انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول.

تهران در گذرگاه تاریخ

شهر تهران که امروزه از نظر گسترش و فزونی جمعیت در ردیف شهرهای بزرگ جهان قرار دارد از نظر پیشینه تاریخی ودر مقایسه با شهرهای کهنسال ایران زمین شهری نوساز و جوان است. کهنترین سند تاریخی که در آن از شهر تهران نام برده شده کتاب “تاریخ بغداد” است. خطیب بغدادی در شرح حال محمد بن عماد، محدث نامورسده‏ی سوم هجری او را ابوعبدالله حافظ تهرانی رازی می‏خواند. بدین‏سان پیداست که در آن زمان تهران دهی از دههای ری به شمار می‏رفته که نام آنرا با نام ری همراه آورده است. پیشتر از آن نام تهران را در هیچ یک از اسناد و مدارک کتیب موجود، نمی‏یابیم و از آن پس نیز تنها در منابعی انگشت شمار به تهران -آن هم به سبب محصولات کشاورزی به ویژه انار آن- بر می‏خوریم.
ویرانی ری، بر اثر جنگ‏های فرقه‏ای در سده‏ی ششم و حمله خانمان‏سوز‏ مغول در سال 617ه.ق بدان شهر سبب آبادانی و افزایش جمعیت تهران شد تا آنکه این روستای سرسبز در نیمه دوم سده‏ی دهم هجری مورد توجه شاه طهماسب صفوی قرار گرفت و او دستور داد تا به سال 961ه.ق بارویی بر گرد آن کشیدند. از این زمان تهران چهره‏ی شهر به خود گرفت و روز به روز رو به گسترش نهاد. دور باروی شاه طهماسب در حدود شش هزار گام بود و یکصدو چهارده برج و چهار دروازه داشت که عبارت بودند از:
o دروازه حضرت عبدالعظیم
o دروازه دولاب
o دروازه شمیران
o دروازه قزوین
به سال 998 چنارستانی در تهران ایجاد شد که بعدها به ارگ تبدیل شد. پیترو دلاواله جهانگرد ایتالیایی که در سال‏های 1026 تا 1033 ه.ق در ایران بود تهران را شهر چنار نامیده است و می‏نویسد اگر دو مرد دست به دست هم دهند، باز هم نمی‏توانند چنارهای تهران را بغل گیرند.
پس از بر افتادن صفویان، تهران نیز چون دیگر شهرهای ایران بدست افغان‏ها افتاد و آنان در ارگ تهران ساکن شدند ولی پس از شکست از نادر شاه، تهران را غارت کردند و بسیاری از مردم را کشتند و از تهران گریختند. در زمان تصرف تهران به وسیله افغان‏ها، آنها برای ایجاد گریزگاه پلی در سمت شمال ارگ به خندق بستند و جلو آن دروازه‏ای بنام دروازه‏ ارگ بر پا داشتند که در دوران بعد دروازه دولت به جای آن پدید آمد. و نیز در سال 1263 ه.ق دروازه‏ دیگری به نام دروازه‏ نو یا دروازه محمدیه در جنوب غربی تهران ساختند و بدین ترتیب باروی تهران دارای شش دروازه شد.

شناخت……………………………………………………………………….. 3
تهران در گذرگاه تاریخ………………………………………………………….. 4
اولین نقشه تهران:…………………………………………………………….. 7
معرفی بناهای تهران قدیم……………………………………………………. 10
معرفی بازارها، بازاچه‏ها و گذرها…………………………………………….. 12.
نگاهی به سیمای امروز تهران: ……………………………………………….15

فصل دوم

موقعیت طبیعی تهران
• اقلیم:
هر منطقه بنا به خصوصیات توپوگرافیکی و موقعیت نسبت به عوامل طبیعی مهم منطقه مانند رشته کوه‏های بلند، صخره‏ها و… دارای اقلیم خاص خود می‏باشد. گسترش این عامل در امر طراحی معماری و شهرسازی تاثیر مستقیم دارد. عوامل اقلیمی در عین حال که در نحوه‏ی گسترش و قرارگیری افقی بر سطح زمین بکلی طرح را تحت تاثیر قرار می‏دهد، بلکه در نحوه ارتفاع‏گیری و طراحی عمودی نیز در یک طراحی اصولی و هماهنگ با محیط طبیعی می‏تواند موثر واقع شود.
باید متذکر شد که شناخت کامل اقلیم منطقه‏ی مورد طراحی و نحوه‏ی هماهنگ کردن طرح با آن اقلیم است که می‏تواند در نهایت زمینه‏ی مناسب مجدد رسیدن به طرح ایده آل را آماده سازد اگر نه در عمل تضادها و تناقض‏هایی در موارد نور‏گیری، تهویه و تاسیسات حرارتی و برودتی بروز خواهند کرد. این مشکلات در دراز مدت هزینه‏‏های مستمر و کلانی را در جهت رفع، طلب خواهد نمود. لذا از این رو برای مقابله با مشکلات آتی و جهت کاستن از ضررهای اقتصادی و حتی انسانی در آینده مطالعات اقلیمی به عنوان عمومی‏تری عامل شناسایی جهت طراحی در مرحله اول مطالعات مطرح می‏شود. پارامترهای اقلیمی به گونه‏ای تفکیک شده و جزء به جزء مورد بررسی و تبیین قرار می‏گیرد. این پارامترهای موثر در طراحی عبارتند از: دما، رطوبت، بارش، باد و آفتاب که در زیر به شرح و بسط هر یک از آنها می‏پردازیم.
• دما:
در ارتباط با دمای منطقه‏ی تهران و این نقاط کشور، ((شرکت خانه‏سازی ایران)) در یک نقشه‏ی تحصیلی و یک جزوه‏ی عریض و طویل مشخصات حرارتی و برودتی را اعلام کرده است. بر اساس این مطالعات، ایران دارای شش اقلیم زمستانی در گروه گرم و خشک قرار می‏گیرد.بطور دقیق‏تر متوسط حداقل دما در اقلیم زمستانی تهران دمایی معادل صفر تا پنج درجه سانتیگراد زیر صفر است، حال آنکه در اقلیم تابستانی دما به متوسط حداکثر 35 الی 40 بالغ می‏گردد بنابراین تهران زمستانی با حدود 20 روز یخبندان و تابستانی که بیش از دو ماه آن بسیار گرم و خشک است مواجه می‏باشد. معماری در اقلیم تهران میتواندخود را با شرایط سازگار کند که در تابستان پاسخگوی گرمای زیاد هوا و در زمستان پاسخگوی سرمای زیاد آن باشد. در این مورد در قسمت معماری بومی تهران به تفصیل به بررسی آن پرداخته خواهد شد. بنا بر مطالعات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، طبق نقشه‏ی بزرگی که از مصالح کشور تهیه شده است، اقلیم تهران زیر گروه دوم از گروه پنج قرار دارد یعنی گروهی که زمستان نسبتا سرد و تابستان نیمه گرم و خشک دارد. شهرهای دیگری که مشابه این آب و هوا را دارا می‏باشند عبارتند از شهرهایی چون اصفهان، قم، تبریز.جدول آماری ارائه شده از همین سازمان گرم‏ترین ماه سال را در تهران تیر ماه اعلام کرده که متوسط حداکثر دمای آن به 34.4 درجه سانتیگراد بالغ می‏شود و حال آنکه در دی ماه متوسط حداقل دما تا 1.5 درجه سانتیگراد زیر صفر تنزل می‏یابد.به همین ترتیب متوسط حداقل دما در تیر ماه 22.8 درجه سانتیگراد و متوسط روزانه در همین ماه 29.6 درجه است حال آنکه در دی ماه متوسط روزانه 3.1 درجه می‏باشد. بدین ترتیب تهران در پنج ماه از سال یعنی ماه‏های خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهرماه گرم یعنی خارج از حد آسایش طبیعی انسان و در سه ماه از سال یعنی فروردین، اردیبهشت و آبان ماه معتدل و چهار ماه یعنی آذر، دی، بهمن و اسفند هوای‏سرد دارد. بطوری که متوسط سالیانه 61 روز در یخبندان بسر می‏برد.
در آخر مطالعات حرارتی و برودتی شهر تهران لازم است گفته شود که آمار متعلق به 25 سال از 1951 تا 1975 بوده است، حال آنکه دمای تهران در ده سال اخیر به دلایل مختلف، چه در زمستان و چه در تابستان تغییرات بسیار کرده است.
رطوبت:
بنابر مطالعاتی که شرکت خانه‏سازی ایران انجام داده است می‏توان نتیجه گرفت که تهران بطور کلی دارای اقلیمی خشک می‏باشد. تنها طی دو ماه از سال یعنی ماه‏های آذر و دی به دلیل کوتاه بودن طول مدت تابش آفتاب و بالا رفتن میزان بارندگی تا حدودی بر رطوبت آن افزوده می‏شود بطوری که در صبح روز دی ماه رطوبت نسبی هوا به 76% بالغ می‏گردد، حال آنکه رطوبت نسبی در ظهر یک روز گرم تیرماه به حداقل 16% تنزل پیدا می‏کند. برای مقایسه باید گفت شهری مثل بوشهر که یک شهر با اقلیم بسیار مرطوب به حساب می‏آید در صبح دی ماه رطوبتی معادل 83% و در ظهر تیر ماه معادل 49% دارد. بدین معناست که خشکی هوا در زمستان چندان زیاد نبوده اما در تابستان هوا بسیار خشک می‏باشد.
بطور کلی می‏توان نتیجه گرفت که تهران در تمامی ماههای سال دارای هوایی خشک است که البته در دی ماه تا حدودی از میزان خشکی هوا کاسته می‏شود.

بارش:
وجود ارتفاعات جنوبی رشته کوه‏های البرز در حدود شمالی تهران باعث تمرکز برخی ابرهای باران‏زا و متراکم شده می‏شود. بدین ترتیب هوای تهران نسبت به مناطق شرقی و غربی و خصوصا جنوبی خود از اعتدال و در نتیجه بارش بیشتری برخوردار است. البته این میزان بارندگی آنقدر ناچیز است که همچنان تهران را در گروه منطقه نیمه خشک حفظ می‏کند.
ارتفاع تهران از سطح دریای آزاد معادل 1191 متر است که چنانچه مجاورت این شهر با کویر نبود میزان بارندگی آن به مراتب بیشتر می‏شد. اما در حال حاظر حداکثر بارندگی امکانپذیر در یک روز فروردین ماه و یا آذر ماه تقریبا به 50 میلیمتر می‏رسد. این مقدار در مقایسه با بارش شهری پر باران مثل بندر انزلی که در مهر ماه حداکثر بارش آن به 353 میلیمتر نیز می‏رسد بسیار ناچیز است، یعنی در چیزی کمتر از یک هفتم بارندگی در انزلی. البته همین مقدار در مقایسه با بارش حداکثر در یک روز اردیبهشت شهر طبس که معادل 21 میلیمتر است زیاد بنظر می‏رسد.
موقعیت طبیعی تهران………………………………………………………….. 18
موقعیت طبیعی تهران…………………………………………………………… 19
رطوبت……………………………………………………………………………: 23
بارش…………………………………………………………………………….: 23
آفتاب:……………………………………………………………………………… 27
باد:…………………………………………………………………………………. 29
خصوصیات زمین و خاک………………………………………………………….. 30
معماری اقلیمی تهران……………………………………………………………. 31

فصل سوم

وجودیکسانی در اصل و ریشه مطمئنا” اختلافات اساسی با دیگر نقاط و حتی مناطق همجوار پیدا می کند . طبیعی است که هرچه فاصله مکانی و زمانی بیشتر شود ، این اختلاف نیز پر رنگ تر می شود . هر حیطه
جغرافیایی ، تفاوت در زبان را نیز که از اشتراکات قوی قومی است ، به خوبی نشان می دهد . به دنبال آن هر منطقه فرهنگی باعث رشد و نضج یافتن روح زبان و حافظه تاریخی به انحاء مختلف می شود . هر زبان حامل مفاهیم جهان شناختی ویژه خود است و تفکر به خصوصی را در قالب های استقرار یافته جهان بینی خودو شکل میدهد . درزبانهایی که ریشه کاملا” متفاوت دارند ( مثل ژاپنی و آلمانی ) ، نمی توان بسیاری از کلمات را با یک معنی واحد یافت . هرقدر مفهومی انتزاعی تر باشد احتمال این شکست بیشتر است . (( هایدگر)) زبان را (( خانه وجود )) می خواندو عدم وجود نقاط اشتراک در آن رامانع ایجاد ارتباط می شمارد.از آنجام که هر زبان عادات و ارزشهای خاص خود را به همراه دارد مسلما” نمی توان انتظار داشت که محملهای فرهنگی از این خاصیت بری باشند . نهضت های فکری و اجتماعی جنگها و انقلابها ، حضور قهرمانها و … احساسات ملی ویژه ای از قبیل احساس رضایت خاطر یا عذاب وجدان ، احساس پرباری و نشاط یا گناه و … را در خاطره ذهنی هر قوم پرورش می دهد.بنابراین چگونه می توان مفاهیم و جرگه های فکری و اندیشه های پدید آمده از آنها را که خود به وجود آورنده مظاهر تمدن ، فرهنگ و هنر ملت بخصوصی است عمومی و در میان آحاد بشریکی دانست ؟ ((هربرت رید )) هنر را جزیی جدایی ناپذیر از حیات جامعه به عنوان یک کل درهم آمیخته می شمارد و جنبش های وسیع فکری و عقیدتی را بر مبنای گرایشهای اقتصادی و اجتماعی هردوره پایدار می داند و معتقد است که در مسیر تکاملی هنر تمامی این نیروهای نامحسوس و سنجش ناپذیر ، جهت گیری کلی آن رابسوی اصالتی خلاقانه ، تعیین می نمایند و براین مبنا توانایی فعالیت زنده هنر را به توازنی ظریف میان حساسیت و تجلیات معنوی یا عاطفی سرچشمه گرفته از عنصر اجتماعی وابسته می داند .در همین راستا (( اریک نیوتن )) نیز مجموعه ارزشهای متعلق به یک دوره و در یک مکان بخصوص را ویژه تمدن پدید آورنده آن می شمارد که تنها و تنها متعلق به همان تمدنست و یک دوره خاص و هنرمند برخاسته از چنین پایگاهی می تواند آن ارزشهای اصیل را به صورتی خلاقانه بیان نماید :در انگاره بزرگ ترقی و انحطاط تمدنها هر دوره ای برای خود مکانی مقدردارد . و نیز هر دوره بعلت دارابودن چنان مکانی در انگاره تمدنی ، امکانات خاص خودومجموعه ارزشهایی دربردارد که تنها متعلق به آنند و نه هیچ دوره دیگر در هر عصرهنرمندی به ظهورمی رسد که آن ارزشها را به طرزی اطمینان بخش تر از دیگر اقرانش به بیان درمی آورد .((کاندینسکی )) نماینده بزرگ هنر مجرد abstract – نیز تمایز مصادیق هنری پدید آمده درهردوره خاص از یک تمدن مشخص را باور دارد.هر اثر هنری کودک زمان خویش و بسابارها ،مادر احساسات ما می باشد هردوره از تمدنی هنری می آفریند که ویژه آن دوران است و هرگز کسی باززادنش رانخواهد دید .بدین ترتیب می توان ادعا نمود که زمان و مکان قطعا” دو عامل موثر و اساسی در تفاوت مظاهر فرهنگی هر تمدن محسوب می شوند که بالطبع تمایز آثار هنری و دیگر دستاوردهای ملی و فرهنگی را پدید می آورند.این آثارکه –حتی اگر متعلق به یک تمدن باشند بعلت بعد زمانی وتمایزفردی از یکدیگر قابل تمیزند ، چگونه درصورتی که عامل موثر بعد مکانی نیز بدان اضافه شود تردیدی قابل اغماض برای چنین تمایزی باقی می گذارند؟آیا این عوامل یک هویت ویژه را پدید نمی آورند ؟هویت حامل نشانه هایی است که با شنیدن یا دیدن آن تصوری – هرچند تجریدی – در ذهن پدید می آید که راه بسوی معنایی خاص میبرد ما از طریق نشانه های قراردادی میان دال ( لفظ یا تصویر ) و مدلول ( آن تصویر یامعنا ) رابطه ای برقرار مینمائیم ،مشروط برآنکه با آن نشانه ها آشنا باشیم :
3..
هویت………………………………………………………………………………….. 34
تقلید………………………………………………………………………………….. 48
بیگانگی………………………………………………………………………………… 48
تجدد یا غرب زدگی…………………………………………………………………….. 50
چرا باید تفکر غرب را بشناسیم؟……………………………………………………….52
تهاجم یا تبادل……………………………………………………………………………… 54
ریشه های تفکر غربی…………………………………………………………………… 58
خصوصیات تفکر و تمدنهای شرقی……………………………………………………….. 62
علل رکود تمدنهای بزرگ شرق …………………………………………………………..64
ویژگیهای فرهنگ ایران در مقابل فرهنگ بیگانه………………………………………….. 66

فصل چهارم

• مراکز خرید امروزی
مباحث اولیه در طراحی مراکز خرید طراحی یک مرکز خرید موفق و پویا پس از طی مراحل مختلف صورت می‏گیرد و هر یک از آنها، کارشناسان متخصص و متعددی در تصمیم‏گیری معمار مشارکت دارند. این مهمتر از آن گاهی از امکانات موجود زمین است. امکاناتی که باید مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از : خطوط گاز، تلفن، آب، برق، زهکشی، فاضلاب شهری، وضعیت مکانیک خاک و به طور خلاصه تهیه نقشه‏ای که تمامی امکانات موجود زمین را مشخص نماید. اگر زمین فاقد یک یا چند مورد از امکانات مذکور باشد معیارهای دیگری که طراح برای انتخاب امکان مجموعه باید در نظر بگیرد میزان رشد فضای مسکونی و تعداد بالقوه خریداران در آینده، تمایلات تجار و مقامات محلی، تئوری‏های ترافیک ناحیه‏ای، نقشه‏ی منطقه بندی و قیمت زمین است .
وسعت مکان مجموعه باید با نیازهای خرید آن ناحیه که در برنامه‏ریزی مشخص شده‏اند، مطابقت داشته باشد. این امر از طریق بررسی‏های علمی که شامل پیش بینی رشد جمعیت، رشد اقتصادی و رشد اجتماعی است انجام می‏پذیرد. تحلیل و ارزیابی میزان توفیق اقتصادی مرکز خرید واحتمال توسعه آن نیز امری ضروری و قابل توجه است .
• بررسی اقتصادی بازار
اهمیت این بخش از مطالعات بر کسی پوشیده نیست. به طور کلی تحلیل اقتصادی بازار شامل موارد زیر است :
o سهولت دسترسی بر بزرگ راههای منطقه ای و اصلی موجود .
o نزدیکی سایر راههای فرعی تجاری بر مرکز طراحی شده .
o تحلیل روند رشد جمعیت در آینده و پیش بینی درآمد عمومی در شعاع 1 تا 10 کیلومتری .
o تحلیل سرانه ی مخارج در شعاع 0 تا 10 کیلومتری .
o بررسی انواع مختلف فروشگاه‏های اصلی وکالاهای اختصاصی مورد نیاز در این ناحیه .
o تحلیل حجم فروش بالقوه‏ی قابل پیش بینی در طول یک دوره 10 ساله .
o تحقیق پیرامون این مسئله که مرکز خرید اصلی دیگری در ناحیه‏ی تجاری مرکز طراحی شده در دست مطالعه و طراحی نباشد .
مهمترین هدف از برپایی مرکز خرید، هدف اقتصادی است. ماهیت اقتصادی مرکز خرید باعث می‏شود که هرگونه تاثیرفرهنگی و اجتماعی آن، در چهارچوب توسعه‏ی اقتصادی قابل بررسی باشد. اهم پرسش‏هایی که مشاور اقتصادی پروژه باید به آنها پاسخ دهد اینست که : سود بالقوه‏ی محل مورد نظر چیست ؟ آیا یک مرکز خرید در چنین محلی میتواند موفق و سودآور باشد. بررسی ناحیه‏ی بازار باید میزان کل درآمد موجود در ناحیه را مشخص کند. ناحیه‏ی بازار آن ناحیه‏ی جغرافیایی را شامل می‏شود که در آنجا مشتری جهت خرید وجود دارد. اگر تعداد خانوارها و میانگین درآمد آنها را در این ناحیه بدانیم به راحتی می‏توانیم درآمد کل موجود در محل مجموعه را تخمین بزنیم. این تخمین محاسبه‏ی پایه‏ای است که تمام نتایج و محاسبات بررسی بازار از آن نتیجه می‏شود.پس باید به تعیین الگوهای شاخص خرید بپردازیم. به عنوان مثال چند درصد از درآمد خانواده صرف خرید کالاهای مختلف می‏شود؟ میزان تقاضا برای خرید کالاهای مختلف چقدر است؟ میزان تقاضا برای خرید یک کالای مخصوص چقدر است ؟ هر یک از اجزاء فضاهای خرده فروشی چه جمعی را به خود اختصاص می‏دهند ؟ چگونه این دو رقم اخیر وجود بازارهای خرده فروشی رقیب را در ناحیه‏ی بازار ویا نزدیک به آن توجیه می‏کنند ؟ آمار، داده‏هایی را در مورد تعداد افراد خانواده وسن آنها به تعداد خانوارها در ناحیه، درآمد خانوارها، سنت مالکیت به اجاره و …. را نشان می‏دهد. کارشناس اقتصادی می‏تواند با مراجعه به این آمار که از سوی دستگاه‏های ذیربط منتشر می‏شود وهمچنین با در نظر گرفتن درصد فضاها و وحدت زمانی که از جمع آوری این آمارها می‏گذرد، به اطلاعات صحیح دست یابد. کارشناس تمایلات معلومات ویژه‏ی مشتریان در ناحیه‏ی مورد نظر را می‏شناسد و به کمک تجربه‏ی خویش قادر است تشخیص دهد که کدامیک از فروشگاه‏ها در این مرکز موفق خواهند بود و کدامیک از فروشگاه‏ها، فروش یکدیگر را کامل می‏کنند، و به طور کلی او می‏تواند نیازهای عمومی را تحلیل کند. تحلیل‏های اقتصادی بازار نه تنها برای طراح بلکه برای تمام افراد ذینفع در مرکز خرید دارای اهمیت است. بعلاوه خرده فروش‏های اجاره‏نشین در این مرکز که خود را برای سرمایه‏گذاری حالتی آماده می‏سازند به این گونه گزارش اقتصادی بسیار علاقمندند.در مورد برنامه ریزی فیزیکی، تحلیل بازار به معمار کمک می‏کند تا طرح اولیه را آماده سازد وهمچنین وی را در تعیین اندازه ی فروشگاهها و پیش بینی توسعه ی آینده ی طرح یاری رساند .
3.
مباحث تجاری…………………………………………………………………………………. 74
مباحث تجاری…………………………………………………………………………………. 75
بررسی وضعیت عبور و مرور…………………………………………………………………. 77
ترافیک داخلی- پارکینگ ها…………………………………………………………………….. 78
علائم راهنمائی………………………………………………………………………………….. 79
اصول طراحی…………………………………………………………………………………….. 79
طراحی نمای خارجی…………………………………………………………………………… 81
مفهوم و مصالح…………………………………………………………………………………… 81
حیاط‏های مرکزی…………………………………………………………………………………. 85
بازارچه‏ها…………………………………………………………………………………………… 85
موسیقی…………………………………………………………………………………………… 90
تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………….. 90
ابعاد و اندازه‏های انسانی………………………………………………………………………… 91
فضاهای تجاری ………………………………………………………………………………………93
خرده فروشی‏ها……………………………………………………………………………………….. 93

فصل پنجم

شناخت زمین پروژه ……………………………………………………………………………………110
شناخت زمین و پروژه …………………………………………………………………………………111
کاربری اراضی…………………………………………………………………………………………… 113
انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………….. 113
موقعیت مکان…………………………………………………………………………………………….. 113

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم

طراحی……………………………………………………………………………………………………… 116
طراحی ………………………………………………………………………………………………………117
روند طراح …………………………………………………………………………………………………….117
برنامه‏ریزی فیزیکی طرح …………………………………………………………………………………….122
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………..123

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان