انتخاب صفحه

مقدّمه:

بتن اسفنجی اتوکلاو ، از جمله مصالح ساختمانی سبک وزن با ویژگی های گرمایی قابل توجه می باشد که این روزها کاربرد گسترده ای دارد. استحکام و تغییر شکل فیزیکی این مصالح ساختمانی جدید توسط مؤلفان بسیاری مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. رفتار مکانیکی مشخص این بتن را می توان بر اساس ساختار پر منفذ و ویژه آن به شکل نیمه کمی بیان کرد . اغلب نتایج اخیر و به ویژه تأثیر میزان رطوبت روی ویژگی های مصالح در پی برگزاری کنفرانس بین المللی /1/ تألیف شد. کتاب شناسی جامعی در مورد تحقیق روی بتن اسفنجی اتوکلاو علاوه بر این جلد، منتشر شد. ثابت شده است که مکانیک ترک خوردگی ، ابزار قدرتمندی در مهندسی سازه است . رویکردهای متفاوتی برای رفع محدودیت ها در مکانیک ترک خوردگی یکسانی حفّل وجود دارد که در ساختار های بتنی معمولی برده شده است./3/. تا به امروز ، پارامترهای مکانیک ترک خوردگی برای بتن اسفنجی اتوکلاو تعیین و منتشر شده است. می توان این طور فرض کرد که افزایش محل ترک خوردگی در بتن اسفنجی اتوکلاو دارای پیچیدگی بسیار کمتری در مقایسه با تخریب ساختار کامپوزیت در اثر تحمل بار است. بنابر این ، استفاده از مکانیک ترک خوردگی ، روش خوابی برای معادله و بررسی مطالعه و بررسی میزان افزایش محل ترک خوردگی و پخش آن در المان های سازهای و یا در مصالح بنایی ساخته شده از بلوک های بتن اسفنجی اتوکلاو است.از این رو، نتایج حاصل از تحقیقات آزمایشگاهی برای تعیین میزان سختی 3 نوع متفاوت از بتن اسفنجی اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی ارائه خواهد شد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده:…………………………………………………………………………. 1
مقدّمه:………………………………………………………………………… 2
روند انجام آزمایش:……………………………………………………………. 3
نتایج:……………………………………………………………………………… 6
مهندسی زلزله …………………………………………………………………..11
دفتر بازرسی ساختمان…………………………………………………………… 12
جدول لرزه نگاری: جدول بزرگترین لرزه های ثبت شده از وقوع زلزله در جهان 15
مدل ساختمانی که در اثر زلزله، لرزش می یابد………………………………… 16
ایزولاسیون زمین لرزه…………………………………………………………………. 27
تــالار شهــر سـان فـرانسیسکو: پروژه مقاوم سازی دربرابر زلزله در مقیاس عظیم 28
رفتار ساختمانی بتن آرمه با فیبر فولادی تحت فشار محوری…………………….. 31
2-2- مصالح مورد استفاده………………………………………………………………. 35
4-2- قالب ریزی نمونه های آزمایش…………………………………………………… 36
5-2- آزمایش……………………………………………………………………………… 36
3- رفتار CFRCا…………………………………………………………………………… 38
4- منحنی تنش- تغییر شکل نسبی CFRC ا……………………………………….40
5- نتیجه گیری ……………………………………………………………………….46

مهندسی زلزله

مهندسی زلزله

 

معمولاً گفته می شود که میزان آزمایشگاهی سختی و مقاومت در برابر ترک خوردگی تا حد زیادی به شکل هندسی نمونه آزمایش بستگی دارد. برای اطمینان از تعیین ویژگی های مصالح ، اشکال هندسی متفاوتی را انتخاب کردیم یعنی 2 تیر حلقه ای تحت فشار و تراکم ، 3 تیر منشوری تحت خمیدگی در 3 نقطه و یک نمونه آزمایش تحت فشردگی (CT) مورد آزمایش قرار گرفتند. تیر های حقه ای دارای شعاع خارجی MM93 بودند. در قسمت زیر ، تیر حلقه ای را که دارای شعاع mm 53 می باشد را A و تیر حلقه ای را که شعاع داخلی آن mm 28 می باشد راB می نامیم . ضخامت هر 2 تیر ، در اندازه mm 35 انتخاب شد. طول شکاف و سوراخ ارّه شده برای A و بهB ترتیب ، mm8 وmm25 بود . معنی دقیق نمادهای به کار رفته را می توان در شکل 10 مشاهده کرد. نشان داده می شود که وقتی می توان سختی تیر حلقه ای در مقابل ترک خوردگی را مشخص کرد که بار نهایی p با استفاده از معادله زیر/4/، معلوم شود.

تمام نتایج آزمایشگاهی بدست آمده با سرعت /mm/min 1 و با استفاده از اشکال هندسی متفاوت در جدول 2 ارائه می شود. هر مقدار نشان داده شده در این جدول ، میانگین 3 تا 9 آزمایش صورت گرفته است. در ستون آخر، مجموع مقدار میانگین برای 3 کیفیت متفاوت ، ارائه می شود. برای بررسی تأثیر میزان بارگذاری روی سختی بتن اسفنجی در مقابل ترک خوردگی ، آزمایشات دیگری در میزان بارگذاری بالاتر انجام شد. حدودتغییرات انتخاب شده روی شرایط بارگذاری تأثیر دارد. در این آزمایش ، نمونه های آزمایش از نوع A به شکل انحصاری مورد استفاده قرار گرفتند . تمام آزمایشات روی بتن اسفنجی با تاب و استحکام معمولی صورت گرفت که نتایج آن در شکل 2 نشان داده می شود. KIC درست مثل میزان بارگذاری در مقیاس های Log ارائه می شود.
نتیجه گیری ها:
در کل، 6 نمونه آزمایش با شکل هندسی متفاوت برای تعیین سختی بتن در مقابل ترک خوردگی به کار برده شده است. اعداد و ارقام آزمایش بدست آمده خیلی وابسته به شکل هندسی نمونه آزمایش نبوده است. ارقام بدست آمده از تیرهای bوc ، کمتر بود. این شکل هندسی در اصل برای انجام آزمایشات به منظور تعیین KIC به کار برده نمی شود و فقط برای مقایسه در این تحقیق گنجانده شده است چرا که برای تعیین انرژی ناشی از ترک خوردگی در بتن به کاربرد دارد./7/. نمودار تنش/ ترک برای نمونه های آزمایش CT ، به صورت خطی تا بار نهایی است. بنابر این ، این آزمایش در مورد بتن اسفنجی اتو کلاو ، معتبر فرض می شود.

طبقه نرم و آسیب پذیر و راه اصلاح آن: مسئله دیوارهای کمتر در طبقه همکفمعماری ساختمان اغلب دلایل عملی برای قرار دادن دیوارهای کمتر در طبقه همکف ساختمان دارد. یک ساختمان ممکن است فضاهای عمومی بزرگتری در این طبقه داشته باشد که از جمله آن لابی، اتاقهای ملاقات بزرگ و یا فضاهایی با پلان باز است. در مناطق شهری، ساختمانهای مسکونی بعضی از اوقات دارای دیوارهای معدود در طبقه همکف هستند تا امکان قرار دادن پارکینگ در زیر همکف فراهم شود. وقتی ساختمان چند طبقه ای در اثر وقوع زلزله می لرزد، طبقه پایین متحمل نیروهای جانبی ناشی از حرکات طبقات فوقانی ساختمان میشود و طبقه بالاتر نیز نیروی جانبی وارد شده از بالا را تحمل میکند. نیروهای افقی مثل نیروهای عمودی گرانش زمین باید به سمت پی ساختمان باشند. وقتی طبقه پایین تر یک ساختمان ضعیف تر از طبقات بالاتر باشد، این طبقه نرم و آسیب پذیر درمقابل زلزله میباشد. وقتی مهندس سازه با این طرح ساختمان در طرحهای جدید روبرو میشود، راههایی برای افزایش استحکام در ستونها یا دیوارهای طبقه همکف دارد تا مانع از آسیب پذیری آن درمقابل زلزله شود. در ساختمانهای موجود، انجام این کار سخت است، امّا امکان قرار دادن مهاربندی جانبی در طبقه همکف وجود دارد. راههای مقاوم سازی و بهینه سازی شامل موارد زیر است:
– دیوارهای برشی که موازی با طرف باز یا طرفهای باز ساختمان باشند.
– مهاربندی قطری مثل مهارهای X که معمولاً از جنس فولاد هستند. این نوع سازه های مهاربندی شده اغلب در مقاوم سازی ساختمانها کاربرد دارند.
– سازه های فولادی یا سازه های بتنی تقویت شده که درمقابل نیروهای جانبی مقاومت میکنند و میتوان از آنها در اطراف محلهای باز مثل در و پنجره استفاده کرد. این سازه های ستون- تیرآهن دارای نقاط مقاوم دربرابر گشتاور یا لنگر هستند.

2

2  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان