مقدمه

پس ازپیدایش ورشد فراگیر اطلاعات، برای بسیاری از جوامع این امکان فراهم شده که با بهره گیری از بسیاری از امکانات وپتانسیلهای موجود در این فناوری، بخش قابل توجهی از مشکلات به ظاهر لاینحل خود را مرتفع کرده و در عمل، بحرانهای حاد اجتماعی واقتصادی را پشت سر بگذارند.تجربه کشورهای در حال توسعهای که از لحاظ جایگاه جهانی در ردیف کشور ما قرار دارند،( یا شاید بهتر است بگوییم قرار داشتند!) نشان می دهد که آنها با استفاده هوشمندانه از (( IT: Information Technology )) توانسته اند برمسائل ومشکلات مبتلا به جامعه خود فائق آیند.از این رو میتوان گفت: بحث بر سر اثبات کارآمدی و فناوری اطلاعات برای ایجاد رشد و جهشی در جوامع، به ویژه جوامع جهان سوم، تکرار مکررات بوده و در حکم اثبات روشنی روز استبا این پروژه سعی داریم گذری به Case Tools یا ابزارهای مهندسی نرم افزار و مسائل پیش روی آنها بپردازیم و یک پروژه واقعی را توسط آن پیاده سازی کنیم.Case Tools یا ابزارهای مهندسی نرم افزار توانسته اند با دادن ساختار کلی به پروژه و مدیریت آن به نحو احسن یک ابزار قدرتمند و متداول در بحث مهندسی نرم افزار شوند، که روز به روز در حال پیشرفت می باشند.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………… 1
مقدمه ……………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات

در ابتدا با هماهنگی به آشنایی با محیط کار و مشخص کردن وظایف می پردازیم کار ما در اینجا مکانیزه کردن ساختار یک کتابخانه می باشد. برای بررسی محیط کاری ، با کتابخانه تماس حاصل شد و طی جلساتی به بحث و گفتگو در رابطه با روند کاری کتابخانه پرداختیم که شامل سوالاتی در مورد قوانین ، روابط و ضوابط حاکم درون کتابخانه بودند. کتابخانه مورد نظر شامل کتاب و مجلات می باشد و برای ارائه سرویس به مشترکین ، یک سری قوانین وضع شده است که در جهت ارائه سرویس بهتر به مشترکین می باشد

فصل دوم: مدلها

در این جا سیستم مربوطه از دیدگاه اینکه چه موجودیتهایی را دارد و اینکه این موجودیتها چه هستند و چه ارتباطی با هم دارند مدل می‌شوند مهمترین محصولی که در این قسمت تولید می‌شود نمودار E.R.D می‌باشد.
در ابتدا باید Entity ها (که فقط بیانگر نام است ( را مشخص کنید سپس باید بگوئیم چه Attribute ای دارند و چه ارتباطی با هم دارند و نکته آخر اینکه Entity ها در کجا قرار گرفته‌اند. که این Entity مال همین موجودیت (برنامه( است یا مربوط به موجودیت دیگر است.
بعضی وقتها Security روی data Modelingاثر میگذارد فرضاً این که چه کسی Entity را ایجاد کرده و در چه زمانی این تغییرات داده شده و … که همه این هاباید ثبت شوند.
نکته : E. R. D صرفاً بر روی داده تمرکز می‌کند و در نهایت به شکل شبکه‌ای ازdata های مرتبط به هم به ما نمایش داده خواهد شد.
E.R.Dصرفاً برای رسم D.F.D برای ما مفید خواهد بود و لازم به تذکر است که حداقل در مدلStructural رسم E. R. D بدون توجه به پردازشی که قرار است روی آن انجام گیرد و به صورت مستقل از آن صورت خواهد گرفت.

2-4 مدل سازی از دیدگاه پردازشی :
در این بخش پردازش هایی را که روی سیستم صورت می‌گیرد) بر روی داده‌ها (مشخص می‌گردد و در روش تجزیه و تحلیل Structural مهمترین محصولی که در این قسمت تولید می‌شود نمودار DFD می‌باشد.
D.F.D عملاً برای مشخص کردن function ها و Sub functionها در سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل سازی رفتار سیستم در مقابل وقوع رخدادها:
در این قسمت رفتار سیستم زمانی که رخ داده‌های گوناگون (event) بوقوع می‌پیوندد مدل می‌شوند.مهمترین محصول که در این قسمت وجود دارد State Transition Diagramمی‌باشد که بیانگر چگونگی رفتار سیستم در مقابل رخ داده‌های داخلی و خارجی می‌باشد.

2-1 Analysis Modeling ……………………..ا………………..6
2-2 Data Dictionary ………….ا………………………………8
2-3 مدلسازی از دیدگاه داده ای………………………………10
2-4 مدلسازی از دیدگاه پردازشی……………………………10
2-5 ویژگیهای CASE TOOLS……….ا……………………….11

فصل سوم:نحوه مدلسازی سیستم از دیدگاه داده

: Data object
Data objectدر حقیقت همان Entityاست که در پایگاه داده داریم. یعنی در واقع هر موجودیتی که ما اطلاعاتی راجب آن داریم Entity است . فرضاً نام به تنهایی نمی‌تواند Entity باشد ولی مشخصات کلی فرد یک Entity است.
: Data objectتقریباً نمایش هر اطلاعاتی که Composite می‌باشد و در نرم افزار به این نیاز داریم Data object است.
به عنوان مثال یک عدد خالی مثل طول یک داده Composite نمی‌باشد ولی بعد که شامل طول ، عرض و ارتفاع می‌باشد یک data Composite است.
یکdata object می‌تواند یک external entity یعنی هرچیزی که برای سیستم تولید اطلاعات می‌کند و یا از اطلاعات سیستم استفاده می‌کند، باشد.از ویژگی مهم Data object ها ‌این است که با هم در ارتباط هستند.
3-1 Attribute
Attribute ها به بیان خصوصیت‌های data objectها می‌پردازند و قالباً یکی از سه ویژگی زیر را دارند:
1ـ Attribute هایی که برای نام گذاری instance بکار می‌روند.
2ـ Attribute هایی که برای شروع instance بکار می‌روند.
3ـ Attribute یی که برای ارجاع سایه instance ها بکار می‌روند.

3-2 Relation
بین موجودیتها ارتباط برقرار است. فقط صرف این که بگوئیم ارتباط بین آنها است کفایت نمی‌کند. هر Relation باید دارای نام باشد.بین دو موجودیت ممکن است چندین نمونه ارتباط مختلف بر قرار باشد.
3-3 Cardinality

Cardinalityیا چندی ارتباط به سه شکل بالا وجود و مطرح است:
1- یک به یک .
2- یک به چند .
3- چند به چند باشند.
منظور از دو ارتباط 1: 1 بین دو Object B, Object Aبدین معنی است که یک رخ داد در Object Aمی‌تواند صرفاً به یک رخ داد در Object B منجر می‌شود و یک رخ داد در Object B می‌تواند منجر به یک رخ داد در Object Aمی‌شود مثل زن و شوهر. منظور از دو ارتباط 1: M بین دو Object B, Object Aبدین معنی است که یک رخ داد در Object A به یکی یا چند رخ داد در Object Bوابسته باشد و یک رخ داد درObject B صرضاً به یک رخ داد از Object A وابسته است. مثل ارتباط پدر و فرزند.

3-1 Attribute ……ا……………………………………………..15 ا
3-3 Cardinality……….ا………………………………………..16

فصل چهارم:نحوه مدل سازی سیستم از دیدگاه پردازشی

نحوه مدل سازی سیستم از دیدگاه پردازشی

از یک ابزاری بنام D.F.D(Data flow Modeling) استفاده می‌کنیم که یک نماد گرافیکال است که جریان داده در سیستم و پردازشهای هر مرحله را نشان می‌دهد . ویژگی بارز آن این است که چند مرحله‌ای است و عملاً برای function modeling استفاده می‌شود.

4-1 سطحAbstract

یعنی از ابتدا از سطح بالا نگاه می‌کنیم بدون جزئیات ، بعد در سطح پایین آنقدر ریزش می‌کنیم تاfunction های مابیرون بیابد.

4-2 Context Diagram
D.F.D سطوح مختلف دارد که بالاترین سطح اش راContext Diagram سطح صفر می‌گویند. کل سیستم را به همراه ورودی ها و خرجیهایش به صورت یک box در نظر می‌گیرد. صرفاً اطلاعات کلان آن با موجودیت‌های خارجی یا External entity مشخص می‌گردد.

4-3 External Entity
یک تولید کننده یا استفاده کننده از اطلاعات می‌باشد که در محدوده خارج از سیستمی که هدف مدل کردن آن است قرار می‌گیرد یک سیستم نرم افزاری یک ارگان یک فرد و یا چیزهای دیگر می‌تواند باشد.

4-4 Process
یکtransformer ، یا یک تبدیل کننده اطلاعات یا یک function می‌باشد که در محدودیت سیستمی که هدف مدل کردن آن است قرار گرفته باشد.

4-5 Data object
یک مسیر انتقال اطلاعات را از موجودیت خارجی به پردازش و برعکس از پردازش بر Data store و بر عکس و بین دو process مختلف نشان می‌دهد.

4-6 Data store
یک انباره از داده‌ها می‌باشد که جهت استفاده یک یا چند پروسس از سیستم ذخیره می شود یک Data Store ممکن است به ساده‌گی یک بافر یا به پیچیدگی یک Data Base باشد.

4-7 Manual store
Manual storeدر رویه سیستمهای واقعی گاهی اوقات اطلاعات به صورت داده مکانیزه ذخیره نمی‌شود مثل کاغذ تعهدی که در پرونده نگهداری می‌شود در این گونه موارد برای نشان دادن جای آن ازManual store استفاده می‌شود.

4-8 Transient store
جهت نگهداری داده‌ها به شکل موقت از آن استفاده می‌شود این داده‌ها ممکن است به شکل manual یا به شکل ذخیره شده روی کامپیوتر باشد .مانندTemp که در Sort استفاده می شود.نام دیگری که برای مدل سازی از دیدگاه پردازشی بکار میبرند مدل سازی سیستم از دیدگاه فرایند یا Function می باشد .ویژگی بارزی که در D.F.D وجود دارد این است که می‌توان از آن برای نمایش سیستم در هر سطحی از Abstraction استفاده نمود و هرجا لازم باشد پردازش ما را به لایه‌های پایین‌تر می‌آورد و جزئیات بیشتر در مورد هر سطح میشود ،بیان کرد.که این طرح شماتیک Context Diagram است.

4-1 سطح Abstract……….ا………………………………..19
4-2 Context Diagram…………..ا…………………………19
4-3 External Entity …………………………………..ا…..19
4-4 Process…..ا……………………………………………20
4-5 Data object..ا………………………………………….20
4-6 Data store………………………….ا………………….20
4-7 Manual store……………………………..ا…………..20
4-8 Transient store……………………………………ا….20

فصل پنجم:نحوه مدل سازی از دیدگاه زمانی رفتاری

نحوه مدل سازی از دیدگاه زمانی رفتاری :
که عمدتاً رفتار سیستم را با توجه به تغیرات زمان و براساس رخ دادهای اتفاق می‌افتد مدل می‌کنند.یکی از محصولات مهمی که برای این منظور بوجود آمده است و برخی از متدولوژی های ساخت یافته و Object oriented نیز از آن پشتیبانی می‌کنند State Transition Diagramمی‌باشد که حتی UML نیز از آن پشتیبانی می‌کند. State transition diagram رفتار یک سیستم را با نمایش state ها وevent هایی که موجب تغییر سیستم ‌ها می‌شوند نشان می‌دهد.
یک state مد قابل رویت از یک رفتار می‌باشد و می‌توان گفت که state transition diagram نمایش می‌دهد که چگونه سیستم از یک state به state دیگر منتقل می‌شود.
تذکر: جهت شناسایی دقیق سیستم لازم است تا event های مربوط به سیستم و تاثیر آنها بر روی سیستم به دقت شناسایی می‌شود. هر چند که ممکن است بسیاری ازCase tools ها و متدولوژی ها مستقیماً از state transition diagram پشتیبانی نکنند اما هرکدام به گونه‌ای سعی می‌کنند تا event ها سیستم را و تاثیر آن بر روی سیستم را شناسایی کنند به عنوان مثال درDesigner 2000 این کار تا حد زیادی از طریق نمودار PM صورت می‌گیرد. که راجب آن توضیحاتی داده خواهد شد و در متولوژی SSADM این کار از طریق دو محصول ELH و ECD صورت می‌گیرد.

فصل ششم:اموزش National Rose

همه این مراحل با هم در زبان برنامه ریزی نیاز نیست . برای مثال می توان کد C++ را بدون ایجاد Component ها تولید کرد ولی ممکن است خطاهایی در طی این مراحل ایجاد شود.(در طی مراحل ایجاد کد برنامه).
اگر چه همه مراحل فوق احتیاج نیست ولى توصیه مى شود که قبل از تولید کد برنامه 5 مرحله اول ایجاد کد بطور کامل اجرا شوند. چک کردن و بررسى مدل مى تواند در پیداکردن مشکلات موجود در مدل به منجر به ایجاد کد برنامه مى شود کمک شایانى نماید.
مرحله تولید Component یکی از راه هایی است که سیستم منطقی طراحی شده را به پیاده سازی فیزیکی آن تبدیل می کند. که مى تواند اطلاعات مفیدى را درباره سیستم به شما ارائه دهد .
مرحله اول
: Check the Model
قابلیت مهم Rose بررسی مدل ایجاد شده برای یافتن خطاهای احتمالی موجود در آن قبل از تولید کد برنامه می باشد.خطاهاى عمومى موجود در برنامه شامل خطاهایى مانند پیامى بر روى دیاگرامهاى توالى وهمکارى که ممکن است به یک Operation نگاشت نشده باشد یا به عنوان مثال Object ها در درون دیاگرامهای توالى و همکارى به کلاسها نگاشته نشده باشند.
پیام زیر بیان مى کند که یک Object در دیاگرامهاى توالى و همکارى به یک کلاس نگاشت نشده است:

– 1 Preparing For Code Generation …….ا……………28
6-2 What Get Generate?………………………….ا………30
6-3 Use Case Diagram…………………………….ا……….31
6-4 Working with Use Cases…..ا………………………….32
6-5 Working with Actors……………ا…………………….32
6-6 Interaction Diagram…………………………………..ا37
6-7 انواع Objects…………………….ا……………………….42
6-8 Message Specification for Message…..ا……………..42
6-9 Class Diagram…………..ا………………………………..46
6-10 Finding Relationship…………………………ا……….64
6-11 Associations………………………..ا………………….65
6-12 Aggregations………………………….ا……………..66
6-13 Relationship Names………………………ا……….74
6-14 Using Roles…………………………………..ا………74
6-15 Using Friend Relationship……………………ا….76
6-16 Setting Containment……………………ا…………76
6-17 Using Qualifiers…………………ا……………………78
6-18 Using Link Elements…………………….ا…………..78
6-19 Using Constraints…………………ا…………………79
6-20 State transition Diagram…………………..ا………80
6-21 Component View…………………….ا…………….89
6-22 Deployment View……………………….ا………..98
6-23 processors………………………..ا………………..100
6-24 Devices……………………………………ا……….101
6-24 Connections………………………..ا……………..102
6-25 Processes …………………………………..ا……..102

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم

اسناد پروژه کتابخانه……………………………………………….106
نتیجه گیری …………………………………………………………110
پیوست ها…………………………………………………………..111
منابع و ماخذ……………………………………………………….112  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان