انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: طرح تحقیق

در قرنی که ما در آن زندگی می کنیم تکنولوژی و صنعت پیشرفت فراوان کرده و همه چیز ماشینی شده است تصور می شود کم کم ماشینهای مختلف مثل کامپیوتر جای افراد بشر را بگیرد. این موضوع تا حدی بر افراد تاثیر می گذارد. و خوی آنان را به ماشین های خودکار وبی احساس تبدیل می نماید برای جلوگیری از این موضوع و حفظ خصائص انسانی گردهم آوردن افراد برای تبادل احساسات و درک نیازهای آنان به یکدیگر ضرورت پیدا می کند. انسان کنونی، آینده شفاف و سعادت بار خود را بر روی کره زمین در شرایط متبلور می داند که آنرا حیات فرهنگی نامیده و تجسم آنان و آرزوهایش در آن نوع زیستن است. رسیدن به چنین حیاتی از مسیر توسعه فرهنگ در گرو گسترش ارکانات فرهنگی در کشورهاست.
پرداختن به مبحث گذران اوقات فراغت مردم، ایجاد شرایط مساعد برای ظهور و بروز خلاقیت‌های نوجوانان، هشیار کردن مردم نسبت به رویدادهای جهان علم و هنر و تکنولوژی، تقویت روحیه جستجوگری تولید و توزیع و مصرف علوم و اطلاعات و دهها نیاز و انگیزه دیگر جز از طریق ایجاد و توسعه امکانات رفاهی و ایجاد شرایط ، استفاده سهل و آسان برای همه مردم از این امکانات، میسر نیست.
لذا کمبود فضاهای ورزشی در جامعه به طور مشخص احساس می گردد. هدف این پروژه ایجاد فضایی است که هم در جهت گردهمایی برای پرداختن به تفریح و ورزش باشد و هم سامان دهنده و نظام دهنده به ورزش های رقابتی باشد و فعّالیتهای آموزشی مربوط به این ورزش را عهده دار گردد، که در این راستا بهره گیری از سازه ها فضاکار به عنوان ابزاری در دست معمار که میتواند جهت انتقال مفاهیم سیالیت و شفافیت بصری موجود در ورزش های آبی در قالب کالبد بنا موثر باشد، مد نظر است. بر این اساس، اهداف اصلی پژوهش در فصل حاضر، تبیین طرح تحقیق، محدوده های مطالعاتی و چگونگی آن می باشد.
در این راستا کلیات تحقیق در قالب مقدمه، تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق، سابقه انجام تحقیق، اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق، محدوده مطالعاتی تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه ها و پیش فرض ها، مواد و روش انجام تحقیق و گردآوری مطالب، جنبه های جدید بودن و نوآوری، کلیات مرتبط با مکان یابی پروژه و ساختار تحقیق مطرح شده و در پایان جمع بندی از مطالب مورد بحث، ارائه می گردد.

1-2. تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق
نگاهی اجمالی به گستره ورزش در جامعه و تاثیر آن در تمامی شئون زندگی افراد، لزوم توجه به این مولفه اساسی را در شکل گیری فضاهای شهری و انسانی مشخص می نماید. در حقیقت شناخت سلامت جسمی-روانی و ریشه های آن و تاثیری که این مقوله در تاریخ و تمدن یک ملت دارد، از مباحث پایه ای و ریشه ای می باشد، به گونه ای که بدون شناخت و پرداختن به این مبحث نمی توان به مبانی نظری مجموعه های اختصاصی ورزشی که در ارتباط با مسائل ورزشی و قهرمانی می باشند، پرداخت.
بر این اساس و با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر ایجاد مجموعه اختصاصی ورزش های آبی در تهران می باشد، توجه به مبانی فرهنگ بومی و چگونگی تاثیرگذاری آن در شکل گیری مجموعه حائز اهمیت است. از طرفی ورزش و قهرمانی در ایران دارای پیشینه بس طولانی است. با مقایسه تاریخ ورزش و آشنایی ایرانیان با آن در می یابیم در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیش ترین الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند.

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………3
1-2- تعریف مسئله و سوال های اصلی تحقیق………………………………………….9
1-5- محدوده مطالعاتی تحقیق………………………………………………………….. 10
1-6- اهداف تحقیق………………………………………………………………………… 11
1-7- فرضیه ها/ پیش فرض ها……………………………………………………………. 13
1-8- مواد و روش انجام تحقیق و گردآوری مطالب………………………………………. 14
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری………………………………………………………….. 15
1-10- کلیات مرتبط با مکانیابی پروژه…………………………………………………….. 16
1-11- ساختار تحقیق، مروری بر مطالعات انجام شده…………………………………. 18
1-12- جمع بندی…………………………………………………………………………… 19

فصل دوم: ادبیات موضوع مفاهیم در تربیت بدنی

برای پی بردن به اهمیت ورزش و لاینفک بودن آن از زندگی انسان ها در طول تاریخ، به بحثی پیرامون تاریخچه ورزش می پردازیم. اصل ورزش را از یونان دانسته اند که به منظور چابکی بدن وایجاد قوّت انجام می یافت و پاروزنی، بوکس، کشتی، شنا، شمشیرزنی، تیراندازی، اسکی و ورزش هایی چون بیس بال، سافت بال و بسکتبال و انواع فوتبال و چوگان بازی، والیبال، گلف، انواع تنیس، شنا، پرتاب وزنه و … جزو ورزش محسوب می شوند.
اولین ملتی که ژیمناستیک را بنیان و آن را نام نهاده اند، یونانیان قدیم می باشند، که ابتدا اصول ورزش در یونان خیلی خشن وناصحیح بود و اولین نتیجه از ورزش را بزرگ نمودن عضلات بدن می دانستند. بعدها ورزش در یونان به شکل ریسمان بازی [جان بازی] در آمد و برای آن اهمیت زیادی قایل بودید و عمل کنندگان آن را آکروبات می نامیدند و این نوع حرکات را آکروباتیک می گفتند. به محل هایی که در آن جا ورزش می نمودند، ژیمنازیوم گفته می شد، که مهم ترین آن ها یکی لیسه و دیگری آکادمی نام داشت و چون مردم در آن محل ها لخت ورزش می کردند، کلمه ژیمناز از کلمه گیمنوس که به معنای لختی است گرفته و به آن محل ها نام نهادند و بعداً به عموم ورزش های بدنی نیز ژیمناستیک نام گذاشته شد.
مورخ مشهور، ویل دورانت می نویسد: آن [مدینه فاضله بچه ها] فنون خانه داری را به دختران و فنون شکار و جنگ را به پسران می آموختند و به پسران آموزش می دادند که چگونه شکار کنند و ماهی بگیرند و شنا کنند و همچنین شخم زدن کشت زارها، دام گستری، دام پروری و نشانه روی با تیر و نیزه را می آموختند، تا در جمع مخاطرات زندگی توان محافظت و حراست از خویش را دارا باشند.
اما اگر بیش تر در مساله دقت کنیم، در خواهیم یافت تعلیم و تربیت در حقیقت با پیدایش و سکنا گزیدن بشر در روی زمین آغاز شده است. خاک و سنگ و کوه و تپه و دریا و جنگل و جویبار و دیگر مظاهر طبیعت و نیز خود زندگی و نیازهای آن. نخستین کتاب های درسی نوع بشر بوده اند.
از قدیم ترین روزگاران و حتی پیش از پیدایش خط، نیاز به تامین خوراک و پوشاک از راه شکار حیوانات و احتیاج به کسب توانایی برای مقابله با خطرهای طبیعی و دشمنان گوناگون، جوامع کهن بشری را واداشته بود که به امر تربیت بدنی، به عنوان یکی از مهم ترین امور زندگی توجه نمایند و این حقیقت را دریابند که قدرت، استقامت، مهارت و سرعت را که در زندگی انسان ها از اهمیتی برخوردار است، می توان با بهره گیری از تمرین ها و فعالیت های جسمانی تا حد قابل ملاحظه ای تقویت کرد.
وقتی دولت ها و حکومت ها تشکیل و تاسیس شدند، رهبران آن ها متوجه شدند که برای حفظ یا گسترش مرزهای خود، نیازمند بازوان توانایی هستند که در جنگ ها بتوانند پیروزی را برای آن ها به ارمغان آورند؛ ویل دورانت در این باره می نویسد:
از ضروریات دولت ها و تاکید بر روی حفظ نیروی جسمانی، پیروزمندی در جنگ هایی بوده است که متکی بر قدرت بدنی و نیرومندی جسمانی بوده است، و نیرومندی و مهارت بدنی، حاصل نخواهد شد، مگر در ورزش هایی که [در بازی های المپیک] مقرر گردیده است.
در توجه انسان به تربیت جسم و توانمندی، عوامل زیر نقش اساس داشته است:
1- انسان اولیه در جناح مبارزه با طبیعت، که از بدو تولد تا سپری شدن عمر او را تهدید می کرده، ضرورت نیرومندی را دریافته است.
2- از طرفی بر اثر قهر طبیعت، ناچار به مهاجرت برای یافتن معاش بوده و در این مهاجرت در برخورد با دیگر اقوام، برای حفظ بقای خویش و بقای اجتماعی.
3- و از جناح نیازهای فیزیولوژیک که برای ارضای نیازهای طبیعی خویش و خانواده، به ویژه نظام معیشتی جدیدی که در اثر مهاجرت برای او ایجاد می گردید. (صبوری ، 1372 ، 42-44 )
اما در خصوص تاریخچه ورزش در ایران باید گفت: در میان کشورهای مشرق زمین، بی گمان ایران تنها کشوری بود که در نظام تعلیم و تربیت خود بیش تری الویت را به ورزش و تربیت بدنی داده بود، چه در حالی که چینیان به امر ورزش و تربیت بدنی توجه چندانی نداشتند و هندوان نیز پرورش تن و فعالیت های بدنی را گاه مذموم هم می دانستند، ایرانیان به اهمیت و ارزش توانایی و سلامتی بدن به عنوان وسیله بسیار مهمی برای فراهم آوردن ارتشی سلحشور و پیروزمند، پی برده بودند.
هرودوت، مورخ مشهور یونانی می نویسد:
ایرانیان از پنج سالگی تا بیست سالگی سه چیز را می آموختند:
1- سواری؛ 2- تیر و کمان؛ 3- راستگویی. جوانان تمرینات روزانه را از طلوع آفتاب با دویدن و پرتاب سنگ و پرتاب نیزه آغاز می کردند، و از جمله تمرینات معمولشان، ساختن با جیره اندک و تحمل گرمای بسیار و پیاده روی های طولانی و عبور از رودخانه، بدون تر شدن سلاح ها و خواب در هوای آزاد بود. سواری و شکار نیز دو فعالیت معمول و رایج بود و جستن بر روی اسب و فرو پریدن از روی آن در حال دویدن و به طور کلی سرعت و چالاکی، از ویژگی های سوارکاران سوار نظام ایران بود. به خصوص در باره دوران پارت ها یا اشکانیان و پیدایش کلمه پهلوان باید گفت: شرح فتوحات این قوم آریایی و حکومت پانصد ساله آن ها پر از دلاوری ها و کوشش های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی، ریشه پارتی است که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودند.

2-1- تاریخچه ورزش………………………………………………………………………….. 21
2-2- لزوم توجه به امر ورزش و اهمیت آن…………………………………………………… 24
2-3- ورزش از دیدگاه اندیشمندان……………………………………………………………. 24
2-4- مفاهیم در تربیت بدنی ………………………………………………………………….25
2-4-1- تربیت بدنی……………………………………………………………………………. 25
2-4-2- ورزش ……………………………………………………………………………………25
2-4-3- بازی……………………………………………………………………………………….. 25
2-4-4- تمرین…………………………………………………………………………………… 25
2-4-5- مفهوم تکنیک……………………………………………………………………………. 26
2-4-6- تاکتیک…………………………………………………………………………………… 26
2-5- رده بندی ورزش…………………………………………………………………………. 26
2-5-1- مسابقه………………………………………………………………………………….. 26
2-5-2- رقاب………………………………………………………………………………….ی 26
2-5-3- مهارتی………………………………………………………………………………… 27
2-5-4- ورزش هائی که در چند طبقه بندی قرار می گیرند……………………………….. 27
2-6- جوانمردی در ورزش ……………………………………………………………………27
2-7- ورزش و تدبیر…………………………………………………………………………… 28
2-8- هنر و ورزش…………………………………………………………………………….. 28

فصل سوم: ورزش های آبی

اسکی روی آب نوعی ورزش آبی است.ورزشکار در حالی که اسکی مخصوص به پا دارد به وسیله وسایل آبی موتوری با سرعتی در حدود سی کیلومتر در ساعت روی اب کشیده می‌شود. میدان اجرای مسابقه دارای دویست متر طول و بیست متر عرض است که به وسیله گوی‌های شناور به قطر بست و پنج سانتی متر مشخص گردیده است .
( نوری ، 1380 ،23 )
مشخصات وسایل
طول طناب اتصال ۲۰ متر طول وسیله اسکی ۱۱۲ سانتی متر عرض وسیله اسکی ۲۱ سانتی متر وزن وسیله اسکی ۲ تا ۳ کیلوگرم
3-2. بسکتبال در آب

بسکتبال در آب (به انگلیسی: Water basketball) ورزشی ترکیب شده بین بسکتبال و واتر پلو می‌باشد. این ورزش در سال ۱۹۸۶ توسط مربی ایتالیایی فرانچسکو ریزوتو به شکل امروزی در آمد. در این بازی در هر تیم ۵ بازیکن وجود دارد و باید توپ را وارد سبد کنند. این ورزش بیشتر در ایالات متحده آمریکا، برزیل و اروپا رواج دارد.
این ورزش قبل از درآمدن به شکل امروزی در دهه ۱۹۷۰ در هلند رواج داشته‌است.
3-3. غواصی
غواصی فن شناوری در زیر آب – با یا بدون وسایل تنفس مصنوعی – است. غواصی علاوه بر اینکه کاربردهای صنعتی، پژوهشی، و نظامی دارد، برای ورزش و تفریح هم انجام می‌شود. تنفس زیر آب با استفاده از هوای فشرده تاریخچه‌ای کوتاه دارد. اما غوص در دریا و سفر به عمق دریا از دیرباز توسط بسیاری از ملل جهان انجام می‌پذیرفته‌است.

3-3-1- قدمت غواصی در ایران
گویند که ژرف ‌روی و غواصی که در جنوب ایران آن را صیف و صیافی می‌نامند به قرن‌ها قبل از میلاد برمی‌گردد. در دوران خشایارشا، ایرانیان از غواصان برای بیرون کشیدن صندوقچه‌های طلا و جواهرات کشتی‌های غرق شده استفاده می‌نموده‌اند.
آثار حاصل از حفاری‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد که قرن‌ها قبل از میلاد، ساحل‌نشینان دریای پارس از این فن برای تحصیل مروارید استفاده می‌نموده‌اند.
دکتر تاکر ابوات در کتاب کینگدوم اف سی شل بدین طریق اشاره نموده‌است و ایرانیان را در زمره پیشگامان پایه‌گذاری صید و پرورش مروارید قلمداد نموده‌است.
در سندی دیگر، آپولونیوس فیلسوف یونانی ساکن رودز اشاره دارد که غواصان دریای پارس در حالی که ظرف کوچکی حاوی گیاهی خوشبو و تهییج کننده در دست داشتند به سمت صدف رفته و باعث می‌شدند تا صدف لب از لب بگشاید، سپس شاخه‌ای میان تهی را به میان آن فرو برده و مایه موجود را به بیرون می‌کشیدند و آن را به سطح آب آورده و در ظروفی آهنین قرار می‌دادند، البته آنان هیچگاه موفق به پرورش مرواریدهایی اینچنینی نشدند اما شیوه‌ای را بدین طریق بنیان نهادند. اما در اشارت به ابزار غواصی آن دوران پر واضح است که در آن دوران به اتکای هوای محبوس شده در ششهای خود به عمق فرو رفته و باز می‌آمدند، روشی که هم اکنون نیز در پاره‌ای از جزایر دریای پارس چون لاوان و کیش و قشم کماکان پا بر جاست.
3-3-2- ورزش غواصی
اینک ورزش غواصی به صورتی همگانی درآمده و به شکل گسترده‌ای در بسیاری از کشورهای جهان فعالیتی مفید، مفرح، لذت‌بخش و نیز منبع درآمد در صنعت اکوتوریسم شده‌است .
3-3-3- غواصی آزاد
یکی از روش‌های غواصی، غواصی آزاد می‌باشد که ورزشی بسیار سنگین و فرح‌بخش می‌باشد.در این ورزش اولین هنر غواص، استفاده صحیح از شش‌ها در تنفس صحیح و حمل هوای کافی در غواصی می‌باشد در ابتدا این ورزش برای جستجوی مروارید در سطح دریا مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است ولی بعد پا به عرصه ورزش حرفه‌ای گذاشته باشگاه‌های ویژه‌ای برای این‌کار به‌وجود آمده‌اند. تعریف سادهٔ این ورزش چنین است که شخصی به زیر آب شیرجه می‌رود و تنها هوایی که در اختیار دارد، هوای است که در شش‌های خود ذخیره کرده‌است. در واقع این ورزش در نوع خود، از قدیمی‌ترین ورزش‌های آبی جهان شناخته می‌شود که مثال بارز آن جستجوی مروارید است که در حدود چهار هزار سال پیش در دریای مدیترانه انجام می‌شد و اشخاص برای خارج کردن دانه‌های مروارید و یافتن صدف‌های مرواریددار، به اعماق مدیترانه شیرجه می‌رفتند و دقایقی چند را تنها با تکیه بر هوای ذخیره شده در شش‌های خود به جستجو برای مروارید می‌پرداختند. اما این پدیده در حقیقت یک پایه و اساس علمی هم دارد، چرا که بدن در زیر آب با شرایط تازه‌ای مواجه می‌شود که در نتیجه قلب، سیستم گردش خون و عضلات انسان، همگی به گونه‌ای عمل می‌کنند تا اکسیژن را در بدن ذخیره کنند. غواصی آزاد ورزشی پر راز و رمز است که به خصوص طی پنجاه سال گذشته توجه پژوهشگران و اهل علم را به خود جلب کرده‌است. در دهه پنجا ه میلادی یعنی بین ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ پزشکان به شیرجه روها هشدار دادند که در عمق بیشتر از پنجاه متر نگهداشتن نفس مساوی با کشته شدن است. چرا که فشار آب در چنین عمقی باعث می‌شود تا قفسهٔ سینه و دنده‌ها مانند کاغذ مچاله شده در دست انسان در هم شکسته شوند اما امروز مشاهده می‌کنیم که غواصان آزاد به عمق دویست متری هم می‌روند. جالب است گفته شود که این عمق حتی از عمقی که زیر دریایی‌ها در جنگ جهانی دوم توان رسیدن به آن را داشتند، بیشتر است. آنچه باعث پیشرفت‌های اعجاب‌انگیز در این ورزش و توانایی‌های غواصان شده، تحقیقات درخشان فیزیولوژِی است که جمعی از پدیده‌های مختلف در رابطه با آب را در بدن کشف کرده‌است. تجهیزات مورد نیاز این ورزش یک جفت کفش غواصی(فین)، عینک غواصی و یک شلنگ ۳۰ سانتیمتری مخصوص (اسنورکل) می‌باشد.

واتر پولو

واتر پولو

(باقریان ، 1379 ،33 )

3-1- اسکی روی آب……………………………………………………………………….. 32
3-2- بسکتبال در آب………………………………………………………………………….. 32
3-3- غواصی………………………………………………………………………………….. 33
3-3-1- قدمت غواصی در ایران………………………………………………………………. 33
3-3-2- ورزش غواصی……………………………………………………………………….. 34
3-3-3- غواصی آزاد………………………………………………………………………….. 34
3-4- موج‌ سواری……………………………………………………………………………. 36
3-5- واتر پولو………………………………………………………………………………… 36
3-6- پاراسیلینگ…………………………………………………………………………….. 37
3-7- کانو پولو…………………………………………………………………………………… 37
3-7-1- پیشینه……………………………………………………………………………….. 38
3-7-2- قوانین…………………………………………………………………………………….. 38
3-8- شنا………………………………………………………………………………………….. 39
3-8-1- تاریخچه شنا در جهان………………………………………………………………….. 40
3-8-2- تاریخچه شنا در ایران…………………………………………………………………. 41
3-8-3- تاریخچه شنا در کشورهای دیگر,……………………………………………………. 42
3-8-4- رشد شنا از قرن نوزدهم…………………………………………………………….. 42
3-8-5- نخبگان تاریخ شنا…………………………………………………………………….. 44
3-8-6- تاریخ فدراسیون بین‌المللی شن……………………………………………………ا 45
3-8-7- مشخصات استخر…………………………………………………………………….. 46
3-8-8- تجهیزات……………………………………………………………………………….. 46
3-8-9- شنای بچه‌ها ………………………………………………………………………….47
3-8-10- خطرات شنا ………………………………………………………………………….48
3-8-11- انواع شنا …………………………………………………………………………….51
3-8-12- انواع مسابقات ………………………………………………………………………52
3-8-13- تغذیه …………………………………………………………………………………..52
3-8-14- مقامهای رسمی……………………………………………………………………. 53
3-8-15- قوانین شنا در مسابقات……………………………………………………………. 56
3-9- شیرجه……………………………………………………………………………………. 58
3-9-1- تاریخچه شیرجه……………………………………………………………………… 58
3-9-2- تاریخچه شیرجه در ایران……………………………………………………………. 60
3-9-3- قوانین…………………………………………………………………………………… 61
3-9-4- نحوه برگزاری مسابقات……………………………………………………………….. 62
3-9-5- خطرات شیرجه…………………………………………………………………………. 63

فصل چهارم: بررسی مصادیق طراحی

پوسته فلزی استادیوم که به شکلی، نامنظم به چشم می خورد، دارای ۲۴ ستون می باشد که دور تا دور این بیضی با فواصل منظم چیده شده اند. و بر روی هر یک خرپایی بزرگ قرار گرفته که وظیفه آن تحمل وزن پوسته و سقف استادیوم است.
در واقع سازه این پوسته عظیم همین ۲۴ ستون و خرپاها هستند و خطوط منحنی دیگر در پوسته، صرفا برای تکمیل ایده و طرح اولیه معماران آن به نمایش در آمده اند.
در اپتدا قرار بود تا سقف بنا به صورت متحرک طراحی شود، اما به دلیل کم شدن بودجه طرح و کاهش آن، سقف به صورت ثابت طراحی و اجرا شد. این موضوع خود باعث شد تا میزان فولاد مصرفی به ۴۰ هزار تن فولاد از ۸۰ هزار تن فولاد تخمین زده شده کاهش یابد. همچنین این کار باعث کم شدن ضخامت ورق های مصرفی در ساخت ۲۴ ستون خرپاها شد.
این سقف فولادی (ثابت) به طول ۳۳۰ متر، عرض ۲۲۰ متر و وزن ۴۵ هزار تن طراحی و در اکتبر ۲۰۰۶ ساخت آن به پایان رسید.
به منظور دستیابی به ایده و طرح مورد نظر طراحان، عناصر فولادی پوسته در دیوارها و سقف به صورت یکپارچه اجرا شده اند. این پروفیل های فولادی از ضخامت ۱ تا ۱۰ سانتی متری (بسته به نوع و مقدار بار وارده به آنها) طراحی شده اند.
برای اجرای این پروفیل های یکپارچه که طول تعدادی از آنها به ۶۰۰ متر هم می رسد، جوشکاری باید در محل انجام می شد، که از مشکلات جوشکاری در محل مطلوب نبودن دمای محیط (به ویژه در فصل زمستان) و دیگری جوش دادن بیش از ۱۲۸ قطعه برای برخی از قطعات می باشد.
پوشش سقف استادیوم:
بعد از نصب سازه سقف، پوششی از جنس ETFE برای آن انتخاب شد. این پوشش در مساحت ۴۰ هزار متر مربع و در ۱۰۳۸ جزء مختلف به کار رفته است.
اتیل تترا فلوئور اتیلن (ETFE) که فلوئور پلیمری با ویژگیهای کششی مناسب است، برای کاربرد در این پروژه، راه حل خوبی است. به علاوه، مقاوم و سبک وزن است (وزنی معادل یک درصد همان ابعاد شیشه دارد) و شفافیتی بالا برای عبور اشعه مـاوراءبنـفش دارد؛ETFE در مقـابل نور خـورشید فـرسایش نمی یابد و خاصیت عایقی بهتری نسبت به شیشه داراست. همچنین قابل بازیافت بوده و نیز مقاومتی معادل چهارصد برابر وزن خود دارد.
گرچه در برابر ایجاد سوراخهای سطحی حساس است، اما به سادگی با استفاده از نوارهای ETFE می توان آن را تعمـیر نمود.
شاید منحصر به فرد ترین پوشش به کار رفته در ساخت سقف استادیوم، سیستم بالشتکی آن است، این سیستم در فضای خالی بین دو پوسته سقف قرار می گیرد.
این بالشتک به منظور تنظیم میزان جریان باد، هوا و نور خورشید طراحی و تعبیه شده است، و با کم و زیاد کردن فاصله دو پوسته از یکدیگر عمل خواهد کرد.
4-2. استادیوم ویمبلی لندن
در حال حاضر ویمبلی بزرگ ترین استادیوم فوتبال در انگلستان محسوب می شود و با گنجایش ۹۰ هزار نفر تماشاگر در زمره ۱۰ ورزشگاه بزرگ دنیا نیز جای می گیرد.این استادیوم که از سال ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۶ بازسازی نشده بود، سرانجام با همکاری اتحادیه فوتبال انگلیس و یک شرکت خصوصی، دوباره تاسیس و نوسازی شد و هزینه یی بالغ بر ۷۷۸ میلیون پوند (معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان) مصرف کرد.
15
4-1- استادیوم آشیانه پرنده پکن ………………………………………………………………67
4-2- استادیوم ویمبلی لندن…………………………………………………………………… 70
4-3- مرکز بازی‌های آبی المپیک 2012 لندن…………………………………………………..81
4-5- ورزشگاه کیپ تاو.ن……………………………………………………………………….. 94

فصل پنجم: مطالعات میدانی

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………….. 104
5-2- مبانی نظری پیرامون سایت پروژه: شهرک اکباتان، استان تهران…………………… 105
5-2-1- موقعیت و وسعت……………………………………………………………………….. 105
5-2-2- ناهمواری ها ……………………………………………………………………………..105
5-2-3- آب و هوا و اقلیم …………………………………………………………………………106
5-2-4- عمده عوامل اقلیمی دخیل در طراحی معماری…………………………………….. 108
5-2-5- برخی راهکارهای اقلیمی………………………………………………………………. 111
5-2-6- معرفی اجمالی شهرک اکباتان………………………………………………………… 112
5-3- معرفی بستر طرح……………………………………………………………………….. 116
5-3-1- همسایگی سایت……………………………………………………………………. 116
5-3-2- معرفی سایت………………………………………………………………………….. 116
5-3-3- دسترسی به سایت……………………………………………………………………….. 118
5-3-4- درجه بندی معابر اطراف سایت………………………………………………………… 118
5-3-5- توپوگرافی سایت………………………………………………………………………. 120
5-3-6- پوشش گیاهی……………………………………………………………………….. 120
5-3-7- تصاویری از پوشش گیاهی سایت …………………………………………………..121
5-3-8- تصاویری از معابر اطراف سایت………………………………………………………. 121
5-3-9- تصاویری از سایت پروژه و همجواری ها …………………………………………….122
5-4- برنامه فیزیکی طرح پروژه………………………………………………………………. 123
5-4-1- ورودی، بخش اداری و هال اصلی مجموعه……………………………………….. 123
5-4-2- فضای لازم در بخش اداری …………………………………………………………….124
5-4-3- بخش رفاهی…………………………………………………………………………. 126
5-4-4- تأسیسات ورزشی…………………………………………………………………… 127
5-4-5- استخر شنا ………………………………………………………………………….129
5-4-6- سالنهای سرپوشیده چند منظوره …………………………………………………….131
5-4-7- سالن بدنسازی………………………………………………………………………… 131
5-4-8- بخش تاسیسات………………………………………………………………………. 132
5-5- نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 132

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم : سازه های فضاکار

مقدمه
امروزه با توجه به استفاده روزافزون از سازه های فضاکار و با بوجود آمدن نرم افزارها در عرصه مهندسی عمران- سازه ، نوآوری هایی در زمینه طراحی و ساخت سازه های فضاکار صورت گرفته به نحوی که امروزه در دنیا شاهد محبوبیت روزافزون این نوع سازه ها هستیم و این محبوبیت ناشی از قابلیت منحصر بفرد این سازه ها است که عبارت از پوشش دهنه های بزرگ به جلوه های زیبا، وزن کم، سادگی تولید، سرعت نصب و … است . از طرفی با پیشرفت علم و تکنولوژی نیازها و خواسته های جدید در زمینه مهندسی سازه رخ داده است . عامل زمان اهمیت بیشتری یافته و باعث روی آوردن به سازه های پیش ساخته شده است، همچنین با افزایش جمعیت ، جوامع بشری علاقه به داشتن فضاهای بزرگ بدون حضور ستون های میانی از جمله مراکز خرید ،استادیوم ها و ورزشگاه ها، مساجد، پل ها و سازه هایی که در مدار زمین قرار می گیرند نظیر بشقاب مخابراتی اشاره کرد . این نوع سازه ها بدلیل اشکال بسیار متنوع از جمله گنبدی، چلیکی، قوسی، شبکه ای مسطح دو یا چند لایه و …دارای جذابیت فراوان هستند .

طاق کسری

طاق کسری

6-1- تعریف و شناخت کلی از س.ازه های فضاکار…………………………………………….. 136
6-2- تاریخچه سازه های فضاکار…………………………………………………………………. 136
6-3- مزایای سازه های فضاکار………………………………………………………………… 138
6-4- موارد استفاده از سازه های فضاکار……………………………………………………… 138
6-5- انواع سازه های فضاکار از لحاظ کاربرد و نحوه عملکرد………………………………….. 140
6-5-1- شبکه های دو لایه……………………………………………………………………….. 140
6-5-2- شبکه های سه لایه…………………………………………………………………….. 141
6-5-3- سازه های چلیکی………………………………………………………………………… 141
6-5-4- سازه های گنبدی…………………………………………………………………………… 142
6-5-5- سازه های تاشو…………………………………………………………………………… 142
6-5-6- سازه های بادشو………………………………………………………………………….. 143
6-5-7- سازه های ماهواره ایی……………………………………………………………………. 143
6-5-8- سازه های پلهای فضاکار ………………………………………………………………….144
6-6- انواع سازه های فضاکار از لحاظ مصالح …………………………………………………….144
6-6-1- سازه های فضاکار فولادی……………………………………………………………….. 144
6-6-2- سازه های فضاکار آلومینیومی…………………………………………………………… 145
6-6-3- سازه های فضاکار چوبی…………………………………………………………………. 145
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………..148  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان