فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول.

تهران در گذرگاه تاریخ

شهر تهران که امروزه از نظر گسترش و فزونی جمعیت در ردیف شهرهای بزرگ جهان قرار دارد از نظر پیشینه تاریخی ودر مقایسه با شهرهای کهنسال ایران زمین شهری نوساز و جوان است. کهنترین سند تاریخی که در آن از شهر تهران نام برده شده کتاب “تاریخ بغداد” است. خطیب بغدادی در شرح حال محمد بن عماد، محدث نامورسده‏ی سوم هجری او را ابوعبدالله حافظ تهرانی رازی می‏خواند. بدین‏سان پیداست که در آن زمان تهران دهی از دههای ری به شمار می‏رفته که نام آنرا با نام ری همراه آورده است. پیشتر از آن نام تهران را در هیچ یک از اسناد و مدارک کتیب موجود، نمی‏یابیم و از آن پس نیز تنها در منابعی انگشت شمار به تهران -آن هم به سبب محصولات کشاورزی به ویژه انار آن- بر می‏خوریم.
ویرانی ری، بر اثر جنگ‏های فرقه‏ای در سده‏ی ششم و حمله خانمان‏سوز‏ مغول در سال 617ه.ق بدان شهر سبب آبادانی و افزایش جمعیت تهران شد تا آنکه این روستای سرسبز در نیمه دوم سده‏ی دهم هجری مورد توجه شاه طهماسب صفوی قرار گرفت و او دستور داد تا به سال 961ه.ق بارویی بر گرد آن کشیدند. از این زمان تهران چهره‏ی شهر به خود گرفت و روز به روز رو به گسترش نهاد. دور باروی شاه طهماسب در حدود شش هزار گام بود و یکصدو چهارده برج و چهار دروازه داشت که عبارت بودند از:
o دروازه حضرت عبدالعظیم
o دروازه دولاب
o دروازه شمیران
o دروازه قزوین
به سال 998 چنارستانی در تهران ایجاد شد که بعدها به ارگ تبدیل شد. پیترو دلاواله جهانگرد ایتالیایی که در سال‏های 1026 تا 1033 ه.ق در ایران بود تهران را شهر چنار نامیده است و می‏نویسد اگر دو مرد دست به دست هم دهند، باز هم نمی‏توانند چنارهای تهران را بغل گیرند.
پس از بر افتادن صفویان، تهران نیز چون دیگر شهرهای ایران بدست افغان‏ها افتاد و آنان در ارگ تهران ساکن شدند ولی پس از شکست از نادر شاه، تهران را غارت کردند و بسیاری از مردم را کشتند و از تهران گریختند. در زمان تصرف تهران به وسیله افغان‏ها، آنها برای ایجاد گریزگاه پلی در سمت شمال ارگ به خندق بستند و جلو آن دروازه‏ای بنام دروازه‏ ارگ بر پا داشتند که در دوران بعد دروازه دولت به جای آن پدید آمد. و نیز در سال 1263 ه.ق دروازه‏ دیگری به نام دروازه‏ نو یا دروازه محمدیه در جنوب غربی تهران ساختند و بدین ترتیب باروی تهران دارای شش دروازه شد.

شناخت……………………………………………………………………….. 3
تهران در گذرگاه تاریخ………………………………………………………….. 4
اولین نقشه تهران:…………………………………………………………….. 7
معرفی بناهای تهران قدیم……………………………………………………. 10
معرفی بازارها، بازاچه‏ها و گذرها…………………………………………….. 12.
نگاهی به سیمای امروز تهران: ……………………………………………….15

فصل دوم

موقعیت طبیعی تهران
• اقلیم:
هر منطقه بنا به خصوصیات توپوگرافیکی و موقعیت نسبت به عوامل طبیعی مهم منطقه مانند رشته کوه‏های بلند، صخره‏ها و… دارای اقلیم خاص خود می‏باشد. گسترش این عامل در امر طراحی معماری و شهرسازی تاثیر مستقیم دارد. عوامل اقلیمی در عین حال که در نحوه‏ی گسترش و قرارگیری افقی بر سطح زمین بکلی طرح را تحت تاثیر قرار می‏دهد، بلکه در نحوه ارتفاع‏گیری و طراحی عمودی نیز در یک طراحی اصولی و هماهنگ با محیط طبیعی می‏تواند موثر واقع شود.
باید متذکر شد که شناخت کامل اقلیم منطقه‏ی مورد طراحی و نحوه‏ی هماهنگ کردن طرح با آن اقلیم است که می‏تواند در نهایت زمینه‏ی مناسب مجدد رسیدن به طرح ایده آل را آماده سازد اگر نه در عمل تضادها و تناقض‏هایی در موارد نور‏گیری، تهویه و تاسیسات حرارتی و برودتی بروز خواهند کرد. این مشکلات در دراز مدت هزینه‏‏های مستمر و کلانی را در جهت رفع، طلب خواهد نمود. لذا از این رو برای مقابله با مشکلات آتی و جهت کاستن از ضررهای اقتصادی و حتی انسانی در آینده مطالعات اقلیمی به عنوان عمومی‏تری عامل شناسایی جهت طراحی در مرحله اول مطالعات مطرح می‏شود. پارامترهای اقلیمی به گونه‏ای تفکیک شده و جزء به جزء مورد بررسی و تبیین قرار می‏گیرد. این پارامترهای موثر در طراحی عبارتند از: دما، رطوبت، بارش، باد و آفتاب که در زیر به شرح و بسط هر یک از آنها می‏پردازیم.
• دما:
در ارتباط با دمای منطقه‏ی تهران و این نقاط کشور، ((شرکت خانه‏سازی ایران)) در یک نقشه‏ی تحصیلی و یک جزوه‏ی عریض و طویل مشخصات حرارتی و برودتی را اعلام کرده است. بر اساس این مطالعات، ایران دارای شش اقلیم زمستانی در گروه گرم و خشک قرار می‏گیرد.بطور دقیق‏تر متوسط حداقل دما در اقلیم زمستانی تهران دمایی معادل صفر تا پنج درجه سانتیگراد زیر صفر است، حال آنکه در اقلیم تابستانی دما به متوسط حداکثر 35 الی 40 بالغ می‏گردد بنابراین تهران زمستانی با حدود 20 روز یخبندان و تابستانی که بیش از دو ماه آن بسیار گرم و خشک است مواجه می‏باشد. معماری در اقلیم تهران میتواندخود را با شرایط سازگار کند که در تابستان پاسخگوی گرمای زیاد هوا و در زمستان پاسخگوی سرمای زیاد آن باشد. در این مورد در قسمت معماری بومی تهران به تفصیل به بررسی آن پرداخته خواهد شد. بنا بر مطالعات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، طبق نقشه‏ی بزرگی که از مصالح کشور تهیه شده است، اقلیم تهران زیر گروه دوم از گروه پنج قرار دارد یعنی گروهی که زمستان نسبتا سرد و تابستان نیمه گرم و خشک دارد. شهرهای دیگری که مشابه این آب و هوا را دارا می‏باشند عبارتند از شهرهایی چون اصفهان، قم، تبریز.جدول آماری ارائه شده از همین سازمان گرم‏ترین ماه سال را در تهران تیر ماه اعلام کرده که متوسط حداکثر دمای آن به 34.4 درجه سانتیگراد بالغ می‏شود و حال آنکه در دی ماه متوسط حداقل دما تا 1.5 درجه سانتیگراد زیر صفر تنزل می‏یابد.به همین ترتیب متوسط حداقل دما در تیر ماه 22.8 درجه سانتیگراد و متوسط روزانه در همین ماه 29.6 درجه است حال آنکه در دی ماه متوسط روزانه 3.1 درجه می‏باشد. بدین ترتیب تهران در پنج ماه از سال یعنی ماه‏های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهرماه گرم یعنی خارج از حد آسایش طبیعی انسان و در سه ماه از سال یعنی فروردین، اردیبهشت و آبان ماه معتدل و چهار ماه یعنی آذر، دی، بهمن و اسفند هوای‏سرد دارد. بطوری که متوسط سالیانه 61 روز در یخبندان بسر می‏برد.
در آخر مطالعات حرارتی و برودتی شهر تهران لازم است گفته شود که آمار متعلق به 25 سال از 1951 تا 1975 بوده است، حال آنکه دمای تهران در ده سال اخیر به دلایل مختلف، چه در زمستان و چه در تابستان تغییرات بسیار کرده است.
رطوبت:
بنابر مطالعاتی که شرکت خانه‏سازی ایران انجام داده است می‏توان نتیجه گرفت که تهران بطور کلی دارای اقلیمی خشک می‏باشد. تنها طی دو ماه از سال یعنی ماه‏های آذر و دی به دلیل کوتاه بودن طول مدت تابش آفتاب و بالا رفتن میزان بارندگی تا حدودی بر رطوبت آن افزوده می‏شود بطوری که در صبح روز دی ماه رطوبت نسبی هوا به 76% بالغ می‏گردد، حال آنکه رطوبت نسبی در ظهر یک روز گرم تیرماه به حداقل 16% تنزل پیدا می‏کند. برای مقایسه باید گفت شهری مثل بوشهر که یک شهر با اقلیم بسیار مرطوب به حساب می‏آید در صبح دی ماه رطوبتی معادل 83% و در ظهر تیر ماه معادل 49% دارد. بدین معناست که خشکی هوا در زمستان چندان زیاد نبوده اما در تابستان هوا بسیار خشک می‏باشد.
بطور کلی می‏توان نتیجه گرفت که تهران در تمامی ماههای سال دارای هوایی خشک است که البته در دی ماه تا حدودی از میزان خشکی هوا کاسته می‏شود.

بارش:
وجود ارتفاعات جنوبی رشته کوه‏های البرز در حدود شمالی تهران باعث تمرکز برخی ابرهای باران‏زا و متراکم شده می‏شود. بدین ترتیب هوای تهران نسبت به مناطق شرقی و غربی و خصوصا جنوبی خود از اعتدال و در نتیجه بارش بیشتری برخوردار است. البته این میزان بارندگی آنقدر ناچیز است که همچنان تهران را در گروه منطقه نیمه خشک حفظ می‏کند.
ارتفاع تهران از سطح دریای آزاد معادل 1191 متر است که چنانچه مجاورت این شهر با کویر نبود میزان بارندگی آن به مراتب بیشتر می‏شد. اما در حال حاظر حداکثر بارندگی امکانپذیر در یک روز فروردین ماه و یا آذر ماه تقریبا به 50 میلیمتر می‏رسد. این مقدار در مقایسه با بارش شهری پر باران مثل بندر انزلی که در مهر ماه حداکثر بارش آن به 353 میلیمتر نیز می‏رسد بسیار ناچیز است، یعنی در چیزی کمتر از یک هفتم بارندگی در انزلی. البته همین مقدار در مقایسه با بارش حداکثر در یک روز اردیبهشت شهر طبس که معادل 21 میلیمتر است زیاد بنظر می‏رسد.
موقعیت طبیعی تهران………………………………………………………….. 18
موقعیت طبیعی تهران…………………………………………………………… 19
رطوبت……………………………………………………………………………: 23
بارش…………………………………………………………………………….: 23
آفتاب:……………………………………………………………………………… 27
باد:…………………………………………………………………………………. 29
خصوصیات زمین و خاک………………………………………………………….. 30
معماری اقلیمی تهران……………………………………………………………. 31

فصل سوم

وجوديكساني در اصل و ريشه مطمئنا” اختلافات اساسي با ديگر نقاط و حتي مناطق همجوار پيدا مي كند . طبيعي است كه هرچه فاصله مكاني و زماني بيشتر شود ، اين اختلاف نيز پر رنگ تر مي شود . هر حيطه
جغرافيايي ، تفاوت در زبان را نيز كه از اشتراكات قوي قومي است ، به خوبي نشان مي دهد . به دنبال آن هر منطقه فرهنگي باعث رشد و نضج يافتن روح زبان و حافظه تاريخي به انحاء مختلف مي شود . هر زبان حامل مفاهيم جهان شناختي ويژه خود است و تفكر به خصوصي را در قالب هاي استقرار يافته جهان بيني خودو شكل ميدهد . درزبانهايي كه ريشه كاملا” متفاوت دارند ( مثل ژاپني و آلماني ) ، نمي توان بسياري از كلمات را با يك معني واحد يافت . هرقدر مفهومي انتزاعي تر باشد احتمال اين شكست بيشتر است . (( هايدگر)) زبان را (( خانه وجود )) مي خواندو عدم وجود نقاط اشتراك در آن رامانع ايجاد ارتباط مي شمارد.از آنجام كه هر زبان عادات و ارزشهاي خاص خود را به همراه دارد مسلما” نمي توان انتظار داشت كه محملهاي فرهنگي از اين خاصيت بري باشند . نهضت هاي فكري و اجتماعي جنگها و انقلابها ، حضور قهرمانها و … احساسات ملي ويژه اي از قبيل احساس رضايت خاطر يا عذاب وجدان ، احساس پرباري و نشاط يا گناه و … را در خاطره ذهني هر قوم پرورش مي دهد.بنابراين چگونه مي توان مفاهيم و جرگه هاي فكري و انديشه هاي پديد آمده از آنها را كه خود به وجود آورنده مظاهر تمدن ، فرهنگ و هنر ملت بخصوصي است عمومي و در ميان آحاد بشريكي دانست ؟ ((هربرت ريد )) هنر را جزيي جدايي ناپذير از حيات جامعه به عنوان يك كل درهم آميخته مي شمارد و جنبش هاي وسيع فكري و عقيدتي را بر مبناي گرايشهاي اقتصادي و اجتماعي هردوره پايدار مي داند و معتقد است كه در مسير تكاملي هنر تمامي اين نيروهاي نامحسوس و سنجش ناپذير ، جهت گيري كلي آن رابسوي اصالتي خلاقانه ، تعيين مي نمايند و براين مبنا توانايي فعاليت زنده هنر را به توازني ظريف ميان حساسيت و تجليات معنوي يا عاطفي سرچشمه گرفته از عنصر اجتماعي وابسته مي داند .در همين راستا (( اريك نيوتن )) نيز مجموعه ارزشهاي متعلق به يك دوره و در يك مكان بخصوص را ويژه تمدن پديد آورنده آن مي شمارد كه تنها و تنها متعلق به همان تمدنست و يك دوره خاص و هنرمند برخاسته از چنين پايگاهي مي تواند آن ارزشهاي اصيل را به صورتي خلاقانه بيان نمايد :در انگاره بزرگ ترقي و انحطاط تمدنها هر دوره اي براي خود مكاني مقدردارد . و نيز هر دوره بعلت دارابودن چنان مكاني در انگاره تمدني ، امكانات خاص خودومجموعه ارزشهايي دربردارد كه تنها متعلق به آنند و نه هيچ دوره ديگر در هر عصرهنرمندي به ظهورمي رسد كه آن ارزشها را به طرزي اطمينان بخش تر از ديگر اقرانش به بيان درمي آورد .((كاندينسكي )) نماينده بزرگ هنر مجرد abstract – نيز تمايز مصاديق هنري پديد آمده درهردوره خاص از يك تمدن مشخص را باور دارد.هر اثر هنري كودك زمان خويش و بسابارها ،مادر احساسات ما مي باشد هردوره از تمدني هنري مي آفريند كه ويژه آن دوران است و هرگز كسي باززادنش رانخواهد ديد .بدين ترتيب مي توان ادعا نمود كه زمان و مكان قطعا” دو عامل موثر و اساسي در تفاوت مظاهر فرهنگي هر تمدن محسوب مي شوند كه بالطبع تمايز آثار هنري و ديگر دستاوردهاي ملي و فرهنگي را پديد مي آورند.اين آثاركه –حتي اگر متعلق به يك تمدن باشند بعلت بعد زماني وتمايزفردي از يكديگر قابل تميزند ، چگونه درصورتي كه عامل موثر بعد مكاني نيز بدان اضافه شود ترديدي قابل اغماض براي چنين تمايزي باقي مي گذارند؟آيا اين عوامل يك هويت ويژه را پديد نمي آورند ؟هويت حامل نشانه هايي است كه با شنيدن يا ديدن آن تصوري – هرچند تجريدي – در ذهن پديد مي آيد كه راه بسوي معنايي خاص ميبرد ما از طريق نشانه هاي قراردادي ميان دال ( لفظ يا تصوير ) و مدلول ( آن تصوير يامعنا ) رابطه اي برقرار مينمائيم ،مشروط برآنكه با آن نشانه ها آشنا باشيم :
3..
هویت………………………………………………………………………………….. 34
تقليد………………………………………………………………………………….. 48
بيگانگي………………………………………………………………………………… 48
تجدد يا غرب زدگي…………………………………………………………………….. 50
چرا بايد تفكر غرب را بشناسيم؟……………………………………………………….52
تهاجم يا تبادل……………………………………………………………………………… 54
ريشه هاي تفكر غربي…………………………………………………………………… 58
خصوصيات تفكر و تمدنهاي شرقي……………………………………………………….. 62
علل ركود تمدنهاي بزرگ شرق …………………………………………………………..64
ويژگيهاي فرهنگ ايران در مقابل فرهنگ بيگانه………………………………………….. 66

فصل چهارم

• مراکز خرید امروزی
مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید طراحی یک مرکز خرید موفق و پویا پس از طی مراحل مختلف صورت می‏گیرد و هر یک از آنها، کارشناسان متخصص و متعددی در تصمیم‏گیری معمار مشارکت دارند. این مهمتر از آن گاهی از امکانات موجود زمین است. امکاناتی که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از : خطوط گاز، تلفن، آب، برق، زهکشی، فاضلاب شهری، وضعیت مکانیک خاک و به طور خلاصه تهیه نقشه‏ای که تمامی امکانات موجود زمین را مشخص نماید. اگر زمین فاقد یک یا چند مورد از امکانات مذکور باشد معیارهای دیگری که طراح برای انتخاب امکان مجموعه باید در نظر بگیرد میزان رشد فضای مسکونی و تعداد بالقوه خریداران در آینده، تمایلات تجار و مقامات محلی، تئوری‏های ترافیک ناحیه‏ای، نقشه‏ی منطقه بندی و قیمت زمین است .
وسعت مکان مجموعه باید با نیازهای خرید آن ناحیه که در برنامه‏ریزی مشخص شده‏اند، مطابقت داشته باشد. این امر از طریق بررسی‏های علمی که شامل پیش بینی رشد جمعیت، رشد اقتصادی و رشد اجتماعی است انجام می‏پذیرد. تحلیل و ارزیابی میزان توفیق اقتصادی مرکز خرید واحتمال توسعه آن نیز امری ضروری و قابل توجه است .
• بررسی اقتصادی بازار
اهمیت این بخش از مطالعات بر کسی پوشیده نیست. به طور کلی تحلیل اقتصادی بازار شامل موارد زیر است :
o سهولت دسترسی بر بزرگ راههای منطقه ای و اصلی موجود .
o نزدیکی سایر راههای فرعی تجاری بر مرکز طراحی شده .
o تحلیل روند رشد جمعیت در آینده و پیش بینی درآمد عمومی در شعاع 1 تا 10 کیلومتری .
o تحلیل سرانه ی مخارج در شعاع 0 تا 10 کیلومتری .
o بررسی انواع مختلف فروشگاه‏های اصلی وکالاهای اختصاصی مورد نیاز در این ناحیه .
o تحلیل حجم فروش بالقوه‏ی قابل پیش بینی در طول یک دوره 10 ساله .
o تحقیق پیرامون این مسئله که مرکز خرید اصلی دیگری در ناحیه‏ی تجاری مرکز طراحی شده در دست مطالعه و طراحی نباشد .
مهمترین هدف از برپایی مرکز خرید، هدف اقتصادی است. ماهیت اقتصادی مرکز خرید باعث می‏شود که هرگونه تاثیرفرهنگی و اجتماعی آن، در چهارچوب توسعه‏ی اقتصادی قابل بررسی باشد. اهم پرسش‏هایی که مشاور اقتصادی پروژه باید به آنها پاسخ دهد اینست که : سود بالقوه‏ی محل مورد نظر چیست ؟ آیا یک مرکز خرید در چنین محلی میتواند موفق و سودآور باشد. بررسی ناحیه‏ی بازار باید میزان کل درآمد موجود در ناحیه را مشخص کند. ناحیه‏ی بازار آن ناحیه‏ی جغرافیایی را شامل می‏شود که در آنجا مشتری جهت خرید وجود دارد. اگر تعداد خانوارها و میانگین درآمد آنها را در این ناحیه بدانیم به راحتی می‏توانیم درآمد کل موجود در محل مجموعه را تخمین بزنیم. این تخمین محاسبه‏ی پایه‏ای است که تمام نتایج و محاسبات بررسی بازار از آن نتیجه می‏شود.پس باید به تعیین الگوهای شاخص خرید بپردازیم. به عنوان مثال چند درصد از درآمد خانواده صرف خرید کالاهای مختلف می‏شود؟ میزان تقاضا برای خرید کالاهای مختلف چقدر است؟ میزان تقاضا برای خرید یک کالای مخصوص چقدر است ؟ هر یک از اجزاء فضاهای خرده فروشی چه جمعی را به خود اختصاص می‏دهند ؟ چگونه این دو رقم اخیر وجود بازارهای خرده فروشی رقیب را در ناحیه‏ی بازار ویا نزدیک به آن توجیه می‏کنند ؟ آمار، داده‏هایی را در مورد تعداد افراد خانواده وسن آنها به تعداد خانوارها در ناحیه، درآمد خانوارها، سنت مالکیت به اجاره و …. را نشان می‏دهد. کارشناس اقتصادی می‏تواند با مراجعه به این آمار که از سوی دستگاه‏های ذیربط منتشر می‏شود وهمچنین با در نظر گرفتن درصد فضاها و وحدت زمانی که از جمع آوری این آمارها می‏گذرد، به اطلاعات صحیح دست یابد. کارشناس تمایلات معلومات ویژه‏ی مشتریان در ناحیه‏ی مورد نظر را می‏شناسد و به کمک تجربه‏ی خویش قادر است تشخیص دهد که کدامیک از فروشگاه‏ها در این مرکز موفق خواهند بود و کدامیک از فروشگاه‏ها، فروش یکدیگر را کامل می‏کنند، و به طور کلی او می‏تواند نیازهای عمومی را تحلیل کند. تحلیل‏های اقتصادی بازار نه تنها برای طراح بلکه برای تمام افراد ذینفع در مرکز خرید دارای اهمیت است. بعلاوه خرده فروش‏های اجاره‏نشین در این مرکز که خود را برای سرمایه‏گذاری حالتی آماده می‏سازند به این گونه گزارش اقتصادی بسیار علاقمندند.در مورد برنامه ریزی فیزیکی، تحلیل بازار به معمار کمک می‏کند تا طرح اولیه را آماده سازد وهمچنین وی را در تعیین اندازه ی فروشگاهها و پیش بینی توسعه ی آینده ی طرح یاری رساند .
3.
مباحث تجاری…………………………………………………………………………………. 74
مباحث تجاری…………………………………………………………………………………. 75
بررسی وضعیت عبور و مرور…………………………………………………………………. 77
ترافیک داخلی- پارکینگ ها…………………………………………………………………….. 78
علائم راهنمائی………………………………………………………………………………….. 79
اصول طراحی…………………………………………………………………………………….. 79
طراحی نمای خارجی…………………………………………………………………………… 81
مفهوم و مصالح…………………………………………………………………………………… 81
حیاط‏های مرکزی…………………………………………………………………………………. 85
بازارچه‏ها…………………………………………………………………………………………… 85
موسیقی…………………………………………………………………………………………… 90
تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………….. 90
ابعاد و اندازه‏های انسانی………………………………………………………………………… 91
فضاهای تجاری ………………………………………………………………………………………93
خرده فروشی‏ها……………………………………………………………………………………….. 93

فصل پنجم

شناخت زمین پروژه ……………………………………………………………………………………110
شناخت زمین و پروژه …………………………………………………………………………………111
کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………… 113
انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………….. 113
موقعیت مکان…………………………………………………………………………………………….. 113

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم

طراحی……………………………………………………………………………………………………… 116
طراحی ………………………………………………………………………………………………………117
روند طراح …………………………………………………………………………………………………….117
برنامه‏ریزی فیزیکی طرح …………………………………………………………………………………….122
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………..123

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان