انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده : ………………………………………………………………………………………1
موضوع :……………………………………………………………………………………… 2
اهداف و خط مشی کلی پروژه …………………………………………………………..: 3
بیان اهداف اولیه…………………………………………………………………………….. 3
بیان اهداف نهایی :…………………………………………………………………………..4
روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : تعاریف پایه

بازار به مفهوم حقیقیش، مجموعه‎ای از دکانهایی است که توسط فضایی سرپوشیده به یکدیگر وصل می شوند و به مفهوم مجازی، گستره‎ای‎گوناگون از معانی را در بر می گیرد: از اعتبار تا قدرت، از شایستگی تا رونق، از آراستن تا زدوخورد کردن و خود جلوه‎دادن.
بازار پیکره شهری است مجهز به مجموعه ساختمانهایی که‎این پیکره را تحقق کاربری می بخشد و از تنوع جالب توجهی برخوردار است، تنوعی که در اندازه و گنجایش واحدهای تولیدی و خدماتی، در شغل ها و در حرفه‎های سنتی و نوپا، در وسایل ارتباطی و در فضاهای عبوری و توقف گاههای غیر مکلف، دیده می شود.
این مجموعه ساختمانهایی که بخش نسبتاً بزرگی از سطح شهر را میپوشاند، باید بتواند توان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر را پایدار بدارد.
در بازار عناصر کاربردی – کالبدی متناوب، به وسیله سقف به یکدیگر پیوند داده میشوند و این ویژگی،‌ آنگاه که درست در برابر باز بودن دیگر انواع فضاهای همگانی شهری قرار داده میشود، جالب توجه و شایسته بررسی می نماید.
از نظر اقتصادی به نظر پرفسورهاروی، بازار مکانی است که در آنجا عرضه و تقاضا به منظور تعیین قیمت واحد تلاقی می کند.
بازار محلی جغرافیایی است که عده‎ای از افراد را که داد و ستد آنان باعث ایجاد عرضه و تقاضا و قیمت واحد می شود در خود جمع می کند.
بازار محلی است که در آن نوعی اجتماع و فرهنگ دیده می شود که عوامل اصلی آنرا فروشنده و خریدار تشکیل میدهند.
از نظر علم اقتصاد، بازار عبارت است از محل معین و یا کلیه اشخاصی که برای خرید و فروش معینی تماس پیدا کرده و در نتیجه، مبادلات آنها در زمان واحد به یک قیمت معین انجام گیرد.
گاهی اوقات نام بازار به مجموعه عرضه ها و تقاضاها اطلاق می شود.
سیجویک (Sedgwick) آن را مجموعه‎ای از افراد میداند با آنچنان مناسبات تجاری، که هر کس براحتی می تواند نرخهایی را بیابد که افراد گاهگاهی کالاها و خدمات معینی را در آن نرخها مبادله می کنند.
جونز (Javanese) آن را مجموعه‎ای از افراد می داند که در مورد هر کالایی دارای روابط تجاری هستند و دست به مبادلات گسترده می زنند.
کرنر (Corner) می گوید: مقصود اقتصاد دانان از واژه بازار، هر بازار و بازارچه‎ای نیست که در آن اجناس خرید و فروش می شود بلکه کل ناحیه‎ای است که در آن خریداران و فروشندگان با هم درگیر چنان مبادله آزادانه‎ای هستند که باعث میشود قیمت کالاهای یکسان براحتی و به سرعت، به سوی برابری رود.2

• واژه شناسی بازار:1
بازار، در فارسی میانه وازار با ترکیبهایی چون وازارک(بازاری) وازرگان (بازرگان) وازرگانیه (بازرگانی) وازارابد (رییس بازار) بکار رفته است. این واژه احتمالا از صورت ایرانی باستان گرفته شده و به نام واهاکارانا که ترکیبی از واها در فارسی میانه و بها در فارسی دری و جزو دوم آن کارانا از ریشه کار پسوند زار و در فارسی میانه و دری، مجموعاً به معنی جایگاه داد و ستد.
این واژه‎ایرانی، از راه بازرگانی از یکسو به عربی، ترکی وعثمانی وزبانهای اروپایی، ازسوی دیگر به زبانهای سرزمینهای هند و سیلان راه یافته است.
از آنجائیکه نخستین شواهداین واژه در زبانهای اروپایی شرقی از قرن پنجم/یازدهم در زبان فرانسه از 836/1432 یعنی قبل از زبان پرتغالی 951/1544 دیده شده است، این تصور که پرتغالیها اولین بار این واژه را از هند به اروپا برده باشند بی پایه است.
این شواهد نشان می دهد که بازار ایرانی با ویژگیهای خود زبانزد جهانیان بوده و واژه ‎ایرانی بازار در بسیاری از زبانهای جهان آمده است. اما در کشورهای اسلامی عرب زبان تقریباً همه جا واژه عربی سوق و مصغر آن سویقه (بازارچه) به کار برده میشود، این واژه که در نام کویها، روستاها و دیگر مکانهای جغرافیایی بوفور به کار رفته است به عقیده فرنکل از زبان آرامی اخذ شده است.
در ترکیه از روزگار عثمانیها به بازار سرپوشیده اصلی و بزرگ چارشی یا چارشو گفته می شود که برگرفته از چهارسو – چارسو- چهارسوقی فارسی دری و چهار سوگ فارسی میانه است.
بازار در واژگان نوین اقتصادی عبارت است از منطقه‎ای معین در دست مجموع افرادی که به تناسب حرفه خویش و عرضه و تقاضایی که در جامعه وجود دارد به تنهایی یا گروهی داد و ستد میکنند.
در دانش اقتصاد سیاسی لفظ بازار به تناسب مورد استفاده و موضوع و مقصود گوینده معنا و مفهوم پیدا می کند، برای نمونه در اصطلاح بازار نفت اگر گوینده به همه کشورهای نفت خیز یا دارای نفت نظر داشته باشد، مقصود وی از قراین موجود در سخن او فهمیده می شود.
در جغرافیای اقتصادی اصطلاحاتی مانند (بازار جهانی)، (بازار مشترک)،‌(بازار آتلانتا) توجه به منطقه یا محدوده جغرافیایی را در ذهن می آورد.
9
1- تعریف بازار…………………………………………………………………………………. 5.
واژه شناسی بازار:…………………………………………………………………………… 7
2-انواع بازار1……………………………………………………………………………………. 8
2-1 شکل ساختمانی بازار…………………………………………………………………….. 8
2-2 حوزه نفوذ…………………………………………………………………………………. 10.
2-3 اقلیم……………………………………………………………………………………… 11
2-4 انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم………………………………………… 12
3 پیـدایـش بـازار1……………………………………………………………………………… 13
4 رونـد شکـل گیـری فضـای کالبـدی بـازار…………………………………………………. 14
5 عناصر ساختاری بازار……………………………………………………………………… 16
6 سیر تکوین و تحول شهر و بازار در ایران………………………………………………… 18
7 – نتیجه گیری :…………………………………………………………………………….. 19

فصل دوم : تاثیر تحولات چهانی بر شهرها و فضاهای تجاری معاصر

مراکز خرید امروز به علت دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی کشور در سالهای اخیر تغییرات عمیقی در فعالیت های اقتصادی واجتماعی پدید آمده است و این تغییرات خود اثرات عمیقی در عادات خرید وفروش و توزیع واحدهای تجاری شهرهای ایران به دنبال داشته است مخصوصا در این زمینه استفاده از وسایل نقلیه موتوری به عنوان یک پدیدده کاملا جدید حائز اهمیت بسیار می باشد در واقع این وسایل علت وجودی خیابان ها و بافت جدید شهرها محسوب میشوند زیرا شبکه معابر شهرهای کشور در گذشته بسیار محدود ومتناسب با وسایل نقلیه زمان بوده است و طبعا نمی توانست جوابگوی استفاده از وسایل نقلیه موتوری باشد به همین دلیل ایجاد شبکه های جدید برای شهرها که اغلب با شتا بزدگی صورت گرفته است لطمه شدیدی به بافت قدیمی شهرها و مخصوصا بازار ها و مراکز تجاری کشور زده است.
برای شناخت علل و عوامل این تحولات و همچنین چگونگی تغییرات بازارها به مراکز تجاری امروزی به بررسی مسائل زیر می پردازیم .

1 = تحولات جدید جهانی و شهر نشینی :
پیدایش انقلاب صنعتی در اروپا از قرن 18 میلادی به بد سبب تغییرات و تحولات عظیمی در ابعاد اقتصادی اجتماعی جهان شد روابط تولیدی در کشورهای صنعتی بکلی تغییر کرده و به سایر کشورهای جهان گسترش یافت.
افزایش سریع حجم تولیدات صنعتی در کشورهای توسعه یافته سر مایه داری نیاز جدیدی را برای آنها بوجود آورد و آن جستجوی بازارهای مصرفی مناسبی برای کالاهای صنعتی بود، این امر که همزمان با عقب ماندگی فرهنگی و سیاسی بسیاری از کشورها بود سبب شد سیاستهای استعماری در بخش بزرگی از جهان پدیدار گردید که عقب افتادگی آنها را تشدید کرد، تکامل روابط استماری و تجارت بین مستعمرات و کشورهای زیر سلطه سبب شد این کشورهای به صورت بازار مصرفی کالاهای اروپایی در آیند.
آزادی تجارت و رشد مصرف کالای واردانی در مستعمرات سبب پیدایش طبقات جدیدی در جامعه شهری گردید از آنجمله تجار وارد کننده کالاهای خارجی، بانکدارها، شرکت های حمل و نقل و .. .. عملکرد تجاری شهر ابعاد تازه ای بخود گرفت و تجار وابسته جدید به صورت طبقه مهمی در جامعه مستعمر در آمدند ودر نهایت بازارهای سنتی بود که متلاشی شده و از بین رفتند .
از آغاز قرن شانزدهم تا آخر ربع قرن نوزدهم تسلط اروپا بر اقتصاد وتجارت بین المللی و بهره برداری از بعضی از محصولات کشورهای وابسته یک سیستم زیر بنایی وشهری جدید رادر این مناطق ایجاد کرد گذار شهر اسلامی با خصلت ما قبل صنعتی به شهر معاصر در واقع ناشی از ادامه تکامل آن به صورت رشد ارگانیک و درون زا نبود بلکه با هجوم اروپائیان بیگانه از طریق تجارت و سپس به وسیله عملیات نظامی با رشد برون زا تحقق یافت.
استعمار سیاسی در نیمه قرن بیستم تغییر شکل داد ودراشکال تکامل یافته خود به صورت استعمار اقتصادی و سپس وابستگی کشورهای عقب افتاده به ممالک پیشرفته در آمد وابستگی سیاسی و اقتصادی در این کشورهای از هم پاشیدگی نهادهای اجتماعی و قطع شدن رابطه فرهنگی آنان با گذشته رابه دنبال داشت که در نتیجه حتی کشورهایی که استقلال نسبی به دست آورده وموفق به تشکیل حکومت های ملی شدند نتوانستند در اصلاحات داخلی موفق شوند و آهنگ رشد اقتصادی خود را با کشورهای پیشرفته تطبیق دهند و این مسئله صورت وحشتناکی به خود گرفت که امروزه مشاهده می شود.

2 – تاثیر تحولات جهانی بر شهر نشینی ایران :
ماهیت و نوع تکامل یک سیستم شهری وابسته به روابطی است که آن فضا با سایر فضاها برقرار می کند زیرا ظهور عناصر تازه در ساخت یک فضا ممکن است معلول رابطه این فضا با عوامل خارجی باشد.
انزوای سیاسی و فرهنگی ایران همزمان با انقلاب صنعتی در اروپا سبب دور ماندن کشور از تحولات وسیعی از در این قاره رخ داد ، گردید ، رکود فکری و سقوط علمی، دوری از اصل و روح دیدن وگرایش به خرافه پرستی ، ملکوک الطوایفی ، فشارهای مالیاتی و وضع بسیار بد جوامع روستایی و شهری ایران از یک طرف و سقوط تجارت و روابط بین المللی از طرف دیگر منجر به انحطاط فرهنگی و اقتصادی ایران شد.
آثار تمدن جدید به یک قرن پس از شروع انقلاب صنعق و شهر نشینی در اروپا به ایران رسید و این زمانی بود که جامعه ایران در دوران اغتشاش و عقب افتادگی بسر می بود و با توجه به مسائل بین المللی مذکور نتوانست از جنبه های مثبت آن استفاده کند و در نتیجه در رده کشورهای وابسته قر ار گرفت.
بدین ترتیب نتایج زیر در شهرهای ایران به وقوع پیوست:
الف- فروپاشی زندگی سنتی که از ویژگیهای جوامع سنتی ساکن روستایی و شهری قرن نوزدهم بود بنابر این در شروع مرحله جدید خاور میانه شاهد رشد بازار داخلی وابسته به واردات کالا از خارج و در نتیجه وابستگی به نواسانات بازارهای بین المللی کالا هستیم و پول واحد دلار برای نخستین بار واسط جهان شمول مبادله گردید. ب- رابطه جامعه شهر نشینی ایران با سنتها و فرهنگ گذشته آن قطع شد ، وبا خلاء وسیعی در این زمینه روبرو گردید .

1 تحولات جدید جهانی و شهر نشینی……………………………………………………………. : 21
2 تاثیر تحولات جهانی بر شهر نشینی ایران………………………………………………………. : 22
3 تاثیر تحولات جدید اقتصادی در شهرهای ایران…………………………………………………….: 23
4 روابط بازرگانی و تجاری جدید و شهرهای ایران ……………………………………………………24
5 تشکیل شرکت ها و سازمان های جدید اقتصادی…………………………………………………: 24
6 از بین رفتن صنایع تولیدی در بازارهای سنتی:………………………………………………………. 25
7 از هم پاشیدگی اصناف…………………………………………………………………………………: 26
8 جایی گزینی اکولوژیکی از بازار……………………………………………………………………….. 26
9 تغییر الگوی مصرف………………………………………………………………………………………. 27
10سبک جدید تبلیغات……………………………………………………………………………………. 28
11 تغییر سیستم حمل ونقل شهری…………………………………………………………………..: 28
12 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….: 29

فصل سوم : بررسـی مراکز خریـد معاصر

بعد از جنگ جهانی دوم، هسته مرکزی شهر، فروشگاههای استانی، خرده فروشیهای کوچک، رستورانها، ساختمانهای عمومی و خدمات شغلی را شامل شد. مردم با طی مسافت طولانی در مرکز شهر گرد می آمدند و به خرید می پرداختند، هنگامی که استفاده از اتومبیل همه گیر شد خصوصیات خرده فروشیها تغییرات سریع خود را آغاز کرد. ابتدا با هدف توسعه فروشگاههای تجاری و بزرگراه‎هایی ایجاد شدند که برای تسهیل خرید استفاده کنندگان از اتومبیل در محلی اتفاقی شکل می گرفتند. پس از آن مرکز خرید پدید آمد. این پدیده جدید مجموعه‎ای از فروشگاهها را تشکیل می داد که اغلب محلی برای خرید مواد غذایی رادر خود داشت.
حقیقتاً بازاریابی و افزایش دارائی واقعی خرده فروشیها به دنبال هم توسعه یافت. وقتی یکی از موارد ذکر شده تغییر می کرد، دیگری نیز دچار تغییر می شد. به عنوان مثال،‌ وقتی خرده فروشها به خارج از هسته مرکزی شهر انتقال یافتند این مسافت ایجاد شده حقیقتاً مناسب و پر ثمرتر و ارزانتر شد. مردم تحرک بیشتری داشتند. فروشگاهها رشد کردند. یک قصابی کوچک مساحت یک سوپر مارکت 950 مترمربعی را داشت و یک سوپر مارکت 950 مترمربعی در طی رشد خود به مساحت 2350 مترمربع دست یافت. این نمونه 2350 مترمربعی در طی مدت 20 سال از 1955 تا 1975 اندازه‎ای استاندارد برای خرده فروشی پدید می آورد و تولد مراکز همسایگی را یادآوری می کند که در نزدیکی جمعیت حومه نشین ایجاد می‎شد. همانطور که محلات با رشد مواجه میشد این مراکز همسایگی نیز توسط مراکز محلات به هم می پیوست.
این موضوع نه تنها از نظر اندازه مراکز بلکه بواسطه محدودیت سرویس دهی آنها خودنمایی می‎کند. اصولا دست یابی به‎این نوع مراکز خرید به‎این معناست که فروش به آسانی کیفیت سرویس دهی و فروش مواد غذایی صورت می گیرد.
اولین مرکز همسایگی در حدود 24000 تا 32000 مترمربع وسعت داشت. پس از آن مراکز خرید ناحیه‎ای بزرگ قرار می گیرند. در ابتدا، همانگونه که مراکز خرید محله‎ای همسایگی رشد می کرد سایر المانهای خرده فروشی موجود در مراکز شهرها بخصوص خرده فروشان کوچک یا مغازه‎های mom&pop را به کنار خود انتقال دادند. در این مراکز یک، دو یا سه هسته اولیه می‎توانست وجود داشته باشد ( در آن روزها مساحتی حدود 2350 تا 1850 مترمربع)، در حالی که فروشگاههای 100 تا 300 مترمربعی فراوان بود. معمولاً فضاهای کوچک نسبت به هسته‎های اولیه اجاره بهای بیشتری را به خود اختصاص میدادند.
در این میان فروشگاههایی هم بودند که از نظر مساحت ما بین مغازه‎های کوچک و هسته‎های مرکزی واقع می شدند و اجاره آنها نیز در حد میانی این دو قرار داشت. (مساحتی حدود 500 تا 1000 مترمربع داشتند.)
سود واقعی معمولاً از مغازه‎های کوچک تأمین می شد. این تغییرات همچنان در خرده فروشیها ادامه داشت و رفته رفته فروشگاههای کوچک ناپدید میشدند. با گذشت زمان بخصوص فروشگاههایی که تا مساحت 200 تا 500 مترمربع رشد می یافتند به مساحت 1000 تا 2000 مترمربع رسیدند، به عنوان مثال، امروزه نمونه‎های مناسب فروشگاههای ورزشی جدید 4000 مترمربع مساحت دارند. این رشد و تغییرات متعاقب آن، بسیاری از فروشگاههای mom&pop کوچک را به نابودی کشاند. حتی به واسطه طبقه بندی داخلی این فروشگاههای لوازم ورزشی، بخصوص خرده فروشیها به دو قسمت 500 مترمربع و یا بیشتر تقسیم می شد که به بخشهای خاصی برای فروش دوچرخه و لوازم گلف اختصاص می یافت. بعضی از فروشگاههای منفرد و کوچک مانند فروشگاه لوازم ماهیگیری یا کوهنوردی هنوز هم وجود داشت اما رقابت حتی در این فروشگاههای خاص نیز روز به روز سخت تر و سخت تر میشد. همانگونه که تغییرات ماهیت استیجاری این مراکز تداوم می یافت، مراکز خرید نیز دچار تغییر میشدند بعضی از فروشگاههایی که تقسیم بندی داخلی خود را برای ارائه کالاهای خاص آغاز کرده بودند، از حالت فروشگاههای ایالتی خارج میشدند و رفته رفته از مراکز شهرها به کنار بزرگراهها انتقال میافتند. سپس در اواسط دهه 1960، ایده اجاره دادن این فضاهای تقسیم بندی شده به میان آمد یعنی آنچه ما آن را روش استیجاری پیش رفته می نامیم و در مرکز تجاری پیشرفته دنبال می‎شود.
معمولاً در مراکز تجاری پیشرفته تمامی فضاهای استیجاری،‌ آینده تمامی خرده فروشان را تأمین می‎کرد و در نتیجه آنها را در یک مرکز پویای خرده‎فروشی در مساحتی بین 2000 تا 10000 مترمربع گرد هم آورد. این یکی از اولین مراکزی بود که توسط داروخانه یا یک بازار محلی با مساحت 3000 مترمربع یا بیشتر پدید آمد و اصول گسترش اخیر این مراکز را پایه گذاری کرد.
همانطور که اندازه خرده فروشیهای خاص گسترش می یافت نام Category Killer به خود می‎گرفت. نامی که هم به عملکرد و هم به فرم این مراکز تجسم می بخشد: این مراکز به واسطه یک دسته بندی شناخته می شود، مجموعه‎ای است انتخاب شده و کامل که با قیمتی مناسب، سرویس دهی هوشمندی را فراهم می آورد و آینده خرده فروشان را تعیین می کند، همچنین رقابتی نابود کننده را با سایر روشهای استیجاری دنبال می کند.

9

1 دورنـمای تـاریـخی……………………………………………………………………………………….. 31
2 تـولد مراکـز قدرتـمند تجـاری (power center) ا……………………………………………………….33
3 ایـجاد خـرده فـروشی در جـوار بزرگراهـها ……………………………………………………………..33
4 شناخت انواع مراکز تجاری ……………………………………………………………………………..34
4-1 تسـهیـلات تجـاری:…………………………………………………………………………………. 35
4-2 مـرکـز خریـد همسـایـگی………………………………………………………………………….: 35
4-3 مراکـز خریـد جامـع:………………………………………………………………………………….. 35
4-5 مراکـز خریـد از تولیـد بـه مصـرف و حراجـی ها: ……………………………………………………36
4-6 مراکـز خریـد منطقـه‎ای:……………………………………………………………………………… 36
4-7 فضـاهـای تجـاری سنـتی ناحیـه‎ای بافـرم مرکـزی ویـادرکنـارخیـابانهـای اصلـی:……………. 36
4-8 تجـمع فروشـگاهـهای همگـون……………………………………………………………………….: 36
4-9 بـازارهـای مـوقتـی: ……………………………………………………………………………………..37
4-10 مراکز خریـد خـاص ( که بسیـاری از خصوصیـات بازارهـای موقتـی را با خـود به همـراه می‎آورنـد): 37
5 شناخت مراکز خرید معاصر در ایران……………………………………………………………………… 38
5-1 مراکـز تجـاری محلـه‎ای…………………………………………………………………………………: 38
5-2 مراکـز تجـاری در جـوار خیـابانـها:………………………………………………………………………. 38
5-3 پـاسـاژها:………………………………………………………………………………………………… 39
5-4 مجـموعه‎هـای تجـاری…………………………………………………………………………………..: 39
5-5 فـروشـگاهـهای بـزرگ………………………………………………………………………………….: 40
5-6 فـروشگـاهـهای زنجیـره‎ای……………………………………………………………………………….: 40
6 نـتیـجه گیـری:………………………………………………………………………………………………… 40

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم : مطالعات شهری

در لغت نامه دهخدا، در مقابل واژه «خیابان» نوشته شده است : گلزار ، راهی که دو طرفش بیابان است، راهی که دو طرفش درختان و گل و باغچه است ، راهی در میان دو صف درختان ملاحظه می شود خیابان در مقابل بیابان (جای بی آبی) قرار دارد و به محل و مکانی اطلاق می شود که آباد است و اطرافش گل و باغچه و درختان صف کشیده است به عبارتی، در فرهنگ ما، خیابان ، محلی است که با تلاش دسته جمعی افراد، از بیابان و خیابان تبدیل شده است و مکانی مصفا و مفرح و سرسبز می باشد . چنین تعریفی از خیابان امروز، مصداق ندارد، امروز، خیابانها، محل تردد اتوبوسها ، کامیونه ، تاکسیها و اتومبیلهای شخصی و نظایر آن است و دشمن سرسبزی هوای سالم ، آرامش و … به شمار می روند .
این الگوی خیابانی که امروز با آن سر و کار داریم متناسب با هدفی است که برای آن تعریف شده است . الگوها، برای هدفی معین و تعریف شده پدید می آیند هیچ الگویی وجود ندارد که بتواند پدیده ای را با همه هدفها سازگار کند . و الگوی خیابانی که امروز ما با آن سروکار داریم برگرفته از مطالعات حمل و نقل جامع شهر شیکاگو در دهه 60 است ، که تاکید بر آمد و شد سریعتر و بیشتر اتومبیلها در شهرها دارد و پذیرش چنین تاکیدی، مستلزم ایجاد خیابانها و بزرگهراههای بیشتر است .
عوارض چنین هدفی که محصول آن تولیداتی نظیر آلودگی هوا، سروصدا، انواع آلرژی ، شلوغی شهرها ، تصادف و انواع نابسامانیهای اجتماعی همچون : دزدی ، قتل، طلاق، اعتیاد و امثال آن می باشد ، محیط زیست شهر را در مسابقه ای که بین راه و اتومبیل به وجود آمده بازنده اصلی اعلام می کند.

5 – کارکرد خیابان
از آن زمان که برای رفت و آمد و حمل و نقل جز پای پیاده یا حیوانات وسیله ای نداشتیم ، تا امروز که در اتومبیل سوار شده ایم شبکه راهها عنصر اصلی و اساسی و کالبدی فضاهایی بوده که انسان برای سکونت خود ساخته و به سامان ر آورده است .
از شهرهای قدیم ایران و یونان و بین النهرین و شهرهای روم باستان و اردوگاههای بردگانی که اهرام مصر را ساختند، تا شهرهای کوچک و بزرگ مدرن امروزی و حتی حومه های فقیر نشین اطراف شهرهای بزرگ که در آنها زمین به صورت غیر قانونی تفکیک می شود و در بازار غیر رسمی به فروش می رسد هر یک از شبکه راهها، مبنای تفکیک و تخصیص زمین برای سکونت وفعالیت انسان بوده است . کارکرد راه در اساس، تامین امکان حرکت است اما از آنجا که انسان به محض خروج از فضای خصوصی خانه خود ، با هر مقصد ، قدم در راهی می گذارد ناگزیر راه فضای برخورد های اجتماعی نیز هست کوچه ای است که همسایه ها در آن با هم آشنا می شوند یا خیابانی که اهالی محله یکدیگر را در آن می بینند و می شناسند یا اهالی شهر در مسیر آن از کنار هم رد می شود و به چهره یکدیگر نگاه می کنند و یا فضای گردهمایی ها و اجتماعات از پیش اندیشیده است مثل تظاهرات سیاسی یا مراسم نظامی و مذهبی و جشنها و …
اما اگر نقش اجتماعی راه ، ناگزیر جزئی از طبیعت آن و ناشی از نیاز انسانها برای حضور و حرکت در آن بوده نقش راه بصورت فضای نمایش و عرضه و فروش کالاها و خدمات ، نقشی است که به آن داده شده است . اعطای این نقش اضافی به راه ، که محل حضور و عبور مداوم مردم است ، هم برای پاسخگویی آسان به نیازهای عمومی و هم برای تامین شرایط مناسب برای عرضه و فروش کالاها و خدمات تا قبل از آنکه پای اتومبیل به فضای زندگی انسان باز شود، قطعاً اقدامی معقول و منطقی بوده است .
تا اینکه نقش اصلی راه تامین امکان حرکت و دسترسی است دوم نقش اجتماعی راه ، ناگزیر و ناشی از نقش اول آن است و سوم آنکه نقش راه به صورت محل نمایشی و عرضه و فروش کالا و خدمات ، نقشی اضافی و عاریتی است که نقشهای اول و دوم را پدید آورده است .
شبکه راهها با عنوان فضاهای عمومی و مشاع با چند ویژگی ازسایر فضاهای عمومی متمایز میشود:
– شبکه راهها نظامی را تشکیل می دهد که اجزاء و عناصر آن به هم پیوسته اند .
– عمر راهها ، عموماً ، طولانی و به درازای عمر شهر است .
– نقش و چهره راهها، پیوسته در طول زمان تغییر می کند : راهی که تا دیروز خارج شهر بود امروز در میدان شهر است . راهی که تا دیروز از میان باغها می گذشت . امروز از میان ردیف مغازه ها می گذرد.
– استفاده از راه، زمان محدود ندارد و جز در مواقع اضطرار، همه اوقات به روی مردم بز است پس ویژگیها از دیرباز مسئله ایجاد راه و تجهیز، نگهداری واداره آن را از سایر فضاهای عمومی متمایز کرده است .

6 – خیابان فضای شهری
عنصر اصلی فضاهای شهری خیابان است که تضمین رفت و آمد و تردد اولین نقش آن محسوب میشود امروزه سعی می شود که محل تردد انواع متفاوت وسایل نقلیه مانند اتومبیل موتور و .. .. و نیز ابر پیاده از یکدیگر جدا نشوند.
یکی از نخستین و قدیمی ترین وظایف فضاهای بیرون شهر امکان پذیر ساختن تردد افراد است انواع مختلف تردد اشکال گوناگون تجهیز شهر را تعیی میکننند تا پایان قزن گذشته عابر پیاده تقریبا از تعلمی معابر استفاده و تمام آنها را اشغال می کرد خیابان ها و میادین محلهایی برای گذر ملاقات خرید و فروش و تفریح بودند . در معابر برای سهولت و تسریع در رفت و آمد وسایل حمل و نقل جدیدی چون اتومبیل تغییرات اندکی صورت گرفت.
این وضعیت تاموفعی که استفاده از وسایل نقلیه کم بود و مشکلات زیادی به همراه نداشت ادامه یافت اما اشغال روز افزون معابر توسط اتومبیل ها و وسایل نقلیه عمومی سریع السیر روز به روز شدیدتر شده و عابرین پیاده را به تدریج به فضایی ناچیز که جدا کننده ساختمان ها از خیابانها بوده عقب راند با افزایش تعدا اتئمبیل و تراکم خیابانها پیباده رو دیگر حفاظی کافی برای عابرین پیاده محسوب نمی شود شهرها برای حافظت ار عاربین پیاده در مقابل تجاوز وسایل نقلیه از سیستم های حفاظتی از جمله میله های فلزی نرده های یکپارچه فلزی میله های بتنی و دیوار های کوچک سیمانی کمک گرفند ا از تجاوز اتومبیل به فضای مختصی عابرین پیاده جلوگیری کنند.
اطلاعات در مورد خیابانهای قدیمی ایران بسیار اندک است. در دوره صفوی در اصفهان با به کارگیری اصول باغ سازی در طراحی شهر تیپولوژی چهار باغ بصورت خیابان اصلی و گردشگاه شهر پدید آمد.
مفهوم خیابان در ایران
مهم ترین وامل تاثیر گذار ر خیابان در ایران بجز سبک اصفهان که متاثر از خواست نظام سیاسی نسبتا مستقل و تحولات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و تاریخی زمان خود بوده عبارتند از:
1- نفوذ سرمایه خارجی وتسلط آن بر جریانهای افتصادی اجتماعی فرهنگی جامعه
2-ترویج تجدد طلبی فرهنگی و کالبدی
3- تمایلات ثروتمندان وابسته
4- ورود تجدد طلبانه اتومبیل به شهرها.
خیابانها پس از جنگ جهانی دوم رفته رفته از تمامی ارزشهای خود هی شدند تنزل ارزش کیفی خیابان ب افزایش اهمیت آن بعنوان در برگیرند کلیه کابردهای شهری همزمان بود نه تنها نقش بازار و کوچه های محلات قدیمی روز به روز کمرنگتر می شد بلکه حتی میدان که مشروعیت آن در شهر سازی مدرن نیز حفظ شده بود نمی توانست با خیابان قابت کند . جداره خیابان ها نفوذ ناپذیر ولی بدون نمایی منسجم امکان هر نوع کشف بافتهای درونی را کم و بیش از میان برد.

9
1 فضای عمومی چیست؟…………………………………………………………………………………… 42
2 ویژگی فضای عمومی:……………………………………………………………………………………….. 42
3واژه شناسی خیابان………………………………………………………………………………………….. 44
4 خیابان فضای شهری…………………………………………………………………………………………. 44
5 کارکرد خیابان …………………………………………………………………………………………………..45
6 خیابان فضای شهری …………………………………………………………………………………………..46
7 خیابان و بازا…………………………………………………………………………………………………….. 47
8 نقش اجتماعی خیابان……………………………………………………………………………………….. 48
9 میدان……………………………………………………………………………………………………………… 50
10 دستفروشها و دوره گردها ……………………………………………………………………………………60
11 فضای شهری …………………………………………………………………………………………………….65
12 ادراک فضای شهری …………………………………………………………………………………………..: 66
13 تحلیل فضای شهری …………………………………………………………………………………………..: 66
14 احیای فضاهای شهری ……………………………………………………………………………………….: 67
15 نتیجه گیری:…………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل اول : تعیین اهداف کلی ، تعریف موضوع و الگویابی پروژه…………………………………………….. 69
1جمع بندی و استنتاج…………………………………………………………………………………………… 69
2 تعیین اهداف کلی طرح………………………………………………………………………………………… 73
3 تعریف طرح و تعیین مقیاس ………………………………………………………………………………………73
4 تعیین مخاطبین پروژه…………………………………………………………………………………………… 74
5 بررسی نمونه های تطبیقی……………………………………………………………………………………. 74
5-1 پروژه مرکز خرید BERCY 2 ا/………………………………………………………………………………….74
5-2 مجتمع زیست خاور به عنوان یک پروژه تجاری – تفریحی – مسکونی …………………………………..84
5-3 مجتمع اداری- تجاری SIP (فرانک ویلیامز)……………………………………………………………………. 90
6 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… : 91

فصل دوم : استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری …………………………………………………………: 93
ارتفاع طبقات……………………………………………………………………………………………………….. : 93
دربهای ورودی ……………………………………………………………………………………………………….: 93
ظرفیت کریدور ……………………………………………………………………………………………………..: 94
پلکانها:…………………………………………………………………………………………………………………. 94
نقاله مسافرتی ……………………………………………………………………………………………………….: 95
آسانسور ……………………………………………………………………………………………………………..: 95
سطح شیبدار ………………………………………………………………………………………………………..: 95
1 استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری و تجهیزات مربوط ………………………….: 96
1 ابر فروشگاه ها:………………………………………………………………………………………………….. 96
2 ساختمان های اداری در بخش واحد تجاری :………………………………………………………………… 96
3 ساختمان های اداری چند طبقه ………………………………………………………………………………: 96
2 استانداردهای …………………………………………………………………………………………………….98
4 رستورانها ………………………………………………………………………………………………………: 98
5 خرده فروشیها:………………………………………………………………………………………………. 99
6فروشگاههای مواد غذایی:……………………………………………………………………………….. 100
7 مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی……………………………………………………………………. 101
1مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه……………………………………………….. 101
2 مقررات ساختمانی در تجارت شهری ……………………………………………………………………….102
8 شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری…………………………………………………………………….. 104
9 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………….: 108

1 پیدایش شهر مشهد……………………………………………………………………………………….. 109
2 سیمای جمعیتی شهر مشهد ……………………………………………………………………………110
3 ویژگیهای اقتصادی شهر مشهد……………………………………………………………………………. 110
4 پدیده اجتماعی شهر مشهد……………………………………………………………………………….. 111
5ویژگیهای کالبدی شهر مشهد……………………………………………………………………………….. 111
6 بررسی کاربری تجاری در طرح جامع شهر مشهد ………………………………………………………..112
7 ویژگی های اقلیمی………………………………………………………………………………………….. 113
7-1 موقعیت جغرافیایی شهر مشهد…………………………………………………………………………… 113
7-2 دما و رطوبت هوا…………………………………………………………………………………………….. 113
7-3 وزش ب……………………………………………………………………………………………………..اد 114
7-4 تابش آفتاب………………………………………………………………………………………………….. 114
7-5 جهت شیب و کانال ها ……………………………………………………………………………………..114
1 برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………………………………………………………116  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان