انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

پیشرفت علوم وصنایع در قرون اخیر برای جوامع بشری دست آوردهایی دو گانه به ارمغان آورده است، از یک سو راحتی هایی که عمدتا جسمانی است به بار آورده و از سوی دیگر به دغدغه‌های وی افزوده است که این دغدغه‌ها بر روح وروان انسان امروزه تأثیر منفی گذاشته و بسیاری از مردم رابا اضطراب مواجه کرده است. مردم کشورهای صنعتی که به تدریج مراحل مختلف توسعه صنایع را طی کرده‌اند و آرام آرام با مسایل ذهنی ناشی از این پدیده مواجه شده بودند سعی کردند که از ابتدا به دنبال راهکارهای حل تبعات روحی و روانی بر گرفته از این پدیده جدید باشند لذا یا در طول زمان به حل مسایل پرداختند یا به برخی از این تبعات عادت کردند. درجوامعی که دیرتر به صنعت پرداختند و به یکباره حجم انبوهی از صنایع و یا تولیدات آنها را به کشور خود وارد نمودند انبوهی از دغدغه‌های ناشی از ناهنجاری‌های زاییده جهان صنعتی را نیز وارد جوامع خود کردند در حالیکه با راهکارهای مقابله با این دغدغه‌ها آشنا نبودند. واکنش‌های مردم در مقابل این دغدغه‌ها متفاوت است اما ریشه همه آنها در نابسامانی‌های ذهنی است که خود از دلیل یا دلایل آنها آگاه نیستند و نمی‌دانند که این اضطراب و نگرانی مقدمه‌ای است بر ابتلا به بیماری‌های روحی وروانی. هر گاه شخصی با ناراحتی جسمانی مواجه شود به پزشک مراجعه می‌کند اما به ناراحتی‌های روحی خود اصلاً توجه ندارد تا حدی که در برخی از جوامع خصوصاً جوامع کمتر توسعه یافته توصیه مراجعه به متخصصین روحی وروانی و یا به مراکزی که این گونه خدمات را ارایه می‌کنند را توهین به خود تلقی نموده و به شکل متقابل مبادرت به واکنش توهین‌آمیز به توصیه کننده می‌نمایند. عدم اطلاع مردم از این مسایل روحی و روانی و نقش آنها در مخدوش کردن روند زندگی آرام و بدون دغدغه و حتی تأثیر بر سلامت جسمانی آنها واکنش‌هایی با شکل‌ها و درجات مختلف دارد برخی اخم می‌کنند برخی دیگر مراجعه به این گونه تخصص‌ها و یا مراکز تخصصی را صرفاً برای مجنونین و دیوانگان می‌دانند، این افراد هم خود را آزار می‌دهند و هم موجب رنجش و آزار دیگران می‌شوند لذا آگاه کردن آنها از ضروریات روز جوامع است. در جوامعی که توسعه خود را از قرون قبل آغاز کرده و طی سالیان دراز به آثار منفی ناشی از توسعه صنعتی بر ذهنشان پی برده‌اند به تدریج برای درمان مسایل روحی وروانی خود اقدام کرده و مراکز لازم را تأسیس نموده‌اند و لزوم مراجعه مردم به این مراکز را به آگاهی آنها رسانیده‌اند، اما در جوامع کمتر توسعه یافته و یا درحال توسعه پایه‌های رسیدگی به این موضوع در سالیان اخیر نهاده شده وآرام آرام در حال گسترش است، با تأسیس سازمانی مسئول و یا تجدید نظر در وظایف سازمان‌های متولی موجود برای آگاه کردن مردم و سرعت بخشیدن به تربیت متخصصان ذیربط و گسترش و افزایش مراکز مورد نیاز باید به کمک مردم شتافت.
در واقع روانپزشکی بر تأمین نیازهای بهداشت روان جامعه تأکید دارد و در واقع نوعی اقدام معطوف به جامعه محسوب می‌شود. توجه روانپزشکی نگرش و دانش مردم نسبت به سلامت و بیماری روانی است. روانپزشکی مبتنی بر جامعه در واقع نوعی اقدام معطوف به جامعه است و اجزای آن عبارتند از:

1-1- مقدمه:…………………………………………………………… 2
1-2- طرح مسئله و ضرورت تحقیق:…………………………………. 4
1-3- هدف تحقیق:……………………………………………………. 5
1-4- پیشینه تحقیق و چارچوب نظری:……………………………… 5
1-5- فرضیه تحقیق و مدل تحقیق………………………………….: 6
1-6- روش تحقیق:……………………………………………………. 6
1-7- مراحل تحقیق………………………………………………….: 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: بیماری روانی

روانپزشکی در فصل مشترک پزشکی، روانشناسی، جامعه‏شناسی و فرهنگ قرار دارد و به همین دلیل در رویکرد این تخصص پزشکی به بیماری‌ها چهار مدل متفاوت وجود دارد:
1- مدل بیماری 2- مدل روانپریشی 3- مدل شناختی ـ رفتاری 4 ـ مدل اجتماعی.

نفس وجود و ادامه حیات این چهار مدل نشان می‏دهد که در هر یک از آن‏ها حقیقتی وجود دارد. اخیراً تلاش‏هایی برای یکپارچه کردن این مدل‏ها انجام شده اما هنوز به سرانجامی نرسیده است و معلوم نیست که مدل تلفیقی یا التقاطی، تصویر کامل‏تری از بیماری روانی را ارائه دهد.
برخی نیز بر این اعتقادند تلاش برای یکپارچه کردن این رویکردها از بنیاد عبث است. چرا که ماهیت روانپزشکی و موضوع مورد مطالعه آن نوعی تکثرگرایی نظری ایجابی را طلب می‏کند و وضعیت روانپزشکی را با عدم قطعیت موجود در فیزیک کوانتومی مقایسه می‏کنند، یعنی همان‏طور که نمی‏توان ماهیت موجی یا ذره‏ای نور را جدا از مشاهده‏گر دانست، شاید بیماری روانی به صورت امری انتزاعی، مجرد و مجزا از دوربین مشاهده‏گر وجود خارجی نداشته باشد. و اگر این دیدگاه ساخت‏گرایی را قبول داشته باشیم می‏توان ادعا نمود یکی از دلایل تکّثرگرایی نظری و مدل‏های مختلف در روانپزشکی و علوم بهداشت روان آن است که در این رشته، مشاهده‏گران واقعیت در زمینه‏های متفاوتی آموزش دیده‏اند.
تشریح هر یک از این چهار مدل مجال دیگری را می‏طلبد، اما جا دارد به مدل روانپزشکی اجتماعی و دو جزء آن یعنی روانپزشکی فرهنگی و روانپزشکی مبتنی بر جامعه پرداخته شود.
مهم است که تأثیر عوامل فرهنگی را در تظاهر، بروز و فرجام اختلالات روانپزشکی درک کنیم و از قوانین حاکم فرهنگی در جهت پیشبرد درمان و ارتقاء سلامت روان به خوبی استفاده کنیم.
2-1- بهنجاری

سازمان بهداشت جهانی (WHO )، بهنجاری را سلامت کامل جسمی، روانی و اجتماعی می‏داند. سلامت روانی مستلزم فقدان اختلال روانی است. در متن بازنگری شده ویرایش چهارم کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانیDSM-IV-TR (2000) چنین آمده است:
اختلال روانی، سندرم یا الگوی روانشناختی یا رفتاری است که با نارحتی (مانند یک علامت دردناک) یا افزایش قابل توجّه خطر رنج، مرگ، درد، ناتوانی یا از دست رفتن چشمگیر آزادی عمل همراه باشد. به علاوه سندرم یا الگوی مزبور نباید صرفاً واکنش‎های قابل انتظار و مورد قبول فرهنگ جامعه در برابر رویداد خاصّی نظیر مرگ عزیزان باشد.
از لحاظ تاریخی دو طبقۀ عمدۀ اختلالات روانی عبارتند از: روان‏پریشی و راون‎نژندی ، روان‏پریشی طبق تعریف عبارتست از اختلال جدّی واقعیت سنجی .
در تخریب جدّی واقعیت سنجی، فرد در مورد صحت ادراکات و افکار خود ارزیابی نادرستی به عمل می‏آورد و حتّی در حضور شواهد نقض کننده، در مورد واقعیت بیرونی استنتاج های ناصحیحی می‏کند. اصطلاح روان‏پریشی در مورد تحریفاتی جزئی واقعیت که قضاوت نسبی را در بر می‏گیرد به کار نمی‏رود. برای مثال افراد افسرده‏ای که دستاوردهای زندگی خود را دستکم می‏گیرند، روان‏پریش محسوب نمی‏شوند، امّا کسانی که معتقدند موجب فاجعه‏ای طبیعی شده‏اند روان‏پریش هستند.
روان‏نژندی عبارتست از یک اختلال مزمن یا راجعه که مشخّصه اصلی آن اضطراب است که ممکن است به تنهایی یا به صورت علامتی نظیر وسواس فکری، وسواس عملی، هراس یا کژکاری جنسی بروز کند. روان‏پریشی مترادف تخریب شدید کارکرد اجتماعی و شخصی است که مشخّصه آن کناره‌گیری اجتماعی و عدم توانایی انجام نقش‏های معمول خانگی و شغلی است. روان‏نژندی به معنای سالم ماندن واقعیت سنجی و سازمان شخصّیتی است امّا در روان‏نژندی انواعی از علایم بالینی آزارنده، فرد را دچار رنج ناراحتی می‏کنند. (Kaplan & Sadock’s, 2007: 27).
لیدز (1976) بهنجاری را به صورت الگوهای رفتاری یا صفات شخصّیتی تعریف می‏کند که در حالت عادی دیده می‏‏شوند و یا با برخی معیارهای زندگی و رفتار قابل قبول و صحیح مطابقت دارند، امّا در این تعریف استفاده از اصطلاحاتی نظیر عادی یا قابل قبول مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا این واژه‏ها مبهم بوده و مستلزم قضاوت‏های ارزشی هستند و در فرهنگ‏های مختلف متفاوتند. روان‏پزشک و مورخی به نام جرج مورا در پاسخ به این انتقادات، برای توصیف تظاهرات رفتاری که در یک بافتار، بهنجار و در بافتارهای دیگر، نابهنجار تلّقی می‏شوند، نظامی طراحی کرده است که بر نگرش اجتماع نسبت به فرد استوار است (جدول 2-

2-1- بهنجاری………………………………………………………. 10
2-1-1- دیدگاه‏های کارکردی در مورد بهنجاری………………….. 12
2-1-2- نظریات روانکاوی در مورد بهنجاری………………………. 12
2-1-3- میزان بروز بیماری‌های روانی:……………………………. 14
2-2-4- مسائل بین فرهنگی ………………………………………15
2-2- طبقه‏بندی در روان‏پزشکی………………………………….. 16
2-2-1- اسکیزوفرنی……………………………………………….. 17
2-2-2- سایر اختلالات پسیکوتیک……………………………….: 23
2-2-3- اختلالات خلقی:………………………………………….. 27
2-2-4- اختلالات اضطراب:…………………………………………. 32
2-2-5- اختلال استرس پس از سانحه و اختلال استرس حاد…. 35
2-2-6- اختلال اضطراب منتشر…………………………………… 36
2-2-7- اختلالات شبه جسمی…………………………………… 38
2-2-8- سندرم خستگی مزمن…………………………………… 40
2-3-9- اختلالات ساختگی:……………………………………….. 43
2-3-10- اختلالات تجزیه‏ای………………………………………… 45
2-3-11- اختلالات خوردن………………………………………….. 50
2-3-12- خواب طبیعی و اختلالات خواب………………………… 53
2-4- جمع‏بندی……………………………………………………. 54

فصل سوم: روانپزشکی

پورافکاری (1392) معتقد است که یک روش درمانی روان‏پزشکی، که مقبولیت وسیعی هم دارد گروه‏درمانی است که از نیروهای درمانی درون گروه استفاده می‏کند. همچنین از تعامل‏های سازنده بین اعضاء و مداخله‏های یک رهبر آزموده برای تغییر دادن رفتارها، افکار و احساسات غیر انطباقی افراد دچار آشفتگی روانی بهره می‏جوید. در دوره‏ای که محدودیت‏های مالی به طور فزاینده سخت‏تر می‏گردند، تأکید بر روان‏درمانی فردی کمتر می‏گردد، و رویکردهای دارویی بیشتر مورد استفاده قرار می‏گیرند، بیماران بیشتری بیش از هر نوع درمان کلامی دیگر تحت مداوا با گروه درمانی قرار می‏گیرند. گروه درمانی هم در بیمارستان و هم به طور سرپایی، در مؤسسات، در واحدهای بستری شدن نسبی، خانه‏های نیمه ‏راهی، در سطح جامعه، و کار شخصی قابل استفاده است. گروه‏درمانی همچنین به وسعت توسط کسانی که تخصص بهداشت روانی نیستند به عنوان مکمل درمان اختلالات جسمی مورد استفاده قرار می‏گیرند. اصول گروه درمانی هم چنین با موفقیت در زمنیه‏های تجارت و آموزش به شکل آماده‏سازی، حساسیت و نقش‏بازی قابل انطباق بودند.
روان‏درمانی گروهی نوعی درمان است که در آن افراد دچار ناراحتی روانی که به دقت انتخاب شده‏اند، زیر نظر درمانگری آموزش دیده، به منطور کمک به همدیگر برای تغییر دادن شخصیت خود، درگروهی قرار داده می‏شوند. با استفاده از انواعی از مانورهای تکنیکی و سازه‏های نظری، رهبر گروه از روابط متقابل اعضاء گروه برای ایجاد تغییر استفاده می‏کند.

انتخاب بیمار
برای تعیین تناسب برای گروه‏درمانی درمانگر به اطلاعات زیادی احتیاج دارد، که در یک مصاحبه پالایشی یا غربالگری جمع‏آوری می‏شود. برای تشخیص عوامل پویائی، رفتاری و تشخیصی، روانپزشک باید سابقه دقیقی کسب کرده و معاینه روانی کامل به عمل آورد (رضاعی، 1391: 124).

اندازه گروه‏درمانی با گروه‏های کوچک مثل 3 نفر، و گروه‏های بزرگ مثل 15 نفر موفق بوده است، معهذا اکثراً درمانگرها 8 تا 10 نفر را تعداد مناسب برای گروه می‏دانند. در گروه‏های کوچک ممکن است تعامل کافی پیدا نشود، مگر اینکه اعضاء گروه آدم‏های حرافی بوده باشند. درگروه بزرگ نیز، ممکن است تعامل بیشتر از آن باشد که اعضاء یا درمان‏گر بتوانند پیگیری نمایند.
بطور کلی جلسات گروه درمانی 1 تا 2 ساعت طول می‏کشد. معهذا، زمان انتخاب شده باید ثابت بوده باشد (پورافکاری، 1391: 45).
کندل (2005) بیان می‏کند که، گروه‏های مارتون در دهه 1970 خیلی رواج داشت امروزه چندان معمول نیستند. درمان مطول (یا گروه درمانی ماراتون) روشی است که در آن اعضاء 12 تا 72 ساعت را به طور مداوم با هم می‏گذرانند. نزدیکی تعاملی اجباری در جلسات مطول و محرومیت از خواب موجب از بین رفتن برخی از دفاع‏ها آزاد شدن فرآیندهای عاطفی، و مکالمات صریح‏تر می‏گردد. معهذا جلسات مطول ممکن است برای کسانی که ایگو ضعیف‏تری دارند، مثل بیماران اسکیزوفرنیک و مرزی خطرناک باشد.

گروه‏های همگون و ناهمگون
به‏طور کلی، اکثر درمان‏گرها معتقدند که باید گروه ناهمگون باشد تا حداکثر تعامل صورت بگیرد. بنابراین، گروه باید از اعضاء طبقات تشخیصی مختلف و با الگوهای رفتاری متفاوت انتخاب شوند، تمام نژادها، سطوح اجتماعی و زمینه‏های تحصیلی را دارا باشند، و در سنین مختلف و از هر دو جنس باشند.
بطور کلی، بیماران بین 20 تا 65 ساله را می توان بطور مؤثر در یک گروه قرار داد. تفاوت‏های سنی سبب می‏شود که مدل‏های فرزندـ والدین و برادر و خواهری پدید آید. به علاوه، ممکن است بیماران فرصتی پیدا کنند تا مسائل بین فردی را که به نظر غیر قابل تسلط می‏رسید بازسازی و اصلاح نمایند.
کودکان و نوجوانان را در گروه‏های مرکب از همسالان بهتر می‏توان تحت درمان قرار داد. بعضی از نوجوانان به خوبی قادرند مطالب گروه‏های بالغ را، بدون توجه به محتوی هضم کنند. معهذا نباید آنها را از تجربه سازنده تعامل با همسالان، که ممکن است به گونه‏ای دیگر قابل وصول نباشد، محروم نمود (Buckly, 2003:119).

فضای استخر روباز

فضای استخر روباز

3-1- روش‌های درمانی:…………………………………………. 58
3-1-1-روان‏درمانی گروهی، روان‏درمانی فردی و گروهی توأم، و نقش‏گزاری روانی: 58
3-1-2- روان‏درمانی خانواده و زوج‏درمانی………………………. 63

3-1-3- رفتا‏درمانی جدلی……………………………………….. 64
3-1-4- بیوفیدبک …………………………………………………..65
3-1-5- رفتاردرمانی………………………………………………. 66
3-1-6- شناخت‏درمانی……………………………………………. 66
3-2- فوریت های روانپزشکی در بزرگسالان………………….: 67
3-3- طب مکمل و دگر شیوه در روانپزشکی…………………. 68
3-3-1- طب فشاری و طب سوزنی…………………………… 69
3-3-2- عطردرمانی……………………………………………… 70
3-3-3- رنگ درمانی……………………………………………… 70
3-3-4- رقص درمانی…………………………………………… 71
3-3-5- طب محیطی…………………………………………… 72
3-3-6- ورزش …………………………………………………..72
3-3-7- درمان با نورو ملاتونین………………………………… 74
3-3-8- ماساژ………………………………………………….. 74
3-3-9- ناتوروپاتی……………………………………………… 75
3-3-10- اوزون درمانی………………………………………… 75
3-3-11- نیایش………………………………………………… 76
3-3-12- صوت‏ درمانی………………………………………… 77
3-3-13- یوگا……………………………………………………. 77
3-3-14- هنر درمانی:…………………………………………. 78
3-3-15- موسیقی درمانی ………………………………….: 87
3-3-16- بازی در فرآیند درمان……………………………….. 96
3-4- جمع بندی:…………………………………………….. 103

فصل چهارم: مطالعات معماری فضای درمانی

طراحی بیمارستان با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی و خدمات پزشکی و همزمان با ان گسترش و تنوع احتیاجات یک بیمارستان کاری بسیار با اهمیت و مشکل و پیچیده است. با توجه به اینکه عملیات ساختمان یک بیمارستان چند سال بطور می‌انجامد طراح باید کاملاً آینده‌نگر و در جریان تحولات پزشکی قرار داشته باشد تا بتواند احتیاجات خدمات پزشکی را در هر زمان بررسی نموده و سپس به طراحی آن بپردازد.

انواع بیمارستان:
بیمارستانها را می‌شود به گروههای زیر تقسیم کرد: کوچکترین (تا 50 تخت)، کوچک (تا 150 تخت) استاندارد (تا 600 تخت) و بزرگ. حمایت کنندگان مالی بیمارستانها ممکن است دولت، بنیادهای نیکوکاری یا خصوصی یا ترکیبی از اینها باشند. بیمارستانها را می‌توان از جهت نوع فعالیت به بیمارستانهای عمومی، تخصصی و دانشگاهی و از نظر مدت اقامت بیمار در بیمارستان به اقامت موتاه مدت و اقامت طولانی مدت ( بیماری های مزمن و بیماری های روانی ) تقسیم کرد. (وزارت بهداشت، 1390)

4-1-1- اصول طراحی بیمارستان

پهنه های متعدد، وجود بخشهای مختلف در هر پهنه و انبوه فضاها وریز فضاهای درون هر بخش موجب گستردگی مساحت و پیچیدگی روابط در طراحی بیمارستان میشود. با افزایش ظرفیت (تعداد تخت بستری) و بخشهای بالینی این پیچیدگی نیز رو به فزونی می یابد. روابط درونی بیمارستان و سعی در تفکیک مسیرهای حرکت بیمار از پرسنل گروه های مختلف از ارکان طراحی بیمارستان محسوب می شود. وقتی تفکیک مسیر مطرح میشود طبعا تفکیک نقاط ورود وخروج نیز با آن همرا ه می شود. لذا ضروری است که ابتدا وضعیت درونی بیمارستان ورابطه آن با محوطه به شکل عام بررسی گردد و سپس وضعیت این طرح تشریح گردد.
الف – پهنه بندی، پهنه های موجود در بیمارستان عبارتند از: سرسرا ( محل حضور بیمار در وحله اول )، مشاوره ومعاینه، کمک تشخیص،کمک درمان، بستری، اتفاقات و فوریتهای پزشکی ( اورژانس )،، خدمات پشتیبانی، اداری و مدیریت، پژوهش، تاسیسات، خدمات پشتیبانی، اعما ل جراحی وزایشگاه ( علت اینکه این دوپهنه در آخر فهرست قرار گرفته شده است در بخش بررسی بخشهای درون پهنه ها مشخص خواهد شد ). رابطه این پهنه ها از دو منظرپرسنل وبیمار باید مورد بررسی قرار گیرد. سرسرا که نقطه آغاز وخاتمه ایجاد رابطه بیمار وهمرا در بیمارستان است معمولا مستقل از بخش درمانگاهی واورژانس کار میکند و وظیفه پذیرش وترخیص بیمار را به عهده دارد. در بیمارستانهای دارای درمان سرپایی (درمانگاه ) وفوریت پزشکی، پهنه کمک تشخیص باید رایطه منطقی با مراجعین درمان سر پایی ومراجعین فوریت برقرار نماید، چنانچه برای بیماران بستری نیز مراجعه به پهنه کمک تشخیص لازم باشد این رابطه توسط پرسنل مربوطه در بیمارستان برقرار می گردد. هر سه دسته مراجعین به بیمارستان ( پذیرش وترخیص وملاقات، درمان سر پایی، مراجعین به فوریتها) باید بتوانند با پهنه خدمات رفاهی ارتباط برقرار نمایند. پهنه کمک درمان ممکن است مورد استفاده بیمار بستری قرار گیرد که توسط پرسنل مربوطه این کار انجام می‏شود وممکن است که برای بیمار درمان سرپایی استفاده از این پهنه در نوبتهای متوالی تجویز گردد. هیچکدام از پرسنل درمانی و بیماران اعم از بستری وسر پایی با پهنه خدمات پشتیبانی سرو کار ندارند وبرعکس پهنه خدمات پشتیبانی با همه پهنه های دیگر باید توسط پرسنل مربوطه رابطه برقرا ر نماید یعنی به طریقی رابطه یک طرفه وجود خواهد داشت. پهنه اداری از طریق پذیرش – صندوق- ترخیص وحسابداری ( دو مورد اخیر برای بیمار بستری ) وامور بیمه با بیمار یا همراه بیمار ارتباط برقرار میکند، برخی از پرسنل غیر اداری ( درمانی وخدماتی ) بر حسب ضرورت گاهی با این پهنه رابطه خواهند داشت، برخی از پرسنل پهنه اداری که با امور درمان وخدمات پشتیبانی سرو کار دارند به موجب ضرورت شغلی با پهنه های مرتبط با خود ارتباط دارند. روابط معرفی شده بین پهنه ها برای جانمایی پهنه ها نسبت به یکدیگر و سلسله مراتب دسترسی به آنها مقدمه مناسبی است. (موسویان، 1363)
ب- بخش ها ی بیمارستان، بخش های مختلف بیمارستان زیر مجموعه پهنه های مختلف است، برخی از پهنه ها چندین بخش دارند وبرخی ممکن است که فقط دارای یک بخش باشند، تعداد بخشها وابسته به نوع و میزان خدماتی است که بیمارستان ارایه می نماید. در این قسمت بخشهای عرف ومعمول در یک بیمارستان عمومی بررسی خواهد شد.

: نمای خارجی

: نمای خارجی

4-1- مطالعات معماری پیرامون مراکز درمانی:………….. 111
4-1-1- اصول طراحی بیمارستان…………………………. 111
4-1-2- استانداردهای طراحی ساختمان بیمارستان …: 119
4-1-3- الزامات طراحی بیمارستان ……………………..: 122
4-1-1- استانداردهای طراحی محوطه بیمارستان…….: 124
4-1-5- شرایط محیطی و محل احداث بیمارستان:……. 127
4-1-6- محل استقرار ساختمان بیمارستان :………….. 128
4-1-7- ضوابط خاص بیمارستان های روان درمانی……: 128
4-2- کیفیت فضای درمانی………………………………. 130
4-2-1- مفهوم بار محیطی……………………………….. 130

4-2-2- ویژگی‏های خاص محیط اطراف…………………..: 132
4-2-2-1- آب و هوا و ارتفاع………………………………. 133
4-2-2-2- دما………………………………………………. 134
4-2-2-3- نور………………………………………………. 138
4-2-2-3- رنگ…………………………………………….. 141
4-2-2-4- سرو صدا………………………………………. 144
4-2-3- اثرات تراکم بالا بر انسان‏ها……………………… 149
4-3- نمونه های موردی مراکز درمانی و طب مکمل :. 156
4-4- برنامه فیزیکی…………………………………….: 176

فصل پنجم: مکان یابی و مطالعات بستر طرح

5-1- معیارهای مکان یابی زمین پروژه……………….: 194
5-1-1- دلایل ایجاد چنین مرکزی در شهر شیراز …..: 194
5-1-2- مبانی جانمایی بیمارستان ………………….: 195
5-1-3- جانمایی بیمارستانهای گوناگون با توجه به مبانی ودسته بندی مذکور : 197
5-1-4- جانمایی این طرح درشهر شیراز :……………. 199
5-2- مطالعات بستر طرح ……………………………….201
5-2-1- موقعیت جغرافیایی شهر شیراز………………. 202
5-2-2- بررسی وضعیت اجتماعی شهر شیراز……… 202
5-2-3- بررسی وضعیت اقتصادی شهر شیراز……… 203
5-3- ویژگی‌های آب و هوای شهر شیـراز…………… 204
5-3-1- دما……………………………………………… 204
5-3-2- رطوبت نسبی…………………………………. 205
5-3-4- بارندگی……………………………………….. 206
5-3-5- باد……………………………………………… 206
5-4- پوشش گیاهی…………………………………. 207
5-4-1- معیارهای انتخاب پوشش گیاهی در طراحی 207

فصل ششم

برای این پروژه مرحله اول برای اختلالات اسکیزوفرنی، خلق، افسردگی و دو قطبی درنظر گرفته شد، نخست بخش ها و فضاهای مورد نیاز این مرحله از طرح شناسایی گردید، دسته بندی بخش ها با فضاهای مورد نیاز هر بخش و مساحت لازم برای آنها محاسبه شد که حاصل آن در جداول صفحات پایانی فصل چهارم ارایه شده است. برای دو مرحله دیگر نیز مساحت تقریبی هر کدام تخمین زده شد تا امکان محاسبه مساحت زمین مورد نیاز فراهم گردد.

روند مطالعات و تهیه دیاگرام ها
این مرحله از طرح به ده عرصه ( زون ) نیاز دارد که عبارتند از : سرسرای اصلی، مشاوره ومعاینه، کمک تشخیص، بستری، اتفاقات داخلی، اداری و مدیریتی، پژوهش، تاسیسات و خدمات پشتیبانی. هر یک از این عرصه ها خود به چند بخش تقسیم می شود که کمترین بخش مربوط به تاسیسات است که دوبخش را شامل می شود و بیشترین بخش مربوط به خدمات پشتیبانی است که شامل نه بخش است. هریک از این بخشها خود دارای فضاهای متعددی است که شرح آن در جداول فصل چهارم آمده است. علاوه بر این عرصه ها ی عملیاتی عرصه پارکینگ نیز به طرح ضمیمه شده است که خود سه بخش مربوط به مراجعین، پرسنلی و اتومبیل های خدماتی را در بر می گیرد.
بیماران بستری و همراهان آنها با شش عرصه از ده عرصه اصلی سر وکار مستقیم دارند و با دو عرصه اداری و پژوهش ممکن است که ارتباط موردی بر قرار نمایند و با دو عرصه تاسیسات و خدمات پشتیبانی تقریبا هیچ ارتباطی ندارند. بیماران سرپایی و همراهان آنها با پنج بخش درمانی رابطه دارن و با بخش بستری کاری ندارند.
پرسنل بیمارستان در سه دسته کاری قرار دارند که عبارتند از : پرسنل در مانی، پرسنل اداری و پرسنل خدماتی که پرسنل خدماتی به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه که محل کار ثابت دارند و گروهی که وظیفه آنها در حال حرکت انجام می شود مانند نظافت کاران – توزیع کنندگان غذا برای بیماران و…) لذا ارتباط پرسنل بیمارستان با عرصه های مختلف از نظر نوع مسئو لیت و تعدد مراجعه به بخش ها متفاوت است، مثلا همه پرسنل برای صرف غذا به رستوران مراجعه می کنند اما آشپزها و کمک آشپزها با هیچ بخش دیگری سروکار ندارند یا پرسنل بخش ثابت رختشویخانه و یا استریل مرکزی از محل کار خود خارج نمی شوند اما خدمه مسئول جمع آوری و توزیع این دو بخش باید به کلیه بخشهای درمانی مراجعه نمایند.
موضوع ارتباط دو دسته بیمار و پرسنل با عرصه های مختلف با هدف کوتاه کردن مسیر حرکت بیمار و همراه از یک سو و تامین آرامش برای بیماران بستری مهمترین رکن جانمایی عرصه ها و بخش ها در کنار یکدیگر و یا در طبقات مختلف بنا است، که این ارتباطات در تصویر (6-1) نشان داده شده است. رکن دیگر ایجاد هماهنگی بین مساحت طبقات است، موضوع تاسیسات پیچیده اعم از تاسیات مکانیکی و برقی نیز رکن سوم جانمایی ها تلقی میگردد.

3.
6-1- مبانی و روند طراحی معماری………………. 214
6-2- نظام سازه……………………………………. 224
6-3- تأسیسات…………………………………….. 225
6-4- نقشه‏های طرح معماری مرکز مشاوره و روان‏درمانی شیراز 229
فهرست منابع و ماخذ ……………………………..213
منابع فارسی……………………………………… 229
منابع لاتین………………………………………….. 230

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست تصاویر

تصویر 4-1 : باشگاه سلامتی وآب درمانی باد الستر (آرین مستعدی،72:1388)…………………………………………….. 156
تصویر 4-2 : پلان موقعیت (آرین مستعدی،74:1388)………… 157
تصویر 4-3: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 74)………. 157
تصویر 4-4: فضای استخر روباز (آرین مستعدی، 1388: 76)… 158
تصویر 4-5: نما- برش (آرین مستعدی، 1388: 77)…………… 158
تصویر 4-6: پلان همکف (آرین مستعدی، 1388: 75)………… 159
تصویر 4-7: پلان طبقه اول (آرین مستعدی، 1388: 76)……… 159
تصویر 4-8: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 77)……….. 160
تصویر 4-9: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 76)……….. 160
تصویر 4-10: استخر (آرین مستعدی، 1388: 76)…………….. 160
تصویر 4-11: فضای باغ میانی و استخر (آرین مستعدی، 1388: 78)…………………………………………………………………….. 161
تصویر 4-12: فضای باغ میانی و استخر (آرین مستعدی، 1388: 78……………………………………………………………………… 161
تصویر 4-13: برش فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 79)…………………………………………………………………….. 162
تصویر 4-14: فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 80)…….. 162
تصویر 4-15: سقف فضای استحمام (آرین مستعدی، 1388: 80) 162
تصویر 4-16: آزمایشگاه، آب درمانی و باشگاه سلامتی در ماسوله‏ی لوهندان (آرین مستعدی، 87:1388) …………………………………………………163
تصویر 4-17: نمای خارجی ( آرین مستعدی،87:1388)………….. 163
تصویر 4-18: برش ایزومتریک ( آرین مستعدی،89:1388)……….. 164
تصویر 4-19: پلان طبقه همکف (آرین مستعدی، 1388: 90)……. 164
تصویر 4-20: پلان طبقه اول (آرین مستعدی، 1388: 90)……….. 165
تصویر 4-21: پلان زیرزمین (آرین مستعدی، 1388: 91)………….. 165
تصویر 4-22: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 92)…………. 165
تصویر 4-23: پلان پرسپکتیو (آرین مستعدی، 1388: 92) ………..166
تصویر 4-24: نمای خارجی (آرین مستعدی، 1388: 91)…………. 166
تصویر 4-25: سالن ورزش( آرین مستعدی،95:1388)…………… 167
تصویر 4-26: بخش آب درمانی( آرین مستعدی،96:1388) ………167
تصویر 4-27: نمای خارجی ( آرین مستعدی،96:1388)………… 168
تصویر 4-28: نمای خارجی ( آرین مستعدی،96:1388)………… 168
تصویر 4-29: فضای داخلی ( آرین مستعدی،97:1388)……….. 169
تصویر 4-30: فضای داخلی( آرین مستعدی،98:1388)………… 169
تصویر 4-31: فضای داخلی ( آرین مستعدی،98:1388)………..169

 

Abstract

Within a last century technology has come a long way. One of those achievements is improvement in health system. In the health system we have two targets, mental health and physical health. In order to treat psychological issues several methods of Complementary and Alternative treatments may be used. Regarding the establishment of a good method of treatment, centers with enough space have been required. Based on the statistics city of Shiraz needs more mental institutions and beds to accommodate more patients. In 2020 Shiraz will be the main center of the medicine in Iran. Therefore, the need for more mental health centers will increase within the next 10 years. In this article varied methods of the treatment of the mental health disorders have been discussed. In addition, a center has been designed, and several parameters have been considered.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان