فهرست مطالب

فصل اول مفاهیم اولیه

از اواخر قرن بيستم دانشمندان تمرکز خود را بر فناوری نوينی معطوف کردند که به عقيده‌ی عده‌ای تحولی عظيم در زندگی بشر ايجاد می‌کند. اين فناوری نوين که در رشته‌هايی همچون فيزيک، شيمی و مهندسی از اهميت زيادی برخوردار است، نانوتکنولوژی نام دارد. می‌توان گفت که نانوفناوری رويکردی جديد در تمام علوم و رشته‌ها می‌باشد و اين امکان را برای بشر به وجود آورده است تا با يک روش معين به مطالعه‌ی مواد در سطح اتمی و مولکولی و به سبک‌های مختلف به بازآرايی اتم‌ها و مولکول‌ها بپردازد.در چند سال اخير، چه در فيزيک تجربی و چه در فيزيک نظری، توجه قابل ملاحظه‌ای به مطالعه‌ی نانوساختارها با ابعاد كم شده است و از اين ساختارها نه تنها برای درک مفاهيم پايه‌ای فيزيک بلكه برای طراحی تجهيزات و وسايلی در ابعاد نانومتر استفاده شده­است. وقتی كه ابعاد يک ماده از اندازه‌های بزرگ مانند متر و سانتي­متر به اندازه‌هايی در حدود يک دهم نانومتر يا کم­تر كاهش مي‌يابد، اثرات کوانتومی را می‌توان ديد و اين اثرات به مقدار زياد خواص ماده را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. خواصی نظير رنگ، استحکام، مقاومت، خوردگی يا ويژگی‌های نوری، مغناطيسی و الکتريکی ماده از جمله‌ی اين خواص‌ می‌باشند [1].

1-1 شاخه‌های فناوری نانو

تفاوت اصلی فناوری نانو با فناوری‌های ديگر در مقياس مواد و ساختارهايی است که در اين فناوری مورد استفاده قرار می‌گيرند. در حقيقت اگر بخواهيم تفاوت اين فناوری را با فناوری‌های ديگر بيان نماييم، می‌توانيم وجود عناصر پايه را به عنوان يک معيار ذکر کنيم. اولين و مهم­ترين عنصر پايه نانو ذره است. نانوذره يک ذره‌ی ميکروسکوپی است که حداقل طول يک بعد آن کمتر از ١٠٠ نانومتر است و می­توانند از مواد مختلفی تشکيل شوند، مانند نانوذرات فلزی، سراميکی و نانوبلورها که زير مجموعه­ای از نانوذرات هستند [ 3و 2]. دومين عنصر پايه نانوکپسول است که قطر آن در حد نانومتر می‌باشد. عنصر پايه‌ی بعدی نانولوله‌ها هستند که خواص الکتريکی مختلفی از خود نشان می‌دهند و شامل نانولوله‌های کربنی، نيتريد بور و نانولوله‌های آلی می‌باشند [4].

1-2 روش‌های ساخت نانوساختارها

توليد و بهينه­سازی مواد بسيار ريز، اساس بسياری از تحقيقات و فناوری‌های امروزی است. دستورالعمل‌های مختلفی در خصوص توليد ذرات بسيار ريز در شرايط تعليق[1] وجود دارد ولی در خصوص انتشار و تشريح دقيق فرآیند رسوب‌گيری و روش‌های افزايش مقياس اين فرآیندها در مقياس تجاری محدوديت وجود دارد. برای توليد اين نوع مواد بسيار ريز از پديده‌های فيزيکی يا شيميايی يا به طور همزمان از هر دو استفاده می‌شود. برای توليد يک ذره با اندازه مشخص دو فرآیند اساسی وجود دارد، درهم شکستن) بالا به پايين) و ديگری ساخته شدن) پايين به بالا). معمولا روش‌های پائين به بالا ضايعاتی ندارند، هر چند الزاما اين مسأله صادق نيست [6 و5]. مراحل مختلف توليد ذرات بسيار ريز عبارت است از، مرحله‌ی هسته‌زايی اوليه و مرحله‌ی هسته‌زايی[2] و رشد خود به خودی[3]. در ادامه به طور خلاصه روش‌های مختلف توليد نانوذرات را بيان می‌کنيم. به طور کلی روش‌های توليد نانوذرات عبارتند از:

 چگالش بخار

 سنتز شيميايی

 فرآیندهای حالت جامد (خردايشی)

 استفاده از شاره‌ها فوق بحرانی به عنوان واسطه رشد نانوذرات فلزی

 استفاده از امواج ماكروويو و امواج مافوق صوت

 استفاده از باكتری‌هايی كه می­توانند نانوذرات مغناطيسی و نقره‌ای توليد كنند

پس از توليد نانوذرات می‌توان با توجه به نوع كاربرد آن‌ها از روش‌های رايج زمينه‌ای مثل روكش­دهی يا اصلاح شيميايی نيز استفاده كرد [7].

1-3 کاربردهای نانوساختارها

يکی از خواص نانوذرات نسبت سطح به حجم بالای اين مواد است. با استفاده از اين خاصيت می‌توان کاتاليزورهای قدرتمندی در ابعاد نانومتری توليد نمود. اين نانوکاتاليزورها بازده واکنش‌های شيميايی را به شدت افزايش داده و همچنين به ميزان چشم­گيری از توليد مواد زايد در واکنش‌ها جلوگيری خواهند نمود. به کارگيری نانو‌ذرات در توليد مواد ديگر استحکام آن‌ها را افزايش داده و يا وزن آن‌ها را کم می‌کند. همچنين مقاومت شيميايی و حرارتی آن‌ها را بالا برده و واکنش آن‌ها در برابر نور وتشعشعات ديگر را تغيير می‌دهد.با استفاده از نانوذرات نسبت استحکام به وزن مواد کامپوزيتی به شدت افزايش خواهد يافت. اخيرا در ساخت شيشه ضد آفتاب از نانوذرات اکسيد روی استفاده شده است. استفاده از اين ماده علاوه بر افزايش کارآيی اين نوع شيشه­ها، عمر آن‌ها را نيز چندين برابر نموده­است .از نانوذرات همچنين در ساخت انواع ساينده‌ها، رنگ‌ها، لايه‌های محافظتی جديد و بسيار مقاوم برای شيشه‌ها، عينک‌ها (ضدجوش و نشکن)، کاشی‌ها و در حفاظ‌های الکترومغناطيسی شيشه‌های اتومبيل و پنجره استفاده می‌شود. پوشش‌های ضد نوشته برای ديوارها و پوشش­های سراميکی برای افزايش استحکام سلول‌های خورشيدی نيز با استفاده از نانوذرات توليد شده‌اند.وقتی اندازه ذرات به نانومتر می‌رسد يکی از ويژگی‌هايی که تحت تأثیر اين کوچک شدن اندازه قرارمی‌گيرد تأثیرپذيری از نور و امواج الکترومغناطيسی است. با توجه به اين موضوع اخيراً چسب‌هايی از نانوذرات توليد شده‌اند که کاربردهای مهمی در صنايع الکترونيکی دارند. نانولوله‌ها در موارد الکتريکی، مکانيکی و اپتيکی بسيار مورد توجه بوده‌اند. روش‌های توليد نانولوله‌ها نيز متفاوت می‌باشد، همانند توليد آن‌ها بر پايه محلول و فاز بخار يا روش رشد نانولوله‌ها در قالب که توسط مارتين[4] مطرح شد. نانولايه‌ها در پوشش‌های حفاظتی با افزايش مقاومت در خوردگی و افزايش سختی در سطوح و فوتوليز و کاهش شيميايی کاربرد دارند.نانوذرات نيز به عنوان پيش­ماده يا اصلاح ساز در پديده های فيزيکی و شيميايی مورد توجه قرارگرفته‌اند. هاروتا[5] و تامسون[6] اثبات کردند که نانوذرات فعاليت کاتاليستی وسيعی دارند، مثل تبديل مونواکسيد کربن به دی اکسيد کربن، هيدروژنه کردن استيرن به اتيل بنزن و هيدروژنه کردن ترکيبات اولفيتی در فشار بالا و فعاليت کاتاليستی نانوذرات مورد استفاده در حسگرها که مثل آنتن الکترونی بين الکترود و الکتروليت ارتباط برقرار مي‌کنند [7].

مقدمه……………………………………………………………………………….. 2

1-1 شاخه‌های فناوری نانو……………………………………………………….. 2

1-2 روش‌های ساخت نانوساختارها……………………………………………… 3

1-3 کاربردهای نانوساختارها ……………………………………………………….4

1-4 مواد نانومتخلخل……………………………………………………………….. 5

1-5 کامپوزيت‌ها …………………………………………………………………….10

1-5-1 کامپوزيت يا مواد چندسازه……………………………………………….. 10

1-5-2 ويژگی‌های مواد کامپوزيتی……………………………………………… 11

1-5-3 مواد زمينه کامپوزيت…………………………………………………….. 11

1-5-4 تقويت‌کننده‌ها…………………………………………………………….. 12

1-5-5 نانوکامپوزيت………………………………………………………………. 12

1-6 خلاصه………………………………………………………………………… 13

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم – آئروژلها و مروری بر خواص مغناطیسی

حوزه­ی پژوهشي آئروژل هر ساله به طور وسيعي افزايش مي‌يابد به طوري که امروزه توجه بسياري از دانشمندان جهان را به خود اختصاص داده­است.اولين بار ساموئل استفان کيستلر[1] در سال 1931 با ايده­ی جايگزيني فاز مايع با گاز در ژل همراه با انقباض کم، آئروژل را توليد کرد. در آن زمان سعي ايشان بر اثبات وجود شبکه‌هاي جامد در درون ساختار ژل بود. يک روش براي اثبات اين نظريه، برداشتن فاز مايع از فاز مرطوب ژل بدون اينکه ساختار جامد از بين برود مطرح بود. براي اين کار او با استفاده از يک اوتوکلاو، فاز مايع را از ژل خارج­کرد که جامد باقي مانده چگالي بسيار پاييني داشت. او دما و فشار داخلي اوتوکلاو را به نقطه بحراني مايع رساند تا بر کشش سطحي مايع غلبه­کند و ساختار داخلي ژل را از فروپاشي برهاند. به اين ترتيب او با موفقيت اولين آئروژل پايه سيليکا را توليد کرد. ولي به دليل سختي کار، براي حدود نيم­قرن پژوهشي در اين زمينه صورت نگرفت. اما از همان ابتدا براي دانشمنداني چون کيستلر، واضح بود که آئروژل ويژگي‌هاي برجسته‌اي مانند چگالي پايين و رسانايي گرمايي ناچيزي دارد [14].

در سال‌هاي اخير، ساختن آئروژل به معناي رساندن الکل به فشار و دماي بخار شدني و به طبع آن به‌دست‌آوردن نقطه­ی بحراني است و باعث استخراج فوق بحراني از ژل مي‌شود. سپس، در سال 1970، دانشمند فرانسوي تايکنر[2] و همکارانش براي بهبود فرآیند توليد دولت فرانسه، موفق شدند روش جديدي به غير از روش کيستلر براي تهيه­ی آئروژل کشف کنند و آن را روش سل-ژل ناميدند. در اين روش آلکوکسي سيلان با سيليکات سديم، که به وسيله کيستلر استفاده مي‌شد، جايگزين گرديد. با ظهور روش ارائه شده به وسيله‌ي تايکنر پيشرفت‌هاي جديدي در علم آئروژل و فناوري ساخت آن حاصل شد و پژوهش‌گران زيادي به مطالعه در اين زمينه روي آوردند. به دليل انجام مطالعات، تحقيقات و اقدامات صنعتي و نيمه صنعتي که در دهه 70 و 80 بر روي آئروژل‌ها صورت گرفت، اين دوره را عصر رنسانس آئروژل ناميدند. [15].اين مواد جايگاه خود را به عنوان مواد جامدي با چگالي و رسانايي گرمايي پايين به‌دست آوردند. پايين‌ترين چگالي آئروژل توليد شده 1/0 ميلي­گرم بر سانتي­متر مکعب است، تا حدي که نمونه مي‌تواند در هوا شناور بماند. گرچه براي ساخت جامد آئروژل مواد بسياري مي‌توانند استفاده شوند ولي آئروژل‌هاي 2SiO متداول‌ترند. البته مي‌توان با واردکردن مواد مختلف در ساختار آئروژل در حين فرآیند ژل شدن، به بهبود ويژگي‌هاي نمونه‌هاي نتيجه شده کمک کرد [16].آئروژل‌ها را مي‌توان به عنوان يک ماده منحصر به فرد در زمينه فناوري سبز در نظر گرفت. هشدار جهاني، تهديد آينده­ی محيط زيست توسط گاز‌هاي گلخانه­اي توليد شده به­دست بشر را تأييد مي‌کند. آينده­ی انرژي‌هاي قابل دسترس به خاطر کم­شدن منابع نفتي و حتي افزايش تقاضا براي محصولات نفتي، در خطر است. آئروژل‌ها بارها و بارها به افزايش بازده­ی برخي ماشين‌ها و سيستم‌ها و کمک به کاهش مصرف انرژي ياري رسانده‌اند. همچنين آئروژل‌ها مي‌توانند آلاينده‌هاي آب را بيرون بکشند و با گرفتن ذرات مضر قبل از ورود به اکوسيستم، سبب تخريب­نشدن محيط زيست شوند. دانشمندان دريافتند که اين فناوري براي تجديد و حفاظت از انرژي به توسعه­ی بيشتري نياز دارد [17].

-1 تاريخچه……………………………………………………………………….15

2-2 شيمي سطح آئروژل……………………………………………………….. 17

2-3 تئوري فيزيکي………………………………………………………………… 19.

2-4 خاصيت مغناطيسي مواد……………………………………………………. 20

2-4-1 منشأ خاصيت مغناطيسي مواد…………………………………………. 20

2-4-2 فازهاي مغناطيسي……………………………………………………….. 20

2-4-2-1 مواد ديامغناطيس……………………………………………………….. 21

2-4-2-2 مواد پارامغناطيس………………………………………………………… 21

2-4-2-3 مواد فرومغناطيس……………………………………………………….. 21

2-4-2-4 مواد پادفرومغناطيس…………………………………………………….. 22

2-4-2-5 مواد فريمغناطيس………………………………………………………… 23

2-4-5 حلقه پسماند………………………………………………………………… 25

2-5 فريت…………………………………………………………………………….. 27

2-6 خلاصه…………………………………………………………………………… 28

فصل سومساخت آئروژل و کاربردهای آن

سيليکا آئروژل‌ها به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد، هم در علم و هم در تکنولوژي توجه زيادي را به خود اختصاص داده‌اند. آئروژل‌ها از پيش­ماده مولکولي با روش‌هاي مختلف و تکنيک‌هاي خشک کردن متفاوت براي جايگزيني منافذ مايع با گاز همراه با حفظ شبکه­ی جامد، تهيه مي‌شوند. [27]علي‌رغم تمامي تلاش‌هاي قابل توجهي که در اين زمينه صورت گرفته است، چالش‌هاي اصلي تحت کنترل عوامل يکنواختي(همگني)، بارگذاري، اندازه و توزيع نانوذرات در شبکه‌ی ميزبان آلي باقي مانده­است، در عوض اين شبکه‌ی ميزبان به طور مستقيم ويژگي‌هاي الکتريکي، نوري، مغناطيسي و کاتاليزوري مواد نانوکامپوزيت را حفظ مي‌کند.

3-1 سنتز آئروژل با فرآیند سل-ژل

تفاوت در ويژگي‌هاي شيميايي پیش‌ماده‌ها براي فاز نانو (معمولاً نمک فلزي) و براي ماتريس آلي (عموماً الکوکسيد‌ها) موضوع مهمي هستند، چرا که پارامترهاي فرآیند سل-ژل بر روي هيدروليز و چگالش هر کدام از اين پيش­ماده‌ها تأثیر متفاوتي دارد [28]. هر چند اين موضوع مساله‌ي مهمي در طراحي هر نانوکامپوزيت سل-ژل است اما در رابطه با آئروژل‌ها حياتي‌تر مي‌باشد، زيرا نيازمند جايگزين شدن حلال موجود در ژل (معمولاً اتانول يا متانول در الکوژل[1] و آب در آکوژل[2]) با تغيير حلال و در نهايت حذف کردن به وسيله­ی استخراج حلال فوق بحراني است. مرحله خشک کردن فوق بحراني، بسته به اين که الکل يا کربن دي اکسيد به صورت فوق بحراني تخليه شود (به ترتيب نيازمند حرارتی در حدود 350 و 40 درجه­ی سانتی­گراد است). اين مرحله مسائل ديگري درباره حلاليت پيش­ماده‌ها و پايداري حرارتي در شرايط خشک کردن فوق بحراني را مطرح مي‌کند [29]. استراتژي‌هاي مختلف اتخاذ شده براي سنتر نانوکامپوزيت‌هاي آئروژل، بسته به اينکه فاز نانو (يا پیش‌ماده­ی آن) در حين يا بعد از فرآیند سل-ژل اضافه شود، دو رويکرد کلي دارند.روش اول شامل هيدروليز و ژل شدن نانوذرات و ماتريس پيش­ماده و ژل شدن ماتريس پیش‌ماده به همراه شکل‌گيري نانوذرات است. مزيت اين روش توليد موادي با بارگذاري نانوذرات قابل کنترل است. از طرفي، چندين اشکال در مورد آن مطرح است. براي به­دست آوردن ژل داراي چند ترکيب همگن شرايط سنتز بايد به صورت دقيق انتخاب شود و پيش­ماده‌هاي نانوذرات و همچنين عوامل پوشش دهي موردنياز در شکل‌گيري نانوذرات کلوئيدي ممکن است بر سنتز سل-ژل ماتريس تأثیر بگذارد.روش دوم شامل روش‌هاي مبتني بر اضافه کردن فاز نانو بعد از فرآیند سل-ژل است و بايد ساختار متخلخل و مورفولوژي ماتريس را حفظ کند. اين روش‌ها شامل تلقيح فاز نانو با اشباع، ته‌نشینی و روش رسوب­گذاري بخار شيميايي مي‌باشد. طرح‌واره روش‌های مختلف برای شيمی سنتز نانوکامپوزيت آئروژل در شکل 3-1 نشان داده شده است.هرچند اين روش­ها نيز داراي دو اشکال عمده هستند: يکي همگني ضعيف ترکيب نانوکامپوزيت توليدشده، ديگري ترد و شکننده بودن آئروژل‌ها. اتصال فلز در يک ماتريس با گروه‌هاي هماهنگ اصلاح شده است و غوطه‌ور کردن الکوژل و آکوژل در محلول قبل از خشک کردن فوق بحراني، به ترتيب به عنوان راه­حل­هايي براي غلبه بر کاستي‌هاي گفته شده است. رسوب نانوذرات از فاز بخار، بر خلاف روش‌هاي تلقيح مرطوب، ماتريس متخلخل را تغيير نمي­دهد و تضمين مي­کند که فاز مهمان در سراسر ماتريس توزيع خواهد شد [30].

مقدمه…………………………………………………………………………………… 30

3-1 سنتز آئروژل با فرآیند سل-ژل…………………………………………………… 30.

3-2 شکل‌گيري ژل خيس……………………………………………………………… 33

3-3 خشک کردن آلکوژل……………………………………………………………….. 34

3-3-1 فرآیند‌هاي خشک‌کردن در شرايط محيط…………………………………….. 35.

3-3-2 خشک­کردن انجمادي……………………………………………………………. 36

3-3-3 خشک کردن فوق بحراني………………………………………………………. 36

3-3-4 مقايسه روش‌ها………………………………………………………………….. 39

3-4 مروري بر کارهاي انجام شده…………………………………………………….. 41

3-5 برخي از کاربردهاي آئروژل………………………………………………………….. 45

3-5-1 آئروژل‌ها به عنوان کامپوزيت……………………………………………………… 46

3-5-2 آئروژل‌ها به عنوان جاذب…………………………………………………………… 46

3-5-3 آئروژل‌ها به عنوان حسگر…………………………………………………………. 46

3-5-4 آئروژل به عنوان مواد با ثابت دي الکتريک پايين ………………………………….47

3-5-5 آئروژل به عنوان کاتاليزور…………………………………………………………… 47

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارمسنتز و بررسي ويژگي‌هاي نانوکامپوزيت سيليکا آئروژل/نانوذرات فريت کبالت

آئروژل‌ها کانديدا‌هاي ايده­آلي براي طراحي نانوکامپوزيت‌هاي کاربردي تقويت شده با نانوذرات فلزي يا اکسيد فلزي هستند. مساحت سطح ويژه­ی بالا با ساختار حفره‌اي، آئروژل‌ها را قادر مي‌سازد تا به طور موثري ميزبان نانوذرات ريز پراکنده­شده باشند و اين اطمينان را مي‌دهد که نانوذرات در دسترس هستند.راه گسترش آئروژل‌هاي کاربردي براي تهيه­ی مواد کاربردي خلاق از طريق طراحي نانوکامپوزيت‌ها است، به طوري که نانوذرات فلز يا اکسيد فلز به داخل ماتريس آئروژل الحاق مي‌شوند. با توجه به گسترش محدوده و قابليت زيستي آئروژل‌ها، تهيه اين نانوکامپوزيت‌ها براي جلوگيري از تجمع نانوبلورها و رشد از طريق ذرات بستر براي يک کاربرد خاص را فراهم مي‌کند.

4-1 مواد مورد استفاده در پژوهش

آلكوکسيدهاي فلزي يک دسته از خانواده‌ي ترکيبات آلي فلزي مي­با شند که شامل يک بنيان آلي چسبيده به يک عنصر فلزي يا شبه­فلزي مي­باشند. تترا اتيل اورتو سيليکات (TEOS) که داراي نماد شيميايي 4)5H2Si(OC مي‌باشد از جمله الکوکسيدهايي است که به عنوان پيش­ماده در سنتز سيليکا آئروژل به کار مي‌رود. در اين پژوهش از TEOS به عنوان پيش­ماده سيليکا ژل با جرم مولي g/mol 33/208 استفاده شد. متداول‌ترين آئروژل‌ها با بسپارش سل-ژل سيليکا الکوکسيد سنتز شدند [66]. نيترات آهن( ) 9 آبه و نيترات کبالت( ) 6 آبه به ترتيب با جرم مولي‌هاي g/mol 404 و g/mol 04/291 براي تهيه نانوذرات فريت کبالت به کار رفت. متانول و آب ديونيزه به عنوان حلال نياز بود.

مقدمه…………………………………………………………………………………….. 51

4-1 مواد مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………….. 52

4-2 روش تجربي و جزئيات………………………………………………………………. 53

4-3 تجزيه و تحليل………………………………………………………………………… 56

4-3-1 بررسي مورفولوژي سطح …………………………………………………………56

4-3-2 مطالعه نانو ساختاري نانوکامپوزيت 2/ SiO4O2CoFe به کمک روش XRD ا…..58

4-3-3 بررسي خواص شيميايي نانوکامپوزيت 2/ SiO4O2CoFe به کمک روش FT-IR ا66

4-3-5 تصويربرداري TEM ا……………………………………………………………………68

4-3-6 بررسي آنالیز BET ا……………………………………………………………………70

4-3-7 بررسي رفتار مغناطيسي با دستگاه VSMا………………………………………….75

4-4 خلاصه………………………………………………………………………………….. 80

نتيجه‌گيري …………………………………………………………………………………..81

پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 84

مراجع …………………………………………………………………………………………85

Abstract

 Aerogels are nanoporous materials which possess micro or meso porous structure. Their other intrinsic propertise of these materials are; low density, large pore volume and high internal surface area.In the present work, Cobalt Ferrite nanoparticle/ Silica Aerogel nanocomposites have been prepared with sol-gel method. For getting highly porous nanocomposite, samples were dried under supercritical conditions. According to sol-gel procedure in nanoparticle synthesis, initially Fe(NO3)3·9H2O and Co(NO3)2·6H2O were dissolved in appropriate amounts of solvents such as methanol and deionized water. The solution was then added to silica precursor and the whole system was under stirring until formation of a uniform sol-form. After a certain time and hydrolysis, the obtained gel was dried in super critical drying conditions so that gas could be replaced with liquid in samples and final aerogel was obtained.To investigate the structure, morphology, porosity and magnetic properties of the synthesized nanocomposite, the data obtained from SEM, TEM, XRD, BET and VSM were analyzed. As expected that the nanocomposite preserves the intricsic properties of silica-aerogel while having ferromagnetic of nanoparticles.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان