مقدمه:

ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند. فرودگاههای اولیه کشور ما که عمدتاً در دهه های 1310– 1300 شمسی ساخته شدند، بدون مطالعات کافی و صرفاً به عنوان مکانی باز، برای نشست و برخاست هواپیماهای آن زمان در نظر گرفته شده بودند.
در حال حاضر مطالعات و تحقیقات درمورد مسئله فرودگاه بسیار گسترده و توجه به آن بسیار ضروری شده است. دکتر محمود صفارزاده و غلامرضا معصومی در کتاب برنامه ریزی و طراحی فرودگاه (1387) به طور ویژه به بررسی طراحی فرودگاه از روش تحقیق، انتخاب سایت، دیاگرام و استادندارد های فضایی تا طراحی آن پرداخته اند. همچنین افراد دیگری به بحث های تخصصی تری در این مورد پرداخته اند مانند، رحیم سرورکه در مقاله “ارزیابی مکان یابی جغرافیایی فرودگاه های کشور بر اساس مولفه های اقلیم و توپوگرافی”، به عوامل تاثیر گذار بر مکان یابی فرودگاه اشاره کرده است. همچنین مقالات متعددی به بررسی نمونه های ساخته شده در این زمینه اختصاص داده شده است.
اما در پژوهش اخیر به بررسی کامل فضای فرودگاه و عوامل موثر بر فرودگاه وهمچنین عوامل تاثیرپذیر از آن پرداخته خواهد شد و در آن به کیفیت های فضایی مطلوب در ارائه بهتر خدمات در فرودگاه توجه خواهد شد و به فرودگاه به جای صرفا یک ساختمان پایانه ی حمل ونقلی به گونه ای دیگر نگاه خواهد شد به طوری که آن را به عنوان معرف اقتصاد و پیشرفت شهر معرفی خواهد کرد و نقش آن را در توسعه ی اقتصادی و تبدیل شهر شیراز به یک قطب اقتصادی و فرهنگی بزرگ در منطقه خاورمیانه با توجه به پتانسیل های موجود نشان خواهد داد.

فهرست مطالب

مقدمه:…………………………………………………………………………….1

فصل اول-کلیات:

صنعت حمل ونقل هوایی در میان صنایع مختلف اهمیت قابل توجهی دارد؛ به دلیل گرایش فزاینده به حمل ونقل در کمترین زمان به ویژه در دهه های اخیر، در این صنعت شاهد رشد فزاینده ای بوده ایم.
فرودگاه به عنوان زیربنایی ترین بخش از سیستم حمل ونقل هوایی بدلیل حضور نسل جدید هواپیماهای مدرن، رشد سریع حجم ترافیک و تقاضای سفرهای هوایی به عنوان یک سیستم پیچیده و پویا محسوب می شود.
با توجه به اهمیت فرودگاه ها و صنعت هوانوردی و پیشرفت های چشمگیر آن درجهان و همچنین دستاوردهای این تکنولوژی و با توجه به آمار پروازها و جابجایی مسافران و وسعت روزافزون میدان عملیات هوایی، تعداد و نوع هواپیما، خدمات وابسته به هوانوردی، درگیر بودن مسائل اقتصادی و اجتماعی مطالعه وبررسی در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد و در واقع با مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی در ارتباط است، زیرا آمایش سرزمین ابتدا به بررسی و تحلیل امکانات، توان ها و نیازهای بالفعل و بالقوه شهرهای بزرگ و نواحی می پردازد، سپس راهبرد توسعه بلند مدت را تعیین می کند.
ساخت فرودگاه جزء آمایش های بزرگ محسوب می شود. فرودگاه ها به عنوان یکی از تجهیزات شهری و ارتباطی نقش بسزایی در توسعه شهری، ناحیه ای و ملی دارند و در برخی موارد کارکرد فرا کشوری پیدا می کنند.
قابل ذکر است فرودگاه صرف نظر از مسئله نیاز و بازدهی اقتصادی بالا از جمله بناهایی است که می تواند بستر مناسبی جهت عرضه فرهنگ یک جامعه از یک سو و مطرح نمودن میزان پیشرفت های فنی و هنری (چه در عرصه معماری و چه در زمینه صنایع دیگر، به خصوص صنایع پرواز، صنایع الکترونیکی، مخابراتی و …) از سوی دیگر باشد.
فرودگاه های بین المللی مرز هوایی کشورها و دروازه هوایی شهرهای هر کشورمی باشند. در واقع می توان گفت در جهان امروز فرودگاه خود، نمادی از یک شهر یا کشور است و باید پذیرفت که این فضا صرف نظر از ابعاد عملکردی خود، بستر مناسبی جهت ایجاد یک فضای ماندگارذهنی و خاطر بخش، همچنین مؤید و محافظ فرهنگ و تمدن یک جامعه است.

1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق:

فضای فرودگاه مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات و بخش های اصلی است که برای فراهم آوردن امکانات حمل ونقل هوایی در کنار یکدیگر تلفیق شده اند. به طور کلی ارکان و بخش های اصلی یک فرودگاه عبارتند از: سیستم ترافیک هوایی، مجموعه ی بخش هوایی فرودگاه (باند پرواز و خزش) و محوطه توقفگاه هواپیما (اپیرون) ، مجموعه بخش زمینی (محدوده پایانه مسافری و باری) و سیستم گردش وسایل نقلیه و حمل ونقل زمینی در فرودگاه و همچنین پارکینگ، شبکه های دسترسی به فرودگاه و تسهیلات و تجهیزات پشتیبانی و تدارکاتی.برنامه ریزی و طراحی فرودگاه فرآیند پیچیده ای است که در آن تحلیل یک فعالیت بدون توجه به تأثیر آن بر روی فعالیت های دیگر، راه حل های قابل قبولی ارائه نخواهد داد. در گذشته، طرح های جامع فرودگاهی بر اساس نیازهای محلی حمل و نقل هوایی برنامه ریزی می شد. در زمان های اخیر، این طرح ها در یک طرح سیستمی فرودگاه گرد آمده اند که نه تنها نیاز به یک محوطه فرودگاهی خاص را بررسی می کنند، بلکه نیازهای همه جانبه مجموعه ای از فرودگاه هایی را که در این منطقه، ایالت و یا کشور ارائه خدمت می کنند، نیز مورد بررسی قرار می دهد.
موقعیت فرودگاه اثرات گوناگونی بر کاربری ها و فعالیت های پیرامون خود از نظر اقتصادی، توسعه ای و بصری دارد و حتی مکان یابی نادرست آن باعث صدمات جانی و مالی فراوانی می شود، به همین دلیل بررسی و مطالعه در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.با احداث فرودگاه بین المللی با فناوری پیشرفته، امکان صادرات و واردات مستقیم کالا بین شهرهای داخلی و شهرهای خارج از ایران بیشتر خواهد شد که خود باعث بالا بردن رونق اقتصادی شهر و در نتیجه توسعه اقتصادی و بستر سازی جهت سرمایه گذاری های بزرگ (از داخل و خارج کشور) را باعث می شود.صنعت حمل ونقل هوایی کشور در حال حاضر از کیفیت پایین خدمات و میانگین عمر بالا برخوردار است و به گونه ای از مشکلات ساختاری رنج می برد و با توجه به اینکه صنعت حمل ونقل هر کشور بیانگر وضعیت اقتصادی و میزان توسعه صنعتی آن کشور است، پس نیاز به طراحی فرودگاهی جدید در خور قابلیت های گردشگری، صنعتی، اقتصادی، درمانی شیراز، امری واضح به شمار می آید.

1-1 مقدمه و طرح موضوع: …………………………………………………….2
1-2 طرح مسئله و ضرورت تحقیق: …………………………………………..3
1-3 هدف تحقیق : ……………………………………………………………..4
1-4 سئوالات تحقیق : ………………………………………………………….5
1-5 پیشینه تحقیق و چارچوب نظری: ……………………………………….5
1-6 فرضیه تحقیق و مدل تحقیق: ……………………………………………6
1-7 روش تحقیق: ……………………………………………………………….6
1-8 مراحل تحقیق: ……………………………………………………………. 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم صنعت هوانوردی(تاریخچه و ویژگی):

در 17 دسامبر سال 1903، در کارولینای شمالی، نزدیک کیتی هاوک، یک نفر تعمیرکار دوچرخه بنام اورویل رایت توانست با استفاده از وسیله ای که سنگین تر از هوا بود، مسافتی حدود 120 فوت1 را درهوا پرواز کند. این مسافت معادل 23/0 مسافر – مایل 2 بود. عملیات حمل و نقل هوایی مسافری اندکی قبل از عملیات پست هوایی آغاز شد. کشتیهای هوایی زیپلن 3( بالن ) با سرمایه گذاری اولیه آلمان ساخته و درسال 1909 پیشگام عملیات حمل و نقل هوایی مسافری شد. نخستین خطوط هوایی بین المللی بوسیله ی شرکت زیپلن در سال 1919 با ایجاد خدمات حمل و نقل هوایی بین کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان وارد عملیات شد. بروز جنگ جهانی دوم گرچه ضایعات نامطلوبی به خدمات حمل و نقل هوایی جهان وارد کرد، اما متعاقب جنگ، هواپیما به عنوان یکی از تسهیلات مسافرت سریع، راحت، منظم و ایمن شناخته شد و مورد استقبال عامه مردم قرار گرفت. بنابراین در تاریخ یکم نوامبر سال 1944 نمایندگان 52 کشور جهان به منظور تهیه چارچوب اولیه ی هواپیمایی کشوری بین المللی در شیکاگو گردهم آمدند. نمایندگان مذکور حتی قبل از تشکیل سازمان ملل متحد، برنامه ای را برای رشد و توسعه ی آتی هواپیمایی کشوری جهانی پیش بینی کرده بودند. به این ترتیب مجمع فوق الذکر، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری4 را تشکیل و مقر آنرا در مونترال کانادا قرار دادند. در حال حاضر 180 کشور جهان، عضویت این سازمان را پذیرفته و به توافقنامه ی شیکاگو به عنوان اساس و زیربنای قوانین فنی و بین المللی هواپیمایی کشوری وفادار هستند. از همان روزهای آغاز این تشکل، سازمان بین المللی
1. هر فوت معادل 0.3048 متر است.
2. Passenger-mile
3. Zeppelin
4. International Civil Aviation Organization or ICAO
هواپیمایی کشوری از آخرین پدیده های فن آوری در زمینه ی هواپیماها و صنعت حمل و نقل هوایی استفاده و بهره برداری کرده است. مقادیر جابجایی سالانه مسافر که ابتدا در طی دهه ی 1920 از حدود 10 میلیون نفر تجاوز نمی کرد، به تدریج با آغاز فعالیت سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری در سال 1944 به حدود 20 میلیون نفر و در پی ساخت هواپیماهای جت در خلال دهه ی 1950 و سپس با شروع فعالیت هواپیماهای پهن پیکر از اواخر دهه ی 1960 گسترش یافت. (صفارزاده،1387 :1)
به این ترتیب و با رشد این روند، در سال 1990، شرکتهای هوایی تجاری آمریکا حدود 450 میلیون مسافر را به اندازه ی 350 میلیارد مسافر – مایل جابجا نمودند که این میزان، 10 برابر مقدار نقل مکان بوسیله ی راه آهن و اتوبوس است. درهمین سال، تعداد مسافران در سراسر دنیا بیش از 1 میلیارد نفر بوده و میزان نقل و انتقال آنها بیش از 1/1 تریلیون مسافر – مایل بوده است. علاوه بر افزایش تعداد مسافران، میزان انتقال و جابجایی بار و مرسولات پستی توسط سیستم حمل و نقل هوایی نیز قابل توجه بوده است. در سال 1990، مقدار جابجایی محموله ها توسط سیستم حمل و نقل هوایی در ایالات متحده و جهان نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که به ترتیب 16 و 44 میلیارد تن – مایل برآورد شده است.
عملکرد و سودمندی صنعت حمل و نقل هوایی، فراتر از ارائه خدمات جابجایی است. حمل و نقل هوایی، شیوه زندگی اقتصادی، نگرشهای اجتماعی و فرهنگی ما را متأثر می کند و حتی در شکل دهی وضعیت تاریخی – سیاسی جوامع تأثیر دارد. حمل و نقل هوایی، به همان اندازه که تغییرات اقتصادی ایجاد می کند، باعث بوجودآمدن تغییرات جامعه شناختی نیز می شود. فاصله ی مردم به یکدیگر نزدیکتر می شود و آگاهی آنها از مشکلات موجود در مناطق مختلف افزایش می یابد.
این صنعت، راهکارهای جدیدی را برای اشتغال و تجارت ارائه می کند، فرصتهای مطلوبی را برای تبادل دائمی اطلاعات فراهم و لذت آشنایی با فرهنگ ها و آداب و رسوم سرزمینهای دیگر را مهیا می کند.
در کشور ایران نیز در سال 1325 به موجب مصوبه ی هیئت دولت، تشکیلات هواپیمایی کشوری در مجموعه ی دستگاههای اجرایی دولت ایجاد شد. بررسی سوابق گذشته، مؤید آن است که ایجاد تشکیلات هواپیمایی کشوری از ایجاد سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری متأثر بوده است. در پی دعوت از ایران و عزیمت یک هیئت ایرانی و مذاکره با مسئولین اولیه ی سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری، به تدریج نخستین گامها برای ایجاد تشکیلات هواپیمایی کشوری در ایران برداشته شد. (صفارزاده،1387: 2)

مسیر هوایی تقرب باند، راستای محوری حرکت هواپیما و زاویه ی عرضی

مسیر هوایی تقرب باند، راستای محوری حرکت هواپیما و زاویه ی عرضی

2-1 تاریخچه و مبانی حمل و نقل هوایی:…………………………………… 8
2-1-1 پیشینه هوانوردی: ………………………………………………………8
2-1-2 تاریخچه ظهور فرودگاه: ………………………………………………. 10
2-1-3 فرودگاه در قرن بیستم: ……………………………………………… 12
2-1-4 حمل و نقل هوایی مسافر و بار در ایران :………………………….. 14
2-1-5 سازمانهای حمل و نقل هوایی و وظایف آنها:……………………… 16
2-1-5-1 سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو):………………. 16
2-1-5-2 سازمان هوانوردی فدرال (FAA):ا…………………………………. 17
2-1-5-3 سازمانهای منطقه ای:……………………………………………. 18
2-2 اقتصاد فرودگاه: …………………………………………………………..18
2-2-1 چگونگی سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی ایران:……………. 19
2-2-1-1 سرمایه گذاری در زمینه ساخت زیربناها و تأسیسات ثابت:….. 20
2-2-1-2 سرمایه گذاری در ناوگان:…………………………………………. 20
2-2-1-3 ایجاد تسهیلات و خدمات جانبی:………………………………… 21
2-2-1-4 سرمایه گذاری در مواد و کالاهای مصرفی:…………………….. 21
2-2-1-5 تسهیلات آموزشی و تربیت نیروی انسانی متخصص:………… 22
2-2-2 ارزیابی طرحها و برنامه ریزیهای مالی و اقتصادی:……………….. 22
2-3 اصطلاحات مهم هوانوردی:……………………………………………… 23
2-3-1 شرایط جوی استاندارد: ……………………………………………… 23
2-3-2 ارتفاع فشاری: …………………………………………………………23
2-3-3 سرعت هواپیما: ……………………………………………………….24
2-3-4 باد پهلو، مسیر هوایی تقرب باند و راستای محوری حرکت هواپیما: 24
2-4 کنترل ترافیک هوایی: ……………………………………………………25
2-4-1 اجزای سیستم کنترل ترافیک هوایی:……………………………… 25
2-4-1-1 تعریف سیستم کنترل ترافیک هوایی:……………………………. 26
2-4-1-2 محدوده کنترل پایانه:……………………………………………….. 27
2-4-1-3 محدوده خدمات راداری فرودگاه:…………………………………… 27
2-4-1-4 طبقه بندی فضاهای هوایی:……………………………………….. 28
2-4-1-4-1 فضای هوایی کلاس A یا فضای هوایی تحت کنترل مثبت:…… 28
2-4-1-4-2 فضای هوای کلاسB یا محدوده ی کنترل پایانه……………….: 28
2-4-1-4-3 فضای هوایی کلاس C یا محدوده ی خدمات راداری فرودگاه..: 28
2-4-1-4-4 فضای هوایی کلاس D: ا………………………………………….29
2-4-1-4-5 فضای هوایی کلاس E: ا…………………………………………29
2-4-1-4-6 فضای هوایی کلاس Gیا فضای هوایی بدون کنترل:…………. 30
2-4-2 اجزا و عملکردهای اصلی سیستم هوا – فضای ملی:……………. 30
2-4-2-1 مراکز کنترل ترافیک مسیرهای هوایی: ……………………………31
2-4-2-2 تسهیلات کنترل تقرب پایانه:………………………………………. 31
2-4-2-3 برج مراقبت ترافیک فرودگاه:……………………………………….. 31
2-4-2-4 ایستگاههای خدمات پروازی:………………………………………. 32
2-4-3 مشخصات طرح هوا – فضای ایران:…………………………………… 32

فصل سوم-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی مسافری فرودگاه:

فضای پایانه رابط اصلی بین بخش هوایی و سایر بخشهای فرودگاه است. این فضا شامل تسهیلات و تجهیزاتی برای پردازش مسافر و بار و کنترل آنها و همچنین فعالیتهای اداری، عملیاتی و تعمیر و نگهداری فرودگاه است. (صفارزاده،1387: 586)

3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری:

سیستم پایانه مسافری اتصال دهنده ی اصلی بین سیستم دسترسی زمینی و هواپیما است. بطور کلی هدف از این سیستم عبارت است از: برقراری ارتباط بین سیستم دسترسی به فرودگاه و هواپیما، پردازش مسافران خروجی، ورودی و انتقالی و همچنین نقل و انتقال مسافر و بار به داخل هواپیما و بالعکس.
بطور کلی سیستم پایانه مسافری دارای سه جزء اصلی است. این بخشها و فعالیتهایی که در داخل آنها صورت می گیرند عبارتند از:
• بخش سیستم دسترسی که در این بخش، مسافران از شریانهای دسترسی فرودگاه به بخش پردازش مسافران منتقل می شوند. فعالیتهایی از قبیل سیستم گردشی وسایل نقلیه، پارکینگ و سوار و پیاده کردن مسافران در محل ویژه ی آن، در محدوده ی این بخش انجام می شوند.
• بخش پردازش که در این بخش، مسافران در آغاز و خاتمه و یا ادامه ی مسافرت هوایی خود ، پردازش می شوند. اقدامات عمده در این بخش شامل فروش بلیط، کنترل جامه دان و صدور کارت پرواز، دریافت جامه دان، اختصاص محلی برای نشستن و انتظار و خدمات بازرسی دولتی و امنیتی است.
• بخش ارتباط دهنده به ناحیه ی پروازی که در آن، مسافر از بخش پردازش و کنترل به داخل هواپیا منتقل می شود. فعالیتهایی که در این بخش انجام می شود، شامل نقل و انتقال مسافران از پایانه ی به داخل هواپیما و برعکس و سوار یا پیاده شدن مسافران از هواپیما است. تسهیلات و تجهیزات مختلفی باید برای انجام وظایف مجموعه پایانه مسافری شامل هر یک از فعالیتهای فوق، مهیّا شود. (صفارزاده،1387: 586-587 )

3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی:

این بخش شامل محلهای تخلیه و سوار کردن مسافران، پارکینگها و جاده های ارتباطی برای مسافران ورودی و خروجی، همراهان مسافر و جامه دانها برای ورود به پایانه و یا خروج از آنهاست. این قسمتها در برگیرنده ی تسهیلات زیر است:
• سکوها و محلهای سوار و پیاده کردن مسافران ورودی و خروجی توسط وسایل نقلیه زمینی یا جلوخان1 در قسمت جلوی ساختمان پایانه.
• پارکینگ اتومبیلها اعم از پارکینگهای کوتاه مدت و بلند مدت برای مسافران وهمراهان و همچنین پارکینگهایی برای وسایل نقلیه کرایه ای، وسایل حمل و نقل عمومی و تاکسی ها.
• جادهای ارتباطی دسترسی به جلوی پایانه، پارکینگها و شبکه ی حمل و نقل و خیابانهای عمومی.
• مسیرهای پیاده روی مسافران در مجاورت جاده های دسترسی فوق الذکر شامل تونلها، پلها و سیستمهای خودکار که تأمین کننده ی ارتباط بین محل پارکینگها و ساختمان پایانه هستند.
• جاده های خدمات رسانی و آتش نشانی که تأمین کننده ی دسترسی به پایانه و دیگر بخشهای فرودگاه هستند. (صفارزاده،1387: 587)

3-2-2 بخش پردازش مسافران:

همانطور که قبلاً شرح داده شد، این بخش از پایانه برای پردازش مسافر و بار و به منظور انتقال آنها از هواپیما به سیستم حمل و نقل زمینی و برعکس مورد استفاده قرار می گیرد. اجزا، تسهیلات و بخشهای مختلف این مجموعه مشتمل است بر:
• باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی و دفاتر و ادارات مخصوص کنترل بار، ارائه اطلاعات پروازی و تسهیلات و کارکنان اداری.
• محل خدمات پایانه شامل فضاهای عمومی و غیرعمومی برای اجاره کنندگان و همچنین استراحت مسافران و همراهان آنها، محلهای بارگیری و تخلیه بار، محلهای تهیه و ارائه موادغذایی و همچنین سایر تسهیلات و بخشهای خدمات رسانی مربوط.
• سالن عمومی برای انتظار مسافران و همراهان آنها.
• محلهایی برای نقل و انتقال و حرکت مسافران و همراهان آنها همچون پلکان، پله برقی، آسانسور و کریدورها (راهروها).
• سالن خروجی جامه دان که فضای غیرعمومی برای تنظیم و تفکیک جامه دانهای مربوط به پروازهای خروجی است.
• مکانهایی برای حمل و پردازش جامه دانهای انتقالی از یک پرواز به پروازهای دیگر شرکتهای هوایی.
• محلهایی برای دریافت بار از پروازهای ورودی و تحویل بار به مسافران ورودی.
• فضاهای اداری و خدماتی فرودگاه که برای تسهیلات مدیریتی، عملیاتی و تعمیر و نگهداری استفاده می شوند.
• تسهیلات خدماتی مربوط به بازرسی دولتی که شامل فضایی برای پردازش و کنترل مسافران ورودی پروازهای بین المللی است.

انواع طرح های پایانه های مسافری

انواع طرح های پایانه های مسافری

3-1 مقدمه: ……………………………………………………………………..34
3-2 اجزای سیستم پایانه مسافری:………………………………………… 34
3-2-1 بخش ارتباطی و دسترسی:………………………………………….. 35
3-2-2 بخش پردازش مسافران: ……………………………………………….36
3-2-3 بخش مرتبط با ناحیه ی پروازی:………………………………………. 36
3-3 ملاحظات طراحی پایانه ی مسافری:…………………………………… 38
3-3-1 اهداف طراحی: …………………………………………………………38
3-4 فرآیند برنامه ریزی پایانه: ………………………………………………. 40
3-4-1 مراحل و معیارهای برنامه ریزی:…………………………………….. 40
3-4-2-1 مجموعه ارتباطی با سیستم دسترسی:……………………….. 41
3-4-2-2 محوطه ی جلوخان پایانه:………………………………………….. 41
3-4-2-3 مجموعه راههای دسترسی:……………………………………… 41
3-4-2-4 پارکینگ: …………………………………………………………….42
3-4-2-5 سیستم پردازش مسافر:………………………………………… 42
3-4-2-6 راهروها و سالن ورودی:…………………………………………… 43
3-4-2-7 سالنهای عمومی پایانه:………………………………………….. 44
3-4-2-8 باجه های فروش بلیط شرکتهای هوایی……………………….: 44
3-4-2-9 کنترل امنیتی: ……………………………………………………..45
3-4-2-10 سالنهای خروجی یا پرواز:……………………………………… 46
3-4-2-11 تسهیلات تحویل جامه دان:……………………………………. 47
3-4-2-12 سیستمهای حمل و نقل داخلی فرودگاه:……………………. 48
3-4-2-13 تسهیلات بین المللی:………………………………………….. 49
3-4-2-14 فضاهای دیگر: ……………………………………………………50
3-4-2-15 الزامات کلی فضای مورد نیاز………………………………….: 52
3-5 اشکال مختلف پایانه ها: ………………………………………………52
3-5-1 طرح انگشتی یا شاخه ای:……………………………………….. 53
3-5-2 طرح اقماری: ………………………………………………………….54
3-5-3 طرح خطی : ………………………………………………………….54
3-5-4 طرح ترانسپورتر یا دور از پایانه……………………………………..: 54
3-5-5 طرحهای ترکیبی: ……………………………………………………55
3-6 انواع طرحهای عمودی پایانه ها: ………………………………………55
3-7 انواع توقف هواپیما: ……………………………………………………. 58
3-7-1 توقف با دماغه ی رو به داخل:……………………………………… 59
3-7-2 توقف با دماغه ی رو به داخل زاویه دار:……………………………. 59
3-7-3 توقف با دماغه ی رو به خارج زاویه دار:…………………………….. 59
3-7-4 توقف موازی: ………………………………………………………….60
3-8 طرح و شکل محوطه ی توقفگاه (ایپرون):…………………………… 60
3-9 انتقال مسافران به هواپیما: ………………………………………… 61

فصل چهارم-معیارها و استانداردهای طراحی محدوده ی پایانه ی بار:

رشد روز افزون حمل و نقل هوایی بار، برنامه ریزی و طراحی تسهیلات باربری را در فرودگاهها ایجاب می کند. بطور کلی، فرودگاهی دارای پایانه ی مسافری بهتری است که برای پایانه ی بار نیز تجهیز شود تا موجب صرفه اقتصادی و جلوگیری از ساخت فرودگاه مختص حمل و نقل بار شود. تنها در محلهایی همچون گلوگاههای صادراتی یا وارداتی هر کشور ممکن است تقاضای حمل و نقل هوایی بار ایجاب کند که فرودگاهی اختصاصا برای پایانه ی بار احداث شود. منظور از این بحث، ارائه تعریفی از عناصر عملیات بار و توضیح عواملی است که در تعیین محل، ابعاد و اندازه و طراحی تسهیلات پایانه ی بار تأثیرگذار است. (صفارزاده،1387: 699 )

4-2 حمل و پردازش بار:

قبل از شروع فرآیند طراحی پایانه ی بار ضروری است که طراحان با وظایف مختلف عملیات بار و شیوه های مختلف آن آشنا شوند. (صفارزاده،1387: 706 )

4-2-1 اصول جریان بار:

بطور کلی در برنامه ریزی تسهیلات بار باید دو نوع جریان در نظر گرفته شود که عبارتند از جریان پردازشی و جریان ترابری بار. نحوه جریان پردازشی بار میان محوطه های پردازشی و اداری پایانه ی بار تأثیر زیادی در طرح نهایی ساختمان پایانه دارد. نمودار جریان پردازش مستقیم و پیوسته بار در یک پایانه با حداکثر تسهیلات ممکن در شکل 4-1نشان داده شده است.

ابعاد فضای بارگیری و باراندازی در محوطه توقفگاه هواپیما در پایانه بار

ابعاد فضای بارگیری و باراندازی در محوطه توقفگاه هواپیما در پایانه بار

4-1 مقدمه: …………………………………………………………………….63
4-2 حمل و پردازش بار: ……………………………………………………….63
4-2-1 اصول جریان بار: ……………………………………………………….. 63
4-2-2 اصول باربری: ……………………………………………………………66
4-2-3 انواع وسایل حمل بار: ………………………………………………….66
4-2-4 انواع فن آوری باربری: ………………………………………………….67
4-3 مکان یابی پایانه بار: ………………………………………………………69
4-4 الگوی طرح پایانه بار: ………………………………………………………70
4-5 اصول و ضوابط کلی طراحی پایانه بار:………………………………….. 72
4-6 مشخصات تسهیلات پایانه بار:………………………………………….. 72
4-6-1 اجزای ساختمان پایانه بار:……………………………………………. 72
4-6-2 درها و ورودیها: …………………………………………………………74
4-6-3 ستونها و موانع ثابت: …………………………………………………..74
4-6-4 ضوابط ارتفاع آزاد: ……………………………………………………….75
4-6-5 مشخصات کف انبار: ……………………………………………………75
4-7 اجزای پردازش بار خروجی پایانه:……………………………………….. 75
4-7-1 محوطه پذیرش بار: ………………………………………………………76
4-7-2 محوطه آماده سازی و برچسب زنی بار:…………………………….. 76
4-7-3 محوطه انبار بارهای فله خروجی:……………………………………. 76
4-7-4 محوطه نگهداری بارهای ویژه:………………………………………… 76
4-7-5 محوطه گمرک خروجی:……………………………………………….. 77
4-7-6 محوطه بازرسی ایمنی و کنترلهای امنیتی:………………………… 77
4-7-7 محوطه پست: …………………………………………………………..78
4-7-8 محوطه اداری و مالی مراجعین:………………………………………. 78
4-7-9 محوطه باربندی: ………………………………………………………. 78
4-7-10 محوطه نگهداری گاری یا صندوقه بار خروجی:……………………. 79
4-7-11 محوطه نگهداری باردانهای شرکتهای حمل و نقل:………………. 79
4-7-12 محوطه ی توقفگاه هواپیمای باری:………………………………… 79
4-8 اجزای پردازش بار ورودی پایانه………………………………………… 80
4-8-1 محوطه ی نگهداری گاریها و صندوقه های ورودی:………………… 81
4-8-2 محوطه بارریزی: ………………………………………………………. 81
4-8-3 محوطه انبار بارهای فله ورودی:…………………………………….. 81
4-8-4 محوطه انبار باردانهای ورودی شرکتهای حمل و نقل:…………….. 81
4-8-5 انبار صندوقه های خالی……………………………………………..: 81
4-8-6 محوطه گمرک ورودی: ………………………………………………..82
4-8-7 محوطه تحویل بار: …………………………………………………….82

فصل پنجم بررسی نمونه های موردی:

این فرودگاه در زمینی به وسعت ۵/۱۳ هزار هکتار در ۳۰ کیلومترى تهران احداث شده است. پیش نویس طرح جامع فرودگاه در سال 1354 تهیه و در سال1356 موافقت اصولی با آن به عمل آمد و مقدمات اجرائی آن آغاز گردید، پس از توقف چند ساله مصادف با جنگ تحمیلی، مجدداً در اسفند 1369 فعالیت در این زمینه به صورت عملی شروع شده و با تجدید نظر در طرح جامع و تصویب آن توسط وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمائی کشوری وقت، عملیات طراحی و اجرایی ادامه یافت. در سال 1381 فرودگاه مذکور برای تمام پروازهای بین المللی و جابجایی مسافران در سال برنامه ریزی شد.

فرودگاه بين المللي امام خميني به سرعت به يكي از مراكز مهم مبادله مسافر و كالا در منطقه خاروميانه مبدل مي شود. موقعيت استراتژيك ايران به منزله نقطه تلاقي شرق دور با خاورميانه و اروپا از يك سو و ارتباط كشورهاي تازه تأسيس يافته آسياي ميانه با آب هاي گرم خليج فارس و كشورهاي حاشيه اين دريا، اقيانوس هند و شرق آفريقا موجب شده است كه تقاضا براي استفاده از شاهراه هوائي كشورمان هر روز بيشتر شود و فرودگاه امام بي گمان مي تواند با ترغيب شركت هاي هواپيمائي جهان به استفاده از امكانات ترانزيتي و مزيت هاي اقتصادي اين فرودگاه، به اين شوق دامن بزند و آرزوي ديرين تبديل شدن تهران به هاب اصلي شبكه هاي پروازي بين المللي را تحقق بخشد.فاز اول شامل باندي با 4200 متر در 45 متر و 10.5 متر شانهاي عريض است. جمعأ 12.8 کيلومتر راه تاکسي رو اين باند را به قسمت ترمينالهاي مسافران و بار و آشيانه هاي اين فرودگاه وصل مي کند.

فرودگاه امام

فرودگاه امام

5-1 نمونه های داخلی: ………………………………………………………83
5-1-1 فرودگاه امام خمینی: …………………………………………………83
5-1-1-1 تاریخچه فرودگاه امام:……………………………………………… 83
5-1-1-2 پايانه مسافري فرودگاه (ترمينال)………………………………..: 84
5-1-1-2-1 تراز 8.00+ مسافرین خروجی (طبقه دوم )………………….: 87
5-1-1-2-2 تراز 4.00+ مسافرین ورودی ( طبقه اول):…………………… 87
5-1-1-2-3 تراز 0.00 مسافرین ورودی ( همكف):……………………….. 88
5-1-1-2-4 تراز 6.50- (زیرزمین)……………………………………………: 89
5-1-1-3 پاركینگ فرودگاه: ………………………………………………….90
5-1-1-4 موتور خانه پایانه مسافری :…………………………………….. 90
5-1-1-5 اطفاء حریق پایانه مسافری:…………………………………….. 90
5-1-1-6 فضاهای تشكیل دهنده پایانه.:…………………………………. 90
5-1-1-6-1 فضاهای مربوط به مسافرین خروجی بین المللی:…………. 91
5-1-1-6-2 فضاهاي مربوط به مسافران خروجي داخلي:………………. 93
5-1-1-7 برج مراقبت: ……………………………………………………….94
5-1-2 فرودگاه بین المللی شهیــد آیت اله دستغیب شیراز:………….. 95
5-1-2-1 پتانسیلهای فرودگاه شهیــد دستغیب در امر گردشگری:……. 96
5-1-2-1-1 جایگاه تشریفات اختصاصی مسافران در فرودگاه شیراز:….. 96
5-1-2-1-2 تعدد و تنوع پروازی در فرودگاه شیراز:………………………… 96
5-1-2-1-3 امكانات و تسهیلات مسافری:……………………………….. 96
5-1-2-2 ترمینال ورود پروازهای خارجی:…………………………………. 97
5-1-2-4 سالن گمرک با مساحت حدود 750 متر مربع: …………………98
5-1-2-5 سالن عمومی مستقبلین و مشایعین:………………………… 98
5-1-2-6 مشخصات ترمینال خروج پروازهای خارجی:……………………. 98
5-1-2-6-1 سالن عمومی و سالن بدرقه کنندگان……………………….: 99
5-1-2-6-2 سالن ترانزیت و تشریفات پروازی:…………………………….. 99
5-1-2-6-3 سالن ترانزیت مرزی:…………………………………………. 100
5-1-2-6-4 غرفه اطلاع رسانی در بخش گردشگری:………………… 100
5-1-2-7 صدور ویزا در فرودگاه شیراز:………………………………….. 100
5-1-2-8 ظرفیت پذیرش مسافر در فرودگاه شیراز:…………………… 100
5-1-2-9 به روز بودن امکانات فرودگاهی و ناوبری فرودگاه شیراز:….. 101
5-2 نمونه های خارجی: ……………………………………………….. 101
5-2-1 فرودگاه کانسای ژاپن: ……………………………………………101
5-2-1-1 تاریخچه ی فرودگاه: ………………………………………….. 101
5-2-1-2 جزیره ی فرودگاه: …………………………………………….. 102
5-2-1-3 پل ارتباطی جزیره ی فرودگاه:………………………………… 103
5-2-1-4 ظرفیت فرودگاه: …………………………………………………104
5-2-1-5 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………104
5-2-1-6 سازه ی فرودگاه: ……………………………………………….106
5-2-2 فرودگاه سوندیاک (RAVA، بیلبائو-اسپانیا):……………………. 107
5-2-2-1 ایده طرح: ………………………………………………………..107
5-2-2-2 معماری فرودگاه: ……………………………………………… 108
5-2-2-3 پارکینگ فرودگاه: ………………………………………………. 110
5-2-2-4 سازه فرودگاه: ………………………………………………….. 110
5-2-3 فرودگاه بین المللی کوالالامپور (مالزی):………………………. 111
5-2-3-1 معماری فرودگاه: ……………………………………………….111
5-2-3-2 ترمینال فرودگاه: …………………………………………………112
5-2-3-3 سازه ی فرودگاه: ……………………………………………….114
5-2-3-4 ساختمان ماهواره: ……………………………………………..115
5-2-3-5 سایت مجموعه: ……………………………………………….115

فصل ششم تعامل سازه و معماری:

انقلاب صنعتي و پيامدهاي ناشي از آن به عنوان رويدادي بزرگ در كنار عوامل ديگر موجب از هم گسستن ارتباط معماري و مهندسي سازه گرديد. انقلاب صنعتي در بسياري از زمينه هاي علمي و فني موجب پيشرفت هاي شگفت انگيز در غرب شد و به تناسب تاثير روز افزونش بر علوم و فن آوري بر سرنوشت معماري نيز تاثير گذار گرديد. در كنار تغييرات فلسفي، عواملي مانند پيشرفت هاي علمي، تحولات اقتصادي و دستاوردهاي فني نيز نقش موثري ايفا كردند و زمينه شكل گيري حرفه مهندسي سازه را فراهم ساختند . اين وضعيت مدارس آموزش معماري را نيز تحت تاثير قرار داد و باعث ايجاد مدارس فني گرديد كه نتيجه آن آموزش جداگانه و تخصصي مهندسي ساختمان بود. پس از اين رويدادها از يك سو ضمن همكاري معماري با مهندسين تلاش مي شود تا جايگاه معماران به عنوان متخصصين حرفه اي به آنها برگردانده شود اما از سوي ديگر با انتقاد به حذف گرايش به سبك هاي گذشته معماري تضعيف شده و زمينه مناسب تري براي حضور مهندسي سازه فراهم گرديد.
در ادامه با درك واگرايي معماري و سازه تلاش جهت همگرايي سازه و معماري آغاز گرديد كه تا به امروز ادامه يافته است و در اين ميان تعدادي از معماران نيز توانستند كه بدون تصنع و تقليد ساختمان هاي جالبي را در انطباق با محيط و در آشتي با صنايع، فن آوري و زندگي امروز ايجاد كنند. بدين ترتيب فن آوري در معماري به كار گرفته شد تا انطباق پذيري معماري با نيازهاي زندگي كه پويا و دائما در حال تغيير هستند به كمال تامين گردد.
در ايران قديم نيز معماري وسازه رشته واحدي بودند و در خلق فضا آنچنان در هم آميخته بودند كه مفهوم جدايي، تفاوت يا تناقض بطور كامل رخت بر بسته بود. اما اين در حالي است كه در دوران معاصر سازه و معماري به طور كامل جداي از هم پيش مي روند. (هاشم نژاد، 1386: 24)
بر اين اساس جامعه امروز ايران به يك بازنگري كلي و حركتي عملي و علمي به سوي پيشرفت نياز دارد و قبل از فرسودگي نيازمند حركتي دوباره است. امروز ما در بسياري از زمينه ها از عرصه جهاني عقب مانده ايم كه مورد حاد آن در معماري در ارتباط با فن آوري و مفاهيم نو سازه ايست. (هاشم نژاد، 1386: 24)

6-1 مقدمه: ……………………………………………………………….117
6-2 تاثیر سازه بر معماری: ………………………………………………118
6-2-1 گسترش نقش سازه در معماري:……………………………… 118
6-2-1-1 سازه ، فرم معماري و فن آوري ساخت:……………………. 119
6-2-2 سازه ، زيبايي و صداقت ( جريان انتقال نيرو‌)…………………: 120
6-3 جدایی معماری و سازه: …………………………………………….122
6-4 ضرورت همسازی معماری و سازه:……………………………….. 124
6-5 سیر تغییر و تحول همسازی معماری و سازه:……………………. 125
6-5-1 سير تغيير و تحول همسازي سازه و معماري در معماري جهان: 125
6-5-1-1 شروع همسازي معماري و سازه:…………………………….. 126
6-5-2 سير تغيير و تحول همسازي سازه و معماري در معماري ايران:. 127
6-5-2-1 معماري قديم ايران: ……………………………………………. 127
6-5-2-2 معماري معاصر ايران:……………………………………………. 128
6-6 بررسي نمونه های مطلوب همسازی معماری و سازه در ترمينال هاي فرودگاهي:…………………………………………………………………… 129
6-6-1 طراحي ترمينال هاي فرودگاهي:………………………………….. 130
6-6-2 فرودگاه بين المللي بانكوك………………………………………..: 131
6-6-2-1 سازه ترمينال اصلي: …………………………………………… 132
6-6-2-2 سازه سالن هاي خروجي:……………………………………… 133
6-6-3 فرودگاه جديد باراخاس – مادريد:……………………………………133
6-6-3-1 سازه فولادي سقف: ……………………………………………. 134
6-6-3-2 نماي شيشه اي فرودگاه:……………………………………….. 135
6-7 نتیجه گیری: ……………………………………………………………135

فصل هفتم نگاهی به تاریخ و جغرافیای استان فارس و شهر شیراز:

استان فارس با وسعت ۱۳۴۰۰۰ کیلومتر مربع در بخش جنوب غربی کشور بين مدارهاى ۲۷ درجه و دو دقيقه و ۳۱ درجه و ۴۲ دقيقه عرض شمالى و ۵۰ درجه و ۴۲ دقيقه و ۵۵ درجه و ۳۸ دقيقه طول شرقى از نصف‌النهار گرينويچ قرار گرفته است. اين استان از شمال با استان اصفهان و يزد، از مغرب با استان‌هاى کهگيلويه و بويراحمد و بوشهر، از جنوب با استان هرمزگان و از شرق با استان کرمان همسايه است. وجود خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و ناهمگونی از نظر ارتفاع، وجود بخش اعظم چین خوردگی زاگرس جنوبی در این استان تفاوت های فاحش اقلیمی را ایجاد نموده است به طوری که در فصل تابستان درمناطق جنوبی مانند لار و لامرد، دمای هوا به ۴۹ درجه سانتیگراد و در فصل زمستان در شهرستان آباده که در قسمت شمال استان فارس قراردارد دمای هوا تا منهای (۲۱-) درجه سانتیگراد ثبت شده است. این تفاوت آشکاررادرریزش های جوی نیز می توان مشاهده نمود به طوری که در قسمت مرکزی استان، در ناحیة زاگرس جنوبی شدت که چین خوردگی به حداکثرخود رسیده است در محلی به نام روستای ریچی بارندگی بیش از ۱۰۰۰ میلیمتر در طی سال به ثبت رسیده است، متقابلأ در شمال استان یعنی در حوزه شهرستان آباده که تحت تأثیر بیابانهای ایران مرکزی می باشد از میزان بارندگی کمی بهره مند می باشد به طوری که در بعضی از سال ها میزان بارندگی کمتر از صد میلیمتر می باشد.برخورداربودن از یک چنین ساختاری به دنبال خود تنوع اقلیمی و میکرواقلیم های خاص را ایجاد نموده است.
7-1استان فارس: ……………………………………………………………….137
7-1-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی…………………………………………: 137
7-1-2 آب و هوا: …………………………………………………………………138
7-1-2-1 درجه حرارت و ميزان بارندگی……………………………………..: 138
7-1-2-2 باد: ……………………………………………………………………..139
7-1-3 ویژگی های زمین شناسی……………………………………………: 139
7-1-5 پوشش گياهی: ………………………………………………………… 140
7-1-6 تقسیمات سیاسی: …………………………………………………….140
7-1-7 مکان های دیدنی و تاریخی:…………………………………………… 141
7-1-8 صنایع و معادن: …………………………………………………………. 142
7-1-8-1 صنایع: ………………………………………………………………….142
7-1-8-2 منابع معدنی: ……………………………………………………….. 142
7-1-9 منطقه ویژه اقتصادی شیراز:…………………………………………… 142
7-1-10آموزش: …………………………………………………………………..143
7-1-11 ورزش و تفریح: ………………………………………………………….144
7-1-11-1 ورزشگاه‌ها: …………………………………………………………. 144
7-1-11-2 پیست اسکی: ……………………………………………………… 144
7-1-12 شبکه ارتباطات: ……………………………………………………….. 145
7-1-12-1 فرودگاه: ……………………………………………………………… 145
7-1-12-2 راه‌آهن: ………………………………………………………………. 145
7-2شهر شیراز: ………………………………………………………………… 146
7-2-1 موقعیت جغرافیایی و اقلیمی:…………………………………………. 146
7-2-2 آب و هوا: ……………………………………………………………….. 147
7-2-3 مسائل کلی زمین شناسی…………………………………………..: 148
7-2-4 زلزله: ……………………………………………………………………. 148
7-2-5 صنایع و معادن: ………………………………………………………….. 149
7-2-6 گردشگری: ………………………………………………………………. 149

فصل هشتم مکان یابی و تحلیل سایت:

این موضوع عامل بسیار مهمی است، زیرا مسائل جانبی ناشی از فعالیتهای فرودگاه بخصوص آلودگی صوتی درمحل توقف هواپیماها، اغلب مورد اعتراض و مخالفت همسایگان فرودگاه قرار می گیرد. بنابراین، مطالعه و بررسی کاربردهای فعلی و آینده زمینهای مجاور محوطه ی فرودگاه ضروری است . کاربریهایی که از این نظر داری بیشترین سازگاری با فعالیتهای فرودگاه هستند، باید در اولویت انتخاب قرار گیرند.
بطور کلی باید از نزدیکی و مجاروت با فضاهای مسکونی و مدارس، تا حد امکان اجتناب شود. اگر محوطه ی موردنظر، بطور پراکنده ای توسعه پیدا کند، تصویب مقرراتی برای کنترل منطقه بندی از نظر استفاده از زمینهای مجاور فرودگاه به منظور جلوگیری از ایجاد برخوردها و چالشهای آینده ضروری است. فرودگاه یکی از ضروری ترین بخشهای سیستم حمل و نقل و در عین حال بخش مستقل و کاملی از جامعه است. بنابراین طراحی آن تابع همان اصول و خط مشی های کلی حاکم بر ارکان جامعه است و باید با سایر طرحهای آن هماهنگی داشته باشد. به عنوان مثال ایجاد یک ناحیه حائل بین باندها، تاکسی روها، محوطه ی توقفگاه و مرزهای محوطه فرودگاه ضروری است، بطوریکه اثرات آلودگی و مسایل آزاردهنده ی ناشی از فعالیتهای فرودگاه ، به مقدار قابل قبولی کاهش یابد. (صفار زاده،100:1387)

8-1-2 شرایط جوی و آب و هوایی:

پیدایش مه و دود ، دید را کاهش می دهد و باعث کاهش ظرفیت ترافیکی فرودگاه می شود، زیرا وقتی که شرایط دید نامطلوب باشد، ظرفیت فرودگاه کمتر از زمان وجود شرایط دید مناسب است. در واقع مه در صورت عدم وزش باد، تمایل به پایداری و سکون دارد ونوزیدن باد نیز می تواند به علت نوع توپوگرافی زمین اطراف باشد. علاوه بر آن دود نیز در مجاورت فضاهای صنعتی بوجود می آید. بطور کلی با تحلیل دقیق و تفصیلی شرایط آب و هوایی موجود در هر محل با استفاده از اطلاعات ثبت شده قابل دسترسی می توان ارزیابی درستی از وضعیت آب و هوایی محوطه های فرودگاه داشت. (سرور،40:1388)

8-1 انتخاب محل فرودگاه: ……………………………………………………. 151
8-1-1 چگونگی توسعه ی فضای اطراف:……………………………………. 151
8-1-2 شرایط جوی و آب و هوایی:…………………………………………… 152
8-1-3 دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی:…………………………. 152
8-1-4 وجود زمین و امکان تأمین آن برای توسعه……………………………: 156
8-1-5 وجود سایر فرودگاهها و قابلیت دسترسی به فضای هوایی لازم:… 157
8-1-6 موانع اطراف: …………………………………………………………… 158
8-1-7 مسائل اقتصادی ساخت:………………………………………………. 159
8-1-8 قابلیت دسترسی به خدمات تأسیساتی: ……………………………159
8-1-9 نزدیکی و مجاورت با محیط تقاضای سفر هوایی:…………………… 160
8-2 مکانیابی با استفاده از روش جایگشت (پرماتاسیون):………………… 160
8-2-1 مقیاس اندازه گیری شاخص ها:……………………………………… 161
8-2-2 استفاده از مدل برای مکان یابی فرودگاه شیراز:……………………. 162
8-2-3 تعیین تعداد گزینه ها: ………………………………………………….. 163
8-2-4 آماده کردن گزینه ها برای ورود به مدل:………………………………. 163
8-2-5 محاسبه وزن شاخص ها……………………………………………..: 165
8-2-6 نتیجه گیری های حاصل از بررسی های کمی:…………………….. 166
8-2-7 جمع بندی: ……………………………………………………………… 168

فصل نهم-تدوین برنامه ی فیزیکی:

در این قسمت صرفاً عملکرد کلی نحوه گردش کار و کلیه فضاهای متشکله یک ترمینال پروازهای بین المللی که بطور کلی در فرودگاههای بین المللی جهان عمومیت دارند مورد شناسایی قرار گرفته و طبعا فضاهای خاصی که تحت تاثیر شرایط ویژه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی کشور می بایست در برنامه ریزی فیزیکی و طراحی ترمینال مشترک فرودگاه بین المللی شیراز لحاظ گردند، در سایر مراحل بعد گزارش مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.
9-1 مقدمه: …………………………………………………………………. 169
9-2 عملکرد و اجزاء اصلی متشکله ترمینال……………………………… 169
9-2-1 فضاهای واقع در مسیر مسافر پروازهای خروجی:………………. 170
9-2-1-1 محوطه مقابل ترمینال:…………………………………………… 170
9-2-1-2 محوطه کنترل امینتی:…………………………………………… 171
9-2-1-3 سالن عمومی خروجی:…………………………………………. 172
9-2-1-4 محوطه کنترل گمرکی…………………………………………..: 172
9-2-1-5 محوطه کنترل و پذیرش بار و مسافر:………………………….. 173
9-2-1-6 محوطه کنترل گذرنامه:………………………………………….. 174
9-2-1-7 فضاهای مختص خطوط هوایی:………………………………… 175
9-2-2 فضاهای مختص واحدهای کنترل کننده مسافر و بار:…………… 178
9-2-2-1 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین خروجی:………. 178
9-2-2-2 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر مسافرین ورودی:……….. 179
9-2-2-3 واحد کنترل گمرکی واقع در مسیر خدمه هواپیما:…………… 179
9-2-2-4 واحد کنترل گمرکی بارهای غیر مسافری:…………………… 179
9-2-2-5 واحد کنترل گذرنامه واقع در مسیر مسافرین خروجی………. 180
9-2-2-6 واحد کنترل امنیتی عمومی واقع در مسیر مسافرین خروجی 180
9-2-2-7 واحد کنترل بهداشتی واقع در مسیر مسافرین ورودی:……… 180
9-2-3 فضاهای مربوط به عملیات پشتیبانی……………………………: 181
9-2-3-1 واحد اطلاعات پرواز و هوانوردی………………………………..: 181
9-2-3-2 واحد اطلاعات هواشناسی:……………………………………. 181
9-2-3-3 فضاهای رفاهی و خدماتی مسافرین، مستقبلین و مشایعین: 181
9-2-3-3-1 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی خروجی:…………… 181
9-2-3-3-2 فضاهای واقع در اطراف سالن عمومی ورودی:…………… 182
9-2-3-3-3 فضاهای واقع در اطراف سالن انتظار عمومی پرواز:………182
9-2-3-4 فضاهای مربوط به تاسیسات بهداشتی، مکانیکی و الکتریکی و سایر تسهیلات لازم………………………………………………………………………….: 182
9-2-3-5 فضاهای ارتباطی: ……………………………………………… 183
9-2-3-6 فضاهای رفاهی کارکنان………………………………………..: 183
9-2-3-7 پارکینگ ها: ……………………………………………………… 183
9-2-3-8 نتیجه گیری: ……………………………………………………. 183
9-3 برنامه ریزی فیزیکی: ……………………………………………….. 184
9-3-1 پیش بینی میزان حمل و نقل هوایی:………………………….. 184
9-3-2روش های پیش بینی ترافیک هوایی :………………………….. 185
9-3-2-1 پیش بینی به روش اکستراپولاسیون:……………………….. 185
9-3-2-2 پیش بینی به روشی تحلیلی مارکت:………………………. 186
9-3-2-3 مدل تعریف مارکت: …………………………………………… 186
9-3-2-4 مدل اقتصادسنجی: ………………………………………….. 187
9-3-2-5 پیش بینی به روش قضاوت مهندسی :…………………….. 187
9-3-3 محاسبه مسافر ساعت اوج :…………………………………… 187
9-3-4 بررسي فضاها و تعيين ظرفيت عوامل مختلف:……………….. 190
9-3-4-1 تعيين زيربناي تقريبي ترمينال………………………………..: 190
9-3-4-1-1 تفكيك تقريبي فضای ترمينال فرودگاه بر حسب عملكرد:. 191
9-3-4-2 محاسبه فضاهاي واقع در مسير مسافر پروازهاي خروجي : 192
9-3-4-2-1 طول و سطح پياده روي مقابل ترمينال :………………….. 192
9-3-4-2-2 محوطه كنترل امنيت عمومي : …………………………….193
9-3-4-2-3 سطح سالن عمومي خروجي:……………………………. 195
9-3-4-2-4 محوطه كنترل و پذيرش بار و مسافر:…………………….. 196
9-3-4-2-5 محوطه كنترل كارت پرواز و بليط مسافرين……………….: 198
9-3-4-2-6 سطح سالن عمومي انتظار (سالن ترانزيت):……………. 199
9-3-4-2-7 سطح محوطه كنترل امنيتي پرواز واقع در مدخل سالن انتظار پرواز: 199
9-3-4-2-8 سطح كريدور: ………………………………………………. 201
9-3-4-3 محاسبه فضاهاي واقع در مسير مسافرين پروازهاي ورودي 202
9-3-4-3-1 سطح محوطه كنترل بهداشتي:……………………………. 202
9-3-4-3-2 سطح محوطه كنترل گذرنامه:……………………………… 203
9-3-4-3-3 سطح دريافت بار :………………………………………….. 204
9-3-4-3-4 سطح محوطه كنترل گمركي :…………………………….. 206
9-3-4-3-5 سطح سالن عمومي ورودي :…………………………….. 207
9-3-4-3-6 محاسبه فضاهاي واقع در مسير بار:………………………. 208
9-3-4-3-6-1 سطح سالن بار (تفكيك و تجميع بارهاي خروجي به روش دستي): 209

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دهم برایند مطالعات در قالب ارائه طراحی

10-1 ایده های طراحی: …………………………………………………..211
10-1-1 خوانایی فضایی: …………………………………………………211
10-2 سازه: ………………………………………………………………..211
10-3 تاسیسات: …………………………………………………………..211
10-4 دیاگرام های طرح: ……………………………………………………214
10-5 معرفی طرح: ………………………………………………………….215

ABSTRACT

The aviation industry has a considerable importance among different industries. Airport as an urban facility and communication center has significant role in urban,regional and national development and in some cases are used for cross-country reasons. First airports in the country which mainly built in the 1300s(AHS) decade did not have enough studies,and just considered as an open space for that time airplanes to take off and land. Therefor the objective of this fundamental research is to find designs standards for an airport terminal and criteria for finding the right location,because the result of false locating is irreparable financial damages and life injuries.
In this analytical research first the forming areas of the airport and its standards have been studied and then the characteristics of some internal and external airports compared,and after analysing,the informations collected and the physical program of plan was developed. Then the best site chosen with the permutation method (scientific method that reduces human error in selecting the right place to be)and then the design continued with locating spaces,and presenting the diagrams followed by a complete design of the compelex due to the circulation,performance and fluidity and legibility of spaceبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان