چکیده

در این پایان نامه به مطالعه و بررسی رفتار سازه های متعارف فولادی، درمقابل انهدام پیش رونده پرداخته ایم. این سیستم ها شامل قاب خمشی،قاب مهاربندی همگرا و قاب مهاربندی واگرا می باشد.هر یک از این سیستم ها، در سه ارتفاع متفاوت و به صورت 5 ، 10 و 10 طبقه  و به صورت 3 بعدی مدل سازی شده اند. تحلیل انجام شده به صورت تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی می باشد. روش مورداستفاده، روش مسیر جایگزین بار است که در استاندارد 1010DoD  استفاده شده است.سناریوهای بحرانی به صورت حذف ستون گوشه، ستون نزدیک به وسط ضلع بلندتر و ستون نزدیک به وسط ضلع کوتاه تر، در سه طبقه بحرانی شامل طبقه همکف، طبقه وسط و طبقه آخرتعریف شده اند. نرم افزار مورد استفاده نسخه 10 نرم افزار 1011SAP  می باشد.نتایج حاصل نشان داد که سیستم قاب خمشی کوتاه و بلند مرتبه، در سناریوهای بحرانی طبقات همکف و وسط، پاسخ های قابل قبولی داشته و می تواند فرآیند حذف ستون را با شکل پذیری و جذب انرژی مناسب، پشت سر بگذارد. این در حالی است که همین سیستم در سناریوهای بحرانی طبقه آخر، بسیار ضعیف عمل می کند.درمقابل، قاب های مهاربندی شده، در سناریوهای بحرانی طبقه آخر، موفق عمل کرده اند. این سیستم ها، در تعداد قابل توجهی از سناریوهای بحرانی طبقات همکف و وسط نیز، دچار انهدام کلی نشده و نیاز به تقویت اعضا نداشته اند، اما با توجه به شکل پذیری پائین این سیستم ها، نمی توان عملکرد آن ها را کاملا” مطلوب و بی خطر ارزیابی کرد.قاب مهاربندی واگرا، درمقایسه با قاب مشابه با مهاربندی همگرا، شکل پذیری و جذب انرژی بیشتری نشان داده و تغییر شکل های بزرگ تری را در ناحیه خطی، پشت سر گذاشته است.همچنین نتایج حاصل نشان داد که در سیستم های مورد بررسی، محل تشکیل مفاصل پلاستیک متفاوت بوده است؛ به این ترتیب که در سیستم قاب خمشی، تیرها،و در سیستم های مهاربندی ،مهاربندها، وارد محدوده رفتار غیر خطی شده اند.

 کلمات کلیدی : انهدام پیش رونده ، حذف ستون، روش مسیر جایگزین بار ، مفصل پلاستیک.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح مسئله

1-1-مقدمه

بی تردید یکی از دغدغه ها و گمشده های بشر امروز، آرامش است. تمام آنچه که برای آسایش انسان طراحی شده است، نه تنها کمکی به افزایش آرامش نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد، حتی ، ساخت و ساز، افزایش آلودگی های صوتی و و اضطراب زندگی را افزایش دهند. از وقت خود را در ساختمان ها و زیر موجب سلب أرامش نیز شده است. پیشرفت حمل و با زیست محیطی ، همه و همه دست به دست هم آنچه که ناگفته پیداست این است که هر انسانی بیتی از برنامه ریزی برای طراحی زیبا و آرامش بخش این محیط، شاید یکی از راه های منطقی برای ایجاد آرامش باشد.خوشبختانه طی سال های اخیر، با پیشرفت روزافزون علم معماری و تطبیق بیشتر محیط های زندگی با نیازهای بشر، این امر تا حدود زیادی مخفی شده است اما آیا تمام ساختمان های زیبا و منطبق بر علم معماری، می توانند آرامش مورد نیاز بشر را ارضا کنند؟ آیا اجداد ما از دیرباز به دنبال محیطهایی ایمن برای زندگی نبودند ؟ و آیا ایمنی و اطمینان از امنیت یک ساختمان هیچ نقشی در ایجاد آرامش در ساختمان ندارد؟ برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم. فرض می کنیم ساختمانی منطبق بر اصول مدرن معماری و با بهترین امکانات طراحی و ساخته شده است، اما برای عملکرد ساختمان در برابر زلزله، هیچ تمهید خاصی اندیشیده نشده است. آیا زندگی در این مکان برای ساکنین آن، آرامش به ارمغان می آورد یا این که تشویش و اضطراب می آفریند؟ پاسخ واضح است. احساسی امنیت حتی بیشتر از ظاهر یک ساختمان . در ایجاد آرامشی ساکنین تأثیرگذار است. امروزه با پیشرفت علم سازه و بررسی ابعاد مختلف طراحی و در نظر گرفتن مشکلاتی که احتمالا” یک سازه با آن ها مواجه خواهد شد، ساختمان های ساخته شده خوشبختانه تا حدود بسیار زیادی ایمن و دقیق هستند، اما هنوز هم مسائل و مشکلاتی وجود دارد که مطالعه و تحقیق بیشتری می طلبید.

آنچه که در این پایان نامه مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد، یکی از مسائل جدیدی است که ساختمان ها با آن مواجه شده اند، البته جدید بودن نه به این مفهوم که به تازگی پیش آمده است، بلکه منظور این است که سال های زیادی نیست که به این موضوع پرداخته شده است. ” انهدام پیش رونده ” موضوعی است که طی نیم قرن اخیر مورد توجه مهندسین قرار گرفته است. در این سال ها، چندین اتفاق عظیم و تکان دهنده در دنیای سازه مطرح شد که قبل از ان موضوعیت چندانی نداشت. انهدام پیش رونده به معنی “انهدام و تخریب کامل همه یا بخش عظیمی از سازه است که در اثر خرابی یا شکست بخش نسبتا” کوچکی از سازه ، به سرعت اتفاق می افتد”. این اتفاق یک مسئله خاصی و جدی است ، زیرا انهدام پیش رونده، اغلب (و نه همیشها، نامتناسب است، یعنی انهدام اصلی، با دلیل اولیه ای که سبب وقوع آن شده بود، هیچ تناسبی ندارد. بنابراین در سازه های مستعد انهدام پیش رونده، اتفاقات کوچک می تواند نتایج فاجعه باری بیافریند.

مقدمه

ضرورت بررسی موضوع

عنوان تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات و فرضیه های تحقیق

بمب گذاری مشابه بمب گذاری ساختمان موررا در اوکلاهوما

بمب گذاری مشابه بمب گذاری ساختمان موررا در اوکلاهوما

فصل دوم : پیشینه تحقیق

۱-۲ – مقدمه :

انهدام پیش رونده به معنی انهدام و تخریب کامل همه یا بخش عظیمی از سازه است که در اثر خرابی یا شکست بخش نسبتا” کوچکی از سازه ، به سرعت اتفاق می افتد.به طور کلی ، حدود نیم قرن است که این مسئله مورد توجه مهندسین و محققین قرار گرفته است و همان طور که در فصل قبل اشاره شد، در این نیم قرن سه اتفاق مهم، تلنگری بر مهندسین زد که برای طراحی سازه های خاصی، علاوه بر تمهیدات همچود، تدابیر خاصی دیگری نیز بایستی , .اندیشیده شود.ما در این قسمت، دسعی نداریم تا به داوری و ارزیابانگیخ حاصل از این تحقیقات بپردازیم، بلکه هدف، تنها ارائه یک خلاصه از فعالیت های انجام شده است. با توجه به بازه زمانی که به موضوع پرداخته شده است و نیز اهمیت و جالب بودن آن برای بسیاری از محققین، کارهای انجام شده بسیار است، اما در این بخش تنها خلاصه ای از کارهای انجام شده ارائه می شود. بنابراین ابتدا نگاهی کوتاه به سه اتفاق مهم در این عرصه می پردازیم و سپس ، به طور خلاصه ، روش های موجود برای بررسی این موضوع را تشریح می کنیم.

مقدمه

انهدام برج آپارتمان اصلی رونان

انهدام ساختمان فدرال پی.موررا

انهدام برج های مرکز تجارت جهانی

نمایش ساده انهدام پیش رونده

تحلیل سازه ها در مقابل انهدام پیش رونده

راهنماهای DOD و GSA

روش های پیشگیری از انهدام نامتناسب در سازه های ساختمانی

استانداردها و آئین نامه ها

آئین نامه ملی ساختمانی کانادا

معیار ویژه ISC برای ساختمان فدرال جدید

راهنمای تحلیل و طراحی برای انهدام پیش روندهGSA

استانداردهای ساختمانی براساس نیروDOD

بارهای طراحی مینیمم برای ساختمان ها ASCE

الزامات آئین نامه ساختمانی برای بتن سازه ایACI

الزامات طراحی

روش های تقویت سازه های موجود

روش های مقاوم سازی اعضای باربر

روش های مقاوم سازی اعضای

جمع بندی

ساختمان اصلی رونان بعد از انهدام 16 می 1968

ساختمان اصلی رونان بعد از انهدام 16 می 1968

فصل سوم : روش تحقیق

3- ۱- مقدمه

در فصل اول توضیح داده شد که به دلیل مخاطرات طبیعی و یا بعضا” انسانی، نیاز هست که سازه های موجود تا حد ممکن مقاوم سازی شوند تا بتوان تلفات جانی و مالی را به حداقل ممکن، کاهش داد. طی چندین دهه اخیر، تحقیقات محققین و مهندسین، نوعی از خرایی را در سازه ها شناسایی کرد که بعدها به خرابی یا انهدام پیش رونده شهرت یافت. در این نوع از خرابی ، یکی از اعضای بار بر سازه، بنا به علل مختلف، قدرت باربړی خود را از دست می دهد و بار موجود بر روی آن عضو، بین سایر اعضای سیستم، توزیع می شود. در ایتال زیع بارها، ممکن است اعضای دیگری نیز قدرت بار بری خود را از دست دهند و این چرخه به همچنی تیب ادامه می یابد تا این که سازه بتواند این برای برای زیبایی از آن را جذب کند و به چاهها را برسد و یا این که همه یا قسمتی از سازه دچار انهدام شود.در فصل دوم به قسمتی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه پرداختیم و روش های تحلیل انهدام پیش رونده را به اختصار بیان کردیم. به طوری گه اشاره شوی پرخی از آئین نامه ها و استانداردها، در سال های اخیر این مسئله را مدنظر قرار داده و به تدوین بندهای آئین نامه ای پرداخته اند که البته متأسفانه نسبت به اهمیت موضوع، توجه و اهتمام آئین نامه ها بسیار ضعیف به نظر می رسد. دو مرجع مهم که طی چند سال اخیر به ارائه روش های کمی و عملی پرداخته اند، به طوری که اشاره شد، مؤسسه خدمات عمومی (GSA) و معیار تسهیلات هماهنگ (UFC) می باشد که استاندارد اخیر توسط وزارت دفاع آمریکا تدوین شده است و با نام DOD شناخته می شود. این دو مرجع، در تحلیل انهدام پیش رونده، از روش مسیر بار جایگزین استفاده کرده اند و با وجود موارد مشابه فراوانی که دارند، در برخی موارد تفاوت های اساسی به چشم می خورد.با توجه به اهمیت این موضوع و این که مطالعات صورت گرفته طبق DOD اغلب به صورت دو بعدی بوده اند و نیز این نکته که به نظر می رسد مطالعات موجود، پیشنهاد خاصی برای گزینش یک سیستم سازه ای مقاوم در برابر انهدام پیش رونده ارائه نکرده اند، این موضوع برای مطالعه در پایان نامه انتخاب گردید. در این فصل ، به تفصیلی، در مورد موضوع انتخاب شده و روش های استفاده شده صحبت خواهیم کرد.

مقدمه

عنوان پایان نامه

استاندارد مورد استفاده

روش مورد استفاده

نرم افزار مورد استفاده

مشخصات نمونه های مورد مطالعه

مشخصات مصالح

انتخاب مقاطع تیر و ستون

سناریوهای مورد بررسی

بارگذاری

معرفی و اختصاص دیافراگم صلب

تعریف وزن مؤثر ساختمان

تعریف حالات تحلیل

نسبت میرایی

تعریف مفاصل پلاستیک

روش تحلیل

ساختمان فدرال مورا بعدا از بمب گذاری 19 آوریل

ساختمان فدرال مورا بعدا از بمب گذاری 19 آوریل

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه

در فصل گذشته به تقصیل درباره جزئیات موضوع مورد بررسی و روش مدل سازی صحبت شد. همان طور که اشاره شد، هدف از این تحقیقی، بررسی و مقایسه عملکرد سیستم های سازهای مختلف درمقابل انھدام پیش روندہ می باشد در این فصل به بررسی و تحلیل داده های حاصل از تحقیق می پردازیم. این داده ها شامل تغییر اتصال تیر به ستون در محل حذف ستون می بررسی عملکرد سیستم ها بعد از حذف شکلی سیستم بعد از حذف ستون و تغییرمکان گره باشد. در واقع با توجه به داده های به دست ستون می پردازیم. روندی که در ادامه می آید به این صورت است که مهاربندی همگرا و در آخر پاسخ های قاب مهاربندی واگرا ارائه و تفسیر می شود. در قسمت اختصاص داده شده به هر سیستم، ابتدا سیستم ۵ طبقه، سپس :۱ طبقه و در انتها سیستم ۳۰ طبقه مورد تحلیل قرار می گیرد. در بررسی هریک از این به بیبیستمها نیز، ابتدا به بررسی سناریوهای طبقه همکف، سپس سناریوهای طبقه وسط و در انتها سناریوهای طبقه آخر می پردازیم. در ارائه پاسخ های هر یک از ستار یوها با توجه به در نظر گرفتن دو جهت موازی و مخالف برای بار باد، پاسخ های سیستم در سناریوهای مشابه با جهت های مختلف بار باد، ارائه می شود. پس از بررسی سه سناریو هر طبقه، پاسخ های سیستم مورد ارزیابی کلی قرار می گیرد و در انتهای ستار یوهای مربوط به هر سیستم مجزا، یک جمع بندی کلی از عملکرد سیستم مورد مطالعه، در مقابلی انهدام پیش رونده ارائه می شود. در پایان فصلی، در یک جمع بندی کاملی، پاسخهای سه سیستم متعارف فولادی را بررسی و مقایسه می کنیم. در ادامه به بررسی پاسخهای ارائه شده پس از همگرایی جریان تحلیل می پردازیم.

مقدمه

بررسی نمونه های قاب خمشی

قاب خمشی 5طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

 جمع بندی

قاب خمشی 10 طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

قاب خمشی 1 طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

بررسی سیستم مهاربندی همگرا

مهاربند همگرای 5طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

مهاربند همگرای 10طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

مهاربند همگرای  10 طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

بررسی سیستم مهاربندی واگرا

مهاربند واگرای 5طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

مهاربند واگرای 10 طبقه

 طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

مهاربند واگرای 10طبقه

طبقه همکف

طبقه وسط

طبقه آخر

جمع بندی

 عملکرد خطی؛ آری یا نه

مراحل انهدام برج های مرکز تجارت جهانی

مراحل انهدام برج های مرکز تجارت جهانی

فصل پنجم : نتیجه گیری

5-1-مقدمه

در فصل اول به طرح مسئله مورد بررسی پرداخته و عنوان شد که هدف از این مطالعه بررسی عملکرد سیستم های متعارف قولادی، در مقابل انهدام پیش رونده می باشد.فصل دوم، مروری کوتاه بر ادبیات موضوع بود و روش های تحلیلی موجود به اختصار شرح داده در فصل سوم، روش تحقیق په تفصیل، تشریح  نظر به صورت ۳ بعدی در نسخه ۱۴ ترم افزار برای تحلیل این سازه ها، روش مسیر جایگزین بارا. گرفته است. سیستم های بررسی شده شامل قاب خمشی، قاب مهاربندی همگرا و قاب مهاریندی واگرا بوده است. هر یک از این سیستم ها، در سه حالت بازو کوتای ۵ طبقه)، متوسط (۱۰ طبقه) و فصل اشاره شد که سیستم های مورد لی سازی شده اند. روشی مورد استفاده ق استاندارد ۲۰۱۰ DOD صورت بلند (۲۰ طبقه) مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل انهدام پیش رونده، بایستی اعضای بحرانی شناسایی شده و سپس در فرایند تحلیل، حذف شوند تا پاسخ های سیستم، بعد از حذف آن ها مورد تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه، طبق توصیه های DODاعضای بحرانی به صورت ستون گوشه، ستون نزدیک به وسط ضلع بلندتر و ستون نزدیک به وسط خلع کوتاه تر، در طبقات همکف ، وسط و آخر، انتخاب و حذف شده اند. هر یک از این سناریوها، در دو حالت مجزا و با جهت های مخالف اعمال بار باد، مدل سازی و تحلیل شده اند. تحلیل صورت گرفته از نوع تاریخچه زمانی غیر خطی بوده است. فصل چهارم، به تجزیه و تحلیلی داده های حاصل از تحلیلی، اختصاصی داده شد. این داده ها شامل تعبیر شکل نهایی سیستم بعد از حذف ستون در دو جهت X و y و نیز تغییر مکان گره اتصال تیر به ستون بوده اند. در این جا بایستی اشاره شود که پس از پایان تحلیلی تاریخچه زمانی، خروجی های متنوع و متعددی می توان از آن گرفت؛ در این تحقیق با توجه به روال انجام شده در تحقیقات گذشته و نیز محدودیت های زمانی، تنها دو مورد اشاره شده، مورد تفسیر قرار گرفته اند. در این فصلی، در یک جمع بندی کلی، نتایج حاصل از این تحقیق ارائه می شود و تلاشی شده است تا به تحقیقی فرضیات مطرح شده در ابتدای پایان نامه پرداخته و حتی الامکان، سؤالات مطرح شده پاسخ داده شود.

 مقدمه

بحث و نتیجه گیری

حدودیت های پژوهش

پیشنهادها

منابع و مراجع

چکیده انگلیسی پایان نامه

 فهرست جداول

جدول تغییرات انرژی پتانسیل و جنبشی در سیستم

جدول تعیین شاخص مسکونی ساختمان ها و سایر سازه ها

جدول شاخص مسکونی ساختمان ها

جدول روش های مورد نیاز برای تحلیل سازه ها

جدول مشخصات مکانیکی فولادهای تولیدی ایران

جدولدرصد میزان مشارکت بار زنده و بار برف

جدول نوع و محل تشکیل مفاصل پلاستیک تعریف شده در تحقیق

جدول مشخصات و معیارهای قابل قبول مفاصل پلاستیک

جدول پاسخ های قاب خمشی 5 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های قاب خمشی 10 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های قاب خمشی 10 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریوهای بحرانی

جدول  پاسخ های قاب خمشی در سناریوهای بحرانی

جدول  پاسخ های قاب مهابندی همگرا در سناریوهای بحرانی

جدول پاسخ های قاب مهاربندی واگرا در سناریوهای بحرانی

نمودار ها

نمودار تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف قاب خمشی 5 طبقه

نمودار  تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط قاب خمشی 5 طبقه

نمودار  تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر قاب خمشی 5 طبقه

نمودار  تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف قاب خمشی 10 طبقه

نمودار تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط قاب خمشی 10 طبقه

نمودار  تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر قاب خمشی 10 طبقه

نمودار  تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف قاب خمشی 10 طبقه

نمودار تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط قاب خمشی 10 طبقه

نمودار  تغییر مکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر قاب خمشی 10 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف مهاربند همگرای 5 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط مهاربند همگرای 5 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر مهاربند همگرای 5 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف مهاربند همگرای 10 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط مهاربند همگرای 10 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر مهاربند همگرای 10 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف مهاربند همگرای 10 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط مهاربند همگرای 10 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر مهاربند همگرای 10 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف مهاربند واگرای 5 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط مهاربند واگرای 5 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر مهاربند واگرای 5 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف مهاربند واگرای 10 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط مهاربند واگرای 10 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر مهاربند واگرای 10 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه همکف مهاربند واگرای 10 طبقه

نمودار  تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه وسط مهاربند واگرای 10 طبقه

نمودار تغییرمکان گره اتصال در سناریوهای طبقه آخر مهاربند واگرای 10 طبقه

فهرست شکل ها

شکل ساختمان اصلی رونان بعد از انهدام 6 می 9008

شکل گسترش انهدام در اثر حذف یک ستون

شکل ساختمان فدرال موررا بعد از بمب گذاری 9 آوریل 9005

شکل ستون منهدم شده و شاهتیر رابط

شکل مدل سازی انهدام ساختمان فدرال پی . موررا در نرم افزار

شکل مرکز تجارت جهانی 0 و 0 در 00 سپتامبر 1010

شکل  مراحل انهدام برج های مرکز تجارت جهانی

شکل نمایش انهدام پیش رونده به کمک سیستم یک درجه آزادی

شکل بمب گذاری مشابه بمب گذاری ساختمان موررا در اوکلاهوما

شکل حالت تغییر شکل یافته ستون G3 که جابجایی افقی را نشان می دهد

شکل فرایند انهدام مدل شده برای برج جنوبی مرکز تجارت جهانی

شکل فرایند انهدام مدل شده برای برج شمالی مرکز تجارت جهانی

شکل محل قرارگیری ستون هایی که بایستی حذف آن ها موردبررسی قرار گیرد

شکل مدل اولیه تغییر شکل یافته و طراحی شده

شکل مدل تغییرشکل یافته و طراحی شده بعد از حذف ستون

شکل تشکیل خرپا در طبقات بالای همکف، بعد از حذف ستون

شکل مقایسه نتایج تحلیل خطی و غیر خطی در سازه هایی با ارتفاع متغیر

شکل تأثیر تغییر شکل های قبل از سناریو حذف ستون بر پاسخ های سازه

شکل انواع اتصالات لازم در طراحی ساختمان طبق استاندارد UFC

شکل تأثیر طراحی لرزه ای بر پاسخ تیر، بعد از حذف ستون

شکل  بازتوزیع نیروهای ثقلی ستون حذف شده توسط قاب خمشی فولادی

شکل  پاسخ سازه طراحی شده برای سطح ایمنی متوسط، بعد از حذف ستون

شکل مقطع توخالی فولادی که با بتن پر شده است

شکل کابل های استفاده شده در آزمایش

شکل کابل های زنجیری

شکل نمونه مورد بررسی، قبل و بعد از آزمایش

شکل اتصالت فولادی با ورق های جانبی

شکل  استفاده از الیاف کربن برای تأمین پیوستگی در اعضای خمشی

شکل سیستم های فولادی بررسی شده در تحقیق

شکل سیستم های بررسی شده در تحقیق به تفکیک تعداد طبقات

شکل  پلان سیستم قاب خمشی

شکل  پلان سیستم های مهاربندی و محل قرارگیری مهاربندها

شکل محل ستون های بحرانی در پلان

شکل طبقات بحرانی بررسی شده در سیستم قاب خمشی

شکل طبقات بحرانی بررسی شده در سیستم مهاربندی همگرا

شکل طبقات بحرانی بررسی شده در سیستم مهاربندی واگرا

شکل تابع بارهای تعریف شده در تحلیل تاریخچه زمانی

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو اول

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو دوم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو سوم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو چهارم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو پنجم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو هفتم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 5 طبقه در سناریو نهم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو اول

شکل  مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو دوم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو سوم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو چهارم

شکل  مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو پنجم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو هفتم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو نهم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو اول

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو دوم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو سوم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو چهارم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو پنجم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو هفتم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل قاب خمشی 10 طبقه در سناریو نهم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو اول

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو دوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو سوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو چهارم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو پنجم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو هفتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 5 طبقه در سناریو نهم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو اول

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو دوم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو سوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو چهارم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو پنجم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو هفتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو هشتم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو نهم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو اول

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو دوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو سوم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو چهارم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو پنجم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو هفتم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند همگرای 10 طبقه در سناریو نهم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو اول

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو دوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو سوم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو چهارم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو پنجم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو هفتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 5 طبقه در سناریو نهم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو اول

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو دوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو سوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو چهارم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو پنجم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو هفتم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو نهم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو اول

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو دوم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو سوم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو چهارم

شکل  مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو پنجم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو ششم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو هفتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو هشتم

شکل مدل تغییر شکل مهاربند واگرای 10 طبقه در سناریو نهم


مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحات فایل : 224

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید