انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

در نوشته برخی از سیاحان این ناحیه، به عنوان یک معدن طلا اشاره شده است و بعضی کارشناسان آثار کارهای قدیمی (کارهای شدادی) را عنوان نموده¬اند ولی آنچه مسلم است از معدن زرشوران در چند دهه اخیر منحصراً برای استخراج زرنیخ استفاده شده است. [1]
کانی سازی طلا در کانسار زرشوران به دو صورت، زون کانی سازی اصلی با عیار 5 تا 10 گرم در تن طلا و دیگری زون¬های برشی کربن¬دار سیاه رنگ پر عیار در امتداد شکستگی¬های پرشیب تظاهر دارد. میزان طلا در زون های پر عیار به 18 تا 20 گرم در تن نیز می¬رسد ولی از ذخیره قابل توجهی برخوردار نیست و در حقیقت ذخیره اصلی همان زون کانی سازی با عیار 7 تا 8 گرم در تن طلاست که محدوده ای به گسترش 800 در 250 متر تا عمق شیبدار 250 متر در بخش فوقانی واحدمرمر- دولومیتی تمرکز دارد. [3]
با وجود کارهای تحقیقات زیادی که در مورد کانی زایی طلا بر روی کانسار زرشوران انجام گردیده است و که در ادامه به پاره¬ایی از آن¬ها اشاره خواهد شد. بر روی شیست¬های سبز این ناحیه تا به حال مطالعات دقیق و منسجمی برای کانی¬زایی طلا انجام نپذیرفته است. در ادامه برآنیم با استفاده از مطالعات زمین شناسی اقتصادی و لیتوژئوشیمیایی بر روی شیست¬های سبز این ناحیه، آن¬ها را به لحاظ کانه¬زایی طلا و عناصر همراه آن مورد مطالعه قرار دهیم.

1-2- موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی به محدوده زرشوران
معدن زرشوران در فاصله 8 کیلو¬متری شمال دهکده¬ای به همین نام قرار گرفته است و جزء استان آذربایجان غربی محسوب می¬گردد. فاصله معدن از شهرستان¬های تکاب و زنجان به ترتیب 42 و 278 کیلومتر می باشد. رسیدن به معدن زرشوران پس از طی 31 کیلومتر درجاده آسفالته تکاب- تخت سلیمان و 18 کیلومتر در جاده خاکی از طریق آبادی¬های شیرمرد، احمدآباد، آلچالوز، زره شوران میسر می¬باشد. پس از عبور از آبادی زرشوران درمحل تلاقی رودخانه¬های زره شوران و بخیربولاغی راه خاکی دوشاخه می¬شود، راهی که به سمت چپ (شمال) منشعب می¬شود و به آبادی آق اطاق و راهی که به سمت شرق منشعب می¬شود به معدن زرنیخ زره¬شوران می¬رسد. راه قدیمی معدن زرنیخ از زرشوران تا معدن که از کوهستان عبور کند و در حال حاضر متروکه می¬باشد و بجز راه خاکی جدیدی که به سمت دره¬مال و دره¬سی جهت اکتشافات معدنی احداث شده است راه دیگری در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد. [1]

نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان) P€sha، واحد های آهک کریستالین چالداغ، واحد آهک کریستالین آلگ¬دار و لامینه P€l و واحد آهک روشن  P€llaبه همراه تراورتن های کواترنر (دید به سمت شرق، محل عکسبرداری در موقعیت کمپ

نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان) P€sha، واحد های آهک کریستالین چالداغ، واحد آهک کریستالین آلگ¬دار و لامینه P€l و واحد آهک روشن P€llaبه همراه تراورتن های کواترنر (دید به سمت شرق، محل عکسبرداری در موقعیت کمپ

1-1- مقدمه…………………………………………………………………. 9
1-2- موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی به محدوده زرشوران… 10
1-3- شرایط آب و هوایی منطقه و پوشش گیاهی منطقه…………… 12
1-4- مورفولوژی منطقه مورد مطالعه……………………………………. 13
1-5- ویژگی های انسانی و اقتصادی منطقه………………………….. 14
1-6- فعالیت های انجام شده پیشین کانسار زرشوران………………. 14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: زمین شناسی

همچنین این ناحیه بخشی از زون تکنونیکی البرز- آذربایجان می¬باشد. این زون از سمت شمال به واسطه گسل البرز از زون ساختمانی گرگان- رشت و از طرف جنوب به وسیله گسل عطاری از واحد زمین ساختی ایران مرکزی جدا می¬گردد. مرز خاوری این زون با واحد زمین ساختی بینالود می¬باشد که تا کنون بدرستی مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی مرز باختری آن محدود به گسل های معروف ارومیه- تبریز است که جداکننده زون تکتونیکی خوی- مهاباد از واحد زمین ساختی البرز- آذربایجان می¬باشد. وجود سنگ¬های ریولیتی با سن پرکامبرین پسین است که مشابه آن تنها در برخی از نواحی ایران مرکزی گزارش شده است. مشخصه اصلی این زون، وجود سنگ های ولکانیکی است که بیشتر از توف و ریولیت تشکیل شده¬اند و در ناحیه زرشوران نیز کم و بیش گسترش دارند. [1]
2-2- زمین‌شناسی منطقه¬ایی زرشوران
پی¬سنگ پرکامبرین پسین، رخنمون غالب ناحیه زرشوران را تشکیل می¬دهد و از کربنات¬ها و سنگ¬های آتشفشانی اسیدی تا متوسط تشکیل شده که با یک دگرشیبی مشخص توسط لایه¬های قرمز الیگومیوسن پوشیده می¬شوند. در برخی نقاط توالی مذکور زیر تراورتن¬های کواترنر قرار گرفته است. [2]
این پی¬سنگ بطور کلی تاقدیس کوه ایمان خان (غ- مهاجر) را تشکیل می¬دهد و به نام مجموعه ایمان خان نامیده می¬شود. این مجموعه به سه واحد تفکیک گردیده است. قسمتی که هسته تاقدیس را ساخته و بیشتر از آمفیبول، اپیدوت، سرپانتین، کلریت و سریسیت شیت تشکیل یافته است و به نام واحد ایمان خان نامیده می¬شود که قدیمی ترین واحد سنگی شناخته شده در ناحیه است. [1]
بر روی واحد فوق کربنات¬های کریستالین که رخنمون¬های اصلی آن در کوه های چال¬داغ و دلیک¬داغ گسترش دارند قرار می¬گیرد. این واحد سنگی به نام واحد چال¬داغ نام گذاری شده است. واحد چالداغ به وسیله تناوبی از شیل¬های میکادار سیاه رنگ و آهک¬های خاکستری و دولومیت نارنجی خاکستری کریستالیزه که هر چه به سمت بالا نزدیک می¬شویم از میزان لایه¬های کربناته آن کاسته می¬گردد و به نام واحد زرشوران معرفی شده، پوشیده می¬گردد. این دو واحد تحت تأثیر دگرگونی قرار گرفته و اثرات آلتراسیون¬های گرمابی خصوصاً در مرز واحدهای چالداغ و زرشوران منجر به تشکیل رگه های سیلیسی گردیده که در فرآیند آن، کانی های مانند رآلگار، اورپیمان، آنتیمونیت، فلورین، گالن، اسفالریت و پیریت در معدن زرشوران پدید آمده است. بطور کلی مجموعه ایمان خان متشکل از واحد ایمان خان، واحد چالداغ و واحد زرشوران تشکیل یافته است که سنگ-های اصلی آپلیفت (بالا آمدگی) کوه ایمان خان در ناحیه زرشوران را در برمی¬گیرد. به نظر می¬رسد که این بالا آمدگی از اواخر پرکامبرین پیشین شروع و به احتمال تا زمان حاضر ادامه داشته است. [1]
قدیمی¬ترین واحد غیر دگرگونه ناحیه را واحدی متشکل از ماسه سنگ سیلیسی، توف، دولومیت و شیل و ریولیت که می¬تواند معادل سازند قره داش باشد، تشکیل می¬دهد. مرز تحتانی این واحد با رسوبات دگرگون شده واحد زرشوران، به علت تکتونیک ناحیه خیلی مشخص نیست در بر اوقات رسوبات قره داش بطور منظم بر روی رسوبات زرشوران قرار می¬گیرد ولی این سازند احتمالاً با یک رسوبگذاری بر روی واحد زرشوران قرار می¬گیرد. ریولیت¬های این سازند در هر دو طرف معدن زرشوران مخصوصاً در شرق آن قابل تعقیب است. روی سازند قره داش را تناوبی از شیل¬های ارغوانی و ماسه سنگ¬های قرمز و دولومیت¬های نخودی رنگ که احتمالاً معادل سازند بایندور است می¬پوشاند (این واحد از قره داش تفکیک نگردیده است). [1]
در قسمت¬های واقع در شرق مال دره¬سی سازندهای سلطانیه، باروت، زاگون، لالون نیز گسترش دارند. به طور کلی نهشته¬های پرکامبرین پسین و همچنین نهشته¬های کامبرین پیشین در ناحیه مورد مطالعه از رسوبات قاره ای و دریایی کم عمق پلاتفرمی تشکیل می¬شوند. رسوبات پالئوزوئیک (به استثنای کامبرین و نهشته¬های دوران دوم و اوایل دوره ترسیری) در ناحیه مورد مطالعه شناسایی نشده است و روسوبات الیگومیوسن با نبود چینه شناسی قابل ملاحظه و با دگرشیبی زاویه¬ای نهشته¬های قدیمی¬تر را می¬پوشاند و بر روی رسوبات الیگومیوسن رسوبات قاره¬ای قرمز فوقانی و سپس آتش فشانی میوسن قرار می¬گیرد. [1]

نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته (در وضعیت نوری متقاطع  با بزرگنمایی 400 برابر)

نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته (در وضعیت نوری متقاطع با بزرگنمایی 400 برابر)

2-1- جایگاه زمین‌شناسی………………………………………………… 18
2-2- زمین‌شناسی منطقه¬ایی زرشوران………………………………. 19
2-3- چینه شناسی واحدهای منطقه زرشوران…………………………. 21
2-3-1- مجموعه دگرگون ایمان خان………………………………………. 21
2-3-2- توالی دگرگون های پرکامبرین پسین و کامبرین پیشین………. 21
2-3-3- توالی الیگومیوسن …………………………………………………22.
2-3-4- توالی میوسن ………………………………………………………22
2-4- شرح مجموعه ها و واحدهای زمین شناسی ناحیه…………….. 23
2-4-1- واحدهای پرکامبرین پسین (مجموعه ایمان خان)……………… 23
2-4-1-1- واحد ایمان خان ………………………………………………….27
2-4-1-4- واحد زرشوران…………………………………………………… 28
2-4-2- واحدهای رسوبی پالئوزیک……………………………………….. 29
2-4-2-1- سازند قره داش………………………………………………… 29
2-4-2-2- سازند سلطانیه………………………………………………… 31
2-4-2-3- سازند باروت ……………………………………………………..32
2-4-2-4- سازند زاگون…………………………………………………….. 33
2-4-2-5- سازند لالون…………………………………………………….. 33
2-4-3- واحدهای تفکیکی دوران سوم…………………………………. 34
2-4-3-1- الیگومیوسن……………………………………………………. 34
2-4-3-2- سازند قرمز فوقانی…………………………………………… 34
2-4-3-3- گدازه های آتش فشانی…………………………………….. 35
2-4-4- نهشته های دوران چهارم……………………………………….. 35
2-4-4-1- تراورتن………………………………………………………….. 35
2-4-5- رسوبات آبرفتی…………………………………………………… 36
2-4-5-1- آبرفت های رودخانه ای………………………………………. 36
2-4-5-2- برش دامنه ای………………………………………………… 36
2-5- زمین شناسی ساختاری و تکتونیک……………………………… 37
2-5-1- مقدمه…………………………………………………………….. 37
2-5-2- نتایجی از تاریخچه زمین شناختی کمربند آذرین تبریز– بزمان. 38
2-5-3- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک محدوده زرشوران……. 40
2-5-4- درزه های وابسته به چین¬ها…………………………………. 43
2-5-5- درزه های وابسته به حرکت برشی…………………………… 46
2-5-6- حفره های شبه کارستی……………………………………… 47

فصل سوم: آلتراسیون¬ها و کانی¬زایی

محدوده معدنی زرشوران به دلیل تاثیر توده¬های نفوذی، چرخه سیالات کانه¬ساز، تاثیر آب-های جوی و فرو رو، وجود زون کانی¬سازی شده طلا زرشوران و نیز برآیند عوامل یاد شده با عملکرد سیستم¬های شکستگی و گسلش محدوده، در قسمت¬هایی دچار آلتراسیون¬های متفاوت با شدت و ضعف مختلف گردیده است. [2]
در زیر به طور مجزا به شرح آلتراسیون¬های موجود در محدوده پرداخته شده است. همان گونه که در فصل پیش ذکر شد وجود حجم زیاد خاک بر روی رخنمون واحد¬های سنگی موجود در محدوده، شناسایی دقیق مرز¬ها را با مشکل مواجه کرده است و این امر در مورد تعیین حدود آلتراسیون¬ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. تشخیص این آلتراسیون¬ها جز در جاهایی که به نوعی خاک¬های موجود کنار زده شده¬اند و خصوصاً در کنار ترانشه های ایجاد شده توسط راه¬های دسترسی، مقدور نمی¬باشد. [3]

3-1-1- آلتراسیون سیلیسی
به طور کلی آلتراسیون سیلیسی گسترده¬ترین نوع آلتراسیون بوده که در بیشتر سنگ¬ها می¬تواند تشکیل شود. محلول¬های گرمابی و یا دگرگونی غنی از سیلیس در شرایط مناسب سیلیس خود را بر جا می¬گذارند. مطالعات فورنیر (1966) در مورد چشمه¬های آب¬گرم نشان می¬دهد که درصد سیلیس محلول در آب این چشمه¬ها در دمای بیش از 275 درجه قابل توجه است. در صورتی که محلول گرمابی آهسته سرد شود، کوارتز متبلور می¬شود. [2]
درمحلول¬های¬ گرمابی که در نزدیکی سطح زمین شروع به جوشیدن می¬نمایند، به دلیل کاهش سریع دما و بخار آب، محلول مربوطه از سیلیس اشباع می¬شود و در نتیجه بلورهای کریپتوکریستالین سیلیس که اصطلاحاً ژاسپروئید نامیده می¬شوند را بر جا می¬گذارد، در محدوده زرشوران ژاسپیروئیدها را می¬توان به صورت پراکنده و خصوصاً در حواشی توده کوارتز پورفیری و نیز زون کانی سازی شده مشاهده نمود. [2]
آلتراسیون سیلیسی در کانسارهای هیدروترمال به صورت جریانی، برشی و جانشینی یافت می¬شود و در بالای سیستم گرمابی واقع شده¬اند و سیلیس آزاد شده از زون سریسیتی و آرژیلیکی به صورت محلول در سطح و گاهی در مسیر با سنگ¬ها واکنش می¬دهد و آنها را سیلیسی می¬کند که در واقع این خود نوعی متاسوماتیزم بوده و رنگ کلی سنگ در برگیرنده را به سمت روشن پیش می برد.[9]
آلتراسیون از نوع سیلیسی می¬باشد که به خصوص در زون مینرالیزه واحد شیلی و آهکی زرشوران حائز اهمیت است. در اینجا عمدتاً سنگ به صورت برشی سیلیسی شده است و در بعضی نقاط با کانی زایی باریت همراه می¬باشد. [2]
در سنگ آهک¬های کریستالیزه واحد چالداغ در امتداد شکستگی¬ها، سنگ¬های آهکی، سیلیسی شده¬اند و حتی در بعضی مناطق بافت اولیه سنگ کاملاً حفظ گردیده است که نشان دهنده جانشینی سیلیس به جای کربنات کلسیم می¬باشد. در بعضی نقاط توده¬های ژئودی از بلورهای کوارتز دیده می¬شود که عمدتاً در امتداد گسل وجود داشته که به مرور زمان در اطراف آن پراکنده شده و سطح زیادی را پوشش داده¬اند. علاوه بر این در قسمت¬هایی که تحت عنوان آلتراسیون آلونیتی معرفی گردیده است نیز بلورهای درشت و زیبایی از سیلیس را می¬توان مشاهده نمود. [2]

3-1-2- آلتراسیون سریسیتی- آرژیلیکی
این نوع آلتراسیون رابطه¬ای مستقیم با آب¬های جوی و فرو رو دارد. سنگ¬های آذرین نوع غنی از آلومینیوم و سنگ¬های رسوبی نظیر شیل¬ها و مارن¬ها در صورتی که تحت تأثیر محلول¬های اسیدی هیدرولیز شوند، کاتیون¬های Na، Ca، Mg، Fe، K و آنیون SiO4 آن¬ها توسط محلول حمل می¬گردد و سریسیت، کائولینیت، دیکیت، کوارتز و پیریت تشکیل خواهد شد. [9]
مقاومت کانی¬ها در مقابل واکنش شیمیایی متفاوت است و نوع کانی¬های تولید شده در زون سریسیتیک بستگی به شدت هیدرولیز، مقاومت شیمیایی کانی اولیه و درجه حرارت محلول دارد. فلدسپات¬های پتاسیم موجود در مارن¬ها و شیل¬ها ابتدا به سریسیت (مسکوویت دانه ریز) آلتره می-شود و در صورت ادامه هیدرولیز در دمای کمتر از350 درجه سانتیگراد به کائولینیت ودر دمای بالاتر به پیروفیلیت تبدیل می¬شود. این نوع آلتراسیون در صورت بالا بودن درصد پیریت در کارهای اکتشافی ژئوفیزیکی سولفیدها به کار گرفته می¬شود. [9]
در کانسار زرشوران این زون از کوارتز دانه¬ریز، ایلیت، کائولینیت و سریسیت تشکیل شده است. در واحد کربناتی، آلتراسیون عمدتاً از نوع سیلیسی بوده و آلتراسیون نوع سریسیتی- آرژیلیکی ناچیز می¬باشد. این حالت¬های آلتراسیون در تمام طول کمربند که سنگ میزبان آهک وشیل سیاه است دیده می¬شود. [7]

- بلور مگنتیت به صورت شکل¬دار که در حواشی به گوتیت و لیمونیت تبدیل شده است، در مقطع 90-ZrS-Ps-01 از نمونه P1

– بلور مگنتیت به صورت شکل¬دار که در حواشی به گوتیت و لیمونیت تبدیل شده است، در مقطع 90-ZrS-Ps-01 از نمونه P1

3-1- آلتراسیون¬های محدوده زرشوران………………………………… 49
3-1-1- آلتراسیون سیلیسی……………………………………………… 49
3-1-2- آلتراسیون سریسیتی- آرژیلیکی………………………………… 51
3-1-3- آلتراسیون آلونیتی…………………………………………………. 51
3-2- کانی¬سازی در محدوده زرشوران………………………………….. 53
3-2-1- گسترش افق کانه¬دار زرشوران…………………………………. 55
3-2-2- نوع سنگ میزبان………………………………………………….. 56
3-3- مطالعات مقاطع نازک و صیقلی…………………………………….. 57
3-3-1- مطالعات تیغه نازک …………………………………………………57
3-3-2- مطالعات مقطع صیقلی ……………………………………………68
3-4- مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM)ا…………………………… 73

فصل چهارم: ژئوشیمی

یکی از روش¬های کشف ذخایر معدنی، اکتشافات ژئوشیمیایی است که در بهینه سازی هزینه¬های اکتشاف و راهنمایی جهت شناسایی مناطق پر پنانسیل نقش موثری دارد. (Kylie, 2007) انجام مطالعات لیتوژئوشیمیایی به عنوان یک ابزار اکتشافی با بررسی توزیع و فراوانی عناصر اصلی، فرعی و کمیاب موجود در توده سنگی و معرفی آنومالی¬ها، مطالعه ترکیب و توزیع هاله¬های ژئوشیمیایی اولیه و توسعه مدل منطقه بندی، در اکتشاف کانی¬سازی¬های پنهان سودمند می¬باشد. (Venkatarman et al, 2000)
در اینجا هدف از انجام مطالعات اکتشافی لیتوژئوشیمیایی در منطقه مورد مطالعه را می توان به ترتیب زیر بیان کرد:
1- شناخت نحوه انتشار طلا و عناصر پاراژنز آن در منطقه
2- بررسی میزان تمرکز و غنی شدگی عناصر مورد مطالعه در منطقه
3- شناخت تیپ کانی سازی در منطقه به ویژه برای عنصر طلا
4- معرفی محدوده های پتانسیل دار جهت مطالعات تکمیلی [4]

4-2- منطقه انتخابی مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه که در شمال شرق معدن اصلی و به فاصله 2 کیلومتر از آن قرار دارد، در کنتاکت بین شیست¬های سبز و آهک¬های واحد چالداغ قرار دارد. منطقه به گونه¬ایی انتخاب گردید که بیشترین احتمال کانه زایی طلا (کنتاکت بین شیست¬ها و آهک¬ها) در آن می¬رود. شکل 4-1 نمایی از منطقه مورد مطالعه را نشان می¬دهد.

در تمامی مراحل اکتشافات معدنی به ویژه در اکتشاف ژئوشیمیایی نمونه برداری یک امر بسیار با اهمیت و پایه و اساس کار اکتشافی را تشکیل می¬دهد. یک نمونه هر چند که بخش کوچکی از ماده مورد نمونه¬برداری می¬باشد که جهت تجزیه و مطالعات آزمایشگاهی برداشت می¬شود، لیکن این نمونه باید یک نمونه معرف از محیط مورد نمونه برداری باشد. بدین ترتیب که نمونه برداشت شده باید نماینده کامل و صحیح از کلیه ویژگی های ماده مورد نمونه برداری در محل ایستگاه نمونه گیری باشد. [5]

4-3-2- عملیات نمونه برداری
طراحی شبکه نمونه¬برداری این پروژه در قالب 60 نمونه برای کل منطقه به وسعت 1 کیلومترمربع، طوری صورت گرفت که حداکثر سازگاری را با عواملی نظیر چینه شناسی، سنگ شناسی و تکتونیک داشته باشد.
در منطقه اکتشافی مورد مطالعه با توجه به کوهستانی بودن منطقه و شیب تند دامنه¬ها سعی گردید فاکتور انتشار واحدهای سنگی و شبکه گسله نیز در طراحی شبکه اعمال گردد. در طول عملیات صحرائی ضمن برداشت نمونه¬های ژئوشیمیائی کلیه اطلاعات زمین شناسی، کانی-شناسی، سنگ¬شناسی و غیره نیز مورد توجه و ثبت قرار گرفت.
برداشت نمونه¬های سنگ به صورت ترانشه¬ایی و از سنگ¬های برجا صورت گرفت. در این روش نمونه برداری در حقیقت یک نمونه شامل قطعاتی از ماده نمونه¬برداری است که در یک شبکه منظم پیرامون ایستگاه نمونه¬برداری برداشت شده باشد. تعداد نقاط مورد نمونه¬گیری در هر ایستگاه نمونه¬برداری بستگی به میزان همگنی محیط نمونه¬برداری دارد. در صورتی که محیط نمونه¬برداری یکنوخت باشد نمونه¬گیری از 10 تا 15 نقطه کافی می باشد و در صورتی که محیط نمونه¬برداری غیر یکنواخت بوده بهتر است در هر ایستگاه نمونه برداری از حداقل 20 نقطه نمونه¬گیری به عمل آید. هدف از این روش نمونه برداری رسیدن به نمونه ای است که بتواند تا حد امکان نماینده و معرف کامل و درستی از محیط نمونه برداری در آن محل باشد (شکل4-2). [5]

نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه¬های برداشت شده

نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه¬های برداشت شده

4-1- مقدمه………………………………………………………………… 84
4-2- منطقه انتخابی مورد مطالعه………………………………………. 85
4-3- نمونه برداری…………………………………………………………. 85
4-3-1- مقدمه……………………………………………………………… 85
4-3-2- عملیات نمونه برداری……………………………………………… 86
4-3-3- آماده سازی نمونه ها ……………………………………………..89
4-3-4- آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی……………………………………. 90
4-4- پردازش داده¬های ژئوشیمیایی……………………………………. 91
4-4-1- مقدمه………………………………………………………………. 91
4-4-2- داده¬های سنسورد………………………………………………. 91
3-4-1- بررسی مقادیرخارج ردیف …………………………………………91
3-4-2- مطالعات آماری تک متغیره……………………………………….. 93
3-4-3- نرمال سازی داده ها……………………………………………… 93
3-4-4- بررسی پارامترهای آماری داده………………………………….. 94
3-4-5- مطالعات آماری دو متغیره……………………………………….. 95
3-4-6- محاسبه ضریب همبستگی…………………………………….. 95
3-4-7- مطالعات آماری چند متغیره……………………………………… 96
3-4-8- آنالیز خوشه‌ای…………………………………………………….. 97
3-4-9- آنالیز فاکتوری……………………………………………………… 98
3-4-10- تعیین مقادیر حد زمینه و آستانه آنومال………………………. 100
3-4-11- بررسی نقشه های آنومال……………………………………. 104
3-4-12- شرح نقشه¬ها………………………………………………… 104

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه¬گیری……………………………………………………….. 107
5-2- پیشنهادات…………………………………………………………. 108

فصل ششم: منابع

6-1- منابع……………………………………………………………………..162

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران 11
شکل 1-2- نمایی از پوشش گیاهی منطقه زرشوران……………………. 13
شکل 2-1- واحدهای زمین شناسی- ساختاری ایران…………………… 18
شکل 2-2- نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته…………………. 24
شکل 2-3- تکرار شکل 2-2………………………………………………….. 25
شکل 2-4- نمایی دیگر از کلریت و کانی های اوپاک چرخش یافته……… 25
شکل 2-5- نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان) 27
شکل 2-6- بخشی سطحی و آلتره از واحد سنگی کوارتز پورفیر………… 28
شکل 2-7- موقعیت و نقشه زمین شناسی .1:5000…………………….. 37
شکل 2-8- نمایش ساده نمودار سیستم گسل های پهنه تبریز- بزمان… 39
شکل 2-9- روابط هندسی شکستگی¬های مرتبه 1 و 2……………….. 39
شکل 2-10- تصویر ماهوارهLandsat پیرامون طرح…………………………. 40
شکل 2-11- واحدها و عناصر ساختاری پیرامون طرح……………………… 41
شکل 2-12- نمایش شکستگی¬های مرتبط با چین……………………… 44
شکل 2-13- نمودار چین خوردگی مخروطی در یال جنوبی تاقدیس ایمانخان 45
شکل 2-14- نمودار لایه بندی و شکستگی¬های مرتبط با چین خوردگی درپیمایش تاقدیس ……………………………………………………………………………………….45
شکل 2-15- تصویری از سطح شیست های سبز و درزه های این واحد سنگی…………………………………………………………………………….. 46
شکل 3-1- کلریت شیست با بافت ورقه¬ایی تا شعاعی همراه با مقداری کوارتز………………………………………………………………………………. 59
شکل 3-2- کلریت شیست با بافت ورقه¬ایی تا شعاعی (برگوارگی)……. 59
شکل 3-3- کلریت شیست همراه با کانی¬های اپاک………………………. 60
شکل 3-4- سنگ آهک اسپارتی همراه با مقداری کربن آمورف……………. 61
شکل 3-5- سنگ آهک اسپارتی با مالکل پلی سنتتیک…………………… 61
شکل 3-6- کلریت شیست با رگهایی از آهک ریز دانه……………………… 62
شکل 3-7- کلریت شیست با بافت ورقه¬ایی تا شعاعی (برگوارگی)…… 63

فهرست جداول

جدول 1-1- مختصات چهارگوش معدن طلای زرشوران …………………………11
جدول 3-1-مشخصات نمونه¬های تیغه نازک برداشت شده از محدوده زرشوران……………………………………………………………………………… 58
جدول 3-2-مشخصات نمونه¬های مقطع صیقلی برداشت شده از محدوده زرشوران ………………………………………………………………………………………….69
جدول 4-1- عناصر، روش و حد تشخیص (DL) آنالیز نمونه¬های ژئوشیمیایی.. 90
جدول 4-2- ماهیت توزیع داده¬ها………………………………………………….. 93
جدول 4-3- فاکتورهای بدست آمده از آنالیز فاکتوری……………………………… 99
جدول 4-3- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده¬های نرمال شده) …………………………………………………………………………………………..101
جدول 4-4- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده¬های اصلی) 101
جدول 4-5- حد جدایش آنومال از زمینه با استفاده از روش عیار- مساحت……. 103بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان