در این شبیه سازی قصد داریم به وسیله ابزار های مغناطیسی نرم افزار matlab یک ترانسفرماتور را شبیه سازی کنیم. توان این ترانسفورماتور 50 کیلو وات فرکانس کاری آن Hz 50 ولتاژ آن 120/20   ولت است و بازدهی آن حدود 94 درصد است.جریان بی باری مغناطیس 1 درصد  و راکتانس نشتی آن 2.3 درصد است. تلفات مربوط به هسته در این شبیه سازی اعمال نشده است و نمودار B-H مربوط به ماده به کار رفته در هسته  خطی در نظر گرفته است.

نسبت تبدیل در این ترانسفورماتور 1 به 10 است که در اسکوپ ها قابل مشاهده است.ترانسفورماتور در ابتدا بدون بار است و در زمان t=0.5 s بار به ترانسفورماتور متصل می شود. به علت اندوکتانس نشتی و مقاومت سیم پیچ ها ولتاژ سیم پیچ دوم از 12 ولت موثر به 11.3 ولت موثر رسیده است و جریان طرف دوم ترانسفورماتور در حالت بار کامل 3.9 آمپر است.در اسکوپ ها می توان فلو مغناطیسی و مقدایر موثر در شرایط بی باری و بار کامل را مشاهده کرد.

matlab