فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل يکم: کلیات پژوهش

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران، قرن حاضر، قرن اطلاعات و قرن پیچیدگی علوم است و هدف از این نامگذاری را توسعه همه جانبه دانش و آگاهی بشری در تمام زمینه‌ها دانسته‌اند. فناوری اطلاعات و تحولات در نظام آموزشی وارد شده و نظام آموزشی نیز به دلیل پیچیده بودن انسانِ دارای ابعاد مختلف روحی و ذاتی، به طور حتم پیچیده‌ترخواهد بود و در این روند نظام آموزشی نیز باید بتواند خود را با وضع موجود تطبیق داده و نیازهای متنوع و گوناگون این سیر و تحول را برآورده کند. این در صورتی است که محیط فراگیری و یاددهی غیر قابل پیش‌بینی است و برای کسب نتیجه بهتر در روند فرآیند یادگیری، توجه و اهتمام به نظریه‌های یادگیری جدید، رشد فزاینده دانش و فناوری و دیدگاه‌های جدید در علوم شناختی، مسائل و معضلات جدیدی را نمودار کرده است. در این مسیر استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه تولید محتوا و اشتراک‌گذاری علوم در حال رشد است و برنامه‌ریزان آموزشی و صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت نمی‌توانند در این بزرگراه پرشتاب، دست روی دست نهاده و خود را دخیل نکنند. بر این اساس با توجه به شرایط ایجاد شده کنونی روند یادگیری نمی‌تواند مانند سابق، رویه خویش را پیش برده و از گذرگاه سبک‌های سنتی به مقصد خویش برسد. چرا که دانش و علم دارای ماهیتی پویاست و این پویایی نیازمند تغییر و دگرگونی مداوم است و ایجاد و خلق همیشگی(ربيع، 1383، 7).
فناوری‌ها و چند رسانه‌ها در روند تولید و انتقال مفاهیم از منبع به فراگیر نقش به سزایی دارند. چرا که می‌توانند به صورت مستقل در چرخه‌های یادگیری و یاددهی نقش مؤثری ایفا کنند. در حقیقت فناوری به مثابه یک واسطه در فرآیند یادگیری عمل کرده و عنصری فعال در این زمینه خواهد بود و باعث ایجاد یادگیری معنی‌دار و هدفمند می‌شوند، هم‌چنین باعث تغییر روش‌های سنّتی و معلم محور به تدریس و یادگیری فراگیر محور می‌شوند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که معلمان ماهر در کاربرد فناوری اطلاعات بهتر می‌توانند دانش‌آموزان را در یادگیری هدایت کنند(داويد ، 1997، به نقل از فرهادي، 1383، 142).
حل مسئله و مهارت‌های سطح بالای تفکر، تفسیر و تحلیل داده، مدیریت زمان و توانایی اولویت‌بندی مهارت‌ها در فضای اطلاعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر داده توسعه می‌یابد و این منوط به این است که معلمان و دانش‌آموزان بتوانند به نحو مؤثر و اصولی از فناوری استفاده کنند.
البته نباید فراموش کرد که نقش معلّم به عنوان اولین و مؤثرترین بخش ساختار آموزش است و فناوری به عنوان یاریگر معلم حضور خواهد داشت نه جایگزین او. از این رو این معلم است که با تنوعِ بهره‌گیری خود از مصالح نوین موجود، می‌تواند زمینه اثربخشی فناوری را به وجود آورد. در واقع فناوری نوین آموزشی، سبب سهولت در مسیر یادگیری و یاددهی فعال گردیده و یادگیری پایدار را منجر می‌شود نه این‌که جایگزین معلم گردد. فناوری‌های نوین که به صورت ابزار به ایفای نقش می‌پردازند عبارتند از: نرم‌افزارهای تایپ و پردازش لغت ، شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای، گرافیک( شامل صدا، تصویر متحرک چون پویانمایی و فیلم) استفاده از رایانه به عنوان فعالیّت‌های فکری و معمایی هدفمند و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای تعاملی.
در نتیجه معلمان می‌توانند با استفاده از نظریه‌های یادگیری و فناوری‌های نوین و چند رسانه‌ها و تلفیق این دو در کنار روش تدریس هدفمند، به یادگیری پایدار دست یافته و فرآیند آموزش را به طور کلی کمک نمایند.(شعباني، 1382، 95)
این نکته بسیار حائز اهمیت است که درس ریاضی از دروسی است که در دیدگاه بسیاری از دانش‌آموزان درسی ناملموس، مشکل و پیچیده بوده و معلمان آن نیز غالباً دانش‌آموزان خویش را با انبوهی از داده مواجه نموده و با مددگرفتن از شیوه‌های سنتی، فرصتی برای تفکر و خلق دانش برای دانش‌آموزان ایجاد نمی‌کنند. به همین دلیل این درس در نظر دانش‌آموزان درسی خشک و بی‌روح و از دید معلمان آن درسی چالش برانگیز و معضل پرور است و روش‌های سنتی تدریس در این زمینه نمی‌توانند مؤثر باشند و همین نکته اهمیت و جایگاه بهره‌گیری از شیوه‌های جدید تدریس را مشخص می‌نماید.
کاربرد این روش‌ها در درس ریاضی باعث علاقه‌مندي دانش‌آموزان به درس می‌گردد. چرا که دراین روش، تدریس همراه با تصاویر زیبا، نمودارها، جداول و بعضاً متحرک‌سازي صورت می‌گیرد و از طرفی چون دانش‌آموز در یادگیري نقش دارد، باعث علاقه و تعمیق یادگیري وي می‌گردد. از آن جا که به اعتقاد محققان بخش اعظم یادگیري و به خاطر سپاري از طریق بینایی صورت می‌گیرد و از سوي فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر است؛ موجب تعمیق یادگیري در دانش‌آموزان می‌گردد. هم‌چنین فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ابزاري جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیّت دانش‌آموزان می‌افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می‌گردد.
نظریه‌پردازان در شیوه‌های سنتی تدریس، بازنگری نموده و آن‌ها را با روش‌های نوین تلفیق کرده و از این بازنگری برای تدریس فعال استفاده نموده‌اند. روشی که در آن از طریق پرسش و پاسخ و سایر روش‌ها بهره‌گیری شده و با فعال نمودن تفکر شنوندگان و فراگیران خویش را در موقعیت سازماندهی ذهنشان قرار داده و آنان را وادار به درک ساختار کلی مفاهیم نموده و دانش آن‌ها را نیز گسترش داده تا در نهایت به یادگیری پایدار بیانجامد. یادگیری به این روش همان است که در طبقه‌بندی آندرسون در دو بعد صورت می‌پذیرد: دانش و فرایند شناختی
این طبقه‌بندی به صورت سلسله مراتب از امور عینی به امور حسی و انتزاعی و از ساده به پیچیده تنظیم شده است. مدل‌های برنامه‌ریزی درسی در این منظر نیز بر چند رسانه به صورت منظم و ترتیب و توالی منطقی تنظیم شده‌اند و بهره‌گیری از فناوری به منظور درک بهتر محتوا و مفاهیم و تولید دانش کاربرد دارد. هم‌چنین چند رسانه به صورت مداوم در کنار معلم قرار گرفته و بر دانش و مهارت فراگیران تأکید دارد. برنامه‌ای که با استفاده از نوآوری‌های آموزشی تدوین شده و محور توجه این برنامه فراگیران هستند. واضح است که فراگیران در این عرصه تنها رها نمی‌گردند و علی‌الخصوص در دروس انتزاعی مخصوصاً ریاضی، خود را عنصری مؤثر و فعال می‌دانند که یادگیری آن‌ها مداوم بوده و برنامه‌ای هدفمند دانش آن‌ها را سازماندهی نموده و ذهنشان را درگیر مسائل بی‌استفاده و موهوم نمی‌کند. به همین دلیل با معلم همراهی نموده و نقش او را پررنگ‌تر احساس می‌کنند.

1 – 1. مقدمه…………………………………………………………………… 3
1- 2. بیان مسئله………………………………………………………………. 5
1 – 3. ضرورت انجام پژوهش………………………………………………….. 7
1 – 4. اهداف پژوهش………………………………………………………….. 7
1 – 5. فرضیه¬های پژوهش………………………………………………….. 8
1 – 6. تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

در اين فصل با توجه به موضوع پژوهش، ابتدا مباحثي مرتبط با مفهوم روش تدريس، ويژگي‌هاي تدريس، روش‌هاي نوين ياددهي و يادگيري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در ادامة آن مفهوم چندرسانه‌اي، يادگيري الکترونيک، درس‌افزار و ويژگي‌هاي آن تشريح مي‌شود و هم‌چنين چرايي آموزش رياضي بررسي مي‌شود.
در بخش بعد پژوهش‌هاي مرتبط با موضوع که در داخل کشور و يا خارج از کشور انجام گرفته‌اند، مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.
2-2. تعريف واژه‌ها:
2-2-1. روش تدريس: عبارت است از راه منظم، با قاعده و منطقي براي ارائه درس و در واقع برنامه‌اي مدوّن و از پيش تعيين شده براي رسيدن به اهداف مورد نظر معلم که بر اساس آن هدف‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت، محقق مي‌گردد. اصطلاح تدريس، اگر چه در متون علوم تربيتي مفهومي آشنا به نظر مي‌رسد، اكثر معلمان و مجريان برنامه‌هاي درسي با معني و ماهيّت درست آن آشنايي دارند. برداشت‌هاي مختلف معلمان از مفهوم تدريس مي‌تواند در نگرش آنان نسبت به دانش‌آموزان و نحوه‌ي كار كردن با آنها تأثيرمثبت يا منفي بر جاي گذارد. برداشت چندگانه از مفهوم تدريس مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد؛ از مهمترين آنها ضعف دانش پايه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از ديدگاه‌هاي مختلف تربيتي است. گاهي آشفتگي و اغتشاش در درك مفاهيم تربيتي به حدي است كه بسياري از كارشناسان، معلمان و دانشجويان اين رشته مفاهيمي چون پرورش، آموزش، تدريس و حرفه آموزي را يكي تصور مي‌كنند و به جاي هم به كار مي‌برند. اين مفاهيم اگر چه ممكن است در برخي جهات وجوه مشترك و در هم تنيده داشته باشند، اصولاً مفاهيم مستقلي هستند و معناي خاص خود را دارند .(گانيه، 1985، 96)

در روش تدریس نیز آشنایی با واژه‌های زیر ضرورت دارد:
روش: تلاش برنامه‌ریزی شده جهت دستیابی به مطلوب را روش گویند. بنابراین اگر تلاشی بدون برنامه‌ریزی صورت گیرد، آن کار روش‌مند نخواهد بود. همچنین برنامه‌ریزی بدون تلاش و کوشش جهت دستیابی به مطلوب نیز تحت مقوله‌ی روش‌ها قرار نمی‌گیرد.
تدریس: فعالیت دوجانبه یا کنش متقابل را بین فرادهنده و فراگیر با هدف یادگیری تدریس گویند. نکته‌ی اساسی این نوع فعالیت، دو جانبه بودن آن است که روانشناسی ارتباط، زمینه ساز این مسأله خواهد بود. گفته شده است، مجموعه‌ی اعمال سنجیده‌ی منطقی و پیوسته که معلّم به منظور ارایه درس انجام می‌دهد، فرآیند تدریس نامیده می‌شود. (گانيه، 1987، 38 )

چهار ويژگي خاص در تعريف تدريس وجود دارد كه عبارتند از :
– وجود تعامل بين معلم و دانش‌آموزان
– فعاليت بر اساس اهداف معين و از پيش تعيين شده
– طراحي منظم با توجه به موقعيت و امكانات
– ايجاد فرصت و تسهيل يادگيري . »

2-2-2. روش‌هاي نوين یادگیری و ياددهي: رویکرد یادگیری به چگونگی برخورد یادگیرندگان با مطالبی که می¬خواهند یاد بگیرند اشاره می¬کند.(سیف، 1388، ص 271) بر اين اساس يادگيري و ياددهي نوين، آن است که باعث تغيير نگرش در يادگيرنده گرديده و انطباق مطالب با شيوه‌هاي استاندارد آموزشي است. در واقع روش هاي نوين يا “فعال” آن است که در آن مشارکت دانش‌آموز و معلم محرز باشد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرآیند یادگیری عنایت داشته باشد. امروزه شیوه هاي نوین و فعال تدريس، توجه مسئولان و دبیران را به خود جلب کرده است. در این شیوه فراگیر، علایق و توانمندي‌هاي او در مرکز توجه قرار دارد و معلّم تلاش می‌کند تا توانایی فراگیران را در مهارت‌هاي گوش دادن، گفتن، خواندن، نوشتن، استدلال، مقایسه، تطبیق، تجزیه و تحلیل، سازندگی و خلاقیت تقویت کند و با توجه به این موضوع محتواي درسی را در کلاس ارائه می‌دهد.

2 – 1. مقدمه…………………………………………………………………….. 11
2 – 2. تعریف واژه ها …………………………………………………………….11
2 – 3. طبقه بندي آندرسون…………………………………………………….. 34
2 – 4. پیشینه پژوهش………………………………………………………….. 54

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

در اين فصل به بررسي روش پژوهش به کار گرفته شده در اين پژوهش پرداخته مي‌شود. در ادامه ابزار پژوهش که همان درس‌افزار رياضي(1) دوره متوسطه است، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و فرآيند انجام پژوهش ذکر مي‌گردد. بدين منظور جامعه آماري و روش نمونه‌گيري، روش گردآوري داده و ابزارهاي اين هدف ذکر خواهند شد و در پايان اطلاعات و داده به دست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند.

3-2. روش پژوهش:
با توجه به کاربرد روش‌هاي نوين يادگيري و ياددهي در ايران و جهان، لزوم بررسي اين روش ها از جنبه علمي و کارآمد بودن اين گونه ابزارها، آشکار مي گردد. در سنوات اخير آموزش و پرورش ايران با پرداختن به مقوله آموزش هوشمند و هوشمندسازي مدارس و هم چنين آموزش مجازي، گامي بلند در جهت اين دگرگوني آموزشي برداشته است. لازم است در باب ماهيّت اين روش‌ها مخصوصاً مفيد بودن آنها، بررسي‌هايي صورت پذيرد. به همين منظور اين پژوهش سعي دارد به عنوان يک مطالعه در بين دانش‌آموزان سال اول متوسطه‌ي دوره‌ي دوم به بررسي ابزارهاي نوين آموزش و تأثير آن بر يادگيري اين دانش‌آموزان، بپردازد. اين پژوهش به اين ترتيب از نوع کاربردي با روش نيمه تجربي است.
در این پژوهش با توجه به اهداف و فرضیه‌های تحقیق از روش شبه آزمایشی )طرح پیش آزمون – پس آزمون با یک گروه آزمايش و يک گروه شاهد) استفاده شده است. به منظور سنجش میزان یادگیری آزمودنی‌ها از مفاهیم آموزشی، قبل و بعد از اجرای آزمایش از یک آزمون سنجش ریاضی که به صورت تصویری تهیه شده، استفاده گردید. این آزمون در دو فرم موازی پیش آزمون وپس آزمون تهیه گردید. متغيرهاي مداخله‌گر كه اثر آنها برآزمودني‌ها كنترل شدند، شامل :نمره‌هاي پيش آزمون دروس رياضي و نمره‌هاي پيش آزمون خود تنظيمي بود.
نرم‌افزار آموزشی به کارگرفته شده در اين پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهاي کپتيويت 4، ماکرومدیا فلش cs5 و نرم‌افزار اتوپلی ورژن 4 طراحی و ساخته شد که بخش انیمیشن‌های آموزشی نرم‌افزار و تمرين هاي بخش‌های مختلف آن به وسیله نرم‌افزار فلش و تمرين هاي بخش‌های طبقه‌بندی، مفاهيم مربوط و بخش‌هایی از توالی به وسیله نرم افزار کپتيويت ساخته شد. مراحل ساخت نرم‌افزار شامل دو بخش نظری و عملی بود. در بخش نظری ابتدا به بررسی تحقیقات در مورد آموزش مفاهیم ریاضی در پايه اول در داخل و خارج از کشور پرداخته شد.
در بخش عملی با توجه به تحقیقات بخش قبل، به ساخت نرم‌افزار پرداخته شد. نرم‌افزار طراحی شده
شامل مفاهیم پایه )طبقه‌بندی مباحث بر حسب دشواري، سطح اطلاعات، مفهوم عدد، مفهوم جمله در رياضي، جايگاه متغيرها و توالی ) می‌باشد. در ابتدای نرم‌افزار و نقطه شروع آموزش از تصاویر جدید و جذاب و متحرک جهت ایجاد علاقه و بهبود تمرکز استفاده شده است. این نرم‌افزار شامل یک صفحه اصلی است که در آن کاربران امکان حرکت در بین بخش‌های مختلف را پیدا می‌کنند. صفحه اصلی شامل بخش‌های مختلف مفاهیم پایه می‌باشد. در هر صفحه با استفاده از کلیدهای صفحه قبلی- صفحه بعدی و فهرست مطالب، کاربران امکان حرکت آزادانه در داخل نرم‌افزار را دارند. اکثر قسمت‌های نرم‌افزار به علت بازخورد فوری، تعامل زیادی با کاربران ایجاد می‌کند. از ویژگی‌های اصلی نرم‌افزار این است که تا کاربر پاسخ صحیح را ارائه ندهد، امکان انتقال به مرحله بعد وجود ندارد.

3 – 1. روش پژوهش ……………………………………………………………..60
3 – 2. بررسي روش و ابزار پژوهش……………………………………………. 61
3 – 3. حجم جامعه آماري……………………………………………………….. 64
3 – 4. روش نمونه‌گيري………………………………………………………….. 64
3 – 5. ابزار گردآوري داده‌ها………………………………………………………. 65

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها

اين فصل از پژوهش که به بررسي و تحليل داده مربوط به تأثير آموزش از طريق درس‌افزار بر نمره درس رياضي دانش‌آموزان مي‌پردازد، بر روي دو کلاس 40 نفري دانش‌آموز مقطع متوسطه دوره‌ي دوم اجرا گرديده است. با فرض نرمال بودن داده‌ها، آزمون پارامتريک و تحليل کواريانس انجام گرفته است. ارزيابي اول با اجراي پيش آزمون در شرايط يکسان براي همه انجام ‌شد. تحت نتيجه اين ارزيابي، تمامي آزمون‌ها با فرض برابري واريانس‌ها انجام گرفته است.
دانش‌آموزان به دو گروه 40 نفري به نام‌هاي گروه آزمايش و گروه کنترل دسته‌بندي ‌شدند.گروه آزمايش با استفاده از روش آموزشي از طريق انيميشن و گروه کنترل به روش معمول آموزش داده ‌شدند و ارزيابي دوم با يک پس آزمون در شرايط يکسان بر روي دو گروه صورت گرفت.
نتايج به دست آمده حاکي از تفاوت معنادار بين گروه کنترل و آزمايش است. سپس با توجه به اين نتايج آزمون براي دو گروه مستقل کنترل و آزمايش و براي مشخص کردن تفاوت‌ها بر اساس دو بعد يادگيري آندرسون انجام گرفت. اين داده به ترتيب آزمون‌هاي ياد شده در سطوح مقايسه‌اي به صورت جدول‌ها و نمودارهاي جداگانه، ارائه گرديده است که شامل توزيع فراواني درصد نمرات به دست آمده توسط آزمودني‌ها، شاخص‌هاي گرايش به مرکز و پراکندگي مي‌باشد.
نمودار باکس پلات نمرات به دست آمده که شامل مينيمم، ماگزيمم و ميانه‌ي نمرات مي‌باشد رسم شده است.

4 – 1. مقدمه ………………………………………………………………………68
4 – 2. تجزيه و تحليل استنباطي……………………………………………….. 68

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

پژوهش‌هاي زيادي در ايران و ساير کشورها در زمينه تأثير فن‌آوري‌هاي جديد مانند آموزش الکترونيکي، استفاده از درس‌افزارها و نرم‌افزارهاي آموزشي و چند رسانه‌اي بر آموزش، يادگيري، پيشرفت تحصيلي، خلاقيت، انگيزش انجام شده است. در همه آنها سهم قابل توجه روش‌هاي نوين آموزشي در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نسبت به روش‌هاي سنتي مورد توجه قرار گرفته است.
در اين پژوهش به بررسي ابزارهاي نوين آموزشي تحت عنوان درس افزار رياضي در بين دو کلاس 40 نفري دانش‌آموز سال اوّل متوسطه دوره دوم پرداخته شده است که در دو گروه آزمايش و کنترل دسته‌بندي شده است.
دراين پژوهش که از نوع کاربردي با روش نيمه تجربي است با توجه به اهداف و فرضيه‌هاي پژوهش از روش شبه آزمايش(پيش آزمون-پس آزمون) استفاده شد. در مرحله اول از هر گروه آزمون به عمل آمده (پيش آزمون)و در مرحله دوم دانش‌آموزان گروه آزمايش با کمک ابزارهاي چندرسانه‌اي آموزش داده شدند. با اجراي پس آزمون از دو گروه آزمايش و کنترل ميزان يادگيري دو گروه را بر اساس تحليل کواريانس و طبقه بندي آندرسون مورد بررسي قرار گرفت.

5– 2. بحث و تفسير يافته‌ها
به منظور بررسي اين فرضيه که «آموزش از طريق درس‌افزار بر نمره درس رياضي دانش‌آموزان مؤثر است»، اختلاف نمرات پيش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمايش و کنترل از طريق تجزيه و تحليل کواريانس مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحليل در جداول4-7، 4-8 و4-9 ارائه شده است. در جدول 4-7 با مشاهده ميانگين‌هاي تعديل يافته مشاهده مي‌گردد که ميانگين گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل در سطح بالاتري قرار دارد. هم چنين در جدول4-10 که خلاصه نتايج تحليل کواريانس نمره رياضي است مشاهده مي‌شود تفاوت معني¬داري بين ميانگين تعديل شده گروه آزمايش و گروه کنترل در درس رياضي وجود دارد. لذا فرضيه پژوهش مذکور پذيرفته مي‌شود. هم‌چنين نتايج حاصله از بکارگيري آزمون t در جداول4-11 ، 4-12 و 4-13 براي دو گروه آزمايش و کنترل در پس آزمون جهت مشخص کردن تفاوت‌ها بر اساس يادگيري دو بعدي آندرسون حاکي از آن است که در بعد دانش (امور واقعي، مفهومي و روندي) و بعد فرآيند شناختي ( يادآوري، فهميدن و بکار بستن ) تفاوت معنا¬داري وجود دارد. بنابراين فرضيه اصلي پژوهش مبني بر تأثير استفاده از درس‌افزار رياضي بر يادگيري در دو بعد دانش و فرآيند شناختي بر اساس طبقه‌بندي آندرسون پذيرفته مي‌شود.
به علاوه با مشاهده نتايج جداول4-11 ، 4-12 و 4-13 ديده مي‌شود در بعد دانش(امور واقعي، مفهومي و روندي) و بعد فرآيند شناختي (تحليل و ارزيابي) تفاوت معنا¬داري وجود ندارد. بنابراين فرضيه اصلي پژوهش مبني بر تأثير استفاده از درس‌افزار رياضي بر يادگيري در بُعد دانش و بُعد فرآيند شناختي (طبقه‌هاي تحليل وارزيابي) براساس طبقه‌بندي آندرسون رد مي‌شود.اين امر با نتايج پژوهش‌هاي خليل غفاري(1390) در بعد دانش و هم‌چنين نتايج پژوهش‌هاي والاس (2005) و فاطمه نصرت (1388) در بُعد فرآيند شناختي مطابقت دارد.

5 – 1. مقدمه………………………………………………………………………. 83
5 – 2. بحث و تفسير يافته‌ها…………………………………………………….. 83
5 – 3. نتيجه‌گيري کلي ……………………………………………………………84
5 – 4. پيشنهادهاي پژوهش……………………………………………………… 85
5 – 3 -1. پيشنهادها بر اساس نتايج پژوهش………………………………….. 86
5 – 4. محدوديت هاي پژوهش ……………………………………………………86
5-4 -1. محدوديت هاي دراختيار………………………………………………….. 86
5 – 4 -2. محدوديت‌هاي خارج از اختيار…………………………………………. 87
منابع و ماخذ……………………………………………………………………….. 88
منابع فارسي………………………………………………………………………. 88
منابع لاتين………………………………………………………………………….. 90
چكيده انگليسي…………………………………………………………………….91

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول:

جدول 2-1 ……………………………………………………………………………..17
جدول 2-2 ……………………………………………………………………………..54
جدول 2-3…………………………………………………………………………….. 57
جدول 2-4……………………………………………………………………………… 58
جدول 3-1. ……………………………………………………………………………..60
جدول 4-1…………………………………………………………………………….. 68
جدول4-2 ………………………………………………………………………………70
جدول 4-3 ……………………………………………………………………………….71
جدول 4-4 ………………………………………………………………………………72
جدول 4-5………………………………………………………………………………. 72
جدول 4-6……………………………………………………………………………… 75
جدول 4-7………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-8……………………………………………………………………………… 76
جدول 4-9……………………………………………………………………………… 77
جدول 4-10 ……………………………………………………………………………..77
جدول 4-11……………………………………………………………………………… 78
جدول 4-12…………………………………………………………………………….. 78.
جدول 4-13………………………………………………………………………………. 79
جدول 4-14 ………………………………………………………………………………80

فهرست شکل‌ها

شکل 3-1……………………………………………………………………………… 62
شکل 3-2 ……………………………………………………………………………….62
شکل 3-3 ……………………………………………………………………………….63
شکل 3-4 ……………………………………………………………………………….64

فهرست نمودار‌ها

نمودار4-1 ………………………………………………………………………….69
نمودار4-2………………………………………………………………………….. 69
نمودار4-3 ………………………………………………………………………….70
نمودار4-4………………………………………………………………………….. 71
نمودار4-5…………………………………………………………………………… 72
نمودار4-6…………………………………………………………………………… 73
نمودار4-7………………………………………………………………………….. 74
نمودار4-8…………………………………………………………………………… 75

پيوست ها

پيوست (صفات درس افزار طراحي شده)……………………………………..الف
پيوست ( سؤالات پيش آزمون) ………………………………………………….ب
پيوست ( سؤالات پس آزمون) ……………………………………………………ج

 

Abstract

The aim of present research is to plan a math lesson software and its effects on students learning in grade one of high school. The research is a practical kind done by a semi-empirical method. The study population included all male students who were studying in grade one of high school in Kermanshah, District one.
Total students were 1400 among those 80 person was chosen to be divided into tow groups: Experimental group and control group. The research method is Experimental with pre-test and past-test. Data was collected by questions instructed by the researcher according 40 math book(1). At first both groups were tested. Then the Experimental group was taught by means of educational multimedia in five secessions the time of each was 1.5 hour. Finally the amount of learning of both group were tested and analyzed by Anderson classification. The mean scores of both groups were compared and the following result was obtained:
According to Anderson classification of tow-dimensional, there is a difference between learning in knowledge scope (real affairs, conceptual affairs, process affairs) with learning in cognitive (remember, understanding, applying). But there isn’t any difference between knowledge scope with cognitive. The result of the research shows that training by means of multimedia has an effect on tow-dimensional learning of the students. This was detected according to Anderson classificationبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.