فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

در نوشته برخي از سياحان اين ناحيه، به عنوان يك معدن طلا اشاره شده است و بعضي كارشناسان آثار كارهاي قديمي (كارهاي شدادي) را عنوان نموده¬اند ولي آنچه مسلم است از معدن زرشوران در چند دهه اخير منحصراً براي استخراج زرنيخ استفاده شده است. [1]
كاني سازي طلا در كانسار زرشوران به دو صورت، زون كاني سازي اصلي با عيار 5 تا 10 گرم در تن طلا و ديگري زون¬هاي برشي كربن¬دار سياه رنگ پر عيار در امتداد شكستگي¬هاي پرشيب تظاهر دارد. ميزان طلا در زون هاي پر عيار به 18 تا 20 گرم در تن نيز مي¬رسد ولي از ذخيره قابل توجهي برخوردار نيست و در حقيقت ذخيره اصلي همان زون كاني سازي با عيار 7 تا 8 گرم در تن طلاست كه محدوده اي به گسترش 800 در 250 متر تا عمق شيبدار 250 متر در بخش فوقاني واحدمرمر- دولوميتي تمركز دارد. [3]
با وجود کارهاي تحقيقات زيادي که در مورد کاني زايي طلا بر روی کانسار زرشوران انجام گردیده است و که در ادامه به پاره¬ایی از آن¬ها اشاره خواهد شد. بر روی شیست¬های سبز این ناحیه تا به حال مطالعات دقیق و منسجمی برای کانی¬زایی طلا انجام نپذیرفته است. در ادامه برآنیم با استفاده از مطالعات زمین شناسی اقتصادی و لیتوژئوشیمیایی بر روی شیست¬های سبز این ناحیه، آن¬ها را به لحاظ کانه¬زایی طلا و عناصر همراه آن مورد مطالعه قرار دهیم.

1-2- موقعيت جغرافيايي و راه‌های دسترسي به محدوده زرشوران
معدن زرشوران در فاصله 8 كيلو¬متري شمال دهكده¬اي به همين نام قرار گرفته است و جزء استان آذربايجان غربي محسوب مي¬گردد. فاصله معدن از شهرستان¬هاي تكاب و زنجان به ترتيب 42 و 278 كيلومتر مي باشد. رسيدن به معدن زرشوران پس از طی 31 کیلومتر درجاده آسفالته تکاب- تخت سلیمان و 18 کیلومتر در جاده خاکی از طریق آبادی¬های شیرمرد، احمدآباد، آلچالوز، زره شوران میسر می¬باشد. پس از عبور از آبادی زرشوران درمحل تلاقی رودخانه¬های زره شوران و بخیربولاغی راه خاکی دوشاخه می¬شود، راهی که به سمت چپ (شمال) منشعب می¬شود و به آبادی آق اطاق و راهی که به سمت شرق منشعب می¬شود به معدن زرنیخ زره¬شوران می¬رسد. راه قدیمی معدن زرنیخ از زرشوران تا معدن که از کوهستان عبور کند و در حال حاضر متروکه می¬باشد و بجز راه خاکی جدیدی که به سمت دره¬مال و دره¬سی جهت اکتشافات معدنی احداث شده است راه دیگری در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد. [1]

نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان) P€sha، واحد های آهک کریستالین چالداغ، واحد آهک کریستالین آلگ¬دار و لامینه P€l و واحد آهک روشن  P€llaبه همراه تراورتن های کواترنر (دید به سمت شرق، محل عکسبرداری در موقعیت کمپ

نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان) P€sha، واحد های آهک کریستالین چالداغ، واحد آهک کریستالین آلگ¬دار و لامینه P€l و واحد آهک روشن P€llaبه همراه تراورتن های کواترنر (دید به سمت شرق، محل عکسبرداری در موقعیت کمپ

1-1- مقدمه…………………………………………………………………. 9
1-2- موقعيت جغرافيايي و راه‌های دسترسي به محدوده زرشوران… 10
1-3- شرایط آب و هوایی منطقه و پوشش گیاهی منطقه…………… 12
1-4- مورفولوژی منطقه مورد مطالعه……………………………………. 13
1-5- ویژگی های انسانی و اقتصادی منطقه………………………….. 14
1-6- فعالیت های انجام شده پيشين کانسار زرشوران………………. 14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: زمین شناسی

همچنین این ناحیه بخشی از زون تکنونیکی البرز- آذربایجان می¬باشد. این زون از سمت شمال به واسطه گسل البرز از زون ساختمانی گرگان- رشت و از طرف جنوب به وسیله گسل عطاری از واحد زمین ساختی ایران مرکزی جدا می¬گردد. مرز خاوری این زون با واحد زمین ساختی بینالود می¬باشد که تا کنون بدرستی مورد بررسی قرار نگرفته است، ولی مرز باختری آن محدود به گسل های معروف ارومیه- تبریز است که جداکننده زون تکتونیکی خوی- مهاباد از واحد زمین ساختی البرز- آذربایجان می¬باشد. وجود سنگ¬های ریولیتی با سن پرکامبرین پسین است که مشابه آن تنها در برخی از نواحی ایران مرکزی گزارش شده است. مشخصه اصلی این زون، وجود سنگ های ولکانیکی است که بیشتر از توف و ریولیت تشکیل شده¬اند و در ناحیه زرشوران نیز کم و بیش گسترش دارند. [1]
2-2- زمين‌شناسي منطقه¬ایی زرشوران
پي¬سنگ پركامبرين پسين، رخنمون غالب ناحية زرشوران را تشكيل مي¬دهد و از كربنات¬ها و سنگ¬هاي آتشفشاني اسيدي تا متوسط تشكيل شده كه با يك دگرشيبي مشخص توسط لايه¬هاي قرمز اليگوميوسن پوشيده مي¬شوند. در برخي نقاط توالي مذكور زير تراورتن¬هاي كواترنر قرار گرفته است. [2]
این پی¬سنگ بطور کلی تاقدیس کوه ایمان خان (غ- مهاجر) را تشکیل می¬دهد و به نام مجموعه ایمان خان نامیده می¬شود. این مجموعه به سه واحد تفکیك گردیده است. قسمتی که هسته تاقدیس را ساخته و بیشتر از آمفیبول، اپیدوت، سرپانتین، کلریت و سریسیت شیت تشکیل یافته است و به نام واحد ایمان خان نامیده می¬شود که قدیمی ترین واحد سنگی شناخته شده در ناحیه است. [1]
بر روی واحد فوق کربنات¬های کریستالین که رخنمون¬های اصلی آن در کوه های چال¬داغ و دلیك¬داغ گسترش دارند قرار می¬گیرد. این واحد سنگی به نام واحد چال¬داغ نام گذاری شده است. واحد چالداغ به وسيله تناوبي از شيل¬هاي ميكادار سياه رنگ و آهك¬هاي خاكستري و دولوميت نارنجي خاكستري كريستاليزه كه هر چه به سمت بالا نزديك می¬شويم از ميزان لايه¬هاي كربناته آن كاسته مي¬گردد و به نام واحد زرشوران معرفي شده، پوشيده می¬گردد. اين دو واحد تحت تأثير دگرگوني قرار گرفته و اثرات آلتراسيون¬هاي گرمابي خصوصاً در مرز واحدهاي چالداغ و زرشوران منجر به تشكيل رگه هاي سيليسي گرديده كه در فرآيند آن، كاني هاي مانند رآلگار، اورپيمان، آنتيمونيت، فلورين، گالن، اسفالريت و پيريت در معدن زرشوران پدید آمده است. بطور كلي مجموعه ايمان خان متشكل از واحد ايمان خان، واحد چالداغ و واحد زرشوران تشکیل یافته است که سنگ-هاي اصلي آپليفت (بالا آمدگي) كوه ايمان خان در ناحيه زرشوران را در برمی¬گیرد. به نظر مي¬رسد كه اين بالا آمدگي از اواخر پركامبرين پيشين شروع و به احتمال تا زمان حاضر ادامه داشته است. [1]
قديمي¬ترين واحد غير دگرگونه ناحيه را واحدي متشكل از ماسه سنگ سيليسي، توف، دولوميت و شيل و ريوليت كه مي¬تواند معادل سازند قره داش باشد، تشكيل مي¬دهد. مرز تحتاني اين واحد با رسوبات دگرگون شده واحد زرشوران، به علت تكتونيك ناحيه خيلي مشخص نيست در بر اوقات رسوبات قره داش بطور منظم بر روي رسوبات زرشوران قرار مي¬گيرد ولي اين سازند احتمالاً با يك رسوبگذاري بر روي واحد زرشوران قرار مي¬گيرد. ريوليت¬هاي اين سازند در هر دو طرف معدن زرشوران مخصوصاً در شرق آن قابل تعقيب است. روي سازند قره داش را تناوبي از شيل¬هاي ارغواني و ماسه سنگ¬هاي قرمز و دولوميت¬های نخودي رنگ كه احتمالاً معادل سازند بايندور است مي¬پوشاند (اين واحد از قره داش تفكيك نگرديده است). [1]
در قسمت¬هاي واقع در شرق مال دره¬سي سازندهاي سلطانيه، باروت، زاگون، لالون نيز گسترش دارند. به طور كلي نهشته¬هاي پركامبرين پسين و همچنين نهشته¬هاي كامبرين پيشين در ناحيه مورد مطالعه از رسوبات قاره اي و دريايي كم عمق پلاتفرمي تشكيل مي¬شوند. رسوبات پالئوزوئيك (به استثناي كامبرين و نهشته¬هاي دوران دوم و اوايل دوره ترسيري) در ناحيه مورد مطالعه شناسايي نشده است و روسوبات اليگوميوسن با نبود چينه شناسي قابل ملاحظه و با دگرشيبي زاويه¬اي نهشته¬هاي قديمي¬تر را مي¬پوشاند و بر روي رسوبات اليگوميوسن رسوبات قاره¬اي قرمز فوقاني و سپس آتش فشاني ميوسن قرار مي¬گيرد. [1]

نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته (در وضعیت نوری متقاطع  با بزرگنمايي 400 برابر)

نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته (در وضعیت نوری متقاطع با بزرگنمايي 400 برابر)

2-1- جايگاه زمين‌شناسي………………………………………………… 18
2-2- زمين‌شناسي منطقه¬ایی زرشوران………………………………. 19
2-3- چينه شناسي واحدهای منطقه زرشوران…………………………. 21
2-3-1- مجموعه دگرگون ايمان خان………………………………………. 21
2-3-2- توالي دگرگون هاي پركامبرين پسين و كامبرين پيشين………. 21
2-3-3- توالي اليگوميوسن …………………………………………………22.
2-3-4- توالي ميوسن ………………………………………………………22
2-4- شرح مجموعه ها و واحدهاي زمين شناسي ناحيه…………….. 23
2-4-1- واحدهاي پركامبرين پسين (مجموعه ايمان خان)……………… 23
2-4-1-1- واحد ايمان خان ………………………………………………….27
2-4-1-4- واحد زرشوران…………………………………………………… 28
2-4-2- واحدهاي رسوبي پالئوزيك……………………………………….. 29
2-4-2-1- سازند قره داش………………………………………………… 29
2-4-2-2- سازند سلطانيه………………………………………………… 31
2-4-2-3- سازند باروت ……………………………………………………..32
2-4-2-4- سازند زاگون…………………………………………………….. 33
2-4-2-5- سازند لالون…………………………………………………….. 33
2-4-3- واحدهاي تفكيكي دوران سوم…………………………………. 34
2-4-3-1- اليگوميوسن……………………………………………………. 34
2-4-3-2- سازند قرمز فوقاني…………………………………………… 34
2-4-3-3- گدازه هاي آتش فشاني…………………………………….. 35
2-4-4- نهشته هاي دوران چهارم……………………………………….. 35
2-4-4-1- تراورتن………………………………………………………….. 35
2-4-5- رسوبات آبرفتي…………………………………………………… 36
2-4-5-1- آبرفت هاي رودخانه اي………………………………………. 36
2-4-5-2- برش دامنه اي………………………………………………… 36
2-5- زمین شناسي ساختاري و تکتونیک……………………………… 37
2-5-1- مقدمه…………………………………………………………….. 37
2-5-2- نتایجی از تاریخچه زمین شناختی کمربند آذرین تبریز– بزمان. 38
2-5-3- زمين شناسي ساختماني و تکتونيک محدوده زرشوران……. 40
2-5-4- درزه های وابسته به چین¬ها…………………………………. 43
2-5-5- درزه های وابسته به حرکت برشی…………………………… 46
2-5-6- حفره هاي شبه كارستي……………………………………… 47

فصل سوم: آلتراسیون¬ها و کانی¬زایی

محدوده معدنی زرشوران به دلیل تاثیر توده¬های نفوذی، چرخه سیالات کانه¬ساز، تاثیر آب-های جوی و فرو رو، وجود زون کانی¬سازی شده طلا زرشوران و نیز برآیند عوامل یاد شده با عملکرد سیستم¬های شکستگی و گسلش محدوده، در قسمت¬هایی دچار آلتراسیون¬های متفاوت با شدت و ضعف مختلف گردیده است. [2]
در زیر به طور مجزا به شرح آلتراسیون¬های موجود در محدوده پرداخته شده است. همان گونه که در فصل پیش ذکر شد وجود حجم زیاد خاک بر روی رخنمون واحد¬های سنگی موجود در محدوده، شناسایی دقیق مرز¬ها را با مشکل مواجه کرده است و این امر در مورد تعیین حدود آلتراسیون¬ها نیز مشکلاتی را به وجود آورده است. تشخیص این آلتراسیون¬ها جز در جاهایی که به نوعی خاک¬های موجود کنار زده شده¬اند و خصوصاً در کنار ترانشه های ایجاد شده توسط راه¬های دسترسی، مقدور نمی¬باشد. [3]

3-1-1- آلتراسيون سيليسي
به طور کلی آلتراسیون سيليسي گسترده¬ترین نوع آلتراسیون بوده که در بیشتر سنگ¬ها مي¬تواند تشكيل شود. محلول¬هاي گرمابي و يا دگرگوني غني از سيليس در شرايط مناسب سيليس خود را بر جا مي¬گذارند. مطالعات فورنير (1966) در مورد چشمه¬هاي آب¬گرم نشان مي¬دهد كه درصد سيليس محلول در آب اين چشمه¬ها در دماي بيش از 275 درجه قابل توجه است. در صورتي كه محلول گرمابي آهسته سرد شود، كوارتز متبلور مي¬شود. [2]
درمحلول¬هاي¬ گرمابي كه در نزديكي سطح زمين شروع به جوشيدن مي¬نمايند، به دليل كاهش سريع دما و بخار آب، محلول مربوطه از سيليس اشباع مي¬شود و در نتيجه بلورهاي كريپتوكريستالين سيليس كه اصطلاحاً ژاسپروئيد ناميده مي¬شوند را بر جا مي¬گذارد، در محدوده زرشوران ژاسپیروئیدها را می¬توان به صورت پراکنده و خصوصاً در حواشی توده کوارتز پورفیری و نیز زون کانی سازی شده مشاهده نمود. [2]
آلتراسیون سيليسي در كانسارهاي هيدروترمال به صورت جرياني، برشي و جانشيني يافت می¬شود و در بالاي سيستم گرمابي واقع شده¬اند و سيليس آزاد شده از زون سريسيتي و آرژيليكی به صورت محلول در سطح و گاهي در مسير با سنگ¬ها واكنش مي¬دهد و آنها را سيليسي مي¬كند که در واقع این خود نوعی متاسوماتیزم بوده و رنگ کلی سنگ در برگیرنده را به سمت روشن پیش می برد.[9]
آلتراسيون از نوع سيليسي می¬باشد كه به خصوص در زون مينراليزه واحد شيلي و آهكي زرشوران حائز اهميت است. در اينجا عمدتاً سنگ به صورت برشي سيليسي شده است و در بعضي نقاط با كاني زايي باريت همراه مي¬باشد. [2]
در سنگ آهك¬هاي كريستاليزه واحد چالداغ در امتداد شكستگي¬ها، سنگ¬هاي آهكي، سيليسي شده¬اند و حتي در بعضي مناطق بافت اولية سنگ كاملاً حفظ گرديده است كه نشان دهندة جانشيني سيليس به جاي كربنات كلسيم مي¬باشد. در بعضي نقاط توده¬هاي ژئودي از بلورهاي كوارتز ديده مي¬شود كه عمدتاً در امتداد گسل وجود داشته که به مرور زمان در اطراف آن پراکنده شده و سطح زیادی را پوشش داده¬اند. علاوه بر این در قسمت¬هایی که تحت عنوان آلتراسیون آلونیتی معرفی گردیده است نیز بلورهای درشت و زیبایی از سیلیس را می¬توان مشاهده نمود. [2]

3-1-2- آلتراسيون سريسيتي- آرژيليکي
این نوع آلتراسیون رابطه¬ای مستقیم با آب¬های جوی و فرو رو دارد. سنگ¬هاي آذرين نوع غني از آلومينيوم و سنگ¬هاي رسوبي نظير شيل¬ها و مارن¬ها در صورتي كه تحت تأثير محلول¬هاي اسيدي هيدروليز شوند، كاتيون¬هاي Na، Ca، Mg، Fe، K و آنيون SiO4 آن¬ها توسط محلول حمل مي¬گردد و سريسيت، كائولينيت، ديكيت، كوارتز و پيريت تشكيل خواهد شد. [9]
مقاومت كاني¬ها در مقابل واكنش شيميايي متفاوت است و نوع كاني¬هاي توليد شده در زون سريسيتيك بستگي به شدت هيدروليز، مقاومت شيميايي كاني اوليه و درجه حرارت محلول دارد. فلدسپات¬هاي پتاسيم موجود در مارن¬ها و شيل¬ها ابتدا به سريسيت (مسكوويت دانه ريز) آلتره مي-شود و در صورت ادامه هيدروليز در دماي كمتر از350 درجه سانتيگراد به كائولينيت ودر دماي بالاتر به پيروفيليت تبديل مي¬شود. اين نوع آلتراسيون در صورت بالا بودن درصد پيريت در كارهاي اكتشافي ژئوفيزيكي سولفيدها به كار گرفته مي¬شود. [9]
در كانسار زرشوران اين زون از كوارتز دانه¬ريز، ايليت، كائولينيت و سريسيت تشكيل شده است. در واحد كربناتي، آلتراسيون عمدتاً از نوع سيليسي بوده و آلتراسيون نوع سريسيتي- آرژيليکي ناچيز مي¬باشد. اين حالت¬هاي آلتراسيون در تمام طول كمربند كه سنگ ميزبان آهك وشيل سياه است ديده مي¬شود. [7]

- بلور مگنتیت به صورت شکل¬دار که در حواشی به گوتیت و لیمونیت تبدیل شده است، در مقطع 90-ZrS-Ps-01 از نمونه P1

– بلور مگنتیت به صورت شکل¬دار که در حواشی به گوتیت و لیمونیت تبدیل شده است، در مقطع 90-ZrS-Ps-01 از نمونه P1

3-1- آلتراسیون¬های محدوده زرشوران………………………………… 49
3-1-1- آلتراسيون سيليسي……………………………………………… 49
3-1-2- آلتراسيون سريسيتي- آرژيليکي………………………………… 51
3-1-3- آلتراسيون آلونيتي…………………………………………………. 51
3-2- کانی¬سازی در محدوده زرشوران………………………………….. 53
3-2-1- گسترش افق كانه¬دار زرشوران…………………………………. 55
3-2-2- نوع سنگ میزبان………………………………………………….. 56
3-3- مطالعات مقاطع نازک و صیقلی…………………………………….. 57
3-3-1- مطالعات تیغه نازك …………………………………………………57
3-3-2- مطالعات مقطع صیقلی ……………………………………………68
3-4- مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM)ا…………………………… 73

فصل چهارم: ژئوشیمی

یکی از روش¬های کشف ذخایر معدنی، اکتشافات ژئوشیمیایی است که در بهینه سازی هزینه¬های اکتشاف و راهنمایی جهت شناسایی مناطق پر پنانسیل نقش موثری دارد. (Kylie, 2007) انجام مطالعات لیتوژئوشیمیایی به عنوان یک ابزار اکتشافی با بررسی توزیع و فراوانی عناصر اصلی، فرعی و کمیاب موجود در توده سنگی و معرفی آنومالی¬ها، مطالعه ترکیب و توزیع هاله¬های ژئوشیمیایی اولیه و توسعه مدل منطقه بندی، در اکتشاف کانی¬سازی¬های پنهان سودمند می¬باشد. (Venkatarman et al, 2000)
در اينجا هدف از انجام مطالعات اکتشافي ليتوژئوشيميايي در منطقه مورد مطالعه را مي توان به ترتيب زير بيان کرد:
1- شناخت نحوه انتشار طلا و عناصر پاراژنز آن در منطقه
2- بررسي ميزان تمرکز و غني شدگي عناصر مورد مطالعه در منطقه
3- شناخت تيپ کاني سازي در منطقه به ويژه براي عنصر طلا
4- معرفي محدوده هاي پتانسيل دار جهت مطالعات تکميلي [4]

4-2- منطقه انتخابی مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه که در شمال شرق معدن اصلی و به فاصله 2 کیلومتر از آن قرار دارد، در کنتاکت بین شیست¬های سبز و آهک¬های واحد چالداغ قرار دارد. منطقه به گونه¬ایی انتخاب گردید که بیشترین احتمال کانه زایی طلا (کنتاکت بین شیست¬ها و آهک¬ها) در آن می¬رود. شکل 4-1 نمایی از منطقه مورد مطالعه را نشان می¬دهد.

در تمامي مراحل اکتشافات معدني به ويژه در اکتشاف ژئوشيميايي نمونه برداري يک امر بسيار با اهميت و پايه و اساس کار اکتشافي را تشکيل مي¬دهد. يک نمونه هر چند که بخش کوچکي از ماده مورد نمونه¬برداري می¬باشد که جهت تجزيه و مطالعات آزمايشگاهي برداشت مي¬شود، ليکن اين نمونه بايد يک نمونه معرف از محيط مورد نمونه برداري باشد. بدين ترتيب که نمونه برداشت شده بايد نماينده کامل و صحيح از کليه ويژگي هاي ماده مورد نمونه برداري در محل ايستگاه نمونه گيري باشد. [5]

4-3-2- عمليات نمونه برداري
طراحي شبکة نمونه¬برداري اين پروژه در قالب 60 نمونه براي کل منطقه به وسعت 1 کيلومترمربع، طوری صورت گرفت که حداکثر سازگاري را با عواملي نظير چينه شناسي، سنگ شناسي و تکتونيک داشته باشد.
در منطقه اکتشافي مورد مطالعه با توجه به کوهستاني بودن منطقه و شيب تند دامنه¬ها سعي گرديد فاکتور انتشار واحدهاي سنگي و شبکه گسله نيز در طراحي شبکه اعمال گردد. در طول عمليات صحرائي ضمن برداشت نمونه¬هاي ژئوشيميائي کليه اطلاعات زمين شناسي، کاني-شناسي، سنگ¬شناسي و غيره نيز مورد توجه و ثبت قرار گرفت.
برداشت نمونه¬هاي سنگ به صورت ترانشه¬ایی و از سنگ¬هاي برجا صورت گرفت. در این روش نمونه برداري در حقيقت يک نمونه شامل قطعاتي از ماده نمونه¬برداري است که در يک شبکه منظم پيرامون ايستگاه نمونه¬برداري برداشت شده باشد. تعداد نقاط مورد نمونه¬گيري در هر ايستگاه نمونه¬برداري بستگي به ميزان همگني محيط نمونه¬برداري دارد. در صورتي که محيط نمونه¬برداري يکنوخت باشد نمونه¬گيري از 10 تا 15 نقطه کافي مي باشد و در صورتي که محيط نمونه¬برداري غير يکنواخت بوده بهتر است در هر ايستگاه نمونه برداري از حداقل 20 نقطه نمونه¬گيري به عمل آيد. هدف از اين روش نمونه برداري رسيدن به نمونه اي است که بتواند تا حد امکان نماينده و معرف کامل و درستي از محيط نمونه برداري در آن محل باشد (شکل4-2). [5]

نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه¬های برداشت شده

نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه¬های برداشت شده

4-1- مقدمه………………………………………………………………… 84
4-2- منطقه انتخابی مورد مطالعه………………………………………. 85
4-3- نمونه برداري…………………………………………………………. 85
4-3-1- مقدمه……………………………………………………………… 85
4-3-2- عمليات نمونه برداري……………………………………………… 86
4-3-3- آماده سازي نمونه ها ……………………………………………..89
4-3-4- آناليز نمونه هاي ژئوشيميايي……………………………………. 90
4-4- پردازش داده¬هاي ژئوشيميايي……………………………………. 91
4-4-1- مقدمه………………………………………………………………. 91
4-4-2- داده¬هاي سنسورد………………………………………………. 91
3-4-1- بررسي مقاديرخارج ردیف …………………………………………91
3-4-2- مطالعات آماري تک متغيره……………………………………….. 93
3-4-3- نرمال سازي داده ها……………………………………………… 93
3-4-4- بررسي پارامترهاي آماري داده………………………………….. 94
3-4-5- مطالعات آماري دو متغيره……………………………………….. 95
3-4-6- محاسبه ضريب همبستگي…………………………………….. 95
3-4-7- مطالعات آماري چند متغيره……………………………………… 96
3-4-8- آناليز خوشه‌اي…………………………………………………….. 97
3-4-9- آناليز فاكتوري……………………………………………………… 98
3-4-10- تعیین مقادير حد زمینه و آستانه آنومال………………………. 100
3-4-11- بررسی نقشه هاي آنومال……………………………………. 104
3-4-12- شرح نقشه¬ها………………………………………………… 104

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات

5-1- نتيجه¬گيري……………………………………………………….. 107
5-2- پيشنهادات…………………………………………………………. 108

فصل ششم: منابع

6-1- منابع……………………………………………………………………..162

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست اشکال

شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران 11
شکل 1-2- نمایی از پوشش گیاهی منطقه زرشوران……………………. 13
شکل 2-1- واحدهای زمین شناسی- ساختاری ایران…………………… 18
شكل 2-2- نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته…………………. 24
شكل 2-3- تکرار شكل 2-2………………………………………………….. 25
شكل 2-4- نمایی دیگر از کلریت و کانی های اوپاک چرخش یافته……… 25
شکل 2-5- نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان) 27
شکل 2-6- بخشی سطحی و آلتره از واحد سنگی کوارتز پورفیر………… 28
شکل 2-7- موقعیت و نقشه زمین شناسی .1:5000…………………….. 37
شکل 2-8- نمایش ساده نمودار سیستم گسل های پهنه تبریز- بزمان… 39
شکل 2-9- روابط هندسی شکستگی¬های مرتبه 1 و 2……………….. 39
شکل 2-10- تصویر ماهوارهLandsat پیرامون طرح…………………………. 40
شکل 2-11- واحدها و عناصر ساختاری پیرامون طرح……………………… 41
شکل 2-12- نمایش شکستگی¬های مرتبط با چین……………………… 44
شکل 2-13- نمودار چین خوردگی مخروطی در یال جنوبی تاقدیس ايمانخان 45
شکل 2-14- نمودار لایه بندی و شکستگی¬های مرتبط با چین خوردگی درپیمایش تاقديس ……………………………………………………………………………………….45
شکل 2-15- تصویری از سطح شیست های سبز و درزه های این واحد سنگی…………………………………………………………………………….. 46
شکل 3-1- کلریت شیست با بافت ورقه¬ایی تا شعاعی همراه با مقداری کوارتز………………………………………………………………………………. 59
شکل 3-2- کلریت شیست با بافت ورقه¬ایی تا شعاعی (برگوارگی)……. 59
شکل 3-3- کلریت شیست همراه با کانی¬های اپاک………………………. 60
شکل 3-4- سنگ آهک اسپارتی همراه با مقداری کربن آمورف……………. 61
شکل 3-5- سنگ آهک اسپارتی با مالکل پلی سنتتیک…………………… 61
شکل 3-6- کلریت شیست با رگهایی از آهک ریز دانه……………………… 62
شکل 3-7- کلریت شیست با بافت ورقه¬ایی تا شعاعی (برگوارگی)…… 63

فهرست جداول

جدول 1-1- مختصات چهارگوش معدن طلای زرشوران …………………………11
جدول 3-1-مشخصات نمونه¬های تیغه نازک برداشت شده از محدوده زرشوران……………………………………………………………………………… 58
جدول 3-2-مشخصات نمونه¬های مقطع صیقلی برداشت شده از محدوده زرشوران ………………………………………………………………………………………….69
جدول 4-1- عناصر، روش و حد تشخیص (DL) آنالیز نمونه¬های ژئوشیمیایی.. 90
جدول 4-2- ماهیت توزیع داده¬ها………………………………………………….. 93
جدول 4-3- فاکتورهای بدست آمده از آنالیز فاکتوری……………………………… 99
جدول 4-3- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده¬های نرمال شده) …………………………………………………………………………………………..101
جدول 4-4- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده¬های اصلی) 101
جدول 4-5- حد جدایش آنومال از زمینه با استفاده از روش عیار- مساحت……. 103بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان