مقدمه :

عنوان این مقاله مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط می باشد . مناسب است توضیحی پیرامون انتخاب دو کلمه خودرو و مختلط بیان شود . در بسیاری از لغت نامه های انگلیسی از جمله اکسفورد ، VEHICLE به انواع وسایل نقلیه اعم از اتومبیل ، اتوبوس ، بار کش ، بولدوزر ، موتور سیکلت ، تانک ، تراکتور و…. که برای حمل و نقل انسان یا بار به کار گرفته می شود اطلاق می گردد که کلمه خودرو مناسب ترین معادل فارسی این است . نیز معنای اصلی HYBRID را جانوری که از والدین متمایز هستند قلم داد کرده اند . در فرهگ دهخدا کلمه مختلط به این صورت تعریف شده است : در هم امیخته به صورتی که تمیز بین اجزا بر جا باشد …

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                                                 2

فصل اول : کلیات

1-1هدف                                                                                                          4

1-2پیشینه تحقیق                                                                                               8

1-3روش کار و چیدمان                                                                                      11

مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط 1

فصل دوم : چیدمان های اختلاط قدرت

مقدمه :

تا به حال کار خانه جات مختلف چیدمان های متعددی را ارائه نموده اند . میزان اختلاط ، درصدی از کل قدرت خودرو است که می تواند توسط برق حاصل شود .هرچه میزان اختلاط بیشتر باشد ، به موتور درون سوز کوچکتری نیاز است و راندمان زمانی ان نیز افزایش می یابد . زیرا در اغلب اوقات با حداکثر قدرت کار میکند .

2-1مقدمه                                                                                                     15

2-2انتقال قدرت در خودرو های تمام برقی                                                        15

2-3چیدمان سری                                                                                            16

2-4چیدمان موازی                                                                                          16

2-5چیدمان سری – موارزی                                                                             17

2-6چیدمان های پیچیده                                                                                  17

2-7کارکرد سیستم قدرت مختلط در مراحل مختلف                                           17

2-8کارکرد سیستم قدرت مختلط در مراحل مختلف                                           19

2-8خودروی پریوس                                                                                       23

2-9چرخ دنده سیاره ای                                                                                  26

2-10 مجتمع سازی حسگر ها                                                                         29

2-11کابل ها                                                                                                 30

فصل سوم : مخزن های انرژی

مقدمه :

به عنوان مخزن انرژی ، از انواع مختلف باتری های شیمیایی ، پیل سوختی ، سلول های خورشیدی و… می توان استفاده کرد . تحقق خودروی برقی ، باتری هایی با شرایط زیر را ایجاب می کند :

قیمت انها با توجه به مسامحات صرفه جویی مصرف سئخت نسبت به سرمایه گذاری اولیه اقتصادی باشد :

احتمال انفجار و نشت مواد انها کم باشد

دارای طول غمر قابل قبولی باشند

سنگین یا حجیم نباشند .

به دفعات به توان ان ها را پر و خالی کرد .

برای املا انها نیاز به عملیاتی چون تخلیه کامل یا فئت وقت طولانی نداشته باشد

پسماند های انها محیط زیست را به مخاطره نیندازد .

3-1مقدمه                                                                                                       33

3-2طبقه بندی های باطری                                                                               33

3-3منابع و مخازن انرژی                                                                                  33

3-4مقایسه انواع باتری ها                                                                                 34

3-5محاسبه اندازه باتری                                                                                   36

306خازن های سترگ                                                                                    37

3-7انتقال بی سیم برق                                                                                     39

مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط 3

فصل چهارم : باتری های سرب –اسیدی

مقدمه :

باتری های سرب –اسیدی پر مصرف ترین باتری های موجود در صنایع به ویژه خودرو سازی می باشند . در اینجا از انها به عنوان پایه ای برای بررسی انواع باتری ها استفاه می شود . هرچند چنانچه توضیح داده شد ، در اغلب خودرد های مختلط با باتری از نوع دیگری مختلط می شوند .علیرغم تعدد نوع باتری های سرب – اسیدی ، انها اکثرا برای کاربرد در خودرو های معمولی یا UPS ها طراحی شده اند و نوعی که برای خودرو برقی مناسب باشد گران وکمیاب است .امروزه استفاده از باتری های سرب –اسیدی بسته ای تنظیم شونده با سوپلپ با نام بازاری باتری خشک باب شده اند . اب باتری انها به صورت ژل در امده است که نیاز به ریختن اب مقطر ندارند . زیرا در صورت گاز زایی ، داخل خود باتری هیدروژن و اکسیژن به اب تبدیل می شوند . نکته در انجاست که اگر به عللی گاز زایی بیش از حد باشد ، کار باتری مختل می شود . از یک سو برای گریز از انفجار ، دریچه هایی در محفظه باتری تعبیه می شود تا در فشار معینی باز شوند . انگاه اب مقطر باتری کم می شود و الکترود ها سولفاته می شوند . بنابراین باید تضمین شود که تحت هیچ شرایطی گاز زایی شدید انجام نمی شود و این مستلزم مدیریت فناورانه باتری است .

4-1مقدمه                                                                                                42

4-2تعاریف

4-3قوانین الکترولیز فاراده                                                                         43

4-4قطبیدگی برق رانی                                                                              45

4-5نحوه کار                                                                                          47

4-6احاد سنجش باتری                                                                           50

4-7خرابی باتری                                                                                      53

4-8پر کردن باتری های سرب –اسیدی                                                                55

4-9روش جریان ثابت                                                                                         55

4-10روش ولتاژ ثابت                                                                                     57

4-11دستگاه های املا از برق شهر                                                                     63

4-12مقاومت داخلی باتری                                                                                66

4-13نگهداری                                                                                                68

4-14باتری های سرب –اسید جدید                                                                  69

مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط 4

فصل پنجم : مدل سازی باتری ها

مقدمه :

در علوم مهندسی معمول است که پدیده های پیچیده ذا یک جعبه سیاه فرض می کنند و اثرات ورودی های مشخص بر خروجی های مورد نیاز را بررسی کرده تا روابط تقریبی در حوزه های مشخص حاصل شوند . پیش بینی رفتار یک باتری ، به عوامل متعدد و شاید بی نهایتی وابسته است . در اینجا تنها به مدل سازی باتری سرب-اسیدی با مشخصاتی از قبیل ولتاژ ، جریان ، دمای کار ، توان و انرژی جهت تعیین مسافت ، سرعت و شتابی که باتری عاید خودرو می کند می پردازیم ، نه مشخصاتی از قبیل عمر ، خطا های مجاز سازنده ، خوبی یا بدی استعمال در مراحل قبلی و … که مدل سازی انها بغرنج است . ابتدا از مدل ساده شروع کرده و سپس با لحاظ متغییر های موثر دیگر ، مدل دقیق تری عرضه خواهد شد . نیز به جای بحث ماهیت باتری از قبیل انتروپی و انتالپی که باعث اطاله کلام می شوند ، به مدل سازی باتری توسط نرم افزار مطلب پرداخته شود . قدم اول مدلسازی ، ارائه یک مدل معادل باتری است ، به نحوی که رفتار ان را با دقت مطلوب پیش بینی نماید . زیرا یک مدل تقریبی از باتری ارائه شده است . در قدم اول می توان نوشت  E=n(2.15-dod(2.15-2))

که در ان :

E : ولتاژ مدار باز

N : تعداد خانه های باتری

Dod :عمق تخلیه بر حسب واحد

فصل پنجم : مدل سازی باتری

5-1مقدمه                                                                              71

5-2مدل سازی ظرفیت بار دهی باتری                                                         72

5-3مدل سازی باتری با جریان خروجی ثابت                                              73

5-4شبیه سازی باتری به ازای قدرت خروجی خاص                                     75

فصل ششم : باتری سدیم –گوگردی

مقدمه :

در دهه 1980 تعدادی باتری عرضه شدند که در انها از سدیم مذاب به عنوان الکترود منفی استفاده می شد که باتری پایه سدیم لقب گرفتند . جالب است بدانیم که الکترولیت انها سرامیک است . انرزی مخصوص نطری ان بسیار زیاد است ، 6 برابر باتری سرب –اسیدی ، اما در عمل این نسبت تا نصف کاهش می یابد زیرا محفظه ان باید خلا باشد . این کار جهت حفظ حرارت باتری است ، چه برای حفظ دمای کار باتری در شرایط مطلوب ، مدیریت فناورانه حرارت باتری لازم است . به علاوه ، الکترولیت سزامیک ان ترد است و حفاظت از ان در برابر لرزش های مکانیکی مساله ای بغرنج است . حتی بعضی هنگام ازمایش این نوع باتری ها ، اتش سوزی ، خود به خودی باتری حادث شده است . بدین لحاظ ، استفاده از این نوع باتری مختص کاربرد های بزرگ مانند خودرو های برقی و مختلط ، تسطیح بار شهری و…. بوده است و در کاربرد های کوچک مانند تلفن همراه ، کامپیوتر همراه و تاکنون غیر عملی بوده است .باتری سدیم –گوگردی در سال 1983 توسط شرکت برق منطقه ای توکیو توسعه یافت و شدیدا توسط صنتیع ژاپن مورد توجه قرار گرفته است و شرکت ngk در حال حاضر سالانه 150مگا وات از این باتری ها را تولید می کند . این باتری ها دارای کاربردهای متنوعی در تسطیح بار و پیک زدایی شبکه های قدرت ، ماهواره ، زیر دریایی ها ، نیرو گاه های بادی ، نیرو گاه های خورشیدی و خودرو های برقی می باشند .

6-1مقدمه                                                                      79

6-2کیفیت کار                                                          80

6-3مقاومت داخلی باتری سدیم –گوگردی                                          82

6-4مدل های باتری سدیم –گوگردی                                                                  85

6-5باتری زبرا

فصل هفتم : ماشین های الکتریکی

مقدمه :

در انتخاب موتور های برقی باید به عوامل زیر توجه شود :

-گشتاور راه اندازی : هرچه تعداد قطب ها بیشتر باشد، گشتاور راه اندازی بیشتری حاصل خواهد شد ، اما ساختمان موتور پیچیده تر خواهد بود .

-فرکانس و ولتاژ ی که این موتور می تواند در ان کار کند . افزایش و کاهش ولتاژ از محدوده های معین مخرب است .

-لفت و تغییر شکل ولتاژی که کارکرد یا راه اندازی موتور روی منبع تغذیه ایجاد می شود، به صورتی که روی دیگر دستگاه ها اختلال ایجاد نکند .

-فرکانس و ولتاژ هایی که سیستم تغذیه می تواند ارائه دهد عنایت شود

-ملزوماتی که برای ایجاد پالس قدرت توسط مبدل ها ایجاد می شود ، بررسی شوند .

-تاثیر ضریب قدرت و راندمان موتور بر عملکرد سیستم و تلفات

-سیستم های حفاظتی با توجه به کارکرد این موتور ها ، مثل اندزه و مدت جریان که توسط موتور اعمال می شود .

به طور کلی سه دسته موتور برق در خودرو های برقی مطرح می شوند :

-موتور های سری جریان مستقیم

-موتور های القایی سه فاز

-موتور های جریان مستقیم بی زغالی

فصل هفتم : ماشین های الکتریکی

7-1مقدمه            96

7-2موتور های جریان مستقیم                                                                           99

7-3موتور های قفس سنجابی                                                                           105

7-4موتور های جریان مستقیم بی زغال                                                              112

7-5راندمان موتور ها

7-6موتور های برقی در خودرو های برقی مختلط                                               114

7-7شبیه سازی ماشین های القایی در مطلب                                                        117

فصل هشتم : مدل سازی دینامیکی

مقدمه :

در این بخش راجع به مسافت ، سرعت ، و شتاب به عنوان جنبه های کارایی خودرو به اجمال بحث خواهد شد .

8-1مقدمه                                                                                                        125

8-2نیرو های موثر بر خودرو                                                                             125

8-3احاد سنجش                                                                                             127

8-4مدل سازی روروک برقی                                                                           130

8-5مدل سازی خودرو ی برقی                                                                         133

8-6ازمایش های خودرو                                                                                  135

8-7مدل سازی برد باتری                                                                                 138

8-8شبیه سازی دینامیک خودرو های تمام برقی                                                  139

8-9مدل سازی دینامیکی خودرو های برقی مختلط                                             146

فصل نهم : سیستم جرقه زنی

مقدمه :

در فشار جو برای ایجاد جرقه در فاصله هوایی 0.6 میلی متری 2 تا3 هزار ولت برق لازم است . اما در برخی سیستم های جرقه زنی این ولتاژ به 40هزار ولت بالغ می شود زیرا ممکن است هوا سرد باشد و نیز مخلوط هوا –بنزین با نسبت 8 به 1 باشد و سوخت نیز متراکم شده باشند . هنگامی که پیستون به نقطه مرگ بالایی می رسد ، انرژی انفجاری ان را به سمت پایین هل می ده . اما احتراق سوخت مدتی طول می کشد . بنابراین لازم است تا مدتی قبل از نقطه مرگ بالایی جرقه زده شود . به عمل تنظیم زمانی جرقه زنی نسبت به موقعیت پیستون ، تنظیم زاویه اوانس می گویند . به اعمال تاخیر در عمل جرقه زنی پس برق می گویند .

 9-1مقدمه                                                                                                     148

9-2سیتم راه اندازی                                                                                       149

9-3روش سوخت پاشی                                                                                 151

9-4سیستم های جرقه زنی نوین                                                                       152

9-5اوانس هوشمند                                                                                        156

فصل دهم : ادوات الکترونیک قدرت

مقدمه :

تریستور پر مصرف ترین ادوات در کلید زنی الکترونیک قدرت است . توسط اعمال ولتاژ به پایه اش روشن می شود ولی تا زمانی که جریان عبوری از ان به صفر نرسد روشن باقی می ماند . بنابر این تهمیداتی جهت خاموش کردن نیاز دارند که به ان کموتاسیون اجباری می گویند . نوعی از تریستور که توسط پالس منفی خامئوش می شود ، gto است ، اما پالس منفی باید پر قدرت و دراز مدت باشد . از mosfet های پر قدرت به عنوان کلید قدرت استفاده می شود . MOSFET های با ولتاژ قطع زیر 50 ولت ، مقاومت DS حدود 0.1 اهم دارند. اما MOSFET های با ولتاژ قطع بیش از 50 ولت ، مقاومت DS حدود 0.1اهم دارند که باعث افزایش تلفات می شود . بنابراین اغلب کاربرد هایشان در قدرت های کمتر از 1 کلیو وات است.IGBT شامل BT با فرمان MOSFT است . بنابراین به جریان فرمان کمی نیاز دارند ، در حالی که افت ولتاژی در حد 60 ولت در اکثر مقادیر ولتاژ و توان ایجاد می گردد ، اما سرعت انها با لنسبه کم است . به طور کلی ادوات الکترونیک قدرت به ترتیب در حالت های قطع ، وصل وگذر تواند تلفاتی ناچیز ، کم وزیادی دارند . یعنی تلفات در انها با فرکانس قطع و وصل شان متناسب است .

10-2چالش های الکترونیک قدرت                                                                     162

10-3سازگاری الکترومغناطیسی                                                                           163

10-4اتلاف توان و راندمان تبدیل                                                                        164

فصل یازده : روش های مدیلاسیون

مقدمه :

مدلاسیون عرض پالس جهت تبدیل ولتاژ مستقیم به ولتاژ متناوب با فرکانس و دامنع مطلوب به کار می رودد . اگر چه شکل موج ولتاژ حاصله سیسنوسی نیست ، اما اگر از فیلتر های مناسبی استفاده شود ، قابل قبول خواهد بود ، وانگهی وجود خاصیت سلفی در تجهیزات چون خطوط انتقال برق و الکترو موتور ها ، باعث زدایش هارمونیک ها می شوند . اما اگر دامنه هارمونیک ها از مقادیر خاصی بزرگتر باشند ، سبب ایجاد نابه سامانی های الکتریکی ، الکترو مغناطیسی و مکانیکی در الکترو موتور و مدار ها و الات ذی ربط خواهد شد . محققین تلاش های فراوانی جهت کاهش این هارمونیک ها و وفاق با احتیاجات انجام داده اند . یکی از روش های پیشرفته مدلاسیون ، مدلاسیون پله ای است که با عنایت به حجم کمی از انواع حافظه و توان پردازش که جهت پردازش در زیر پردازنده ها نیاز دارد ، و نیز تعداد کم کلید زنی در واحد زمیت در اینجا اورده شده است .

11-1مقدمه                                                                                                    168

11-2مدلاسیون پله ای                                                                                     168

11-3ضریب اعوجاج                                                                                      173

11-4روش ولت هرتز                                                                                     174

11-5تعیین مشخصات باتری                                                                            175

فصل دوازدهم : توسعه سخت افزاری

مقدمه :

به طور کلی پردازش هر گونه تغییر در شرایط محیطی می تواند منجر به بهینه سازی سیستم شود . وانگهی کنترل دقیق متغیر های درون سیستم ، از جمله کنترل سطوح هارمونیک های ناشی از کلید زنی می تواند مفید باشد . بنابراین به کار گیری پیشرفته ترین سیستم کنترل تداعی می شود . از طرف دیگر مواردی چون قیمت و فراوانی سخت افزار ، سرعت، سلیس بودن و قابلیت اطمینان نرم افزار مسامحات علی حده ای را ایجاب می کنند .چه طور می شود یک گاورا خورد ؟ باید ان را به قطعات کوچک تقسیم کرد و ان را خورد ، این روش در اجرای پرو ژه های بزرگ به کار گرفته می شود که به ان طراحی واحدی اطلاق می گردد طراحی واحدی یک روش طراحی سخت افزار یا نرم افزار است که در ان پروژه مورد نظر به واحد های کوچک تری تقسیم می شوند و این واحد ها نیز به طور مستقل تهیه و ازمایش شده وسپس با هم ترکیب می گردنند . هر واحد برای انجام کار خاصی طراحی شده و در محصولات دیگری نیز که نیاز های مشابهی دارند قابل استفاده می باشند . درفاز طراحی ، یان واحد ها باید به طور موشک.فانه ای اعتبار سنجی شوند . پیوند برنامه ها به طرق زیر است :

-به عنوان زیر روال های یک برنامه اصلی تعریف شوند وبا دستور CALL احضار شوند .

-توسط چند نفر نوشته شوند و توسط برنامه هایی چون RL51 بهه هم پیوند زده شوند

-در محیط هایی متفاوت نوشته شوند و با رعایت قوانینی مشخصی با هم ارتباط دارند .

12-1مقدمه

12-2تعاریف                                                                                                182

12-3مشخصات نرم افزار                                                                                183

12-4طراحی نرم افزار                                                                                    184

12-5انتخاب سخت افزار                                                                                185

12-6ظهور سخت افزار                                                                                  188

فصل سیزدهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

13-1نتیجه گیری                                                                                          197

13-2پیشنهادات                                                                                             197

فصل چهاردهم : پیوستها

14-1محاسبه نسبت تبدیل چرخنده سیاره یا                                   199

14-2بردار های سرعت در ازمایشات رانندگی                                                  200

14-3مرجع سریع اسمبلی                                                                               201

فهرست منابع فارسی                                                                                        206

فهرست منابع لاتین                                                                                          207

سایت های اطلاع رسانی                                                                                  208

چکیده ا نگیلسی                                                                                             210

فهرست جدول ها :

1-1امار نوعی فروش خودرو های برقی مختلط                                                       9

1-2طبقه بندی خودرو های برقی مختلط                                                                9

2-1مشخصات عمومی خودروی صبا                                                                    25

3-1چگالی انژی انواع منابع و مخزن های انرژی                                                     33

3-2مقایسه انواع باتری های خودرو های برقی مختلط                                              34

3-3وزن تقریبی باتری خودرو برقی                                                                      37

4-1پتانسیل الکترود برخی از عناصر بر حسب وللت                                                46

4-2یافتن در صد املا باتری با استفاده از ولتاژ ان                                                   49

4-3نتایج ازمایش پر وخالی کردن دو خانه باتری سرب –اسیدی                            58

4-4مشخصات نامی باتری سرب –اسیدی                                                         67

6-1مشخصات نامی باتری سدیم –گوگردی                                                     79

6-2مشخصات یک سلول باتری سدیم –گوگردی استوانه ای                              80

6-3مشخصات نامی نوعی بسته باتری سدیم –گوگردی                                      80

6-4مشخصات نامی باتری زبرا MES-DEA ا                                                   94

7-1وزن چند موتور القایی 37کیلو وات 50 هرتز                                             112

7-2راندمان نوعی موتور های القایی                                                                 113

7-3حداکثر قدرت قابل استحصال موتور بی زغال باریک                                   117

7-4منظنه انواع موتور ها                                                                                 117

7-5سیگنال های تسهیم شده روی پایه خروجی m در مطلب                              120

8-1شاخص های راندمان دو موتور برقی                                                           127

8-2مشخصات چهار نسخه ازمایش saej277A ا                                             138

9-1مقادیر تقریبی گشتاور راه اندازی                                                                150

9-2مقادیر معمول مدار معادل فوق                                                                     155

10-2مقایسه انواع مواد در حالت هدایت                                                             166

11-1بررسی ترکیب های ممکن اختلاط قدرت                                                   177

11-2نتایج حاصل از شبیه سازی الکترو موتور                                                     179

12-1قالب یکرکورد در فایل HEX ا                                                                  185

12-2کلید های کنترلی صفحه کلید NSK115 ا                                                 191

12-3ادرس دهی لامپ هفت قسمتی                                                                    192

14-1نشانه های اسمبلی MCS-51 جهت خواندن                                                201

فهرست شکل ها :

2-1چیدمان انتقال قدرت در خودروی تمام بریق                                              15

2-2نحوه اتقال قدرت رد HEV سری                                                             15

2-3طرحواره HEV موازی                                                                             16

2-4نحوه انتقال قدرت در HEV موازی                                                            17

2-5طرحواره HEV ترکیبی                                                                             17

2-6طرحواره HEV پیچیده                                                                            18

2-7چیدمان SUV ا                                                                                        18

2-8چیدمان SUV قرینه                                                                                  19

2-9راه اندازی                                                                 19

2-10گشت زنی                                                                                             20

2-11شتاب گیری و سرعت زیاد                                                                        20

2-12سرعت عادی                                                                                              21

2-13ترمز باززا                            22

2-14املا باتری در حالت مرکزی انتقال قدرت مختلط                                             23

2-16طرحواره خودرو ی پریوس                                                                          25

2-17محاسبات چرخ دنده سیاره ای                                                                      26

3-1نحوه ذخیره انرژی در یک خازن سترگ                                                          38

4-1نمای یک باتری سرب –اسیدی معمولی                                                           47

4-2فرایند های تخلیه و املا باتری سرب – اسیدی                                                   48

4-3به کار گیری دینام شنت در روش املا جریان ثابت                                            56

4-4زیر سیستم راه اندازی                                                                                     60

4-5اتصالات معمولی افتومات                                                                               61

4-6مدار های افتومات های مکانیکی ، الکترونیکی و مدار مجتمع بوش                    61

4-7تنظیم کننده ولتاژ اتوما تیک ساده                                                                  62

5-8تنظیم کننده ولتاژ انتهایی باتری                                                                      62

4-9مدار نیم موج املا باتری توسط تریستور                                                           64

4-10املا تمام موج باتری                                                                                   65

4-11مدار املا باتری توسط تریستور و پل تمام موج                                               66

5-1مدار معادل ساده باتری با لحاظ رفتار دینامیکی ان                                    71

6-1برشی از باتری سدیم –گوگردی استوانه ای                                               81

6-2مدل ساده باتری سدیم –گوگردی                                                           85

6-3مدل تونن باتری سدیم –گوگردی                                                             86

6-4مدل اصلاح شده یک سلول باتری سدیم –گوگردی                                    86

6-5طرحواره یک SPS ا                                                                              90

6-6واکنش های تخلیه در دو الکترود باتری زبرا                                                93

7-1موتور DC سری به عنوان ژنراتور ترمز باززا                                               98

7-2ساختمان دینام                                                                                        101

7-3اصول کار سیستم برق                                                                             102

7-4موتور با کنترل الکترونیکی                                                                       105

7-5سیم پیچی سه کلافه استاتور BLDC ا                                                       106

7-6اساس کار BLDC ا                                                                               107

7-7اساس کار موتور رلوکتانسی                                                                     108

7-8اساس کار موتور رلوکتانسی سه کلافه                                                      109

7-9نمای موتور رلوکتانسی                                                                            109

7-10اونواع ماشین های رلوکتانسی                                                                 109

7-11مداری برای به کار گیری موتور رلوکتانسی                                                   110

7-12ساختمان پنجه های استاتور                                                                          116

7-13پر کاربرد ترین مدار معادل ماشین القایی                                                       118

7-14بلوک منتسب به ماشین القایی با روتور قفس سنجابی                                      119

7-15طرحواره یک موتور گردان                                                                         121

8-1نیرو های وارده بر خودروی روی شیب                                                            125

8-2چیدمان ساده اتصال موتور به چرخ                                                                 128

8-3جریان قدرت در یک خودروی برقی متداول                                                    139

9-1سیستم تبرید                                                                                                 148

9-2طرحواره ای از سیستم مونو جترو نیک بوش                                                  151

9-3طرح سیستم جرقه زنی برنامه دار روور                                                          154

9-4یک مدار معادل ساده برای ایجاد جرقه                                                         155

1-2واحد الترونیک قدرت مختلط PX400 ا                                                      163

11-1برگه مشخصات ماشین برقی منتخب                                                          176

11-2شبیه سازی موتور القایی در شرایط بار کامل                                               178

12-1پایه های AT89C51 با بسته بندی PDIP ا                                              189

12-2ربط دهی صفحه کلید و میکرو کنترلر در NSK115 ا                                191

12-3مدار واسطه میکرو کنترلر و لامپ هفت قسمتی                                      191

12-4ارتباط موتور گام زن و LED ها با میکرو کنترلر                                    193

14-1محاسبات چرخ دنده سیاره ای                                                             199


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان