انتخاب صفحه

چکیده

از آنجا که یادگیری نرم افزار های  صنعتی در کشور در حال توسعه ای مانند کشور ما ضروری است، تهیه کنندگان این پایان نامه سعی کرده اند که راهنمای یکی از نرم افزار های مانتیتورینگ را به فارسی برگردانیم.نرم افزار ما XP-Builder  می باشد.در این پایان نامه سعی بر آن شده است تا تمامی قسمت های برنامه به طور کامل توضیح داده شود.امید است مورد استفاده صنعت گران عزیز قرار گیرد.

در این راهنما با معرفی تمام قسمت های برنامه، کاربر به راحتی می تواند اقدام به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نمایش داده ها کند. استفاده از آلارم، گزارش،محیط گرافیکی قدرتمند، مدیریت آسان تگ و وقایع ویژگی های منحصر بفرد این نرم افزار است که طریقه استفاده از آنان به طور کامل در این پایان نامه گنجانده شده است.

فصل های این پایان نامه به یکدیگر مربوط می باشند. لذا خواهشمند است در استفاده از راهنما حوصله لازم به کار برده شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

 

مقدمه. 1

فصل 1 : چگونه شروع کنیم.. 3

1-1: مشخصات Xp –Builder 4

2-1: سیستم مورد نیاز برای کار با  Xp –Builder 13

3-1: طریقه نصب 14

 

فصل 2 : بررسی اجمالی و مبانی XGT Panel 19

1-2 : بررسی اجمالی  XGT Panel 20

1-1-2  : معرفی XGT panel 20

2-1-2 : اطلاعات نشان داده شده در XGT Panel 20

3-1-2 : مثالی ساده از عملکرد XGT Panel 20

2-2 : مبانی XGT Panel 23

1-2-2 : ساخت پروژه 23

2-2-2 : تغییرات تنظیمات پنجره 25

3-2-2 : ایجاد صفحه و تغییر مشخصات 28

4-2-2 : ویرایش screen 34

5-2-2 : چک کردن آدرس و case 47

6-2-2 : شبیه سازی و انتقال.. 49

 

فصل 3 : پیکربندیXp – Builder. 56

1-3 : پیکر بندی Display 57

2-3 : ترکیب بندی منو 59

3-3 : Docking Window 63

4-3 : Screen tap Group 66

5-3 : مخصوص کاربر 68

1-5-3 : Tool Bar 68

2-5-3 : تنظیمات کلید میانبر 71

3-5-3 : تنظیمات اپشن های جعبه ابزار 73

4-5-3 : تنظیمات مدیریت پروژه 74

 

فصل 4 : پروژه. 75

1-4 : مدیریت فایل پروژه 76

1-1-4 : ساخت پروژه جدید 76

2-1-4 : باز کردن پروژه 77

2-4 : آرایش پروژه 79

 

فصل 5 : ویرایش screen. 81

1-5 : بررسی اجمالی صفحه نمایش 82

1-1-5 : Base Screen 83

2-1-5 : window screen 85

3-1-5 : part screen 87

4-1-5 : پنجره ی صفحه کلید 88

5-1-5 : window screen  سراسری 90

2-5 : درج پنجره جدید 91

3-5 : باز کردن یا بستنن یک screen 92

1-3-5 : باز کردن یک screen 92

2-3-5 : بستن پنجره 92

4-5 : تغییر نام 93

5-5 :screen property 94

1-5-5 : مشخصات عمومی 94

2-5-5 : مشخصه های background 96

6-5 : ویرایش صفحه 97

1-6-5 : کپی (ctrl+c) و (ctrl+v) paste  اسکرین 97

2-6-5 : (ctrl+v)paste , (ctrl+x)cut 98

3-6-5 : حذف اسکرین 99

7-5 : رسم شکل و اشیا 100

1-7-5 : استفاده از ابزار ویرایش 100

8-5 : رسم دیاگرام. 102

1-8-5 : بررسی اجمالی Diagram 102

2-8-5 : رسم شکل 105

9-5 : رسم یک شیء 113

10-5 : رسم یک شکل یا یک شیء از کتابخانه 114

 

فصل 6 : ویرایش شکل ها و اشیاء. 115

1-6 : selection  (انتخاب ) گزینش 116

2-6 : تنظیمات اندازه 117

3-6 : تغییر مشخصات 120

4-6 : حذف کردن 120

5-6 : (ctrl+x) cut، paste ( ctrl+u) 120

6-6 : paste (ctrl+v) , copy (ctrl +c) 121

7-6 : multi copy(کپی چندگانه ) 121

8-6 : Drag and Drop ……………………………………………………………………………………………………. 126

9-6 : undo و redo کردن 128

10-6 : Group and ungrouping 129

11-6 : Rotation 130

12-6 : متقارن کردن شکل 131

13-6 : تغییر سفارشات رسم 132

14-6 : same space 133

15-6 : paste 134

16-6 : حرکت نقطه ای 137

17-6 : تغییر موقعیت واندازه شکل یا شی 138

18-6 : فانکشن های اضطراری (Auxiliary)  برای تغییر شکل یا شی ء 141

1-18-6 : Thumbnail (کوچک نمایی) 141

2-18-6 : پنجره pan (pan window) 142

3-18-6 : بزرگ و کوچک کردن تصویر 143

4-18-6 : شبکه شبکه ای کردن و تنظیمات آن 144

5-18-6 : نمایش /مخفی کردن خط حاشیه و خط راهنما 146

6-18-6 : مشاهده ی شناسه ID شی ء 147

7-18-6 : مشاهده ی آدرس شیء 150

 

فصل 7 : Online. 151

1-7 : ساختار ارتباط 152

1-1-7 : ارتباط سریال(RS232c) 152

2-1-7 : ارتباط Ethernet 155

2-7 : انتقال پروژه 160

3-7 : انتقال به حافظه ی Removable 164

4-7 : دریافت فایل پروژه 166

5-7 : دریافتbackup 169

6-7 : آپدیت XGT Panel 173

7-7 : تغییر و نمایش اطلاعات XGT panel 176

8-7 : خطاهای ارتباطی و عیب یابی 180

 

فصل 8 : کتابخانه گرافیکی / شیء ای… 182

1-8 : کتابخانه گرافیکی 183

1-1-8 : ترکیب پنجره کتابخانه گرافیکی 183

2-1-8 : انتخاب کتابخانه و ویرایش و تنظیمات عکس background 184

3-1-8 : ایجاد ، حذف و تغییر نام لیست کتابخانه گرافیکی کاربر 187

4-1-8 : وارد کردن / خارج کردن از کتابخانه گرافیکی کاربر 189

5-1-8 : کتابخانه گرافیکی کاربر؛ ذخیره عکس ، اطلاعات عکس؛ تغییر عکس 195

6-1-8 : ثبت عکس انتخاب شده  به کتابخانه ی گرافیکی با فرمت NMF 201

2-8 : کتابخانه اشیاء 203

1-2-8 : پنجره کتابخانه 203

2-2-8 : درج کتابخانه و ویرایش 205

 

فصل 9 : ابزارهای پر کاربرد. 207

1-9 : پیدا کردنDivice  ها 208

2-9 : وضعیت حافظه‌ی استفاده شده 210

3-9 : Device cross refrence 211

4-9 : چک کردن اطلاعات 213

5-9 : دیدن نقشه دستگاه 214

6-9 : نصب یا بیرون بردن یک فونت 216

1-6-9 : بیرون بردن یک فونت 216

2-6-9: نصب فونت 217

7 -9 : ثبت رشته به صورت خودکار در جدول رشته 217

 

فصل 10 : پرینت پروژه. 219

1-10 : تنظیمات پرینت 220

1-1-10 : لیست 220

2-1-10 : تنظیمات پرینت 222

3-1-10 :  سربرگ / پاورقی 222

2-10: پرینت جزییات 226

1-2-10 : ویژگی های پروژه 227

2-2-10 : Screen Thumbnails 228

3-2-10 : Screen 229

4-2-10 : Text Table 229

5-2-10 : Scheduler 230

6-2-10 : Logging 230

7-2-10 : Flow Alarm 231

8-2-10 : System Alarm 231

9-2-10 : History Alarm 231

10-2-10 : Recipe 232

11-2-10 : Script 233

12-2-10 : Tag(برچسب) 234

13-2-10 : Cross Reference 234

 

فصل 11 : شبیه سازی… 235

1-11 : شروع شبیه سازی 238

1-1-11 : نظارت دستگاه 239

2-1-11 : تغییر ارزش device 243

3-1-11 : صفحه نمایش لیست Device 245

 

فصل 12 : تنظیمات بارکد.. 246

1-12 : پروسه تنظیمات و استفاده 247

2-12 : مثال استفاده از بارکد 249

 

فصل 13 : مشخصات پروژه. 252

1-13 : summary 253

2-13 : تنظیمات XGT- panel 254

3-13 : تغییر صفحه نمایش (screen) 268

4-13 : تنظیمات امنیتی 271

5-13 : Key window settings 273

6-13 : زبان 274

7-13 : تنظیمات ذخیره سازی 278

8-13 : تنظیمات Script سراسری 280

9-13  : تنظیمات کمکی 281

10-13 : تنظیمات پیشرفته کنترل کننده 284

 

فصل 14 : داده های عمومی… 286

1-14 : تگ (tag) 288

1-1-14 : استفاده از تگ 289

2-1-14 : تنظیمات tag 291

3-1-14 : وارد کردن آدرس قطعه توسط  tag. 293

4-1-14 : قوانین نام تگ 296

5-1-14 : تنظیم قطعه‌ی پنجره‌ی ورودی تگ 296

6-1-14 : تغییر نوع تگ 297

7-1-14 : ورودی سمبول XG 5000. 298

2-14 : جدول متن (Text Table) 300

1-2-14 : جدول متن 300

2-2-14 : تنظیم جدول متن 303

3-2-14 : متن انتخاب کادر محاوره‌ای 304

4-2-14 : Bit message 305

5-2-14 : تنظیم Word message 307

6-2-14 : عنوان شیء 308

7-2-14 : Flow alarm (هشدار جاری) 310

8-2-14 : History Alarm Contents / Alarm Navigator 311

9-2-14 : ورود تنظیمات چند زبان (ویرایش زبان) 314

10-2-14 : تنظیمات Runtime Language 315

11-2-14 : تغییر زبان 317

3-14 : Flow alarm (آلارم جاری) 322

1-3-14 : استفاده از Flow alarm 322

2-3-14 : تنظیمات Flow alarm 323

3-3-14 : نمایش جزئیات Flow alarm 327

4-14 : History alarm 330

1-4-14 : تنظیمات Alarm History 330

2-4-14 : استفاده از History alarm 333

 

فصل 15 : Object 337

1-15 : Lamp object 338

1-1-15 : نگرش اولیه 338

2-1-15 : انواع Lamp 338

3-1-15 : آیتم های تنظیماتی Bit lamp 338

4-1-15 : آیتم های تنظیم Word lamp 343

5-1-15 : آیتم هایی برای ساختن N-phase lamp 344

2-15 : تغییر تنظیمات سوییچ صفحه 349

3-15 : نمایش عددی 368

1-3-15 : تنظیمات نمایش عددی 368

4-15 : تنظیمات متن 384

1-4-15 : تنظیمات ورودی متن 384

2-4-15 : تنظیمات نمایش متن 401

5-15 : موضوع پنجره 411

1-5-15 : Overview 411

2-5-15 : انواع Window Invocation 411

3-5-15 : Bit Window Settings 411

4-5-15 : تنظیمات پنجره کلمه 419

6-15 : part object 430

1-6-15 : Overview 430

2-6-15 : Part Invocation 430

3-6-15 : تنظیمات Bit part 434

4-6-15 : تنظیمات Word part 439

7-15 : انیمیشن 449

1-7-15 : تنظیمات انیمیشن 449

8-15 : گراف 450

1-8-15 : انواع گراف 450

2-8-15 : تنظیمات نمودار میله‌ای 450

3-8-15 : آیتم‌هایی برای دیدن واقعه نگاری نمودار Trend 458

4-8-15 : آیتم‌هایی برای تنظیم logging distribution graph 476

5-8-15 : آیتم‌هایی برای تنظیم Real – time Distribution chart graph 492

9-15 : History Allarm viewer object 511

1-9-15 : over view 511

2-9-15 : تنظیمات نمایشی History Allarm 514

3-9-15 : تنظیمات Data list    524

10-15 : شی قابل یادداشت 535

1-10-15 : نگرش اولیه 535

2-10-15 : آیتم هایی برای تنظیم Memo pad object 536

11-15 : ویرایشگر دیتا لیست 538

1-11-15 : نگرش اولیه 538

2-11-15 : آیتم هایی برای تنظیم ویرایشگر دیتا لیست 539

12-15 : ویرایشگر File recipe 546

1-12-15 : نگرش اولیه 546

2-12-15 : آیتم های تنظیماتی ویرایشگر File Recipe 548

 

فصل 16 : Script 555

1-16: مشخصات Scripts 556

2-16: مشخصات فنی Scripts 557

1-2-16 : مشخصات فنی 557

2-2-16 : مشخصات تفصیلی 560

3-16: کاربرد اطلاعات و عبارات… 616

4-16: فانکشن‌های کنترل XGT Panel 630

5-16: استفاده از نوار ابزار و Script  636

6-16: خطا در حین اجرای Script 641

7-16: Script watch dog and sleep 642

8-16: پیام های خطا 643

 

فصل 17 : پروتکل ارتباطی Modbus 649

1-17 : معرفی 650

2-17 : مشخصات پایه ای 650

3-17 : تنظیمات پارامتری 655

4-17 : Function block 657

 

منابع و مآخذ.. 660

 


مقطع : کارشناسی

بلا فاصاه بعد از خرید به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود.