انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه

سرطان یا چنگار تقسیم نامتقارن سلول¬های بدن است. سرطان زمانی ایجاد می¬شود که سلولهای قسمتی از بدن شروع به رشد غیر قابل کنترل کنند. سرطان¬ها انواع مختلفی دارند ولی همه آنها زمانی ایجاد می-شوند که سلولهای غیر طبیعی خارج از کنترل شروع به رشد می¬کنند، سلولهای سرطانی بیشتر از سلولهای طبیعی عمر کرده و تکثیر می شوند¬[1]. سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی سرطان عامل 13% از مرگ¬ها می¬باشد. همچنین انجمن بهداشت امریکا گزارش می¬دهد که 6/7 میلیون نفر در سال 2007 بر اثر سرطان جان خود را از دست داده¬اند. و در گزارش دیگری WHO اعلام می¬کند که 84 میلیون نفر در سال¬های 2015-2005 بر اثر سرطان جان باختند¬[2]. روش¬های درمانی موجود علیرغم پیشرفت¬های چشمگیر هم چنان نمی¬توانند به درمان قطعی این بیماری اذعان نمایند. انتخاب پذیری پایین داروهای شیمیایی موجود در روش¬های شیمی درمانی و نیز قرار گرفتن بافت¬های سالم در معرض تابش پرتوهای پرانرژی موجب می¬گردد که درمان¬های متداول کنونی هدفمند نباشند. از سوی دیگر سیستم دفاعی بدن به عنوان سدی در برابر هجوم عوامل دارویی مانع از انتقال کامل دارو به بافت تومور می¬گردد. از این رو دانشمندان به منظور غلبه بر این مشکلات به سوی روش¬های کمتر تهاجمی مانند فتوداینامیک تراپی متمایل گشته اند. این روش درمانی با بهره گیری از منابع نور بی خطر به طور انتخابی تواماً هدف را مورد هجوم قرار داده و کمترین آسیب به بافت سالم وارد خواهد شد. از سویی دیگر هدایت مواد حساس به نور به بافت تومور نیازمند عبور از سدهای زیستی است که می¬تواند تأثیر چشمگیری در راندمان درمانی و افزایش طول عمر بیماران داشته باشد.
1-2 سرطان
سلول¬های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول¬ها تبعیت نمی¬نمایند. به عبارتی سرطان در اثر تغییر در برنامه حیاتی یک یا چند سلول بدن رخ می¬دهد، به طوریکه روند مرگ کنترل شده سلول از حالت عادی خارج شده و جمعیت این نوع از سلول¬های جهش یافته به طور کنترل ناپذیری افزایش می-یابد. دلایل متعددی همچون عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختلال در فعالیت سلول¬ها می شوند، از جمله قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزا و تشعشعات خطرناک و بسیاری عوامل محرک دیگر در شکل-گیری سرطان مطرح شده است. از سویی دیگر این سلول¬ها قابلیت انتشار در سایر بافت¬های بدن را دارا می¬باشند که خطر نفوذ در بافت¬های حیاتی را به وجود آورده و کنترل بیماری را دشوارتر می¬نمایند. روش-های تشخیصی موجود با مکانیسم¬های متعدد می¬توانند در مراحل مختلف این بیماری آن را شناسایی نمایند. در صورت تشخیص زود هنگام این بیماری می¬توان روند رشد این بیماری را تحت کنترل در آورد و عمر بیمار را به طور چشمگیری افزایش داد. این در حالی است که تشخیص دیر هنگام این بیماری با چالش های متعددی همراه بوده و عمدتاً نتایج مناسبی نخواهند داشت ]3[.

1-2-1 راه های گسترش سرطان
سرطان به سه طریق در بدن گسترش می¬یابد که عبارتند از:
 بافت: سرطان به بافت سالم مجاور حمله می¬کند.
 دستگاه لنفاوی: سرطان به دستگاه لنفاوی حمله می¬کند و در عروق لنفاوی حرکت می¬نماید و به دیگر نقاط بدن می¬رسد.
 خون: سرطان به سیاهرگها و مویرگها حمله می¬کند و به همراه خون به دیگر نقاط بدن می¬رسد.
1-2-2 روش¬های تشخیص
روش¬هایی برای تشخیص سرطان وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها می¬پردازیم:

1-2-2-1 غربالگری(بیمار¬یابی) :
غربالگری به مفهوم تشخیص زودرس سرطان در افراد بی علامت است که حیات بیمار را تضمین می¬کند. غربالگری سرطان برای گروه¬های زیر در دسترس است:
‌الف) عموم مردم: سرطان¬های پستان، روده بزرگ، دهانه رحم و پروستات از دسته سرطان¬هایی می¬باشند که توسط غربالگری تشخیص داده می¬شوند.
ب) گروه¬های با احتمال بالای ابتلا به سرطان: سرطان¬های ریه، کبد در هپاتیتB و C مزمن، معده، بیضه نیز از دسته سرطان¬هایی می¬باشند که در این گروه غربالگری می¬شوند.

1-2-2-2 آزمایش خون:
گاهی در تشخیص بیمارانی که علائم مبهم دارند اندازه¬گیری سطح تومورمارکرها برایشان درخواست می-گردد. تومورمارکرها مواد پروتئینی هستند که در ادرار یا سرم فرد وجود دارند و توسط تومور یا بدن فرد در پاسخ به سرطان تولید می¬شوند. تومورمارکرها انواع مختلفی دارند، برخی در نوع خاصی از سرطان تولید می¬شوند و به اصطلاح اختصاصی اند و برخی در انواع مختلفی از سرطان ها دیده می¬شوند. تومورمارکرها اسامی متفاوتی دارند و برای بررسی سرطان¬های متفاوت مورد بررسی قرار می¬گیرند مثلا PSA برای سرطان پروستات،CEA برای سرطان روده بزرگ و پستان، CA125 برای سرطان تخمدان و CA19-9 برای سرطان لوزالمعده و غیره.

ساختمان بلوری زئولیت

ساختمان بلوری زئولیت

1-1 مقدمه………………………………………………………………… 2
1-2 سرطان……………………………………………………………….. 3
1-2-1 راه¬های گسترش سرطان………………………………………. 3
1-2-2 روش¬های تشخیص……………………………………………… 4
1-2-2-1 غربالگری(بیماریابی)……………………………………………. 4
1-2-2-2 آزمایش خون…………………………………………………….. 4
1-2-2-3 رادیوگرافی از قفسه سینه(CXR) ا…………………………….5
1-2-2-4 ماموگرافی……………………………………………………… 5
1-2-2-5 سونوگرافی …………………………………………………….5
1-2-2-6 نمونه¬برداری………………………………………………….. 5
1-2-2-7 آندوسکوپی…………………………………………………….. 5
1-2-2-8 آزمایش ادرار…………………………………………………….. 5
1-2-2-9 آزمایش خون مخفی در مدفوع……………………………….. 5
1-2-2-10 اسمیر دهانه رحم(پاپ اسمیر)…………………………….. 6
1-2-2-11 سی¬تی¬اسکن……………………………………………. 6
1-2-3 روش¬های درمان سرطان……………………………………….. 6
1-2-3-1 درمان سیستمیک…………………………………………….. 6
1-2-3-2 هورمون درمانی………………………………………………. 7
1-2-3-3 درمان زیست شناختی……………………………………… 7
1-2-3-4 شیمی درمانی………………………………………………. 8
1-2-3-5 پرتو¬درمانی سیستمیک…………………………………….. 8
1-2-3-6 درمان موضعی………………………………………………… 9
1-2-3-7 جراحی………………………………………………………… 9
1-2-3-8 پرتودرمانی موضعی………………………………………….. 9
1-2-3-9 پیوند سلول¬های بنیادی…………………………………… 10
1-3 فتوداینامیک¬تراپی………………………………………………. 11
1-3-1 منبع نور…………………………………………………………. 12

1-3-2 ماده حساس به نور…………………………………………….. 13
1-3-3 مکانیسم درمان…………………………………………………. 15
1-3-4 برتری¬های روش فتوداینامیک تراپی………………………….. 16
1-3-5 چالش¬های فتوداینامیک تراپی………………………………….. 16
1-4 سیستم¬های دارورسانی………………………………………….17
1-4-1 دارورسانی به روش سنتی……………………………………….. 17
1-4-2 دارورسانی نوین…………………………………………………… 17
1-5 مروری بر مقالات………………………………………………………. 20
1-6 هدف پژوهش…………………………………………………………. 23

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: زئولیت¬ها .

چند نوع طبقه بندی برای زئولیت¬ها وجود دارد، یک طبقه بندی قدیمی براساس شکل بلور است، در این طبقه بندی زئولیت¬ها به بلورهای رشته¬ای، ستونی و مختلط تقسیم بندی می¬شوند. نوع دیگر براساس منشأ شکل گیری آنهاست که از این نظر به دو نوع رسوبی و آتشفشانی تقسیم بندی می¬شوند. نسبت سیلیسیم به آلومینیوم زئولیتهای رسوبی بیشتر از آتشفشانی می¬باشد، اکثر گونه¬های زئولیتی جهان از نوع آتشفشانی می¬باشد در حالیکه زئولیت¬های موجود در ایران از نوع رسوبی است. زئولیت¬های رسوبی در مقایسه با دیگر زئولیت¬ها از لحاظ اقتصادی فراوان تر و از نظر صنعتی بهتر و مفیدترند ]41[. نوع سوم طبقه بندی براساس خواص اسیدی یا بازی زئولیت¬ها می¬باشد، بر این اساس زئولیت¬هایی که نسبت آلومینیم به سیلیس آنها 8 به بالا باشد جزء زئولیت¬های اسیدی و زئولیت¬هایی که در آنها این نسبت بین 5 تا 6 و کمتر باشد جزء زئولیت¬های قلیایی می¬باشند.

2-3 خواص زئولیت ها
بطور کلی تراکم زئولیت های طبیعی در دامنه 1/9 تا 2/2 میلی گرم در متر مکعب است. اما با این وجود زئولیت¬هایی که مقادیر زیادی باریم و استرانسیم دارند ممکن است تراکمی حدود 2/5 تا 22/8 میلی¬گرم در متر مکعب داشته باشند. اکثر مواد زئولیتی بیرنگ یا سفید هستند اما بعضی از آنها که حاوی مقادیر جزئی یا کم آهن هستند به رنگ زرد کمرنگ یا قهوه ای مایل به قرمز دیده می¬شوند. زئولیت¬ها در حالت تعلیق باعث بوجود آمدن pH های 9/5 تا 10/5 شده و در نتیجه تجزیه کامل یا نسبی باعث بوجود آمدن pH های بالاتری نیز می¬شود. اگرچه اغلب زئولیت¬های حاوی Si کم یا متوسط در محلول های اسیدی با pH پایین¬تر از 3 متلاشی می شوند، بعضی گونه های حاوی Si زیاد مثل کلینوپتیلولیت و موردنیت در pH حدود 2 نیز پایدار هستند و برای دوره¬های کوتاه¬تر حتی در pH پایین تر از 2 نیز پایدار می¬باشند. به طور کلی نوع رسوبی یک گونه زئولیت خاص، در مقابل اسید پایدارتر از نوع آتشفشانی آن است، زیرا معمولاً حاوی Si بیشتری می¬باشند. زئولیت¬ها با خواص زیر مشخص می¬شوند:
درجه بالای آب¬دار (هیدراته) شدن در زمان بی¬آب (دهیدراته) شدن، تراکم پایین و فضاهای خالی بالایی دارند، ساختمان بلوری اغلب زئولیت¬ها موقع بی¬آب شدن پایدار می¬ماند، دارای خاصیت تبادل کاتیونی هستند، بلور دهیدراته دارای کانال¬های یکنواختی از نظر مولکولی و اندازه می¬باشد، خواص فیزیکی متنوعی از قبیل هدایت الکتریکی، ضریب گازها و بخارها، خواص کاتالیتیکی، جذب و شبکه یونی نیز دارند.

2-3-1 ظرفیت تبادل کاتیونی ( CEC):
کاتیون¬های قابل تبادل یک زئولیت، کاتیونهایی هستند که بطور سستی با چهارچوب چهاروجهی پیوند شده و حفظ می¬گردند و به آسانی می¬توانند توسط شستن زئولیت با محلولی قوی از کاتیونی دیگر برداشته شده و مبادله گردند. در هر حال، زئولیت¬های بلوری از جمله مؤثرترین و شناخته شده ترین مبادله کننده های کاتیونی بوده و ظرفیت آنها به طور معمول 3 تا 4 میلی اکی والان در گرم است. ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) یک زئولیت اساساً تابعی از درجه جایگزینی Al3+ و Fe3+ به جای Si4+ در چند وجهی¬های چهار چوب آن زئولیت است و هر چه درجه جایگزینی بیشتر باشد، کاتیون¬های قلیایی و قلیایی خاکی بیشتری لازم است تا از نظر الکتریکی خنثی شود، و هر چه نسبت سیلیسیم به آلومینیم بیشتر باشد، ظرفیت تبادل کاتیونی پایین¬تر خواهد بود و بالعکس.
در عمل رفتار تبادل یونی یک زئولیت به عوامل دیگری از قبیل ناصاف بودن چهارچوب (شکل و ابعاد کانال ها)، اندازه و شکل یون¬ها (قدرت قطبی بودن)، تراکم بار الکتریکی در کانال¬ها و حفره¬ها، ظرفیت بار منفی و تراکم آن، ترکیب و غلظت الکترولیت در محلول خارجی بستگی دارد.
تعداد کانال¬ها و ترتیب قرار گرفتن آنها، خاصیت جابجایی کاتیونی در یک زئولیت خاص را تعیین می¬کند. کاتیون¬ها از درون زئولیت¬های دارای سیستم کانالی سه بعدی سریعتر از زئولیت¬های دارای سیستم کانالی یک یا دو بعدی انتقال می¬یابند. قرار گرفتن یا نگرفتن کاتیون خاص در درون چهار چوب قفس مانند زئولیت ها به اندازه یون و ابعاد کانال¬های زئولیت بستگی دارد.
زئولیت¬های بلوری برخلاف اغلب مبادله کننده¬های یونی غیربلوری خاصیت انتخاب کنندگی بالایی برای یون های رقابت کننده نشان می¬دهند. زئولیت¬های دارای نسبت سیلیسم به آلومینیم بالا (برای مثال 3 تا 5) که در آن¬ها میزان بار کمی در چهارچوب وجود دارد، خاصیت انتخابی قابل توجهی به کاتیون¬های تک ظرفیتی در مقایسه با دو ظرفیتی نشان می¬دهند، در حالی که زئولیت¬های با نسبت پایین تر سیلیسیم به آلومینیم و دارای میزان بار بیشتر و به هم نزدیک¬تر، خاصیت انتخابی بسیار بالایی برای کاتیون¬های دو ظرفیتی در مفابل یک ظرفیتی دارند. به طور کلی زئولیت¬ها به هیچ میزانی خاصیت تبادل آنیونی ندارند.
زئولیت¬های طبیعی کلینوپتیلولیت به دلیل تعداد Al کم (نسبت Si به Al حدود 5/4 تا 5) در ساختمان خود دارای ظرفیت تبادل یونی حدود 2/3 میلی اکی والان در گرم می¬باشد و ترتیب انتخاب-کنندگی آن برای جابجایی کاتیون¬های مختلف به صورت زیر است : Li<Mg<Al<Fe<Ca<Sr<Ba<NH4<Rb<Cs. از خاصیت انتخاب کنندگی کلینوپتیلولیت برای +Cs و NH4+ در توسعه فرآیند¬هایی برای حذف Cs رادیواکتیو از فاضلاب های تسلیحات هسته¬ای و حذف NH4+ از فاضلاب شهری استفاده شده است.
2-4 ویژگی های فیزیکی و شیمیایی زئولیت ها:
زئولیت¬ها معمولاً دارای چگالی بین 2 تا 2/3 گرم بر سانتی متر مکعب هستند. اما زئولیت¬های غنی از باریم استثناء بوده و چگالی آنها ممکن است بین g/cm3 2/8-2/5 باشد. عموماً ساختمان زئولیت¬ها باز است و در نتیجه سطح ویژه¬ای شبیه به کانی¬های سیلیکاتی قابل انبساط از خود نشان می¬دهند. جذب آب در هر واحد سلولی زئولیت نسبتاً زیاد است. البته میزان جذب آب بستگی به نوع زئولیت و همچنین نوع کاتیون¬های موجود در کانال¬های آن دارد. بطور کلی عرض کانال¬ها، اندازه کاتیون¬ها و انرژی هیدراتاسیون، تعیین کننده میزان آب جذب شده به وسیله این کانی¬ها هستند.

زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت Na

زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت Na

2-1 مقدمه………………………………………………………………… 25
2-2 طبقه بندی زئولیت¬ها……………………………………………… 27
2-3 خواص زئولیت¬ها…………………………………………………… 27
2-3-1 ظرفیت تبادل کاتیونی……………………………………………. 28
2-4 ویژگی فیزیکی و شیمیایی زئولیت¬ها…………………………… 29
2-5 دسته¬بندی زئولیت¬ها …………………………………………..30
2-5-1 زئولیت¬های طبیعی…………………………………………….. 30
2-5-2 زئولیت¬های مصنوعی………………………………………….. 31
2-6 مقایسه زئولیت¬های طبیعی و مصنوعی……………………….. 32
2-7 معرفی زئولیت¬های مورد استفاده……………………………….. 33
2-7-1 زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت…………………………………….. 33
2-7-2 زئولیت سنتزی ZSM-5 ا……………………………………………34
2-7-3 زئولیت سنتزی سودالیت………………………………………….. 35
2-8 تولید زئولیت¬ها……………………………………………………… 36
2-9 منابع زئولیتی…………………………………………………………..37
2-10 روش¬های سنتز زئولیت¬ها ……………………………………..37
2-10-1 روش سنتز فاز مایع(فرآیند هیدروترمال)………………………. 38
2-10-2 روش انتقال فاز گاز(ژل خشک)………………………………… 39
2-10-3 روش¬های نوین سنتز…………………………………………… 39
2-10-3-1 سنتز با استفاده از ژل و محلول شفاف……………………… 39
2-10-3-2 سنتز با استفاده از نانوبلورهای زئولیت در فضای بسته….. 41
2-10-3-3 رشد درونی مواد محافظ(ISS) ا………………………………..41
2-10-3-4 تبلور با حرارت¬دهی توسط ریزموج…………………………. 42
2-11 کاربرد¬های زئولیت………………………………………………… 43
2-11-1 زئولیت در پزشکی………………………………………………… 43
2-12 نتیجه¬گیری………………………………………………………….. 45

فصل سوم: پلیمرها

نانوذرات زیست¬تخریب¬پذیر برای بهبود کیفیت درمانی داروهای مختلف (محلول یا نامحلول در آب) استفاده شده که سبب بهبود حلالیت و زمان نگه¬داری داروها شده است. فرمولاسیون نانوذره- دارو، هزینه¬های پرداختی بیماران و خطر مسمومیت داروها را کاهش می¬دهد. همچنین نانوکپسولاسیون داروها (نانو دارو)، بازده دارو، ویژگی¬های دارو ، قابل تحمل بودن و شاخص¬های درمانی را افزایش می¬دهد و فواید بسیاری در محافظت در مقابل تخریب زودهنگام، برهمکنش با محیط بیولوژیکی، افزایش جذب به بافت انتخابی، بهبود زمان نگه¬داری و نفوذ درون سلولی دارد. قابلیت هدف¬گیری نانودارو با اندازه ذرات، بار سطحی، اصلاح سطح و آبگریزی تحت تأثیر قرار می¬گیرد. از میان این موارد اندازه نانوذرات و توزیع آنها برای تعیین برهمکنش آنها با غشاء سلولی و نفوذ آنها از میان موانع فیزیولوژیکی حائز اهمیت است.
3-2 پلیمر
بشر با تلاش برای دست¬یابی به مواد جدید با استفاده از مواد آلی (عمدتاً هیدروکربن¬ها) موجود در طبیعت به تولید مواد مصنوعی نائل شد. این مواد عمدتاً شامل عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد بوده و به نام مواد پلیمری معروف هستند. مواد پلیمری یا مصنوعی کاربردهای وسیعی از جمله ساخت وسایل خانگی، اسباب بازی¬ها، بسته بندی¬ها، کیف و چمدان، کفش، میز و صندلی، شلنگ¬ها و لوله¬های انتقال آب، مواد پوششی به عنوان رنگ¬ها برای حفاظت از خوردگی، لاستیک¬های اتومبیل و بالاخره به-عنوان پلیمرهای مهندسی با استحکام بالا حتی در دماهای نسبتاًبالا در ساخت اجزایی از ماشین آلات دارند. واژه پلیمر در زمان یونان باستان از ترکیب دو واژه پولوس (polus) به معنی زیاد و مروس (meros) به معنی بخش¬ها استخراج شده است و به ساختار مولکولی که ترکیبی از چندین واحد تکراری است که از ویژگی جرم مولکولی بالا و خواص وابسته به آن برخوردار است اشاره می¬کند. به عبارتی واژه بسپار یا پلیمر ماده¬ای شامل مولکول¬های بزرگ است که از بهم پیوستن واحدهای کوچک تکرار شونده که تکپار یا مونومر نامیده می¬شود، ساخته شده است. واحدهایی که پلیمرها از آنها استخراج شده¬اند در حقیقت یا بصورت تصوری از مولکول¬هایی که جرم مولکولی پایینی دارند تشکیل شده¬اند. این واژه در سال 1833 توسط جونز جاکوب برزلیوس ولی با یک تعریف واضح از تعریف آیوپاک جدید ابداع شد. مفهوم جدید پلیمرها به¬عنوان ترکیبات کوالانسی ساختارهای ماکرومولکولی پیشنهاد شده بود در سال 1920 توسط هرمن استایدینگر ، شخصی که ده سال را صرف یافتن شواهد تجربی این فرضیه کرد، پلیمرها در زمینه علوم بیوفیزیک و ماکرو¬مولکولی و علم پلیمر (که شامل شیمی پلیمر و فیزیک پلیمر) مورد مطالعه قرار گرفتند. از لحاظ تاریخی محصولات حاصل از ارتباط واحدهای تکراری توسط پیوندهای شیمیایی کوالانسی، تمرکز اصلی علم پلیمر بوده است. نواحی مهم ظاهر شده از علوم کنونی روی پیوندهای غیرکوالانسی متمرکز می¬شود. گستره پلیمرها از پلاستیک مصنوعی آشنا از جمله پلی استایرن به زیست پلیمرهای طبیعی از قبیل DNA و پروتئین¬ها که برای ساختار و عملکرد بیولوژیکی اساسی هستند. هم پلیمرهای طبیعی و هم مصنوعی از طریق پلیمریزاسیون مونومرهای زیاد به وجود آمده اند، که نتیجه آن جرم مولکولی بالا وابسته به تولید ترکیبات مولکولی کوچک با خواص منحصر بفردی از قبیل سختی، ویسکوزیته و تمایل به تشکیل شیشه و ساختارهای نیمه بلورین به جای بلورین می¬باشد ]59[.
3-3 توصیف پلیمرها
پلیمرها خواص فیزیکی و مکانیکی نسبتاً خوب و مفیدی دارند. آنها دارای وزن مخصوص پایین و پایداری خوب در مقابل مواد شیمیایی هستند. بعضی از آنها شفاف بوده و می¬توانند جایگزین شیشه¬ها شوند. اغلب پلیمرها عایق الکتریکی هستند اما پلیمرهای خاصی نیز وجود دارند که تا حدودی قابلیت هدایت الکتریکی دارند. عایق بودن پلیمرها به پیوند کوالانسی موجود بین اتم¬ها در زنجیرهای مولکولی ارتباط دارد. توصیف پلیمرها شاخه¬ای تحلیلی از علم پلیمر است، نظم دادن به توصیف مواد پلیمری روی سطوح مختلف وابسته است. خصوصیات به طور معمول به¬عنوان یک هدف برای بهبود عملکرد مواد است. به این ترتیب بسیاری از این خصوصیات باید تکنیک¬های ایده¬آلی برای پیوند خواص مطلوب از مواد از قبیل استحکام، نفوذ ناپذیری، پایداری حرارتی و خواص نوری باشند. روش¬های بررسی به طور معمول برای تعیین جرم مولکولی، ساختار مولکولی، مورفولوژی، خواص حرارتی و خواص مکانیکی استفاده می¬شوند.

نانو ذرات زیست تخریب پذیر

نانو ذرات زیست تخریب پذیر

3-1 مقدمه…………………………………………………………………. 47
3-2 پلیمر…………………………………………………………………… 47
3-3 توصیف پلیمرها……………………………………………………….. 48
3-3-1 جرم مولکولی……………………………………………………….. 49
3-3-2 ساختار مولکولی………………………………………………….. 50
3-3-3 مورفولوژی………………………………………………………….. 50
3-3-4 خواص حرارتی……………………………………………………… 51
3-4 ساختار پلیمر¬ها……………………………………………………… 51.
3-5 پلی¬اتیلن¬گلیکول……………………………………………………. 52
3-5-1 تعریف …………………………………………………………………52
3-5-2 استفاده¬های پزشکی جدید PEGا………………………………. 54
3-6 تهیه و کپسولاسیون دارو در نانوذرات پلیمری……………………….. 55
3-7 پگیله¬کردن……………………………………………………………. 56
3-7-1 پگیله¬کردن پروتئین¬ها و اهمیت داروئی آن……………………. 61
3-7-2 ملاحظاتی راجع به PEGylationا………………………………….. 61
3-7-3 روش¬های تشخیص……………………………………………… 63
3-7-4 پگیله¬کردن برگشت¬پذیر ………………………………………..64
3-7-5 محدودیت¬های پگیله¬کردن ……………………………………..64
3-7-6 دیدگاه¬های آینده…………………………………………………. 64

فصل چهارم: مواد و روش¬ها

در این فصل به معرفی مواد شیمیایی مورد استفاده برای سنتز دو نمونه زئولیت مصنوعی ZSM-5 و سودالیت و همچنین استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت می¬پردازیم. جزئیات مواد مورد استفاده در ادامه به تفصیل آورده شده است. پس از معرفی مواد مورد استفاده به معرفی دستگاه¬هایی که هر کدام با هدف خاصی مورد استفاده قرار گرفته است، می¬پردازیم. در ادامه روش سنتز دو نمونه زئولیت مصنوعی مورد استفاده را بیان نمودیم و در نهایت این دو زئولیت و زئولیت طبیعی را با استفاده از PEG و MB اصلاح نموده و مراحل آماده¬سازی برای انجام هر یک از آنالیزها را نیز بیان نمودیم و در نهایت به منظور بررسی خواص نوری ترکیب اصلاح شده از ماده دی فنیل ایزو بنزو فوران و متانول استفاده شده و آزمایش اکسیژن یکتایی نیز صورت پذیرفت.

4-2 مواد شیمیایی مورد استفاده
زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت (خریداری شده از شرکت نگین پودر سمنان)، پلی¬اتیلن¬گلیکول (4000 سیگما آلدریچ)، متیلن¬بلو (از شرکت مرک با وزن مولکولی g/mol 86/319)، سدیم هیدروکسید (99% مرک)، هیدروکلریک اسید (35% مرک )، متانول (خالص، مرک)، دی¬فنیل ایزو بنزو فوران (با وزن مولکولی 32/270 مرک)، آب دوبار تقطیر.
4-2-1 مواد جهت سنتز ZSM-5: تتراپروپیل¬آمونیوم هیدروکسید (40% مرک)، کائولین (شرکت Zonouze) (% 05/70 SiO2 و % 44/18Al2O3 ) به عنوان منبع آلومینیوم، سیلیک اسید (مرک)، سدیم هیدروکسید (مرک) به¬عنوان منبع قلیایی، بوریک اسید (مرک).
4-2-2 مواد جهت سنتزسودالیت: ماده خام اولیه پرلیت با اندازه دانه m 40 (وزن مولکولی Sio2: 79/79 ، وزن مولکولی Al 2o3 :66/10 )، سدیم هیدروکسید (99% مرک)، سدیم آلومینات (بی آب، مرک).
4-2-3 مواد جهت تست تولید اکسیژن یکتایی: متانول (خالص، مرک)، دی¬فنیل ایزوبنزوفوران (مرک، با وزن مولکولی 32/270)
4-3 تجهیزات مورد استفاده:
4-3-1 دستگاه سانتریفوژ :
سانتریفوژ یا دستگاه مرکزگریز دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز می¬تواند موادی با چگالی¬های مختلف را از هم جدا کند. به¬طور کلی سانتریفوژ جهت تفکیک عناصر، جداسازی مواد مختلف و خالص¬سازی مواد بیولوژیک استفاده می¬شود. دستگاه مورد استفاده ساخت HERMLE در کشور آلمان است و مدل آن Z233M-2 با 10000 دور بر دقیقه می¬باشد. برای استفاده باید نمونه¬ها را داخل ویال¬های مخصوص دستگاه ریخته و به حجم مورد نظر با حلال دلخواه برسانیم و سپس نمونه را شستشو دهیم. شکل(4-1) دستگاه مورد استفاده را نشان می¬دهد.

(شکل 4-2) آون شرکت Binder

(شکل 4-2) آون شرکت Binder

4-1 مقدمه…………………………………………………………………….. 66
4-2 مواد شیمیایی مورد استفاده…………………………………………… 66
4-2-1 مواد شیمیایی جهت سنتز ZSM-5ا…………………………………. 66
4-2-2 مواد شیمیایی جهت سنتز سودالیت ………………………………..67
4-2-3 مواد شیمیایی جهت تست تولید اکسیژن یکتایی…………………. 67
4-3 تجهیزات مورد استفاده……………………………………………………. 67
4-3-1 دستگاه سانتریفیوژ …………………………………………………….67
4-3-2 آون………………………………………………………………………. 68
4-3-3 pH متر………………………………………………………………….. 68
4-3-4 دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش- مرئی…………………………….. 69
4-3-5 دستگاه پراش پرتو ایکس……………………………………………… 70
4-3-6 دستگاه طیف¬سنجی مادون قرمز…………………………………… 73
4-3-7 میکروسکوپ الکترونی روبشی……………………………………… 74
4-3-8 سیستم پرتودهی نوری……………………………………………… 75
4-4 سنتز ساختارهای زئولیتی……………………………………………….. 76
4-4-1 سنتز ZSM-5 ا……………………………………………………………76
4-4-2 تهیه ترکیب اصلاح¬شده MPZ ا…………………………………………76
4-4-3 سنتز سودالیت…………………………………………………………. 78
4-4-4 تهیه ترکیب اصلاح¬شده MPS ا……………………………………….79
4-4-5 تهیه ترکیب اصلاح¬شده MPCا………………………………………… 79
4-5 آنالیز¬های صورت پذیرفته…………………………………………………. 80
4-5-1 اسپکتروسکوپی فرابنفش- مرئی……………………………………… 80
4-5-2 طیف¬سنجی مادون قرمز………………………………………………. 80
4-5-2-1 آماده¬سازی نمونه¬ها جهت انجام آنالیز FTIR ا…………………..80
4-5-3 پراش پرتو¬ایکس………………………………………………………… 81
4-5-4 تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)ا…………………………. 81
4-5-5 آنالیز تولید اکسیژن یکتایی……………………………………………… 82

فصل پنجم: نتایج

83
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………. 84
5-2 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت ZSM-5ا…………….. 84
5-2-1 سنتز پودر زئولیتی ZSM-5 ا……………………………………………….84
5-2-1-1 برررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی…………………………………. 84
5-2-1-2 بررسی طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR)ا…………… 86
5-2-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD) ا……………………………………….89
5-2-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ا…………………………91
5-2-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)ا……………………………… 92
5-3 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت سودالیت …………..95
5-3-1 سنتز پودر زئولیتی سودالیت……………………………………………… 95
5-3-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی…………………………………… 95
5-3-1-2 بررسی طیف سنجی مادون¬قرمز با تبدیل فوریه(FTIR) ا…………..96
5-3-1-3 بررسی پراش پرتوایکس(XRD) ا……………………………………….98
5-3-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)ا………………………. 100
5-3-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF) ا…………………………….101
5-4 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت کلینوپتیلولیت……. 103
5-4-1 زئولیت خالص کلینوپتیلولیت……………………………………………. 103
5-4-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی………………………………… 103
5-4-1-2 بررسی طیف¬سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه(FTIR) ا…………104
5-4-1-3 بررسی پراش پرتو ایکس(XRD) ا…………………………………….107
5-4-1-4 آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ا……………………….108
5-4-1-5 نتایج آزمایش فتواکسیداسیون(DPBF)ا…………………………….. 109

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات 111

6-1 نتیجه¬گیری………………………………………………………………… 112
6-2 پیشنهادات………………………………………………………………….. 115
مراجع……………………………………………………………………………..116

Abstract
Due to various side effects, traditional treatment methods of diseases specifically cancers, have directed us towards novel therapy methods. Photodynamic therapy is one of these new methods which implement a photosensitizer, oxygen and light with an appropriate wavelength to produce a toxic material. On the other hand, using novel drug delivery structures, nanotechnology has showed a better performance compared with traditional methods. In this study, at first a literature review on novel drug delivery systems is carried out. After wards, Methylene blue is introduced as an available light sensitive material and diode laser is used as a light inducing device. Two types of nano-zeolites and one natural zeolite are used as drug carrier devices. Synthesis of artificial zeolites such as ZSM and Sodalite were done by the hydrothermal method. Afterwards, PEGylation was performed on the zeolite structures in order to protect them against biological barriers and finally Methylene blue was attached on the final structure. Based on their results, size determination, contributing chemical bonding and structural morphology were analyzed. Comparison of singlet oxygen generation rate of Methylene blue and zeolite structures PEGylated on Methylene blue was performed by means of photo oxidation of Diphenyl-isobanzofuran a criteria for determination of toxic agent formation under red light exposure. The obtained results demonstrated the impressive effect of ZSM-5 nanozeolite and Clinoptilolite natural zeolite microstructure on the singlet oxygen production. However, for Sodalite zeolite nano structure these results were not promising.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان