه آرائي پروژه هاي مختلفي قابل طرح و اجرا مي باشد . بعنوان مثال موارد ذيل را نام برد:
الف : تعين بهترين روش انتقال مواد با توجه چسبنده مرطوب بودن مواد درحال حاضر در اکثر مراحل نقل و انتقال موجب اختلال و کاهش ظرفيت باربري ميشود
ب : تعين بهترين روش براي فلوتاسيون زون مخلوط معدن (زون کربناته و سولفيدي) وجود کاني هاي سولفيدي (گالن) در زون کربناته باعث اختلال در فلوتاسيون اين مواد مي شود . بعلت اضافه کردن سولفورسديم(Na2S) براي سولفيدي کردن کانسارهاي کربناته سرب باعث Depress شدن کاني هاي سولفيدي مثل گالن خواهد شد. و اين باعث پائين آمدن مقدار قابل توجهي بازيابي خواهد شد .
ج : حذف ناخلصيهاي از جمله خذف آرسنيک از کنسا نترهء سرب و سيليس از کنسانتره روي و…… نيز مي توانند از جمله پروژه هاي قابل اجرا در اين معدن باشند.

1- معرفي معدن
موقعيت سابقه معدن
معدن انگوران ( شكل 2-1) در 130 كيلومتري جنوب غربي زنجان در طول جغرافيايي 47 درجه و 30 دقيقه و عرض جغرافيايي 36 درجه 40 دقيقه در منطقه اي با ارتفاع 2950 متر از سطح دريا واقع شده است راه اصلي دسترسي به طول حدود يك صد كيلومتر از 5 كيلومتري جاده زنجان بيجار جدا و به كارخانه دندي ( كارخانه كانه آرائي سنگ معدن انگوران ) منتهي مي گردد.
اولين پروانه بهره برداري معدن در سال 1301 به آقاي صفاري واگذار گرديده است . ولي بدليل مخالفت وزارت جنگ وقت معدن تا سال 1324 فعاليت نداشته است . در اين سال پروانه بهره برداري به شركت اتحاد سرب و روي انكوران منتقل مي شود . در سال 1345 مجوز بهره برداري به شركت سهامي انگوران و در سال 1348 به شركت كالسيمسين منتقل مي گردد. بهره برداري از اين معدن در حال حاضر به صورت روباز و مكانيزه با استفاده از ماشين آلات سنگين انجام مي شود .ظرفيت ساليانه استخراج معدن حدود 300000 تن سنگ معدن مي باشد . براي استخراج اين مقدار ماده معدني مي بايست حدود 1200000 تن روباز جابه جا گردد.

10.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان