چکیده
با بزرگ شدن اندازه تابلو های روان مشکل محدودیت زمان روشن شدن led ها با عث می شود که نور دریافتی از LED انقدر کم شود که دیگر چشم قادر به تشخیص آن نباشد برای رفع این مشکل سه راه وجود دارد :
١‐ افزایش ولتاژ اعمالی به LED ها که معمولا این کار خطر سوختن LED ها در اثر هنگ کردن تابلو افزایش داده و همچنین از عمر مفید آن نیز خواهد کاست.
٢‐ جاروب یک در میان، این روش راه حل مناسبی در بر طرف نمودن مشکل فوق است. در عین حال که به پیچیدگی مدار منجر نخواهد شد.
٣‐تقسیم تابلو به سگمنت های جداگانه و یا ماژولار کردن نمایشگر  در فصول اول ابتدا راجع به کلیت موضوع و روش ها صحبت می کنیم و سپس درباره نحوه ماژولار کردن نمایشگرصحبت می کنیم و در پایان نیز درباره اتصال این طرح به کامپیوترصحبت هایی می کنیم

فهرست مطالب :
مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. ۱

همان طور که در چکیده بیان شد سه راه برای برطرف کردن مشکل کم نوری led در تابلو های روان بااندازه های بزرک وجود دارد .
١‐ افزایش ولتاژ اعمالی به LED ها که معمولا این کار خطر سوختن LED ها در اثر هنگ کردن تابلو افزایش داده و همچنین از عمر مفید آن نیز خواهد کاست.
٢‐ جاروب یک در میان، این روش راه حل مناسبی در بر طرف نمودن مشکل فوق است. در عین حال که به پیچیدگی مدار منجر نخواهد شد.
٣‐تقسیم تابلو به سگمنت های جداگانه و یا ماژولار کردن نمایشگر در ایران بر روی موارد یک و دو کار شده و به جواب هایی رسیده اند یعنی در مواردی با استفاده از درایور های پر توان این تابلو ها را درایو کرده اند . و در مواردی نیز با استفاده از جاروب یک در میان این مشکل را برطرف کرده اند .اما اگر اگر اندازه تابلو روان بزرگتری مد نظر باشد باز به مشکل بر می خورند .پس ناگزیر پیچیدگی نرم افزاری روش سوم را می پذیریم و به سراغ این روش می رویم .  در فصول اول ابتدا راجع به کلیت موضوع و روش ها صحبت می کنیم و سپس درباره نحوه ماژولار کردن نمایشگرصحبت می کنیم . همان طور که در ایامه بیان می شود به دلیل استفاده از هشت بیت این برنامه قابلیت پشتیبانی ٨^٢ ماژول را دارد و در پایان نیز درباره اتصال این طرح به کامپیوترصحبت هایی داریم.

فصل اول

مطالبی این فصل خواهید آموخت عبارتند از :
1-1 ‐ سیستم تابلوهای نمایشگر دیجیتالی
1-2‐ اجزاء تصویر
1-3‐ جاروب ساده
1-4 ‐ اثر فلیکر
1-5‐ جاروب یک در میان
1-6 ‐ جدول گلایف
1-1 ‐ سیستم تابلوهای نمایشگر دیجیتالی ………………………………………………………٣
1-2 ‐ اجزاء تصویر ……………………………………………………………………………………..۴
3-3 ‐ جاروب ساده ……………………………………………………………………………………٧
1-4 ‐ اثر فلیکر …………………………………………………………………………………………٨
1-5 ‐ جاروب یک در میان …………………………………………………………………………….٩
1-6 ‐ جدول گلایف …………………………………………………………………………………. ١١
فصل دوم
2-1‐ ارتباط میکرو با display …………………………………..ا…………………………………..۱۶
2-2‐ ارتباط دو میکرو …………………………………………………………………………………۱۸
2-2-1‐برنامه میکرو main ………………………….ا………………………………………………۱۸
2-2-2‐ برنامه میکرو ماژول …………………………………………………………………………۲۷
2-3‐ارتباط یک ماژول به به صورت وقفه ………………………………………………………….۳۲
2-3-1‐برنامه میکرو main ………………..ا……………………………………………………….۳۷
2-3-2‐برنامه میکرو ماژول ………………………………………………………………………….۴۳

سخت افزار اصلی

سخت افزار اصلی

فصل سوم

در این فصل درباره نحوه اتصال به کامپیوتر و انتفال اطلاعات از طریق pc می پردازیم . تا این جا پیش رفتیم که با استفاده از یک سری دستورات توانستیم نمایشگر ها را از هم مستقل کنیم وبه طوری که زمان نمایش هیچ یک در کار دیگری خلالی ایجاد نکند . حال در این جا می خواهیم به طور تئوری تغیراتی در برنامه داده و اطلاعات موجود برای هر نمایشگر را از طریق کامپیوتر بدان ارسال کنیم .این جا فقط راجع به سخت افزار کلی صحبت هایی می کنیم و در پایان درباره برنامه
میکرو MAIN که مسلما تغییر می کند بحث می کنیم .  فرض اولیه بر این بوده است که با استفاده از کامپیوتر اطلاعات مربوط به داده و ماژول جدا شده و در ابتدا آدرس ماژول و سپس هشت بایت دیتای آن از طریق پورت سریال ارسال می شود . همان طور که در ادهمه بیان می شود در این جا از یک EEROM ،WIRE_2 استفاده می شود تا تعداد O/I های میکرو را کاهش دهد .  شماره IC که به عنوان EEPROM از آن استفاده می شود 24LC512می باشد . توضیاتی که راجع به این IC می توان داد بدین شر است

3-1‐ حافظه های eeprom سریال wire_2 ……………………………..ا…………………….. ۵۰
3-2‐ روند کلی برنامه …………………………………………………………………………….. ۶۰
3-3‐برنامه نهایی …………………………………………………………………………………. ۶۱
فصل چهارم
4-1‐ نکات کاربردی ………………………………………………………………………………… ۸۱

dot_matrix
اولین نکته ای که در مورد آن صحبت می کنیم پایه های matrix_dot است . سکل ان بدین صورت است . برای شناسایی پایه ها بدین صورت عمل می کنیم که ، با استفاده از یک ولتاژdc حدود 3 ولت روی پایه ها می کشیم تا ببینیم که کدام شطر یا ستون روشن می شود . فقط توجه کنید که با توجه به نوع matrix_dot جهت مثبت و منفی ولتاژ را رعایت کنیم .من همین کار را برای این matrix_dot انجام داده ام که نتایج بدین صورت شده است

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………۸۲

همان طور که در طول پروژه مشاهده کردید هدف اصلی این پروژه ماژولار کردن نمایشگر بوده و برای  قسمت pc آن راه کار ارائه داده ایم . پیشنهادی که به نظرم مفید می آید این است که اگر بتوان ارتباط با pc را نیز انجام داد . این روش به راحتی جایگزین تلوزیون های بزرگ می شود که مطئنا به صرفه تر نیز می باشد .  چرا که دیر نیازی بع درایور های پر توان ( روشی که هم اکنون وجود دارد ) نیست . بعلاوه حجم کار نیز پایین می آید . و کار سبک تر است

منابع ………………………………………………………………………………………………..۸۳
پیوست ها
DATASHEET MAX232
DATASHEET 74HC573
DATASHEET AT240XX

بلوک دیاگرام تابلو های دیجیتال

بلوک دیاگرام تابلو های دیجیتال

فهرست جداول:

۳‐۱‐جدول انواع حافظه های سریال wire-2 ……………..ا………………………………….. ۵۱
۳‐۲‐ جدول عملکرد پایه های حافظه ……………………………………………………………۵۳

نتایج شبیه سازی

نتایج شبیه سازی

فهرست اشکال:

۱‐۱‐بلوک دیاگرام تابلو های دیجیتال ……………………………………………………………..۳
۱‐۲‐ بزرگ نمایی تصویر …………………………………………………………………………..۵

3-1-محاسبه dot_matrix……………………………………….ا………………………………..6

۱‐۴‐نمایش حرف A …………………ا…………………………………………………………….۹
۱‐۵‐جدول گلایف نمونه برای آدمک خندان و کارکتر A ………ا……………………………….۱۲
۱‐۶‐جدول گلایف ………………………………………………………………………………….۱۳
۲‐۱‐نتایج شبیه سازی بخش ۲‐۱ ……………………………………………………………..۱۸
۲‐۲‐ نتایج شبیه سازی بخش ۲‐۲ …………………………………………………………….۳۲
۲‐۳‐ نتایج شبیه سازی بخش ۲‐۳ …………………………………………………………….۳۶
۲‐۴‐ نتایج شبیه سازی برای در ماژول …………………………………………………………۴۸
۲‐۵‐شمای واقعی سخت افزار …………………………………………………………………۴۸
۳‐۱‐ترکیب پایه های حافظه ……………………………………………………………………..۵۲
۳‐۲‐پایه های حافظه ……………………………………………………………………………..۵۴
۳‐۳‐سیگنال شناسایی ………………………………………………………………………….۵۵
۳‐۴‐بیت آدرس …………………………………………………………………………………….۵۶
۳‐۵‐نوشتن بایتی ………………………………………………………………………………….۵۷
۳‐۶‐دیاگرام زمانی نوشتن صفحه ای ……………………………………………………………۵۸
۳‐۷‐دیاگرام زمانی خواندن آدرس اخیر …………………………………………………………..۵۹
۳‐۸‐ دیاگرام زمانی خواندن آدرس دلخواه ………………………………………………………. ۶۰
۳‐۹‐سخت افزار اصلی ……………………………………………………………………………..60

Abstract
by enlarging the size of flow chart , the problem of time limitation for lightening the LEDes causes as much as reduction in recieved light of LED that our eyes can’t recognize that. we can solve this problem through three methods: 1)by increasing the using voltage to LEDes which this method increases the risk (danger) of burning the LEDes by hanging and will reduce the useful lifetime of that , too. 2) by sweeping alternately , this method is suitable for solving the previous problem. although , this method will not cause any intricasy in circle. 3) by dividing the board into separate segments or by mazhularizing the monitor . at the first chapters , we speak about the generality of topic and methods and then we speak about the manner of monitor mazhularizing . at last , we will consider the connection of this project to computerبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word  

قیمت35000تومان