مقدمه :

در دنیای امروز اطلاعات عامل کسب قدرت می باشد اگر سازمانی بخواهد قدرتمند و مطلوب باشد باید مطلع باشد. وجود این امر استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف را توسعه بخشیده است. مدیران موسساتی که می خواهند سازمانی را با راندمان بالا و مطلوب داشته باشند سعی بر این دارند تا با استفاده از ابزارهای کارآمد و اساسی سیستم سازمان خود را برای دستیابی به موقع آمار و اطلاعات از جنبه های مختلف کامپیوتری کنند.
هدف از اين گزارش ارائه چشم اندازي از قابليتها و افراد مرتبط و همچنين بخش هاي مرتبط با سيستم انبار مي باشد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………. …. 2

فصل اول : آشنايي با نرم افزارها و ابزارهای مورد نياز (کلیات)

MS SQL Server يکی از سيستم های مديريت بانک های اطلاعاتی رابطه ای (Relational) است که توسط شرکت مايكروسافت ارائه شده است . SQL Server از مدل سرويس دهنده – سرويس گيرنده (Client/Server) تبعيت می نمايد . در اين مدل ، درخواست های (InQuery) سرويس گيرندگان برای سرويس دهنده ارسال و در سمت سرويس دهنده بررسی و آناليز می گردند . در ادامه ، پردازش های‌ مورد نياز بر روی اطلاعات ذخيره شده در بانک های اطلاعاتی انجام و در نهايت ، نتايج برای سرويس گيرنده ارسال خواهد شد .
MS SQL Server با استفاده از مجموعه عناصری ( Components ) كه به صورت هدفمند اجراء می گردند ، قادر به تامين نيازها و درخواست ها از مخازن داده (Data Storages) می باشد . مخازن داده در SQL Server به دو روش زير مديريت می گردند :
• OLTP ( برگرفته از OnLine Transaction Processing System )
• OLAP ( برگرفته از OnLine Analytical Processing System )

در مدل OLTP ، مخازن داده به صورت جداول رابطه ای که عموما” به جهت جلوگيری از تکرار و ناهمگونی اطلاعات به صورت هنجار (Normalize) درآمده اند ، سازماندهی می شوند . اين نوع از بانک های اطلاعاتی برای درج و تغییر سریع اطلاعات توسط چندین کاربر بطور همزمان مناسب می باشند .
در مدل OLAP مخازن داده جهت تجزيه و تحليل و خلاصه سازی حجم زيادی از اطلاعات سازماندهی می شوند. مخازن داده و ارتباط بين اطلاعات در اين مدل توسط SQL Server مديريت می گردد .

يکی از اهداف مهم سيستم های مديريت بانک های اطلاعاتی ، قابليت رشد و توسعه (Scalability) است . MS SQL Server مجموعه ای از پتانسيل ها را به منظور تامين هدف فوق ارائه نموده است كه به برخی از مهمترين آنها اشاره می گردد :
• قابليت کار با بانکهاي اطلاعاتی حجيم (در حد ترابايت)
• قابليت دسترسی هزاران کاربر بطور همزمان به بانک اطلاعاتی
• قابليت خود سازگاری (Self Compatibility) . با استفاده از ويژگی فوق ، منابع مورد نياز هر كاربر (نظير حافظه ، فضای ديسک و …) به محض اتصال به سرور (Log in) به صورت اتوماتيك به وی تخصيص داده می شود و پس از Log off ، منابع اختصاص يافته به منظور استفاده ساير كاربران آزاد می شوند .
• قابليت اعتماد و در دسترس بودن (Reliability) . با استفاده از ويژگی فوق می توان بسياری از فعاليت های مديريتی را بدون توقف سرور انجام داد (نظير BackUp) .
• برخورداری از سطوح امنيتی بالا . بدين منظور اعتبار سنجی کاربران توسط SQL با اعتبار سنجی ويندوز تجميع می گردد . در چنين مواردی ، ضرورتی به تعريف کاربر در MS SQL نخواهد بود و اعتبار سنجی وی توسط ويندوز انجام خواهد شد .
• پشتيبانی از حجم بالائی از حافظه در سرور (در نسخه 2000 تا 64 گيگابايت و در نسخه 2005 متناسب با حافظه ای كه سيستم عامل از آن حمايت می نمايد ) .
• استفاده از چندين پردازنده به صورت موازی (در نسخه 2000 تا 32 پردازنده همزمان و در نسخه 2005 محدوديتی وجود ندارد )
• پشتيباني ازلايه ها وسوکت های امنيتی نظير SSL ، خصوصا جهت استفاده در وب .
یکی ديگر از ويژگی های مهم سيستم های مديريت بانک های اطلاعاتی‌ ، ايجاد تسهيلات لازم به منظور مديريت بانك های اطلاعاتی است . SQL Server با ارائه برنامه هاي جانبی نظير Enterprise Manager استفاده و مديريت بانک های اطلاعاتی را آسان نموده است .

کپسوله سازی ، اغلب با نام مخفی سازی اطلاعات نيز ناميده می شود. اما با اينکه اين دو واژه در برخی حالات بجای يکديگر استفاده می گردند ، نمی توان آنان را مترادف هم در نظر گرفت . آنان دارای مفاهيمی مجزاء می باشند. کپسوله سازی ، پياده سازی يک شی را از رفتار آن تفکيک و بنوعی محدوديتی را بمنظور دستيابی به داده داخلی ايجاد می نمايد . محدوديت فوق ، باعث می گردد که جزئيات خاصی از رفتار يک شی مخفی گردد . بدين ترتيب ، امکان ايجاد يک جعبه سياه فراهم که وضعيت داخلی يک شی در مقابل استفاده کنندگان وو آسيب های احتمالی حفاظت خواهد شد .
کپسوله سازی معمولا” با “انتزاع ” نيز اشتباه گرفته می شود. با اينکه دو مفهوم فوق تا حدود زيادی با يکديگر مشابه می باشند ، ولی ايده های متفاوتی را ارائه می نمايند. انتزاع يک فرآيند بوده و شامل عمليات لازم بمنظور مشخص نمودن خصايص و رفتار يک شی برای پردازش است . کپسوله سازی ، مکانيزمی است که توسط “انتزاع” ، پياده سازی می گردد .مثلا” شی راديو ، تکنولوژی های متفاوتی را کپسوله نموده است ، تکنولوژی هائی که امکان درک مناسب آنان برای اغلب افراد امکان پذير نخواهد بود.
در ويژوال بيسيک دات نت ، ساختاری که امکان تعريف يک “انتزاع ” را فراهم می نمايد ، کلاس ( class ) ، ناميده می شود. واژه کلاس و شی ، اغلب بجای يکديگر استفاده می گردند ، اما شی در واقع يک نمونه از يک کلاس است . يک عنصر شامل مجموعه ای از يک و يا چندين شی نظير يک کتابخانه کلاس در يک DLL است .

د) توارث (inheritance)
توارث ، قابليت تعريف يک کلاس جديد است که رفتارهای خود ( و کد ) را ااز يک کلاس موجود ، به ارث می برد. کلاس جديد ، کلاس مشتق شده و يا کلاس فرزند ، ناميده می شود . کلاس اوليه بعنوان کلاس پايه و يا مادر ناميده می شود .
توارث بمنظور ارائه ارتباطات از نوع “Is-a ” و يا “kind-of” ، است. يک اتومبيل يک وسيله نقليه است . يک قايق يک وسيله نقليه است . يک زيردريائی يک وسيله نقليه است . در برنامه نويسی شی گراء ، کلاس پايه “وسيله نقليه ” ، می تواند رفتارهای عمومی تمامی انواع وسائط نقليه را مشخص می نمايد. يک کلاس زيرمجموعه که از کلاس پايه مشتق می گردد می تواند بگونه ای پياده سازی گردد که نشاندهنده رفتار نوع خاصی از يک وسيله نقليه باشد .مهمترين دستاورد توارث ، قابليت توسعه و استفاده مجدد از کد است . علاوه بر امکان فوق ، يکی ديگر از دستاوردهای توارث ، قابليت ارتباط بين اشياء متفاوتی است که از يک شی واحد ، مشتق شده اند .
در مقابل توارث ، نوع خاص ديگری از ازتباط و از نوع “has – a” وجود دارد . اين نوع ارتباط با استفاده از ترکيب ( Composition) که در برخی حالات از آن با نام تجمع ( aggregation ) نيز ياد می گردد، ايجاد می گردد. ارتباط فوق، نشاندهنده اين موضوع است که يک شی در مقابل توارث خصلت ها و رفتار خود از يک شی ديگر ، خود شامل شی ديگر است ( ترکيب خصلت ها و رفتار در مقابل توارث خصلت ها و رفتار ) . طبيعتا” اتومبيل دارای يک موتور است ، اما نمی توان اين ادعا را داشت که اتومبيل نوعی از يک موتور است .
در ++C ، نوع خاصی از توارث و با نام توارت چندگانه ، استفاده می گردد. در سناريوی فوق ، يک کلاس از بيش از يک کلاس پايه مشتق می شود . تعداد زيادی از برنامه نويسان ++C ، استفاده از توارث چندگانه را دارای چالش های خاص خود دانسته و در موارديکه از کلاس های پايه با اسامی توابع يکسان استفاده می گردد بکارگيری صحيح آنان برای حتی برنامه نويسان با تجربه مسائل خاص خود را بدنبال خواهد د اشت .ويژوال بيسيک دات نت، نظير جاوا صرفا” امکان توارث يگانه را حمايت می نمايد.
در زمان طراحی شی گراء ، می بايست شناخت لازم و عميقی از توارث و تاثيرات آن وجود داشته باشد . ايجاد يک شی که از شی ديگر مشتق خواهد شد ، همواره عمليات آسانی نخواهد بود و با مجموعه ای از سوالات روبرو خواهيم شد . مثلا” آيا دايره نوع خاصی از بيضی است ؟ آيا مربع شکل خاصی از مستطيل است ؟ .

هـ )چند ريختی ( polymorphism )
چندريختی ، تصور( برداشت ) اشکال متفاوت از يک شی ، است. در برنامه نويسی شی گراء ، اين انتظار وجود دارد که پتانسيل های زبان استفاده شده برخوردی مناسب و متفاوت با اشياء را در زمان اجراء داشته باشند. در موارديکه اشياء با يکديگر ارتباط برقرار می نمايند عملا” پيام هائی را ارسال و يا دريافت می دارند . در اين راستا ، فرستنده پيام ضرورتی به آگاهی ازاينکه چه کلاسی از دريافت کننده عضوء است ، نخواهد داشت. (می تواند هر کلاس دلخواهی باشد) . شی فرستنده صرفا”می بايست دارای دانش لازم در ارتباط با توانائی شی دريافت کننده بمنظور انجام يک رفتار خاص باشد. وضعيت فوق ، مهمترين مزيت چندريختی است .
مثلا” فرض کنيد ما دارای يک مستطيل ، مربع و يک دايره باشيم . هر کلاس يک shape بوده و هر يک دارای متدی با نام Draw می باشند که مسئوليت تفسير و رسم شکل بر روی صفحه را بر عهده دارند. با استفاده از چند ريختی ، می توان متدی را ايجاد که يک شی Shape و يا آرايه ای از اشياء Shape را بعنوان پارامتر دريافت نمايد. می توان مربع ، مستيطل و دايره را به اين متدها بدون هيچگونه مسئله ای پاس دهيم . (مراجعه به يک کلاس از طريق مادر آن بطور کامل معتبر و قانونی خواهد بود ). در مثال فوق ، گيرنده صرفا” از اين موضوع که يک Shape را دريافت که دارای متدی با نام Draw است ، آگاه و اطلاعات خاصی در ارتباط با نوع خاص Shape نخواهد بود. در صورتيکه Shape ، مستطيل باشد ، در ادامه نسخه Draw مربوط به مستطيل فراخوانده خواهد شد. اگر شکل مورد نظر ، مربع باشد ، نسخه Draw مربوط به مربع ، فراخوانده می شود.
1-1- SQL Server
1-1 ) مقدمه اي بر SQL Server .ا……………………………. 5
1-2 ) معرفي SQL و دستورات عمومي آن ………………….. 7
1-3) عملگرها در SQL ..ا………………………………………. 8
1-4 ) ایجاد یک ADO Connection به یک پایگاه داده ………. 9

2-1 ) مقدمه اي بر برنامه نويسي شي گراء در دات نت …………. 12
2-2 ) سی شارپ دات نت و برنامه نویسی شی گرا………………. 15
2-3 ) چرا به دات نت احتیاج داریم ؟………………………………….. 20
2-4) مقدمه اي بر C#.Net….ا…………………………………………. 21

فصل دوم : تحليل ، طراحي و پیاده سازی سیستم انبار

2-1- مهندسی نرم افزار سیستم
1-1) نمودارER سیستم ……………………………………… 27
1-2) نمودار CLASS سیستم ………………………………. 28
1-3) نمودار USECASE کلی ……………………………. 29
1-4) نمودار USECASE واحد انبار …………………….. 30
1-5) نمودار USECASE فروش ………………………… 31
1-6) نمودار USECASE خرید ………………………… 32
1-7) نمودار USECASE مشتری ……………………… 33
1-8) نمودار ACTIVITY کالا ………………………… 34
1-9) نمودار ACTIVITY ورود به سیستم ……………. 35
1-10) نمودار SEQUENCE ورود کالا ……………… 36
1-11) نمودار SEQUENCE خروج کالا …………….. 37

2-2- شرح بخش های مختلف سیستم انبار
1-1 ) صفحه ورود به سیستم ……………………………… 38
1-2 ) صفحه اصلی برنامه …………………………………. 39
1-3 ) ثبت انبار جدید در سیستم ……………………………. 40
1-4 ) ثبت شرکت جدید در سیستم …………………………. 41
1-5 ) ثبت کالای جدید در سیستم ………………………….. 42
1-6 ) ورود کالا در انبار ………………………………….. 43
1-7 ) خروج کالا از انبار ………………………………… 44
1-8 ) گزارش ورودی های انبار …………………………. 45
1-9 ) گزارش خروجی های انبار ………………………… 46
1-10 ) گزارش موجودی کل انبار ……………………….. 47
1-11 ) گزارش شرکت های موجود ……………………… 48

2-3 – سورس کدهای برنامه ……………………………………. 49

نتیجه گیری ………………………………………………………… 86
منابع و مأخذ ……………………………………………………….. 87

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودار ها

نمودارER سیستم ………………………………………………………… 27
نمودار CLASS سیستم …………………………………………………. 28
نمودار USECASE کلی ………………………………………………. 29
نمودار USECASE واحد انبار ……………………………………….. 30
نمودار USECASE فروش …………………………………………… 31
نمودار USECASE خرید …………………………………………… 32
نمودار USECASE مشتری ………………………………………… 33
نمودار ACTIVITY کالا …………………………………………… 34
نمودار ACTIVITY ورود به سیستم ……………………………….. 35
نمودار SEQUENCE ورود کالا …………………………………… 36
نمودار SEQUENCE خروج کالا …………………………………37  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان