مقدمه:

پمپ وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد. پمپ گریز از مرکز پمپی است که از یک پروانه گردان بمنظور افزودن فشار یک سیال استفاده می نماید. پمپ های گریز از مرکز عموماً برای جابجا کردن سیال از طریق یک سیستم لوله کشی کاربرد دارد. سیال در امتداد یا نزدیک محور چرخان وارد پروانه پمپ گشته و بوسیله این پروانه شتاب می گیرد و به سرعت به سمت بیرون و به داخل یک پخش کننده یا محفظه حلزونی جریان می یابد که از آنجا به درون سیستم لوله کشی پائین جریان خارج می گردد.تیغه های روی پروانه بطور تصاعدی از مرکز پروانه پهن می شوند که سرعت را کاهش داده و فشار را افزایش می دهد. این امکان به پمپ گریز از مرکز اجازه می دهد تا جریان های پیوسته با فشار بالا ایجاد نماید.

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………1
مقدمه بر پمپ های گریز از مرکز……………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: بررسی پمپ های گریز از مرکز و ساختمان آنها

نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که انسان به فکر ساخت دستگاهی که این مشکل را برطرف کند بی افتد. اولین نمونه های پمپ ها که نیروی محرک آنها توسط انسان یاحیوانات تامین میشد، توسط مصریان باستان در 17 قرن پیش از میلاد مسیح ساخته شد و مورد استفاده قرار گفتند. آنها توانسته بودند آب را با پمپ های رفت و برگشتی از عمق 91.5 متر ی زمین بیرون بکشند. در یونان باستان نیز پمپ های رفت و برگشتی با طرح ساده 4 قرن قبل از میلاد ساخته شده بود. تاریخ مشخصی در مورد ابداع پمپهای سانتریفیوژ[Centrifugal]وجود ندارد، اما گفته میشود که نقاشیهای لئوناردو داوینچی در قرن پانزدهم میلادی نشان میدهد که چگونه با اعمال نیروی گریزازمرکز به آب درون یک لوله خمیده، آب را تا مقدار معینی بالا برد.
اولین پمپ های سانتریفیوژ در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط مهندسین فرانسوی و ایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (1732). در نیمه های قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهای رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان پایین می باشد، موجب این شد که پمپ های سانتریفیوژ با استقبال بیشتری روبرو شوند و جایگاه وسیعتری در صنعت پیدا کنند.

1-2- تعریف پمپ:
به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. در پمپ ها تغییرات انرﮊی سیال همواره به صورت تغییر فشار سیال مشاهده می گردد. از پمپها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند. پمپها دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی می باشند.

1-3-اساس مکش پمپ ها:
هوا در سطح زمین دارای فشاری معادل 6/14 پوند بر اینچ مربع و یا یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد. لوله طویلی را در نظر بگیرید که یک انتهای آن بسته شده است، اگر این لوله را پر از آب کرده و آن را بطور وارونه در تشک حاوی آب قرار دهیم، سطح آب در درون لوله رفته پایین می آید و این عمل تا زمانی که فشار هوای خارج ( اتمسفر) و فشار حاصل از ستون آب به درون لوله به یک اندازه برسند، ادامه خواهد یافت. به تجربه دیده شده است که تعادل مذکور هنگامی حاصل می گردد که ارتفاع آب درون لوله برابر با 32 فوت( 10 متر ) باشد. بنابراین ستونی از آب به ارتفاع 10 متر، دارای فشاری معادل یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. حال چنانچه لوله ای طویل را در یک انتها مسدود نموده و انتهای دیگر آن را به ظرف حاوی آب وارد سازیم و هوای درون لوله را تخلیه کنیم، خواهیم دید که آب لوله با فشار اتمسفر ( یک کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ) به طرف بالا حرکت می کند.اگر بتوان تمام هوای درون لوله را تخلیه نمود، سطح آب درون لوله تا ارتفاع 32 فوت بالا می رود.انجام این کار، یعنی تخلیه کامل هوا و صعود سطح آب به ارتفاع 10 متری امکان پذیر نیست، چرا که حدوداً در ارتفاع 6 تا 7/6 متر عمل بالا رفتن متوقف می گردد و سطح آب به صورت ساکن، باقی می ماند. علت این امر وجود وزن ستون آب است که در عمل تعادل فشار هوای بیرون و درون لوله مداخله نموده و این عمل را تسریع می بخشد.

15
1-1- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………3
1-2- تعریف پمپ……………………………………………………………………………………………..4
1-3- اساس مکش پمپ ها…………………………………………………………………………………4
1-4- مفاهیم بنیادی پمپ ها……………………………………………………………………………….6
1-5- ساختار و ساختمان پمپ……………………………………………………………………………..7
1-5-1- ساختمان هیدرولیکی………………………………………………………………………………7

          پروانه نیز به عنوان بخشی اساسی، قسمت متحرک پمپ است که مایع ورودی را به علت داشتن حرکت دورانی به خارج میراند. پروانه ها با انواع مختلف یک دهنه، دودهنه، باز وجود دارند. اصولا پروانه های دودهنه دارای نیروی محوری کمتر اما هزینه ساخت گرانتر میباشند. همچنین پروانه های باز و نیمه باز از نظر هزینه ساخت ارزانترمیباشند. مشخصه های مایع و وجود ذرات جامد،روان بودن و غیرروان بودن مایع وپارامترهایی ازاین قبیل درنوع استفاده از پروانه موثرهستند. پروانه های باز درپمپ های محوری وبسته در پمپ های شعاعی بکار میروند.که برای نوع باز برای مایعات حاوی ذرات جامد و الیاف دار نوع بسته برای مایع های تمیز و بدون ذرات شناور مناسب می باشند. نوعی از پروانه های باز نیز برای مخلوط مایع و جامد بکار میروند.

بنابراین ساده ترین نوع پروانه، پروانه باز بوده که برای انتقال مایعات حاوی ناخالصی جامد شناور بکارمیرود. پروانه نیم باز نیز برای مایعات رسوب زا بکار برده میشود. کاربرد پروانه بسته نیز در ظرفیت های بالا و به دودسته یک چشمی و دوچشمی تقسیم میشود. لازم است که اشاره کنیم هرچه اندازه ذرات شناور بیشتر باشد تعدادپره ها کمترخواهد بود. وضع قرار گرفتن پروانه در پوسته باید به نحوی باشد که فاصله بین آن و پوسته حداقل ممکن باشد. این فاصله باعث میشود که مایع بین پوسته وپروانه قرار گرفته از یک طرف آن راروغن کاری کند و ازطرف دیگرمانع سایش پوسته و پروانه شود. به همین دلیل نباید این نوع پمپ را بدون مایع راه اندازی کرد. پمپ ای گریز ازمرکز توانایی ایجاد فشار بالا را ندارند لذا برای رسیدن به فشار بالا از چند پروانه ای ها استفاده میشود. این پمپ برای حجم زیاد و فشار پایین بهترین راندمان را دارد.میتوان جریان خروجی را بردن اینکه درداخل فشار زیاد شود بدون هیچ خطری متوقف کرد. همچنین این پمپ ها جریان خروجی یکنواختی دارند. اگراین نوع پمپ باخروجی بسته کارکند، درجه حرارت مایع درون پوسته افزایش یافته وبا تولید بخار در قسمت داخلی دچار ارتعاش میشود که دراین وضع گویند پمپ هوا گرفته و باید هواگیری شود.
1-5-1-1- مفاهیم مرتبط با ساختمان هیدرولیکی ……………………………………………………….9
-aدبی………………………………………………………………………………………………………..10
-bهد…………………………………………………………………………………………………………10
-cراندمان و توان مصرفی…………………………………………………………………………………..10
NPSH -d…..ا……………………………………………………………………………………………….11
-eمنحنی های عملکرد…………………………………………………………………………………….12
1-5-2- ساختار انتقال قدرت……………………………………………………………………………….13
-aمحرکه…………………………………………………………………………………………………….13
-b کوپلینگ…………………………………………………………………………………………………14
-1-bکوپلینگ صلب………………………………………………………………………………………..15
-2-bکوپلینگ انعطاف پذیر…………………………………………………………………………………15
-cگیربکس………………………………………………………………………………………………….15
-dپولی و تسمه…………………………………………………………………………………………..15
-eاجزا متحرک پمپ………………………………………………………………………………………16
-1-eیاتاقان ها…………………………………………………………………………………………….16
-2-eشفت………………………………………………………………………………………………..17
1-6- قسمت های اساسی پمپ گریزازمرکز…………………………………………………………17
1-7- مهم‌ترین پمپها…………………………………………………………………………………….17
a – پمپهای سانتریفوﮊ…………………………………………………………………………………..19
b- پمپهای رفت و برگشتی…………………………………………………………………………….20
c- پمپهای چرخ دنده ای……………………………………………………………………………….21
1-8-کاویتاسیون…………………………………………………………………………………………22
1-9- روشهای جلوگیری از کاویتاسیون……………………………………………………………….22
1-10- روش تست کاویتاسیون………………………………………………………………………..23
1-11- شرایط لوله کشی………………………………………………………………………………23
1-12- محفظه آببندی……………………………………………………………………………………25
1-13- رینگ تعادل……………………………………………………………………………………….26
1-14- دسته بندی براساس نحوه عملکرد……………………………………………………………26
1-15- مکانیکال سیل……………………………………………………………………………………27
1-16- نصب پمپ ها در آبرسانی………………………………………………………………………27
1-17- مزایا و معایب……………………………………………………………………………………..29

– از مزایای پمپ گریز از مرکز می توان به ویژگی تولید یک جریان هموار و یکنواخت اشاره نمود. برخی انواع پمپ های گریز از مرکز مقداری شن نیز پمپ می کنند و در کل مطمئن و دارای عمر کاری خوبی می باشند.

– از معایب این پمپ های می توان به از دست دادن سطح کیفی راه اندازی اشاره نمود که بعد از راه اندازی رخ می دهد. همچنین راندمان این پمپ ها وابسته به کار تحت هد و سرعت طراحی می باشد.

– در راه اندازی یک پمپ گریز از مرکز از آنجائیکه این پمپ ها از مکش استفاده می کنند قابلیت پمپ کردن هوا را ندارند. پس بعنوان یک نتیجه پمپ و لوله بایستی از آب پر باشند تا مشکلی در پمپ آب بروز نکند.

دستگاه لیزری برای کنترل هم محوری موتور پمپ

دستگاه لیزری برای کنترل هم محوری موتور پمپ

فصل دوم: ملاحضات مربوط به طراحی محور پمپ ها

پمپ های سانتریفیوژ می توانند محدوده وسیعی از جریان با دبی ها و هدهای متفاوت را ایجاد کنند. فشار داخلی تولید شده در پمپ منجر به تولید نیروهای محوری و شعاعی بر روی روتور پمپ می شود. در این قسمت، ما به ارائه توضیحاتی در مورد کمیت و کیفیت این نیروها و تاثیرات آنها بر طراحی پمپ می پردازیم.
2-1- تراست محوری[Axial Thrust]:
نیروهای محوری تولید کننده تراست در پمپ های سانتریفیوژ، از فشار داخلی موثر در ناحیه اثر پروانه حاصل می شود. این نیرو به سادگی یک محصول، از فشار خالص مکش و تخلیه و ناحیه تحت اثر پروانه به دست می آید. به هر صورت، ابهامات بسیاری وجود دارند که با چنین فرضیات ساده ای قابل توجیه نمی باشند.
متغییرهای دیگری که می توانند بر تخمین میزان بار محوری تاثیر داشته باشند به شرح زیر می باشند:
1. محل قرارگیری پروانه نسبت به دیواره حلزونی
2. تقارن پروانه
3. زبری سطوح دیواره ها
4. فواصل رینگ های سایشی
5. ابعاد سوراخ های تعادلی[Balancing holes]

بسیاری از این متغییرها نامعین هستند و از این رو نیروهای محوری در بهترین شرایط تخمین محاسبه می شوند. روش تقریبی محاسبه تراست محوری در ادامه شرح داده می شود. فرضیات زیر مورد نظر می باشند:

1. پروفیل پروانه متقارن
2. منطبق بودن خط مرکز پروانه با خط مرکز حلزونی به صورت منطقی( در 0.8 میلی متر)
3. برابری فشار در جلو و پشت پروانه و ثابت بودن آن از قطر خارجی پروانه به قطر رینگ سایشی
4. کاهش فشار که به طور طبیعی سهموی است، نادیده گرفته شده و طبق فرض فشار موثر بر پوشش[Shroud] پروانه 4/3 فشار تخلیه می باشد.

پمپ محفظه دوبل

پمپ محفظه دوبل

2-1- تراست محوری…………………………………………………………………………………30
2-2- تراست محوری در پمپ های یک طبقه با پروانه آویخته…………………………………..31
2-2-1- پروانه بسته با رینگ سایشی جلو………………………………………………………..31
2-2-2- پروانه بسته با رینگ سایشی در هر دو طرف با سوراخ های تعادلی…………………32
2-2-3- پروانه بسته با تیغه های پشتی…………………………………………………………..34
2-2-4- پروانه باز با رینگ سایشی جلو…………………………………………………………….36
2-2-5-پروانه مکش دوبل…………………………………………………………………………….37
2-2-6- پمپ های چند طبقه………………………………………………………………………..38
2-2-7- پمپ های چند طبقه پروانه های پشت به پشت………………………………………..39

          در ترکیب دیگری از پمپ های چند طبقه، پروانه ها به صورت پشت به پشت قرار می گیرند. این موضوع، تعادل محوری را برای طبقه های زوج یا فرد، ساده می کند. در این طراحی، دو محل بر روی روتور قرار دارد که هد پمپ را به نصف می شکند. اوّلی در مرکز بوش بین مرکز پروانه های پشت به پشت و دیگری در گلوگاه بوش در محفظه آببند فشار بالا قرار دارد. قطر پوسته در این مکان ها، برای ایجاد تعادل محوری برای هر تعدادی از طبقات، قابل اندازه گیری می باشد.

           ترجیحاُ لازم است که مقدار بسیار اندکی تراست محوری، برای بارگذاری بسیار سبک بر روی یاتاقان ها داشته باشیم تا روتور از حالت شناوری خارج شده و در یک جا ثابت بماند.افزایش در فواصل رینگ های سایشی و بوش ها، بر روی تراست محوری تاثیری ندارد. پیشنهاد می شود که تمامی رینگ ها پروانه با یکدیگر هم قطر باشند و در پمپ های با طبقات زوج، قطر پوسته مرکزی با قطر پوسته های هر محفظه آببند یکی باشد. برای ایجاد تعادل در یک پمپ با طبقات فرد، ساده ترین راه تنها تغییر قطر پوسته مرکزی است.

2-3- بارهای شعاعی………………………………………………………………………………..39

فصل سوم- انواع آبندها مکانیکی مورد استفاده در پمپ ها

معمولی ترین آب بندمورد استفاده درماشین آلات می باشد.اورینگ ها به عنوان سیل ثابت و متحرک استفاده میشوند وجنس آنها معمولا از ترکیبات لاستیک های مصنوعی می باشند.موارداستفاده اورینگ برای آب بندی پیستون درسیلندر و شیرهای هیدرولیکی محل اتصال شلنگ ها و پمپ ها استفاده میشود.

طرح اورینگ طوری است که برای نصب در شیارها ساخته شده است و زمان نصب تا10 درصد فشرده می شود.درموارد استفاده متحرک عمر اورینگ به صافی سطح قطعه ها و اندازه بودن آن مربوط میشود.اورینگ ها در مواردی که محل آب بندی دارای گوشه و زاویه است استفاده نمی شود.اگر اورینگ در قطعه ای تحت فشار زیاد نصب شود،با گذاشتن یک رینگ فیبری در پشت آن از خارج شدن اورینگ از شیارخود جلوگیری می کند. همیشه بایدیک رینگ فیبری درطرف کم فشاراورینگ نصب شود. در صورت استفاده از دو رینگ فیبری اورینگ در وسط آنها قرار میگیرد.

3-1-2- آببندهای V شکل و U شکل:
V پک ها و U پک ها از سیل های متحرکی هستند که برای آب بندی پیستون و شافت پمپ ها استفاده میشوند. جنس آنها معمولا از چرم یا لاستیک طبیعی و مصنوعی یا پلاستیک میباشد.طرز نصبشان طوری است که فشارسیال لبه آببند را به دیواره بچسباند و آب بندی را بهتر و کامل تر کند.برای آب بندی قطعات پمپ بایستی حداقل یک بسته از این نوع آببند را بکار بر دو چند آببند را همراه هم در یک شیار قرار داد.
3-1-3- سیل های فلنجی و گردگیرها :
گردگیرها سیل های متحرکی از جنس چرم یا لاستیک مصنوعی یا پلاستیک بوده که معمولا در پیستون ها بکار میروند. عمل آب بندی بوسیله بازشدن لبه آنها و چسبیدن به سطح قطعه انجام میشود.

15
3-1- انواع آببندها……………………………………………………………………………………….45
3-1-1- اورینگها………………………………………………………………………………………….45
3-1-2- آببندهای V شکل و U شکل………………………………………………………………….46
3-1-3- سیل های فلنجی و گردگیرها………………………………………………………………..46
3-1-4- آببندهای فلزی………………………………………………………………………………….46
3-1-5- واشر کمپرسی…………………………………………………………………………………46
3-1-6- کاسه نمدها……………………………………………………………………………………46

درجاهایی که شافت ازپوسته خارج می شودکاسه نمدها نصب می شوند.اگرفشاراتمسفر از فشار کاسه نمد بالاتر باشد از عبور هوا به داخل و اگر فشار پشت کاسه نمد بالاترازفشار جو باشدازنشت سیال یا بخار به بیرون جلوگیری میکند.بهترین نوع قابل استفاده برای پمپ یک رینگ فانوسی است که بداخل آن آب تزریق میشود. این تزریق آب یا از خروجی خود پمپ تامین میشود یا اگر سیال پمپ غیر آب باشد از یک منبع مستقل آب را لوله کشی میکنند.اگر مایع آب بندی کننده دارای ذرات جامدی باشد که به غلاف های کاسه نمد آسیب برساند بهتر است که سر راه آن فیلتر قرار گیرد.
3-1-7- گلندها…………………………………………………………………………………………..47
3-1-8- پکینگ کمپرسی………………………………………………………………………………47
3-2- جنس پکینگ ها…………………………………………………………………………………48
3-2-1- آزبستوس……………………………………………………………………………………..48
3-2-2- متالیک………………………………………………………………………………………..48
3-3- آببندهای مکانیکی……………………………………………………………………………..48
3-4- آب بندی صحیح پمپها…………………………………………………………………………50

پروانه

پروانه

فصل چهارم: ارتعاشات و سرو صدا در پمپ ها

4-1- صدای پمپ ها…………………………………………………………………………………….51
4-1-1- منابع ایجاد نویز در سیستم های پمپاژ………………………………………………………51
4-2- مبانی سر و صدای پمپ های ………………………………………………………………….51
4-2-1- بررسی و تحلیل آکوستیکی………………………………………………………………….51
4-3- منابع سر و صدای پمپ………………………………………………………………………….52
4-3-1- نا بالانسی در پمپ های گریز از مرکز……………………………………………………….52
4-3-2- دلایل بروز نا بالانسی…………………………………………………………………………52
4-3-3- منابع سر و صدای مکانیکی………………………………………………………………….53
4-3-4- منابع سر و صدای سیالاتی…………………………………………………………………53
4-3-5- منابع ضربه ای………………………………………………………………………………..54
4-3-6- دلایل ارتعاشات……………………………………………………………………………….55

          دلایل ارتعاش در کانون توجه ما قرار دارد زیرا آسیب های وارده به پمپ و سیستم های لوله کشی از ارتعاشات بیش از اندازه حاصل می شود.ارتعاشات در پمپ می تواند حاصل از نصب و نگه داری غیرصحیح، استفاده های غیر صحیح، تداخل هیدرولیکی با سیستم لوله کشی یا کاستی های طراحی و ساخت باشد.برخی از دلایل ایجاد ارتعاشات بیش از اندازه را  در زیر مشاهده می کنیم:

4-3-6-1- نصب و نگه داری…………………………………………………………………………..55
4-3-6-2-کاربرد…………………………………………………………………………………………56
4-3-6-3- هیدرولیک…………………………………………………………………………………..56
4-3-6-4- طراحی و ساخت………………………………………………………………………….56
4-4- کنترل نویز………………………………………………………………………………………..57
4-5- تعمیرات منظم…………………………………………………………………………………..58
4-6- انتخاب متریال برای پمپ ها……………………………………………………………………59
4-6-1- مهمترین ترکیبات عمومی………………………………………………………………….59

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم- ملاحظات مربوط به نگهداری و تعمیرات پمپ ها

از نظر ساختمان ، این پمپ گریز از مرکز ، افقی ، یک طبقه ، تک مکشه ، با مکش انتهائی و دارای پایه یاتاقان هستند و شیپوره خروجی سیال عمود بر محور پمپ قرار می گیرد. ابعاد اصلی و منحنی های عملکرد نامی آنها مطابق باDIN 24255 می باشد . پروانه از نظر هیدرولیکی بالانس بوده و به صورت یکسر آویز نصب می شود،آببندی محور با مجموعه نوار های گرافیتی یا توسط آببندهای مکانیکی انجام می گیرد. جهت حفاظت محور ، بوش قابل تعویض از جنس آلیاژ کروم نیکل در ناحیه آببندی روی محور سوار می شود.
تکیه گاههای محور عبارتند از دو بلبرینگ شیار عمیق گریس کاری شده، که در صورت نیاز می توان یاتاقان را به صورت روانکاری با روغن نیز تهیه نمود.محفظه حلزونی یک تکه بوده و با پایه های نگهدارنده آن بصورت یکپارچه ریختگری می شود. محفظه حلزونی توسط چهار عدد پیچ به شاسی بسته می شود.که این پمپ ها به صورت مجموعه های قابل انفصال ساخته می شود و مجموعه پروانه و روتور به علاوه پایه یاتاقان را بمنظور سرویس یا تعمیر میتوان یک جا از طرف موتور از شبکه پمپاز جدا نمود.(بدون باز کردن محفظه حلزونی پمپ از خطوط لوله).

5-1-2- کاربرد:
توصیه می شود این پمپ ها برای پمپاژ سیالات تمیز که حاوی مواد ساینده و ذرات جامد نیستند و سیالاتی که در قطعات پمپ خوردگی شیمیایی یا مکانیکی ایجاد نمی کنند ، بکاررود.
5-1-1- ساختمان پمپ……………………………………………………………………………….61
5-1-2- کاربرد …………………………………………………………………………………………61
5-1-3- محدودیت فشار و دما……………………………………………………………………….62
5-2- برپا کردن ………………………………………………………………………………………..62

          اگر بر پا کردن مجموعه موتورو پمپ در محل بهره برداری با اشکال یا سهل انگاری انجام گردید ، در مدت کوتاهی عملکرد پمپ دچار اشکال شده و سایش شدید در اجزای داخلی پمپ روی خواهد داد . لذا لازم است مطالاب زیر به دقت مورد توجه قرار گیرد:
5-2-1- فونداسیون……………………………………………………………………………………62
5-2-2- روش حمل …………………………………………………………………………………..63
5-2-3- نصب………………………………………………………………………………………….63
5-2-3-1- تراز کردن موتور پمپ روی شاسی…………………………………………………….64
5-2-3-2- ابعاد انتهای موتور………………………………………………………………………..67
5-2-4- اتصالات ………………………………………………………………………………………68
5-2-4-1- مسیر مکش منفی …………………………………………………………………….68
5-2-4-2- مسیر مکش با ارتفع مثبت…………………………………………………………….70
5-2-4-3- مسیر تعادل خلا…………………………………………………………………………71
5-2-4-4- مسیر رانش………………………………………………………………………………71
5-2-5- محافظ کوپلینگ …………………………………………………………………………….72
5-2-6- بازرسی نهایی……………………………………………………………………………..72
5-3- آماده سازی ، راه اندازی و توقف…………………………………………………………….72
5-3-1-1- راه اندازی در مکش منفی……………………………………………………………..73
5-3-1-2- راه اندازی در مکش مثبت………………………………………………………………73

شیر قطع و وصل رانش باز می شود تا هوا در هنگام هواگیری ، ازپمپ خارج گردد. سپس شیر قطع و وصل مسیر مکش به آرامی باز می شود.تا پمپ هواگیری شود.در نهایت شیر مسیر رانش را بسته و وجود فشار مثبت در مکش بازرسی می شود.

پمپ با شیر بسته مسیر رانش راه اندازی می شود. در راه اندازی اولیه ، جهت چرخش محور بررسی می شود. در راه اندازی اولیه ، جهت چرخش محور بررسی می شود. در پمپ های راستگرد جهت چرخش در صورتی که از طرف کوپلینگ به پمپ نگاه شود در جهت عقربه های ساعت خواهد بود .گاهی جهت صحیح چرخش با علامت پیکان روی پمپ مشخص میگردد.اگرپمپ بر عکس کار کند باید بلا فاصله متوقف شود. اگر محرکه پمپ الکترو موتور سه فاز باشد.کافیست تا اتصال دو فاز در جعبه ترمینان را عوض شود بهتر است که توسط برقکار این کارانجام گیرد.

           پس از آنکه پمپ به دور کامل رسید ، شیر مسیر رانش یه آرامی باز می شودتا زمانی که فشار کار مورد نظر روی فشار سنج خوانده شود . در صورتی که توان موتور مطابق نقطه کارپمپ انتخاب شده باشد باز کردن اضافی شیر پس از این نقطه ممکن است باعث اضافه بار کشیدن آن شود. توصیه می شود هنگام تنظیم نقطه کار از آمپر سنج استفاده گردد تا اطمینان حاصل شود که آمپر جذبی از مقدار مجاز تجاوز  نمی کند.

5-3-1-3- محفظه آببندی با نوارآببندی……………………………………………………………73
5-3-1-4- محفظه آببندی با آببند مکانیکی……………………………………………………….74
5-3-2- متوقف کردن …………………………………………………………………………………74
5-3-3- توقف طولانی مدت …………………………………………………………………………74
5-4- راهکارهای بهره برداری ………………………………………………………………………75
5-5- تعمیرات ………………………………………………………………………………………..75
5-5-1-1- محفظه آبندی با نوار آببندی ……………………………………………………………75
5-5-1-2- تعویض نوار آببندی ……………………………………………………………………….76
5-5-1-3- آببند مکانیکی …………………………………………………………………………….78
5-5-2-یاتاقان ها …………………………………………………………………………………….80
5-5-2-1- یاتاقان با روانکار گریس(آرایش استاندارد) …………………………………………..80
5-5-2-2- یاتاقان با روانکار روغن(آرایش مخصوص) …………………………………………….80
5-5-2-3- مشخصات یاتاقان انواع پمپ ها ………………………………………………………82
5-5-2-4- دمای یاتاقان …………………………………………………………………………….82
5-5-3- مشخصات روانکار …………………………………………………………………………83
5-5-3-1- گریس ……………………………………………………………………………………83
5-5-3-2- روغن ……………………………………………………………………………………83
5-5-3-3- مقدار روانکار لازم ……………………………………………………………………..84
5-6- راهنمای عیب یابی پمپ های گریز از مرکز ……………………………………………..84
5-7- دمونتاژ و مونتاژ پمپ های اتانرم …………………………………………………………..88
5-7-1- دمونتاژ پمپ ……………………………………………………………………………….88
5-7-2- مونتاژ پمپ …………………………………………………………………………………94
5-7-3- توصیه هائی برای قطعات یدکی …………………………………………………………95
5-7-4- نمای برش ولیست قطعات. ……………………………………………………………..96
5-7-4-1- پمپ های گریز از مرکز اتانرم با پماره محمور 25/1و 25……………………………96
5-7-4-2- پمپ های گریز از مرکز اتانرم با شماره محور 35و 40………………………………98
5-7-4-3- پمپ های گریز از مرکز اتانرم 500- 300 با شماره محور 65/1……………………100
منابع………………………………………………………………………………………………..102بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان