انتخاب صفحه

مقدمه
ساخت سدها با شیوه بتن غلتکی Roller Compacted Concrete (RCC) فن آوری نسبتًاً جدیدی است که در چند سال اخیر توسعه روز افزونی یافته و از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه و جهان سوم انتقال یافته است. علت اصلی این گسترش، اقتصادی بودن، کاربرد مص الح بومی ارزان قابل دسترس و سرعت بالای اجرای این سدها می باشد. بتن غلتکی با شیوه سدهای خاکی و با همان سرعت ، حمل و نقل، ریخته و متراکم می گردد و خواص بتن را در حالت سخت شدگی به دست می آورد . در ساخت آن از مصالح سنگی با ویژگی معمولی، سیمان و پوزولان استفاده می شود و کاربرد روز افزون پوزولان در این بتن ها خواص دراز مدت و دوام آنها را تحت تأثیر قرار داده است.موضوعاتی تحقیقاتی عمدتًاً در زمینه مواد و مصالح تشکیل دهنده این بتن یعنی سنگدانه، سیمان، آب و پوزولان و تأثیر کمی و کیفی آنها در مقاومت و دوام دراز مدت بوده است.در سال ٣۵١٣ برای اولین بار در دنیا از بتن غلتکی به عنو ان مصالح اصلی در احداث سدwillow creek کشور ایالات متحده آمریکا استفاده شد . در کشور ایران نیز در سال ١٣٧٨ برای اولین بار در پروژه سد تنظیمی – انحرافی کرخه از بتن غلتکی استفاده شد.از مزایای عمده RCC می توان به مقاومت بالاتر، حجم کمتر بدنه، ایمنی و دوام که از مشخصات سدهای بتنی می باشند را نام برد . همچنین این روش امکان ترمیم سدهای قدیمی را که از نظر پایداری یا ظرفیت تخلیه مشکل دارند را، به وجود آورده است. کاهش حجم تاسیسات انحراف موقت آب و فراز بندها با توجه به کوتاه تر شدن طول دوره اجرا از دیگر برتریهای این روش است .

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. ١ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ٢

فصل اول

از آنجایی که تامین آب همواره نیاز اساسی بشر برای استفاده های کشاورزی، صنعتی و آب شرب شهرها بوده است لذا مهار سیلابها و آبهای جاری از طریق احداث سد، ازکارهای اساسی و زیربنایی محسوب و برای نیل به خودکفایی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این نیاز از دیرباز در کشور ما مورد توجه بوده و آثار بی شماری از سدهای قدیمی با قدمت چند هزار ساله در گوشه و کنار این سرزمین گواه بارزی به این مدعا است و آثاری که در این زمینه به دست آمده است نشان می دهد که پیشینیان و نیاکان ما از قرن ها پیش با دانش فن سد سازی آشنایی کامل داشته و با احداث تاسیسات آبی مختلف و انواع سدها که پس از گذشت صدها سال هنوز استوار و پایدار باقی مانده اند، تحسین و اعجاب متخصصان و صاحب نظران بین المللی در عصرحاضر را برانگیخته اند.
١-١ مقدمه
هم اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل کم آبی مواجه هستند. در نتیجه بحران کم آبی در این کشورها قابل پیش بینی است. عوامل محدود کننده در مقابله با این بحران زمان و منابع مالی است از طرف دیگر با توجه به تحقیقات انجام شده احداث سد از عملی ترین راه های مقابله با این بحران است. بنابراین سدسازی سریع و کم هزینه بسیار مهم تلقی می شود. از اوایل دهه ١٩٨٠ سدهای بتنی غلتکی بسیار زیادی در جهان احداث گردیده است.این سدها در نقاط مختلف دنیا با نام های متفاوتی مثل RCC F0P P در آمریکا یا RCD P1F P در ژاپن مطرح شده اند که مناسب ترین نوع برای جایگزینی سدهای بتنی وزنی معمولی یا سدهای خاکی هستند.زیرا از ویژگیهای تکنولوژی ساخت سدهای خاکی و رفتار سازه ای مصالح سدهای بتنی برخوردارند.استفاده از ماشین آلات ساخت سریع سدهای خاکی و سنگریزه ای برای حمل و پخش و تراکم بتن غلطکی بر سرعت اجرایی چنین سدهایی افزوده و در نتیجه هزینه ساخت آنها بسیار کاهش می یابد.بتن غلتکی RCC شاید مهمترین پیشرفت در تکنولوژی سدهای بتنی در ربع قرن گذشته است.استفاده از بتن غلتکی ساخت بسیاری از سدهای جدید را اقتصادی کرده است. آن هم به علت کاهش هزینه ای که ناشی از روش سریع آنها می باشد. همچنین این روش فرصتی را برای مهندسین طراحفراهم آورده است تا به صورت اقتصادی سدهای بتنی موجود را که مشکلاتی در پایداری دارند و نیازمند بازسازی هستند ترمیم نمایند. همچنین این روش سدهای خاکریزی با ظرفیت سرریز نامناسب را با فراهم آوردن وسیله ای که از طریق آن بتوانند بدون خطر به مشکلات برتری یابند اصلاح کرده است.بتن غلتکی روش جدید در اجرای بتن ریزیهای حجیم به ویژه در سدهای مخزنی و انحرافی است که با توجه به توجیه فنی و اقتصادی و نیز سرعت اجرای زیاد مورد استقبال جهانی واقع شده است. از آنجا که این شیوه اجرا چند سالی است که در کشورمان پا گرفته و رو به رشد است تصمیم بر آن شد که این تحقیق علمی به منظور کاربردی شدن هر چه بیشتر در راستای نیازمندی های پروژه های در حال انجام هدایت شود.خواص بتن غلتکی در حالت تازه و سفت شده حائز اهمیت ویژه بوده و دستیابی به مزایای فنی واقتصادی برای سدهای بتن غلتکی بستگی تام به مناسب بودن طرح اختلاط دارد. روش های طرح اختلاط مختلفی در سطح جهان برای تسهیل در دستیابی به خواص مورد نظر از بتن های غلتکی و استفاده بهینه از مصالح موجود تدوین شده اند. روش های فوق الذکر به لحاظ پیدایش و توسعه با یکدیگر متفاوت بوده و به دلیل خاستگاه مکانی و زمانی مختلف هریک جنبه ای از خواص مخلوط را مبنا قرار داده اند.اگرچه در بتن غلتکی سفت شده نیزهم مانند بتن های معمولی باید به خواص طرح نظیر مقاومت فشاری، مقاومت برشی، کششی، مقاومت سایش، نفوذپذیری، مدول الاستیسیته، دوام و مانند آنها دست یافت، بااین وجود ویژگی های خاص بتن غلتکی تازه تا حدودی آن را از بتن معمولی متمایز می کند.خواصی نظیر روانی، کارپذیری، فرصت کاری، حرارت زایی و مانند آن به نسبت بندی اجزاء بتن غلتکی محدودیت هایی اعمال می کنند که برآورده ساختن آنها تلاش بیشتری می طلبد. اگرچه مقاومت فشاری بتن غلتکی هم مانند بتن معمولی از نسبت آب به سیمان تبعیت می کند اما به طور محسوسی از دانه بندی مصالح سنگی، مقدار مصالح ریزدانه (الک نمره ٢٠٠)، میزان تراکم بتن غلتکی، میزان حفرات موجود در آن و غیره تاثیر می پذیرد.همچنین استفاده از پوزولان در بتن غلتکی حجیم با انگیزه کاهش حرارت زایی و منافع فرعی دیگر نظیر افزایش روانی و کارپذیری بر معادلات طرح اختلاط اثر می گذارد.از آنجا که نوع مصالح سنگی، دانه بندی مصالح سنگی و نوع مواد سیمانی اعم از سیمان و پوزولان از یک سو و نیز مقاومت هدف و سایر مشخصات مطلوب بتن غلتکی و شرایط اقلیمی هر پروژه از سوی دیگر متنوع است، سعی بر این است که رابطه ای بهینه میان این دو عامل پیدا کرد.در پایان نامه حاضر با مطالعه موردی سد زیردان دومین سد مخزنی ایران از نوع RCC تاثیر عوامل مختلف بر طرح اختلاط بتن غلتکی دیده شده است.

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ٣ پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
1 -1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
1 -2 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۶
1 -3 لزوم انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ٧
1 -4 شیوه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ٧
1 -5 تعیین حدود تحقیق و فرضیات کلیدی……………………………………………………………………………………. ٨
1 -6 خلاصه پایان نامه…………………………………………………………………………………………………………… ٨

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

بتن غلتکی بزرگترین پیشرفت را در ساخت سدهای بتنی طی ۵٢ سال گذشته داشته است. روشی که باعث شد سدهای بتنی بسیار کم هزینه و سریع تر اجرا شوند. اگرچه در سال های اخیر به صورت گسترده از بتن غلتکی در ساخت روسازی جاده ها، بزرگراه ها و فرودگاه ها استفاده گردیده است ،اما شناخت آن از کنفرانس آسیلمارP FP3 1 تحت عنوان اجرای سریع طرح های بتنی در سال ١٩٧٠ شروع شد و از آن تاریخ این تکنولوژی جایگاه ویژه ای در سدسازی پیدا کرد[١٢]. ٢-٢ تعریف RCC طبق گزارش ACI) 116R) انیستیتوی آمریکا بتن RCC بدین شکل تعریف شده است [72]. بتنی که توسط غلتک متراکم شده و قبل ازسخت شدن می تواند بر وزن های وارد شده از غلتک جهت تراکم غلبه کند. در واقع RCC همان بتن با اسلامپ بسیار پائین است که در حجم زیاد تولید و توسط تراک یا جراثقالهاP FP4 2 به محل ریختن انتقال داده شده و توسط بلدوزر در یک لایه بر روی سطح پخش می شود و سپس توسط غلتک ها و ماشین آلات خاکی متراکم و کوبیده می شود. بتن غلتکی یا RCC بی شک یکی از مهمترین دستاوردهای بشر در زمینه ساخت سدهای بتنی می باشد که در ۵٢ سال اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است. بتن غلتکی RCC به دلیل سرعت بخشیدن به روند ساخت هزینه را بسیار کاهش و ساخت سدها را اقتصادی می کند. ٢-٣ تاریخچه
سال های زیادی بتن غلتکی به عنوان زیر اساس جاده ها و روسازی باند فرودگاه ها استفاده می شد. از اواخر دهه ٠۴١٩ این مصالح به طور گسترده در کشور انگلستان مورد استفاده قرار گرفت که به نام بتن کم عیار یا بتن کم عیار خشک شناخته می شد و با ضخامت ٠۵١ تا ٠۵٢ میلی متر زیر قشر آسفالت به کار می رفت[١٠]. در یک کنفرانس پیرامون مهندسی پی (١٩٧٠) در کالیفرنیای آمریکا پروفسور رافائلP 5PF 3 در مقاله ای تحت عنوان سدهای وزنی بهینه پیشنهاد نمود که افزودن سیمان پرتلند به مصالح خاکی درشت دانه مقاومت برشی این مصالح را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. این امر به نوبه خود موجب کاهش قابل توجهی در مقطع عرضی سد (در مقایسه با یک سد خاکی معمولی) می گردد[۴٣]. به علاوه پیوسته بودن عملیات اختلاط، حمل، پخش و تراکم نیز موجب می شود که زمان اجرای عملیات کاهش چشمگیری و در نتیجه هزینه ها در مقایسه با عملیات ساختمانی سدهای وزنی با بتن معمولی تقلیل یابد. با تکیه بر این اصل اولیه سدهای بتنی غلتکی را به عنوان اقتصادی ترین راه حل بین سدهای خاکی با حجم زیاد و سدهای وزنی بتن معمولی با حجم کمتر معرفی کرد. یک سال بعد یعنی در سال ١٩٧١ ۶کنونF1 در مقاله ای تحت عنوان »ساخت سد بتنی با استفاده از ماشین آلات عملیات خاکی« مفهوم و کاربرد بتن غلتکی را به میزان بیشتری تکامل بخشید ولی در همان سال مقاله دیگری تحت عنوان »متراکم کردن بتن با غلطک های ویبره« در سمپوزیوم انجمن بتن آمریکا در تگزاس را ارائه نمود. او در این مقاله نتایج آزمایش هایی را که روی بتن حمل شده توسط کامیون، پخش شده توسط لودر و متراکم شده توسط غلطک ارتعاشی انجام داده بود عرضه کرد[۵٣].

مروری بر تحقیقات انجام گرفته در مورد تحقیق……………………………………………………………………………… ١٠

٢-١ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ١١
٢-٢ تعریف RCC …………………………………………………………………………………………………………………..١١
٢-٣ تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………… ١١
٢-۴ تاریخچه سدهای قوسی RCC ….ا………………………………………………………………………………………..۴١
٢-۵ مقایسه سدهای وزنیRCC با سدهای قوسیRCC…ا…………………………………………………………………۵١
٢-۶ مزایا و کاستی های سدهای بتنی غلتکی در مقایسه با دیگرسدها……………………………………………….. ۶١
٢-٧ مزایای سدهای ساخته شده با بتن غلتکی در مقایسه با سدهای ساخته شده با بتن
معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………۶١
٢-٨ مزایای سدهای بتن غلتکی در مقایسه با سدهای خاکی و سنگریزه
ای………………………………………………………………………………………………………………………………….۶١
٢-٩ روش های طراحی سد بتن غلتکی……………………………………………………………………………………… ١٧
٢-١٠ دو فلسفه…………………………………………………………………………………………………………………. ١٨
٢-١١ مصالح مورد استفاده در مخلوط های بتن غلتکی……………………………………………………………………. ٢٠
٢-١٢ انواع مخلوط های بتن غلتکی مورد استفاده در پروژه های سد سازی……………………………………………. ٢٠
٢-١٢-١ بتن غلتکی کم عیار (با مواد سیمانی کم….)………………………………………………………………………٢١
٢-١٢-٢ بتن غلتکی با عیار متوسط (مقدار متوسط مواد سیمانی..)………………………………………………………٢٢
٢-١٢-٣ بتن غلتکی بامواد سیمانی زیاد (پرعیار….)…………………………………………………………………………٢٢
٢-١٣ مروری براستفاده از بتن غلتکی……………………………………………………………………………………….. ٢٣
٢-١٣-١ جایگزینی………………………………………………………………………………………………………………..٢٣
٢-١٣-٢ حفاظت در برابر روگذری………………………………………………………………………………………………..۴٢
٢-١٣-٣ بازسازی…………………………………………………………………………………………………………………۴٢
25 ٢-۴١ سد قوسی بتن غلتکی………………………………………………………………………………………………52
26 ٢-۵١ اطلاعات سدهای بتن غلتکی ساخته شده……………………………………………………………………….56
٢-۶١ اولین سدهای بتنی غلتکی ثبت شده………………………………………………………………………………….٢٧

شبکه بازگشتی بدون نرونهای لایه پنهان و بدون حافظه حلقه»خود- پس خور«

شبکه بازگشتی بدون نرونهای لایه پنهان و بدون حافظه حلقه»خود- پس خور«

فصل سوم

نفوذپذیری بدنه سد یکی از ویژگی های اصلی و مورد توجه می باشد و قاعدتًاً به فلسفه وجودی سد برمی گردد. نفوذپذیری RCC دو بخش را شامل می شود:
بخش اول ناشی از ماهیت لایه ای بتن RCC می باشد که خود دلیل بر آب گذری بیشتر از درز اتصال بین لایه ها است. آبگذری درز در کنار مقاومت برشی مهمترین ویژگی مکانیکی آن می باشد و در این واسطه جداول تیپ شده ای فراهم آمده و همچنین شاخصی به نام مشخصه تکامل تعریف شده است. بخش دوم ناشی از نفوذپذیری از توده RCC می باشد. آنچه در این تحقیق در نفوذپذیری از بدنه سدها مطرح می باشد نفوذپذیری از توده RCC می باشد.
٣-٢ نفوذپذیری
نفوذپذیری مخلوط RCC از مهمترین فاکتورهای موردنظر در سدسازی و همین طور در روسازی های ساخته شده از RCC می باشد. چرا که ارتباط مستقیم با عوامل نشت آب، فشار آب منفذی، مقاومت در برابر یخ زدگی و دوام دارد. مساله نشت آب همچنین با شستن سیمان اثر مخربی بر مقاومت RCC دارد. نفوذپذیری مخلوط ارتباط مستقیم به خلل و فرج موجود در آن دارد. چنانچه با طرح مخلوط مناسب و تراکم کافی این خلل و فرج به حداقل میزان خود برسند می توان به نفوذپذیری معادل با بتن معمولی دست یافت[۶٢].
آب بندی سدها به طور کلی به دو صورت تامین می گردد:
یا بدنه سد به تنهایی آب بندی لازم را تامین می کند و یا اینکه از المان های آب بندی ویژه ای چون دیواره های بتن مسلح وجه بالادست، ژئومنبرینها و … استفاده می شود.
با توجه به مسائل اجرایی ویژه اینگونه المانها و کاهش سرعت هایی که در اجرا سبب می گردند تامین آب بندی به وسیله بدنه سد مزیت خاص خود را دارا می باشد[٧].
بررسی نفوذپذیری و دستیابی به روشهای بهبود آن در سدها گامی عمده در جهت حذف عوامل مزاحم و هزینه های اجرایی مثل دیوارهای بتن مسلح از جنس بتن معمولی و پوششهای ژئوممبرین می باشد. از طرفی بهبود نفوذ پذیری توده RCC سبب کاهش حجم بدنه سد گشته نهایتا مزایای اقتصادی و فنی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت[١٩]. نفوذپذیری بتن غلتکی از مهمترین مواردی است که در طراحی سدهای بتن غلتکی درنظر گرفته می شود. در صورتی که مخلوط به طور مناسبی پخش نگردد نفوذپذیری سد خصوصًاً به دلیل عدم چسبندگی بین لایه ها می تواند زیاد باشد. به طور مثال در سد ویلوکریک آمریکا با گذشت ١٢ ساعت از آبگیری آب نشت شده از سد در سطوح پایین دست قابل مشاهده بود[٩].

نفوذپذیری و عملکرد بتن غلتکی و نقش طرح اختلاط در آن…………………………………………………………………٣٠
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. ٣١
3-2 نفوذپذیری……………………………………………………………………………………………………………………. ٣١
3-3 پوزولان و نقش آن در نفوذناپذیری…………………………………………………………………………………………. ٣٢
٣-۴ ویژگیهای فیزیکی و مکانیکیRCC ………………………………………………………………………………………….٣٢
٣-۴-١ مقاومت فشاری بتن RCC ……………………………………………………………………………………………….٣٢
٣-۴-٢ مقاومت برشی…………………………………………………………………………………………………………….۴٣
٣-۴-٣ مقاومت کششی بتن کوبیده غلتکی…………………………………………………………………………………..۵٣
٣-۴-۴ ضریب ارتجاعی……………………………………………………………………………………………………………۵٣
٣-۴-۵ ضریب پواسون……………………………………………………………………………………………………………..۶٣
٣-۵ تاثیر دوده سیلیس بر نفوذناپذیری………………………………………………………………………………………… ٣٩
٣-۶ تاثیر خاکستر بادی بر نفوذناپذیری………………………………………………………………………………………… ٠۴
٣-٧ به کارگیری غشاء نفوذناپذیر در بالادست سد…………………………………………………………………………… ٠۴
٣-٨ پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….. ١۴
٣-٩ وزن مخصوص……………………………………………………………………………………………………………….. ١۴
٣-١٠ درز بین لایه ها و اهمیت آن در مساله تراوش سدهایRCC ………………………………………………………….١۴
٣-١٠-١ فراوانی تعداد درزها در توده بتن غلتکی………………………………………………………………………………١۴
٣-١٠-٢ انواع درزها………………………………………………………………………………………………………………..٢۴
٣-١٠-٢-١ درزهای داغ……………………………………………………………………………………………………………٢۴
٣-١٠-٢-٢ درزهای سرد………………………………………………………………………………………………………….٢۴
٣-١٠-٢-٣ درزهای گرم…………………………………………………………………………………………………………..٧۵
٣-١١ عوامل موثر بر شکل گیری درز خوب (از نظر آببندی و اتصال..)……………………………………………………… ٣۴
٣-١٢ عوامل نامطلوب بر شکل گیری درز خوب……………………………………………………………………………… ٣۴
٣-١٣ عمل آوری مرطوب درزها………………………………………………………………………………………………… ۴۴
٣-۴١ اتصالات افقی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
٣-۵١ عملکرد سدهای بتنی غلتکی ساخته شده…………………………………………………………………………. ۴۴
٣-۶١ عملکرد سازه ای………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
٣-١٧ تراوش……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
٣-١٧-١ مقایسه تراوش طبق مبانی یکسان………………………………………………………………………………….٧۴
٣-١٨ تاریحچه تراوش در سدهای بتن غلتکی………………………………………………………………………………..٨۴
٣-١٩ بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری بتن متراکم غلتکی سد زیردان از طریق مطالعات
آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۵

٣-١٩-١ مصالح سنگی…………………………………………………………………………………………………………..۵۵
٣-١٩-٢ پوزولان خاش……………………………………………………………………………………………………………۵۵
٣-١٩-٣ آب………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
٣-١٩-۴ سیمان…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
٣-١٩-۵ پوزولان…………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
3- ١٩-۶ تستهای آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………….۵۶
٣-١٩-٧ بحث بر روی نتایج………………………………………………………………………………………………………٧۵
٣-١٩-٧-١ مقدار مصالح سیمانی……………………………………………………………………………………………..٧٢
٣-١٩-٧-٢ نسبت آب به سیمان……………………………………………………………………………………………….٨۵
٣-١٩-٧-٣ میزان پوزولان………………………………………………………………………………………………………..٩۵
3-19- ٧-۴ سن نمونه………………………………………………………………………………………………………….٩۵
٣-١٩-٧-۵ تاخیر در زمان فرصت کاری………………………………………………………………………………………….٠۶
٣-١٩-٧-۶ نوع پوزولان………………………………………………………………………………………………………….١۶
3-20- درسهای آموخته شده از تراوش و پدیده های مربوط به آن……………………………………………………….١۶

فصل چهارم

حرارت و عملکرد بتن غلتکی و نقش طرح اختلاط در آن……………………………………………………………………٣۶
۴-١ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴-٢ اهداف مدل سازی اثرات حرارت در بتن غلتکی………………………………………………………………………..۶۵
۴-٢-١ بحث حرارت و گرادیانهای حرارتی……………………………………………………………………………………..۶۵
۴-٢-٢ بحث تنشهای حرارتی و خرابی های ناشی از آن………………………………………………………………….۶۵
۴-٣ معادلات حاکم بر انتقال حرارت…………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-٣-١ انتقال حرارت به طریق حرارت………………………………………………………………………………………..۶۶
۴-٣-٢ انتقال حرارت به طریق جابجایی…………………………………………………………………………………….۶۶
۴-٣-٣ انتقال حرارت به طریق تابش…………………………………………………………………………………………۶۶
۴-۴ مکانیسم ترکهای حرارتی……………………………………………………………………………………………….۶۶
۴-۵ عوامل موثر بر ایجاد ترکهای حرارتی در سدهای بتن غلتکی……………………………………………………….٨۶
۴-۵-١ تاثیر طرح اختلاط (عیار سیمان…..)…………………………………………………………………………………٨۶
۴-۵-٢ تاثیر تاریخ شروع بتن ریزی……………………………………………………………………………………………٨۶
۴-۵-٣ تاثیر سرعت بتن ریزی…………………………………………………………………………………………………٨۶
۴-۶ روشهای موجود برای تحلیل حرارت…………………………………………………………………………………….٨۶
۴-٧ روشهای کنترل دما……………………………………………………………………………………………………….٩۶
۴-٧-١ پیش خنک سازی………………………………………………………………………………………………………٩۶
۴-٧-٢ پس خنک سازی……………………………………………………………………………………………………….٧٠
۴-٧-٣ مقدار و نوع سیمان…………………………………………………………………………………………………..٧٠
۴-٧-۴ مدیریت اجرا…………………………………………………………………………………………………………….٧٠
۴-٨ خواص حرارتی…………………………………………………………………………………………………………….٧٢
۴-٨-١ پارامترهای حرارتی مورد نیاز در مطالعات حرارتی………………………………………………………………….٧٢
۴-٩ جمع شدگی………………………………………………………………………………………………………………٧٣
۴-١٠ خزش…………………………………………………………………………………………………………………….٧٣
۴-١١ مواد تشکیل دهنده بتن کوبیده غلتکی…………………………………………………………………………….۴٧
۴-١١-١ مواد سیمانی……………………………………………………………………………………………………….۴٧
۴-١١-٢ سیمان پرتلند……………………………………………………………………………………………………….۴٧
۴-١١-٣ پوزولان……………………………………………………………………………………………………………….۵٧
۴-١١-۴ مصالح سنگی………………………………………………………………………………………………………۵٧
۴-١١-۵ آب مخلوط……………………………………………………………………………………………………………۵٧
۴-١١-۶ مواد افزودنی………………………………………………………………………………………………………..۵٧
۴-١٢ مطالعات حالت ترک خوردگی…………………………………………………………………………………………۶٧
۴-١٣ خلاصه عملکرد ترک خوردگی………………………………………………………………………………………..٧٨

شبکه عصبی کاملاً متصل پیش خور همراه با یک لایه پنهان و یک لایه خروجی

شبکه عصبی کاملاً متصل پیش خور همراه با یک لایه پنهان و یک لایه خروجی

فصل پنجم

سد زیردان (مطالعه موردی……)…………………………………………………………………………………………..٨١
۵-١ تعریف پروژه………………………………………………………………………………………………………………٨٢
۵-٢ موقعیت جغرافیایی طرح………………………………………………………………………………………………..٨٢
۵-٣ مشخصات فنی سد……………………………………………………………………………………………………٨٢
۵-۴ اهداف طرح………………………………………………………………………………………………………………۴٨
۵-۵ تاریخچه مطالعات صورت گرفته سد زیردان…………………………………………………………………………..۴٨
۵-۵-١ ریزدانه…………………………………………………………………………………………………………………۴٨
۵-۵-٢ شرایط محدود کننده…………………………………………………………………………………………………۵٨
۵-۶ سنگدانه ها……………………………………………………………………………………………………………۵٨
۵-٧ سیمان…………………………………………………………………………………………………………………۶٨
۵-٨ پوزولان………………………………………………………………………………………………………………….۶٨
۵-٩ آب………………………………………………………………………………………………………………………..٨٧
۵-١٠ تجهیزات تولید بتن……………………………………………………………………………………………………٨٨
۵-١١ سیستم انحراف آب…………………………………………………………………………………………………..٨٨
۵-١٢ فرازبند………………………………………………………………………………………………………………….٨٩
۵-١٣ نفوذپذیری…………………………………………………………………………………………………………….٩٠
۵-۴١ طرح اختلاط بتن غلتکی……………………………………………………………………………………………٩١
۵-۴١-١ سیمان…………………………………………………………………………………………………………….٩١
۵-۴١-٢ نوع مصالح…………………………………………………………………………………………………………٩١
۵-۴١-٣ درصد مصالح………………………………………………………………………………………………………٩١
۵-۴١-۴ درصد پوزولان……………………………………………………………………………………………………..٩١
۵-۴١-۵ مصالح سنگی…………………………………………………………………………………………………..٩١
۵-۵١ نتایج مقاومت فشاری…………………………………………………………………………………………….٩٣
۵-۵١-١ رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری………………………………………………………..٩٣
۵-۵١-٢ رابطه بین میزان مواد سیمانی و مقاومت فشاری………………………………………………………..۴٩
۵-۶١ نتایج مقاومت کششی…………………………………………………………………………………………۴٩
۵-١٧ ضرایب رشد و بازده………………………………………………………………………………………………۶٩
۵-١٨ طرحهای با مصالح شسته و نشسته………………………………………………………………………….۶٩
۵-١٩ مقادیر مختلف پوزولان…………………………………………………………………………………………..٩٧
۵-٢٠ افزودنیهای مختلف……………………………………………………………………………………………….٩٨
۵-٢١ طرحهای اختلاط بدون مواد افزودنی…………………………………………………………………………..١٠٠
۵-٢٢ بررسی طرحها…………………………………………………………………………………………………..١٠٢
۵-٢٢-١ مقایسه دو ماده افزودنی…………………………………………………………………………………….١٠٢
۵-٢٢-٢ مقدار مختلف مواد افزودنی………………………………………………………………………………….۵١٠
۵-٢٣ انتخاب طرح اختلاط……………………………………………………………………………………………..۶١٠

فصل ششم

استفاده از شبکه عصبی برای ارائه طرح اختلاط بهینه……………………………………………………………..١٠٧
۶-١ شبکه های عصبی مصنوعی……………………………………………………………………………………..١٠٨
۶-٢ مزایا و محدودیتهای شبکه های عصبی………………………………………………………………………….١٠٩
۶-٣ مغز انسان…………………………………………………………………………………………………………..١١١
۶-۴ هوش مصنوعی و شبکه های عصبی……………………………………………………………………………١١٣
۶-۵ اجزای یک شبکه عصبی……………………………………………………………………………………………١١٣
۶-۵-١ ورودی ها…………………………………………………………………………………………………………..۴١١
۶-۵-٢ بردار وزن……………………………………………………………………………………………………………۴١١
۶-۵-٣ تابع جمع…………………………………………………………………………………………………………..۴١١
۶-۵-۵ خروجی…………………………………………………………………………………………………………….۴١١
۶-۶ اقسام توابع تحریک…………………………………………………………………………………………………..۶١١
۶-٧ معماری های شبکه…………………………………………………………………………………………………۶١١
۶-٨ فرآیند یادگیری………………………………………………………………………………………………………..١٢٠
۶-٩ مطالعه موردی سد زیردان…………………………………………………………………………………………١٢٢
۶-٩-١ ارائه مدل شبکه عصبی برای طرح اختلاط سد زیردان……………………………………………………….١٢٢
۶-٩-٢ شبکه های عصبی به کار رفته جهت مدل سازی…………………………………………………………….١٣٧
۶-٩-٣ پارامترهای مختلف شبکه عصبی در مدل سازی مقاومت…………………………………………………..۴١٢
۶-٩-۴ مجموعه داده های مدل سازی………………………………………………………………………………….۴١٢
۶-٩-۵ مدل سازی مقاومت ٧ ، ٢٨ ، ٩٠ و ١٨٠ روزه……………………………………………………………………۴١٢
۶-٩-۶ پارامترهای ورودی مدل……………………………………………………………………………………………۴١٢
۶-٩-٧ آماده سازی و استاندارد کردن داده ها……………………………………………………………………………۵١٢
۶-٩-٨ تحلیل داده ها و خروجی ها………………………………………………………………………………………..۶١٢

ساختار شبکه های عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا

ساختار شبکه های عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا

فصل هفتم

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………١٣٠

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….١٣١ پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………..١٣٣
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..۴١٣

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………۶١٣

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..١٣٧

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

٢-١ : سدهای RCC قوسی ساخته شده…………………………………………………………………………………..۵١
٢-٢ : مقایسه عوامل عمومی بتن کوبیده غلتکی بر اساس دیدگاه خاکی و بتنی……………………………………..١٩
٣-١ : مشخصات مکانیکی تعدادی از مخلوط های RCC.ا…………………………………………………………………..۴٣
٣-٢ : مقاومت برشی نمونه ای از سدهای بتن غلتکی……………………………………………………………………۵٣
٣-٣ : نتایج متوسط نفوذپذیری نمونه های حفاری شده RCC……………………………………………………………..٣٧
٣-۴ : تراوش کلی از درون و اطراف تعدادی از سدهای بتنی غلتکی…………………………………………………….. ۴۶
٣-۵ : ترکیبات شیمیایی سیمان تیپ ٢ کارخانه خاش………………………………………………………………………۵۵
٣-۶ : ترکیبات شیمیایی پوزولان ها…………………………………………………………………………………………….۵۴
٣-٧ : طرح اختلاط ها و نتایج آن…………………………………………………………………………………………………٧۵
۴-١ : مقادیر خزش مخلوط های مختلف سدهای بتنی غلتکی …………………………………………………………..۴٧
۵-١ : حداکثر درصد مجاز مصالح زیر الک ٢٠٠ بر حسب LL (حد روانی) و PI نشانه خمیری……………………………..۴٨
۵-٢ : دانه بندی مصالح سنگی بتن کوبیده غلتکی………………………………………………………………………..۵٨
۵-٣ : دانه بندی سنگدانه های مصرفی در طرح اختلاط……………………………………………………………………٩٢
۵-۴ : طرح اختلاط RCC جهت آزمایش مقاومت کششی………………………………………………………………….۵٩
۵-۵ : : ضرایب رشد و بازده……………………………………………………………………………………………………۶٩
۵-۶ : طرحهای اختلاط .RCC بدون مواد افزودنی…………………………………………………………………………..٠١
۵-٧ : مقایسه دو ماده افزودنی از نظر مقاومت و قابلیت کاهندگی آب…………………………………………………١٠٢
۵-٨ : طرح های اختلاط با دوزاج ٠.۶ و ٠.٨…………………………………………………………………………………۵١٠
۶-١ : چند نمونه از توابع محرک……………………………………………………………………………………………..۵١١
۶-٢ : محدوده داده های طرح اختلاط ها…………………………………………………………………………………..۵١٢
۶-٣ : نتایج W(1,1)مقاومت فشاری ٧روزه……………………………………………………………………………….۶١٢
۶-۴ : : نتایج w(2,1) و b1و b2و ماکزیمم داده های مقاومت فشاری ٧روزه……………………………………………۶١٢
۶-۵ : نتایج W(1,1)مقاومت فشاری ٢٨ روزه……………………………………………………………………………..۶١٢
۶-۶ : نتایج w(2,1) و b1و b2و ماکزیمم داده های مقاومت فشاری ٢٨ روزه…………………………………………..١٢٧
۶-٧ : نتایج W(1,1)مقاومت فشاری ٩٠ روزه…………………………………………………………………………….١٢٧
۶-٨ : : نتایج w(2,1) و b1و b2و ماکزیمم داده های مقاومت فشاری ٩٠ روزه…………………………………………١٢٧
۶-٩ : نتایج W(1,1)مقاومت فشاری ١٨٠ روزه……………………………………………………………………………١٢٧
۶-١٠ : نتایج w(2,1) و b1و b2و ماکزیمم داده های مقاومت فشاری ٧ روزه…………………………………………..١٢٨
۶-١١ : داده های اولیه مثال………………………………………………………………………………………………..١٢٨
۶-١٢ : : W(1,1)های مقاومت ٩٠ روزه طرح اختلاط با ١٢٠ کیلوگرم مواد سیمانی…………………………………١٢٨

فهرست شکل ها

٢-١ : رابطه کلی بین مقاومت فشاری و نسبت آب به سیمان………………………………………………………..٢٠
٢-٢ : مقطع عرضی سد کرویل (Kerrville) در ناحیه بهره برداری از سرریز…………………………………………..٢٣
٣-١ : تاثیر نسبت آب به سیمان برحسب نفوذپذیری متوسط………………………………………………………..٣٣
٣-٢ : رابطه بین نفوذپذیری و میزان مواد سیمانی مصرفی……………………………………………………………۶٣
٣-٣ : ضریب نفوذپذیری به عنوان تابعی از زمان………………………………………………………………………..٣٨
٣-۴ : واحد تراوش در سدهای مختلف بتن غلتکی در مقابل زمان بعد از اولین آبگیری…………………………….٨۴
٣-۵ : شکل شماتیک دستگاه نفوذپذیری…………………………………………………………………………………۵۶
٣-۶ : تاثیر مقدار مصالح سیمانی ٨۵……………………………………………………………………………………. 70
٣-٧ : تاثیر نسبت آب به سیمان…………………………………………………………………………………………..٨۵
٣-٨ : تاثیر میزان پوزولان…………………………………………………………………………………………………….٩۵
٣-٩ : رشد ضریب نفوذپذیری نسبت به سن نمونه ها…………………………………………………………………..٠۶
٣-١٠ : اثر تاخیر در زمان فرصت کاری………………………………………………………………………………………٠۶
٣-١١ : تاثیر نوع پوزولان …………………………………………………………………………………………………..١۶
۵-١ : جانمایی سد زیردان…………………………………………………………………………………………………٨٣
۵-٢ : سازه هیدرولیکی سد زیردان……………………………………………………………………………………….٨٩
۵-٣ : طرح های قدیم و جدید فرازبند، پلان و مقطع عرضی…………………………………………………………….٨٩
۵-۴ : مصالح سنگی ریزدانه………………………………………………………………………………………………..٩١
۵-۵ : مصالح سنگی درشت دانه…………………………………………………………………………………………..٩١
۵-۶ : محدوده دانه بندی مصالح سنگی……………………………………………………………………………………٩٣
۵-٧ : رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری………………………………………………………………..٩٣
۵-٨ : رابطه بین میزان مواد سیمانی و مقاومت فشاری…………………………………………………………………۴٩
۵-٩ : رابطه بین مقاومت فشاری و مقاومت کششی……………………………………………………………………۵٩
۵-١٠ : رابطه بین مقدار مواد سیمانی ومقاومت فشاری……………………………………………………………….۶٩
۵-١١ : رابطه بین نسبت آب به سیمان ومقاومت فشاری ٧ روزه……………………………………………………..٩٧
۵-١٢ : رابطه بین نسبت آب به سیمان ومقاومت فشاری ٢٨ روزه …………………………………………………..٩٧
۵-١٣ : رابطه بین مقدار موادسیمانی و مقاومت فشاری ٧ و ٢٨ روزه…………………………………………………٩٨
۵-۴١ : رابطه بین نسبت آب به سیمان و مقاومت فشاری ٧ روزه با افزودنیهای مختلف……………………………٩٨
۵-۵١ : رابطه بین نسبت آب به سیمان ومقاومت فشاری ٢٨ روزه با افزودنیهای مختلف…………………………..٩٩
۵-۶١ : رابطه بین مواد سیمانی و مقاومت فشاری ٧ روزه افزودنیهای مختلف………………………………………٩٩
۵-١٧ : رابطه بین مواد سیمانی و مقاومت فشاری ٢٨ روزه افزودنیهای مختلف……………………………………١٠٠
۵-١٨ : مقایسه بین مقدارمواد سیمانی و مقاومت فشاری ٧ روزه افزودنیConplast وChrysoplast ……………١٠٣
۵-١٩ : مقایسه بین مقدار مواد سیمانی و مقاومت فشاری ٢٨ روزه افزودنیConplast و Chrysoplast………….١٠٣
۵-٢٠ : مقایسه بین مقدارمواد سیمانی ومقاومت فشاری ٩٠ روزه افزودنیConplast وChrysoplast ..ا………….۴١٠
۵-٢١ : مقایسه بین مقدار مواد سیمانی و مقاومت فشاری ١٨٠ روزه افزودنیConplast و Chrysoplast..ا……..۴١٠
۵-٢٢ : مقایسه دو افزودنیConplast و Chrysoplastدر کاهندگی آب………………………………………………..۵١٠
۶-١ : مراحل مختلف سیستم عصبی……………………………………………………………………………………..١١١
۶-٢ : نمایش یک نرون………………………………………………………………………………………………………..١١٢
۶-٣ : نمایشی از سه عنصر کلیدی هوش مصنوعی……………………………………………………………………١١٣
۶-۴ : شبکه پیش خور با لایه ساده ای از نرونها………………………………………………………………………….١١٧
۶-۵ : شبکه عصبی کامًلاً متصل پیش خور همراه با یک لایه پنهان و یک لایه خروجی……………………………….١١٨
۶-۶ : شبکه بازگشتی بدون نرونهای لایه پنهان وبدون حافظه حلقه»خود- پس خور.«……………………………..١١٩
۶-٧ : شبکه بازگشتی با نرونهای پنهان………………………………………………………………………………….١١٩
۶-٨ : دیاگرام مربوط به یادگیری با معلم…………………………………………………………………………………..١٢٠
۶-٩ : ساختار شبکه های عصبی با الگوریتم پس انتشار خطا…………………………………………………………١٢٢
۶-١٠ : سلول عصبی و عملیات ریاضی آن………………………………………………………………………………..١٢٣

 

ABSTRACT
One of important issue which is put forward concerning RCC dams is determination of rammed concrete design plan. Considering the fact that RCC concrete is relatively new and there is no sufficient experience in this regard in Iran, a great deal of money and much time to be used for studing the matter. The aim of this research is to study the effective factors on the properties of dammed concrete and presenting the manner of accessing to rammed concrete design plan by considering three criteria of compressive strength, good workability and non separation pf granulesIn this connection a great number of design plan with crushed aggregate and natural aggregate are made and the effevts of type cement, cement content, pozzolan type, type and grading of concrete aggregate, type and amount of concrete admixture and the effect of volume of water on the properties of dammed concrete especially on compressive strength and workability have been studied. The aggregates consumed are graded into four classes and their sized are 50 mm maximumThe finding show that the degree of fine aggregates is about 9% to 11% of the total volume of good materials. It is worth mentioning that separation of aggregates is completely dependent to the changes of volume water. Meanwhile adding pozzolan up 30% improves the properties of hardened concrete. Meanwhile the selective additives designs had 12% more compressive strength than other designs. by adding two alums of Chrysoplast from 6% to 8% in equal conditions we had roughly more 9% increase of strength and 3% deductions of water but in the contrary by increasing the level of Conplast we see deduction of strength. The results of tests show that aggregate with much fine-grained have no good compressive strength; on the other hand aggregates with no sufficient degree of fine- grained have good compressive strength but with separation of granules. Also changes in the volume of the water more or less than optimize limit causes the separations of granules. Using pozzolan decreases the possibility of separation of granules and increases the level of cement pasteIn this research by the application of neural networks characteristics with error algorithms are used for forecasting the strength of all types of concretes because of its potentiality for non-linear modeling. This techniques is used as the principal base of modeling in other to forecast the strength as rapidly and with very good caution and without costing for modeling.

 


 


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید