انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………1
1-1: اهمیت موضوع پروژه……………………………………………………………….. 2
موقعیت سابقه معدن…………………………………………………………………….. 3
2-1: زمین شناسی………………………………………………………………………. 6
2-2: ابعاد کانسار…………………………………………………………………………. 6
2-3: کانیهای متشکله…………………………………………………………………….. 7
2-4: برآورد ذخیره معدن…………………………………………………………………….. 7
2-5: زون بندی…………………………………………………………………………….. 8
3:شرح مختصری از کارخانه دندی………………………………………………………… 10
3-1: سنگ شکن اول……………………………………………………………………… 10
3-2: نقاله هوائی………………………………………………………………………….. 11
3-3: سیستم انباشت و برداشت………………………………………………………… 11
3-4: سنگ شکن دوم………………………………………………………………………. 11
5-3: واسطه سنگین…………………………………………………………………………. 16
3-6- واحد آسیاها…………………………………………………………………………… 17
3-7 فلوتاسیون………………………………………………………………………………. 19
3-8 : مواد شیمیایی مورد استفاده………………………………………………………. 19
3-9: واحد آبگیری…………………………………………………………………………….. 24
3-10 واحد تکلیس…………………………………………………………………………….26
3-11 واحدهای جنبی……………………………………………………………………… 26
3-12موازنه متالوژیکی………………………………………………………………………. 26
3-12-1 : خط کم عیار………………………………………………………………………. 27
6-12-3 : خط پر عیار …………………………………………………………………………..27
4: روشهای متدوال کانه آرای کانیهای اکسیده…………………………………………….. 31
4-1 روش ثقلی…………………………………………………………………………………. 33
4-2 فلوتاسیون…………………………………………………………………………………. 36
4-2-1- فلوتاسیون کانیهای اکسیده سرب………………………………………………….. 37
4-2-2- : فلوتاسیون کانیهای اکسیده روی…………………………………………………. 38
4-3 : سایر روشها ……………………………………………………………………………: 40
4-3-1- روش کوره ولز (Wealz Kiln)ا………………………………………………………… 40
4-3-2- روش لیچ الکترولیز مستقیم……………………………………………………………. 40
5- تحقیقات انجام شده در مورد فرآوری کانسنگ انگوران……………………………………. 41
5-2- پیرومتالورژی………………………………………………………………………………….. 50
5-3- هیدرومتالورژی………………………………………………………………………………. 52
منابع……………………………………………………………………………………………….:56

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

بهر صورت افزایش بازیابی روی در معدن انگوران از طریق راه اندازی خط متوقف شده و یا هر روش دیگر هم از جنبه اقتصادی وهم از جنبه علمی حائز اهمیت خاص است ، در طول ده سال گذشته متوسط بازیابی روی در کارخانه دندی %45 بوده است . ظرفیت این کارخانه روزانه 3000 تن درروز با عیار متوسط %25 روی و %7 سرب طراحی شده است . البته آمار تولید سالهای گذشته نشان می دهد که از نظر ظرفیت این کارخانه با حدود ثلث ظرفیت فوق کار کردد. بنابراین اگر فقط راندمان بازیابی نهایی را %75 در نظر بگیریم میزان فلز روی تلف شده معادل 50 تن در روز با رزش 60000 دلار بوده است . چنانچه کارخانه با ظرفیت اسمی یعنی 2000 تن در روز کارکند . این اتلاف معادل 150 تن فلز روی در روز به ارزش 180000 دلار خواهد شد.
دکر این ارقام برای روشن نمودن اهمیت موضوع هم برای معدنکاران و مسئولین امور معادن و هم برای توجه مراکز علمی و دانشگاهی به این موضوع کافی است . مهمترین ذخیره مشابه این معدن در جزیره ساردینیا (Sardinia ) واقع در جنوب ایتالیا گزارش شده است . این منطقه اگر چه از نظر ذخیره ، گسترده و وسیع گزارش شده است ولی از نظر عیار بندرت به عیار مجموع سرب و روی %10 می رسد. در عین حال بخش وسیعی از کارهای تحقیقاتی ممالک اروپائی بر روی روشهای آرایش این کانیها متمرکز شده است ، اکثر سمینارها ، سمپوزیوم ها ، نشریات و کتب مربوط به این موضوع اختصاص به تحقیقات انجام شده در زمینه فرآوری کانسنگ این جزیره دارد .(1)
متاسفانه در ایران تاکنون حتی در حد پروژه های دانشجویی نیز به این معدن و ارزش فوق العاده آن توجه نشده است بهر حال از نحوه پیدایش معدن گرفته تا تغییرات عیار و کانیهای مختلف در بخشهای مختلف معدن تا انتهای کارخانه کانه آرائی پروژه های مختلفی قابل طرح و اجرا می باشد . بعنوان مثال موارد ذیل را نام برد:
الف : تعین بهترین روش انتقال مواد با توجه چسبنده مرطوب بودن مواد درحال حاضر در اکثر مراحل نقل و انتقال موجب اختلال و کاهش ظرفیت باربری میشود
ب : تعین بهترین روش برای فلوتاسیون زون مخلوط معدن (زون کربناته و سولفیدی) وجود کانی های سولفیدی (گالن) در زون کربناته باعث اختلال در فلوتاسیون این مواد می شود . بعلت اضافه کردن سولفورسدیم(Na2S) برای سولفیدی کردن کانسارهای کربناته سرب باعث Depress شدن کانی های سولفیدی مثل گالن خواهد شد. و این باعث پائین آمدن مقدار قابل توجهی بازیابی خواهد شد .
ج : حذف ناخلصیهای از جمله خذف آرسنیک از کنسا نترهء سرب و سیلیس از کنسانتره روی و…… نیز می توانند از جمله پروژه های قابل اجرا در این معدن باشند.

1- معرفی معدن
موقعیت سابقه معدن
معدن انگوران ( شکل 2-1) در 130 کیلومتری جنوب غربی زنجان در طول جغرافیایی 47 درجه و 30 دقیقه و عرض جغرافیایی 36 درجه 40 دقیقه در منطقه ای با ارتفاع 2950 متر از سطح دریا واقع شده است راه اصلی دسترسی به طول حدود یک صد کیلومتر از 5 کیلومتری جاده زنجان بیجار جدا و به کارخانه دندی ( کارخانه کانه آرائی سنگ معدن انگوران ) منتهی می گردد.
اولین پروانه بهره برداری معدن در سال 1301 به آقای صفاری واگذار گردیده است . ولی بدلیل مخالفت وزارت جنگ وقت معدن تا سال 1324 فعالیت نداشته است . در این سال پروانه بهره برداری به شرکت اتحاد سرب و روی انکوران منتقل می شود . در سال 1345 مجوز بهره برداری به شرکت سهامی انگوران و در سال 1348 به شرکت کالسیمسین منتقل می گردد. بهره برداری از این معدن در حال حاضر به صورت روباز و مکانیزه با استفاده از ماشین آلات سنگین انجام می شود .ظرفیت سالیانه استخراج معدن حدود 300000 تن سنگ معدن می باشد . برای استخراج این مقدار ماده معدنی می بایست حدود 1200000 تن روباز جابه جا گردد.

10.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان