مقدمه

سامانه مدیریت الکترونیک نشریات را، به منظور افزایش سرعت جریان اطلاعات میان مدیران و کاربران یک نشریه ی علمی، جابجایی الکترونیک مقالات و اطلاعات بین نگارنده ها، مدیر اجرایی نشریه، دبیر علمی، هیئت تحریریه و داوران، طراحی کرده ایم.
این سامانه‌‌ دارای بخش مديريت دريافت و رهگيری مقالات و داوری الکترونيک مقالات است. ابزارهای قدرتمند مديريت محتوا امکان ايجاد و به‌روز رسانی پايگاه نشريه را فراهم می‌کنند. بخش داوری الکترونيک امکان بررسی مقالات بر پايه‌ی روش‌های مرسوم بررسی را فراهم می‌کند. بنابراين، همه‌ی مراحل دريافت، بررسی مقالات، به صورت يک فرآيند الکترونيک منظم قابل انجام است.و بخش دیگر، طبقه بندی مقالات می باشد که با استفاده از الگوریتم های داده‌کاوی (C4.5 ) پیاده‌سازی می شود. طی این فرایند مقالات می‌توانند به شکلی هوشمند برای ارزیابی به داور مناسب ارسال گردند.این سیستم پس از امکان سنجی، تجزیه و تحلیل و بررسی نمونه های داخلی و خارجی موجود، طراحی گردیده و تحت زبان برنامه سازی PHP و پایگاه داده MySQL پیاده سازی شده است. امیدواریم ارائه مستندات این پروژه جهت انتقال تجربه خویش به کسانی که طراحی سایت ها و سیستم های اینترنتی را آغاز می کنند مفید واقع شود.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………. 1

فصل اول: تجزیه و تحلیل سیستم

در این سیستم ابتدا ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻲرﺳﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻪ ي آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف و زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻤﺨﻮ اﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ داور ﺑﻪ ﺳﺮدﺑﻴﺮ و یا همکارانش ﺳﭙﺮده ﻣﻲﺷﻮد. سپس ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي داوران ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻲﺷﻮد و از آﻧﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ داوران ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد. ﻣﻘﺎﻟﻪي اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن داوران و یا سردبیر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ و پس از مراحل تایید نهایی آماده چاپ در نشریه می شود.ارسال و رهگیری مقالات جدید توسط نویسندگان
یکی از اهداف اصلی راه اندازی پایگاه اینترنتی نشریات علمی فراهم آوردن امکان دریافت مقالات از طریق پایگاه و نیز امکان رهگیری وضعیت مقالات توسط ارسال کنندگان است.
هر نویسنده‌ای که قصد ارسال مقاله به پایگاه را دارد ابتدا باید به عنوان کاربر ثبت نام کند تا دارای نام کاربری و رمز عبور منحصر به فرد خود شده و با کمک آن ها بتواند در مراجعات بعدی اطلاعات و مقالات خود را مشاهده و ویرایش نماید. برای این منظور پیوند مربوط به فرم ثبت نام در اختیار کاربران عمومی پایگاه قرار داده می شود. بعد از ثبت نام به عنوان کاربر و با ورود به پایگاه، امکان ارسال مقاله از طریق فرم ارسال مقاله وجود خواهد داشت. گزینه های فرم ارسال مقاله نیز توسط مدیر اجرایی پایگاه در بخش تنظیمات مقالات قابل تنظیم هستند.
بعد از تکمیل فرم ارسال مقالات، برنامه به صورت خودکار نامه ای به ارسال کننده مقاله می فرستد و او را از دریافت مقاله مطلع می کند و کد اختصاصی مقاله، نام کاربری و رمز عبور را نیز یادآوری می کند. سپس ارسال کننده مقاله می تواند به صفحه شخصی خود وارد شود تا جزئیات مقاله خود را مشاهده نماید، یا اطلاعات، فایل هایی را به مقاله اضافه کند و مقاله را برای آغاز بررسی تایید کند.
بعد از ارسال مقاله، بررسی و تایید دریافت، پذیرش، اصلاح یا عدم پذیرش مقاله بر عهده کادر اجرایی خواهد بود. ارسال کننده مقاله خواهد توانست از طریق صفحه شخصی خود به فرآیند بررسی مقاله دسترسی داشته باشد و توضیحات و فایل های لازم را ارائه دهد یا اصلاحات مورد درخواست را انجام دهد. هرچند امکان ارسال پرونده مقاله یا اصلاحات مورد درخواست از طریق پست الکترونیک نیز وجود خواهد داشت.بررسی و تصمیم گیری درباره مقالات رسیده توسط کادر علمی و اجرایی
یکی از وقت گیر ترین مراحل فرآیند انتشار نشریات، بررسی مقالات و تصمیم گیری برای اصلاح، پذیرش یا عدم پذیرش است آن هاست. برای سهولت این امر پر اهمیت، ابزارهای مفیدی تعبیه شده است که در ادامه شرح داده می شوند.لازم به توضیح است که فرآیند بررسی مقاله و تعیین سرنوشت آنها حاصل همکاری بین ارسال کننده مقاله، مدیر اجرایی، سردبیر و هیئت داوران است. گاهی هیئت داوران به دلیل گستردگی موضوعات تخصصی در قالب تخصص های مجزایی تفکیک شده و سرگروه های داوری کار معرفی داوران و ارسال مقالات برای داوری را انجام میدهند. برنامه کار ایجاد ارتباط بین این افراد و گروه ها و ذخیره کردن رویدادهای مرتبط را انجام خواهد داد.

بازیگر User, Guest

بازیگر User, Guest

شرح کلی سیستم………………………………………………………. 3
کاربران اصلی سیستم……………………………………………………. 6
نمودار مورد کاربرد…………………………………………………………. 8
نمودار کلاس……………………………………………………………… 11

فصل دوم: پایگاه داده ها 15

دیاگرام جداول…………………………………………………………….. 23

فصل سوم: معرفی پروژه

در صورت ثبت نام در سایت و ورود با نقش نویسنده ، شما وارد صفحه شخصی نویسنده می شوید. در این بخش، امکان ارسال مقاله و رهگیری مقالات ارسال شده در هر زمان، اصلاح و تغيير مقاله توسط كاربران و نيز برقراري ارتباط موثر بين مدير اجرايي و نگارنده، براي هر مقاله، طراحي شده است. اين سيستم همه‌ي مراحل ثبت مشخصات نگارنده، ثبت مشخصات مقاله، اعلام وضعيت مقاله و و اعلام نظر در مورد هر مقاله را در نظر گرفته است. اطلاعات اين قسمت منحصر به شما است و فرد ديگري به آن دسترسي نخواهد داشت.

بعد از ارسال مقاله براي مجله، مقاله شما در اين بخش قرار گرفته و ديگر امكان تغيير و ويرايش در آن وجود نخواهد داشت. با اين حال شما مي توانيد مشخصات مقاله خود و فايلهايي را كه ارسال كرده ايد مشاهده نمائيد.
• مقالاتی که نیاز به اصلاحات دارند
چنانچه مقاله شما بعد از داوري نياز به اصلاحاتي داشته باشد، سردبير مجله آنرا براي اصلاح به شما برگشت خواهد داد. در اينصورت مقاله در این بخش قرار گرفته و قابل ويرايش خواهد بود. اين مرحله از كار ممكن است چندين بار به دلايل مختلف تكرار شود.
• تصميم‌گيري شده
پس از اتمام داوري و بررسي نهايي مقاله، تصميم نهايي جهت رد يا قبول مقاله شما گرفته مي شود. از اين زمان مقاله در صورت پذیرفته شدن در بخش “مقالات پذیرفته شده ” قابل مشاهده بوده و در صورت رد شدن در بخش مقالات “رد شده” قرار می گیرد، که در هردو بخش امكان ويرايش وجود نخواهد داشت.

فرم ثبت نویسندگان مقاله

فرم ثبت نویسندگان مقاله

ورود…………………………………………………………………………. 25
ثبت نام……………………………………………………………………. 25
صفحه شخصی نویسنده…………………………………………………. 28
ارسال مقاله………………………………………………………………… 31
صفحه شخصی داور……………………………………………………….. 34
صفحه مدیریت سردبیر……………………………………………………… 36

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: طبقه بندی مقالات

در این قسمت از پروژه که یک برنامه داده کاوی ست، طبقه بندی مقالات صورت گرفته است.
با طراحی این برنامه بطور هوشمند مشخص می شود هر مقاله ای در کدام گروه داوری قرار می گیرد.
از قابلیت های این برنامه می توان به پویایی آن اشاره کرد، به این منظور که نه تنها طبقه بندی مقالات، بلکه با توجه به داده ای که در اختیار آن قرار می دهیم، طبقه بندی مربوط به آن داده را انجام می دهد. شرح کامل Data Mining و Classification در پیوست یک آمده است. شرح چگونگی کارکرد برنامه پیاده‌سازی الگوریتم C4.5
برنامه پیاده‌سازی الگوریتم C4.5 تحت ویندوز بوده و با زبان برنامه‌نویسی C# نوشته شده است. این برنامه دو رشته را به عنوان Connection String و نام جدول برای اتصال به بانک و جدول موردنظر کاربر، دریافت کرده و قوانین دسته‌بندی موردنیاز را از آن استخراج می‌کند.لازم به ذکر است که نوع پایگاه داده کاربر باید SQL Server باشد.

شرح چگونگی کارکرد برنامه پیاده‌سازی الگوریتم C4.5 ا……………….41
توابع محاسبه و پیاده‌سازی الگوریتم…………………………………….. 42.
تابع پیاده‌سازی درخت تصمیمگیری……………………………………….. 45
فرم مقداردهی متغیرهای اولیه……………………………………………. 50
پیشنهادات…………………………………………………………………… 52
فهرست منابع و مراجع…………………………………………………….. 53
پیوست یک: داده کاوی……………………………………………………. 54
مقدمه……………………………………………………………………….. 54
داده‌کاوی………………………………………………………………………. 55
تعاریف داده کاوی…………………………………………………………… 55
مراحل اصلی داده کاوی…………………………………………………….. 56
تاریخچه داده کاوی ……………………………………………………………57
ویژگی‌ها………………………………………………………………………. 57
کاربرد…………………………………………………………………………… 59
مثالی از کاربرد داده کاوی………………………………………………….. 60
تفاوت داده کاوی و آنالیزهای آماری………………………………………… 60
ماهیت داده‌کاوی…………………………………………………………….. 62
دسته‌بندی(Classification) ا…………………………………………………62
دسته‌بندی چگونه کار می‌کند؟……………………………………………… 63
آماده‌سازی داده‌ها برای فرایند دستهبندی………………………………… 64
دسته بندی با روش Decision Tree ا………………………………………….65
الگوریتم‌های مورد استفاده در ساختار درخت تصمیم‌گیری ……………….67
الگوریتم ساخت درخت تصمیم‌گیری با استفاده از رکورد‌های آزمایشی:.. 68
معیارهای انتخاب مشخصه جداساز………………………………………….. 70
Information gainا……………………………………………………………….70
Gain ratio ا………………………………………………………………………76

 

Abstract
One of the most useful scientific documents which have attracted researchers’ ntion is published papers in the scientific journalsManaging the information represented in scientific journals, could make the possibility of effective information transaction among people in charge, researchers and the public, and lead to expand of scientific network in the countryBecause of the large number of the scientific journals, web based softwares which could help to manage them are vital, so according to the standard managing procedures in Iran, classifying and managing part of journal has been designedWe tried to do all the steps of saving scientific journal databases, including informing, receiving articles and publishing journals electronicallyIn this system, classifying articles is done automatically via data mining. This process is done by a classifying program which could be uniformed with the systemSo each article is delivered smartly to a appropriate arbitrator  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان