انتخاب صفحه

فهرست مندرجات
فصل اول

نظام آموزشی نقطه اهرمی و گلوگاه کلیدی برای ایجاد هر گونه تحول در کشور به شمار می رود . هر روز انتظار می رود با همگرایی اصولی و حمایت جدی کار گزاران نظام اسلامی نقش راهبردی و تحولی نظام آموزشی با محوریت قرآن و سیره نبوی متناسب با بافت و زمینه فرهنگی بیش از گذشته در بهبود و اعتلای جامعه اسلامی نمود عملی یابد . استنباط این است که در طی سالیان دراز نظام آموزشی جامعه ما بر اثر شکاف عمیقی که در حوزه نظریه و عمل اسلامی به وجود آمده مسحور استلزامات و آموزه های اجتماعی جامعه صنعتی غرب شده و قادر نیست گامی محکم و مطمئن فراسوی راه حل های کلیشه ای و از پیش تدبیر شده بر دارد ( عباس پور ، 1385 ، ص 606)
غربی ها در طول سالیان دراز از طریق تبلیغات زهر آگین و دانشمندان خود سعی داشتند که شرقی ها را به طور اعم و ما مسلمانان را بطور اخص موجوداتی « درجه دوم» معرفی کنند و دست به همان توجیهاتی بزنند که حکومت باستانی آتن از بردگان و غلامان نگون بخت آن زمان می زد . ارسطو در عهد باستان بردگان را موجوداتی ناقص و فاقد روح انسانی می دانست و بر آن بود که سرنوشت این افراد باید به دست کسانی سپرده شود که واجد چنین امتیازی هستند . و در عصر نوین فیلسوفانی چون ارنست رنان و فروید بر این اعتقاد پای فشردند که غربی ها از نژاد کهن‌ترند و یا آنکه دماغ غربی ها ، دماغ علمی ، اداری انقلابی تمدن ساز است و دماغ شرقی در نهایت دماغی احساسی ، عرفانی و انزوا طلب است . مونتسکیو غربی ها را تا فته ای جدا بافته ویا «ز آب و خاک دگرو شهر و دیار دگر » معرفی می نمود . جالب است بدانیم که این طرزتفکر و یا برداشت هرگز بین ما مسلما نان و ایر انیان وجود نداشته و اگر در مواردی طر فدارانی پیدا می کرده دانشمندان و فیلسوفان مسلمان که تحت نفوذ تعلیمات قرآن بودند سخت بدان حمله ی کردند وآن را مورد انتقاد قراردی دادند . غربی ها نه تنها ما تحقیرمی کردند بلکه سوابق تاریخی و میراث های فرهنگی ما را نیز حقیر و ناچیز می شمرند و با رد و انکار آنها ویا غالبا زیر رگباری از انتقاد‌ها ، تهمت ها سعی داشتند که این دژ محکم را فرو ریزند و عمدترین نیروی معنوی ، یعنی پیوند توده ها با سنت و میراث های فرهنگی اسلامی را که در برابر سلطه آنان قویا رخ می‌نمود از میان بردارند.(حسینی، 1369، ص10)
جالب این است که ما بر تلقید و یا نسخه برداری از نظام اداری، سیاسی، قضایی، انتظامی و اجتماعی غربی ها سخت اصرار های می روزیم ، در حالیکه خود در این موارد تجاربی گرانبها داشتیم ، و حتی مدارس ، دانشگاها ، موسسات آموزش عالی درگیرنهاد های تربیتی خود را بر مبنای دیدگاه و جهان بینی آنها استوار کرده ایم در حالی که چه گنجینه هایی در گذشته حکمت و عرفان مشرق زمین به ویژه ایران اسلامی نهفته است که هنوز مؤسسات آموزشی و پژوهشی از آنها در عمل بیگانه اند و این گنجینه ها صرفاً به کنج موضوهایی مانند «ادبیات» در معنای درسی آن رانده شده و حال ما شده است به مصداق نظر حافظ که : سالها دل طلب جام جم از ما می کرد و آنچه خود دانست ز بیگانه تمنا می کرد .
که بیانی است برای توصیف وضعیت عمومی مؤسسات آموزشی و دانشگاهی ما . ( یمنی ، 1387) بدون شک تصاویر آرمانی با کارکردها جهت دهی و شکل دهی رفتارها ، بر روند ساخت آینده جوامع تأثیر دارن (pourezzat , etal , 2008, p.887 ) دانشگاهها به مثابه ی یکی از مهمترین اجزای نهاد آموزش کشور ، از مهمترین عوامل شکل دهی جهان آینده تلقی می شوند .
در این شرایط بسیار حساس ضروری است با نگاهی جامع به فرایند طراحی و پیاده سازی نظام آموزشی و دانشگاهی مؤلفه های آن فرصت و موهبت تمسک به مبانی و اصول بایسته و شایسته اسلام را در تدوین چشم انداز ، مأموریت راهبردها و برنامه های عملیاتی نظام آموزشی بر اساس محوریت قرآن و سنت قطعی چهارده معصوم (ع) ، عقل و علم دانسته باشیم . ( عباس پور ، 1385 ، ص 606)
تعلیم و تربیت و نظام دانشگاهی که مهم ترین رسالت نظام اسلامی است هم در بعد نظری باید به ارائه الگوها و مدهای فکری اقدام کند و هم قواعد عملی را برای نایل شدن به اهداف مورد نظر طراحی کند . (ملکی ، 1389 ، ص 20)
بنابراین بر اساس تعالیم اسلام و قرآن و با توجه به شرایط بومی و فرهنگی ایران اسلامی می بایست دانشگاههای کشور را در جهت پیشرفت اسلامی و ایرانی به حرکت در آوریم .
بیان مسأ له
اسکار اشپیل ، مربی اتریشی ، در اوایل نیمه دوم قرن بیستم می گفت : « فرمول تعلیم و تربیت هنوز پیدا نشده است . از نظر ما کارانکو ، که برخی از نویسندگان او را « نابغه خودآموز» تعلیم و تربیتی می‌خواند ، « علم تعلیم و تربیت جدلی ترین ، متغیرترین ، پیچیده ترین و متنوع ترین علوم است .»
« هر عمل تربیتی ممکن است به صورتهای مختلف سازمان یابد و هر صورت نتیجه متفاوت داشته باشد ، … عمل تربیتی زمانی معنی پیدا می کند که به صورت سیستم کل در نظر گرفته شود . بهترین برنامه در یک زمان معین ، در زمانی دیگر بدترین می شود … نمی توان سودمندی یا ناکارآمدی برنامه تربیتی را جدا از کل سیستم بررسی کرد. هیچ برنامه آموزشی نباید قطعی و نهایی پنداشته شود.» ( مورن ، 1383 ) .
نظر لوتان کوی چنین است : « … نگریستن به آموزش و پرورش به عنوان یک مسئله جزء لاینفک و اولیه تفکر است ، به این معنی که باید مفهوم آموزش و پرورش ، اشکال آن ، نقش آن و آثار آن … از زاویه منطقهای مختلف و نظامهای ارزشی متفاوت که نشان دهنده نسبی بودن خلاقیتهای بشری است ، مورد بررسی قرار گیرد. »( کوی ، 1378 ، ص 2 ) .

مقدمه ……………………………………………………………………………… 2
بیان مسئله ……………………………………………………………………….. 4
اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………. 9
اهداف تحقیق………………………………………………………………………11
سوالات تحقیق…………………………………………………………………….12
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق……………………………………..12
الگو…………………………………………………………………………………..12
دانشگاه اسلامی ایرانی………………………………………………………… 17
اسلامی بودن………………………………………………………………………17
ایرانی بودن………………………………………………………………………….18
رسالت………………………………………………………………………………..19
علوم انسانی………………………………………………………………………21
برنامه درسی………………………………………………………………………22

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

مقدمه
انجام یک فعالیت تحقیقی بدون مطالعه دقیق و بررسی و آشنایی با تئوری ها و نظریات مربوط به موضوع مورد بحث امکان پذیر نخواهد بود.لذا محقق قبل از این که شروع به نوشتن طرح تحقیق خود نماید بایستی از مبانی نظری و پژوهشی موضوع خود کاملا آگاه بوده و در این خصوص مطالعات وسیعی انجام داده باشد.
لذا در این تحقیق نیز با رعایت همین اصل، اقدام به نگارش مبانی نظری و پژوهشی مربوط به دانشگاه اسلامی ایرانی شده است و در این راستا از منابع داخلی و خارجی نیز تا حدودی استفاده شده است.
مفهوم شناسی
دانشگاه واژه ای چندمعنایی است: محل آموزش، محل ارائه درس، محل تربیت کارشناسان مورد نیاز سازمان ها، محل پژوهش، محل نقادی سیستم های اجتماعی، فرهنگی، علمی، محل اندیشه ورزی و خلاقیت و نوآوری …، همه این کارکردهای متنوع و متضاد در موقعیت هایی تحقق می پذیرد یا انتظار می رود تحقق یابد که دانشگاه نامیده می شود. کافی است در تفاوت بین معیارهای پذیرش دانشجویان دانشگاه ها در جهان، در جوها و فرهنگ های دانشگاه ها، در مدیریت و سازماندهی علمی آنها … تأمل شود تا این تضادها و تنوع ها آشکار شوند. بنابراین، واژه دانشگاه، معانی و مفاهیم متنوعی را دربردارد، و توجه به تنوع معانی و مفاهیم دانشگاه ها از طریق کارکردهایی که می توانند داشته باشند، امری اساسی است.

تعریف دانشگاه
دانشگاه، محل دانش، مؤسسه علمی بزرگ که شامل چند دانشکده است و در هر یک از دانشکده های آن چندین رشته از علوم تدریس می شود. (عمید 1363، ص 564).
دانشگاه جای تعلیم، محل آموختن، مؤسسه علمی وسیع شامل چند دانشکده و مؤسسه، مجموعه مدارس عالی، دارالفنون، دارالعلم می باشد (معین، 76، ص 149).
دانشگاه به معنای محل دانش و علم و معادل با یونیورسیتی آمده است. (لغت نامه دهخدا) بنابراین از لحاظ لغوی دانشگاه محل دانش است نه صرفاً محل درس دادن که معنی مدرسه را می رساند. در زبان یونانی school به معنی تفریح است و در زبان لاتین نهاد تحصیلی گفته می شود که به معنی بازی است. یعنی اینکه آنهایی که رسالت اندیشیدن بر هستی و روشن کردن تمام جنبه های فرهنگ را دارند باید از نگرانی های روزمره جدا باشند (یمنی، 1388، ص 26).
جامعه ترجمه عربی واژه لاتینی Universitas یا Universitat می باشد که دارای معانی لغوی و تاریخی و آکادمیک نیز هست.
در فرهنگ جدید زبان انگلیسی که بر پایه ریشه یابی تاریخی کلمات تألیف گردیده این کلمه [جامعه] دارای مفاهیم گوناگونی به شرح زیر است:
1- مدلول متعارف لغوی که عبارت است از: جامع- کل عدد- عموم.
2- در زبان لاتینی مربوط به دوره اخیر و قرون وسطی بویژه در کابرد حقوقی این کلمه بر «جماعت» و «شرکت» اطلاق گردیده است.
3- و اما معنی و مفهوم سوم کلمه عبارتست از:
«گروه استادان و دانشجویانی که به منظور تعلیم و تعلم مراتب عالی رشته های علمی در جایی خاص گرد هم می آیند. این افراد بر روی هم از گروهی با تشکیلات مشخص و توانایی فکری و حقوق شناخته شده بویژه حق اعطای پایه های علمی تشکیل یافته و از ترکیب این عناصر مؤسسه ای به منظور پیشرفت آموزش در رشته های عالی و یا مهم دانش بوجود می آید.
مجموعه دانشکده ها و بناهای علمی و دیگر ارگان هائی که به گونه ای با این تشکیلات پیوند دارند به عنوان جامعه یعنی دانشگاه نامیده می شود». (غنیمه، 1388، ص 27)
محقق انگلیسی دکتر جانسون 1در تعریف این سازمان گوید:
«مدرسه ای که تمامی فنون و علوم و معارف در آن تدریس و تعلیم می شود».
استاد رابرتس 2در کتابی که تحت عنوان «دانشگاه های بریتانیا» نوشته معتقد است که این تعریف دکتر جانسون تنها صورت جالبی از مفاهیم آکادمی را نسبت به معنی دانشگاه بیان می دارد، و این تعبیر به تخیلات و مفاهیم عالی ذهنی نزدیکتر است تا واقعیت های تاریخی، در صورتی که این تعریف از جنبه تاریخی پایه و اساس چندانی ندارد، زیرا که جامعه صرفاً عبارت بوده است از مجموعه اشخاص یا رابطه (بین ایشان) که به تدریج به صورت «دانشگاه» یعنی دربرگیرنده دانشجویان یا سازمانی فراگیر برای استادان یا بدانچه در لاتین schulariom ، Universitas magestrorun ، Universita نامیده می شود درآمده و به عبارت دیگر به مفهوم جماعتی از دانشجویان یا معلمین تحول یافته است.

مقدمه……………………………………………………………………………… 24
مفهوم شناسی ………………………………………………………………….. 24
تعریف دانشگاه …………………………………………………………………….25
دانشگاه و سیر تحولی آن در غرب ………………………………………………27
پیشینه دانشگاه در ایران ………………………………………………………….33
الگوهای دانشگاهی غرب …………………………………………………………37
فلسفه دانشگاه…………………………………………………………………….41
1- رویکرد آزاد منشانه………………………………………………………………41
2- رویکرد پژوهشی…………………………………………………………………42
رویکرد حرفه‌ای……………………………………………………………………….42
رویکرد رشد دانشجویی ……………………………………………………………43
رویکرد های افراطی…………………………………………………………………43
رویکرد تعهد اجتماعی………………………………………………………………44
رویکرد دانشگاههای چند منظوره…………………………………………………44
رسالت و اهداف دانشگاه…………………………………………………………..45
بررسی رویکرد یا دیدگاه های کلی درباره رسالت و اهداف دانشگاه………….47
الف: رویکرد غیر ابزاری………………………………………………………………50
ب: رویکرد ابزاری……………………………………………………………………..53
ج: رویکرد تلفیقی……………………………………………………………………53
رسالت و اهداف کلی دانشگاه…………………………………………………..54
برخی دسته بندی های انجام شده درباره رسالتهای دانشگاه………………. 55
دانشگاه اسلامی ایرانی………………………………………………………….. 60
روند تاریخی دانشگاه اسلامی ایرانی…………………………………………….. 63
برداشتهای گوناگون از دانشگاه اسلامی ایرانی………………………………..73
صورتگرایی……………………………………………………………………………73
معناگرایی……………………………………………………………………………74
دانشگاه اسلامی حداقلی………………………………………………………..75
دانشگاه اسلامی ایرانی از دیدگاه امام خمینی (ره) ………………………… 76
سخنان امام (ره) قبل از انقلاب اسلامی………………………………………..76
نگاه ژرف امام (ره) پس از پیروزی انقلاب ………………………………………..77
ویژگیهای دانشگاه اسلامی ایرانی در کلام مقام معظم رهبری…………….. 84
دانشگاه و جنگ نرم ………………………………………………………………..87
گونه های جنگ نرم در حوزه علمی………………………………………………87
نخبگان علمی و مدیریت جنگ های نرم آینده………………………………….88
آسیب شناسی……………………………………………………………………..89
نقش منحصر به فرد علوم انسانی…………………………………………………91
بایسته های مدیریت جنگ نرم علمی…………………………………………….92
نظام سکولار در تعلیم و تربیت…………………………………………………….93
دیدگاههای اسلام در مورد تعلیم و تربیت………………………………………..94
اهداف تعلیم و تربیت در اسلام …………………………………………………..97
روشهای آموزش مناسب از نظر اسلام …………………………………………. 103
علم دینی ………………………………………………………………………….. 106
ماهیت علم …………………………………………………………………………. 106
ماهیت دین ………………………………………………………………………….. 111
نسبت علم و دین ……………………………………………………………………114
صورتهای مختلف علم دینی ………………………………………………………. 118
نظریات مختلف در مورد نسبت علم و دین ………………………………………. 120
علم بومی ………………………………………………………………………….. 121
ویژگیهای علم بومی ………………………………………………………………..122
علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی ایرانی ……………………….. 124
ناصر خسرو ………………………………………………………………………….. 124
عطار………………………………………………………………………………….. 126
مولانا…………………………………………………………………………………… 130
الگوهای اسلامی کردن علم و دانشگاه ………………………………………….. 133
برنامه دوازده مرحله‌ای الفاروقی …………………………………………………..134
الگوی صافی ………………………………………………………………………..136
شش اصل طاها جابر ال الوانی ………………………………………………….. 136
الگوی علم دینی از دیدگاه چودهاری …………………………………………….. 138
علوم انسانی اسلامی ………………………………………………………………153
دیدگاه امام خمینی …………………………………………………….. ……….. 153
دیدگاه مقام معظم رهبری………………………………………………………….. 166
دیدگاه آیت اله مصباح یزدی …………………………………………………………170
دیدگاه آیت اله جوادی آملی ………………………………………………………..186
دیدگاه محمدمهدی میرباقری ……………………………………………………..193
عوامل غیر معرفتی در ایجاد دانشگاه اسلامی ایرانی ………………………….207
اساتید ……………………………………………………………………………….. 207
دانشجو……………………………………………………………………………….. 210
مدیریت و تشکیلات اداری……………………………………………………………285
محیط…………………………………………………………………………………..219
نمونه ای از دانشگاه اسلامی ایرانی ……………………………………………..220
دانشگاه امام صادق (ع): اهداف و ساختار ………………………………………222
پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………226
الف) تحقیقات داخلی……………………………………………………………… 226
ب) تحقیقات خارجی……………………………………………………………….. 229

فصل سوم

مقدمه
در این فصل از پژوهش تلاش شده است تا چگونگی انجام پژوهش در قالب عناوین ،روش تحقیق، ،جامعه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات،نحوه اجرا و چگونگی تجزیه و تحلیل داده ها بیان شود.
روش شناسی :
این تحقیق از نظر نوع تحقیق ، کاربردی است که در جست و جوی دست یابی به یک هدف عملی است . این نوع تحقیق و دانش که از این طریق کسب می شود راهنما و دستورالعملی برای فعالیتهای عملی خواهد بود . (دلاور ، 1374 ، ص38 ) که در تلاش است تا الگوی دانشگاه اسلامی و ایرانی را طراحی نماید تا مسائل و مشکلات دانشگاههای امروز در کشور حل شود . روش پژوهش حاضر کیفی است.بطور کلی تحقیق کیفی فرآیند جستجوی منظم پی بردن به یک موقعیت نامعین اجتماعی یا انسانی است.در تحقیق کیفی،پژوهشگر با استفاده از روش های متنوع می کوشد شناخت کل گرا یا جامع تری نسبت به پدیده ها بدست آورد(بازرگان،1387،ص29).لازم به یادآوری است که معیار های اندازه گیری و ارزیابی نیز در تحقیقات کیفی متفاوت از روش های کمی است.در روش کیفی پرسش بر سر صحت بازسازی و گشودگی موارد و فرآیند تحقیق است(فلیک،1387،ص424).
جامعه و نمونه آماری پژوهش:
جامعه ی آماری این تحقیق شامل مجموعه بیانات وفرامین حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری واسناد فرادستی (قانون اساسی وچشم انداز 20ساله نظام ونقشه جامع علمی کشور وبرنامه پنجم توسعه ومصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی)است. برای نمونه گیری از نمونه گیری هدفمند(Purposive Sampling ) که تمامی مستندات بررسی شد ( هومن،1385ص88 )
روشهای گردآوری داده ها:
در پژوهش حاضر که به روش کیفی انجام می شود به منظور شناسایی مبانی دانشگاه اسلامی و ایرانی از مطالعه اسنادی و سند کاوی از طریق مراجعه به دیدگاه بزرگان واسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران متون و کتابها و مقالات در زمینه موضوع استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به اهداف تحقیق، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، برمبنای نظریه زمینه ای صورت پذیرفت.
نظریه زمینه ای ترجمه واژه(grounded theory) می باشد که برای این واژه در فارسی معادل های مختلفی وضع شده است، ازجمله نظریه زمینه ای (نصر و همکاران ،1387: 1385)،تئوری بنیادی مبتنی بر داده ها، مفهوم سازی بنیادی (دانایی فر و همکاران، 130: 1386) و تئوری برخاسته از داده ها (بازرگان، 1387: 9) تئوری وابسته به زمینه (هومن، 1385: 102).
دو جامعه شناس به نام گلیزر و اشتراوس درسال 1967 درکتاب خود به نام «کشف تئوری زمینه ای » ضمن معرفی این روش، سه هدف عمده برای آن قائل شده اند که نخست ارائه مبنایی برای تئوری هایی می باشد که از تأثیر متقابل داده ها جمع آوری شده اند. آنها معتقدند که این تئوری می تواند شکاف بین تئوری و پژوهش کیفی را پر کند. دوم این که منطق یا گونه های برخواسته از داده ها را بیان کند و هدف سوم مشروعیت بخشی به پژوهش های کیفی بوده است که اعتبار آنها در دهه های 1960 کاهش یافته بود (کریس ول ، 2007: 63). نظریه زمینه ای هم طرح تحقیق می باشد و هم روشی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های خام جمع آوری شده است (ری دینور و نیومن ، 2008: 70) به عنوان روش تجزیه و تحلیل، داده های جمع آوری شده حاصل از تحقیقات اجتماعی با رویکرد کیفی و تفسیرگرایانه مورد تحلیل قرار گرفته و به صورت استقرایی از این داده ها، نظریه ای برای درک و فهم موقعیت مورد پژوهش ارائه می شود. به طور خلاصه، تئوری برخاسته از داده ها، ماورای توصیف است و به ایجاد یا کشف تئوری می پردازد (چارماز ،: 2008: 155).

مقدمه ………………………………………………………………………………… 234
روش شناسی …………………………………………………………………………234
جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………. 234
روش های گردآوری داده ها …………………………………………………………235
تحلیل داده ها …………………………………………………………………………. 235
اعتبار سنجی و روایی و پایی ……………………………………………………….. 240

فصل چهارم

در فصل دوم، دانشگاه و مفاهیم آن، رسالت‌های دانشگاه، سابقه تاریخی دانشگاه در غرب و ایران، دانشگاه اسلامی ایرانی، ویژگی‌های دانشگاه در منابع دینی و صاحب‌نظران و بزرگان، تربیت اسلامی، علم دینی و بررسی آن در میان دیدگاه‌های مختلف، بررسی تحول علوم انسانی و نمونه‌ای از یک دانشگاه اسلامی ارائه گردید.
تجزیه و تحلیل
در این فصل سؤالات پژوهش با توجه به روش‌های پژوهش که در فصل سوم به آن پرداخته شد، پاسخ داده می‌شود.
سؤال اصلی تحقیق: مؤلفه‌های اصلی دانشگاه اسلامی- ایرانی و طراحی الگوی مطلوب بر آن چیست؟
منطق و شیوه تجزیه و تحلیل یافته‌ها برای پاسخ به سؤالات بر اساس الگوی عمومی پژوهش‌های انجام شده در نظریه برخاسته از داده‌ها (نظریه مبنایی) است که در فصل 3 مورد بحث قرار گرفت. اولین مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس روش نظریه برخاسته از داده‌ها کدگذاری نظری است. فرآیند تفکیک داده‌های حاصل از نمونه‌گیری، توصیف و بیان آنها با عباراتی کوتاه در یک جدول را کدگذاری گویند. کدگذاری را می‌توان به دو روش پیش برد : کدگذاری تفصیلی و کدگذاری نکات کلیدی. (رودی، ص 125، 1389)
کدگذاری تفصیلی بر تحلیل کلمه به کلمه داده‌ها دلالت دارد (تحلیل خرد)، سپس معانی بدست آمده از تحلیل تک‌تک‌ کلمات کدگذاری می‌شود. از یک سو، و نمونه شامل انبوهی از داده‌هاست که کدگذاری آنها دشوار می‌نماید از سویی دیگر، افزایش کدها موجب ابهام و سردرگمی می‌شود. ضمن اینکه در انتخاب داده‌های لازم برای کدگذاری نیز نوعی تردید حاکم خواهد شد. با توجه به آنچه آمد، کدگذاری نکات کلیدی پیشنهاد می‌شود. کدگذاری نکات کلیدی بر شناسایی نکات کلیدی و تإکید بر آنها در تحلیل اشاره دارد. در پژوهش حاضر کدگذاری نکات کلیدی مورد استفاده قرار گرفته است. کدگذاری نظری شامل سه مرحله است که عبارتند از :«کدگذاری باز»، «کدگذاری محوری»، «کدگذاری انتخابی». فرآیند تفسیر با کدگذاری باز آغاز و با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرآیند تحلیل، کدگذاری انتخابی (گزینشی) بیشتر مطرح می‌شود. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه در مرحله کدگذاری محوری مقولات عمده، و در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله هسته استخراج می‌شود. بعد از تبیین محوری یا هسته، سایر مقولات حول مقوله محوری در قالب یک الگو ترسیم می‌شوند. مراحل تجزیه و تحلیل سؤالات در شکل 4-1 ارائه شده است:

مقدمه …………………………………………………………………………………242
تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………..242
کد گذاری باز ………………………………………………………………………..244
کدگذاری باز بیانات و فرامین حضرت امام خمینی (ره) …………………………..244
کدگذاری باز بیانات مقام معظم رهبری ……………………………………………246
کدگذاری قانون اساسی جممهوری اسلامی ایران ……………………………..249
کدگذاری باز چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران……………… 252
کدگذاری باز نقشه جامع علمی کشور ………………………………………….. 252
کدگذاری برنامه پنجم توسعه ……………………………………………………….257
کدگذاری باز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ……………………………258
کدگذاری محوری …………………………………………………………………… 261
کدگذاری گزینشی …………………………………………………………………. 272

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

در فصلهای پیشین کلیات تحقیق، مبانی نظری و ادبیات تحقیق‌‌‌ ؛ روش شناسی و تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت . دانشگاه اسلامی و ایرانی‌، مفاهیم آن‌، سابقه تاریخی‌، دیدگاه‌ها و نظرات مختلف ارائه گردید‌. در این فصل‌، نتایج حاصل از مطالعات نظری و داده‌های جمع آوری شده در فصل چهارم در قالب خللاصه‌ای از یافته های پژوهشگر ارایه می‌گردد و به بحث و نتیجه‌گیری گذاشته می‌شود و در ادامه‌، محدودیت‌ها‌ی پژوهش و پیشنهادهای پژوهش مطرح می‌گردد.
بحث در خصوص یافته های پژوهش
– مؤلفه های دانشگاه اسلامی و ایرانی و الگوی مناسب دانشگاه اسلامی و ایرانی کدامند.
1- رسالت دانشگاه اسلامی ، ایرانی
الف) تربیت اسلامی :
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هدف از حکومت‌، رشد دادن انسان و حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید در اصل اول قانون اساسی ، اعتقاد به حکومت حق و عدل قرآن ، در اصل دوم جمهوری اسلامی را نظامی می داند که بر پایه ایمان به خدای یکتا ، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین و معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا آمده است .
حضرت امام خمینی (ره) به تغییر بنیانی دانشگاه معتقد بودند به گونه ای که زیرساخت های دانشگاه از نو و بر اساس مبانی اسلامی ساخته شوند. دلیل تاکید ایشان این بود که دانشگاه محل تعلیم و تربیت جوانان ایران اسلامی است . باید دانشجویان در کار علم آموزی به تربیت اسلامی نیز مجهز شوند .

مقدمه ……………………………………………………………………………..275
بحث در خصوص یافته های پژوهش …………………………………………… 275
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………. 312
پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………….. 313
منابع فارسی …………………………………………………………………….. 314
منابع انگلیسی………………………………………………………………………327

Abstract
With the appearance of the revolution based on Islam and formation of the religious government emerged from people, Islamic Iranian civilized discourse was revived in the form of modern civilization. Islamic Republic of Iran changed into reviver of culture and Islamic Iranian civilization. One of the most important and essential elements of Islamic Republic is intellectual system and knowledge production which are assembled at universities. University and higher education of each society can not be separated from its culture, historical precedents, school, and scientific traditions and can not grow without them. Universities should find out world view and intellectual pattern of the society and try to establish communication with them and be in harmony. Therefore, depending on the western imitative patterns, our universities can not achieve higher aims. As a result it is essential to design a new university pattern which is proportionate to intellectual and cultural bases.
The aim of this research is to design an Islamic and Iranian university pattern and to identify components of this university. Qualitative research method was used in this paper. The data has been collected according to Imam Khomeini and our supreme leader’s expressions and valuable documents of Islamic Republic of Iran ( such as constitutional law, 20- year perspectives of government, comprehensive scientific plan of country development, and Supreme Cultural Revolution Council’s ratifications) and data analysis is based on grounded theory (GT).
The Islamic and Iranian university pattern was introduced based on findings of the research. It has identified the mission and characteristics of professor, student, program, lesson content, and management method at Islamic and Iranian university. It also showed the differences between this pattern and other patterns very well.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان