فهرست مطالب

فصل اول.

برای پاسخگویی به نیاز غذایی جهان در سال 2050 ، تولید غذا باید بیش از سه برابر شود بدون این که به طبیعت و اکوسیستم خسارتی وارد نشود. لذا بشر برای مبارزه با فقر و گرسنگی چاره ای جز افزایش تولیدات غذایی در واحد سطح ندارد. همچنین در 25 سال آینده باید در آسیا ، آفریقا و جنوب آمریکا تولید محصولات غذایی دو برابر شود تا نیاز غذایی مردم این مناطق برآورده شود (FAO 2007).

در سطح جهانی برای تولید غذای روزانه هر نفر، به طور متوسط یک متر مربع خاک به هم می‌خورد یا به عبارت دیگر در هر سال یک هکتار زمین برای سه نفر خاکورزی می شود. در ایران تنها برای یک و نیم بار شخم سالیانه در زمین های زراعی کشورمان نیاز به جابجایی 69 میلیارد تن خاک است که شخم این توده خاک با ابزارهای خاکورز انجام می شود که این عمل هزینه زیادی به همراه دارد ( FAO 2007).در جنین شرایطی همه امیدها به سوی افزایش تولید محصولات کشاورزی است. در میان عوامل موثر در افزایش تولید محصولات کشاورزی، مساله کاشت و ماشین های انجام دهنده این عمل ، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. در بین این محصولات ذرت اهمیت زیادی در تامین غذای انسان ها، دام، طیور و مصارف صنعتی دارد. لذا جهت افزایش سطح زیر کشت و همچنین بهبود تکنیک کاشت آن باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

ذرت [1]محصول بومی آمریکای جنوبی است. نام علمی آن zea mays واز خانواده گرامینه است. ذرت از نظر اهمیت و تولید جهانی به دلیل ویژگی عمده ای چون قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون، به سرعت در تمام دنیا گسترش یافت و از نظر سطح زیر کشت مکان سوم را  بعد از گندم[2]و برنج [3]به خود اختصاص داده است ( FAO 2007).بررسی های انجام گرفته بیانگر آن است که این محصول علاوه بر تولید علوفه ای بسیار مطلوب برای تغذیه دام از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است. همچنین با توجه به اینکه این محصول دارای ویژگی های از قبیل; مقاومت به خشکی، عملکردزیاد در هکتار، قابلیت قرار گرفتن در تناوب های مختلف با گیاهان و آب و هوای گوناگون، پذیرش کشت های متوالی، مطلوب برای تغذیه دام از نظر تامین انرژی نیز بی نظیر است. پذیرش کشت های متوالی برای  سال و قدرت پذیرش کامل مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، می باشد باعث گردیده است تا کشت این گیاه به مقدار بسیار زیادی گسترش یابد (نور محمدی و همکاران، 1380).در ایران کشت ذرت معمولا پس از برداشت گندم به صورت کشت دوم آغاز می گردد و اغلب کشاورزان برای آماده سازی زمین جهت کشت، اقدام به سوزاندن بقایای گندم می کنند. عمل سوزاندن در دراز مدت ضمن آلودگی محیط زیست باعث کاهش مواد آلی خاک، فعالیت های میکرو ارگانیسمی و افزایش فرسایش خاک شده و بدین ترتیب آسیب جدی به اکو سیستم حیاتی زمین وارد می گردد (Rasmussen and et al, 1998).محصولات کشاورزی در اکثر موارد، برای استفاده از دانه و میوه کشت می شوند. اما حدود نیمی از محصول تولیدی به شکل بقایای گیاهی خواهد بود. برای تولید این بقایای گیاهی نیز مانند میوه و دانه، آب، انرژی ، نیروی انسانی و به طور کلی هزینه صرف شده است و عدم استفاده صحیح از آن، مدیریت ضعیف شمرده می شود (Unger,1994). کم بودن بقایای گیاهی بر روی سطح خاک به عنوان مثال از طریق دفن بقایای گیاهی، باعث افزایش آبشویی و بادبردگی خاک ودر نهایت افت محصول در سال های بعد می گردد. همچنین برخورد قطرات باران به خاک، ساختمان خاک را تخریب می کند. اگر بقایای گیاهی سوزانده شود علاوه بر مشکل یاد شده، نیتروژن خاک کاهش می یابدو برای بدست آوردن عملکرد قابل قبول باید مقدار بیشتری کود ازت مصرف شود (Unger,1994 ).در کشور ما اکثرا از سیستم خاکورزی مرسوم[4] استفاده می شود که در طول عملیات تهیه زمین ضمن مصرف انرژی زیاد، در صورت رعایت نشدن رطوبت مناسب برای هر عملیات علاوه بر فشردن خاک، ساختمان خاک تخریب شده و همچنین افزایش فرسایش آبی و بادی را به همراه دارد. خاکورزی مرسوم به هر نوع سیستم خاکورزی اطلاق می شود که در آن کمتر از 15 درصد پوشش بقایا ی سطحی پس از کاشت در سطح باقی مانده و این روش عموما با شخم یا خاکورزی سنگین قبل از کاشت همراه است (Walters et al, 1998).

روش خاک ورزی حفاظتی[5] که از روش های نوین عملیات کشاورزی است، تا حدود زیادی باعث کاهش مشکلات یاد شده می گردد. این روش عبارتست از هر نوع سیستم کاشت یا خاک ورزی که در آن پس از انجام عملیات کاشت، دست کم 30% از سطح مزرعه با بقایای گیاهی پوشیده باقی بماند (Han and Simmons, 2001 ) .در این روش به دلیل باقی ماندن بقایای گیاهی در سطح خاک و همچنین به دلیل به حداقل رسیدن به هم خوردگی خاک در حین عملیات خاکورزی و کاشت، علاوه بر کاهش فرسایش آبی و بادی، به دلیل کاهش تبخیر و تعرق از سطح خاک،درصد رطوبت خاک نیز افزایش یافته و به بهبود ساختمان خاک کمک می شود (Chastain et al, 1995).همچنین این روش، روشی برای انجام عملیات کشاورزی، بدون هدر رفتن وقت، انرژی و هزینه های تولید است (Triplett et al, 1997).باقی ماندن مقداری از بقایای محصولات بر روی سطح خاک می تواند فرسایش  آن را در بسیاری از مزارع کاهش دهد و بعضا از بین ببرد. در سراشیبی های طولانی، بقایای محصول جداشده ممکن است به وسیله فشار آب بالا دستی شسته شود. زمانیکه این بقایا برداشته شوند عمل فرسایش به جهت جدا شدن و انتقال خاک افزایش می یابد (Pfost et al, 2008).

 

مقدمه………………………………………………………………………. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم.

صرفه نظر از اینکه چه سیستم خاکورزی استفاده شده باشد برای یک کشت خوب کارنده باید بتواند این وظایف را انجام بدهد: 1- تامین تماس مناسب بذر با خاک 2- قرار دهی یکنواخت بذر در عمق مورد نظر 3- فاصله یکنواخت بین بذرها برای تامین جمعیت مورد نظر. کارنده هایی که برای کار با میزان بالای بقایا و یا زمین شخم نخورده ساخته می شوند قابلیت کار در این شرایط را ندارند. به منظور کاشت در چنین شرایطی باید کارنده های جدیدی طراحی کرد و یا تغییراتی در کارنده های موجود به وجود آورد. سازندگان کارنده ها در مشاهدات و پژوهش های خود در یافتند که کارنده های که طرح آنها مربوط به دهه 70 میلادی است با تغییراتی و افزودن ضمائمی قادر به کار در شرایط فوق هستند (Hanna et al, 1995).

2-2- روشهای ارزیابی کار ردیفکار[1]

 

همانطور که در قسمت های قبل ذکر شد از وظایف گرفتن بذر از مخزن و قرار دادن آن به صورت تک دانه در تعداد و فاصله مورد نظر و در عمق مناسب است. برای ارزیابی عمل کارنده یعنی قرارگیری صحیح بذر روشهای متفاوتی در تحقیقات به کار رفته است اما اکثر محققان براین عقیده اند که نمی توان مشخصا بذرها را بعد از کاشت در خاک ارزیابی کرد جون هرگونه بهم خوردگی خاک باعث به هم خوردن محل قرارگیری بذر می شود.  از این رو اغلب بعد از سبز شدن ببذرها اقدام به ارزیابی قرارگیری بذر می شود. البته این اندازه گیری ها دیگر تابع کار کارنده نیست. مشاهده گیاه سبز نشده تنها دلیل بر این عدم کاشت در آن نقطه نیست. بلکه احتمال عدم جوانه زنی و یا سبز شدن بذر نیز می توان در نظر گرفت. برای ارزیابی کارنده های تک دانه  کار [2]از شاخص های مختلفی استفاده می شود که درزیر به آن اشاره می شود:

مهم ترین وظیفه کارنده رعایت فاصله تعیین شده برای حصول به جمعیت بهینه از نظر گیاه در واحد سطح است. از شیوه های نشان دادن تغییرات در فواصل قرارگیری گیاه، استفاده از هیستوگرام فواصل بین گیاهان است. نمودار هیستوگرام تعداد دفعات تکرار یک داده که در اینجا فاصله بین دو بوته است، را نشان می دهد. طرحهای متداول هیستوگرام ها شامل مجموعه ای از یک پیک بزرگ که در نزدیک فاصله تنظیم شده متمرکز شده، و یک دسته که نماینده فواصل بسیار کم می باشد، هستند. پیک ها از بلند و باریک تا کوتاه و پهن تغییر می کنند. اگر پیک ها پهن تر شوند تشخیص پیک های مجزا بسیار مشکل می شود. هیستوگرام ها ممکن است که دارای طرح های مختلفی باشند و از این نظر مهم هستند که نه تنها قادر ند نشان دهند که از یکدیگر متفاوتند بلکه نشان می دهند که آنها چگونه از یکدیگر متفاوتند. معیارهای متعددی برای مقایسه عددی این تفاوت ها ارایه شده است. این معیارها شامل میانگین و انحراف معیار فاصله بذرها می باشد.

مروری بر پژوهش های گذشته………………………………………….. 10

2- 1- کارنده های سیستم های حفاظتی……………………………… 10

2-2- روشهای ارزیابی کار ردیفکار……………………………………….. 11

2-2-1- میانگین……………………………………………………………. 12

2-2-2- انحراف معیار……………………………………………………….. 12

2-2-2-1- شاخص چند تایی………………………………………………. 14

2-2-2-2- شاخص نکاشت………………………………………………… 14

2-2-2-3- شاخص کیفیت تغذیه………………………………………….. 14

2-2-2-4- دقت…………………………………………………………….. 15

2-3- بیان میزان بقایای گیاهی……………………………………………. 15

2-3-1- درصد پوشش سطح……………………………………………….. 15

2-4- روش محاسبه بقایای سطحی………………………………………. 16

2-4-1- روش مقایسه عکس……………………………………………….. 16

2-4-1- روش محاسبه ای تبدیل وزنی………………………………………. 16

2-5- عوامل موثردر کاشت ذرت……………………………………………….. 17

2-5-1- تاثیر یکنواختی فاصله بذر روی ردیف و سرعت کاشت بر عملکر د. 17

2-5-2- عمق کاشت………………………………………………………… 21

2-3- ضمائم کارنده ها برای سیستم های حفاظتی………………….. 22

2-3-1- ردیف تمیزکن………………………………………………………… 22

2-3-2- پیش بر……………………………………………………………….. 22

2-4- پژوهش های انجام گرفته بر روی  ردیف تمیزکن ها ، پیش برها  و مقایسه آنها…………………………………………………………………………….. 23

فصل سوم

در پژهش حاضر هدف اصلی انظمام پیش بر دندانه دار محرک به یک ردیفکار معمولی جهت بهبود نفوذ آن در خاک های شخم نخورده و پوشیده از بقایای محصول قبلی می باشد.

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد این واحد کارنده، اثر سه نسبت سرعت پیش بر محرک (2/1، 2، 3 ) در سرعت پیشروی ثابت 7 کیلومتر بر ساعت در دو حالت (استفاده از ردیف تمیزکن و عدم استفاده از آن) در دوسطح بقایای گیاهی سطحی (بقایای بسته بندی شده و بقایای دست نخورده) بر عمق کاشت، فاصله بین بوته ها، تعداد بذور جوانه زده در یک روز و میزان بقایای سطحی روی ردیف ها مورد بررسی قرار گرفت. از داده های حاصل از فاصله بین بوته ها چهار شاخص نکاشت، کیفیت تغذیه، چند تایی و دقت محاسبه شدند. همچنین شاخص سرعت جوانه زنی از داده های حاصل از شمارش بذرو جوانه زده در یک روز محاسبه شد.نسبت سرعت برابر است با:  نسبت سرعت خطی پیش بر به سرعت پیشروی.

3-2- طرز کار ریفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک استفاده شده در این پژوهش

 این دستگاه متشکل از یک شاسی چهار تکه می باشد که روی شاسی اول اتصال سه نقطه، پمپ هیدرولیک، پروانه مکنده و ردیف تمیزکن و چرخهای حامل  قرار گرفته است و روی شاسی دوم هیدروموتور، مخزن روغن هیدرولیک و پیش بر دندانه دار سوار شده است و روی شاسی سوم موزع، مخزن بذر و شیار بازکن قرار گرفته است و روی شاسی آخر پوشاننده و چرخ محرک موزع قرار گرفته است که اتصال این شاسی به شاسی سوم به صورت لولایی می باشد تا همیشه در تماس با خاک باشد. (شکل 3-2).

طرز کار دستگاه به این صورت است که ابتدا باچرخش پی تی او در دور استاندارد 540 دور در دقیقه پولی محرک پروانه مکنده به حرکت در می آید و این پولی دارای سه شیار می باشد که از دو شیار آن برای انتقال قدرت به پروانه مکنده توسط یک جفت تسمه استفاده می شود و از شیار دیگر برای انتقال قدرت به شافت پمپ هیدرولیک استفاده می شود (شکل 3-1).

بنابراین با چرخش پی تی او در دور استاندارد 540 علاوه بر به حرکت در آمدن پروانه مکنده، پمپ هیدرولیک هم به حرکت در می آید که در نتیجه آن پمپ هیدرولیک روغن را از مخزن گرفته و سپس آن را به طرف هیدروموتور هدایت می کند و سپس روغن از هیدورموتور به مخزن بر می گردد که در نتیجه این امر شافت هیدروموتو که یک چرخ زنجیر خورشیدی بر روی آن قرار دارد، به چرخش در می آید و سپس این قدرت توسط یک زنجیر به چرخ زنجیر کوچکتر که بر روی پیش بر قرار دارد منتقل می شود و آن را به چرخش در می آورد. اما سرعت این چرخ زنجیر توسط یک شیر تنظیم جریان  هیدرولیکی با تنظیم کردن مقدار جریانی که به سمت هیدروموتور می رود تنظیم می شود. در مواقعی که پیش بر گیر کند برای اینکه سیستم هیدرولیک از آسیب مصون بماند از یک شیر فشار شکن استفاده شده است که روغن را به مخزن برمی گرداند. پیش بر محرک فوق با برش خاک و بقایا یک شیار باریک و با عمق مطلوب (5 سانتی متر)  در خاک ایجاد می کند اما مقدار خاکی که توسط پیش بر خاکورزی شده است کم می باشد و برای ایجاد شیار نهایی از یک شیار بازکن دوبشقابی استفاده شده است به طوری که شیار بازکن بدون مشکل عدم نفود در داخل شیاری که توسط پیش بر ایجاد شده است حرکت کرده و شیار نهایی را ایجاد می کند.اما با چرخش پی تی او پروانه مکنده هم که دارای دور بالایی می باشد (4000 دور در دقیقه) به حرکت در می آید که این مکش توسط شیلنگ به پشت صفحه بذر موزع منتقل می شود و با حرکت دستگاه قدرت از  چرخ  محرک بذر توسط یک زنجیر و خورشیدی  به صفحه بذر موزع منتقل می شود و با چرخش صفحه بذر، بذرها به سوراخ هایی که بر روی آن قرار دارد می چسپند و در قسمت پایینی این صفحه یک محفظه وجود دارد که باعث قطع جریان هوای مکنده می شود و در نتیجه آن بذر از صفحه جدا شده و از طریق لوله سقوط به داخل شیار ایجاد شده می افتد و سپس شیار ایجاد شده توسط پوشاننده پر شده و در نهایت چرخ محرک موزع با عبور از روی ردیف کشت و تراکم خاک، تماس مناسب بذر با خاک را ایجاد می کند.

انتقال قدرت از پولی محرک (که خود توسط چهار شاخ کاردان به پی تی او وصل می شود) به پروانه مکنده و  پمپ هیدرولیک

انتقال قدرت از پولی محرک (که خود توسط چهار شاخ کاردان به پی تی او وصل می شود) به پروانه مکنده و پمپ هیدرولیک

مواد و روشها……………………………………………………………….. 36

3-1- اهداف کلی پژوهش…………………………………………………. 36

3-2- طرز کار ریفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک استفاده شده در این پژوهش………………………………………………………………………… 36

3-3- اجزای تشکیل دهنده ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک…………. 38

3-4- مراحل طراحی و ساخت ردیفکار نیوماتیکی با پیش بر محرک…….. 39

3-4-1- ساخت پیش بر دندانه دار……………………………………………. 40

جدول 3-1………………………………………………………………………… 40

3-4-2- ساخت مکانیزم شیاربازکن دوبشقابی…………………………….. 41

3-4-3- اضافه کردن ردیف تمیزکن……………………………………………… 43

3-4-5- اجزای به کار رفته در مدار هیدرولیک برای محرک کردن پیش بر دندانه دار……………………………………………………………………………….. 46

3-4-6- طراحی سیستم انتقال قدرت هیدرولیکی……………………….. 49

3-4-6-2- انتخاب هیدروموتور…………………………………………………. 50

3-4-7- طراحی سیستم رانش تسمه ای از پولی محرک پروانه مکنده به پولی  قرار گرفته بر روی شافت پمپ هیدرولیک (بر اساس استاندارد ASAE)………………… 51

3-4-8- طراحی سیستم رانش زنجیری از پولی قرار گرفته بر روی شافت هیدروموتور به پولی قرار گرفته روی پیش بر (بر اساس استاندارد ASAE )……………………… 54

3-5- طرح آماری استفاده شده در پژوهش………………………………….. 56

3-6- شرایط مزرعه محل پژوهش……………………………………………… 57

3-7- تعیین میزان بقایای لازم برای حفظ شرایط خاکورزی حفاظتی……….. 58

3-8- اندازه گیری میزان بقایا در مزرعه………………………………………….. 59

3-9- محاسبه نسبتهای سرعت پیش بر محرک……………………………… 61

3-10- مراحل انجام پژوهش……………………………………………………… 62

3-10-1 آماده سازی زمین و اعمال تیمارها ……………………………………62

3-10-2- عملیات کاشت و آبیاری………………………………………………. 63

3-11- روشهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش………………………………… 64

3-11-1- اندازه گیری میزان بقایای بجا مانده بر روی ردیف های کشت……… 64

3-11-2- سرعت سبز شدن………………………………………………………. 64

3-11-3- اندازه گیری فاصله بین بوته ها ………………………………………..66

3-11-4- اندازه گیری عمق قرار گیری بذر………………………………………… 67

فصل چهارم.

بعد از اتمام آزمایش ها، داده های برداشت شده جهت تجزیه و تحلیل وارد کامپیوتر شدند. داده های برداشت شده عبارتند از میزان بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت، سرعت سبز شدن، فاصله گیاهان سبز شده روی ردیف و عمق کاشت. داده های آزمایش به وسیله نرم افزار Microsoft Excel 2010 مورد پردازش اولیه قرار گرفت و سپس جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SAS 9.1.3  استفاده شد. جهت تجزیه واریانس از آزمون F استفاده شد. برای بررسی بیشتر و مقایسه میانگین از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 5% استفاده شد. طرح آماری به کار رفته در آنالیزها آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک کاملا تصافی است.

– ارزیابی بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت

 جدول (4-1) تجزیه واریانس مقدار بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت را نشان می دهد. نتایج حاصل از این جدول نشان داد که عامل نسبت سرعت، میزان بقایا، ردیف تمیزکن و اثر متقابل ردیف تمیزکن و میزان بقایا در سطح 1% معنی دار می باشند و اثر بلوک در سطح 5% معنی دار است. سایر منابع تغییر معنی دار نمی باشند.جدول (4-2) اثر اصلی نسبت سرعت بر میزان بقایای سطحی را نشان می دهد. نتایج نشان داد که افزایش نسبت سرعت موجب کاهش میزان بقایای سطحی شده است. به طوریکه افزایش نسبت سرعت از 2/1 به 2 موجب کاهش معنی دار میزان بقایای سطحی شده است که دلیل این امر پرتاب بقایای سطحی همراه با ذرات خاک به طرفین می باشد که این امر در نتیجه محرک کردن پیش بر دندانه دار بوده است. اما بین نسبت سرعت 2و 3 اختلاف معنی داری مشاهده نشد.جدول (4-3) اثر برهمکنش ردیف تمیزکن و میزان بقایا را نشان می دهد. به طور کلی این جدول بیانگر این مطلب می باشد که استفاده از ردیف تمیزکن در هر یک از سطوح میزان بقایا موجب کاهش بقایای سطحی شده است. اما این کاهش در سطوح میزان بقایا یکسان نیست. به طوریکه کاهش میزان بقایای سطحی روی ردیف ها توسط ردیف تمیزکن در سطح بقایای دست نخورده بیشتر بود. این بیانگر این مطلب می باشد که ردیف تمیزکن در بقایای گیاهی بیشتر موثرتر واقع شده است. این نتیجه با پژوهش (Raoufat et al, 2006) موافق است.شکل (4-1) اثر برهمکنش نسبت سرعت، میزان بقایا و ردیف تمیزکن بر میزان بقایای سطحی را نشان می دهد. با توجه به نمودار کمترین میزان بقایای سطحی مربوط به تیمار (3, B, RC) و بیشترین آن مربوط به تیمار (NA, NB, NRC)  می باشد. هر چه میزان بقایای گیاهی بر روی ردیف ها کمتر باشد بهتر می باشد زیرا بقایای موجود روی ردیف ها موجب سرش چرخ محرک موزع شده و نایکنواختی فاصله بین بوته ها را به دنبال دارد. اما میزان بقایای موجود روی ردیف ها برای رعایت کردن شرایط خاک ورزی حفاظتی نباید کمتر از 612 کیلوگرم در هکتار باشد. بین نسبت سرعت 2 و 3 هیچ اختلاف معنی داری وجود نداشته بنابراین تیمار(2, B, RC)  به عنوان بهترین تیمار معرفی می شود.

 

بحث و نتایج…………………………………………………………………… 71

4-1- ارزیابی بقایای سطحی بعد از عملیات کاشت………………………. 71

4-2- ارزیابی عمق کاشت………………………………………………….. 75

4-3- ارزیابی انحراف معیار عمق کاشت……………………………………… 78

4-4- ارزیابی شاخص سرعت جوانه زنی…………………………………….. 80

4-5- ارزیابی شاخص های کاشت…………………………………………….. 84

4-5-1- ارزیابی شاخص چند تایی……………………………………………… 85

4-5-2- ارزیابی شاخص نکاشت…………………………………………………… 87

4-5- 3- ارزیابی شاخص کیفیت تغذیه…………………………………………. 91

4-5-4- ارزیابی دقت………………………………………………………………. 94

4-6- نتایج کلی……………………………………………………………………. 98

4-7- پیشنهادات…………………………………………………………………… 98

فصل پنجم.

فهرست منابع…………………………………………………………………….. 100

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم.

پیوست………………………………………………………………………………. 107

 

ABSTRACT

 Direct planting of corn following wheat is faced with problems in arid and semiarid zones. Soil stiffness as a result of high evaporation and heavy surface residue do not allow furrow openers penetrate desirably in the soil. In this research effects of active toothed coulter on planter penetration in such soils were studied. First a toothed coulter equipped with hydro motor was fabricated and mounted on a conventional pneumatic row-crop planter. Then effects of 3 levels of speed ratio (coulter peripheral speed/tractor forward speed; 1.2, 2, 3) at two previous residue levels (baled-out and non-baled) and two modes of planter attachment (with and without row cleaner) on the planting depth and its uniformity, emergence rate index, amount of surface residue after planting and seed spacing indices (multiple, miss, quality of feed and precision) were investigated. Results showed that planting depth and its uniformity increased with increasing of speed ratio significantly, where at speed ratio of 2, desired planting depth (5 cm) was obtained with maximum uniformity. The emergence rate index increased with increase in speed ratio mainly due to increase in seeding depth at higher speed ratios. Maximum value of emergence rate index was obtained at speed ratio of 2. The active toothed coulter decreased miss and precision indices mainly due to decrease in amount of surface residue which is desirable. Planting with row cleaner into baled-out residue plots at speed ratio of 2 resulted in 31% decrease in miss and 33% decrease in precision indices. The quality of feed index values as high as 70% were obtained at similar conditions, the increase was up to 11% as compared to control.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان