انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش

در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می¬شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می¬باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال¬های پژوهش، فرضیه-های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می¬باشد.
1-2- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش
سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می-باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.
به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش می¬کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاش¬ها با توسعه روشهای مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین¬کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)
در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست که به این مسئله مهم پی برده اند که برای تداوم در صحنه¬های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می¬بایست عوامل خاصی از قبیل کیفیت محصولات و کیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن که رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمرکز بیشتر بر روی فعالیت¬ها و اهداف اصلی سازمان می¬باشد. لذا در راستای حل این مشکل اساسی بسیاری از مدیران سازمان¬های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت¬هایی را که اهمیت استراتژیک چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان که بر رو ی عوامل مذکور تأثیر مستقیم دارند، تمرکز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرآیند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می¬گیرد مانند انتخاب تأمین¬کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر که از جمله دغدغه¬های فکری مدیران می¬باشد.
افزایش تعداد شرکت¬های عرضه¬کننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال¬های اخیر باعث شده است تا سازمان¬ها و شرکت¬های برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیت¬های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در کنار این مسأله، افزایش رقابت¬های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان¬ها به بهینه¬سازی تمامی امور و فرآیندهای خود در تمامی جنبه¬های رقابتی توجه بیشتری نمایند که این توجه شامل انتخاب تأمین کنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون¬سپاری در هنگام انتخاب تأمین-کننده سعی می¬نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین¬کنندگان) گزینه¬ای را انتخاب کنند که بتواند به بهترین وجه ممکن تمامی نیازهای فرآیند برون¬سپاری شونده را به بهینه¬ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)
1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین
تشدید رقابت از دهه 1990 شرکتها را تحت فشار قرارمی¬داد تا کارایی خود را در تمامی جنبه¬هایشان بهبود دهند. از طرف دیگر، افزایش متغیرها منجر به اختصاص منابع بیشتر به منظور پیش¬بینی تقاضا و تأمین به منظور تقویت بیشتر زنجیره تأمین می¬گشت.
محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین یک راه ارزشمند برای حفاظت از مزیت رقابتی محسوب می¬گردد. (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)
مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرآیندهای مرتبط و به منظور:
 دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز
 تبدیل مواد اولیه به محصول
 ارزش گذاری محصولات
 توزیع محصولات به مشتریان
 ساده سازی انتقال اطلاعات بین اجزاء زنجیره( اعم از تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان) می¬باشد. (شفیع زاده, 1383)

1-1- مقدمه………………………………………………………………… 2
1-2- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش…………………………………… 2
1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین ………………………………………………3
1-2-2- ریسک……………………………………………………………….. 4
1-2-3- مدیریت ریسک در زنجیره تأمین………………………………….. 5
1-2-4- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمین………………. 7
1-2-5- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو………………………………. 9
1-3- اهداف پژوهش………………………………………………………… 10
1-4- بیان مسأله و سؤالات پژوهش……………………………………… 10
1-5- فرضیه های پژوهش………………………………………………….. 12
1-6- کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش……………………………………… 12
1-7- روش انجام پژوهش…………………………………………………… 13
1-8- واژگان تخصصی……………………………………………………….. 14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

در این فصل به مرور پیشینه پژوهش¬های مرتبط با موضوع این پژوهش پرداخته می¬شود. مطالعات انجام شده در زمینه ریسک¬های موجود در انتخاب تأمین¬کنندگان در زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می¬گیرد. بدین منظور مطالبی درباره زنجیره تأمین و مدیریت آن و مدیریت ریسک در زنجیره تأمین و در نهایت مدیریت ریسک در زنجیره تأمین عنوان می¬گردد.
2-2- زنجیره تأمین
در رقابت‌های جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشترى، در دسترس وی قرار داد. خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده که قبلاً وجود نداشته است، در نتیجه شرکت‌ها بیش از این نمی‌توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. در بازار رقابتی موجود، بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلى، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته‌اند. علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر برنامه¬ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری که قبلاً همگی در سطح شرکت انجام می شده اینک به سطح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی تمامی این فعالیت‌ها است. مدیریت زنجیره تأمین ( SCM ) پدیده‌ای است که این کار را به طرقی انجام می¬دهد که مشتریان بتوانند خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصولات با کیفیت در حداقل هزینه دریافت کنند.
در حالت کلی زنجیره تأمین از دو یا چند سازمان تشکیل می¬شود که به وسیله جریان‌های مواد، اطلاعات و جریان‌های مالی به یکدیگر مربوط می¬شوند. این سازمان‌ها می‌توانند بنگاه‌هایی باشند که مواد اولیه، قطعات، محصول نهایی و یا خدماتی چون توزیع، انبارش، عمده فروشی و خرده فروشی تولید می‌کنند. حتی خود مصرف کننده نهایی را نیز می‌توان یکی از این سازمان‌ها در نظر گرفت.
در دهه¬های 60 و 70 میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود محصولی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابی به خواسته‌های بازار و درنتیجه کسب سهم بازار بیشتری است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف می‌کردند.

2-1- مقدمه …………………………………………………………………..16
2-2- زنجیره تأمین………………………………………………………….. 16
2-2-1- اهداف زنجیره تأمین ………………………………………………..21
2-2-2- مدیریت زنجیره تأمین………………………………………………… 22
2-3- ریسک و مدیریت ریسک………………………………………………. 24
2-3-1- اجزا گسترده ریسک…………………………………………………. 27
2-4- مدیریت ریسک زنجیره تأمین…………………………………………. 28
2-4-1- ریسکهای زنجیره تأمین……………………………………………. 32
2-4-2- مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین ……………………………43
2-5- عوامل انتخاب تأمین کننده برتر……………………………………… 52
2-6- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو سازی……………………….. 53
2-6-1- اجزا زنجیره تأمین صنعت دارو ……………………………………56

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

با توجه به ادبیات و موضوع پژوهش مدیریت ریسک در حوزه “انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین” پیگیری می-شود و به موازات آن با توجه به اینکه ریسک¬های محیطی بر هر سه قسمت زنجیره تأمین از جمله “ریسک تأمین” تأثیرگذار است، بنابراین مدیریت ریسک¬های محیطی نیز لحاظ می¬گردد.
با توجه به فصل دو پژوهش، ریسک زنجیره تأمین از نقطه¬نظر انتخاب تأمین¬کننده، به دو قسمت مجزا تقسیم می-گردد. قسمت اول ریسک محیطی است که خود به چهار زیر شاخه” اقتصادی، سیاسی، فرهنگی/ اجتماعی و بلایای طبیعی” تقسیم می¬گردد.

در قسمت دوم عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین¬کننده برتر مدنظر قرار می¬گیرد که خود شامل هشت شاخه مجزاست: کیفیت، مسائل زیست محیطی، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی تأمین کننده، سیستم¬های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه محصول و سابقه تأمین کننده
از آن جا که پژوهش حاضر در پی درک عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین دارویی کشور است، نوع این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر اجرا توصیفی می باشد.
از لحاظ روش، پژوهش رابطه ای و همبستگی است. در این پژوهش 4 گام اصلی وجود دارد :
 به بررسی ادبیات موضوع، مدل¬ها و عوامل موجود در زمینه زنجیره تأمین، ریسک¬های موجود در زنجیره و سایر موارد مرتبط با موضوع برای شناسایی فضای تئوریکی پرداخته می¬شود.
 با استفاده از ادبیات موضوع و نظرات خبرگان به دنبال ایجاد چارچوب بومی¬شده برای شرکت¬های داروسازی کشور است. ابتدا چارچوبی اولیه طراحی¬شده، پس از مصاحبه سازمان¬یافته با خبرگان دانشگاهی و صنعت، و بررسی مؤلفه ها و ابعاد پیشنهادی، چارچوب اصلاح می¬گردد و گروه بندی شاخص¬ها، مؤلفه¬ها و ابعاد به گونه¬ای ایجاد می-گردد که بیانگر عوامل مؤثر بر ریسک زنجیره تأمین از نقطه¬نظر انتخاب تأمین کنندگان است. صحت و اعتبار چارچوب، ابعاد، مؤلفه¬ها و شاخص¬ها با استفاده از پرسشنامه خبرگان سنجیده می¬شود.
 پس از نهایی شدن شاخص¬ها بر اساس گام دوم، برای تحلیل بیشتر به کمک داده¬های تجربی در کارخانه¬های داروسازی، با استفاده از پرسشنامه از طریق روش¬های آماری، چارچوبی جهت ارزیابی ریسک¬های مؤثر بر انتخاب تأمین¬کنندگان در کارخانه¬های زیرمجموع هولدینگ داروسازی داروپخش و البرز دارو و پارس دارو ارائه می¬گردد. به منظور بررسی ریسک¬های موجود در زنجیره تأمین دارو از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
 جهت الویت¬بندی ریسک¬ها از الگوریتم MADM استفاده می¬شود که با توجه به نوع مسأله و تعداد فاکتورها و دیگر مسائل موجود در این پژوهش تکنیک تاپسیس فازی انتخاب می¬گردد.
3-3- جامعه آماری و نمونه
صنعت دارویی کشور به عنوان جامعه آماری در این پژوهش مطرح است. در نمونه¬گیری، پرسشنامه¬ها از سه هولدینگ بزرگ دارویی کشور – داروپخش، البرز دارو و پارس دارو- جمع¬آوری و مورد ارزیابی قرار می¬گیرند.

3-1- مقدمه …………………………………………………………………….60
3-2- فرضیه ها و چارچوب پژوهش………………………………………….. 60
3-2-1- ارائه چارچوب پژوهش………………………………………………… 60
3-2-2- فرضیه ها/سؤالات …………………………………………………….63
3-2-3- روش پژوهش…………………………………………………………. 63
3-3- جامعه آماری و نمونه…………………………………………………… 64
3-3-1- هولدینگ داروپخش …………………………………………………….65
3-3-2- شرکت سرمایه گذاری البرز………………………………………….. 67
3-3-3- هولدینگ پارس دارو……………………………………………………. 69
3-4- متغیرهای اصلی پژوهش …………………………………………………72
3-5- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………….. 72
3-6- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. 73
3-6-1- آزمون T تک نمونه ای………………………………………………… 73
3-6-2- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………….. 73
3-6-3- آزمون فریدمن………………………………………………………….. 74
3-6-4- تکنیک تاپسیس فازی…………………………………………………. 74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

پس از آنکه محقق، داده¬ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود باید مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده¬ها معروف است، آغاز شود. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد زیرا نشان دهنده تلاش¬ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله، محقق با استفاده از روش¬های مختلف و با تکیه بر معیار عقل، سعی می¬کند اطلاعات و داده¬ها را، مورد بررسی قرار دهد . در مرحله تجزیه و تحلیل، آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده¬ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤال و سؤالات تحقیق جهت داده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. (حافظنیا،محمد, 1377)
استنباط آماری، بخشی از متدولوژی پژوهش و در حقیقت یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی است . بنابراین اهمیت آن، وقتی درک می¬شود که در رابطه با مسائل پژوهش علمی در نظر گرفته شود. استنباط آماری با استفاده از اصول و قوانینی که پایه-های آن بر تئوری احتمالات بنا نهاده شده است، معین می¬کند که میزان اهمیت و اعتبار مقادیر توصیفی و احتمال درست بودن هر یک از این مقادیر و نتایجی که به وسیله شاخص¬های توصیفی بیان می¬شود چیست، درجه قطعیت و دقت آن¬ها چقدر است، و چگونه می¬توان آنها را شناخت و برای موارد کلی¬تر جامعه کافی دانست .در این صورت، آنچه در نتیجه مقایسه مقادیر و مشخصه¬ها، درست به نظر می¬آید به¬صورت فرضیه هایی بیان می¬شود و درست بودن آنها با انجام محاسبات خاص، مورد آزمایش قرار می¬گیرد. تعبیر و تفسیر نتایج عینی آزمایش و تعیین احتمال درست بودن آن از ضروریات پژوهش علمی است و با استفاده از همین تفسیر احتمالی (استنباطی) است که می¬توان نتیجه پژوهش مشخص و معدود را گسترش داد. (عادل آذر و دیگران, 1383)
در این فصل اطلاعات جمعیت شناختی پاسخگویان به پرسشنامه¬ها،‌ آزمون روایی شاخص¬های مؤلفه¬های تحقیق و میزان اهمیت مؤلفه¬ها در بررسی تأثیر ریسک¬های موجود انتخاب تأمین¬کننده در زنجیره تأمین¬ مورد تحلیل قرار می¬گیرند تا در نهایت به ارائه مدل¬ نهایی تحقیق منجر گردد.
4-2- آمار توصیفی خبرگان جهت اصلاح چارچوب اولیه
همانطور که در فصل سوم اشاره شد، به منظور سنجش روایی چارچوب با پنج نفر از خبرگان مصاحبه سازمان یافته صورت گرفت. چارچوب اولیه و هم چنین دسته¬بندی مؤلفه¬ها اصلاح گردید. ابعاد و مؤلفه¬هایی نیز که مورد نظر قرار نگرفته بودند به چارچوب اضافه شدند. از لحاظ مدرک تحصیلی هر پنج نفر دارای مدرک فوق لیسانس در رشته مدیریت بودند.

4-1- مقدمه……………………………………………………………………… 81
4-2- آمار توصیفی خبرگان جهت اصلاح چارچوب اولیه………………………. 82
4-3- اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………….. 82
4-4- آمار توصیفی………………………………………………………………. 86
4-4-1- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده………………….. 86
4-4-2- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیطی…………………. 94
4-5- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………. 96
4-6- الویت بندی مؤلفه های تحقیق…………………………………………… 101
4-6-1- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی …………………………………101
4-6-2- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن………………………………… 105

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

همانطور که در فصل¬های پیش اشاره شد، هدف این تحقیق طراحی مدل به منظور انتخاب تأمین‌کنندگان بر اساس ریسک‌های زنجیره تأمین در صنعت دارو می¬باشد. پس از مرور ادبیات مرتبط با موضوع در فصل دوم، در فصل سوم مدل مفهومی تحقیق ارائه گشت. در فصل چهارم نیز،این پژوهش، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نظرسنجی کارشناسان و مدیران ارشد کارخانجات داروسازی پرداخت. در این فصل، ابتدا با توجه به مطالب بیان شده در فصل¬های پیشین، ابتدا به خلاصه¬ای از اقدامات انجام شده، پرداخته می¬شود. سپس نتایج به دست آمده پژوهش و مقایسه آن با مطالعات قبلی و در نهایت مدل و الگوریتمی ارائه می-گردد. در پایان، محدودیت¬های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیق¬های آتی، ارائه می¬گردد.
5-2- خلاصه پژوهش
با توجه به ادبیات پژوهش در فصل دوم و تمرکز بر روی انتخاب تأمین¬کنندگان در زنجیره تأمین، عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین¬کنندگان در راستای کاهش ریسک از مقالات استخراج گشت و با مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی شاخص¬های اصلی و زیر مجموعه¬های آن به قرار زیر دسته بندی گشت:
هشت شاخص اصلی در زمینه ریسک تأمین کننده وجود دارد: کیفیت، مسایل زیست محیطی، انعطاف¬پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم¬های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه.
هرکدام از این شاخص¬ها خود به زیر شاخه¬های دیگری تقسیم شدند که جمعاً 30 شاخص فرعی – سؤال- مورد بررسی قرار گرفت.
ریسک¬های محیطی نیز به چهار دسته اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و مسائل فرهنگی/اجتماعی تقسیم گشت که آنها نیز توسط 9 شاخص فرعی -سؤال- مورد بررسی قرار گرفتند.
در ادامه، بر اساس مطالعات قبلی انجام شده، مدلی مفهومی جهت مدیریت ریسک انتخاب تأمین¬کنندگان در زنجیره تأمین ارائه می¬شود. و در پایان، مدل نهایی پژوهش بیان می¬گردد.
5-3- نتایج پژوهش
با توجه به الویتهای بدست آمده در تکنیک تاپسیس فازی، داده¬هایی را که میانگینشان نسبت به کل، بالای 20% هستند، حذف می¬شوند. (دلیل حذف 20% بالایی، حذف کم اهمیت¬ترین هاست)
پیشنهاداتی برای پژوهش¬های آینده
جهت انجام تحقیقات آتی دراین موضوع به نظر می¬رسد پیشنهادات ذیل مفید و راه گشا باشند.
 دیدگاه استفاده شده دراین تحقیق برای تعریف رخدادهای ریسکی، دیدگاهی مشتری¬گرایانه است و این پژوهش رخدادهای منجر به عدم رضایت مشتری- که در این پژوهش همان تولیدکننده دارو است- نسبت به فعالیت تأمین¬کننده را رخدادهای ریسکی درنظرگرفته است. اما نباید از یک نکته غافل شد و تنها و تنها به انتظارات و دیدگاه¬های مشتریان اهمیت داد بلکه دیدگاه¬های گروه¬های دیگری نظیر سهامداران، کارکنان، تأمین¬کنندگان و حتی جامعه قابل بررسی و اهمیت است. لذا کامل¬تر آن است در تعریف رخدادهای ریسکی به این دیدگاه¬ها پرداخته شود و مدلی ساخته و ایجاد شود که ریسک را از این ابعاد نیز درنظر گیرد. به طور مثال با در نظرگرفتن دیدگاه سهامداران و صاحبان شرکت ضروری می¬گردد که محرک¬های ریسک مربوط به این دسته حتماً تعریف و اندازه گیری گردد.
 همانطور که پیش از این هم ذکر شد تقریباً تمام تحقیقاتی که پیرامون مدیریت ریسک زنجیره تأمین صورت گرفته است کل زنجیره تأمین را بصورت یکجا در نظر گرفته و اقدام به تعیین فاکتورهای ریسک نموده¬اند. اگرچه در این پژوهش سعی شده¬ تا فاکتورهای ریسک را بصورت مجزا برای بخش تأمین شناسایی کرده و به شکل مدلی کاربردی ارائه دهد ولی به دلیل محدودیت¬های حاکم بر فضای تحقیق و وجود کاستی¬های احتمالی در پردازش این فاکتورها و متناسب سازی برای کاربرد در صنایع و زمینه¬های مختلف مدیریتی ، پیشنهاد می¬گردد تحقیقات آتی روی تفکیک و جداسازی فاکتورها برای بخش¬های مختلف زنجیره تأمین بیشتر تمرکز کرده و مطالعات گسترده-تری در این راستا انجام پذیرد .
 جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش ، زنجیره تأمین صنعت دارو در سه هولدینگ بزرگ دارویی کشور با نام¬های داروپخش، سرمایه¬گذاری البرز و پارس دارو بوده است .استفاده از جامعه آماری گسترده¬تر نظیر کل صنعت دارو و یا مجموعه بزرگتری از هولدینگ¬های اصلی دارویی کشور که باعث افزایش تعداد نمونه آماری پژوهش می¬شود، می¬تواند نتایج قابل تعمیم¬تری را ارائه دهد.
 همچنین پیشنهاد می¬شود مشابه این پژوهش در صنایع دیگری در کشور انجام پذیرد و نتایج و مدل نهایی بدست آمده با تحقیق پیش رو مورد مقایسه قرار گرفته و تحلیل شود .
 این پژوهش در سال جاری (1390) انجام شده است. بنابراین می¬توان پیشنهاد نمود پژوهش مشابهی با همین جامعه آماری در دو یا سه سال آینده صورت پذیرد تا بتوان تغییرات حاصله با نتایج این تحقیق را مورد نقد و ارزیابی قرار داد و میزان کم¬رنگ شدن یا پررنگ شدن اهمیت برخی از فاکتورها را در مدیریت ریسک انتخاب تأمین¬کنندگان در زنجیره تأمین با گذشت زمان و یا تغییر شرایط و محرک¬های محیطی بررسی نمود .

5-1- مقدمه………………………………………………………………………. 110
5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………….. 110
5-3- نتایج پژوهش ………………………………………………………………..111
5-4- مدل نهایی پژوهش……………………………………………………….. 115
5-5- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین……………………………………. 117
5-6- پیشنهادات………………………………………………………………….. 124
5-5-1- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………….. 124
5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده…………………………………… 125
منابع و مآخذ لاتین……………………………………………………………….. 128
منابع و مآخذ فارسی……………………………………………………………. 132بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان