فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………….. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

نوع بشر نام علمی مرد خردمند را به خودش نسبت داده است. زیرا قابلیت‌های ذهنی و حسی ما برای زندگی روزمره، بسیار مفید هستند. حوزه هوش مصنوعی سعی دارد تا موجودیت‌های هوشمند را درک کند و قادر به ساخت آنها گردد. هوش مصنوعی محصولات مهم و مؤثر زیادی حتی در مراحل اولیه توسعه‌اش، تولید کرده‌است. اگرچه هیچ ‌کس نمی‌تواند آینده را به ‌طور مشخص پیش‌بینی کند، اما آشکار است که کامپیوترهایی با سطح هوشمندی در ردیف انسان (و حتی بهتر از آن) تأثیر بسزایی بر روی زندگی روزمره ما و همچنین بر روی تمدن آینده خواهد گذاشت.
هوش مصنوعی یا به اختصار AI روشی است جهت هوشمند ساختن کامپیوتر. این منظور زمانی برآورده می‌شود که قادر باشیم چگونگی تفکر انسان در زمان تصمیم‌گیری یا حل مساله را بررسی کرده و آن را پس از تقسیم‌بندی به مراحل پایه‌ای در قالب یک برنامه کامپیوتری ارایه کنیم. هوش مصنوعی وسیله‌ای است ساده و سازمان‌یافته برای طراحی برنامه‌های تصمیم‌گیری پیچیده.
یک برنامه کامپیوتری استاندارد می‌تواند تنها پاسخگوی مسائل خاصی باشد که برای آنها برنامه‌ریزی شده‌است. اگر یک برنامه استاندارد نیاز به تصحیح یا بازنگری جهت افزایش اطلاعات جدید داشته باشد، تمامی برنامه باید جستجو شود تا محل مناسب جهت افزودن اطلاعات یا انجام تغییرات پیدا گردد. این نه تنها اتلاف وقت است بلکه سایر بخش‌های برنامه نیز ممکن است تحت تاثیر قرار گرفته و اشتباهاتی در آنها رخ دهد. در مقابل هوش مصنوعی همان‌طور که از اسمش پیداست، در واقع کامپیوتر را قادر به تفکر می‌سازد. با ساده کردن برنامه‌هایی که کنار هم گذاشته می‌شوند، هوش مصنوعی پایه آموختن انسان را تقلید کرده و به جذب اطلاعات جدید جهت به‌کارگیری در مراحل بعدی می‌پردازد. فکر انسان می‌تواند اطلاعات جدید را بدون تغییر در روند کار مغز و بدون ایجاد اختلال در اطلاعات ذخیره شده قبلی جذب نماید. یک برنامه هوش مصنوعی نیز مشابه این کار می‌کند.

دو نما از شفت اتصال تیغ فرز انگشتی به بدنه فوقانی

دو نما از شفت اتصال تیغ فرز انگشتی به بدنه فوقانی

مقدمه‏ای بر سیستم خبره………………………………………… 2
مقدمه …………………………………………………………………3
1-2 تاریخچهای از هوش مصنوعی و سیستمهای خبره ………..4
1-3 ماهیت سیستمهای خبره…………………………………….10
1-4 فواید استفاده از سیستم‏های خبره ………………………….13
1-5 ویژگی‏های یک سیستم خبره…………………………………. 17
1-6 محدوده عملکرد مناسب برای سیستم‏های خبره…………. 22
1-7 اجزای یک سیستم خبره……………………………………… 25
1-8 روشهای استنتاج ………………………………………………..27
1-8-1 درخت‌ها و شبکه‌ها……………………………………………27.
1-8-2 منطق قیاسی و قیاس صوری………………………………. 29
1-8-3 زنجیره‏های استدلال پیشرو و پسرو………………………. 30
1-8-4- تمثیل………………………………………………………… 31
1-8-5- روش فرضیه و آزمون………………………………………… 32
1-8-6- استنتاج معکوس…………………………………………….. 33
1-9 طراحـی سـیسـتم خبــره………………………………………. 33
2-2 کاربرد‏های سیستم خبره در زمانبندی کارگاهی…………….. 40
2-3 کاربردها در طراحی « FMS» ا…………………………………..41
2-4 کاربردها در برنامه ریزی فرایند و عملیات……………………… 42
2-5 کاربردها در کنترل فرایند………………………………………….. 44
2-6 کاربرد ها در طرحریزی تسهیلات…………………………………. 45
2-7 سیستم‏های خبره در طراحی به کمک کامپیوتر”CAD/CAM” ا…..46
2-8 کاربرد ها در طراحی مهندسی………………………………….. 46
2-9 کاربردهای سیستم خبره در عیب‏یابی و تعمیرات و نگهداری….. 47
2-10 کاربرد ها در جابجایی مواد و انبار………………………………. 49
2-11 کاربرد‏ها در انتخاب تجهیزات و شرایط عملیاتی……………… 50
2-12 کاربرد سیستم خبره در رباتیک………………………………… 50
1-12-2 برخی کاربرد‏های سیستم خبره در رباتیک………………… 51
13-2 کاربرد‏ها در ابزار‏آلات…………………………………………….. 52
14-2 کاربردهای سیستم خبره در مدیریت ساخت و تولید…………. 53

فصل سوم

طراحی و اجرای موفق سیستم خبره نیازمند استراتژی‏های مدیریتی است. در این جا راهنماهایی برای برنامه‏ریزی، اجرا، یکپارچه‏سازی و مدیریت سیستم‏های خبره آمده است.
راهنماهای پروژه سیستم خبره:
در این بخش موارد مهمی که چرخه حیات یک پروژه سیستم خبره را تشکیل می‏دهد آمده است.]1[أ‌- تعریف حوزه مسأله
(الف) زمینه مسأله را با استفاده از کلمات کلیدی که اهمیت مساله را مشخص می‏کند تعریف کنید.
(ب) بر نیاز به یک حوزه متمرکز برای مساله تایید کنید.
(ج) خبرگانی را که مایل به مشارکت در ارایه تجربیات برای پایگاه دانش هستند، مشخص کنید.
(د) برنامه طراحی را آماده کنید.
ب‌- تخصیص پرسنل
(الف) گروه پروژه و وظایف باید اعلام شود.
(ب) یک مدیر پروژه لایق باید انتخاب شود.
(ج) یک خط کاری مشخص ایجاد شود.
ت‌- آغاز پروژه
(الف) جلسات سازمانی برگزار شوند.
(ب) بررسی روش‏های کلی حل مسأله.
(ج) آماده‏سازی برنامه توسعه (طراحی) مشخص.
ث‌- نمونه‏سازی سیستم
(الف) یک سیستم آزمایشی نمونه طراحی کنید.
(ب) تست اجرای اولیه.
(ج) استفاده از نتایج تست.
ج‌- طراحی سیستم کامل
(الف) گسترش پایگاه دانش اولیه سیستم.
(ب) ارزیابی ساختار ارتباطی.
(ج) الحاق تسهیلات آموزشی به سیستم
ح‌- وارسی سیستم
(الف) درگیر کردن خبرگان و کاربران سیستم.
(ب) اطمینان از درستی عملکرد سیستم.
(ج) اصلاح موارد دارای ایراد.
خ‌- تایید سیستم
(الف) اطمینان از خروجی درست سیستم.
(ب) تایید می‏تواند شامل موارد زیر باشد:
 ارزیابی سطح عملکرد
 اندازه‏گیری میزان انحراف از انتظارات
 اندازه‏گیری کارایی خروجی سیستم در حل مسایل
د‌- یکپارچه‏سازی سیستم
(الف) اطمینان از سازگاری با دیگر اجزای سازمان.
ذ‌- نگهداری سیستم
(الف) پایگاه دانش را با اطلاعات بدست آمده به روز رسانی کنید.
(ب) مسوولیت اجرای سیستم را به عهده افراد مناسب بگذارید.

3-1-1 ساختار شکست فعالیت پروژه سیستم خبره WBS) )
یک WBS، فلوچارتی از فعالیت‏های سیستم است که به منظور نیل به اهداف پروژه باید صورت گیرد. در زیر تصویر یک WBS برای سیستم خبره آمده است. فرایند تا جایی پیش می‏رود که وظایف به طور کامل مشخص شده باشد. هر جزء از پروژه به سطح جزیی‏تری تجزیه شده است. فرایند تا جایی پیش می‏رود که وظایف به طور کامل مشخص شده باشد. شکل 3-1 یک نمونه ازWBS برای تهیه سیستم خبره را نشان می‏دهد. سطوح مختلف

ستون (پایه) ماشین

ستون (پایه) ماشین

مراحل ساخت سیستم خبره…………………………………………….. 54
3- 1 استراتژی‏های مدیریت و اجرا…………………………………………. 55
3-2-1-1 مهندس دانش…………………………………………………….. 59
3-2-2 انتخاب فرد خبره……………………………………………………… 60
3-2-2-1 کشف دانش……………………………………………………….. 62
3-2-3 روش‏های استخراج اطلاعات از فرد خبره…………………………… 63
3-3 ساخت پایگاه دانش ………………………………………………………71
3-3-1 رویکرد سیستمی در طراحی سیستم خبره………………………. 72
3-3-1-2- استفاده از درخت تصمیم‏گیری برای طراحی ساختار دانش ……74

فصل چهارم

در فصل‏های پیشین سیستم خبره، کاربردها و نحوه طراحی آن معرفی شد، این فصل سعی بر آن دارد شناخت کامل و جامعی از دستگاه فرز عمودی برای طراحی سیستم خبره عیب یابی و تعمیرات و نگهداری آن ارایه دهد. به طور کلی انواع متفاوتی از ماشین فرز وجود دارد. به عنوان مثال می‏توان از ماشین فرز یونیورسال، افقی، عمودی و … نام برد. ماشین فرز عمودی دارای محور عمودی می‏باشد که این محور در داخل محور اصلی قرار گرفته و محکم شده است، که تیغ فرز را در داخل محور اصلی که در داخل دستگاه سرعمودی بوده، جاگذاری نموده و محکم می‏نمایند.

محور اصلی که تیغ فرز در داخل آن قرار گرفته بوسیله چرخ دستی به سمت پایین و یا بالا حرکت می‏کند. می¬توان با این عمل به کار، بار داد. در بعضی از ماشین‏های فرز عمودی، بار عمودی ممکن است به صورت خودکار صورت گیرد. شکل 4-1 نمایی کلی از ماشین فرز عمودی را نشان می‏دهد. [6]

شکل 4-1 نمایی کلی از ماشین فرز عمودی را نشان می‏دهد. [6]

 نمایی کلی از ماشین فرز عمودی را نشان می‏دهد. [6]

اجزا و نحوه‏ی کارکرد دستگاه فرز عمودی……………………………….. 79
مقدمه ………………………………………………………………………….80
4-1- اجزا اصلی ماشین فرز عمودی……………………………………….. 81
4-1-2 زانویی ماشین فرز…………………………………………………… 82
4-1-3 زین…………………………………………………………………….. 83
4-1-4 میز ماشین……………………………………………………………. 83
4-2 نوع دیگر تقسیم بندی ماشین فرز عمودی………………………….. 84
4-2-1-2 شفت………………………………………………………………. 85
4-2-1-3 یغ فرز انگشتی……………………………………………………… 87
4-2-2 بدنه اصلی…………………………………………………………….. 87
4-2-2-1 مرغک……………………………………………………………… 88
4-2-2-2 ترمزها ……………………………………………………………….89
4-2-2-3 جعبه تقسیم ………………………………………………………….90
4-2-2-4 سه‏نظام……………………………………………………………… 91
فک های سه نظام……………………………………………………………… 93
نحوه اتصال فک ها سه نظام به پیچ ارشمیدسی…………………………: 93
پیچ ارشمیدسی………………………………………………………………. 94
چرخ دنده های مخروطی کوچک…………………………………………….. 95
پیچ های اتصال…………………………………………………………………. 95
بدنه اصلی سهنظام……………………………………………………………. 96
درپوش سهنظام………………………………………………………………. 96
چرخدنده مخروطی بزرگ………………………………………………………. 97
4-3 نگهداری دستگاه…………………………………………………………… 98

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

این فصل به مشکلات مربوط به دستگاه فرز عمودی و شیوه‏های تعمیرات و نگهداری آن در بخش‏های متوالی می‏پردازد. در این فصل سعی شده‏است تا دانش بدست آمده در قالب فلوچارت و توضیحات مرتبط به آن ارایه گردد.
در هر بخش ابتدا مشکلی را که ممکن است کاربر با آن مواجه شود، نشانه¬های به وجود آمدن مشکل و گزینه‏های احتمالی که در ایجاد مشکل دخیل هستند بیان می‏گردد، سپس مراحل رفع عیب برای رسیدن به جواب نهایی به صورت قانون در VPX (رول‏های موجود در سیستم خبره)، قانون به فارسی (آن چه کاربر برای رسیدن به راه حل رفع عیب با آن مواجه است) و فلوچارت ارایه می‏شود.
5-1 مشکلات در حرکت میز کار
5-1-1 حرکت در جهت X
عیب و نشانه‏های آن: در این حالت میز کار به سمت راست وچپ به خوبی حرکت نمی‏کند، به این صورت که سوپورت دستی را می‏چرخآنیم اما صفحه حرکت چندآنی ندارد و یا به سختی حرکت می‏کند. این مشکل ناشی از عوامل درگیر در حرکت میز کار به سمت راست و چپ است.
علل ایجاد عیب: برای یافتن علل ایجاد عیب ابتدا اجزا تشکیل دهنده میز برای حرکت را بررسی می¬کنیم.
اجزای تشکیل‏دهنده حرکت میز کار در جهتX عبارتند از:
1- پیچ و مهره موجود در سوپورت و میز کار
2- بلبرینگ (که خود بلبرینگ شامل 3 جزء می‏شود، که احتمال خراب شدن شیار داخل صفحه بالایی و گوی‏های داخل شیار صفحه زیر وجود دارد)
3- گوه‏ها (که در صورت به وجود آمدن خرابی و مشکل در هرکدام از آن‏ها، میز به خوبی حرکت نمی‏کند).

سیستم خبره عیب یابی و تعمیرات دستگاه فرز…………………………… 99
5-1 مشکلات در حرکت میز کار………………………………………………. 100
5-1-1-2 ناشی از بلبرینگ ……………………………………………………102
5-1-1-3 ناشی از گوهها:……………………………………………………. 103
5-2-2 لرزش قطعه کار در حین کار…………………………………………… 125
5-2-2-1 هم مرکز نبودن مرغک و سه نظام…………………………………. 125
5-3 مشکلات در حرکت سردستگاه………………………………………….. 128
5-3-1 ناشی از پیچ درون آن…………………………………………………… 129
5-3-2 ناشی از چرخدنده……………………………………………………….. 129
5-4 مشکلات سه نظام …………………………………………………………132
5-4-2-1 سختی در باز و بسته شدن فک ها………………………………… 133
گرد و غبار و براده لای اجزا رفته است………………………………………..: 133
5-4-2-2- خلاصی در باز و بسته شدن فک ها………………………………. 134
5-4-2-3 شکستگی دنده یکی(چند تا) از فک ها ……………………………..135
5-4-3 عیوب جای آچارخور………………………………………………………… 136
5-5-1-1 عیوب پیچ……………………………………………………………………. 146
5-5-1-2 عیوب بادامک……………………………………………………………. 147
منابع و ماخذ:……………………………………………………………………….156  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان